Byla 2-753-673/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui S. L. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu (b.l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovo S. L. 400 Lt paskolą, 40,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 712,20 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010-09-24 su atsakovu sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu paskolino atsakovui 400,00 Lt iki 2010-10-24, už naudojimąsi paskola buvo numatytos 40,00 Lt palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis). Atsakovas sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, palūkanų nemokėjo, todėl atsakovui, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai už 163 dienas, iš viso 717,20 Lt. Atsakovui nepateikus procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovui įteikti tinkamai 2012-03-23 CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka, per nustatytą 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2010-09-24 ieškovas UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas - „SMScredit.lt“; b.l. 5-9) ir atsakovas S. L. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 400,00 Lt paskolą iki 2010-10-24, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bei sumokėti ieškovui 40,00 Lt palūkanas (b.l. 4, 12-13, 14-17 ). Ieškovo teigimu, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino 400,00 Lt paskolos bei nesumokėjo 40,00 Lt palūkanų. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas įvykdymą, atsakovas nepateikė.

6Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžinęs ieškovui 400,00 Lt paskolą bei sumokėjęs 40,00 Lt palūkanas, ieškovui iš atsakovo priteistina 400,00 Lt negrąžinta paskola ir 40,00 Lt palūkanos.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 717,20 Lt delspinigių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punkte nurodyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismo vertinimu, ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), siekiančios 717,20 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (400,00 Lt negrąžinta paskola ir 40,00 Lt palūkanos), yra aiškiai per didelės ir neprotingos, todėl mažintinos Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad jog atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, į sutarties sudarymo aplinkybes (sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų), į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė skolos išieškojimo išlaidų iki kreipimosi į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į tai, kad paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš beveik pusantrų metų ir per tą laiką atsakovas negrąžino nei dalies paskolos. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 358,60 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 50,00 Lt žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo S. L., a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), 400,00 Lt (keturis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 40,00 Lt (keturiasdešimt litų) palūkanų, 358,60 Lt (tris šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 60 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-03-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai