Byla 2-696/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Noble Group“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties dalies, kuria atsakovo R. G. individualios įmonės bankroto administratoriumi paskirtas S. B., civilinėje byloje Nr. B2-987-524/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kretingos skyriaus ieškinį atsakovui R. G. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Noble Group“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria R. G. IĮ bankroto administratoriumi paskirtas S. B., teisėtumo klausimas.

6VSDFV Kretingos skyrius 2011 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas atsakovui R. G. IĮ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti S. B..

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais įtraukė UAB „Noble group“. Tretysis asmuo prašė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

8Atsakovui teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje, tačiau R. G. IĮ per nustatytą terminą atsiliepimo ir finansinę atsakomybę patvirtinančių dokumentų nepateikė.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui tenkino, iškėlė bankroto bylą R. G. IĮ, bankroto administratoriumi paskyrė S. B..

11Teismas konstatavo, kad atsakovas sutinka su pareikštu ieškiniu ir pripažįsta, kad yra nemokus todėl jam yra keltina bankroto byla.

12Teismas nustatė, kad šiuo metu UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ vykdo septyniolika bankroto procedūrų, o S. B. nevykdo nė vienos bankroto procedūros. Nurodė, kad S. B. nėra užimtas, todėl galėtų skirti daugiau dėmesio atsakovo R. G. BIĮ bankroto procesui, nei UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, operatyviau vykdytų bankroto procedūras. Konstatavo, kad atsakovo bankroto administratoriumi skirtinas S. B., Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pritarė šio administratoriaus kandidatūrai.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Noble Group“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ administratoriai yra labai kompetentingi. Bankroto administratorė R. S. yra sėkmingai baigusi 59 bankroto procedūras, V. L. 2011 m. vasario 2 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-39 yra įtraukta į įmonių bankroto administravimo ir įmonių restruktūrizavimo ekspertų sąrašus. Visi UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ administratoriai yra bankroto, audito ar mokesčių sričių asociacijų nariai. Pažymėtina, kad ieškovo siūlomas administratorius S. B. nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros. Taigi darytina išvada, kad administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ turi didesnius profesinius sugebėjimus ir didesnę darbo patirtį, todėl geriau sugebės užtikrinti atsakovo turto apsaugą, kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą bei sklandžią bankroto proceso eigą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje sprendžiama, ar yra pagrindas keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo ir administratoriumi skirti ne ieškovo, trečiojo asmens pasiūlytą asmenį. Sprendžiant šį klausimą, visų pirma, turi būti vadovaujamasi taisykle, jog tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

17Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

18Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

19Taigi apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tik tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima keisti teismo paskirtą administratorių.

20Nagrinėjamu atveju teismas atsakovo R. G. IĮ bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo VSDFV Kretingos skyriaus siūlomą administratorių S. B., o ne trečiojo asmens UAB „Noble Group“ siūlomą administratorių UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Apeliacinės instancijos teisme tik patikrinama, ar nėra pagrindo atsirasti abejonėms dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo bei jo tinkamumo vykdyti įmonės bankroto procedūras. Tretysis asmuo UAB „Noble Group“ atskirajame skunde išdėstė argumentus, kurie susiję su administratorių gebėjimais bei profesine patirtimi, t. y. nurodė, kad administratorius S. B. nėra užbaigęs vykdyti nė vienos įmonės bankroto procedūrų, tuo tarpu administratorių UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ sudarantys administratoriai turi didelę profesinę patirtį (R. S. yra užbaigusi 59 įmonių bankroto procedūras) ir didesnius gebėjimus užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą. Kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu vien remiantis didesnės profesinės patirties kriterijumi būtų nusprendžiama dėl įmonės administravimo, galėtų susidaryti konkurenciją tarp lygiateisių administratorių iškreipianti situacija, kai didesnę profesinę patirtį turinčių administratorių profesinė patirtis tik didėtų, o mažesnę profesinę patirtį turintys administratoriai negalėtų įgyti daugiau profesinės patirties. Be to, iš viešai prieinamų duomenų (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinio tinklapio, http://www.bankrotodep.lt/Administratorius.php?Tipas=1&Id=93) matyti, jog bankroto administratorius S. B. yra užbaigęs 23 įmonių bankroto procedūras, t. y. turi pakankamai tokio darbo patirties, kad galėtų sėkmingai vykdyti individualios įmonės bankroto procedūras.

21Apeliantui nepateikus duomenų apie teismo paskirto bankroto administratoriaus S. B. galimumą nešališkai vykdyti atsakovo administravimą, o tik nurodžius, jog paskirto administratoriaus profesinė patirtis nėra pakankama, keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria R. G. IĮ bankroto... 6. VSDFV Kretingos skyrius 2011 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į teismą su... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi į bylą trečiuoju... 8. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi ieškinį dėl... 11. Teismas konstatavo, kad atsakovas sutinka su pareikštu ieškiniu ir... 12. Teismas nustatė, kad šiuo metu UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Noble Group“ prašo panaikinti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Byloje sprendžiama, ar yra pagrindas keisti pirmosios instancijos teismo... 17. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 18. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 19. Taigi apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios... 20. Nagrinėjamu atveju teismas atsakovo R. G. IĮ bankroto administratoriumi... 21. Apeliantui nepateikus duomenų apie teismo paskirto bankroto administratoriaus... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....