Byla 2A-1669-661/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) UAB „Mano kreditas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Mano kreditas“ ieškinį atsakovei J. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Mano kreditas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovės J. P. (toliau –atsakovė) priteisti 700,00 Eur skolos, 254,30 Eur palūkanų, 40,33 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2015-06-11 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 13903 (toliau-Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas Sutartyje numatytas sumas. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovei netinkamai vykdžius Sutartį, buvo sistemingai bandoma su atsakove susisiekti, tačiau atsakovė vengė bendradarbiavimo ir toliau nevykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovas Sutartį nutraukė. Apie Sutarties nutraukimą atsakovė buvo informuota.

5Atsakovė nurodė, kad su skolos dydžiu sutinka, tačiau nesutinka su bylinėjimosi išlaidomis, kadangi sutartį nutraukė ieškovas, o ne ji. Atsakovė nurodė, kad laiku nevykdė savo įsipareigojimų dėl šeimą ištikusios sunkios finansinės padėties.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 4 d. nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“ iš atsakovės J. P. 700,00 Eur negrąžinto kredito, 40,33 Eur delspinigių, 14,50 Eur palūkanų už naudojimąsi kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (754,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-16 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 136,60 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 60 euro ct) bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

8Išdėstyti atsakovei J. P. priimto teismo sprendimo įvykdymą, nustatant, kad atsakovė šiuo sprendimu iš jos priteistą 754,83 Eur skolą ieškovui UAB „Mano kreditas“, juridinio asmens kodas 302441092, moka dalimis po 53,92 Eur kas mėnesį, pradedant nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos iki 2017-04-05.

9Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai. Teismas sprendė, jog prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną (CK 6.37 str. 3 d.), todėl ieškovui iš atsakovės priteisė 14,50 Eur (254,30 Eur x 0,05 procento x 114 dienos) sutartinių palūkanų nuo 2015-07-12 iki 2015-11-03 suma, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmesta.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Apeliantas UAB „Mano kreditas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje panaikinti toje dalyje, kurioje buvo atmestas apelianto reikalavimas priteisti iš atsakovės J. P. 239,80 EUR palūkanų;

12Apelianto ir Atsakovo sudarytoje Sutartyje numatytos 114,39 proc. dydžio sutartinės (pelno) palūkanos neprieštaravo nei tuo metu galiojusiems įstatymams, nei protingumo bei sąžiningumo principams.

13Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ji iš esmės sutinka su teismo argumentais ir prašo pirmosios instancijos yteismo sprendimą palikti nepakeistu.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkintinas ir skundžiamas sprendimas keičiamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai.

17CK 6.261 straipsnyje nustatyta, kad palūkanos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, kuriuos, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą. Palūkanos gali būti nustatytos šalių susitarimu (sutartinės) arba įstatymu (įstatyminės). Pažymėtina, kad Lietuvos teismų jurisprudencijoje pripažįstama dvejopa palūkanų prigimtis: pirma, palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą (toliau – mokėjimo arba pelno palūkanos); antra, palūkanos kaip minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 str., toliau – kompensuojamosios arba procesinės palūkanos) (LAT 2005-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2005). Pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai, tuo tarpu kompensuojamosios palūkanos laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, patirtais dėl laiku negrąžintos skolos

18Teismas sutinka su apelianto pozicija, jog kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas. Skolininkui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti kreditoriui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šios nuostatos reiškia, kad, pažeidus paskolos sutarties sąlygas, kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo (pelno) palūkanų už naudojimąsi paskolos pinigais kreditorius gali prašyti vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 1 dalies ir 6.213 straipsnio 1 dalies nuostatomis (2012-10-25 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga AC-37-1).

19Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes (2012-10-25 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, todėl šalių sutartas pelno (mokėjimo) palūkanų dydis gali būti mažinamas vadovaujantis ne CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl kompensuojamųjų palūkanų mažinimo, tačiau taikant sutarčių teisės normas (pavyzdžiui, CK 6.223, 6.228 straipsniai ir kt.).

20Nepaisant to, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis ir atsakovas kaip vartotojas yra silpnesnioji sandorio šalis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, vien ši aplinkybė negali būti pagrindas mažinti sutartyje numatytas palūkanas. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ši papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (CK 6.38, 6.59 str.), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių ir pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (LAT 2014-11-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-500/2014).

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo sprendimas dalyje, kurioje atmestas ieškinio reikalavimas priteisti 239,80 Eur palūkanas, laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu, priimtu netinkamai pritaikius materialinės teisės normas, dėl ko yra pagrindas ieškovo apeliacinį skundą patenkinti ir padidinti priteistų palūkanų sumą iki ieškiniu prašomos priteisti sumos, t. y. iki 239, 80 Eur, proporcingai padidinant ir bylinėjimosi išlaidų sumą iki Eur (CPK 93 str. 5 d., 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

22Pakeitus skundžiamą sprendimą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 5 dalis). Patenkintų apelianto materialinių subjektinių reikalavimų dalis sudaro 100% procentų. Todėl apeliantui iš atsakovės priteistinas 180 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis).

23Apelianto skundas yra patenkintas. Todėl jam iš atsakovės priteistinas 20 Eur bylinėjimosi išlaidų – žyminio mokesčio, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 3 dalys).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. sprendimą pakeisti,

26Priteistą ieškovui UAB „Mano kreditas“, juridinio asmens kodas 302441092 iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ), 14,50 Eur (keturiolika eurų 50 euro ct) palūkanų sumą padidinti iki 239,80 Eur sumos, o priteistas 136,60 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 180 Eur.

27Priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“, juridinio asmens kodas 302441092 iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ) 20 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

28Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Mano kreditas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 4. Ieškovas nurodė, kad 2015-06-11 su atsakove sudarė vartojimo kredito... 5. Atsakovė nurodė, kad su skolos dydžiu sutinka, tačiau nesutinka su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 4 d. nusprendė ieškinį... 8. Išdėstyti atsakovei J. P. priimto teismo sprendimo įvykdymą, nustatant, kad... 9. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Apeliantas UAB „Mano kreditas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 12. Apelianto ir Atsakovo sudarytoje Sutartyje numatytos 114,39 proc. dydžio... 13. Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas ir skundžiamas sprendimas keičiamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. CK 6.261 straipsnyje nustatyta, kad palūkanos yra minimalūs kreditoriaus... 18. Teismas sutinka su apelianto pozicija, jog kreditoriaus reikalavimas sumokėti... 19. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas,... 20. Nepaisant to, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis ir atsakovas... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo sprendimas dalyje, kurioje... 22. Pakeitus skundžiamą sprendimą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos... 23. Apelianto skundas yra patenkintas. Todėl jam iš atsakovės priteistinas 20... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. sprendimą pakeisti,... 26. Priteistą ieškovui UAB „Mano kreditas“, juridinio asmens kodas 302441092... 27. Priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“, juridinio asmens kodas 302441092... 28. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....