Byla e2-46845-155/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys byloje UAB (duomenys neskelbtini), antstolis R. V

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys byloje UAB ( - ), antstolis R. V.,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo UAB ( - ) prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjas prašyme nurodė, jog pateikė antstoliui R. V. skundą dėl antstolio veiksmų, kadangi nesutinka su jo veiksmais atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0128/14/01323, konkrečiai nesutinka su jo veiksmais priimant 2015-11-04 turto arešto aktus, kuriais antstolis areštavo transporto priemones B. T. T., ( - ), S. L.. Skunde nurodė, kad šis areštuotas turtas nėra skolininko nuosavybė bei priklauso kitiems tretiesiems asmenims, t.y. lizingo bendrovei. Todėl pasak pareiškėjo šis turtas negalėjo būti areštuojamas, o šio turto areštas turi būti panaikintas. Taip pat pareiškėjas mano, jog šiuo atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nesustabdžius vykdymo veiksmų, antstolis galės imtis veiksmų, susijusių su priverstiniu skolos išieškojimu parduodant skolininkui nepriklausančias transporto priemones. Tokiu atveju, skolininko skundo patenkinimo atveju, skolininkas bus priverstas inicijuoti naujus teisminius procesus dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu.

3Pats skundas dėl antstolio veiksmų buvo pateiktas tiesiogiai antstoliui R. V., tai patvirtino pats antstolis R. V. į teismo užklausimą. Atsakydamas į teismo užklausimą antstolis teismui papildomai nurodė, kad pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, nes yra areštuotos ne pačios lizinguojamos transporto priemonės, kaip nurodo skolininkas, o tik turtinės teisės į šias transporto priemones, tik priekabai pritaikytas turto areštas, nes VĮ Regitros duomenimis ši priekaba registruota skolininko vardu, su skundu skolininko atstovai nėra net pateikę jokių priekabos perdavimo/perleidimo dokumentų.

4Prašymas atmestinas.

5Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostata, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors skolininko veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

6CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas nurodo, kad laikinąja apsaugos priemone gali būti ir išieškojimo vykdymo sustabdymas. Vadovaujantis šia nuostata išieškojimas, vykdant teismo sprendimą ar kitą vykdomąjį dokumentą, sustabdomas, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 510 straipsnio 3 dalis), kai nagrinėjamas klausimas dėl teismo varžytinių teisėtumo (CPK 724 straipsnis), kitais atvejais, kai išieškojimo vykdymas padarytų negalimu nagrinėjamoje byloje būsimo sprendimo įvykdymą.

7CPK 510 str. 2 d. numato galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjui pateikus skundą dėl antstolio veiksmų, kai pareiškėjas vieną skundo egzempliorių pateikia apylinkės teismui. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad pareiškėjui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad pareiškėjo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 178 str.).

9Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja pareiškėjo skundo iš esmės, o tik preliminariai įvertina, ar pareiškėjo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas (CPK 144 str. 1 d.).

10Susipažinus su teismui pateiktame prašyme ir skunde dėl antstolio veiksmų nurodytomis aplinkybėmis, matyti, jog pareiškėjas skundą iš esmės grindžia abstrakčiais teiginiais apie pažeistas teises (net labiau apie kitų trečiųjų asmenų teises nei savo), antstolio veiksmų neteisėtumą bei teigdamas aplinkybes, pareiškėjas kartu nepateikia šias aplinkybes įrodančių įrodymų. Pirmiausiai pažymėtina, kad priešingai nei skolininkas teismui nurodė, jog antstolis R. V. areštavo transporto priemones B. T. T., ( - ), S. L., tai antstolis areštavo tik transporto priemonę B. T. T., kitos transporto priemonės nėra areštuotos, o tik uždėtas areštas turtinėms teisėms į šias kelių transporto priemones. Teismas pažymi, kad turtinės teisės naudojimas gali pasireikšti vieninteliu būdu – pinigų gavimu į antstolio sąskaitas kitiems asmenims vykdant turtines prievoles, turtinė teisė nėra parduodama, perleidžiama, įkeičiama ar kitokiu būdu keičiama turtinės teisės teisinė būklė, šiuo atveju skolininkas šių aplinkybių net teismui nepažymėjo ir neįrodinėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, kai yra areštuotos turtinės teisės. Tuo tarpu dėl areštuotos transporto priemones B. T. T., tai pareiškėjas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad ši transporto priemonė priklauso kitiems asmenims ir yra lizingo bendrovės turtas kaip nurodyta prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priešingai, iš Registro duomenų matyti, kad šio turto savininkas yra pats pareiškėjas.

11Teismas pažymi, jog vien faktas, kad pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų savaime nesudaro pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0128/14/01323. Sustabdžius vykdymą tokiais pagrindais kokius nurodė pareiškėjas būtų nepagrįstai pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tokiu būdu preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, matyti, jog pareiškėjas tikėtinai nepagrindė skunde pareikštus reikalavimus, o tai leidžia pagrįstai abejoti pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimu byloje dėl antstolio R. V. veiksmų, o esant tokioms aplinkybėms toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų laikomas tik vykdymo proceso vilkinimu. Teismas pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus pagal bylos aplinkybes siekiamam tikslui. Todėl esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms, vykdomosios bylos stabdymas pagal pareiškėjo nurodytas aplinkybes neatitiktų proporcingumo principo ir nepagrįstai suvaržytų kitos vykdymo proceso šalies – išieškotojo interesus.

12Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl teismas jo netenkina.

13Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaudamasis CPK 144-145 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

14pareiškėjo UAB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu per Vilniaus miesto apylinkės teismą Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai