Byla 2-549-265/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Jurgai Jasmontienei, dalyvaujant ieškovo atstovams J. S. ir A. M., jų atstovui advokato padėjėjui Linui Mažoniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Propeta“ ieškinį atsakovams A. M. ir J. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Propeta“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo A. M. priteisti 4 313,62 Lt skolos. Nurodė, kad atsakovas, būdamas įmonės direktoriaus pavaduotojas ir vienintelis akcininkas, pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. DSA 0032780 iš UAB „Dubingiai“ 2008-07-17 pirko prekių – parketą už 4 313,62 Lt, tačiau parketas smulkios gamybos sandėlyje su administracinėmis patalpomis panaudotas nebuvo. Atsakovas liko skolingas 4 313,62 Lt. Į ieškovės 2011-01-04 pretenziją atsakovas nurodė, kad šiuo parketu buvo išklotos UAB „Propeta“ kabineto grindys, tačiau parketas buvo pažeistas, todėl vėliau išmontuotas ir panaudotos rangos darbams.

3Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas A. M. nurodo, kad ieškinyje nurodytu laikotarpiu, t. y. 2008 metų antrą pusmetį, bendrovei vadovavo J. S.. Mano, kad ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, nes atsakovas nėra padaręs ieškinyje nurodytos žalos įmonei. Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad visos bankroto administratoriaus ieškinyje nurodytos materialinės vertybės buvo įsigytos ne atsakovo, o ieškovės UAB „Propeta“ ir naudojamos bendrovės ūkinėje veikloje, o parketą sugadinus jis buvo nurašytas. Atsakovė J. S. nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad bendrovės turtas nebuvo tinkamai apskaitytas bei fizinis turto nusidėvėjimas buvo įformintas nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos ar bendrovėje buvo netinkamai vedama buhalterinė apskaita. Ieškinyje nurodytos materialinės vertybės buvo tinkamai apskaitomos ir niekur nedingo. Be to, ieškinyje nepateikta jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad atsakovai pažeidė kurią nors iš CK 2.87 str. 1–9 d. nurodytų fiduciarinių pareigų, t. y. nėra pagrindo teigti, kad yra sąlygos vieno ar abiejų atsakovų deliktinei atsakomybei kilti.

4Ieškinys atmestinas.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-05-20 nutartimi BUAB „Propeta“ iškelta bankroto byla. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. įtvirtinta administratoriaus pareiga kreiptis į teismą dėl įmonės sandorių, kurie buvo priešingi įmonės tikslams ir (arba) galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais. Šio įstatymo 11 str. 3 d. 14 p. nurodyta, kad bankrutuojančios bendrovės bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Ieškovės BUAB „Propeta“ bankroto administratorius A. R. ieškinį dėl 4 313,62 Lt skolos priteisimo iš atsakovų grindžia tuo, kad UAB „Propeta“ pagal 2008-07-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. DSA 0032780 už 4 313,62 Lt pirko parketą ir papildomas medžiagas (b. l. 5), o tą pačią dieną, t. y. 2008-07-17 parketą ir papildomas medžiagas nurašė (b. l. 6), dėl to įmonei buvo padaryta žala. Taigi šioje byloje įrodinėjimo dalykas yra atsakovų veiksmais ieškovei padaryta turtinė žala.

6Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

7Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

8Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovė J. S. nuo 2006-04-13 iki 2009-03-26 ėjo UAB „Propeta“ direktorės pareigas (b. l. 60–61). Atsakovas A. M. nuo 1999-11-08 iki 2009-06-15 ėjo UAB „Propeta“ direktoriaus pavaduotojo pareigas (b. l. 9–15), nuo 2006-08-25 buvo vienintelis įmonės akcininkas (b. l. 17–19). Taigi ieškinyje nurodytu laikotarpiu, t. y. 2008 m. antrą pusmetį, UAB „Propeta“ vadovavo J. S., todėl ieškovė nepagrįstai reikalauja atsakomybę dėl žalos įmonei padarymo taikyti atsakovui A. M..

9Iš šalių paaiškinimų ir iš į bylą pateiktų foto nuotraukų nustatyta, kad šiuo metu parketas (parketlentės), dėl kurių pirkimo ir nurašymo byloje kilo ginčas, yra šalia UAB „Propeta“ patalpų esančiame vagonėlyje (b. l. 85–87, 99–100). UAB „Propeta“ bankroto administratorius atsisakė parketą (parketlentes) paimti, motyvuodamas tuo, kad atsakovas A. M. neatiduoda šių medžiagų, nes neranda darbininkų, kurie perneštų parketą iš vagonėlio į ieškovės pastatą. Vėliau paaiškėjo, kad bankroto administratorius atsisakė perimti parketą (parketlentes) dėl to, kad esą šiuo metu turto vertė mažesnė, nei įsigijimo metu. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Nagrinėjamu atveju iš aptartų bylos aplinkybių matyti, kad UAB „Propeta“ administratorius turi galimybę perimti įmonės parketą (parketlentes) ir perėmęs patikslinti turto vertę, todėl negalima konstatuoti, kad įmonė patyrė žalą dėl parketo (parketlenčių) įsigijimo bei šių medžiagų nurašymo.

10Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 d. 1 ir 2 p. nustato, kad ūkio subjekto apskaitą tvarko ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteri) ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė. Šio įstatymo 21 str. 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad už apskaitos organizavimą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Taigi už tinkamą juridinio asmens buhalterinių duomenų tvarkymą ir šių dokumentų išsaugojimą atsako juridinio asmens vadovas. Kaip aukščiau buvo minėta, ieškinyje nurodytu laikotarpiu UAB „Propeta“ vadovės pareigas ėjo atsakovė J. S., tačiau nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, kad bendrovės turtas buvo netinkamai apskaitytas, o turto nusidėvėjimas buvo įformintas nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos ar bendrovėje buvo netinkamai vedama buhalterinė apskaita.

11Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovė neįrodė žalos atsiradimo fakto bei neteisėtų atsakovų veiksmų, todėl nėra sąlygų atsakovų deliktinei atsakomybei. Dėl šių priežasčių ieškinys atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 str.,

Nutarė

13ieškinį atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai