Byla 2A-652-112/2014
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės J. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Swedbank“ ieškinį atsakovei J. V., dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 8 287,84 Lt skolą, 18 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 7 081,65 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-08-03 iki visiško kredito grąžinimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė nesutiko su prašomomis priteisti 18 procentų dydžio sutartinių palūkanų ir delspinigiais, prašė juos sumažinti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-11-21 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Priteisė ieškovui iš atsakovės J. V. 8 287,84 Lt skolą, 18 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 7 081,65 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-08-03 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 249 Lt žyminio mokesčio. Ieškovui priteistos sumos mokėjimą pagal šį sprendimą išdėstė trijų mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad sutartyje numatytos pelno palūkanos – 18 proc. tai palūkanų rūšis, kurias kreditorius gauna už tai, jog skolininkas naudojasi jo pinigais. Pažymėjo, jog šalys laisva valia pasirašė sutartį ir turi prisiimti visus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Kadangi sutartyje numatyta, kad palūkanos bankui bus mokamos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, teismas sprendė, kad palūkanos skaičiuojamos nuo 2013-08-03 iki visiško kredito grąžinimo dienos.

5Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti 2013-11-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo tenkinti prašymą dėl palūkanų, delspinigių priteisimo, bei skolos išdėstymo. Apeliacinį skundą grindžia tuo, jog nebuvo atsižvelgta į sutarties sudarymo aplinkybes, kad atsakovė neturėjo galimybės įtakoti sutarties sąlygų. Teigia, kad teismas tik formaliai vertino, kad ieškovas ir atsakovė sudarė sutartį laisva valia. Taip pat mano, kad teismas, atsižvelgdamas į vartojimo sutarčių sudarymo specifiką, ex officio privalėjo vertinti tokios sutarties atitiktį sąžiningumo kriterijams ir nustatyti, jog nustatyto dydžio palūkanos pažeidžia silpnesnės šalies teises. Teigia, kad sutarčių punktai, numatantys 18.00 proc. Dydžio palūkanas nuo panaudoto kredito sumos bei sutarties 19.1 punktas, numatantis prievolės įvykdymo pabaigą iki visiško įsipareigojimo įvykdymo, buvo ieškovo įrašyti priverstinai, neleidžiant atsakovei daryti jokių korekcijų. Be to, mano, kad sutarties sąlygų paaiškinimas vartotojui negali būti prilyginamas individualiam sutarties sąlygų aptarimui Civilinio kodekso prasme. Apeliantė taip pat nesutinka su priteistais delspinigiais ir nurodė, kad ieškovas neįrodė, kokius nuostolius patyrė dėl negrąžinto kredito ir mano, kad teismų praktikoj taikytinas 0,02 proc. dydžio delspinigiai padengtų minimalius ieškovo nuostolius. Apeliantė taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino jos finansinę padėtį, neatsižvelgė į turimus kitus įsipareigojimus bankams ir nepagrįstai sprendimo vykdymą išdėstė tik 3 mėnesių laikotarpiui. Nurodė, kad jos įsipareigojimai finansų įstaigoms sudaro 1706,76 Lt per mėnesį. Mėnesio pajamos sudaro 2 188,09 Lt, todėl skolos mokėjimo atidėjimas 3 mėnesiams sužlugdytų finansinę padėtį. Kas mėnesį ieškovui mokėdama po 2 762,61 Lt ne tik negalėtų vykdyti kitų įsipareigojimų, bet ir negalėtų lėšų būtiniausiems poreikiams patenkinti, vaiko išlaikymui.

6Atsiliepimu į skundą ieškovas prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė nenurodė kokias jos, kaip vartotojos teises, pažeidė ieškovas, todėl argumentai dėl jos teisių pažeidimo sudarant sutartį, nepagrįsti. Dėl palūkanų dydžio nurodė, kad tai sutartinės palūkanos, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais ir yra skirtos šioms negautoms pajamoms padengti. Dėl delspinigių dydžio teigia, kad teismas kiekvienu atveju privalo vertinti delspinigių dydį, nes nėra aiškiai ir apibrėžtai pasakyta kokios palūkanos yra aiškiai per didelės. Kadangi prašomi delspinigiai sudaro tik nedidelę dalį, t. y. 7 proc. nuo negrąžinto kredito likučio, todėl mano, kad tokia delspinigių suma negali būti laikytina neprotingai didelė. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo apeliantės prašomam laikotarpiui nesutinka, nes atsakovė nepateikė duomenų apie šeimos turimas pajamas, nurodė tik duomenis apie jos gaunamas pajamas.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

9Ginčas byloje yra dėl sutartinių palūkanų ir delspinigių dydžio bei sprendimo išdėstymo termino.

10Dėl palūkanų dydžio

11Atsakovė teigia, jog sutartyje nustatytos palūkanos, dėl kurių dydžio neturėjo galimybės derėtis, pažeidžia vartotojo, kaip silpnesnės šalies, teises. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2009-12-22 sudarė kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. 09-00977-RK, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 8 000 Lt kredito limitą atidarytoje sąskaitoje bei išdavė kreditinę mokėjimo kortelę. Atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą dalimis ir mokėti 18 proc. metines palūkanas dalimis kas mėnesį iki visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo (b. l. 6). Šios palūkanos yra numatytos šalių sudarytose sutartyse. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda), ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Aplinkybė, jog atsakovė neturėjo galimybės derėtis dėl palūkanų normos, nesuteikia pagrindo jų nemokėti. Nesutiktina su atsakovės teiginiu, jog sutarties sąlygų paaiškinimas vartotojui negali būti prilyginamas individualiam sutarties sąlygų aptarimui Civilinio kodekso prasme. Pažymėtina, kad atsakovė turėjo teisę nesutikti su sąlygomis, prašyti jas keisti ar panašiai ir, ieškovui nesutikus jų pakeisti, nepasirašyti sutarties, tačiau to nedarė, t. y. pasirašydama sutartį sutiko su visomis joje išdėstytomis sąlygomis be jokių išlygų. Sutartis dėl 8 000 Lt sumos pasirašyta 2009 metais. Negrąžintas kreditas ieškinio pateikimo dieną sudarė 7 081,65 Lt, 2013-05-08 dieną skola pagal sutartį buvo 7 604,16 Lt (b. l. 5). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovė vykdė sutartį, vadinasi su visomis sąlygomis sutiko. Pretenzijas dėl sąlygų pareiškė tik nagrinėjant civilinę bylą. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju, atsakomybė už prisiimtą per didelę materialinę riziką tenka pačiam paskolos gavėjui. Pažymėtina, kad sutartimi susitartos palūkanos yra priskirtinos pelno palūkanoms, kurių paskirtis mokestis už pinigų skolinimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma. Kadangi atsakovei buvo suteiktos lėšos, jomis naudojosi, todėl privalo sumokėti sutartyje nustatytas palūkanas (CK 6.213 str. 1 d., 6. 872 str.). Taip pat šalys sutartimi susitarė, kad už naudojimąsi paskolos pinigais privalo atsakovė mokėti palūkanas nuo tada, kai praleistas prievolės įvykdymo terminas iki prievolė bus visiškai įvykdyta. Kadangi tokia sąlyga taip pat buvo nustatyta sutartimi, todėl nėra jokio teisinio pagrindo palūkanų mokėjimą nustatyti iki sutarties pasibaigimo, t. y. susieti prievolių pabaigą su sutarties pabaiga.

12Dėl delspinigių

13Atsakovė nesutinka su ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydžiu ir mano, kad 0,02 proc. dydžio delspinigiai padengtų minimalius ieškovo nuostolius. 2009-12-22 sutartimi šalys susitarė mokėtiną delspinigių dydį – 0,10 proc. per dieną (b. l. 6). Ieškovas paskaičiavo 487,02 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 18,61 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas, viso 505,63 Lt. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi nuostatos, kad šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį. Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų bendrovė Westintorg Corp., bylos Nr. 3K-3-443/2008; 2013 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. T. v. UAB „Klaipėdos autocentras“, bylos Nr.-3K-3-364/2013; kt.). Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis; teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. UAB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010). Nagrinėjamu atveju prašoma priteisti kredito suma sudaro 7 081,65 Lt. Kolegija sutinka su apeliantės pozicija, jog prašomi priteisit delspinigiai yra pakankamai dideli, tačiau jie, lyginant su skolos, nėra neprotingai dideli ir proporcingi nesumokėtos skolos dydžiui. Prašomų priteisti delspinigių suma sudaro nedidelę dalį prašomos priteisi skolos, todėl darytina išvada, kad delspinigiai atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Be to, pažymėtina, kad tokie delspinigiai nepažeidžia atsakovės interesų, jie atitinka šalių interesų pusiausvyros principą. Dėl išdėstytų aplinkybių, nėra pagrindo visiškai nukrypti nuo sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis.

14Dėl skolos mokėjimo išdėstymo termino

15Teismas atsakovei išdėstė skolos mokėjimą trejų mėnesių laikotarpiui. Apeliantė prašo sprendimo vykdymą išdėstyti 36 mėnesiams, nes per teismo nustatytą terminą niekaip negalės įvykdyti įsipareigojimo. Teigia, kad tokiu atveju jos gaunamų mėnesinių pajamų nepakaktų ne tik kreditoriui sumokėti, bet ir būtiniausiems poreikiams patenkinti.

16CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Atsakovė teismui pateikė duomenis, kad turi kreditinių įsipareigojimų AB SEB bankui, AB „Swedbank“ (pagal 2009-11-19 kredito sutartį), BIGBANK AS filialui, UAB „General financing“, SNORO lizingui (b. l. 22–35). Atsakovė dirba UAB „BALTIC FORWARDING AND SHIPPING“, kurios mėnesinės pajamos sudaro apie 2 700 Lt (b. l. 36, 52). Atsakovė turi mažametį vaiką (b. l. 21). Išdėstant sprendimo vykdymą, būtina atsižvelgti į abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Be to, teismas turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo nebus sumenkintas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės materialinė padėtis yra sunki, tačiau tokia padėtis atsirado dėl pačios atsakovės veiksmų. Nė vienai kredito įstaigai įsiskolinimai nėra padengti. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, sprendimo vykdymo išdėstymas 36 mėnesiams pažeistų išieškotojo interesus ir teisėtus lūkesčius. Tačiau atsižvelgus į itin prastą atsakovės finansinę padėtį, akivaizdu, kad sumokėti skolą ieškovui per 3 mėnesius neturi finansinių galimybių, todėl manytina, kad sprendimo vykdymo išdėstymas 12 mėnesių neprieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.) ir mažiausiai pažeis išieškotojo interesus. Kolegija sprendžia, kad toks sprendimo vykdymo išdėstymas atitinka abiejų šalių interesus ir bus išlaikytas šalių pusiausvyros principas.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo, todėl iš esmės sprendimas paliktinas nepakeistas, patikslinant teismo sprendimo dalį dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nurodant, kad sprendimo vykdymą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, patikslinant sprendimo dalį dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, sprendimo vykdymo išdėstymą prailginant iki 12 mėnesių.

Proceso dalyviai
Ryšiai