Byla e2-25196-722/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Lidija Deksnienė,

2rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui D. T. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 190,46 Eur negrąžintos paskolos, 2 727,40 Eur palūkanų, arba, teismui netenkinus šio reikalavimo, alternatyviai šiam reikalavimui, 1 369,61 Eur sutartines palūkanas, paskaičiuotas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. ir 28% sutartinių metinių palūkanų nuo 2019 m. rugpjūčio 15 d. (apytikslės kreipimosi į teismą dienos) iki kredito visiško grąžinimo dienos; 504,68 Eur tarpininkavimo mokesčio, 48,67 Eur mokėjimo palūkanų; 66,33 Eur delspinigių; 18 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – kartu gyvenančiam šeimos nariui, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog atsakovas 2017 m. rugsėjo 4 d. kaip kredito gavėjas elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_218126, kurios pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t. y. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 218126, kurios pagrindu atsakovui 48 mėnesių terminui suteikta 6 000,00 dydžio paskola už 28 proc. metines palūkanas, kurią atsakovas privalėjo grąžinti sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka po 222,31 Eur ir sumokėti 510,00 Eur tarpininkavimo mokestį bei mėnesinį tarpininkavimo mokestį po 13,20 Eur. Atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovė 2019 m. vasario 21 d. vienašališkai nutraukė sutartį.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų-paraiškos Nr. oferta_218126, mokėjimo grafiko, skolintojų lėšų įskaitymo skolininkui lentelės kopijos, 2019 m. vasario 21 d. pranešimo dėl sutarties sąlygų nutraukimo, vartojimo kredito sutarčių bendrųjų sąlygų, palūkanų ir mokesčių lentelės, įsiskolinimą sudarančių sumų apskaičiavimo lentelės, Savy platformos naudojimosi sutarties, dokumentų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos reg. Nr. CBP-20556 ieškinio priedai) – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

9Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, t. y. pažeidė sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal grafiką, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti Sutartį, 2019 m. vasario 21 d. pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, tačiau atsakovas savo pareigos pagal sutarties nuostatas nėra įvykdęs iki šiol.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnį atsakovas pažeidusiu prievolę laikomas tuomet, kai nevykdo sutartyje numatytų sąlygų. Šiuo atveju atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, grąžinti gautą paskolos sumą. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tokių įrodymų byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 5 190,46 Eur negrąžinta paskola, 2 727,40 Eur palūkanos ir 504,68 Eur tarpininkavimo mokestis.

11Teismas, priteisdamas palūkanas, tenkina pagrindinį ieškovės reikalavimą dėl 2 727,40 Eur palūkanų priteisimo kaip įrodytą bei pagrįstą pateiktu mokėjimo grafiku ir alternatyvaus reikalavimo neanalizuoja.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 66,33 Eur delspinigius (sutartines netesybas), bet ir 48,67 Eur vėlavimo (kompensacines) palūkanas. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

13Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra mažesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuotos kompensuojamos palūkanos yra įskaitomos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo priteisiama tik 66,33 Eur delspinigių, o papildomas reikalavimas dėl 48,67 Eur vėlavimo (kompensacinių) palūkanų atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

14Sutarties 8.7 ir specialiųjų sąlygų 2.20 punktais atsakovas įsipareigojo mokėti 18 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 18 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovė prašo priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė 192,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu.

16Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 1 080,00 Eur. Šias išlaidas ieškovė grindžia 2019 m. gegužės 6 d. mokėjimo nurodymu Nr. 05062223 apmokėti „Invoice #10681“, kuriame 360,00 Eur paskaičiuota už ieškinio paruošimą 2 val. (1 val. - 180 Eur), 540,00 Eur už kitas teisines paslaugas 6 val. (atstovavimas teismo, vykdymo procese, santykiuose su skolininku, ataskaitų rengimas ir teikimas, vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti, būtinųjų vykdymo išlaidų už klientą sumokėjimas, išieškotų kliento lėšų advokato depozitinėje sąskaitoje administravimas, pavedimų vykdymas ir apskaita), viso 900,00 Eur ir 180,00 Eur „Labor Tax“.

17Iš atsakovo ieškovei priteistina 360,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už ieškinio parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla išnagrinėta už akių, be atstovo dalyvavimo, nurodyti šešių valandų trukmės advokato veiksmai nėra faktiškai atlikti, o ką reiškia 180,00 Eur „Labor Tax“ nėra nurodyta, todėl prašymas dalyje dėl 720,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

18Viso iš atsakovo ieškovei turėtų būti priteista 552,00 Eur (360,00 Eur + 192,00 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies (99,42 proc.) iš atsakovo ieškovei priteistina 548,79 Eur bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 79, 80, 88 straipsniai, 93 straipsnio 2 dalis).

19Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

20Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ (įmonės kodas 303259527, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1-1, Vilnius) iš atsakovo D. T., asmens kodas ( - ) deklaravusio gyvenamąją vietą ( - ):

235 190,46 Eur (penkių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimties eurų 46 ct) negrąžintą paskolą;

242 727,40 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų dvidešimt septynių eurų 40 ct) palūkanas;

25504,68 Eur (penkių šimtų keturių eurų 68 ct) tarpininkavimo mokestį;

2666,33 Eur (šešiasdešimt šešių eurų 33 ct) delspinigius;

2718 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 488,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

28552,00 Eur (penkių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

31Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Lidija Deksnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 190,46 Eur negrąžintos paskolos, 2... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog atsakovas 2017 m. rugsėjo... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Vartojimo kredito... 9. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnį... 11. Teismas, priteisdamas palūkanas, tenkina pagrindinį ieškovės reikalavimą... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 66,33 Eur delspinigius... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 14. Sutarties 8.7 ir specialiųjų sąlygų 2.20 punktais atsakovas įsipareigojo... 15. Ieškovė prašo priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos... 16. Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos patirtas... 17. Iš atsakovo ieškovei priteistina 360,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 18. Viso iš atsakovo ieškovei turėtų būti priteista 552,00 Eur (360,00 Eur +... 19. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 20. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ (įmonės kodas 303259527,... 23. 5 190,46 Eur (penkių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimties eurų 46... 24. 2 727,40 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų dvidešimt septynių... 25. 504,68 Eur (penkių šimtų keturių eurų 68 ct) tarpininkavimo mokestį;... 26. 66,33 Eur (šešiasdešimt šešių eurų 33 ct) delspinigius;... 27. 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos... 28. 552,00 Eur (penkių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...