Byla AN2-19-348/2019
Dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėjos 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimo D. J. administracinio nusižengimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana Jurgaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. J. atstovo advokato Gedimino Blaškevičiaus apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėjos 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimo D. J. administracinio nusižengimo byloje.

3Teismas

Nustatė

41.

5D. J. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimu nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalį 1400 Eur bauda, už tai, kad būdamas UAB „( - )“ vadovu ir žinodamas apie šios bendrovės finansinę padėtį – jog jo vadovaujama bendrovė neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems finansiniams reikalavimams patenkinti ir turi susidariusią mokestinę nepriemoką valstybei, laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d., nesilaikydamas atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, pirmenybę teikė ir vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais (4 bei 5 eilės kreditoriai) ir tuo pažeidė kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) teises bei interesus. Tokiais savo veiksmais D. J. pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 81 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

62.

7D. J. atstovas advokatas Gediminas Blaškevičius apeliaciniame skunde prašo 2018 m. lapkričio 26 d. Alytaus apylinkės teismo nutarimą pakeisti ir vadovaujantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi D. J. neskirti administracinės nuobaudos, arba paskirti švelnesnę nuobaudą (įspėjimą), arba mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda.

82.1.

9Skunde nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką administracinių nusižengimų bylose, vertinant, ar nuobauda yra adekvati administraciniam nusižengimui ir ar nėra per griežta, atsižvelgtina tiek į nusižengimo pobūdį bei faktines aplinkybes, tiek ir į pažeidėjo asmenybę. Apeliantas pažymimi, kad vien tik formalaus pažeidimo fakto konstatavimo nepakanka, siekiant visapusiškai ir tinkamai įvertinti pažeidimo pobūdį bei už jo padarymą skirtinos nuobaudos adekvatumą.

102.2.

11Nors apylinkės teismas skundžiamame nutarime pažymėjo, kad 2018 m. balandžio 1 d. - 2018 m. birželio 28 d. UAB „( - )“ gavo pajamas ir pati vykdė atsiskaitymus su įvairiais savo kreditoriais - mokėjo už prekes, paslaugas, grąžino paskolą, nors tuo metu bendrovė buvo skolinga valstybės biudžetui, teismas nenustatė šių mokėjimų atlikimo motyvų, būtinumo bei jų paskirties, neįvertino to, kad minimus mokėjimus buvo būtina atlikti, siekiant išvengti bendrovės bankroto bei tęsti įmonės veiklą. D. J., mokėdamas už jo vadovaujamos įmones perkamas paslaugas, tarp jų ir komunalines, prekes, grąžindamas paskolą, siekė išlaikai įmonės kasdienę veiklą, išvengti įmonės bankroto, veikė išimtinai įmonės naudai bei vadovaudamasis jos interesais. Administracinio nusižengimo padarymo motyvai nebuvo savanaudiški ar piktavališki, D. J. pažeisdamas kreditorių reikalavimų patenkinimo eilę, veikdamas išimtinai UAB „( - )“ interesais, niekada neginčijo savo, kaip direktoriaus prievolės mokėti įmokas į valstybės biudžetą ir jas sumokėjo. Apeliantas pažymi, kad administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu D. J. jau buvo padengęs įsiskolinimą valstybės biudžetui, kas leidžia daryti išvadą apie administracinio nusižengimo pavojingumo nebuvimą. Šios aplinkybės teismų praktikoje aiškinamos kaip sudarančios pagrindą taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir švelninti paskirtą nuobaudą (2017 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-139-211/2017).

122.3.

13Taip pat apeliantas nurodo, kad jo atstovaujamasis D. J. nėra nei teistas, nei baustas už analogiško administracinio nusižengimo padarymą, jis yra vedęs, dirbantis, pripažino faktines nusižengimo aplinkybes, teismo posėdyje jas paaiškino bei gailisi dėl padaryto nusižengimo. Apelianto teigimu, D. J. administracinį nusižengimą padarė būtinojo reikalingumo sąlygomis (ANK 16 straipsnis), t. y. žalos valstybės biudžetui (kuri nagrinėjimo metu buvo atlyginta) padarė, siekdamas užkirsti kelią žalos atsiradimui kitiems asmenims (įmonės kreditoriams). Be to, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, o nusižengimas padarytas mažiau pavojinga kaltės forma - netiesiogine tyčia. Apelianto nuomone, šios aplinkybės nebuvo tinkamai įvertintos apylinkės teismo, skiriant administracinę nuobaudą, nors į jas turėjo būti atsižvelgta. Nors skundžiamu nutarimu D. J. paskirta 1 400 eurų dydžio bauda yra minimali, tačiau atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus, administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, pasekmes, įvertinus administracinės nuobaudos tikslus bei paskirtį bei D. J. asmenybę, yra neadekvati.

143.

15Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vedėjas pateikė atsiliepimą į D. J. atstovo advokato Gedimino Blaškevičiaus skundą, kuriuo prašo Alytaus apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimą aplikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

16Teismas

konstatuoja:

174.

18D. J. atstovo advokato Gedimino Blaškevičiaus apeliacinis skundas atmetamas.

195.

20ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. D. J. atstovas apeliaciniu skundu neginčija nustatytų faktinių aplinkybių, veikos juridinio kvalifikavimo, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo paskirta administracine nuobauda.

216.

22Už ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą įstatymas numato baudą nuo 1 400 Eur iki 3 000 Eur. Skundžiamu nutarimu teismas D. J. paskyrė minimalią minėto straipsnio sankcijoje numatytą nuobaudą – 1 400 Eur baudą.

237.

24Skunde apeliantas prašo D. J. paskirtą baudą sumažinti arba skirti švelnesnę nuobaudą negu numatyta įstatymo. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas skirdamas nuobaudą neįvertino visų reikšmingų aplinkybių susijusių su administracinio nusižengimo padarymu bei D. J. asmenybe.

258.

26ANK 22 straipsnyje nustatyta, kad administracinė nuobauda yra valstybės prievartos priemonė, šio kodekso nustatyta tvarka skiriama administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui. Administracinių nuobaudų paskirtis yra: 1) atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų; 2) nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis; 3) atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus.

278.1.

28ANK 34 straipsnio 2 dalis numato, kad baudos dydis nustatomas pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų šio kodekso 35 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų šio kodekso 36 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

298.2.

30Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Pažymėtina, kad administracinė nuobauda, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013, 2AT-54-489/2018).

318.3.

32Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administracinė nuobauda D. J. paskirta teisingai, ji yra proporcinga padarytam administraciniam nusižengimui, atitinkanti pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas D. J. nuobaudą atsižvelgė į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę – kad jis neteistas, yra baustas administracine tvarka ir turi galiojančią administracinę nuobaudą, tačiau tokio pobūdžio nusižengimą padarė pirmą kartą, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat atsižvelgė į tai, kad yra vedęs, dirba, nėra kitų neigiamai charakterizuojančių duomenų bei į tai, kad įsiskolinimas yra padengtas. Įvertinęs visumą nuobaudos skyrimui reikšmingų aplinkybių teismas padarė pagrįstą išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai D. J. atžvilgiu bus pasiekti už ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo padarymą paskyrus jam minimalaus dydžio nuobaudą – 1 400 Eur baudą. Kitaip vertinti paminėtas aplinkybes ir daryti priešingas išvadas, nėra pagrindo, o naujų aplinkybių, kurių nebūtų vertinęs pirmosios instancijos teismas, D. J. atstovas skunde nenurodė. Nekyla abejonių, kad aplinkybės, susijusios su darbine veikla, šeimine padėtimi, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui buvo žinomos ir prieš darant nusižengimą, tačiau tai jo nuo neatsakingo elgesio nesulaikė. Taigi kilę neigiami padariniai šiuo atveju yra paties administracinėn atsakomybėn patraukto asmens neatsakingo elgesio rezultatas. Nagrinėjamoje byloje nėra išskirtinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir skirti apeliantui mažesnę negu straipsnio sankcijoje numatyta minimali, nuobaudą arba jos neskirti.

339.

34Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad skundžiamas Alytaus apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, keisti šį nutarimą D. J. atstovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

36palikti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėjos 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimą nepakeistą ir D. J. atstovo advokato Gedimino Blaškevičiaus apeliacinio skundo netenkinti.

37Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. D. J. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimu nubaustas... 6. 2.... 7. D. J. atstovas advokatas Gediminas Blaškevičius apeliaciniame skunde prašo... 8. 2.1.... 9. Skunde nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 10. 2.2.... 11. Nors apylinkės teismas skundžiamame nutarime pažymėjo, kad 2018 m.... 12. 2.3.... 13. Taip pat apeliantas nurodo, kad jo atstovaujamasis D. J. nėra nei teistas, nei... 14. 3.... 15. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 16. Teismas... 17. 4.... 18. D. J. atstovo advokato Gedimino Blaškevičiaus apeliacinis skundas atmetamas.... 19. 5.... 20. ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas... 21. 6.... 22. Už ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą... 23. 7.... 24. Skunde apeliantas prašo D. J. paskirtą baudą sumažinti arba skirti... 25. 8.... 26. ANK 22 straipsnyje nustatyta, kad administracinė nuobauda yra valstybės... 27. 8.1.... 28. ANK 34 straipsnio 2 dalis numato, kad baudos dydis nustatomas pagal šio... 29. 8.2.... 30. Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį teismas ar administracinio nusižengimo bylą... 31. 8.3.... 32. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administracinė nuobauda D. J.... 33. 9.... 34. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad skundžiamas Alytaus... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 36. palikti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėjos 2018 m. lapkričio... 37. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....