Byla 2S-465-264/2010

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Raimondo Buzelio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Baltijos investicijų grupė“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos investicijų grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Optatum“ dėl nuostolių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-10), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 54 013,40 Lt nuostolių ir palūkanų, 12,70 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. pareikšto 61853,24 Lt reikalavimo (materialinių ir procesinių reikalavimų) ribose areštuoti atsakovo UAB „Optatum“ pinigines lėšas, o jų nesant ar nepakankant, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias UAB „Optatum" ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti. Ieškinyje nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškinio suma yra didelė, atsakovas nekilnojamojo turto neturi, Kauno miesto apylinkės teismas yra areštavęs atsakovo turtą, yra didelė tikimybė, kad atsakovas nesugebės įvykdyti savo įsipareigojimų teismui patenkinus ieškinį, todėl darytina išvada, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nepritaikius teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovo UAB „Baltijos investicijų grupė“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Optatum“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 54 013,40 Lt sumai, paliekant turtą saugoti ir naudotis atsakovui, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims. Nustačius, kad atsakovas neturi pakankamai materialaus turto, šiai sumai teismas nurodė areštuoti ir atsakovo pinigines lėšas, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ), AB „Parex bankas“ ir kitose kredito įstaigose, uždraudžiant vykdyti išmokėjimus, tačiau leidžiant šiomis piniginėmis lėšomis atsiskaityti su ieškovu, mokėti einamuosius mokėjimus į biudžetus ir einamąjį darbo užmokestį darbuotojams. Teismas nurodė, kad iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas prievolės nevykdo ilgą laiką, susidariusi didelė įsiskolinimo suma, į raginimus atsiskaityti geruoju nereaguoja, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Ieškovas UAB „Baltijos investicijų grupė“ atskiruoju skundu (b. l. 56-58) prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones - pareikšto 61 853,24 Lt reikalavimo (materialinių ir procesinių reikalavimų) ribose areštuoti atsakovo UAB „Optatum“ pinigines lėšas, o jų nesant ar nepakankant ieškinio užtikrinimui, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą turtines teises, priklausančias UAB „Optatum“ ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti. Apeliantas nuodo, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareikšto ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui, pažeidė Civilinio proceso kodekso nuostatas bei teismų formuojamą praktiką. Teismas dėl šio reikalavimo nepasisakė, todėl ieškovas daro išvadą, jog teismas šio reikalavimo neišnagrinėjo arba atsisakė jį tenkinti nenurodydamas motyvų. Ieškovas mano, jog tokiais veiksmais teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalies, 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus. Padaryti procesiniai pažeidimai lėmė, jog pirmosios instancijos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas neatitinka ieškovo pareikštų reikalavimų sumos, t.y. laikinosios apsaugos priemonės neatlieka savo pagrindinės funkcijos - būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo.

7Atsiliepimo į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Optatum“ nepateikė. Teisme 2010-02-20 gautas UAB „Optatum“ pranešimas su prašymu atidėti bylą, nurodant, kad atsakovas negavo ieškovo atskirojo skundo nuorašo. Pranešimas pasirašytas direktoriaus J. R. T. vardu, tačiau nepateikti jo įgalinimus patvirtinantys dokumentai, todėl neatitinka procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų. Byloje yra duomenys, kad Kauno miesto apylinkės teismas atskirojo skundo nuorašą 2009-12-16 išsiuntė atsakovui jo buveinės adresu. Kauno apygardos teismas 2010-01-29 išsiuntė pranešimą apie posėdžio vietą ir laiką, todėl atsakovas turėjo pakankamai laiko pasidomėti byla. Esant šioms aplinkybėms atidėti bylos nagrinėjimą nėra pagrindo.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

11Iš Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties matyti, kad ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo areštuotas atsakovui UAB „Optatum“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo esant nepakankamai, ir piniginės lėšos 54013,40 Lt sumai. Apeliantas atskiruoju skundu prašo pakeisti minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir areštuoti pareikšto 61 853,24 Lt reikalavimo (materialinių ir procesinių reikalavimų) ribose atsakovo UAB „Optatum“ pinigines lėšas, o jų nesant ar nepakankant ieškinio užtikrinimui, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti.

12Teismui nusprendus, jog laikinųjų apsaugos priemonių imtis būtina, pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį jos turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu, t.y. teismas turi taikyti tik tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Skundžiama nutartimi teismas ieškinio sumai - 54 013,40 Lt – pirmiausia areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, ir tik jo nesant ar esant nepakankamai, - pinigines lėšas, priklausančias atsakovui. Iš areštuotų piniginių lėšų teismas leido atsakovui išmokėti įsiskolinimą ieškovui, mokėti darbo užmokestį ieškovo darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks pirmosios instancijos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būdas ir eiliškumas nepažeidė šalių pusiausvyros, ekonomiškumo bei teisingumo principų.

13Teisėjų kolegija sutinka su atskirajame skunde išdėstytu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareikšto ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui bei dėl jo nepasisakydamas, pažeidė CPK 145 str. 4 d. reikalavimus, nemotyvuodamas kodėl laikinąsias apsaugos priemones taikė mažesniam mastui nei prašė ieškovas. Laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos ieškinio reikalavimams užtikrinti, įstatymas apibrėžia šių priemonių taikymo mastą, nustatydamas, jog bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Ieškiniu gali būti reiškiami ne tik materialinio teisinio, bet ir procesinio teisinio pobūdžio reikalavimai, kaip nagrinėjamu atveju, dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2008-01-25 nutartyje civilinėje byloje Nr.2-32/2008 pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams užtikrinti, nes tuo atveju, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, atsakovas turėtų taip pat atlyginti ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Kaip matyti iš ieškovo UAB „Baltijos investicijų grupė“ ieškinio, be materialinio pobūdžio reikalavimų, ieškovas pareiškė ir procesinio pobūdžio reikalavimą - priteisti 1 620,40 Lt sumokėtą žyminį mokestį bei 6 219,44 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo ir neįtraukė į arešto sumą bylinėjimosi išlaidų, todėl skundžiama nutartis šioje dalyje keistina, padidinant arešto mastą nuo 54 013,40 Lt iki 61 853,24 Lt.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nereiškia bylos išsprendimo iš esmės, nes reikalavimų pagrįstumą, taip pat bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei dydžio klausimus išspręs pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą CPK nustatyta tvarka.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina (CPK 337 str. 4 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

18atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m lapkričio 23 d. nutartį pakeisti, padidinant arešto mastą nuo 54 013,40 Lt iki 61 853,24 Lt.

20Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

21Šios nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai