Byla 2-32/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria patenkintas iš dalies ieškovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2303-55/07 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechanika“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo nutraukta ir nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nordea Finance Lithuania“ .

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ kreipėsi į teismą su prašymu iki ieškinio pareiškimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti UAB „Mechanika“ pinigines lėšas banko sąskaitose, leidžiant atlikti atsiskaitymus su valstybės biudžetu, valstybiniu socialiniu draudimu, mokėti darbo užmokestį, taip pat areštuoti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti ir kitaip apsunkinti tol, kol nebus padengta visa skola.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 18 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir nutarė areštuoti UAB „Mechanika“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 1 360 902,92 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, teismas trūkstamai sumai areštavo pinigines lėšas, priklausančias UAB „Mechanika“ ir esančias pas ją ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su valstybės biudžetu, valstybiniu socialiniu draudimu, mokėti darbo užmokestį. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi ši nutartis palikta nepakeista.

5Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ patikslintu ieškiniu prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20051074, sudarytą tarp UAB „Nordea Finance Lithuania“, UAB „Mechanika“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“ nutraukta nuo 2007 m. birželio 5 d.; 2) priteisti iš atsakovo 1 345 200 Lt avansą, 81 304,33 Lt dydžio nuostolių atlyginimą, 18 265,04 Lt žyminį mokestį; 3) įpareigoti UAB „Mechanika“ pasiimti ožinį kraną su magnetine traversa iš ieškovo teritorijos; 4) skirti UAB „Mechanika“ už nesąžiningai pareikštą akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį 20 000 Lt baudą.

6Ieškovas pateikė teismui prašymą padidinti turto areštą iki 1 444 770 Lt ir pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumą, t. y. areštuoti prašyme nurodytą nekilnojamąjį turtą, nesant kito neareštuoto ar neįkeisto turto, areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, vėliausiai – ginčo kraną. Nurodė, kad 2007 m. birželio 18 d. nutartimi buvo areštuotas atsakovui priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, jo nepakankant – piniginės lėšos 1 360 902 Lt sumai. Patikslintu ieškiniu ieškovas padidino ieškinio reikalavimą iki 1 426 504,33 Lt ir sumokėjo už ieškinį 18 265,04 Lt žyminį mokestį, todėl areštą prašė taikyti 1 444 770 Lt sumai. Ieškovas nurodė, kad antstolis surado ir aprašė dvi atsakovui priklausančias negyvenamąsias patalpas, kurios bendrai įvertintos 56 367 Lt ir ožinį kraną su magnetine traversa, antstolio įvertintą 1 600 000 Lt. Ieškovo manymu, šis kranas nėra tinkamas ieškinio užtikrinimas, nes areštuotą kraną bus galima parduoti tik metalo laužui maždaug už trečdalį antstolio nurodytos krano vertės. Dėl krano techninės būklės tarp šalių vyksta ginčas, todėl kol nebus atlikta krano vertės ekspertizė, nebus galima nustatyti jo tikrosios kainos.

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies, jo reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui UAB „Mechanika“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 65 602,33 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims. Nesant turto ar jo esant nepakankamai, teismas nutarė areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias UAB „Mechanika“ ir esančias pas ją ir trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsikaityti su valstybės biudžetu, valstybiniu socialiniu draudimu, mokėti darbo užmokestį. Teismas nurodė, kad 2007 m. birželio 18 d. nutartimi buvo uždėtas areštas atsakovui priklausančiam turtui, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginėms lėšoms 1 360 902 Lt sumai. Ieškovui padidinus ieškinio reikalavimus iki 1 426 504,33 Lt, nesant naujų įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį, teismas sprendė, kad yra pagrindas uždėti areštą atsakovui priklausančiam turtui ir piniginėms lėšoms 65 602,33 Lt sumai. Ieškovo prašymą įtraukti į turto arešto sumą ir ieškovo sumokėtą žyminį mokestį teismas atmetė, kadangi žyminis mokestis nėra įskaitomas į ieškinio sumą. Teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo principu, nurodė pirmiausia areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai nurodė areštuoti pinigines lėšas.

8Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 21 d. nutartį arba ją pakeisti ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. patenkinti ieškovo prašymą: padidinti arešto mastą iki 1 444 770 Lt, areštuoti arba palikti areštą prašyme nurodytam atsakovui nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui, nesant kito neareštuoto ar neįkeisto turto areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, o ginčo kraną areštuoti paskutine eile, jei ieškinio užtikrinimui neužteks kito atsakovo neįkeisto ir neareštuoto turto ar piniginių lėšų, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenims. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškinys realiai nėra užtikrintas. Visas atsakovo turtas pagal antstolio pateiktus nekilnojamojo turto ir arešto registro išrašus, išskyrus kraną, dėl kurio vyksta ginčas, įkeistas bankui pirminiu ir antriniu įkeitimu arba areštuotas. Vykdydamas 2007 m. birželio 18 d. nutartį, antstolis faktiškai aprašė tik dvi atsakovui nuosavybės teise priklausančias patalpas Palangoje, kurios beje jau yra areštuotos ieškovo dukterinių įmonių ieškinių užtikrinimui, kurių bendra vertė 56 367 Lt ir ožinį kraną, antstolio įvertintą 1 600 000 Lt. Dėl krano vertės pateikus antstoliui prieštaravimus, buvo paskirta ekspertizė. Jei turto vertintojas nustatytų, kad kranas vertas pvz. 500 000 Lt, o maksimali arešto suma negali viršyti ieškinio sumos, antstolis aprašys atsakovui nuosavybės teise priklausantį kitą, bet įkeistą turtą, nes 2007 m. birželio 18 d. nutartis nurodo pirmoje eilėje areštuoti turtą neskirstant į areštuotą ar įkeistą ir tik po to – pinigines lėšas. Tokiu atveju areštas būtų formalus, nes galimo ieškovui palankaus sprendimo realiai be įkaito turėtojo sutikimo antstolis neturės teisės vykdyti. Byloje yra duomenys, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl nutartyje gali būti nurodyti išsamūs turto duomenys. Byloje paskirta ekspertizė ginčo krano trūkumams nustatyti, kuri gali būti atliekama kelis mėnesius, todėl tikslinga būtų susilaikyti nuo ginčo krano arešto arba jį areštuoti paskutine eile pritrūkus kito neareštuoto ir neįkeisto turto ir pinginių lėšų.
  2. Ieškovas prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo prašė areštuoti neįkeistą ir neareštuotą atsakovo turtą, tačiau teismas į šį prašymą neatsižvelgė.
  3. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumą. Nors įstatymas nenumato galimybės nustatyti areštuotinų daiktų eiliškumą, tačiau, vadovaujantis protingumo principu, ginčo kranas, kurio kokybė ir galimybė eksploatuoti kelia abejonių, neturėtų būti areštuotas apskritai arba areštuotas paskutine eile. Kol sprendžiamas klausimas dėl ginčo krano arešto, gali būti išparduotas įkeistas turtas ir paslėptos piniginės lėšos.Be to, nagrinėjamu atveju teismas taikė ekonomiškumo principą atsakovo interesams apginti, bet ne i ieškovo.
  4. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 145 str. 2 d. ir nepagrįstai atmetė prašymą į arešto sumą įtraukti ieškovo sumokėtą žyminį mokestį. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. spalio 28 d. nutartyje Nr. 2-537/2004 nurodė, kad ieškinio patenkinimo atveju bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš priešingos šalies ir jos yra teismo vykdymo sudėtinė dalis, todėl teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali numatyti ne tik ieškinio reikalavimo sumos, bet ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo užtikrinimą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mechanika“ prašo palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ginčo kraną 1 600 000 Lt rinkos preliminaria verte įvertino ne antstolis, o antstolio paskirtas turto vertintojas UAB „Verslavita“. Nei ieškovas, nei atsakovas pagal CPK 681 str. 3 d. per 5 dienas nuo turto arešto dienos nepareiškė prieštaravimų dėl netinkamos turto rinkos vertės nustatymo. Nesant tokių prieštaravimų, antstolis neturėjo teisinio pagrindo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Be to, antstolis nenurodė pagrįstų motyvų, kodėl būtina skirti ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Antstolio padėjėjas, paskirdamas ekspertu UAB korporaciją „Matininkai“, sąmoningai nutylėjo faktą, kad ginčo krano rinkos vertę 2007 m. liepos 12 d. buvo nustačiusi UAB „Verslavita“. Ginčo kranas nuo rinkos vertės nustatymo nedirba iki šiol, todėl šio krano vertė negalėjo sumažėti. Taip pat ieškovas nepagrįstai reikalauja padidinti arešto vertę iki 1 444 770 Lt, nes laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma neturi būti didesnė už ieškinio sumą.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.), tai yra minėtų priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes akivaizdu, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

12Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutarties, ieškovo reikalavimų užtikrinimui buvo areštuotas atsakovui UAB „Mechanika“ priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant, piniginės lėšos 1 360 902 Lt sumai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu nurodyta didelė ieškinio kaina. Ieškovui patikslintu ieškiniu padidinus ieškinio reikalavimus, teismas turėjo pagrindą skundžiama nutartimi papildomai uždėti areštą atsakovui priklausančiam turtui ir piniginėms lėšoms 65 602,33 Lt sumai.

13Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas kuo labiau suderinti šalių interesus (iš vienos pusės - užtikrinti ieškovo pareikšto reikalavimo įvykdymą, iš kitos pusės - kiek galima mažiau suvaržyti atsakovo finansinę – komercinę veiklą), laikėsi turtinių apribojimų taikymo eiliškumo, t. y. visų pirma ieškinio sumos ribose areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ir tik jo nesant ar nepakankant – areštavo atsakovo pinigines lėšas. Kolegijos manymu, toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būdas ir eiliškumas nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, teisingumo ir ekonomiškumo principų. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas neatsižvelgė į jo prašymą areštuoti neįkeistą ir neareštuotą atsakovo turtą. Šis jo teiginys neteisingas, nes, kaip matyti iš ieškovo prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir jo patikslinimo, jis prašė areštuoti tą patį atsakovo nekilnojamąjį turtą (poilsio patalpas Palangoje), kuris jau vykdant Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartį, buvo aprašytas ir areštuotas. Atskirajame skunde ieškovas, prašydamas areštuoti neįkeistą ir neareštuotą atsakovo turtą, konkrečiai tokio turto nenurodė. Be to, apeliantas nesutinka su ginčo krano verte, nurodo, kad byloje paskirta ekspertizė ginčo krano trūkumams nustatyti, be kurios rezultatų nebus galima nustatyti krano vertės, todėl mano, kad tikslinga būtų susilaikyti nuo ginčo krano arešto arba areštuoti jį paskutine eile. Kolegija pažymi, kad teismas areštavo atsakovo turtą ieškinio sumai, todėl, jeigu ginčo krano vertė bus nustatyta mažesnė, negu jį įkainavo antstolis, ieškovas galės kreiptis į antstolį dėl kito atsakovui priklausančio turto arešto.

14Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą įtraukti į arešto sumą sumokėtą žyminį mokestį. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos ieškinio reikalavimams užtikrinti, įstatymas apibrėžia šių priemonių taikymo mastą, nustatydamas, jog bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Ieškiniu gali būti reiškiami ne tik materialinio teisinio, bet ir procesinio teisinio pobūdžio reikalavimai, kaip antai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams užtikrinti, nes tuo atveju, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, atsakovas turėtų taip pat atlyginti ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Kaip matyti iš ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ patikslinto ieškinio, pareikšto atsakovui UAB „Mechanika“, be materialinio pobūdžio reikalavimų, ieškovas reiškia ir procesinio pobūdžio reikalavimą – priteisti sumokėtą 18 265,04 Lt dydžio žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįtraukė į arešto sumą ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, todėl skundžiama nutartis šioje dalyje keistina, padidinant arešto mastą nuo 65 602,33 Lt iki 83 867, 37 Lt.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

16Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 21 d. nutartį, padidinant arešto mastą nuo 65 602,33 Lt iki 83 867,37 Lt.

17Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

18Šios nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai