Byla e2-485-377/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė, sekretoriaujant Militai Balandienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai I. V., atsakovei E. L., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų L. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei E. L., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų L. M., dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 370,27 Eur turinės žalos atlyginimo, 15,57 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio palūkanas, už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-03-06 buvo demontuota L. M. ir A. M. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto , esančio ( - ), juosianti tvora. Įvykio metu L. M. ir A. M. priklausantis turtas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Todėl vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis buvo pripažintas draudiminiu. Dėl tvoros demontavimo Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutarimu atsakingu už minėtą įvykį pripažinta atsakovė E. L., kuri pripažinta kalta pagal ATPK 50 str. Ieškovė paskaičiavo, kad pagal lokalines sąmatas turto remonto (atkūrimo)kaina sudaro 583,07 Eur. Ieškovė, atsižvelgdama į draudimo sumos ribojimą, išmokėjo 434,00 Eur draudimo išmoką. Ieškovė pretenzija ragino atsakovę geruoju atlyginti padarytą žalą, tačiau atsakovė atlygino 63,73 Eur turtinės žalos, likusios žalos sumos iki šiol neatlygino, todėl prašo priteisti 370,27 Eur turinės žalos atlyginimui ir 15,57 Eur kompensacinių palūkanų.

4Ieškovo atstovė teisme ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad draudimo išmokos paskirtis ir yra atlyginti draudėjo patirtus nuostolius, tam kad turtas būtų atstatytas į buvusią pradinę padėtį. Trečiasis asmuo, gavęs draudimo išmoką, pasistatė naują tvorą, vadinasi kompensacijos tikslas įgyvendintas.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad 2015 m. kovo 19 d. Tauragės AVPK apylinkės inspektorius T. D. surašė jai administracinės teisės pažeidimo protokolą pagal ATPK 50 str. Protokolas surašytas dar stovinčiai nenuardytai tvorai. Ši tvora jungia( - ) sodybas, kurios 1/1 priklauso M. Tvora buvo tik vienoje pusėje. Tarpe šios tvoros buvo ūkinis pastatas bei 4 metrų pločio metaliniai vartai, per kuriuos apie 30 metų vaikščiojo ( - )sodyboje gyvenantys žmonės. Vartus išlaužė M veždami žvyrą į kiemą. 2015-08-14 atlikti sklypo geodeziniai matavimai, pagal kuriuos M žemės nuosavybė prasideda nuo vasarinės virtuvės už 2,50 metrų. Jos nuardyta tvora buvo užtverta už 4 m nuo M vasarinės virtuvės, vienoje pusėje 61 m. ilgio. Šiuo metu M savavališkai užsitvėrė tvorą už 3,90 m nuo vasarinės virtuvės todėl vyksta ginčas. 2015 m. kovo 6 d. nusiardė ne kaimynės L. M., o jai priklausančią metalinę tvorą.

6Atsakovė E. L. teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad sklypus skiriančią tvorą buvo pasistatę laikotarpiu nuo 1975 ar 1976 iki 1980 metų, iki 3 metrų atstumu nuo tvoros augino daržoves. M savo tvorą užsitvėrė 10 cm atitraukę nuo tos buvusios tvoros į savo pusę, nors, turėjo atitraukti 2,50 m. nuo vasarinės virtuvės. Ji nepagrobė tvoros, o tik ją nuardė savo sklypo pusėje būdama visiškai įsitikinusi, kad tai jos tvora. Nuardymas pasireiškė tuo, kad nuo tvoros stulpų nuvyniojo tinklą, kurį pastatė prie savo ūkinio pastato. Tinklą ji nuardė nesiekdama jį pasisavinti, bet atkelti tvorą į kaimynų pusę, nes pastatyta tvora neatitinka sklypo ribų. M pirko 6 arų žemės sklypą, tačiau jų pusėje reali yra jos du arai žemės, kurią kaimynai siekia pasisavinti faktiškai valdydami ne tik savo, bet ir jos žemę. Ji nuardė nesiekdama tvoros dalį pasisavinti, bet atkelti tvorą į kaimynų pusę, nes pastatyta tvora neatitinka sklypo ribų. Teismo prašo ieškovo ieškinio netenkinti ir atkurti teisingumą, nes tvora šiai dienai stovi. Ji nubausta neteisingai.

7Tretysis asmuo neapreiškiantis savarankiškų reikalavimų L. M. ieškinį palaiko ir prašo tenkinti pilnumoje. Sodybą, esančią( - ), ji su sutuoktiniu įsigijo už iš banko gautą paskolą, todėl buvo atliktas turto įvertinimas. Pagal nekilnojamojo turto dokumentus jai priklauso ir sodybą juosianti tvora bei vartai. Visas turtas imant paskolą buvo apdraustas. Už pavogtą tvorą ji gavo viso 434 Eur draudimo išmoką ir už gautą išmoką atstatė atsakovės nugriautą tvorą. Tvorą patys pasistatė po to, kai ieškovė ją nuardė, atliktų geodezinių matavimų pagrindu, papildomai atitraukdami 10 cm į savo pusę. Konfliktas su E. L. prasidėjo senai, dėl jos medžio šakos nupjovimo. Ji nuolatos nepagrįstai užsipuolą ją ir jos šeimos narius. Nurodė, kad 2014-02-28 įkeisto žemės sklypo ir jame esančių pastatų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartimi įsigijo 0,1800 ha žemės sklypą ir jame esančius statinius, adresu( - ). Įsigyjamos žemės sklypo ribos buvo aiškios, jas žymėjo tvora, kuri buvo įregistruota viešame registre ir parduota kartu su kitu turtu. Kadangi perkant žemės sklypą su pastatais nebuvo atlikti geodeziniai matavimai, tai atliko jų pakviestas matininkas J. L., kuris nustatė tikslų atsakovams priklausančio sklypo plotą, t.y. 0,1858 ha, šie patikslinti duomenys, pagal matininko parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, 2015-04-30 buvo įregistruoti viešame registre. Kadastriniai matavimai buvo atlikti išlaikant visas procedūras.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos medžiaga, ieškovės atstovės, trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad 2015-03-06 demontuota L. M. ir A. M. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), juosianti tvora. Įvykio metu L. M. ir A. M. priklausantis turtas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Todėl vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis buvo pripažintas draudiminiu.

10Iš Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutarimo (administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.2.-550-760/2015) nustatyta, kad atsakingu už minėtą įvykį pripažinta atsakovė E. L., kuri pripažinta kalta pagal ATPK 50 str. ir jai paskirta 100 Eur bauda . 2015 m. liepos 10 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimą paliko nepakeistą ir E. L. apeliacinio skundo netenkino. Teismų buvo nustatyta, kad atsakovė E. L. 2015 m. kovo 6 d. ( - ) nuardė ir pavogė L. M. priklausančią metalinio tinklo tvorą, skiriančią jos ir L. M. sklypus, kurios vertė 63,73 Eur. E. L. neneigė aplinkybės, kad ji nuardė metalinę tvorą skiriančią jos ir L. M. sklypus, tačiau teigė, kad tvora priklausė jai, kad ji nuardė nesiekdama ją pasisavinti, bet atkelti tvorą į kaimynų pusę, nes pastatyta tvora neatitinka sklypo ribų. Byloje nebuvo nustatyta, kad tvora būtų buvusi E. L. sklype. Nors atsakovė nurodo, kad vyksta ginčai dėl sklypo ribų, tačiau pagal šiuo metu pateiktus duomenis tvora priklauso M. Aukščiau paminėti teismų sprendimai nėra nuginčyti ir yra galiojantys, kas visiškai paneigia atsakovės iškeltą versiją apie tai, jog ji žalos trečiajam asmeniui savo veiksmais nepadarė, tvorą grąžino atgal vietoje pavogtos tvoros. Atsakovė taip pat nepateikė duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad atlikus sklypų ribų kadastrinius matavimus, jie buvo atlikti iš esmės neteisingai ir jais pakeistos žemės sklypų ribos. Aplinkybę, kad atsakovės ginčijamos sklypų ribos yra nustatytos tinkamai ir kad trečiojo asmens užtverta tvora teisėtai pripažino ir 2016 m. vasario 1 d. Tauragės rajono apylinkės teismas savo sprendimu, kuris yra įsiteisėjęs.

11Apskaičiuodama nuostolį ir mokėdama draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 064 (2013-01-03 redakcija, galioja nuo 2013-02-11) (toliau tekste – taisyklės). Pagal taisyklių nuostatas, draudimo išmoka (mokėtinos sumos) už sugadintus, sunaikintus pastatus ar namų turtą draudėjui apskaičiuojama nuostolio dydžio, atsižvelgiant į surašytą turto sunaikinimo ar sugadinimo aktą ( jei apžiūra buvo vykdoma ir aktas surašytas), gautais iš draudėjo ir kompetetingų įstaigų dokumentais būtinais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti. Kai pastatai ( pastatų elementai (įrenginiai) ar namų turtas, apdrausti atkūrimo verte, dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, tai nuostolis yra šio turto remonto kaina. Nuostoliu laikomas tik remonto išlaidos, būtinos sugadintam turtui atstatyti iki buvusios būklės prieš pat įvykį bei neviršijančios to turto atkūrimo vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį.

12Pagal lokalinę sąmatą, žala apskaičiuota vadovaujantis pagal LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-708 ,,Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą ,,Sistela“ programą sąmatoms sudaryti, sugadinto turto remonto (atkūrimo) kaina yra 583,07 Eur (pagal AB ,,Lietuvos draudimas“ sudarytą lokalinę sąmatą). Ieškovė, atsižvelgdama į draudimo sumos ribas, išmokėjo 434,00 Eur draudimo išmoką.

13CK 6.1015 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės.

14Kadangi ginčo teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip civilinės deliktinės atsakomybės santykiai (CPK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis), tai žalą padariusio asmens atsakomybei turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 straipsniai).

15CK 6.266 str. normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t. y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos. Statinių savininko (valdytojo) deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, nenustatinėjama (Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis, 6.266 straipsnio 1 dalis). Pagal generalinio delikto, įtvirtinto LR CK 6.263 straipsnio 1 dalyje, doktriną kaltė ir neteisėti veiksmai yra neišskiriami, todėl kaltės prezumpcija praktiškai apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje JAV įmonė A. I.. V. UAB „Arginta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-422/2006).

16Teismas konstatuoja, kad bylos medžiaga visiškai įrodytas ieškovui padarytas žalos faktas, taip pat akivaizdus yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir ieškovui atsiradusios žalos. Taigi, atsakovės civilinės deliktinės atsakomybės sąlygos visiškai įrodytos. Kadangi atsakovė yra atsakinga už ieškovui padarytą žalą, privalo padarytą žalą atlyginti, tai yra pagrindas taikyti atsakovės atžvilgiu CK 6.263 str. ir tenkinti ieškinį.

17Civilinio kodekso normos, įtvirtinančios bendrą principą, jog civilinės atsakomybės pagrindą sudaranti žala turi būti atlyginama visiškai.

18Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 15,57 Eur palūkanų, kurias įvardija kaip kompensuojamosiomis. Kompensuojamosios palūkanos šiuo atveju laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais patirtais dėl laiku negrąžintos skolos. Kompensuojamosios palūkanos gali būti mokamos ir esant deliktinei civilinei atsakomybei. Jeigu dėl delikto atsiradusi žala atlyginama pinigais, o ne natūra, tai atsiradusi prievolė yra piniginė. Tai reiškia, kad jai būdingi visi piniginių prievolių požymiai, taigi, ir palūkanos (LR CK 6.37 str.), todėl delikto atveju mokamos kompensuojamosios palūkanos, atlyginančios nukentėjusiojo turtinius praradimus dėl laiku negaunamo žalos atlyginimo. Kompensuojamųjų palūkanų, įtvirtintų LR CK 6.261 straipsnyje, skaičiavimo pradžia gali būti nustatyta įstatymu arba sutartimi (LR CK 6.37 str. 1 d.). Pagal bendrąją taisyklę, kompensuojamosios palūkanos pradedamos skaičiuoti, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK6.261 str.). Kompensuojamosios palūkanos iš delikto atsiradusiai piniginei prievolei skaičiuotinos nuo žalos padarymo dienos, o jeigu žala atsirado vėliau, - nuo žalos atsiradimo dienos (LR CK 6.288 str. 1 d.). Prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti, išskyrus, jeigu pagal įstatymus ar sutarties esmę aiškus kitoks prievolės įvykdymo terminas (LR CK 6.53 str. 2 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad skolininko prievolė mokėti kreditoriui kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas tampa vykdytina tik po pareikalavimo ją įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2013). Nustatyta, kad ieškovas 2015 m. balandžio 21 d. ir 2015 m. gegužės 29 d. raštais atsakovę geruoju ragino atlyginti padarytą turtinę žalą. Atsakovė geranoriškai atlygino 63,73 Eur, liko skolinga 370,27 Eur.

19Patenkinus ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, tenkintinas ir reikalavimas dėl 15,57 Eur kompensacinių palūkanų priteisimo.

20Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016 m. vasario 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis).

21Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 70,08 Eur už advokato teisines paslaugas surašant ieškinį, viso 85,08 Eur (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų ,,Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių.

22Iš atsakovės priteistina 5,37 Eur valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92, 93, 96, 259, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį patenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, naudai 385,84 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 385,84 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme – 2016 m. vasario 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas – 85,08 Eur.

26Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ) 5,37 Eur valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriuje, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 370,27 Eur turinės žalos... 4. Ieškovo atstovė teisme ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais motyvais.... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad 2015 m. kovo 19 d.... 6. Atsakovė E. L. teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad sklypus... 7. Tretysis asmuo neapreiškiantis savarankiškų reikalavimų L. M. ieškinį... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos medžiaga, ieškovės atstovės, trečiojo asmens paaiškinimais... 10. Iš Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutarimo (administracinio... 11. Apskaičiuodama nuostolį ir mokėdama draudimo išmoką ieškovė vadovavosi... 12. Pagal lokalinę sąmatą, žala apskaičiuota vadovaujantis pagal LR Aplinkos... 13. CK 6.1015 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko... 14. Kadangi ginčo teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip civilinės deliktinės... 15. CK 6.266 str. normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t.... 16. Teismas konstatuoja, kad bylos medžiaga visiškai įrodytas ieškovui... 17. Civilinio kodekso normos, įtvirtinančios bendrą principą, jog civilinės... 18. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 15,57 Eur palūkanų,... 19. Patenkinus ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, tenkintinas ir... 20. Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 21. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 22. Iš atsakovės priteistina 5,37 Eur valstybei išlaidų, susijusių su... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92,... 24. Ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB ,,Lietuvos... 26. Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ) 5,37 Eur valstybei išlaidų,... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...