Byla e2-1741-820/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjai R. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. Š. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Statybos komercijos firmai „Arkada“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 3 512,45 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti iš atsakovo 20,02 EUR delspinigių.

111.3.

12Priteisti 8 procentų dydžio procesines palūkanas.

131.4.

14Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Ieškovas nurodė, jog su atsakovu buvo sudaryta Statybos rangos sutartis (toliau tekste – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo darbus priimti sumokėti už juos.

173.

18Atsakovas darbus atliko laiku ir tinkai ir perdavė Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus bei sąskaitas. Atsakovas priėmė atliktus darbus pasirašydamas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus.

194.

20Atsakovas nepasirašė galutinio baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto. Baigiamąjį aktą atsakovas pasirašytinai priėmė 2018 m. gegužės 29 d., tačiau iki šiol jo nepasirašė, trūkumų nenurodė, todėl skolos neapmoka nepagrįstai.

215.

22Ieškovas išsiuntė pretenziją atsakovui. Atsakovas iš dalies sumokėjo skolą – 600 EUR ir liko skolingas reikalaujamą sumą.

236.

24Pagal Sutarties 7.4 punktą iš atsakovo priteistini delspinigiai - 20,02 EUR ir 8 procentų dydžio procesinės palūkanos.

25II.

26Atsakovo atsikirtimų santrauka

277.

28Atsakovas UAB SKG „Arkada“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

298.

30Atsakovas nurodė, jog pagal Sutartį atsakovas turi teisę sulaikyti 10 procentų mokėtinos sumos. Ieškovas atliko darbų už 41 124,52 EUR, todėl atsakovas turi teisę sulaikyti 4 112,45 EUR, kuri turi būti sumokėta per 5 dienas nuo baigiamojo atliktų darbų akto ir sąskaitos gavimo. Ieškovas nėra pateikęs atsakovui baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto ir nepateikė sąskaitos 4 112,45 EUR sumai, todėl atsakovas turėjo teisę sulaikyti 4 112,45 EUR mokėjimą.

319.

32Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą turi pasirašyti ne ieškovas ir atsakovas, bet komisija. Tokia komisija sudaryta nebuvo, todėl baigiamasis aktas nepasirašytas ir atsakovas neturi pareigos mokėti ieškovui reikalaujamos sumos. Teismas konstatuoja :

33III.

34Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3510.

36Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

3711.

38Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

3912.

40Šalys 2017 sausio 18 d. sudarė Statybos rangos sutartį (1 t., p. 11, 31, 41), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti statybos – montavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus.

4113.

42Byloje nėra ginčo, jog ieškovas darbus atliko tinkamai ir laiku. Atsakovas atsikirtinėja tuo, jog nėra pateiktas Baigiamasis atliktų darbų aktas bei sąskaita faktūra 4 112,45 EUR sumai, todėl pagal Sutarties 6.2 – 6.3 punktus atsakovui nekilo prievolė atsiskaityti. Be to, atsakovas teigimu, Baigiamasis aktas turi būti pasirašytas ne tik tarp ieškovo ir atsakovo, bet turi būti sudaryta komisija, kurioje dalyvautų ir statinio projekto vadovas ir techninis prižiūrėtojas ir turi perduoti garantijas.

4314.

44Pagal Sutarties 4.3.2 punktą darbai perduodami pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Baigiamasis atliktų darbų aktas yra įtvirtintas Sutarties 6.3 punkte. Byloje nėra duomenų, jog baigiamajam aktui surašyti ir pasirašyti reikalinga sudaryti komisiją. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo teiginiai, jog baigiamąjį atliktų darbų aktą turėjo pasirašyti kokia nors komisija yra atmestini, kaip nepagrįsti.

4515.

46Ieškovas 2018 m. sausio 26 d. surašė baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą (1 t., p. 35-36). Iš atsakovo darbuotojo parašo matyti, jog atsakovas 2018 m. gegužės 29 d. baigiamąjį darbų perdavimo priėmimo aktą gavo. Akte nurodyta – „peržiūrai gavau“. Byloje nėra duomenų, jog būtų nustatyti kokie nors ieškovo darbų trūkumai ar kitokios aplinkybės, trukdančios pasirašyti baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą. Atsakovui nepasirašant baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto, ieškovas šį aktą pasirašė vienasmeniškai 2018 m. rugsėjo 04 d. (1 t., p. 38-39). Taigi pagal bylos aplinkybes atsakovas turėjo ne mažiau kaip tris mėnesius nuo baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto gavimo ir ne mažiau kaip aštuonis mėnesius nuo darbų atlikimo, priimti arba atsisakyti priimti ieškovo atliktus darbus, arba nurodyti darbų trūkumus, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog ieškovas laikytinas pagrįstai ir teisėtai perdavęs darbus atsakovui 2018 m. rugsėjo 04 d. vienasmeniškai pasirašydamas baigiamąjįdarbų perdavimo – priėmimo aktą (CK 6.694 str. 4 d.). Šis aktas nėra nuginčytas, todėl turi tokią pačią juridininę galią.

4716.

48Pagal Sutarties 6.3 punktą, atsakovas privalėjo pilnai atsiskaityti su ieškovu per 5 darbo dienas po baigiamojo atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros pasirašymo. Atsakovas atsikirtinėja, jog ieškovas nepateikė sąskaitos 4 112, 45 EUR sumai. Su šiaias teiginiais negalima sutikti. Iš byloje esančių sąskaitų faktūrų, kurios yra pasirašytos atsakovo matyti, jog ieškovas yra išrašęs ir atsakovui pateikęs sąskaitas (1 t., p. 12, 14, 16, 19, 20) visai bendrai 41 124,52 EUR sumai, todėl atsakovo atsikirtimas, jog ieškovas išrašytų sąskaitą, dubliuojančią jau išrašytą, yra teisiškai nepagrįstas, todėl atmestinas. Atsižvegiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas privalėjo likusią sumą – 4 112,45 EUR sumokėti iki 2018 m. rugsėjo 12 d. arba 2018 m. rugsėjo 11 d. imtinai. Atsakovas yra sumokėjęs 600 EUR 2018 m. rugsėjo 11 d. pavedimu (1 t., p. 28), todėl likusi atsakovo skola ieškovui už atliktus darbus yra 3 512,45 EUR, kuri yra pagrįsta, todėl priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.655 str.).

4917.

50Šalys Sutarties 7.4 punktu sutarė, jog bus skaičiuiojami 0,03 procentų dydžio delspinigiai, nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Atsakovas pradelsė atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 20,02 EUR delspinigių už 19 dienų pradelstą atsiskaitymą (CK 6.71 str.).

5118.

52Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 8 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimų prevencijos įstatymo 3 str.).

5319.

54Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

5620.

57Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

5821.

59Ieškovas sumokėjo 79 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 54). Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 423,50 EUR (1 t., p. 33-34), 447,50 EUR (1 t., p. 67-71), iš viso – 871 EUR. Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 950 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovo priteistina 950 EUR bylinėjimosi išlaidų.

6022.

61Atsakovas prašė mažinti ieškovo bylinėjimosi išlaidas, nes, atsakovo manymu, ieškinys nepagrįstai surašytas ant 10 lapų, ginčo suma nedidelė, ginčas nesudėtingas. Su šiais teginiais nesutiktina. Pirma, iki ieškinio pateikimo nėra žinoma kiek ir kokiais argumentais atsikirtinės atsakovas, todėl ieškinyje turi būti nurodomos visos aplinkybės. Antra, ieškinys surašytas profesionaliai, aiškiai, nuosekliai. Trečia, advokato prašoma išlaidų suma kelis kartus mažesnė, nei rekomenduojama teisės aktuose, todėl nėra pagrindo teigti, jog yra per didelė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo teiginiai dėl per didelių atstovavimo išlaidų yra atmestini, kaip nepagrįsti.

6223.

63Teismas patyrė 3,47 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

6424.

65Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

66tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui D. Š. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB SKF „Arkada“ (į. k. 120880317) – 3 512,45 EUR (tris tūkstančius penkis šimtus dvylika euro ir 45 euro centų) skolos, 20,02 EUR (dvidešimt euro ir 02 euro centus) delspinigių, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 3 532,47 EUR (trijų tūkstančių penkių šimtų trisdešimt dviejų euro ir 47 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 950 EUR (devynis šimtus penkiasdešimt euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovo UAB SKF „Arkada“ (į. k. 120880317) - 3,47 EUR (tris euro ir 47 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 3 512,45 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti iš atsakovo 20,02 EUR delspinigių.... 11. 1.3.... 12. Priteisti 8 procentų dydžio procesines palūkanas.... 13. 1.4.... 14. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 15. 2.... 16. Ieškovas nurodė, jog su atsakovu buvo sudaryta Statybos rangos sutartis... 17. 3.... 18. Atsakovas darbus atliko laiku ir tinkai ir perdavė Atliktų darbų perdavimo... 19. 4.... 20. Atsakovas nepasirašė galutinio baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo... 21. 5.... 22. Ieškovas išsiuntė pretenziją atsakovui. Atsakovas iš dalies sumokėjo... 23. 6.... 24. Pagal Sutarties 7.4 punktą iš atsakovo priteistini delspinigiai - 20,02 EUR... 25. II.... 26. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 27. 7.... 28. Atsakovas UAB SKG „Arkada“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 29. 8.... 30. Atsakovas nurodė, jog pagal Sutartį atsakovas turi teisę sulaikyti 10... 31. 9.... 32. Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą turi pasirašyti ne ieškovas... 33. III.... 34. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 35. 10.... 36. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 37. 11.... 38. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 39. 12.... 40. Šalys 2017 sausio 18 d. sudarė Statybos rangos sutartį (1 t., p. 11, 31,... 41. 13.... 42. Byloje nėra ginčo, jog ieškovas darbus atliko tinkamai ir laiku. Atsakovas... 43. 14.... 44. Pagal Sutarties 4.3.2 punktą darbai perduodami pasirašant atliktų darbų... 45. 15.... 46. Ieškovas 2018 m. sausio 26 d. surašė baigiamąjį darbų perdavimo –... 47. 16.... 48. Pagal Sutarties 6.3 punktą, atsakovas privalėjo pilnai atsiskaityti su... 49. 17.... 50. Šalys Sutarties 7.4 punktu sutarė, jog bus skaičiuiojami 0,03 procentų... 51. 18.... 52. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 53. 19.... 54. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 56. 20.... 57. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 58. 21.... 59. Ieškovas sumokėjo 79 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 54). Ieškovas patyrė... 60. 22.... 61. Atsakovas prašė mažinti ieškovo bylinėjimosi išlaidas, nes, atsakovo... 62. 23.... 63. Teismas patyrė 3,47 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 64. 24.... 65. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 66. tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui D. Š. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB...