Byla e2-1017-516/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios kredito unijos ,,Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo

32017 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla, civilinėje byloje

4Nr. e2-587-232/2017 pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos ,,Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms UAB „Green Fin“, UAB „Sun Industries“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6

 1. Ginčas byloje kilo dėl nutarties sustabdyti bylą, kol bus išnagrinėta kita byla, pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Ieškovė bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti solidariai iš atsakovių 411 462,60 Eur dydžio įsiskolinimą; 7 proc. metinių palūkanų už negrąžintą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 8,05 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 3. Atsakovės pateikė prašymą stabdyti civilinę bylą Nr. e2-587-232/2017 iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017, nagrinėjamoje Vilniaus miesto apylinkės teisme. Prašymą grindė tuo, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir kitos bylos (nagrinėjamos Vilniaus miesto apylinkės teisme) yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas, todėl teismui pripažinus paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, ieškovės ieškinys nagrinėjamoje byloje visiškai ar iš dalies negalėtų būti tenkinamas, nes ieškinio reikalavimas yra grindžiamas paskolos sutarties nutraukimo prieš terminą faktu ir tuo pagrindu prašoma teismo priteisti ne tik pagal paskolos sutartį pradelstus mokėjimus, o taip pat ir visą likusią pagal paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą.
 4. Ieškovė atsiliepime prašė atmesti atsakovų prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo ir tęsti civilinės bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad jeigu kitoje byloje ieškinys būtų patenkintas, tai po bylos išsprendimo ieškovė vėl turės teisę nutraukti sutartį tuo pačiu pagrindu. Bylos sustabdymas neatitiktų proceso operatyvumo, koncentruotumo, viešojo intereso apsaugos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje

  9Nr. 2e-l1359-960/2017.

 2. Teismas konstatavo, kad ieškovė prašo priteisti visą likusią paskolos sumą tuo pagrindu, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. buvo nutraukta paskolos sutartis, o kitoje civilinėje byloje atsakovė ginčija paskolos nutraukimo teisėtumą, todėl darytina išvada, jog tarp šių dviejų bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes pripažinus sutarties nutraukimą neteisėtu, t. y. sutarčiai tebegaliojant, nekiltų prievolės grąžinti visą likusią paskolos sumą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Byla sustabdyta nurodant teisinį pagrindą, tačiau nepagrindžiant šio teisinio pagrindo taikymo.
  2. Bylos sustabdymas yra netikslingas, kadangi civilinėje byloje Nr. 2e-l1359-960/2017 nustatyti faktai neturės reikšmingesnės įrodomosios, prejudicinės ar privalomosios galios bylai.
  3. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai atsisakyta vertinti faktą, kad net jeigu atsakovių ieškinys civilinėje byloje Nr. 2e-l1359-960/2017 būtų tenkintas ir paskolos sutarties nutraukimas būtų pripažintas neteisėtu (pvz., dėl procedūrinio pobūdžio pažeidimų), ieškovė turėtų teisę tuo pačiu pagrindu ir nedelsdama vėl nutraukti paskolos sutartį – tai reiškia, kad civilinė byla Nr. 2e-l1359-960/2017, atsižvelgiant į joje keliamus reikalavimus, yra nukreipta tik į proceso ir išieškojimo vilkinimą, tačiau ne į rezultatą.
  4. Priimant skundžiamą nutartį buvo poreikis bent preliminariai įvertinti, kad atsakovių argumentai Nr. 2e-l1359-960/2017 yra akivaizdžiai nepagrįsti
 2. Atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai atsikirtimai:
  1. Civilinėje byloje Nr. 2e-l1359-960/2017 yra sprendžiamas paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Teismui pripažinus paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, ieškovės ieškinys visiškai ar iš dalies negalėtų būti patenkintas, nes ieškinio reikalavimas yra grindžiamas paskolos sutarties nutraukimo prieš terminą faktu ir tuo pagrindu prašoma teismo priteisti ne tik pagal paskolos sutartį pradelstus mokėjimus, o taip pat ir visą likusią pagal paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus paskolos sutarties, būtų nesuėjęs. Kaip matyti iš byloje esančios paskolos sutarties specialiosios dalies 2.2 punkto, paskolos galutinis grąžinimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d. Pagal paskolos sutarties bendrosios dalies 5.11 punktą, tik paskolos sutarties nutraukimas prieš terminą suteikia ieškovei teisę reikalauti grąžinti visą paskolos sumą prieš terminą bei sumokėti visas palūkanas. Ieškovė atskirajame skunde neginčija aplinkybės, kad paskolos sutarties nutraukimo faktas suteikia jai teisę reikalauti visos negrąžintos paskolos sumos ir palūkanų priteisimo. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad tarp bylų yra akivaizdus prejudcinis ryšys.
  2. Pirmos instancijos teismas nutartyje pagrįstai nurodė, kad teismas šioje byloje negali vertinti ieškovės argumentų, susijusių su kitoje byloje pareikšto ieškinio teisėtumu ir pagrįstumu, kadangi tai yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas
  3. Teismui nustačius CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytą civilinės bylos sustabdymo pagrindą, jis privalo bylą stabdyti, t. y. šiuo atveju teismui nesuteikta diskrecijos teisė spręsti stabdyti bylą ar ne.

12Teismas

konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, todėl nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Dėl to CPK griežtai reglamentuoja civilinės bylos sustabdymo pagrindus, išskirdamas dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 straipsnis).
 3. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 3 punkte, pagal kurį teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013).
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje taip pat pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatomi kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012).
 5. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017 pagal ieškovės UAB „Sun Industries“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, tretiesiems asmenims UAB „AARGAU“, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB „SBSUN“ dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiomis. Ieškovė UAB „Sun Industries“ prašė teismo pripažinti tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų sudarytų paskolos sutarčių vienašališką nutraukimą (įskaitant 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Green Fin“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00413 EUR) atsakovės iniciatyva neteisėtu ir negaliojančiu.
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ginčo byloje reikalavimas yra kildinamas iš 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Green Fin“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00413 EUR. Nuo šios sutarties nutraukimo teisėtumo priklauso ieškovės reikalavimo dydis – ieškovė teismo prašo priteisti ne tik pagal paskolos sutartį pradelstus mokėjimus, bet ir likusią pagal paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus paskolos sutarties, būtų nesuėjęs (paskolos grąžinimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d.). Įvertinęs išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp šių dviejų bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes pripažinus sutarties nutraukimą neteisėtu, t. y. sutarčiai tebegaliojant, nekiltų prievolė grąžinti visą paskolos sumą. Taigi, nuo kitos bylos išnagrinėjimo rezultato priklauso sustabdytoje byloje priteistinos skolos dydis (visa suteiktos paskolos suma su palūkanomis ir netesybomis ar tik pradelsta skolos dalis).
 7. Priešingai nei nurodo apeliantė, preliminariai vertinti kitoje byloje pareikšto ieškinio pagrįstumo teismas neturėjo pagrindo, todėl šioje byloje įvertinti ar kredito sutartys buvo nutrauktos pagrįstai ir teisėtai, kai šios aplinkybės yra ginčijamos atskiroje byloje, teismas neturi teisės, nes taip būtų peržengtos bylos nagrinėjimo ribos.
 8. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė proceso teisės normas, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes tiek, kiek tai būtina sprendžiant dėl bylos sustabdymo (CPK 163, 176, 177, 185 straipsniai). Naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vis dėlto, pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje dalyje padarė rašymo apsirikimą – nurodė neteisingą bylos, dėl kurios sustabdoma nagrinėjama byla, numerį – 2e-l1359-960/2017, nors nutarties motyvuose bylos numeris nurodytas teisingas – e2-l1359-960/2017. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinė dalis turi būti patikslinta.
 9. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atskirai pažymi, kad siekdamos proceso koncentracijos bei operatyvumo, šalys CPK nustatyta tvarka gali reikšti prašymus dėl bylų sujungimo.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 4 d. nutarties rezoliucinę dalį – vietoje „2e-l1359-960/2017“ įrašyti „e2-l1359-960/2017“.

Proceso dalyviai
Ryšiai