Byla 2-1-266/2016
Dėl mokesčių už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ atstovui Egidijui Matiukui, atsakovų G. L., V. G., V. P., R. S., L. S. ir L. Z. atstovui Pauliui Markevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams G. L., V. G., R. S., L. S. , V. P., L. Z. dėl mokesčių už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Anykščių šiluma“ ieškiniu ir patikslintu atsakovams G. L., V. G., R. S., L. S., V. P. ir L. Z. kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš jų įsiskolinimą už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti . Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog atsakovai gyvena daugiabučiame name ( - ). Atsakovės G. L. ir V. G. gyvena bute Nr. ( - ), atsakovai R. S. ir L. S.- bute Nr. ( - ), atsakovė V. P. – bute Nr. ( - ), o atsakovė L. Z.- bute Nr. ( - ) . Nuo 2002 atsakovai yra atsijungę nuo centralizuoto šildymo ir į jų butus šiluma nėra tiekiama, tačiau namo laiptinės yra šildomos. Atsakovai, būdami namo bendraturčiais, privalo mokėti mokesčius už namo laiptinių šildymą. Atsakovai nuo 2009 metų nemoka mokesčių už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, todėl prašė priteisti už laikotarpį nuo 2009m. spalio 1d., iki 2013 m. liepos 1d., iš atsakovių G. L. ir V. G. solidariai skolą 423,30 eurų (1461,60Lt), delspinigius 50,17 eurų ( 173,35Lt), žyminį mokestį 20,85 eurus( 72Lt), iš R. S. ir L. S. solidariai 423,18 eurų (1461,17Lt) skolos, 50,17 eurų delspinigių (173,26Lt), ir žyminį mokestį 20,85 eurus (72Lt), iš V. P. 427,09 eurus (1474,68Lt) skolos, 50,64 eurus ( 174,85 Lt) delspinigių, žyminį mokestį 20,85 eurus (72Lt), iš L. Z. 418,24 eurus ( 1444,12Lt) skolos, 74,97 eurus( 258,87Lt) delspinigių, ir žyminį mokestį 20,85 eurus (72Lt) Ieškinį grindė Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio nuostatomis, LR Civilinio kodekso 4.76 straipsnio, 4.82 straipsnio nuostatomis bei teismų praktika.

3Atsakovai G. L., V. G., R. S., L. S., V. P. ir L. Z. atsiliepimuose į ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį su jais nesutiko ir prašė atmesti. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas palaikė atsiliepimuose išdėstytus nesutikimo su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu motyvais ir nurodė, jog atsakovai gyvena ( - ) ir yra nuo 2002 metų atsijungę nuo centralizuotos šildymo sistemos. Ginčas tarp šalių kilo dėl netinkamai vykdomo šilumos paskirstymo . Atsakovai teigia ir įrodinėja, jog ieškovas netinkamai paskirstė šilumos energiją, nes ieškovas priskyrė atsakovams energijos kiekį, kurios atsakovai faktiškai negavo, todėl neprivalo mokėti už prekes, kurių ieškovas jiems neperdavė. Atsakovai apskritai negavo jokio centralizuotos šilumos energijos kiekio ir tai patvirtina atliktas šilumos paskirstymo auditas ir teismo ekspertizė. Be to, ieškovas nepateikė atliktų mokesčių paskaičiavimų , kurie patvirtintų arba paneigtų pateiktus atsakovų įrodymus. Be to, atsakovų atstovas nurodė, jog duomenys iš VĮ Registrų centro įrodo, jog namo rūsyje yra butų savininkų asmeninio naudojimo patalpos (sandėliukai) kaip asmeninio naudojimo kitos paskirties patalpos, kurioms nėra priskiriamas jokia dalis šilumos energijos, suvartotos bendro naudojimo patalpų šildymui, nes šie sandėliukai nėra bendro naudojimo patalpos, todėl yra netinkama paskirstytas šilumos suvartojimas. Atsakovų atstovas nurodė, jog atsakovai nesutinka ir su ieškovo pasirinktais šilumos paskirstymo metodais Nr.4 ir Nr.5. Jų manymu šis metodas negali būti taikomas jų namui. Atsakovai 2014 sausio 15d., yra pasirinkę šilumos paskirstymo metodą Nr. 10. Šis patalpų savininkų sprendimas yra teisėtas, galiojantis , nenuginčytas teismine tvarka, tačiau ieškovas šio atsakovų pasirinkimo nepriėmė ir toliau naudoja metodus Nr. 4 ir Nr.5. Atsakovų atstovas nurodė, jog ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai paskaičiavo atsakovams delspinigius, nes Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ ir jį reglamentuojantis Vyriausybės nutarimas ieškovės pritaikytą delspinigių dydį numato tik valstybės ir savivaldybės įmonėms už teikiamas paslaugas, o ieškovė yra uždaroji akcinė bendrovė , kurios dalis akcijų priklauso privatiems asmenims, ir kuri teikia ne paslaugas , teikia prekes – šilumos energiją, todėl minėtu įstatymu ieškovė negali remtis prašydama priteisti delspinigius. Be to, ieškovė nepagrįstai paskaičiavo delspinigius nuo visos sumos. Delspinigiams yra numatytas šešių mėnesių senaties terminas, kurią atsakovai prašo taikyti. Delspinigiai galėjo būti paskaičiuoti tik nuo sumos už paskutinius šešis mėnesius iki ieškinio pateikimo, o ne nuo visos sumos. Atsakovų atstovas teigė, jog ieškovas atstovas neturi teisės atstovauti ieškovą teisme, nes į bylą nėra pateiktas ieškovo atstovo aukštojo teisinio išsilavinimo įgijimą patvirtinantis dokumentas. Dėl visų šių aplinkybių atsakovų atstovas prašė ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos medžiaga, ieškovo atstovo, atsakovų atstovo paaiškinimais , nustatyta, jog atsakovai gyvena daugiabučiame name Ramybės g. 12 Anykščiuose 2002 metais atsijungė nuo centralizuotos šildymo sistemos ir iki 2007 metų nemokėjo mokesčių už gaunamą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpos šildyti. 2007m. lapkričio 20d., buvo priimtas LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas , kurio 25 straipsnio nuostatos įpareigojo daugiabučio namo patalpų savininkus mokėti jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jiems priklausančios patalpos. Nuo 2009m. spalio 1d., UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus įsakymu Nr. IV-39, atsakovams buvo pradėtas skaičiuoti mokestis už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Atsakovai nuo 2009m. spalio 1d., iki 2013m. liepos 1d., nemokėjo šių mokesčių, todėl ieškovas 2013m. liepos 30d. su atskirais ieškiniais atsakovams kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovų susidariusią skolą. 2013m. lapkričio 4d., civilinės bylos buvo sujungtos į vieną civilinę byla (t.1, b.l. 92-93) 2015m. gruodžio 16d., teismo nutartimi prie civilinės bylos buvo prijungta ir civilinė byla atsakovei L. Z.. (prijungta civ. byla Nr. 2-6-786/2015m., b.l. 60) 2013m. lapkričio 22d., teismo nutartimi civilinė byla buvo sustabdyta atsakovų prašymu iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal atsakovų ieškinį Vilniaus apygardos teisme atsakovui UAB „Anykščių šiluma“ dėl komisijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo perskaičiuoti mokesčius. ( pagrindinė byla , t.2 b.l. 52-53) 2014m. gruodžio 9d., Vilniaus apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla pagal šioje byloje atsakovų pateiktą ieškinį dėl įpareigojimo atsakovė UAB „Anykščių šiluma“ perskaičiuoti mokėjimus už šilumos energiją ir valstybinės kainų ir energetikos komisijos sprendimo panaikinimo. ( pagrindinė byla t.,2, b. l. 65-68) Šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui ir šis 2015m. spalio 23d., priėmė sprendimą. ( pagrindinė byla t.,2 b.l. 69-77) Tuo pagrindu šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas ir byloje paskirtas teismo posėdis. (pagrindinė byla , t.2 b.l. 79) Po bylos atnaujinimo ieškovas pateikė patikslintą ieškinį , kuriuo iš esmės nieko netikslino, tik į vieną ieškinį įtraukė visus atsakovus. (pagrindinė byla , t.3, b.l. 31-33) Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame išdėstė nesutikimo su ieškiniu motyvus. (pagrindinė byla , t.,3 b. l. 65-77)

6Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:

  1. Dėl ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimo priteisti mokesčius už suvartotą
šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

7Kaip nustatyta atsakovai gyvena butuose, esančiuose daugiabučiame name ( - ). Atsakovams priklausantys butai 2002 metais yra teisėtai atjungti nuo centralizuotai teikiamos šilumos teikimo tinklų. Pagal esamą situacija, atsakovai yra bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai . Įgyvendinant jų bendrosios dalinės nuosavybės teises yra tam tikri ypatumai. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe nustatytos LR Civilinio kodekso 4.83 straipsnyje. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos ir kita. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo (DNSBĮ) 2 straipsnio 5 dalis, pagal kurią bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe yra bendrosios konstrukcijos, bendroji inžinierinė įranga, bendrojo naudojimo patalpos- daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai ir kita. LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Civilinio kodekso 4. 76 straipsnis numato bendraturčių teises ir pareigas naudojantis ir išlaikant bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas analizuodamas teisės normų, reglamentuojančių šiluminės energijos ir karšto vandens naudojimą daugiabučiuose namuose , taikymo ypatumus, nurodė, jog daugiabučio namo butų savininkai turi dvejopą padėtį šilumos energijos požiūriu . Be šilumos ir karšto vandens vartojimo santykių yra ir atlyginimo už išlaidas , skirtas bendram turtui išlaikyti , aspektas . Kaip vartotojas abonentas turi apmokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams. Už kitą dalį (bendrų patalpų šildymą, karšto vandens temperatūros palaikymą ) tiekėjui turi apmokėti butų savininkai, kaip bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai . LR Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu , kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Šiuo atveju , atsakovai yra namo ( - ) bendraturčiai, todėl privalo mokėti mokesčius už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, nors jie ir yra atsijungę nuo centralizuotos šildymo sistemos , tačiau bendrojo naudojimo patalpomis naudojasi.

8Atsakovai, jų atstovas , nesutikdami su ieškovo ieškiniu ir patikslintu ieškiniu teigia, jog ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovų faktiškai gauto šilumos energijos kiekio, už kurį ieškovas prašo apmokėti. Atsakovai neginčija, jog ginčo name bendro naudojimo patalpos – laiptinės yra šildomos centralizuotai, tačiau teigia, jog jos šildomos ir vietiniu būdu, t.y. iš jų butų patenkančia šiluma ir dėl to jie negavo tokio šilumos kiekio už kurį ieškovas prašo sumokėti. Be to, atsakovų atstovas teigė, jog kitos patalpos- sandėliukai, nėra centralizuotai šildomos , tačiau ieškovas nepagrįstai priskiria atsakovams dalį bendro naudojimo patalpų šildymui suvartotos šilumos. Atsakovų atstovas teigė, jog atsakovai negavo tokio šilumos kiekio už kurį prašo sumokėti ieškovas ir kaip įrodymą šiai aplinkybei pagrįsti pateikė 2013 m lapkričio mėnesį atliktą daugiabučio namo ( - ) energijos auditą. (t.,1 b.l. 130-155) ir rėmėsi teismo eksperto V. S. atlikta ekspertizės išvada, kuri yra prijungtoje civilinėje byloje, gautoje iš Vilniaus apygardos teismo Nr. 2-158-656/2014, jog ieškovas pasirinko ne tuos šilumos paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr. 5, jog šilumos paskirstymas atsakovų name turėjo būti skaičiuojamas pagal metodą Nr. 10. Tokie atsakovų ir jų atstovo argumentai niekuo nepagrįsti. Byloje surinkta visa eilė įrodymų, jog ieškovo parinkti šilumos paskirstymo skaičiavimo metodai Nr.4 ir Nr. 5 yra pagrįsti ir paskaičiuota mokesčių sumos yra teisingos. Šioje byloje nėra duomenų, jog daugiabučio namo, esančio ( - ) savininkai iki ieškinių padavimo, t.y. iki 2013m. liepos mėnesio , būtų pasirinkę Šilumos paskirstymo metodą. Atsakovų atstovas į bylą pateikė 2014m. sausio 15d., UAB „Anykščių šiluma“ pateiktus prašymus, kuriuose rašoma, jog namo gyventojai nusprendė, jog jų namo bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos kiekio paskirstymui yra tinkamiausiais metodas Nr. 10 ir tuose prašymuose nurodytos gyventojų pavardės ir parašai. ( t.2 b.l. 182- 184) Tokie atsakovų atstovo pateikti dokumentai nelaikytini daugiabučio namo , esančio ( - ) viso namo gyventojų susirinkime priimtu sprendimu, nes tokio susirinkimo nebuvo ir jame nedalyvavo nei ieškovo atstovai, nei namo administratoriaus atstovai. Šilumos paskirstymo metodą gali pasirinkti namo gyventojai, tačiau tai turi būti padaryta visuotiniame namo gyventojų susirinkime . Byloje nėra tokių duomenų, jog vyko namo ( - ) gyventojų susirinkimas ir jame buvo sprendžiamas šis klausimas. Be to, iš pateiktų dokumentų datų matyti, jog atsakovai tokius prašymus teikė jau po ieškinių į teismą padavimo. Todėl , teismas konstatuoja, jog byloje daugiabučio namo, esančio ( - ) gyventojai nebuvo pasirinkę metodo, todėl kol jie pasirenka metodą, yra taikomas pastato šildymo sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010m. spalio 25d., įsakymu Nr. 1-297, 29.2.4 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai šilumos pirkimo- pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo- vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4, o jeigu dalis patalpų atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr.4 kartu su šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.. Šioje byloje nustatyta, jog atsakovams priklausantys butai name ( - ), yra atjungti nuo centralizuotai teikiamos šilumos energijos šiam namui, todėl ieškovas pagrįstai pritaikė metodus Nr. 4 ir Nr. 5 , todėl atmesti atsakovų atstovo argumentai, jog ieškovas nepagrįstai taiko šilumos paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr.5 . Dėl ieškovo taikomų šilumos paskirstymo metodų aiškiai ir konkrečiai pasisakė Vilniaus apygardos teismas 2014n. gruodžio 9d., teismo sprendime, , išnagrinėjęs atsakovų ieškinį dėl įpareigojimo perskaičiuoti mokėjimus už šilumos energiją civilinėje byloje Nr. 2-158-656/2014( ši byla prijungta atsakovų atstovo prašymu prie nagrinėjamos civilinės bylos) ir Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs atsakovų skundą dėl priimto apygardos teismo spendimo. ( t.2, b .l. 65-68, 69-77) Niekuo nepagrįsti atsakovų atstovų argumentai, jog jų pateiktas daugiabučio namo ( - ) energijos auditas paneigia ieškovo taikomus šilumos paskirstymo metodus, jog daugiabučiam namui Nr. ( - ) turėtų būti taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 ir pagal jį ieškovas turėtų perskaičiuoti mokesčius už bendrojo naudojimo patalpų šildymą. Pateikta audito medžiaga remtis teismas negali, nes kaip nurodė pati auditorė prieš atlikdama namo auditą atsakyme atsakovei L. S., tai energijos vartojimo audito daugiabučiuose namuose procedūra teisės aktuose nėra numatyta ir reglamentuota ( prijungta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį atsakovams R. S. ir L. S., b.l. 88) , todėl remtis audito medžiaga, kuri nepagrįsta jokiais norminiais aktais, teismui nėra jokio pagrindo. Auditas buvo atliktas 2013m. lapkričio mėnesį, o ieškovas skolos prašo už atgalinį laikotarpį nuo 2019m. spalio 1d., iki 2013m. liepos1 d. Taip pat teismas negali remtis it ekspertizės, kuri buvo atlikta prijungtoje iš Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-158-656/2014, išvadomis, nes dėl šios ekspertizės išvadų pasisakė toje civilinėje byloje Vilniaus apygardos teismas ir po to Lietuvos apeliacinis teismas, jog pats ekspertas posėdžio metu nurodė, jog jo ekspertizė atlikta atgaline data, t.y. ginčo laikotarpiu negalioja, todėl jos išvadomis nesirėmė ankstesni teismai, jomis nesiremia ir teismas priimdamas šį teismo sprendimą.

9Atsakovų atstovas teigė, jog yra padaryti šilumos paskirstymo pažeidimai atsakovų name , nes pagal duomenis ir VĮ Registrų centras, name yra namo butų savininkų asmeninio naudojimo sandėliukai , kaip asmeninio naudojimo kitos paskirties patalpos, kurioms nėra priskiriamas jokia dalis šilumos energijos, suvartotos bendro naudojimo patalpų šildymui. Tokie atsakovų atstovo argumentai niekuo nepagrįsti Kaip matyti iš VĮ Registrų centro duomenų, tai atsakovams kartu su butais priklauso ir sandėliukai, esantys namo rūsyje. Tai nėra bendrojo naudojimo patalpos, ir jos nėra šildomos. Atsakovams šiluma paskirstoma vadovaujantis šilumos paskirstymo metodu Nr. 4 ir metodu Nr. 5 . Vadovaujantis šių metodų įtvirtintomis taisyklėmis, vartotojams priskiriami šilumos kiekiai naudingajam plotui šildyti ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti paskirstomi proporcingai priklausančių patalpų plotui arba tūriui, t.y. vadovaujantis pastato vartotojams šilumos dalies priskyrimo koeficientui, kuris nustatomas buto ar patalpos pastato vartotojams naudingąjį plotą arba tūrį dalinant iš pastato vartotojų priklausančių butų ar patalpų naudingųjų plotų ar tūrių sumos. Pagal Šilumos paskirstymo metodų rengimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-11-11 nutarimu Nr. 03-121, 5.3 punktą būsto naudingasis plotas , tai yra gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų ( virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, lodžijų ir kitų šildomų patalpų bendrasis grindų plotas. Statybos techninio reglamento STR1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ patvirtinto 1999-09-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 310 , 13 punkte yra numatyta , kad buto naudingasis plotas yra visų kambarių, verslo patalpų bute ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų visuma. Šiuo atveju atsakovams priklausantys sandėliukai, esantys pastato rūsyje, nėra šildomi, todėl negali būti įskaičiuoti į naudingąjį plotą . Ieškovas laikėsi metodo Nr. 4 ir metodo Nr. 5 taisyklių reikalavimų ir teisingai paskaičiavo atsakovams mokėtinų mokesčių sumas. Atsakovų atstovas nurodė, jog ieškovas nepateikė kaip buvo apskaičiuoti mokesčiai ir, tokiu būdu atsakovai negalėjo patikrinti ar mokesčiai teisingai paskaičiuoti. Teismas dėl šio teiginio konstatuoja, jog tokie argumentai niekuo nepagrįsti. Ieškovas neprivalo pateikti matematinių skaičiavimu, nes ieškovas mokesčius apskaičiuoja pagal bendrovėje esančią kompiuterinę programą ir prie kiekvieno ieškinio ir prie patikslinto ieškinio yra pateikta likučių istorijos suvestinės, iš kurių matosi apskaičiuotos kiekvieno mėnesio mokesčių sumos. (t.,3, b. l. 36-56)

10Pažymėtina, jog atsakovai nesutikdami su ieškovo pateiktu ieškiniu , bylos nagrinėjimo metu teikė savo ieškinius Vilniaus apygardos teismui , kur ginčijo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimus, ginčijo paskaičiuotų mokesčių teisingumą ir nagrinėjant bylas buvo nagrinėjamai tie patys klausimai ir atsakovų pateikti argumentai , kaip ir šioje byloje, dėl ko jie nesutinka mokėti mokesčių už bendrojo naudojimo patalpų šildymą ir priimtuose Vilniaus apygardos teismo sprendimuose , bei Lietuvos apeliacinio teismo sprendimuose nebuvo nustatyta, jog ieškovas neteisingai paskaičiavo mokesčius už bendrojo naudojimo patalpas, kad taikė ne tuos šilumos paskirstymo metodus. ( t.,2, b.l. 57- 64, 65-77) Kadangi atsakovai iki šiol nesumokėjo ieškovo prašomos mokesčių sumos , tai ieškovo prašomos skolos sumos priteistinos iš atsakovų teismo keliu.

11Dėl delspinigių. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų delspinigius už nesumokėtus mokesčius, paskaičiuotus pagal Lietuvos Respublikos 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ . Atsakovų atstovas prašė šio prašymo netenkinti, nes ieškovas nėra savivaldybės ar valstybės įmonė, todėl pagal nurodytą įstatymą neturi teisės reikalauti delspinigių. Tokie atsakovų atstovo argumentai niekuo nepagrįsti. Kaip matyti iš byloje esančio dokumento, (t.1, b.l. 76) tai ieškovė yra priskiriama prie savivaldybės kontroliuojamų įmonių , nes savivaldybės akcijų paketas sudaro 98,24 procentų, , fiziniams asmenims priklauso tik 1,76 procentai akcijų, todėl ieškovas turi teisė vadovautis aukščiau minėtu įstatymu ir skaičiuoti delspinigius. Tačiau , delspinigių skaičiavimui yra taikomas 6 mėnesių senaties terminas, todėl ieškovas nepagrįstai skaičiavo delspinigius už visą skolos laikotarpį. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovų priteistini delspinigiai už paskutinius 6 mėnesius iki ieškinio į teismą padavimo dienos.

12Dėl atstovavimo. Atsakovų atstovas teigė, jog ieškovo atstovas Egidijus Matiukas neturi teisės atstovauti ieškovą teisme, nes byloje nėra pateiktas ieškovo atstovo Egidijaus Matiuko aukštojo teisinio išsilavinimo įsigijimą patvirtinantis diplomas. Egidijus Matiukas yra mokęsis TSRS Minsko aukštojoje mokykloje ir galimai ten įgijęs juristo kvalifikaciją, tačiau į bylą nėra pateiktas nei Egidijaus Matiuko diplomas, nei Studijų kokybės vertinimo centro sprendimas dėl diplomo pripažinimo. Toks atsakovų atstovo teiginys niekuo nepagrįstas . Šioje byloje yra pateiktas Egidijaus Matiuko diplomas, jo vertimas, iš kurio matyti, jog Egidijus Matiukas 1981 metais įstojo į TSRS VRM Minsko aukštąją mokyklą ir 1986 metais ją baigė ir jam suteikta juristo kvalifikacija. Byloje yra 2002m. balandžio 22d., Studijų kokybės vertinimo centro raštas dėl E. M. diplomo įvertinimo , iš kurio matyti, jog Egidijus Matiukas įstojęs į TSRS VRM mokyklą, baigė visą teisės studijų programą, įgydamas juristo kvalifikaciją, kuri prilygintina kvalifikacijai, įgytai baigus dabartines magistrantūros arba vientisąsias studijas Lietuvoje. ( t. 1, b. l. 11) Teismui dar kartą užklausus Studijų kokybės vertinimo centrą dėl E. M. diplomo ir centras nurodė, jog Egidijus Matiukas. Studijų kokybės vertinimo centras 2002 metais Egidijus Matiukas. Minsko aukštojoje SSRS VRM mokykloje įgytos kvalifikacijos vertinimo išvadas priėmė atlikus kvalifikacijos įvertinimą vadovaujantis tuo metu galiojusiais Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo nuostatais, patvirtintais LRV 1999m., gruodžio 23d., nutarimu Nr. 1460. Tuo pačiu rašte centras nurodė , jog 2002 metų centro rašte išdėstytos įvertinimo išvados galiojimas nėra apribotas, jame nurodomas kvalifikacijos atitikmuo neprieštarauja panašių kvalifikacijų pripažinimo praktikai. (t. 3, b. l. 127) Dėl visų šių išvardintų aplinkybių, teismas konstatuoja, jog ieškovo atstovas Egidijus Matiukas turi teisę atstovauti ieškovą civilinėse byloje ir tai daro ne tik šiame teisme, bet ir kituose teismuose.

13Dėl bylinėjimo išlaidų . Ieškovas, paduodamas ieškinius sumokėjo žyminį mokestį nuo skolos ir delspinigių sumos. Kadangi teismas sumažino prašomas priteisti delspinigių sumas, tuo pagrindu sumažėjo ir mokėtino žyminio mokesčio suma, todėl iš atsakovų ieškovui priteistina tik dalis ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, bet ne mažiau kaip 20 eurų.

14Dėl atsakovų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovus atstovavo byloje atstovas P.Markevičius ir atsakovė G. L., L. S., V. P. ir L. Z. jam yra sumokėję po 1500 litų (434 eurus) Teismas ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkino iš dalies, todėl atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

15Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos.

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str.,260 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma” ( įm. kodas 154112751) iš G. L. ir V. G. solidariai : 423,30 eurų skolos už suvartotą šiluminę energiją, 13.25 eurus delspinigių ir 20 eurų žyminio mokesčio.

19Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma” ( įm. kodas 154112751) iš R. S. ir L. S. solidariai : 423,18 eurų skolos už suvartotą šiluminę energiją, 10,71 eurus delspinigių ir 20 eurų žyminio mokesčio.

20Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma” ( įm. kodas 154112751) iš V. P.: 427,09 eurų skolos už suvartotą šiluminę energiją, 13.39 eurus delspinigių ir 20 eurų žyminio mokesčio.

21Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma“ ( įm. kodas 154112751) iš L. Z. 418,24 eurus skolos už suvartotą šiluminė energiją, 4.50 eurų delspinigių ir 20 eurų žyminio mokesčio.

22Kitoje dalyje ieškinį ir patiksliną ieškinį atmesti.

23Priteisti G. L. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ ( į. kodas 154112751) , 33,89 eurus bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti L. S. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ ( į. kodas 154112751) , 36,19 eurų bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti V. P. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ ( į. kodas 154112751) , 33,85 eurus bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti L. Z. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ ( į. kodas 154112751) , 62,01 eurus bylinėjimosi išlaidų.

27Išieškoti iš atsakovų G. L., V. G., R. S., L. S., V. P. , L. Z. 44.61 eurą teismo turėtų pašto išlaidų. Iš kiekvieno išieškoti po 7,43 eurus. (įmokos kodas 5660 sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

28Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita... 2. Ieškovas UAB „Anykščių šiluma“ ieškiniu ir patikslintu atsakovams G.... 3. Atsakovai G. L., V. G., R. S., L. S., V. P. ir L. Z. atsiliepimuose į ieškovo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Bylos medžiaga, ieškovo atstovo, atsakovų atstovo paaiškinimais ,... 6. Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:
    7. Kaip nustatyta atsakovai gyvena butuose, esančiuose daugiabučiame name ( - ).... 8. Atsakovai, jų atstovas , nesutikdami su ieškovo ieškiniu ir patikslintu... 9. Atsakovų atstovas teigė, jog yra padaryti šilumos paskirstymo pažeidimai... 10. Pažymėtina, jog atsakovai nesutikdami su ieškovo pateiktu ieškiniu , bylos... 11. Dėl delspinigių. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų delspinigius už... 12. Dėl atstovavimo. Atsakovų atstovas teigė, jog ieškovo atstovas Egidijus... 13. Dėl bylinėjimo išlaidų . Ieškovas, paduodamas ieškinius sumokėjo... 14. Dėl atsakovų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovus atstovavo byloje atstovas... 15. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovų į valstybės... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str.,260 str., 270 str.,... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma” ( įm. kodas... 19. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma” ( įm. kodas... 20. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma” ( įm. kodas... 21. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma“ ( įm. kodas... 22. Kitoje dalyje ieškinį ir patiksliną ieškinį atmesti.... 23. Priteisti G. L. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (... 24. Priteisti L. S. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (... 25. Priteisti V. P. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (... 26. Priteisti L. Z. iš uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (... 27. Išieškoti iš atsakovų G. L., V. G., R. S., L. S., V. P. , L. Z. 44.61 eurą... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...