Byla 2A-1077/2013
Dėl nuostolių atlyginimo, pareikštą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekoresursai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekoresursai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-191-565/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MANFULA“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, pareikštą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekoresursai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „MANFULA“ kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Ekoresursai“ 102618,36 Lt skolą už objektų eksploatavimą, 47035,24 Lt baudą ir delspinigius, 103014 Lt negautas pajamų, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (1 t., 61-67 l.). Nurodė, kad 2007 m. liepos 30 d. šalys sudarė kogeneracinės jėgainės ir dujų surinkimo sistemos eksploatacijos sutartį Nr. 2007-M-019 (toliau – eksploatacijos sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika pagal sutarties nuostatas eksploatuoti kogeneracinę jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už įrenginių eksploataciją sutartyje nustatyta tvarka. Eksploatacijos sutarties galiojimo terminą nustatė iki 2014 m. gruodžio 31 d. (1 t., 7-29 l.). Kogeneracinė jėgainė ir sąvartyno nudujinimo sistema ieškovui buvo perduota 2008 m. rugpjūčio 8 d. aktu (2 t., 223 l.). Atsakovas 2010 m. sausio 5 d. raštu Nr.10-03 dėl esminių eksploatacijos sutarties pažeidimų nuo 2010 m. vasario 4 d. nutraukė sutartį (1 t. 37-48 l.). Taip pat nurodė, jog atsakovas nesumokėjo ieškovui 102618,36 Lt už eksploatavimo paslaugas 2009 m. spalio – 2010 m. vasario mėn. pagal PVM sąskaitas faktūras MAN 0002051, MAN 0002086 (1 l., 31, 33 l.), MAN 0002134 (1 l. 35 l.), MAN 0002172 ir MAN 0002180 (1 l., 49-50 l.). Atsakovui taip pat priklausė sumokėti 2035,24 Lt delspinigius sutarties 7.8 punkto pagrindu, kadangi laiku neapmokėjo PVM sąskaitas faktūras MAN 0002051, MAN 0002086 ir MAN 0002134 bei 45000 Lt bauda sutarties 7.9 punkto pagrindu. Ieškovas nurodė, jog atsakovas neteisėtai nutraukė eksploatacijos sutartį prieš terminą, todėl ieškovas negavo 103014 Lt pelno. Ieškovas nesutiko su atsakovo atliktu įskaitymu, kadangi atsakovas neįrodė, jog atsakovas nuostolius patyrė dėl ieškovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog eksploatacijos sutartis buvo nutraukta pagrįstai dėl ieškovo padarytų esminių sutarties pažeidimų. Pažeidimai buvo susiję su atsakovui daromais nuostoliais, padidėjusia rizika žmonių ir ieškovo eksploatuojamų atsakovui priklausančių objektų saugumui, todėl laikė esminiais tiek dėl savo neigiamų pasekmių, tiek dėl pažeidimų apimties ir sistematiškumo. Atsakovas nurodė, kad dėl to, jog ieškovas viršijo elektros energijos suvartojimo limitą, atsakovas patyrė 19734 Lt nuostolius, dėl reaktyvinės energijos suvartojimo atsakovas patyrė 11574,22 Lt nuostolius, o dėl padidėjusių palūkanų – 21086,47 Lt nuostolius. Šias sumas atsakovas 2010 m. sausio 5 d. raštu Nr. 10-03 įskaitė į ieškovui pagal sutartį mokėtinas sumas už objektų eksploatavimą (1 t., 174-180 l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį patenkino – priteisė iš atsakovo ieškovui 102618,36 Lt skolą už objektų eksploatavimą, 45000 Lt baudą, 2035,24 Lt delspinigius, 103014 Lt negautas pajamas, 6 proc. metines palūkanas už priteistą 252667,60 Lt sumą nuo 2010 m. balandžio 2 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 12970,68 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nustatė, jog eksploatacijos sutarties 2.2 punktu, ieškovas įsipareigojo užtikrinti saugų kogeneracinės jėgainės ir sąvartyno nudujinimo sistemos eksploatavimą. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 5/71 (toliau - TIPK leidimas) leidžiama išmetamo anglies monoksido koncentracija kamine buvo 0,737 g/s, pagal 2009 m. rugsėjo 22 d. atliktus matavimus ši koncentracija siekė 1,2788 g/s (3 t., 143 l.). Nors ieškovas atsakovui 2009 m. gruodžio 21 d. rašte nurodė, jog tarša padidėjo dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių suprastėjusios dujų kokybės (2 t., 8-10 l.), tačiau teismui nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Teismas taip pat nustatė, jog eksploatacijos sutarties 3.27 punktu ieškovas įsipareigojo patiekti biodujas į biodujų tiekimo vamzdyną ne didesnės kaip 15° C temperatūros. Tačiau atsakovas neįrodė, jog biodujos buvo tiekiamos didesnės kaip 15° C temperatūros, taip pat nepateikė duomenų, nurodančių tinkamą kondensato kiekį.

9Teismas, įvertinęs šalių tarpusavio susirašinėjimus, nustatė, kad ieškovas nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.2 punkto, kadangi šalys bendradarbiavo: ieškovas teikė atsakovui informaciją ir dokumentus, ieškovo visų atsakovo nurodymų nevykdymo nelaikė nebendradarbiavimu, nes eksploatacijos sutartimi ieškovas kogeneracinę jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą įsipareigojo eksploatuoti savo jėgomis ir savo rizika. Teismas taip pat darė išvadą, jog ieškovas, neįjungdamas trečiojo bloko liepos - rugsėjo mėnesiais, nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.9 punkto, kadangi Lietuvoje minėtas laikotarpiu nebuvo šildymo sezono. Teismas nenustatė, jog ieškovas būtų pažeidęs eksploatacijos sutarties 3.13 punktą, kadangi atsakovas neįrodė apskaitos prietaiso pakeitimo fakto ir kokias neigiamas pasekmes minėtas apskaitos prietaiso pakeitimas sukėlė atsakovui. Ieškovas taip pat nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.17 punkto, kadangi atsakovas nepateikė dokumentų ir jų pagrindu atliktų skaičiavimų, pagrindžiančių atsakovo nurodytą leistinų elektros energijos nuostolių dydį. Teismas nenustatė eksploatacijos sutarties 3.21 punkto pažeidimų, nes iš ieškovo paaiškinimų teismas nustatė, jog planiniai aptarnavimai ir darbai buvo atliekami pagal gamintojo pateikiamas jėgainių aptarnavimo rekomendacijas, jėgainėms atidirbus tam tikrą valandų skaičių, kadangi jėgainių darbo valandų skaičius keitėsi, ieškovas negalėjo nurodyti, kada bus atliekami konkretūs aptarnavimo darbai (2009- 12-21 rašto 6 p., 2 t., 8-10 l.).

10Teismas nustatė, jog ieškovas eksploatacijos 3.23 punktu įsipareigojo išgauti reikiamos kokybės (ne mažiau kaip 45 proc. metano biodujose) dujas. Ieškovas patvirtino, jog jėgainės metinės pajamos už pagamintą elektros energiją per metus turėtų būti apie 2000000 Lt (1 t., 74-97 l., 2.7 lentelės 1 b variantas), o laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2010-01-01 ieškovas pagamino elektros energijos už 150000 Lt, todėl teismas darė išvadą, kad ieškovas efektyviai vykdė eksploataciją. Tuo tarpu, atsakovas nenurodė ir nepateikė įrodymų, kokių konkrečių atsakovo nurodymų dėl išgaunamo dujų kiekio ieškovas neįvykdė, koks konkretus dujų kiekis nebuvo išgautas, dėl kokių konkrečių ieškovo neteisėtų veiksmų tai nebuvo padaryta, kad, vykdant atsakovo nurodymus, tikrai būtų išgautas didesnis dujų keikis.

11Ieškovas taip pat nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.36 ir 3.37 punktų, kadangi ieškovas efektyviai vykdė eksploataciją (1 t., 74-97 l.), o atsakovas nenurodė ir nepateikė įrodymų, kokių konkrečių atsakovo nurodymų dėl išgaunamo dujų kiekio ieškovas neįvykdė, koks konkretus dujų kiekis nebuvo išgautas, dėl kokių konkrečių ieškovo neteisėtų veiksmų tai nebuvo padaryta, kad, vykdant atsakovo nurodymus, tikrai būtų išgautas didesnis dujų keikis.

12Teismas nustatė, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 2.4. punktą, kadangi su esamu kuro kiekiu jėgainės blokai turėjo dirbti 22552,6 moto valandas, o dirbo 20686 moto valandas, todėl dėl nepagamintos elektros energijos atsirado nuostoliai. Tačiau pirmiausia atsakovas privalėjo pasinaudoti eksploatacijos sutarties 7.1.punkte numatyta sankcija ieškovui.

13Teismas nustatė, jog ieškovas eksploatacijos sutarties 3.28 punktu buvo įsipareigojęs turėti dujų sistemos naudojimui, techniniam aptarnavimui ir remontui parengtas instrukcijas. Ieškovui neįrodžius eksploatacijos sutarties 3.28 punkto įvykdymo, darė išvadą, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.28 punktą. Ieškovas taip pat nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog pastarasis pateikė atsakovui metinę ataskaitą, todėl taip pat pažeidė eksploatacijos sutarties 3.35 punktą. Be to, ieškovas pripažino, jog nepateikė draudimo poliso ar garantinio rašto (rašto 7 p., 2 t., 8-10 l.), todėl pažeidė eksploatacijos sutarties 7.14 punktą. Tačiau teismas minėtų eksploatacijos sutarties pažeidimų nelaikė esminiais, kadangi sutartimi atsakovas turėjo tikslą gauti pajamas už parduodamą elektros energiją, taip pat užtikrinti, kad jėgainės ir nudujinimo sistema būtų eksploatuojamos laikantis saugos ir gamtosauginių reikalavimų. Taip pat buvo paneigtos atsakovo aplinkybės, jog ieškovas, neišgaudamas maksimalaus biodujų kiekio, netinkamai vykdė eksploataciją, kadangi ieškovo eksploatavimo laikotarpiu AB „Lesto“ buvo parduota daugiau nei kitų asmenų eksploatavimo laikotarpiu. Be to, teismas įvertinęs kogeneracinių įrenginių techninės būklės nustatymą ir įvertinimus pagal eksploatavimo valandas (3 t., 80-99 l.) darė išvadą, jog ieškovas įrengimus eksploatavo saugiai ir tinkamai.

14Teismas pažymėjo, jog tarp šalių buvo sudaryta ilgalaikė sutartis, tačiau atsakovas ją nutraukė po mažiau nei pusantrų metų. Kadangi ieškovas sutartį vykdė pakankamai trumpą laiką, teismas nelaikė pažeidimų nuolatos pasikartojančiais, kurių nebuvo galima ištaisyti. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančias aplinkybes, konstatavo, jog atsakovas neįrodė, jog eksploatacijos sutarties pažeidimai buvo esminiai, todėl be pagrindo nutraukė eksploatacijos sutartį prieš terminą.

15Teismas priteisė ieškovui 102618,36 Lt už eksploatavimo paslaugas pagal PVM sąskaitas - faktūras MAN 0002051, MAN 0002086, MAN 0002134, MAN 0002172 ir MAN 0002180 (1 t., 31- 36, 49-51 l.), kadangi apmokėjimo terminai buvo suėję. Už vėlavimą apmokėti PVM sąskaitas faktūras MAN 0002051, MAN 0002086 ir MAN 0002134 teismas priteisė ieškovui 2035,24 Lt delspinigius ir 45000 Lt baudą eksploatavimo sutarties 7.8 ir 7.9 punktų pagrindais. Teismas nenustatė pagrindų mažinti priteistinų netesybų dydžio, kadangi atsakovas su ieškovu net iš dalies nebuvo atsiskaitęs, delsė atsiskaityti daugiau kaip dvejus metus, abi šalys buvo verslininkai, todėl turėjo lygias galimybes įvertinti netesybų dydį ir dėl jų derėtis. Kadangi atsakovas be pagrindo nutraukė eksploatacijos sutartį prieš terminą, teismas priteisė ieškovui 103014 Lt negautas pajamas, kurias jis būtų gavęs per likusius ketverius eksploatacijos sutarties vykdymo metus.

16Teismas nustatė, jog atsakovas 2010 m. sausio 5 d. raštu Nr.10-03 (1 t., 37-48 l.) pateikė ieškovui nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo eksploatacijos sutarties vykdymo, paskaičiavimus: 19734 Lt nuostolių dėl elektros energijos suvartojimo limito viršijimo, 11574,22 Lt nuostolių dėl reaktyvinės energijos suvartojimo ir 21086,47 Lt nuostolių dėl padidėjusių palūkanų. Teismas minėtų paskaičiavimų nelaikė pakankamais įrodymais, kadangi atsakovas nepateikė minėtų skaičiavimų pagrindžiančių dokumentų. Todėl teismas atsakovo 52394,69 Lt nuostolių įskaitymo į ieškovui mokėtiną sumą pagal eksploatacijos sutartį nelaikė pagrįstu.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Taip pat priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas bei apeliacinį skundą nagrinėti žodine tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Teismas pažeidė CPK 135 straipsnį, kadangi peržengė ieškinio ribas. Ieškovas neprašė teismo pripažinti eksploatacijos sutarties ir įskaitymo neteisėtais ir negaliojančiais. Tuo tarpu, teismas konstatavo, kad atsakovas eksploatacijos sutartį nutraukė ir įskaitymą atliko neteisėtai.

202. Teismas netinkamai aiškino ir vertino eksploatacijos sutartį, todėl pažeidė CK 6.193 straipsnyje įvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, todėl netinkamai kvalifikavo šalių sutartinius santykius. Eksploatacijos sutartis - yra paslaugos sutartis, kurios vykdymas grindžiamas CK 6.718 straipsnyje įtvirtintu kliento interesų prioriteto principu. Teismas nepagrįstai netaikė CK XXXV skyriaus normų, reglamentuojančių paslaugų sutarčių vykdymo principus bei tokių sutarčių nutraukimą, neįvertino ieškovo veiksmų kaip esminio sutarties pažeidimo, neteisėtai apribojo atsakovo galimybes ginti savo pažeistas teises ir gynė ieškovo, sutartinių įsipareigojimų nevykdančio, teises.

212.1. Teismas, spręsdamas dėl eksploatacijos sutarties 2.2 punkto pažeidimo, pritrūko specialių žinių, netaikė specialių teisės aktų, todėl padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas. Ieškovas įsipareigojo užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi. Minėta sąlyga yra esminė ginčo šalių eksploatacijos sutarties sąlyga. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog faktinė išmetamo anglies monoksido koncentracija kamine buvo 1,7 karto didesnė nei pagal TIPK leidimą Nr. 5/71 leidžiama išmetamo anglies monoksido koncentracija (3 t., 143 1.), atsakovui buvo skirta administracinė nuobauda už gamtosauginių teisės aktų reikalavimų nesilaikymą. Eksploatacijos sutarties 2.2 punkto pažeidimas - esminis, nes Lapių sąvartyno nudujinimo sistemos komplekso eksploatavimas itin griežtai laikantis saugos ir gamtosauginių reikalavimų yra vienas iš pagrindinių eksploatacijos sutarties tikslų. TIPK leidime nustatytų sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę ieškovui, kadangi priešingu atveju ieškovui TIPK leidimas galėtų būti panaikintas ir ieškovas netektų teisės vykdyti ūkinės komercinės veiklos. Ieškovas privalo imtis visų priemonių, kad nebūtų teršiama aplinka, kad būtų užtikrinti TIPK leidime nustatyti reikalavimai, todėl eksploatacijos sutarties 2.2 punkto pažeidimas yra laikytinas esminiu.

222.2. Teismas, nors ir pripažino, kad ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 2.4 punktą, tačiau nepagrįstai nurodė, jog atsakovas turėjo vadovautis eksploatacijos sutarties 7.1 punkte įtvirtinta sankcija. Teismas netinkamai aiškino ir atskleidė eksploatacijos sutarties 2.4 punktą, kuris nustato ne tik minimalų kiekvienos jėgainės privalomą išdirbti valandų skaičių, bet ir minimalų jėgainės darbo efektyvumą.

232.3. Ieškovas sistemingai nebendradarbiavo su atsakovu, todėl eksploatacijos sutarties vykdymas buvo netikslingas. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovo veiksmai neatitiko bendradarbiavimo ir kooperacijos principų turinio. Teismas neįvertino to, jog ieškovas nevykdė eksploatacijos sutartimi priimtų įsipareigojimų, o atsakovas nuolatos kvietė ieškovą bendradarbiauti ir vykdyti eksploatacijos sutartimi nustatytas pareigas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog ieškovas neatsakė arba delsė atsakyti į atsakavo raginimus vykdyti eksploatacijos sutartį, ignoravo atsakovą kaip eksploatacijos sutarties partnerį, neįvykdė atsakovo reikalavimų.

242.4. Teismas nesuprato eksploatacijos sutarties 3.9 punkte įtvirtinto įpareigojimo pažeidimo esmės, kurį sudaro 2 aplinkybė: 1) nors atsakovas 2009 m. rugpjūčio 11 d., 2009 m. rugsėjo 15 d. ir 2009 m. rugsėjo 28 d. reikalavo ieškovą įjungti trečią jėgainės bloką, tačiau ieškovas nurodymą įvykdė tik 2009 m. rugsėjo 28 d.; 2) šildymo sezono metu, t.y. 2009 m. gruodžio mėn. - 2010 m. sausio mėn., vidutiniškai dirbo tik, 20,85 kogeneracinės jėgainės blokai. Norint išlaikyti eksploataciją tinkamą, kiekvienas kogeneracinės jėgainės blokas 300 kWe dirba patikimai ir saugiai ne mažiau kaip 7900 moto valandų ir pagamina ne mažiau kaip 2350 Mwhel. Ir ne šildymo sezono metu, esant pakankamam kurio kiekiui taip pat turi dirbti visos kogeneracinės jėgainės. Atsakovas, reikalaudamas įjungti trečią bloką, siekė maksimaliai išnaudoti sistemos darbą išgaunant suplanuotą biodujų kiekį.

252.5. Teismas neteisingai vertino ir aiškino atsakovo pateiktus įrodymus, jog ieškovas pusantro mėnesio nematavo biodujų kiekio, nes neveikė biodujų komercinės apskaitos prietaisas (1 t., 122 1., 2 t., 194 1., 3 t., 163-164 1.). Ieškovas eksploatuodamas neveikiančius matavimo prietaisus pažeidė meteorologijos įstatymą bei eksploatacijos sutarties 3.13 ir 4.1 punktus. Biodujų apskaitos prietaisas yra komercinės apskaitos prietaisas, naudojamas finansiniams atsiskaitymams. Ieškovas laiku netvarkydamas biodujų komercinės apskaitos prietaiso, neinformuodamas atsakovo apie prietaiso gedimą, nederindamas prietaiso keitimo, savo veiksmais sudarė prielaidas neapskaityti išgaunamų biodujų ir pardavinėti energiją be komercinės apskaitos.

262.6. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.17 punkto. Atsakovas ieškovo suvartotą savo reikmėms elektros energiją paskaičiavo atsižvelgdamas į leidžiamus pastovius ir kintamus elektros energijos nuostolius transformatorinėje, o transformatorinės nuotolius paskaičiavo pagal sumontuoto transformatoriaus technines charakteristikas. Todėl teismas nepagrįstai nusprendė, jog atsakovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių atsakovo nurodytą leistiną elektros energijos nuostolių dydį. Be to, ieškovas turėjo įrodyti, kad ieškovas neviršijo elektros energijos kiekio saviems poreikiams. Ieškovas taip pat nepareiškė jokių prieštaravimų į atsakovo 2010 m. sausio 5 d. pranešime Nr. 10-03 nurodytą pereikvotos elektros energijos kiekį ir nuostolių dydį transformatorinėje. Ieškovo veiksmai pereikvojant elektros energiją savo poreikiams vertinti kaip esminis sutarties pažeidimas, o tolesnis eksploatacijos sutarties galiojimas būtų sukėlęs atsakovui dar didesnius turtinio pobūdžio praradimus.

272.7. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.21 ir 3.29 punktų reikalavimų, kadangi darbų grafikai reikalingi kontroliuojant gautinas pajamas per mėnesį ir atsiskaitant su kredito institucijomis ir energetikos objektų veiklą kontroliuojančiomis institucijomis bei planuojant šilumos energijos tiekimą AB „Kauno energija“ ir elektros energijos tiekimą AB „LESTO" ir rengiant jiems gamintojo ataskaitas ir planus.

282.8. Teismas pripažino, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.28 ir 3.35 punktus, tačiau nepagrįstai šių pažeidimų nelaikė esminiais. Ieškovas nepateikė metinės ataskaitos apie dujų įrenginių periodinę apžiūrą ir darbo parametrų reguliavimą, pagal kurią galima spręsti, ar ieškovas tinkamai vykdė objekto eksploataciją metų bėgyje. Vadinasi, ieškovas neatliko šio darbo.

292.9. Ieškovas nevykdė eksploatacijos sutarties 3.36 ir 3.37 punktų, todėl esmingai pažeidė minėtą sutartį, kadangi šie pažeidimai vertinami kaip konkrečių darbų neatlikimas. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog darbus, nustatytus eksploatacijos sutarties 3.36 ir 3.37 punktuose, atliko.

302.10. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.23 ir 3.26 punktų. Ieškovas nebuvo parengęs ir suderinęs su atsakovu gręžinių eksploatavimo instrukcijos, nereguliavo biodujų parametrų gręžiniuose, nevykdė teisėtų atsakovo reikalavimų, nefiksavo ir nekontroliavo biodujų sudėties. Neteisėti ir neteisingi ieškovo veiksmai padarė atsakovui tiesioginę žalą, nes dėl to, kad deguonis naikina anaerobines bakterijas, kurios gamina metaną sąvartyne, anaerobinis procesas perėjo į kompostavimo procesą, kurio metu atliekų biodegradacijos procesas vyksta kompostavimo proceso metu, o iš biodegraduojančių atliekų išsiskiria ne metanas, o anglies dvideginis ir vanduo, dėl kurio didelio kiekio yra kondensato patekimo į dujotiekį problema, todėl ir vėliau, jau atsakovui nutraukus sutartį nebeliko galimybės kompostavimosi proceso pervesti į anaerobinį ir išgauti didesnių biodujų kiekių.

312.11. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.27 punkto, kadangi vadovas V. Š. teisme davė parodymus, kad dujos buvo tiekiamos 35 C temperatūros vasarą ir 28 C temperatūros žiemą (4 t., 177 l.).

322.12. Teismas nepagrįstai eksploatacijos sutarties 7.14 punkto pažeidimą laikė neesminiu, kadangi atsakovas sudarė eksploatacijos sutartį su sąlyga, kad bus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo garantija. Atsakovas eksploatacijos sutartį su ieškovu sudarė po įvykusio viešojo konkurso, kurio metu buvo gauti pasiūlymai iš trijų potencialių tiekėjų, o šiame konkurse ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas, nes vienu iš ieškovo esminių įsipareigojimų buvo eksploatacijos sutarties 7.14 punkte numatytos draudimo sutarties ar bankinės garantijos pateikimas atsakovui. Nesant tokio ieškovo įpareigojimo pasiūlyme konkursui bei eksploatacijos sutartyje atsakovas nebūtų sudaręs eksploatacijos sutarties su ieškovu.

333. Eksploatacijos sutarties pažeidimai leidžia daryti pagristą išvadą, jog atsakovui 2010 m. vasario 5 d. vienašališkai nutraukiant eksploatacijos sutartį egzistavo CK 6.217 str. nustatyti kriterijai, apibūdinantys esminį sutarties pažeidimą. Atsakovas, kaip nukentėjusi šalis, negavo to, ko tikėjosi iš eksploatacijos sutarties. Atsakovo tikrieji ketinimai sudarant eksploatacijos sutartį buvo savo naujai pastatytą nuosavybės teise valdomą objektą Lapių sąvartyne - Kogeneracinę jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą pavesti eksploatuoti profesionaliam tos srities verslininkui, kuris būtų pajėgus tinkamai eksploatuoti atsakovo įrengimus ir įrangą, kurie gamina, perduoda (tiekia), transportuoja, paskirsto, matuoja kuro kiekį, šilumos energiją, taip pat paruošia kurą jėgainės darbui.

34Ieškovas neužtikrino tinkamo teisės norminių aktų, reglamentuojančių sąvartynų priežiūrą, biodujų išgavimą, energijos gamybą, tiekimą ir įrenginių eksploatavimą įgyvendinimo, saugaus kogeneracinės jėgainės ir sąvartyno nudujinimo sistemos eksploatavimo, patikimo, kokybiškos efektyvaus ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios šilumos ir elektros energijos gamybos ir biodujų išgavimo.

35Pagal eksploatacijos sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turėjo reikšmės atsakovui. Ieškovui nesilaikant teisės norminių aktų reikalavimų atsakovas patyrė žymius materialinius nuostolius, kilo rizika, kad energetikos objektų veiklą kontroliuojančios kompetentingos institucijos gali uždrausti kogeneracinės jėgainės ir sąvartyno nudujinimo sistemos tolesnį eksploatavimą, o tai atsakovui sudarytų pildomų nuostolių.

36Byloje esanti gausi eksploatacijos sutarties šalių susirašinėjimo medžiaga liudija apie ieškovo sąmoningą nenorą išklausyti atsakovo pageidavimus ir nurodymus. Ieškovo eksploatacijos sutarties sąlygų nevykdymas atsakovui, kaip nukentėjusiajai šaliai, davė pagrindą nebesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta. Be to, ieškovas, kaip sutarties neįvykdžiusi šalis, nepatyrė labai didelių nuostolių atsakovui vienašališkai nutraukus eksploatacijos sutartį.

374. Teismas nepagrįstai iš atsakovo ieškovui priteisė 45000 Lt baudą ir 2035 Lt delspinigių. Netesybų dydis yra vertinamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes - šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes ir kt. Tuo tarpu, teismas ieškovui priteisė baudą, kurios dydis yra beveik pusė ieškovo reikalautos priteisti už objektų eksploataciją sumos dydžio, nors pats teismas pripažino, kad ieškovas yra pažeidęs sutartinius įsipareigojimus.

385. Teismas nepagrįstai iš atsakovo ieškovui priteisė 103014 Lt negautas pajamas, kadangi pasirinko netinkamą tokio pobūdžio nuostolių dydžio nustatymo metodiką. Ieškovas, reikšdamas reikalavimą 103014 Lt negautų pajamų, turėtų atimti visas sąnaudas ir reikalauti gryno pelno. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nepagrindė, kodėl jis tikėjosi uždirbti po 10 proc. per mėnesį iki 2014 metų. Ieškovui nebuvo pagrindo tikėtis visus keturis metus gauti tiek pat pajamų, kiek buvo gauta laikotarpyje nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. sausio 1 d. Teismas nepagrįstai neįvertino tai, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. gali nebelikti normalios biodujų surinkimo Lapių sąvartyne veiklos. Vertinant pagrįstą tikėjimą gauti visas ieškovo nurodytas (priskaičiuotas) pajamas, turi reikšmės ta aplinkybė, kad biodujų gavimas objekte vykdytas pirmą kartą Lietuvoje, todėl šalys neturėjo reikiamos tokio verslo praktikos, tai nesudarė realaus pagrindo tikėtis viso objekto eksploatavimo metu sklandaus paslaugų vykdymo ir pelno iš to gavimo. Ieškovas privalėjo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį, pateikti įrodymus, patvirtinančius realią pajamų gavimo tikimybę. Hipotetinės pajamos neįeina į pajamų sampratą.

396. Ieškovas iki bylos nagrinėjimo įskaitymo neginčijo. Ieškovas 2010 m. vasario 22 d. užsakovo pateiktų nuostolių sąskaitą Nr. N-2010/02 buvo informuotas apie atsakovo atliktą 50529,29 Lt sumos priešrūšinį vienarūšių reikalavimų įskaitymą (2 t., 20 l.). Be to, atsakovui nebuvo grąžinta 37687,80 Lt vertės įranga. Ieškovui negrąžinus minėtos sumos, tokie ieškovo veiksmai bus vertinami kaip svetimo turto pasisavinimas.

40Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. sprendimą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

42teisiniai argumentai ir išvados

43Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą. Apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas pagal apeliacinio skundo argumentus.

45Dėl eksploatacijos sutarties nutraukimo CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu

46Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, jog apeliantas vienašališkai nutraukė eksploatavimo sutartį ir liko skolingas ieškovui 102618,36 Lt už eksploatavimo paslaugas 2009 m. spalio – 2010 m. vasario mėn. pagal PVM sąskaitas faktūras MAN 0002051, MAN 0002086 (1 l., 31, 33 l.), MAN 0002134 (1 l. 35 l.), MAN 0002172 ir MAN 0002180 (1 l., 49-50 l.). Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 102618,36 Lt skolą už objektų eksploatavimą, 47035,24 Lt baudą ir delspinigius, 103014 Lt negautų pajamų, 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., 61-67 l.). Vadinasi, ieškovas, reikšdamas ieškinį, skolą kildino iš neteisėto eksploatacijos sutarties nutraukimo, dėl kurio ir atsirado minėtas įsiskolinimas. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas neperžengė ieškinio ribų pasisakydamas dėl eksploatavimo sutarties nutraukimo ir dėl atsakovo atlikto įskaitymo teisėtumo.

47CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi būti atsižvelgta į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus sutarties pažeidimo pripažinimo esminiu kriterijus, įvertinant sutarties rūšies specifiką, taip pat sistemiškai įvertinti kitas CK teisės normas, nustatančias konkrečių sutarčių rūšių vienašališko nutraukimo pagrindus. CK 6.217 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; ar pagal sutarties esmę prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Vertinant šiuos kriterijus turi būti atsižvelgiama į jų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Apeliantas teigia, jog eksploatacijos sutartį nutraukė pagrįstai, t.y. dėl ieškovo padarytų esminių eksploatacijos sutarties pažeidimų. Su tokia apelianto išvada, teisėjų kolegija negali sutikti.

48Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330/2012).

49Apeliaciniame skunde nurodoma, jog eksploatacijos sutarties 2.2 punkto pažeidimas yra laikytinas esminiu, kadangi ieškovas privalėjo imtis visų priemonių, kad nebūtų teršiama aplinka, kad būtų užtikrinti TIPK leidime nustatyti reikalavimai. Eksploatacijos sutarties 2.2 punkte nustatyta, jog ieškovas įsipareigoja eksploatuoti kogeneracinę jėgainę, sąvartyno nudujinimo sistemą tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas teisės norminių aktų, reglamentuojančių sąvartynų priežiūrą, biodujų išgavimą, energijos gamybą, tiekimą ir įrenginių eksploatavimą įgyvendinimas, saugus kogeneracinės jėgainės ir sąvartyno nudujinimo sistemos eksploatavimas, patikima, kokybiška, efektyvi ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkanti šilumos ir elektros energijos gamyba, biodujų išgavimas. Byloje nustatyta, jog ieškovas informavo apeliantą apie nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių suprastėjusią dujų kokybę (2 t., 8-10 l.). TIPK leidimas buvo išduotas apeliantui, todėl pastarasis privalėjo rūpintis, jog būtų užtikrintos TIPK leidime nurodytos sąlygos. Tačiau apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pastarasis ėmėsi aktyvių veiksmų, kad minėtos priežastys būtų pašalintos. Teisėjų kolegija sutinka, jog ieškovas privalėjo imtis visų priemonių, siekdamas apsaugoti aplinką nuo taršos, tačiau apeliantas privalėjo, gavęs informaciją apie padidėjusią taršos normą, imtis veiksmų šias priežastis pašalinti ir užtikrinti taršos normos atitikimus nustatytus TIPK leidime. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai eksploatacijos sutarties 2.2 punkto pažeidimo nelaikė esminiu.

50Eksploatacijos sutarties 2.4 punktu ieškovas įsipareigojo, jog kogeneracinės jėgainės 300 kWe blokas dirbs patikimai ir saugiai ne mažiau kaip 7900 moto valandų per metus, esant paknakamam kuro kiekiui, pagamindamas ne mažiau kaip 2350 MWhel 0,4 Kv elektros energijos kiekviename bloke. Tuo tarpu, eksploatacijos sutarties 7.1 punkte nustatyta sankcija ieškovui už neišdirbtą numatytą kiekvieną kogeneracijos bloko laiką. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog su esamu kuro kiekiu jėgainės blokai turėjo dirbti 22552,6 moto valandas, o dirbo 20686 moto valandas, todėl pagrįstai laikė, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 2.4 punktą. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantas privalėjo pasinaudoti eksploatacijos sutarties 7.1.punkte numatyta sankcija ieškovui, o ne laikyti šį punktą vienu iš esminių eksploatacijos sutarties pažeidimų.

51Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Taip pat eksploatacijos sutarties 3.2 punkte nustatyta, jog ieškovas įsipareigojo bendradarbiauti ir kooperuotis su atsakovu. Iš byloje esančio gausaus šalių susirašinėjimo matyti, jog tarp šalių vyko bendradarbiavimas ir kooperavimasis, šalys keitėsi informacija reikalinga tinkamam eksploatacijos sutarties vykdymui. Apeliantas nepagrįstai ieškovo veiksmus laikė nebendradarbiavimu. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog šalys bendradarbiavo, todėl ieškovas nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.2 punkto.

52Apeliantas nurodo, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.9 punktą, kuriame nustatyta, jog ieškovas įsipareigojo užtikrinti, kad įrenginiai veiktų maksimaliu pajėgumu, t.y. dirbs ne mažiau kaip trys kogeneracijos blogai. Teisėjų kolegija pažymi, jog eksploatacijos sutartyje trijų blokų nuolatinis veikimas buvo nustatytas tik šildymo sezono metu. Tuo tarpu, apeliantas ieškovui raštus, raginančius įjungti trečiąjį bloką, siuntė rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį (1 t. 187, 188 l.), kai šildymo sezono Lietuvoje dar nebuvo. Todėl nepagrįsti apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato eksploatacijos sutarties 3.9 punktą. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog apelianto reikalavimas neįpareigojo ieškovo įjungti trečiojo bloko nešildimo sezono metu, todėl ieškovas turėjo teisę nevykdyti minėto eksploatacijos sutarties punkto.

53Eksploatacijos sutarties 3.13 punktu ieškovas įsipareigojo užtikrinti eksploatuojamų apskaitos prietaisų tvarkingą techninę būklę. Apeliantui neįrodžius apskaitos prietaiso pakeitimo fakto ir kokias neigiamas pasekmes minėtas apskaitos prietaiso pakeitimas sukėlė apeliantui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė eksploatacijos sutarties 3.13 punkto pažeidimų.

54Eksploatacijos sutarties 3.17 punktu ieškovas įsipareigojo teikiant eksploatavimo paslaugas saviems poreikiams kogeneracinėje jėgainėje sunaudoti ne daugiau kaip 160 m3/metus vandentiekio vandens ir ne daugiau kaip 331800 kWhel/metus 0,4 kV elektros energijos. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog ieškovas pereikvojo elektros energijos kiekį, todėl pažeidė eksploatacijos sutarties 3.17 punktą. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, jog byloje nėra duomenų, kurių pagrindu apeliantas atliko paskaičiavimus, pagrindžiančius leistiną elektros energijos nuostolių dydį. Todėl darytina išvada, jog apeliantas taip pat neįrodė eksploatacijos sutarties 3.17 punkto pažeidimo.

55Eksploatacijos sutarties 3.21 punktu ieškovas įsipareigojo atsakyti už tinkamą remonto ir rekonstrukcijos darbų apimties nustatymą bei tinkamą grafikų sudarymą. Kaip matyti iš byloje esančio 2009 m. gruodžio 21 d. rašto (2 t., 8-10 l.), ieškovas negalėjo nurodyti, kada bus atliekami konkretūs aptarnavimo darbai, kadangi planiniai aptarnavimai ir darbai buvo atliekami pagal gamintojo pateikiamas jėgainių aptarnavimo rekomendacijas. Nors darbų grafikai buvo reikalingi kontroliuojant gaunant pajamas per mėnesį ir atsiskaitant su kreditoriais, taip pat rengiant atskaitas, tačiau byloje nėra duomenų, jog ieškovas apskritai neatliko remonto ir rekonstrukcijos darbų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė eksploatacijos sutarties 3.21 punkto pažeidimų.

56Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, jog ieškovas efektyviai vykdė eksploataciją (1 t., 74-97 l.). Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantas nenurodė ir nepateikė įrodymų, kokių konkrečių atsakovo nurodymų dėl išgaunamo dujų kiekio ieškovas neįvykdė, koks konkretus dujų kiekis nebuvo išgautas, dėl kokių konkrečių ieškovo neteisėtų veiksmų tai nebuvo padaryta, kad, vykdant atsakovo nurodymus, tikrai būtų išgautas didesnis dujų keikis. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija dar išvadą, jog ieškovas taip pat nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.36 ir 3.37 punktų.

57Eksploatacijos sutarties 3.28 punkte nustatyta, jog ieškovas privalo turėti dujų sistemos naudojimui, techniniam aptarnavimui ir remontui parengtas instrukcijas. Byloje nustatyta, jog ieškovas neįrodė eksploatacijos sutarties 3.28 punkto įvykdymo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.28 punktą. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai darė išvadą, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.35 punktą, kadangi ieškovas taip pat nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog pastarasis pateikė atsakovui metinę ataskaitą. Nors ieškovas ir pažeidė minėtus punktus, tačiau jie nėra laikytini esminiais, kurių pagrindu apeliantas turėjo teisę nutraukti eksploatacijos sutartį, kadangi, įvertinus kogeneracinių įrenginių techninės būklės nustatymą ir eksploatavimo valandas (3 t., 80-99 l.), ieškovas įrengimus eksploatavo saugiai ir tinkamai.

58Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas eksploatacijos 3.23 punktu įsipareigojo išgauti reikiamos kokybės (ne mažiau kaip 45 proc. metano biodujose) dujas, eksploatacijos 3.26 punktu įsipareigojo atsakyti už biodujų išgavimo procesą. Byloje nustatyta, jog metinės pajamos už pagamintą elektros energiją per metus turėtų būti apie 2000000 Lt (1 t., 74-97 l., 2.7 lentelės 1 b variantas). Tuo tarpu, ieškovas laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m. sausio 1 d. pagamino jėgainės elektros energijos už 150000 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad ieškovas efektyviai vykdė eksploataciją ir nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.23 punkto. Be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių apelianto argumentus, jog ieškovas neteisėtais veiksmais padarė apeliantui tiesioginę žalą, todėl darytina išvada, jog ieškovas taip pat nepažeidė ir eksploatacijos sutarties 3.26 punkto.

59Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 7.14 punktą, įpareigojantį ieškovą pateikti įsipareigojimų įvykdymo garantiją. Ginčo dėl to, jog ieškovas nepateikė draudimo poliso nuorašo sutarties vykdymui, nėra. Šį faktą ieškovas pats pripažino 2009 m. gegužės 4 d. rašte apeliantui (rašto 7 p., 2 t., 8-10 l.). Tačiau byloje nėra duomenų, jog apeliantas būtų reiškęs ieškovui pretenzijas šiuo klausimu, todėl teisėjų kolegija nelaiko eksploatacijos sutarties 7.14 punkto pažeidimo esminiu.

60Kaip minėta, šalys eksploatacijos sutartį sudarė 2007 m. liepos 30 d., kuri turėjo galioti iki 2014 m. gruodžio 31 d. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog tarp šalių buvo sudaryta ilgalaikė sutartis, tačiau apeliantas ją nutraukė 2010 m. vasario 4 d., t.y. nepraėjus net pusei sutarties vykdymo termino. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog esantys ieškovo pažeidimai vykdant eksploatacijos sutartį nebuvo nuolatos pasikartojantys ir neištaisomi, turintys teisinį pagrindą nutraukti sutartį. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantas neįrodė esminių eksploatacijos sutarties pažeidimų, todėl nepagrįstai ir neteisėtai nutraukė prieš ją terminą.

61Dėl 102618,36 Lt skolos už objektų eksploatavimą, 45000 Lt baudos, 2035,24 Lt delspinigių, 103014 Lt nuostolių priteisimo

62Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš apelianto priteisė 102618,36 Lt skolą už objekto eksploatavimą pagal PVM sąskaitas - faktūras MAN 0002051, MAN 0002086, MAN 0002134, MAN 0002172 ir MAN 0002180 (1 t., 31- 36, 49-51 l.), nes atsakovas nesumokėjo ieškovui už pagal nurodytas sąskaitas atliktas paslaugas.

63CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Nagrinėjamu atveju, eksploatacijos sutarties 7.8 punkte nustatytas 0,05 proc. delspinigių dydis už laiku neapmokėtą sumą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Be to, atsakovas eksploatacijos sutarties 7.9 punktu įsipareigojo sumokėti apeliantui 15000 Lt baudą vėluojant apmokėti sąskaitą daugiau kaip 10 dienų. Vadinasi, šalys laisva valia susitarė dėl sutartinių netesybų dydžio už netinkamą prievolės įvykdymą arba jos visišką neįvykdymą. Kadangi apeliantas vėlavo apmokėti PVM sąskaitas - faktūras MAN 0002051, MAN 0002086 ir MAN 0002134, teismas pagrįstai priteisė ieškovui 2035,24 Lt delspinigius ir 45000 Lt baudą.

64Teisėjų kolegija pažymi, jog netesyboms esant neprotingai didelėms, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą (CK 6.258 str. 3 d.). Byloje nustatyta, jog apeliantas net iš dalies nėra atsiskaitęs su ieškovu, šalys – verslininkai, laisva valia susitarę netesybų dydį, be to, apeliantas nenurodė svarių argumentų, kodėl netesybų dydis turėtų būti mažinamas. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nemažino netesybų dydžio.

656.249 straipsnis reglamentuoja žalą ir nuostolius. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas priteisė iš apelianto 103014 Lt negautas pajamas, kurias jis būtų gavęs per likusius ketverius eksploatacijos sutarties vykdymo metus, nes apeliantas be pagrindo nutraukė eksploatacijos sutartį prieš terminą. Nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog apeliantas be pagrindo nutraukė eksploatacijos sutartį prieš terminą, tačiau apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui įrodymų, patvirtinančių padaryto realaus nuostolio dydį, taip pat įrodymų, patvirtinančių realią pajamų gavimo tikimybę. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog hipotetinės pajamos neįeina į pajamų sampratą. Tuo tarpu, ieškovas realių paskaičiavimų nepateikė. Ieškovas neįrodė negautų pajamų realumo, dydžio, todėl atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš apelianto 103014 Lt negautas pajamas, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas.

66Dėl 52394,69 Lt įskaitymo atlikimo

67Nagrinėjamu atveju, apeliantas nurodo, jog teisėtai ir pagrįstai atliko 52394,69 Lt įskaitymą. Teisėjų kolegija su tuo negali sutikti.

68Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje prievolės pabaiga įskaitymu apibrėžta kaip įskaitymas vienarūšio reikalavimo, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įskaitymas galimas esant šioms sąlygoms. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu - prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos – iš delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Byloje esantys nuostolių paskaičiavimai nėra pagrįsti jokiais įrodymais, pagrindais ir dokumentais. Apeliantas neapteikė teismui įrodymų, pagrindžiančių skaičiavimus už nuostolių atsiradimą. Be to, nepagrįstas apelianto reikalavimas įskaityti 37687,80 Lt už negrąžintą įrangą, kadangi apeliantui buvo reiškiamas piniginis reikalavimas, todėl minėtas reikalavimas nėra vienarūšis. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių minėtos įrangos vertę, nėra aišku, kokiu metodu įrangos vertė buvo apskaičiuota, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantas nepagrindė tikrosios įrangos vertės. Taip pat nepagrįsti apelianto argumentai, jog ieškovas iki bylos nagrinėjimo įskaitymo neginčijo, kadangi byloje esantys dokumentai patvirtina, jog ieškovas grąžino apeliantui pateiktas nuostolių ataskaitas (2 t., 19, 24 l.). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantas nepagrįstai atliko 52394,69 Lt nuostolių įskaitymą į ieškovui mokėtiną sumą pagal eksploatacijos sutartį.

69Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

70CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškęs apeliantas. Dėl šios priežasties apelianto prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

72Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. (CPK 93 str. 2 d.). Apeliantas apeliaciniame skunde taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kartu su apeliaciniu skundu pateikė 2012 m. liepos 19 d. sąskaitos išrašą, patvirtinantį už apeliacinį skundą sumokėtą 6054 Lt žyminį mokestį (5 t., 72 l.). Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymų, pagrindžiančių minėtą prašymą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, todėl apeliantui iš ieškovo priteistinas žyminis mokestis proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 2422 Lt.

73Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijamu sprendimu.

74Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas panaikinant spendimo dalį, kuria priteista ieškovui iš atsakovo 103014 Lt negautų pajamų, atitinkamai sumažintinos bylinėjimosi išlaidos iki – 7782 Lt, kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

75Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

76Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. sprendimą iš dalies pakeisti: sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo UAB „Ekoresursai“ ieškovo UAB „Manfula“ naudai 103014 Lt negautų pajamų panaikinti, priteistą 12970,68 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 7782 Lt.

77Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

78Priteisti iš ieškovo UAB „MANFULA“ atsakovui UAB „Ekoresursai“ 2422 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „MANFULA“ kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, jog eksploatacijos sutarties 2.2 punktu, ieškovas... 9. Teismas, įvertinęs šalių tarpusavio susirašinėjimus, nustatė, kad... 10. Teismas nustatė, jog ieškovas eksploatacijos 3.23 punktu įsipareigojo... 11. Ieškovas taip pat nepažeidė eksploatacijos sutarties 3.36 ir 3.37 punktų,... 12. Teismas nustatė, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 2.4.... 13. Teismas nustatė, jog ieškovas eksploatacijos sutarties 3.28 punktu buvo... 14. Teismas pažymėjo, jog tarp šalių buvo sudaryta ilgalaikė sutartis, tačiau... 15. Teismas priteisė ieškovui 102618,36 Lt už eksploatavimo paslaugas pagal PVM... 16. Teismas nustatė, jog atsakovas 2010 m. sausio 5 d. raštu Nr.10-03 (1 t.,... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 19. 1. Teismas pažeidė CPK 135 straipsnį, kadangi peržengė ieškinio ribas.... 20. 2. Teismas netinkamai aiškino ir vertino eksploatacijos sutartį, todėl... 21. 2.1. Teismas, spręsdamas dėl eksploatacijos sutarties 2.2 punkto pažeidimo,... 22. 2.2. Teismas, nors ir pripažino, kad ieškovas pažeidė eksploatacijos... 23. 2.3. Ieškovas sistemingai nebendradarbiavo su atsakovu, todėl eksploatacijos... 24. 2.4. Teismas nesuprato eksploatacijos sutarties 3.9 punkte įtvirtinto... 25. 2.5. Teismas neteisingai vertino ir aiškino atsakovo pateiktus įrodymus, jog... 26. 2.6. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos... 27. 2.7. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos... 28. 2.8. Teismas pripažino, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.28... 29. 2.9. Ieškovas nevykdė eksploatacijos sutarties 3.36 ir 3.37 punktų, todėl... 30. 2.10. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos... 31. 2.11. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas nepažeidė eksploatacijos... 32. 2.12. Teismas nepagrįstai eksploatacijos sutarties 7.14 punkto pažeidimą... 33. 3. Eksploatacijos sutarties pažeidimai leidžia daryti pagristą išvadą, jog... 34. Ieškovas neužtikrino tinkamo teisės norminių aktų, reglamentuojančių... 35. Pagal eksploatacijos sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis... 36. Byloje esanti gausi eksploatacijos sutarties šalių susirašinėjimo medžiaga... 37. 4. Teismas nepagrįstai iš atsakovo ieškovui priteisė 45000 Lt baudą ir... 38. 5. Teismas nepagrįstai iš atsakovo ieškovui priteisė 103014 Lt negautas... 39. 6. Ieškovas iki bylos nagrinėjimo įskaitymo neginčijo. Ieškovas 2010 m.... 40. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 42. teisiniai argumentai ir išvados... 43. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 45. Dėl eksploatacijos sutarties nutraukimo CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu... 46. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, jog apeliantas vienašališkai... 47. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šalis gali nutraukti sutartį,... 48. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis... 49. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog eksploatacijos sutarties 2.2 punkto... 50. Eksploatacijos sutarties 2.4 punktu ieškovas įsipareigojo, jog kogeneracinės... 51. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200... 52. Apeliantas nurodo, jog ieškovas pažeidė eksploatacijos sutarties 3.9... 53. Eksploatacijos sutarties 3.13 punktu ieškovas įsipareigojo užtikrinti... 54. Eksploatacijos sutarties 3.17 punktu ieškovas įsipareigojo teikiant... 55. Eksploatacijos sutarties 3.21 punktu ieškovas įsipareigojo atsakyti už... 56. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje esančių įrodymų visuma patvirtina,... 57. Eksploatacijos sutarties 3.28 punkte nustatyta, jog ieškovas privalo turėti... 58. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas eksploatacijos 3.23 punktu... 59. Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog ieškovas pažeidė... 60. Kaip minėta, šalys eksploatacijos sutartį sudarė 2007 m. liepos 30 d., kuri... 61. Dėl 102618,36 Lt skolos už objektų eksploatavimą, 45000 Lt baudos, 2035,24... 62. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 63. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymai ar sutartis gali... 64. Teisėjų kolegija pažymi, jog netesyboms esant neprotingai didelėms, taip... 65. 6.249 straipsnis reglamentuoja žalą ir nuostolius. Žala yra asmens turto... 66. Dėl 52394,69 Lt įskaitymo atlikimo ... 67. Nagrinėjamu atveju, apeliantas nurodo, jog teisėtai ir pagrįstai atliko... 68. Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo... 69. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 70. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 72. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 73. Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija... 74. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu... 75. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 76. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. sprendimą iš dalies... 77. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 78. Priteisti iš ieškovo UAB „MANFULA“ atsakovui UAB „Ekoresursai“ 2422...