Byla e2-34150-845/2018
Dėl išlaidų už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant I. Z.,

3dalyvaujant vertėjui G. R.,

4dalyvaujant ieškovo atstovui R. L.,

5atsakovui S. O. ir jo atstovui advokatui A. S.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jurisdictus“ ieškinį atsakovui S. O. dėl išlaidų už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą priteisimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8ieškovas UAB „Jurisdictus“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo S. O. 2 633,14 Eur už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 59,00 Eur žyminis mokestis ir 6,48 Eur patirtos išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Nurodė, kad UAB „Sauda“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.101 straipsniu bei remdamasi Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. ( - ) ir priėmimo-perdavimo aktu Nr. ( - ) tarp UAB „Sauda“ ir UAB „Jurisdictus“ (buvęs pavadinimas UAB „Trade grupp“), 2017-10-06 perleido reikalavimo teisę UAB „Jurisdictus“. Pagal šią sutartį UAB „Jurisdictus“ įgijo teisę reikalauti iš transporto priemonės ( - ) valst. Nr. ( - ) savininko ir/ar valdytojo atlyginti išlaidas už transporto priemonės priverstinį nuvežimą bei saugojimą. Policijos pareigūnas, apžiūrėjęs transporto priemonę ir remiantis 2001-05-04 sutartimi tarp UAB „Sauda“ ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato, perdavė minėtą transporto priemonę transportuoti į UAB „Sauda“ saugojimo aikštelę, kur ji yra saugoma iki šios dienos nuo jos pastatymo. Pagal transporto priemonių specializuotų aikštelių ir techninės pagalbos įkainius, už transporto priemonės nuvežimą, iš priverstinai nuvežtos transporto priemonės savininko ar valdytojo imamas 241,70 Lt mokestis už nuvežimą. Už transporto priemonės saugojimą, už pirmą saugojimo mėnesį (30 kalendorinių dienų) po 15 Lt mokestis už kiekvieną parą, ir po 240 Lt per mėnesį už kiekvieną sekantį mėnesį. 2015-01-01 valstybinė Lietuvos Respublikos valiuta iš lito buvo pakeista į eurą. Transporto priemonė buvo priverstinai nuvežta dar iki 2015-01-01 skolos sumą apskaičiuojama litais ir tik galutinė reikalavimo suma konvertuojama į eurus pagal nustatytą kursą 3,4528 LTL = 1 EUR. Atsižvelgiant į transporto priemonės saugojimo laiką, skaičiuojamą nuo transporto priemonės nuvežimo dienos (2013-07-08) iki skolos perdavimo UAB „Jurisdictus“ dienos (2017-10-06), įsiskolinimo suma skolos perleidimo UAB „Jurisdictus“ dieną sudarė 9091,70 Lt (241,70 Lt + (30 d.* 15 Lt)+((36 mėn.-1 mėn.) * 240 Lt) t. y. 2633,14 Eur. Nurodė, kad viešame transporto priemonių registre VĮ „Regitra“ transporto priemonės ( - ) valst. Nr. ( - ) savininku yra nurodytas J. T.. 2013-01-28 J. T. pardavė minėtą transporto priemonę J. K.. 2013-06-19 transporto priemonę J. K. pardavė atsakovui S. O..

9Atsakovas S. O. atsiliepimo dėl pareikšto ieškinio teismo nustatytu terminu nepateikė. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad jam teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai.

10Teismas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 2 dalies, CPK 231 straipsnio 5 dalies pagrindais perėjo iš parengiamojo teismo posėdžio į bylos nagrinėjimą iš esmės ir išnagrinėjo civilinę bylą.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai.

12Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Bylos duomenimis nustatyta, jog UAB „Sauda“, vadovaudamasi CK 6.101 straipsniu bei remdamasi Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 22-25) ir priėmimo-perdavimo aktu Nr. ( - ) (b. l. 26) tarp UAB „Sauda“ ir UAB „Jurisdictus“ (buvęs pavadinimas UAB „Trade grupp“), 2017-10-06 perleido reikalavimo teisę UAB „Jurisdictus“. Pagal šią sutartį UAB „Jurisdictus“ įgijo teisę reikalauti iš transporto priemonės ( - ) valst. nr. ( - ) savininko ir/ar valdytojo atlyginti išlaidas už transporto priemonės priverstinį nuvežimą bei saugojimą (b. l. 22-26). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-02-11 nutarimu Nr. 118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-11-27 nutarimo Nr. 1426 „Dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo, 2013-07-08 buvo surašytas transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas dėl 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 patvirtintų kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimo (b. l. 27). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos patvirtinimo 5 straipsniu, policijos pareigūnas apžiūrėjo transporto priemonę ir remiantis 2001 m. gegužės mėn. 04 d. sutartimi tarp UAB „Sauda“ ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato, perdavė automobilį transportuoti į UAB „Sauda“ saugojimo aikštelę, kur ji yra saugoma iki šios dienos nuo jos pastatymo į saugojimo aikštelę. Pagal transporto priemonių specializuotų aikštelių ir techninės pagalbos įkainius, už transporto priemonės nuvežimą, iš priverstinai nuvežtos transporto priemonės savininko ar valdytojo imamas 241,70 Lt mokestis už nuvežimą. Už transporto priemonės saugojimą, už pirmą saugojimo mėnesį (30 kalendorinių dienų) po 15 Lt mokestis už kiekvieną parą, ir po 240 Lt per mėnesį už kiekvieną sekantį mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad 2015-01-01 valstybinė Lietuvos Respublikos valiuta iš lito buvo pakeista į eurą, bei tai, jog transporto priemonė buvo priverstinai nuvežta dar iki 2015-01-01, skolos sumą apskaičiuojame litais ir tik galutinę reikalavimo sumą konvertuojame į eurus pagal nustatytą kursą 3,4528 LTL = 1 EUR. Atsižvelgiant į transporto priemonės saugojimo laiką, skaičiuojamą nuo transporto priemonės nuvežimo dienos (2013-07-08) iki skolos perdavimo UAB „Jurisdictus“ dienos (2017-10-06), įsiskolinimo suma skolos perleidimo UAB „Jurisdictus“ dieną sudarė 9091,70 Lt (241,70 Lt + (30 d.* 15 Lt)+((36 mėn.-1 mėn.) * 240 Lt) t. y. 2633,14 Eur (b. l. 26). Ieškovo paaiškinimais, duotais teismo posėdyje nustatyta, kad pirminis kreditorius UAB „Sauda“ bandė suderinti skolos dengimo klausimą ikiteismine tvarka, bei remdamasis ikiteisminio tarpininkavimo sutartimi su antstolių kontora siuntė pranešimus žinomais transporto priemonės valdytojo adresais, tačiau jokio atsakymo į siųstus pranešimus nepateikė. Be to, ieškovas bandė suderinti skolos dengimo klausimą ikiteismine tvarka, bei bandė surasti atsakovus, tačiau ir į pakartotinius raginimus imtis veiksmų dėl transporto priemonės niekas nereagavo; transporto priemonės savininkas ir valdytojas automobilio taip ir neatsiėmė bei skolos neapmokėjo. Viešame transporto priemonių registre VĮ „Regitra“ transporto priemonės ( - ) valst. nr. ( - ) savininku yra nurodytas J. T. (b. l. 28). 2013-01-28 J. T. pardavė minėtą transporto priemonę J. K. (b. l. 29). 2013-06-19 transporto priemonę J. K. pardavė atsakovui S. O. (b. l. 30). Pagal 2018-07-18 Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos pateiktą raštą apie priverstinai nuvežtų transporto priemonių savininką ir valdytoją, kas vairavo ginčo automobilį pažeidimo metu nenustatyta (b. l. 31-32).

15Priverstinai nuvežama transporto priemonė praprastai yra saugoma pasaugos sutarties tarp policijos komisariato ir saugotojo pagrindu, kuri nustato sutarties šalių teises ir pareigas. Šios pasaugos sutarties ypatybė ta, kad pareiga sumokėti už suteiktas saugojimo paslaugas kyla ne ją sudariusiai šaliai (arba ne tik ją sudariusiai šaliai, priklausomai nuo konkrečios sutarties nuostatų). Pareiga atlyginti saugojimo išlaidas atsiranda transporto priemonės savininkui specialios viešosios teisės normos pagrindu. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto priemonę, yra taikomos nuostatos, reglamentuojančios pasaugą (CK 6.830 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013). Taigi, ginčo atveju tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip pasauga (CK 6.830 straipsnis), iš kurios kyla ir transporto priemonės savininko (atsakovo) pareiga sumokėti už transporto priemonės saugojimą.

16Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau - SEAKĮ) 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Atsižvelgiant į tai, kiekvienu atveju turi būti nustatytas transporto priemonės savininkas ir valdytojas, kuriems kyla įstatymo nustatyta pareiga atlyginti priverstinai nuvežtos transporto priemonės saugojimo išlaidas. Pagal SEAKĮ 20 straipsnį, transporto priemonės savininkas ar valdytojas rūpinasi ir atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę. SEAKĮ 2 straipsnio 77 dalyje numatyta, kad transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise.

17Sprendžiant automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų priteisimo klausimą kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad, atsižvelgiant į viešojoje teisėje nustatytą reguliavimą, pasaugos sutartimi trečiojo asmens naudai (CK 6.191 straipsnio 1 dalis) trečiajam asmeniui gali būti sukuriama ne tik reikalavimo teisė, bet ir tam tikros pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. D. v. V. S. IĮ „Pietvė“, bylos Nr. 3K-3-327/2011).

182001-05-25 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 75.1 punktas numato, jog Įregistruotų transporto priemonių registravimo duomenys keičiami pasikeitus transporto priemonės valdytojui (kai transporto priemonė perduodama valdyti Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui arba Lietuvos Respublikoje įregistruotai įmonei, įstaigai, organizacijai) arba transporto priemonės savininkui, kuris nėra transporto priemonės valdytojas. Iš bylos duomenų, matyti, jog transporto priemonė buvo perleista tris kartus, tačiau nei karto duomenys apie pasikeitusį savininką/valdytoją nebuvo pateikti VĮ „Regitra“.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo kaip transporto priemonės ( - ) valst. nr. ( - ) savininko, su transportavimu ir saugojimu susijusias išlaidas, remdamasis pirkimo-pardavimo sutartimi (b. l. 30), pagal kurią atsakovas yra minėtos transporto priemonės savininkas. Tuo tarpu, atsakovas su šiuo reikalavimu nesutiko, teigdamas jog pirkimo-pardavimo sutarties nesudarinėjo; be to, nurodyta sutartis nebuvo įregistruota VĮ „Regitra“.

20Kasacinis teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus ir aiškindamas CK 1.75 straipsnio 1 dalies nuostatas, numatančias privalomą teisinę sandorių registraciją automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atvejais, savo nutartyse dėl tokios sutarties registracijos ir jos teisinės reikšmės yra pabrėžęs, jog ši teisės norma netaikoma sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir nuo kada tapo transporto priemonės savininku. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre, yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kai joje nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momento, yra transporto priemonės savininkas. Tokią kasacinio teismo išvadą suponavo tai, kad įstatymų leidėjas nenustatė privalomos automobilio pirkimo-pardavimo sutarties registravimo pareigos (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-806-464/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis Nr. 3K-3-448; 2011 m. vasario 15 d. nutartis Nr. 3K-3-54/2011). Todėl atsižvelgus į tai, jog jokie teisės aktai nenumato pareigos automobilio pirkėjui ar pardavėjui viešajame registre įregistruoti automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, sprendžiant klausimą dėl automobilio priklausomumo nuosavybės teise, vertintini ne tik duomenys viešajame registre, bet ir kiti duomenys, patvirtinantys nuosavybės teises. Remiantis kasacinio teismo praktika, tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, kad jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Ši taisyklė taikytina ir sprendžiant ginčą, kai asmuo privalo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. Lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

21Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė teismui transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsigijo ginčo transporto priemonę. Nurodyta sutartis nebuvo įregistruota VĮ „Regitra“, tačiau vadovaujantis kasacinio teismo praktika nėra teisinio pagrindo minėtą transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti niekine. Juolab, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jog būtų kreipęsis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl galimo jo parašo klastojimo. Priešingai – jis teismo posėdyje paaiškino, jog nesikreipė į ikiteisminio tyrimo institucijas. Atsižvelgus į tai, teismas sprendžia, jog ieškovas, pateikdamas transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, įrodė, jog minėtos transporto priemonės savininkas nuo 2013-06-10 buvo atsakovas (b. l. 30). Taigi transporto priemonės saugojimo pradžios dieną, t. y. 2013-07-08, transporto priemonė pagal pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 30) priklausė jos savininkui atsakovui. Nustačius, jog transporto priemonės savininkas nuo 2013-06-10 buvo atsakovas, teismas daro išvadą, jog nuo minėtos transporto priemonės saugojimo pradžios dienos, t. y. 2013-07-08, pagal Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį, jam kilo pareiga atlyginti ieškovui išlaidas, susijusias su minėtos transporto priemonės transportavimu ir saugojimu.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pareiga pranešti savininkui apie jo saugomą automobilį kyla iš CK 6.229 straipsnio 3 dalies normos, kurioje nustatyta, jog apie viską, ką yra atlikęs, asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, privalo pastarajam kaip įmanoma greičiau pranešti, kai tai tampa galima, ir pateikti raštu išsamią gautų pajamų, išlaidų, nuostolių ataskaitą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2009). Atsakovas apie susidariusį įsiskolinimą buvo informuotas informaciniais pranešimais (b. l. 33-47). Taigi, nurodytais informaciniais pranešimais atsakovas buvo informuotas tinkamai. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 2 633,14 Eur skola.

23Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2 633,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-09-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 59,00 Eur žyminio mokesčio ir 6,48 Eur patirtos išlaidos, susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, iš viso – 65,48 Eur bylinėjimosi išlaidų.

25Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 8,90 Eur (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 96 straipsnis).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 269-270 straipsniais, 279 straipsniu, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

27Ieškinį atsakovo S. O. atžvilgiu tenkinti.

28Priteisti ieškovui UAB „Jurisdictus“, į. k. 301851658, iš atsakovo S. O., a. k. ( - ) 2 633,14 Eur už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už teismo sprendimu priteistą 2 633,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 17 d.) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo ir 65,48 Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybės naudai iš atsakovo S. O., a. k. ( - ) 8,90 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant I. Z.,... 3. dalyvaujant vertėjui G. R.,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovui R. L.,... 5. atsakovui S. O. ir jo atstovui advokatui A. S.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. ieškovas UAB „Jurisdictus“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 9. Atsakovas S. O. atsiliepimo dėl pareikšto ieškinio teismo nustatytu terminu... 10. Teismas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 12. Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog UAB „Sauda“, vadovaudamasi CK 6.101... 15. Priverstinai nuvežama transporto priemonė praprastai yra saugoma pasaugos... 16. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau - SEAKĮ) 33 straipsnio 6... 17. Sprendžiant automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų... 18. 2001-05-25 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 260... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo kaip transporto... 20. Kasacinis teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus ir aiškindamas CK... 21. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė teismui transporto... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pareiga pranešti... 23. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 24. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 25. Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 27. Ieškinį atsakovo S. O. atžvilgiu tenkinti.... 28. Priteisti ieškovui UAB „Jurisdictus“, į. k. 301851658, iš atsakovo S.... 29. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo S. O., a. k. ( - ) 8,90 Eur... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...