Byla A-556-1517-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės - Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A556-1517/2012 pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėja – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. K., S. B., S. K., A. L., S. A., J. E., M. K., mokslinei-techninei komercinei uždarajai akcinei bendrovei „Liora“, S. S., R. Ž., L. J., A. L., E. K., A. J., A. B., J. P., I. Ž., S. K., AB „Parex bankas“, A. P. M., R. K., S. K., A. K., E. M., L. Ž. (V.), R. S., S. V., R. D., K. U., J. M. P., V. P., A. Ž., L. A., V. A., O. R., D. K., K. S., S. R., E. K., T. G., V. G. (V. G.), A. S., A. V. K., J. K., J. M., R. M., O. J., R. E. N. (R. E. N.), A. P., J. K., L. K., V. Z., D. Z., O. S., uždarajai akcinei bendrovei „Olizarų rūmai“, D. G., A. G., V. M., D. Ž., Ž. Š., akcinei bendrovei bankui „Snoras“, AB Danske bankui, AB SEB bankui, AB bankui „Swedbank“, R. S. projektavimo firmai „Pilis“, uždarajai akcinei bendrovei „Prie pušelės“, D. Ž., V. K., S. K., N. G., E. L., A. D., R. A., V. J., S. J., J. L., K. K., E. L., J. K., R. J., I. Ž., A. Ž., UAB „Marganda“, IĮ „TAKO“, A. Š., V. Š., uždarajai akcinei bendrovei „Alio“, D. M., G. M., J. S., A. M., R. M., R. S., L. G. ir V. G. dėl sprendimų, leidimo, statybos leidimų bei pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas, prokuroras) su prašymu (T 1, b. l. 6-19), kurį patikslino (T 4, b. l. 2-16), kreipėsi į teismą, prašydamas:

61) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 118 „Dėl teritorijos adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“;

72) panaikinti Neringos savivaldybės valdybos 1999 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 285 „Dėl naudojamo žemės sklypo, adresu ( - ), ribų ir ploto patvirtinimo“ ir 2002 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. 211 „Dėl žemės sklypo, adresu ( - ), ribų ir ploto patvirtinimo“;

83) panaikinti Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos

91999 m. gruodžio 20 d. leidimą Nr. ( - );

104) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos statybos leidimus:

112000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ), 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ),, 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ) bei 2004 m. liepos 14 d. pripažinimo tinkamu naudoti gyvenamąjį daugiabutį namą, ( - ), aktą.

12Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi (T 4, b. l. 212-220) administracinė byla pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, patikslintą prašymą dėl Neringos savivaldybės tarybos 1999-07-29 sprendimo Nr. 118 „Dėl teritorijos adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“, Neringos savivaldybės valdybos 1999-10-20 sprendimo Nr. 285 ir 2002-10-09 sprendimo Nr. 211 dėl žemės sklypų ribų ir ploto patvirtinimo bei žemės sklypų naudojimo sąlygų patvirtinimo, Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 1999-12-20 leidimo Nr. ( - ), Klaipėdos apskrities viršininko administracijos statybos leidimų: 2000-02-18 Nr. ( - ), 2000-02-18 Nr. ( - ),

132000-02-18 Nr. ( - ) bei dėl 2004-07-14 pripažinimo tinkamu naudoti gyvenamąjį daugiabutį namą ( - ), akto panaikinimo nutraukta.

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2009 m. vasario 25 d. nutartimi (T 5, b. l. 16-19) panaikinta Klaipėdos apygardos administracinio teismo

152008 m. gruodžio 12 d. nutartis ir byla perduota teismui nagrinėti iš esmės.

16Klaipėdos apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs administracinę bylą, pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą,

172009 m. birželio 26 d. sprendimu (T 5, b. l. 215-232) pareiškėjo prašymą patenkino. Panaikino Neringos savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 118 „Dėl teritorijos adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“, Neringos savivaldybės valdybos

181999 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 285 „Dėl naudojamo žemės sklypo, adresu ( - ), ribų ir ploto patvirtinimo“ ir 2002 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. 211 „Dėl žemės sklypo, adresu ( - ), ribų ir ploto patvirtinimo“, Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 1999 m. gruodžio 20 d. leidimą Nr. ( - ), Klaipėdos apskrities viršininko administracijos statybos leidimus: 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ), 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ), 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ) ir 2004 m. liepos 14 d. pripažinimo tinkamu naudoti gyvenamąjį daugiabutį namą, ( - ), aktą.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimi (T 7, b. l. 36-55) atsakovų Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės administracijos bei trečiųjų suinteresuotų asmenų K. S., S. R., V. J., L. J., E. K., A. J., E. K., T. G., V. G., S. T.,

20R. Ž., mokslinės-techninės komercinės uždarosios akcinės bendrovės „Liora“, A. S., D. K.,

21S. K., S. A., J. E., M. K., O. S., J. K., L. K., D. G., A. G., AB banko „Swedbank“ ir AB SEB banko apeliacinius skundus patenkino iš dalies. Panaikino Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

22Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi (T 7, b. l. 61-62) nustatė terminą pareiškėjui patikslinti prašymo reikalavimus atsižvelgiant į

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį.

24Pareiškėjas patikslintuose prašymuose (T 7, b. l. 78-92, T 9, 124-140) suformulavo tokius pačius reikalavimus, kaip ir 2008 m. vasario 15 d. patikslintame prašyme. Patikslintų prašymų motyvai analogiški minėtajam 2008 m. vasario 15 d. prašymui. Pareiškėjo manymu, pasirinktos viešojo intereso gynimo priemonės, atsižvelgiant į tai, jog jos sudaro pagrindą pradėti neteisėtos statybos padarinių šalinimo procedūrą, yra tinkamos viešajam interesui apginti.

25II.

26Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. sprendimu (T 10, b. l. 73-82) pareiškėjo prašymą atmetė.

27Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 10, b. l. 88-94) prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – prašymą patenkinti.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 10,

29b. l. 120-126) prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

30III.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimą paliko nepakeistą, o Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą atmetė.

32IV.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas 2012 m. gegužės 4 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo priteisti 1 193,12 Lt išlaidų.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35V.

36Prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkintinas.

37Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 5 dalis nustato, kad kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės,

38šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ

3944 straipsnio 2 dalį, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį <…>. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

40Šioje byloje sprendimas, be kita ko, priimtas ir trečiojo suinteresuoto asmens naudai (iš esmės apgintos šios proceso šalies teisės), todėl jis turi teisę reikalauti iš pareiškėjo atlyginti nurodytas išlaidas.

41Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas siekia, kad jam būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos. Prie prašymo pridėtoje

422012-05-03 Užmokesčio apskaičiavimo pažymoje nurodyta, kad suteiktos šios teisinės paslaugos: konsultacijų teikimas, pirmosios instancijos teismo sprendimo analizė ir teisinis vertinimas, kliento pozicijos formavimas, atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas, atstovavimas teismo posėdyje, kita suteikta teisinė pagalba (užklausimų renkant bylai renkant įrodymus teikimas, komunikacija su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis). Prašomas priteisti išlaidas pagrindžia ir pateikta 2011-11-30 PVM sąskaita faktūra Nr. MG11/0306, atstovavimo sutartis.

43Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga –

44800 Lt.

45Iš bylos medžiagos matyti, kad joje yra AB SEB bankas 2011 m. lapkričio 28 d. atsiliepimas į apeliacinį skundą, parengtas advokato Jono Platelio, taip pat advokatas Jonas Platelis dalyvavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. teismo posėdyje, kuris truko 25 min.

46Atsižvelgus į AB SEB bankas pateiktus patirtas išlaidas patvirtinančius įrodymus, įvertinus ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą, atsiliepimą į apeliacinį skundą bei jį parengiant advokato sugaištą laiką, į AB SEB bankas atstovo advokato faktines darbo ir laiko sąnaudas atstovaujant AB SEB bankas apeliacinės instancijos teismo posėdyje, vadovaujantis Rekomendacijų 8.11, 8.18, 9 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

472007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368, taip pat atsižvelgus į teisingumo ir protingumo principus, Rekomendacijose įtvirtintus principus, AB SEB bankas priteistina 1 193,12 Lt išlaidų, patirtų už advokato suteiktas teisines paslaugas. Prašoma atlyginti suma neviršija Rekomendacijų numatytų dydžių.

48Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos pagrįstos išlaidos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme iš viso yra 1 193,12 Lt, kurios priteistinos iš valstybės biudžeto.

49Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

50Trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti.

51Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui AB SEB bankas iš valstybės biudžeto

521 193,12 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt tris litus ir 12 ct) išlaidų.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas)... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau –... 6. 1) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimą... 7. 2) panaikinti Neringos savivaldybės valdybos 1999 m. spalio 20 d. sprendimą... 8. 3) panaikinti Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos... 9. 1999 m. gruodžio 20 d. leidimą Nr. ( - );... 10. 4) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos statybos... 11. 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ), 2000 m. vasario 18 d. Nr. ( - ),, 2000 m.... 12. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 13. 2000-02-18 Nr. ( - ) bei dėl 2004-07-14 pripažinimo tinkamu naudoti... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2009 m.... 15. 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis ir byla perduota teismui nagrinėti iš... 16. Klaipėdos apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs... 17. 2009 m. birželio 26 d. sprendimu (T 5, b. l. 215-232) pareiškėjo prašymą... 18. 1999 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 285 „Dėl naudojamo žemės sklypo,... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimi (T... 20. R. Ž., mokslinės-techninės komercinės uždarosios akcinės bendrovės... 21. S. K., S. A., 22. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi (T... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį.... 24. Pareiškėjas patikslintuose prašymuose (T 7, b. l. 78-92, T 9, 124-140)... 25. II.... 26. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. sprendimu (T... 27. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 10, b. l. 88-94) prašė panaikinti... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į apeliacinį... 29. b. l. 120-126) prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos... 30. III.... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 30 d.... 32. IV.... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas 2012 m. gegužės 4 d. Lietuvos... 34. Teisėjų kolegija... 35. V.... 36. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkintinas. ... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 5... 38. šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų... 39. 44 straipsnio 2 dalį, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi... 40. Šioje byloje sprendimas, be kita ko, priimtas ir trečiojo suinteresuoto... 41. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas siekia, kad jam būtų atlygintos... 42. 2012-05-03 Užmokesčio apskaičiavimo pažymoje nurodyta, kad suteiktos šios... 43. Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos... 44. 800 Lt.... 45. Iš bylos medžiagos matyti, kad joje yra AB SEB bankas 2011 m. lapkričio 28... 46. Atsižvelgus į AB SEB bankas pateiktus patirtas išlaidas patvirtinančius... 47. 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368, taip pat atsižvelgus į teisingumo... 48. Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos... 49. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 50. Trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB bankas prašymą dėl išlaidų... 51. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui AB SEB bankas iš valstybės... 52. 1 193,12 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt tris litus ir 12... 53. Nutartis neskundžiama....