Byla Ik-901-580/2012
Dėl pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės, I. P. ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjui prokurorui Šarūnui Šimoniui, atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei Kristinai Bernadišiūtei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims U. A.-R., K. G. ir D. B., trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams advokatei Irinai Lemežytei, advokatui Sauliui Zakarevičiui ir R. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro prašymą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei priešgaisrinės priežiūros inspekcijai, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, UAB „Vilmestos projektai“, UAB „Vilmestos statyba“, B. individualiajai firmai „Boresta“, Žmonių su negalia VšĮ „Aplinka visiems“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, UAB A. V. architektų dirbtuvėms, Valstybinei darbo inspekcijai, UAB „N. P.“, UAB „Namų priežiūros centras“, AB DnB NORD bankui, AB Danske bankui, UAB „Inmatsis“, M. B., T. L. (T. L.), Ž. K., A. P. K., J. V. A., R. A., A. D., R. D., T. M., J. B., G. B., R. P., Š. M., A. B. M., S. M., K. S., S. M. (S. M.), R. M., M. N., A. P., I. K., A. S., E. A. R., V. R., L. Š., E. P. (E. P.), V. P., A.T. Z. (A. T. Z.), I. P., J. G., A. G. (A. G.), I. L. (I. L.), M. L., A. Č., A. Č., J. D., E. D., V. N. (V. N.), J. N., R. V., V. K. (V. K.), I. K., A. V., J. G., T. U., A. U., J. P., A. M., V. M., V. S., D. S., A. S., M. V., A. V., K. Š., B. Š., J. C., D. T., U. A.-R., J. R., D. B., T. B., G. N., S. P. N., L. G., K. G., S. B., V. Ž., A. B., Ž. M., A. V., D. Š., T. K. G., L. Č., T. B., A. B., D. Š., J. K., P. K., V. D., J. Š., M. Š., Z. J., V. J., V. V., A. Ž., I. Ž., T. B. (T. B.), A. V., A. V. (A. V.), L. M., D. M., J. O., V. V., A. O. (A. O.), J. O., E. Š., J. B., J. B., P. K., T. K., J. Š., A. Š., V. B., J. L., A. T., G. T. (G. T.), R. B., A. R., A. R., R. J., D. B., A. B., N. P., V. B., L. U., G. S. (G. S.), L. S., J. Ž., A. P., S. P., T. J. (T. J.), L. Š., G. Š., V. Š., D. K., E. R., N. B., R. G., O. G., J. M., R. M., V. Š., D. Š., A. J., D. J., S. J., A. S. (A. S.), A. A., L. V., V. V., T. S., P. V., R. B., E. T. (E. T.), T. G., J. G., K. S., D. M., A. K., R. F., R. F., A. D., R. Č., D. J., J. J., T. B., I. U., E. Ž., M. V.-Ž., R. S., Ž. G., N. S., V. N. (V. N.), R. P., T. P., A. G., D. Š., J. Š. (J. Š.), V. L., S. Č., V. Č., Ž. K., Ž. P., L. P., V. B., R. A., D. A., M. V., K. D., P. K., M. A., R. M., I. Š., A. U., G. Č., M. J., R. L., S. Z., A. K., R. G., E. Ž., N. P., I. P., A. Ž., A. B., Ž. B., D. B., D. K., J. B., L. N., A. V., D. V., T. M., R. M., J. S., J. S., A. V., M. Z., L. A., V. K. (V. K.), K. P., D. P., G. B., E. S., M. B., D. P., A. M., J. J. Ž., E. M., S. G., S. B. (S. B.), N. I., L. Ž., R. V., M. R., S. J., V. V., L. V., S. G., E. G., I. G., A. P., V. S., R. P., Ž. P., L. P., L. P., V. G., A. D., V. Č., V. Š., V. B., K. G., V. G. (V. G.), A. B., P. M., D. M., E. Š., V. Š., O. M., L. M.-L., E. K.-L., G. K., I. L.-Č., D. Č., E. S., Ž. S., K. K.-N., L. N., G. T., A. J., T. J., M. K., A. S., Ž. S., I. L., D. L., A. B., E. B., I. S., E. Š., R. Ž.-Š.., A. A., I. A., T. B., Ž. B., D. V., A. V. (A. V.), M. V. (M. V.), M. R., P. R. (P. R.), R. L., A. L., T. K., J. L., A. I., V. I., A. P., J. K., V. K. (V. K.), A. Š., A. Š., I. M., V. M., R. M.-P., V. P., R. J., A. Ž., I. S., D. Ž., J. N., A. K., D. K., S. Z., V. Z., P. L., V. D., E. M., M. Z. (M. Z.), A. V.-Z., A. M., I. M., V. M., D. A., A. A., E. V., I. K., M. Č., V. Č., K. S., J. T., J. A., I. A., D. K. dėl pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-03-21 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. ( - ) (toliau –Pripažinimo tinkamu naudoti aktas, Aktas).

4Nurodė, kad Ukmergės rajono prokuratūroje nuo 2011-03-03 atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-00018-11 pagal požymius veikų, nustatomų Baudžiamojo kodekso 182 straipsnyje (sukčiavimas), 228 straipsnyje (piktnaudžiavimas), 235 straipsnyje (melagingos išvados pateikimas), 300 straipsnyje (dokumentų klastojimas), Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas 2011-01-25. Paaiškino, kad daliai Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus paskirtos komisijos (toliau – Komisija), pripažinusios tinkamais naudoti namus, esančius adresais ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), narių ir jos pirmininkui nebuvo žinoma, jog VĮ „Statybos sertifikavimo centras“ UAB „Vilmestos projektai“ 2007-03-15 išduotuose pastatų klasifikavimo protokoluose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) esanti informacija, kad nurodytų daugiabučių gyvenamųjų namų pagal aplinkos ministro 2003-07-17 įsakymu Nr. 387 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo“ (toliau – STR 2.01.07:2003) vidaus aplinka yra C garso klasės, neatitinka tikrovės. VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 2007-03-14 pastatų garso klasės įvertinimo ataskaitoje Nr. ( - ) nurodoma, jog sienų tarp butų „FIBO“ konstrukcinis sprendimas, koridorių – laiptinių patalpų aidėjimo trukmės natūrinių matavimų rezultatai netenkina STR 2.01.07:2003 reikalavimų C garso klasės gyvenamiesiems pastatams. Komisijos nariai A. K. ir J. U. ikiteisminio tyrimo metu 2011-05-24 paliudijo, kad jie nebūtų pasirašę Akto, jei būtų žinoję apie prieštaravimus, esančius tarp pastatų klasifikavimo protokolų ir pastato garso klasės įvertinimo ataskaitos.

5Pripažinimo tinkamu naudoti aktas prieštarauja STR 1.11.01:2002, nes jame nėra nurodyta, kad komisiją skyrė Vilniaus apskrities viršininkas, jame nenurodyta, kada ir kokiu pagrindu Vilniaus apskrities viršininkas įgaliojo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių skirti komisiją, nors STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (toliau – STR 1.11.01:2002) rekomenduojamo akto formos, pridedamos prie šio reglamento, 4 priede nurodyta, jog akte turi būti įrašytas ne tik komisiją paskyrusios institucijos pavadinimas, bet ir įsakymo ar potvarkio data bei numeris. Aktą pasirašė neteisėtos sudėties Komisija, kadangi į ją nebuvo įtraukti Valstybinės darbo inspekcijos atstovas bei daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgaliotas asmuo (daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius), nors pagal STR 1.11.01:2002 11.9 ir 11.19 punktų reikalavimus minėti atstovai turėjo būti įtraukti. Komisijos nariai, įformindami pripažinimo tinkamu naudoti aktą, nesivadovavo STR 1.11.01:2002 22.3 bei 22.11 punktų reikalavimais – Akte nenurodė projekto ekspertizę dariusios įmonės, ekspertizės išvadų datos ir numerio, neįvardijo projektą patvirtinusio statytojo patvirtinimo dokumento datos ir numerio bei statinio naudojimo garantinio laiko.

6Aplinkos ministro 1999-12-27 įsakymu Nr. 421, galiojusiu iki 2008-03-28, patvirtinto STR 2.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ 9.13 punktas nustato, kad esminiai statinio reikalavimai turi atitikti Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos 1998-12-21 direktyvos 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, suderinimo“ reikalavimus. Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę tenkintų esminius reikalavimus, taip pat ir apsaugos nuo triukšmo.

7Komisijos nariai privalėjo vadovautis STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ V skyriaus reikalavimais ir patikrinti projekto atitiktį esminiams statinio reikalavimams, kaip įvykdyti statybą kontroliavusių pareigūnų reikalavimai, įrašyti į statybos darbų žurnalą arba pateikti privalomus dokumentus, privalėjo vadovaudamiesi statybos vykdymo dokumentais įvertinti statinio tinkamumą naudoti. Komisijos nariams turėjo būti pateikti statybos produktų atitikties dokumentai. Ukmergės rajono apylinkės prokuratūroje vykdomo ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog iki 2007-03-21 mažiausiai vienas valstybinės komisijos narys – statytojo UAB „Vilmestos projektai“ atstovas – žinojo apie apsaugos nuo triukšmo pažeidimą. Žinodamas šią informaciją, jis privalėjo ją bei turimą statinių statybos dokumentaciją pateikti visiems kitiems komisijos nariams. Jeigu iki 2007-03-21 kitiems komisijos nariams nustatyta tvarka buvo pateikti UAB „Vilmestos projektai“ 2007-03-15 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro įsipareigojimai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), Komisijos 2007-03-21 pasirašytas Aktas turi būti panaikintas. Pagal aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 17 punktą pastatytas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas ir kt. Statytojui UAB „Vilmestos projektai“ neatlikus 2007-03-15 įsipareigojimuose žadėtų statybos darbų, ( - ), ir ( - ), 12, 14, 16 Vilniuje esantys pastatai negalėjo būti pripažinti tinkamais naudoti.

8Nurodė, kad viešasis interesas kyla iš to, kad dėl galimų statybos techninių reglamentų normų pažeidimo bei galimai padarytų nusikalstamų valstybės įmonės pareigūnų veiksmų Komisijai buvo pažeisti valstybės interesai, pagrindinio šalies įstatymo saugomos ir ginamos pamatinės visuomenės vertybės. Dėl įvairiausių priežasčių žmonės gali nežinoti apie savo teisių bei teisėtų interesų pažeidimą, kad įsigijo nekokybiškas patalpas. Gyvendami (dirbdami) tokiose patalpose jie patiria diskomfortą, sveikatai daroma žala. Gyvenamąsias patalpas įsigiję ar įsigysiantys asmenys dėl nekokybiškų patalpų jau patyrė ir ateityje gali patirti ženklių materialinių nuostolių, susijusių su nekokybiško būsto įsigijimu, jo remontu ir pan. Priėmus aktą buvo apribotos atskirų trečiųjų suinteresuotų asmenų naudojimosi jiems nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis galimybės, todėl pastatų, esančių ( - ), 11 ir ( - ), 12, 14, 16, patalpų pardavimas ar kitoks teisėtas perdavimas naudotis ateityje kitiems asmenims, kol nėra pašalinti nustatyti trūkumai, reikš ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (teisėtų lūkesčių) pažeidimą. Vien ginčijamo administracinio akto panaikinimas leistų apginti viešąjį interesą. Teismui patenkinus prašymą ir panaikinus ginčijamą administracinį aktą, prokuroras arba suinteresuotas tretysis asmuo turės galimybę savo nuožiūra apsispręsti dėl tolesnių teisinių sprendimų. Pažymėjo, kad galimi ir kitokie teisiniai sprendimai (taikos sutartis), jei tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilmestos projektai“ pašalintų trūkumus per teismo nustatytą terminą.

9Teismo posėdyje prokuroras paaiškino, kad ikiteisminis tyrimas, kuriame įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 229 straipsnį pareikšti E. E., buvo nutrauktas 2012-03-13 nutarimu dėl senaties. Nutraukiant buvo išskirtas kitas ikiteisminis tyrimas, kuriame niekam įtarimai nepareikšti. Paaiškino, kad šiuo metu pastatų akustiniai tyrimai neatlikti ir apsaugos nuo triukšmo reikalavimų atitiktis nenustatyta. Pagal UAB „Vilmestos statyba“ pateiktus duomenis akustiniai reikalavimai netinkamai įgyvendinti šešiuose butuose.

10Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prašė prokuroro prašymą atmesti. Paaiškino, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2003-11-05 įsakymu Nr. 5612 įgaliojo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorių sudaryti komisijas ir tvirtinti statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktus. Departamento direktorius 2006-11-20 potvarkiu Nr. (100)-11.1-389 paskyrė komisiją daugiabučiams gyvenamiesiems namams, esantiems ( - ), 11 bei ( - ), 12, 14, 16 Vilniuje, pripažinti tinkamais naudoti. STR 1.11.01:2002 4 priedas yra rekomendacinis, todėl rekomenduojamos akto formos nesilaikymas nedaro pripažinimo tinkamu naudoti akto negaliojančiu. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, jog pripažįstant tinkamu naudoti statinį buvo įrengtos darbo vietos bei darbo priemonės, todėl Valstybinės darbo inspekcijos atstovo dalyvavimas komisijoje nebuvo tikslingas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto administratoriaus dalyvavimas yra būtinas, kai tikrinamos daugiabučiame name rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos ar naujai įrengtos patalpos arba bendrojo naudojimo objektai. Nagrinėjamu atveju tinkamais naudoti buvo pripažįstami naujai pastatyti daugiabučiai gyvenamieji namai. Be to, pareiškėjas neįrodė, kad neseniai pastačius statinius buvo įsteigta daugiabučio namo patalpų savininkų bendrija arba paskirtas namo administratorius.

11Garantinis terminas nustatomas teisės aktuose, todėl jo perkėlimas į ginčijamą aktą nelaikytinas būtina sąlyga. Komisija įvertino jai pateiktus 2007-03-15 pastatų klasifikavimo protokolus. Teisės aktuose nėra nustatyta, kad komisijai turi būti teikiamas ir papildomai jos vertinamas koks nors kitas dokumentas. Aktą pasirašė ir Valstybinio visuomenės sveikatos centro, kurio vienas iš veiklos uždavinių yra užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką, atstovė, o tai patvirtina, kad nenustatyta jokių pastatų garso klasės pažeidimų. Kiekvienas komisijos narys pagal savo kompetenciją pasirašydamas ginčijamame akte patvirtino, jog statiniai gali būti pripažįstami tinkamais naudoti, todėl komisijos pirmininkui nebuvo pagrindo abejoti statinių tinkamumu naudoti.

12Patenkinus prokuroro prašymą nebus sukelta teisinių pasekmių, leidžiančių tvirtinti, kad apgintas viešasis interesą, kils tik neigiamų pasekmių: iš nekilnojamojo turto registro išregistravus nuosavybės teises į patalpas bus apribotos asmenų nuosavybės teisės. Prievolė statytojui pašalinti statybos defektus tiek galiojant pripažinimo tinkamu naudoti aktui, tiek jį panaikinus išlieka. Pareiškėjas neįrodė, kad vienintelis tinkamas viešojo intereso gynimo įgyvendinimo būdas yra ginčijamo akto panaikinimas. Prokuroras nepateikė jokių duomenų, kad prašymo padavimo metu nebuvo pašalinti ar nėra šalinami jame nurodyti trūkumai.

13Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

14Atsakovas Valstybinė priešgaisrinės priežiūros tarnyba prašė pripažinti ją netinkamu atsakovu. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno kompetencija komisijos darbe Akto pasirašymo metu buvo orientuota tik į esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo kontrolę, jis prokuroro prašyme minėtų pastatų garso klasės klasifikavimo protokolų tikrinti neprivalėjo bei nebuvo atsakinga už statinių pripažinimą tinkamais naudoti reglamentuojančias procedūras. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, dalyvaudamas statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoje, nepažeidė statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką reglamentavusių teisės aktų ir jokių neteisėtų veiksmų neatliko.

15Atsakovas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras nurodė, kad negali būti laikomas tinkamu atsakovu.

16Atsakovas Valstybinės energetikos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad institucija netikrina, ar statinys atitinka apsaugos nuo triukšmo keliamus reikalavimus bei statybos užbaigimo komisijos sudarymo procedūros teisėtumo.

17Atsakovas Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūrų metu nebuvo įgaliotas nagrinėti Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prašyme minimų statinių garso klasifikavimo klausimų.

18Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilmestos projektai“ prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad prašymą pateikė netinkamas subjektas. Bandymas apginti viešąjį interesą nemažai žmonių sukeltų neigiamų pasekmių: butų bei patalpų savininkai prarastų nuosavybę, būtų nutrauktos kreditavimo sutartys, negalėtų nekilnojamojo turto įsigyti tomis pačiomis sąlygomis. Nenustačius, kad administracinių aktų panaikinimas sukeltų realias teisines pasekmes viešajam interesui apginti, pareiškėjo reikalavimas turėtų būti netenkinamas. Sprendžiant klausimą dėl viešojo intereso gynimo turi būti atsižvelgta ir į aplinkybę, kad statiniai jau beveik penkerius metus yra naudojami, butai apgyvendinti. Statiniams galioja garantija dėl kokybės trūkumų, todėl suinteresuoti asmenys, manydami, kad butai ar kitos patalpos neatitinka norminių teisės aktų, turi teisę savo pažeistas teises apginti reikšdami reikalavimus ir pretenzijas statytojui. Panaikinus Aktą, reikėtų iš naujo kartoti statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūras, atlikti įvairius akustinius ir kitokius bandymus, o tai objektyviai gali būti neįmanoma, nes statiniai pastatyti 2006–2007 m. ir per tą laiką natūraliai bei dėl gyventojų veiklos dėvėjosi. Pareiškėjas nepateikė jokiu įrodymų, kad statinys neatitinka projektinės dokumentacijos arba norminių teisės aktų reikalavimų. Atliekant matavimus nustatyti trūkumai dėl garso izoliacijos ir laiptinių patalpų aidėjimo trukmės buvo ištaisyti 2007 m. pradžioje. UAB „Vilmestos projektai“ tuometinis direktorius J. M. 2007-03-15 pasirašė įsipareigojimus pašalinti trūkumus, nes to reikalavo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atstovai, siekdami užtikrinti, kad trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti, tačiau realiai trūkumų šalinimo darbai tuo metu jau buvo atlikti. Komisija nenustatė jokių nukrypimų nuo statinių projekto, projektavimo sąlygų, teisės norminių aktų, todėl pagrįstai 2007-03-21 pripažino statinius tinkamais naudoti. Siekiant nustatyti, ar statiniai nepagrįstai pripažinti tinkamais naudoti, būtina nustatyti ne formalius pažeidimus, o esminius, galinčius pažeisti juose gyvenančių asmenų bei trečiųjų asmenų teises bei teisėtus interesus. Šiuo metu vargiai būtų įmanoma nustatyti, ar statiniai jų pripažinimo tinkamais naudoti metu atitiko akustikos reikalavimus, kadangi garso izoliacija keičiasi nuo elektros lizdų įrengimo, pertvarų griovimo. Aktas be jokių pastabų pasirašytas absoliučios daugumos Komisijos narių, Komisija statytojui (užsakovui) nepateikė trūkumų ir neatitikimų sąrašo. Komisijos nariai buvo išsamiai informuoti apie iki statinių pripažinimo tinkamu naudoti buvusią situaciją bei trūkumų pašalinimą. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto forma nėra privaloma. Akto sudarymo metu Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros departamentas buvo atsakingas už statinių pripažinimą tinkamais naudoti ir turėjo visus įgalinimus sudaryti komisiją. Valstybinės darbo inspekcijos atstovo dalyvavimas nebuvo būtinas, nes minėtuose statiniuose nebuvo įrengiamos darbo vietos bei darbo priemonės, nebuvo aišku, ar jie bus; statiniai nelaikytini naują veiklą pradedančių įmonių statiniais. Patalpų savininkai, ketindami nekilnojamojo turto registre įregistruoti komercines patalpas, 2010 m. kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl komercinių patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti. Nei daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgaliotas asmuo, nei administratorius objektyviai negalėjo dalyvauti komisijoje ir pasirašyti ginčijamo akto, nes statiniai buvo neseniai baigti statyti ir dar nebuvo įsteigta nė viena daugiabučio namo patalpų savininkų bendrija, taip pat nebuvo paskirtas namo administratorius.

19Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimo argumentus. Paaiškino, kad iki teismo posėdžio dienos UAB „Vilmestos projektai“ yra atlikusi trūkumų šalinimo darbus pagal namų gyventojų pateiktas pretenzijas. Iš 216 butų tik šešiuose butuose FIBO sienelė nebuvo pataisyta, kadangi nepasisekė susisiekti su butų savininkais.

20Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras prašė pareiškėjo prašymo netenkinti. Valstybinės darbo inspekcijos ir daugiabučio namo patalpų bendrijos (administratoriaus) neįtraukimas į komisijos sudėtį, nesant jokių pranešimų iš šių institucijų dėl negalimumo saugiai naudoti statinį pagal paskirtį, negali lemti Akto pripažinimo neteisėtu, ypač atsižvelgiant į tai, kad objektai jau beveik penkerius metus sėkmingai eksploatuojami. Sprendžiant, ar yra pagrindai, dėl ko statinys negalėjo būti pripažintas tinkamu naudoti, turi būti nustatyti teisės aktų nurodyti pažeidimai, taip pat turi būti įvertinta, ar dėl padarytų pažeidimų tikrai Aktas turi būti panaikintas. Pareiškėjas nenurodo jokių esminių statinio reikalavimų pažeidimų. Reikalavimą panaikinti Aktą prokuroras grindžia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2007-03-14 pastatų garso klasės įvertinimo ataskaita Nr. ( - ), tačiau nutyli, kad joje rašoma apie pirmųjų bandymų rezultatus ir nekreipiama dėmesio į papildomai atliktų bandymų teigiamus rezultatus. Pastatų garso klasės įvertinimo ataskaita Nr. ( - ) tėra vidinis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro dokumentas, teisės aktai nenustato, kad šis dokumentas turi būti pateiktas valstybinei komisijai, pripažįstant statinius tinkamais naudoti ar kad komisija privalo į jį atsižvelgti. Komisijos nariams buvo pateikti visi privalomi dokumentai ir jie nenustatė dokumentų neatitikčių reikalavimams bei statinio neatitikčių šiems dokumentams. Panaikinus administracinį aktą nebūtų apgintas viešasis interesas, nes Akto panaikinimas nesukeltų realių teisinių pasekmių viešajam interesui apginti. Byloje nėra duomenų, kaip ir kokiu būdu ginčo pastatai kelia grėsmę visuomenės saugumui, pavojų aplinkiniams. Abstraktūs teiginiai, kad gyvenamųjų namų gyventojų sveikatai daroma žala, patys savaime negali būti vertinami kaip asmenų teisių pažeidimas. Pareiškėjas konkrečiai neįvardijo, koks visuotinai svarbus tikslas bus pasiektas panaikinus ginčijamą administracinį aktą ir kokią įtaką teismo sprendimas turės asmenims, nesantiems šios administracinės bylos proceso šalimis. Toks viešojo intereso gynimas nulemtų tai, jog ginant mažesnį gėrį būtų pažeistas didesnis. Prokuroro reikalavimo tenkinimas pažeistų teisinių santykių stabilumą.

21Tretysis suinteresuotas asmuo UAB A. V. architektų dirbtuvė paaiškino, kad projektuojant objektą tarpbutinėms atitvaroms buvo pasirinktos tinkamos medžiagos ir atitvarai tenkino tuo metu keltus norminius reikalavimus. Vėliau konstrukcija buvo papildyta. Atlikus remonto darbus laiptinių aidėjimo trukmė atitiko norminę.

22Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė darbo inspekcija atsiliepime nurodė, kad Pripažinimo tinkamu naudoti akte nebuvo įtraukta į komisiją ir jo nepasirašė.

23Tretysis suinteresuotas asmuo AB Danske bankas prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad jis yra sąžiningas daiktinės teisės, įgytos hipotekos lakštu, turėtojas. Nei pirkimo–pardavimo sandorio pripažinimas negaliojančiu, nei restitucijos taikymas negali daryti įtakos sąžiningo įgijėjo teisėms.

24Tretieji suinteresuoti asmenys E. A. R., V. R., T. L., A. V., G. S., S. M., L. Ž., D. S., A. S., D. B., S. M., D. K., L. M., A. B. M., Š. M., J. P., K. S., M. N., J. B., I. L., D. L., D. K., T. B., A. S., T. B., R. V., T. M., L. Ž. (Z.), V. V., R. P., Ž. P., E. V., I. K., E. Ž., A. Č. ir A. P. prašė pareiškėjo skundą atmesti. Tvirtina, kad viešasis interesas nėra pažeistas. Žino apie galimybę kreiptis į statytoją dėl kokybės trūkumų pašalinimo ir savo teisėtus interesus gali apginti pareikšdami reikalavimą civilinio proceso tvarka. Pareiškėjas nenurodo, kaip galėtų būti apgintas viešasis interesas, o prašymo patenkinimas jo neapgintų. Nemaža dalis savininkų įsigijo butus iš bankų paėmę kreditus, imant juos, perkamas būstas yra įkeičiamas bankui. Patenkinus prašymą, butų savininkai prarastų nuosavybę, statiniai, kuriuose yra jų butai, būtų išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro, jų nebūtų įmanoma parduoti, nelikvidūs ir neužtikrintų banko interesų, kurie buvo užtikrinti įkeičiant butą. Panaikinus Aktą, bankai galėtų nutraukti sudarytas kreditavimo sutartis ir dėl to asmenys patirtų daug nuostolių, nepatogumų. Prokuroras prašymu sudaro prielaidas asmenų teisėms pažeisti. V. V. 2012-06-26 pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad prokuroro skunde išdėstyta argumentacija nėra pagrindas taikyti kraštutines sankcijas, kurios sukels daugumai kvartalo namų gyventojų papildomų, sunkiai išsprendžiamų ir visiškai nereikalingų problemų. Namų statytojas UAB „Vilmestos projektai“ geranoriškai atsižvelgia į gyventojų išsakytas pretenzijas ir defektus šalina. Jos bute, esančiame ( - ), pašalinti visi statybos defektai. Buto kokybė ir gyvenimo jame sąlygos tenkina V. V., ji jokių rimtų pretenzijų statytojui neturi ir prašo Akto nenaikinti.

25Tretieji suinteresuoti asmenys A. T. Z., V. N., J. N., K. Š., B. Š., L. N., K. K.-N., J. G. ir A. G. prašė pripažinti, kad Aktas yra neteisėtas ir nepagrįstas, tačiau atmesti pareiškėjo prašymą jį panaikinti. Atsiliepimą iš esmės grindė tais pačiais kaip ir pareiškėjo prašyme išdėstytais argumentais. Mano, kad prokuroro pasirinktos viešojo intereso gynimo priemonės, atsižvelgiant į tai, jog jos sudaro pagrindą pradėti neteisėtos (nekokybiškos) statybos padarinių šalinimo procedūrą, vertintinos kaip tinkamos tokiam viešajam interesui apginti. Tačiau, kita vertus, patenkinus prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą, tikėtina, jog butų savininkai patirtų didesnę žalą dėl papildomo butų vertės sumažėjimo ir situacijos neapibrėžtumo dėl galimų apribojimų valdyti, naudotis ir disponuoti savo nuosavybe negu ta, kurią visuomenė ir valstybė patirtų, jeigu prokuroro prašymas būtų atmestas.

26Tretieji suinteresuoti asmenys U. A.-R. ir J. R. prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad prokuroro aptariamuose dokumentuose aprašomi faktiniai duomenys apie statybos metu naudotas medžiagas yra pateikti apibendrintai, o įrodymai, kuriais pareiškėjas grindžia ginčijamo administracinio akto neteisėtumą, nevisiškai atitinka tikrovę: bute, esančiame ( - ), Vilniuje, akustinių matavimų ir kitokie tyrimai nebuvo atliekami; o šio buto su kaimynais skiriančios sienos yra pastatytos iš raudonų keraminių plytų mūro. Jų laiptinėje 2007 m. pavasarį buvo atliekami remonto darbai ir aidėjimas laiptinėje buvo panaikintas. Akustinių matavimų laiptinėse metu 2007 m. kovo mėnesį šie darbai dar nebuvo atlikti. Mano, kad po trūkumų taisymo darbų atlikus akustinius matavimus tyrimų duomenys būtų iš esmės pasikeitę. Prokuroras kreipėsi į administracinį teismą gindamas ne viešąjį, o privačių asmenų interesą. Pareiškėjo inicijuotas administracinės bylos nagrinėjimas tiek kiek apribojo dalies gyventojų Konstitucijos garantuojamą teisę į netrukdomą disponavimą nuosavybe, administracinio akto panaikinimas bei statinio 100 procentų baigtumo įregistravimo VĮ Registrų centre panaikinimas pažeis šių asmenų teises ir teisėtus interesus. Gyventojų interesai turi būti apginti realiai ir iki galo, o ne tik priimant sprendimą dėl Akto panaikinimo. Prokuroro reiškiamas reikalavimas neapgins viešojo intereso.

27Tretysis suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepime laikė prokuroro prašymą pagrįstu ir paaiškino, kad, 2006-11-23 įsigijus butą ir jame apsigyvenus, kilo įtarimas, kad jis yra nekokybiškas dėl prastos garso izoliacijos. Mano, kad 2007-03-15 pastato klasifikavimo protokole Nr. ( - ) nurodyta informacija, jog pagal STR 2.01.07:2003 gyvenamosios dalies vidaus aplinka yra C garso klasės, neatitinka tikrovės. Net susiremontavus butą girdimi pašaliniai garsai. Teismo posėdyje pakeitė nuomonę ir prašė prokuroro prašymą atmesti, paaiškino, kad statytojas jai atlygino turėtus nuostolius dėl buto remonto.

28Tretieji suinteresuoti asmenys J. L., D. B., A. B., J. Ž., R. L. prašė tenkinti prokuroro prašymą. Ginčijamo akto neteisėtumą iš esmės grindė tais pačiais argumentais kaip ir prokuroras. Nurodė, kad dėl nuolatinio triukšmo, sklindančio iš aplinkinių butų bei lauko, jaučia didelį diskomfortą. Mano, kad tik panaikinus Pripažinimo tinkamu naudoti aktą galėtų reikalauti teisių pažeidimo pašalinimo.

29Tretieji suinteresuoti asmenys L. V. ir V. V. paaiškino, kad garso izoliacijos nebuvimas nėra vienintelis buto trūkumas, blogai įrengtos ir ventiliacinės šachtos. Dėl trūkumų pašalinimo ne kartą kreipėsi į UAB „Vilmestos projektai“ vadovus, kuriems dėl namo projektuotojų padarytų klaidų trūkumų nepavyko pašalinti visiškai. Patalpos įrengtos nekokybiškai ir neatitinka joms keliamų techninių reikalavimų. Sutiktų su taikos sutarties sudarymu, jei UAB „Vilmestos projektai“ per teismo nustatytą terminą pašalintų trūkumus ir atlygintų materialinę žalą.

30Tretieji suinteresuoti asmenys D. M., A. K., R. F., R. F., A. D., D. J., J. J., T. B., I. U., E. Ž., R. S., R. P., T. P., A. G., D. Š. (M.), J. Š., Ž. K., R. A., M. V. ir M. A. sutiko su pareiškėjo pozicija, prašė tenkinti prašymą.

31Tretieji suinteresuoti asmenys T. M., R. M., M. Z., L. A., G. B. prašė prokuroro prašymą tenkinti iš dalies: Akto nenaikinti, o ginant viešąjį interesą įpareigoti UAB „Vilmestos projektai“ per nustatytą terminą pašalinti trūkumus. Nurodė, kad namo, esančio ( - ), Vilniuje, sienų tarp butų „FIBO“ konstrukcinis sprendimas, koridorių ir laiptinių patalpų aidėjimo trukmės natūrinių matavimų rezultatai netenkina STR 2.01.07:2003 reikalavimų C garso klasės gyvenamiesiems pastatams. Gyvendami šiame name, dėl prastos garso izoliacijos jaučia didelį diskomfortą, nepatogumus.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo A. B. prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad sudarant pirkimo–pardavimo sutartį, UAB „Vilmestos projektai“ garantavo, jog yra gauti visi reikalingi aktai dėl buto pripažinimo tinkamu naudoti, nėra jokių viešosios teisės pažeidimų bei paslėptų turto trūkumų. Apie aplinkybes, išdėstytas pareiškėjo prašyme, sužinojo tik gavęs šį prašymą. Jam nebuvo žinoma, kokius statybos techninių reglamentų reikalavimus pastato garso izoliacija turėjo atitikti ir kaip praktiškai vienoks ar kitoks garso izoliacijos lygis turėjo pasireikšti ir būti užtikrinamas. Pradėjęs gyventi bute, pastebėjo, jog buitinis triukšmas, sklindantis iš kaimynų būstų, turi įtakos gyvenimo kokybę bei komfortui. Pirkdamas butą, mokėjo tokio tipo būstų, atitinkančių teisės aktų reikalavimus ir neturinčių paslėptų trūkumų, to meto rinkos kainą.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. prašė bylą nutraukti, kadangi prokuroras neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl nelaikytino viešuoju intereso gynybos, o, nagrinėjant bylą iš esmės, pareiškėjo prašymą atmesti. Neginčija faktinės aplinkybės, kad pastatai, esantys ( - ) ir 11 bei ( - ), 14, 16, neatitinka C garso klasės reikalavimų, tačiau mano, kad ši aplinkybė yra nesuderinama su prokuroro pasirinktu viešojo intereso gynimo būdu. Patalpų neatitikimas C garso klasės reikalavimams dar nereiškia, kad statinys kelia grėsmę žmonių sveikatai, darbo sąlygoms arba neatitinka kitų esminių statinio reikalavimų. Byloje nėra duomenų, kad bent vienas tretysis suinteresuotas asmuo būtų patyręs pareiškėjo įvardijamų neigiamų pasekmių. Butų pardavėjas netinkamai atliko savo pareigą informuoti vartotojus apie tai, kad statinio patalpos neatitinka C garso klasei keliamų reikalavimų, tačiau ištaisyti dėl šio pažeidimo kilusias pasekmes įmanoma ir kitais būdais, kurie nedarytų tokios didelės intervencijos jau po pažeidimo susiklosčiusiems ir tebevykstantiems civiliniams santykiams. Neva pažeistų teisių gynimas jam yra visiškai nereikalingas. Sužinojęs, kad jo patalpos neatitinka C garso klasės keliamų reikalavimų, jis pasinaudojo teise pareikšti pretenziją statytojui, o nepavykus ginčo išspręsti geruoju, kreipsis į teismą ir pareikš ieškinį civilinio proceso tvarka. Prokuroro prašymo tenkinimas neigiamai paveiktų jo teises – panaikinus ginčijamą administracinį aktą, neliktų namų registracijos pagrindo, o tokia situacija akivaizdžiai pablogintų jo, kaip patalpų savininko (bendraturčio), padėtį – apsunkintų galimybę disponuoti turtu, o kartu savaime nesukeltų pareigos statytojui (ar pardavėjui) atlikti kokius nors veiksmus. Pareiškėjas siekia panaikinti administracinį aktą, tačiau net nebando formuluoti reikalavimų dėl tolesnių šios teisinės situacijos sprendimų, o tokio prašymo tenkinimas tik sukurtų ilgalaikį turto statuso neapibrėžtumą.

34Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė advokatė I. L. teismo posėdyje prašė taikyti senatį, sužinojimo apie pažeidimą momentą skaičiuojant nuo 2011 metų vasario, kai prokurorui tapo žinoma apie UAB „Vilmestos projektai“ įsipareigojimą pataisyti garso izoliacijos trūkumus. Pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymai nėra tiek informatyvūs, kad nuo jų momento būtų skaičiuojamas senaties terminas.

35Prašymas atmestinas.

36Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-03-21 statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. ( - ), kuriuo tinkamais naudoti pripažinti šeši pastatai, esantys ( - ) ir ( - ), 12, 14, 16, teisėtumo ir pagrįstumo.

37Akte pažymėta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus paskirta Komisija patikrino minėtų šešių namų statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad statyba vyko pagal projektą, kurį 2005 m. parengė A. V. architektų dirbtuvės, statytojas – UAB „Vilmestos projektai“, bei patvirtino statinius – šešis gyvenamuosius namus, kuriuose yra 217 butų bei 219,73 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, atitinkančiais nustatytus reikalavimus ir tinkamais naudoti. Prie Akto pridėti pastato klasifikavimo protokolai Nr. ( - ), Nr. ( - )ir Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 18–20), išduoti įvertinus juose nurodytus natūrinių bandymų protokolus, kuriuose paliudyta, kad visi namai yra ne blogesnės kaip C garso klasės aplinkos. Prokurorui tapo žinoma, jog protokolus išdavusioje įmonėje VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2007-03-14 buvo parengta pastatų garso klasės įvertinimo ataskaita Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 21-33). Ši ataskaita parengta vykdant statytojo UAB „Vilmestos statyba“ paraiškas dėl šešių namų, kurie buvo priimti Aktu. Ataskaitos išvadose nustatyta, kad namų gyvenamosios dalies aplinkoje patalpose, kuriose įrengta galutinė apdaila bei atlikti pataisomieji darbai, tenkina C garso klasės reikalavimus. Nustatyta, kad akustinių reikalavimų netenkina sienų tarp butų „FIBO“ konstrukcinis sprendimas. 2006-12-04 atlikus matavimus name, adresu: ( - ), buvo gauti C klasės neatitinkantys rezultatai ir nuspręsta kituose namuose tokių konstrukcijų nebandyti. Pataisomuosius darbus sudaro iš vienos „FIBO“ sienos papildomos konstrukcijos – gipso kartono plokštės ant metalinės konstrukcijos sumontavimas, o tarp karkaso elementų – akmens vatos plokštės sumontavimas. Ataskaitoje pažymėta, kad kiti namų konstrukciniai sprendimai tenkina C garso klasės reikalavimus. Be to, perdangų tarp komercinių ir paslaugų patalpų bei gyvenamųjų patalpų, kuriose dar neįrengta galutinė grindų danga name ( - ), tariamojo garso izoliavimo rodiklių rezultatai 58 dB. Numatyta, kad komercinėse patalpose bus įrengtos garsą sugeriančios lubos su didesniu nei 160 mm oro tarpu. Toks sprendimas užtikrins pakankamas tariamo garso izoliavimo rodiklių vertes, kad būtų tenkinami C garso klasės reikalavimai gyvenamajam namui. Pažymėta, kad pataisomieji darbai bus baigti iki 2007-06-01. Kaip matyti iš Ataskaitos priedo Nr. 1 akustikos reikalavimų neatitiko trisluoksnės FIBO blokelių konstrukcijos, ore sklindančio garso izoliavimo rodikliai bei ( - ) komercinių ir paslaugų patalpų ir gyvenamųjų patalpų garso izoliacija.

38UAB „Vilmestos projektai“ 2007-03-15 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriui parašė įsipareigojimą Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 44-45), trisluoksnes FIBO blokelių pertvaras sutvarkyti pagal nustatytą konstrukcinį sprendimą. UAB „Vilmestos projektai“ 2007-03-15 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriui parašė įsipareigojimą Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 46-54), namų laiptinėse sumažinti aidėjimo trukmės laiką panaudojant akustinį tinką „Sona spray FC“ luboms įrengti.

39Statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 5 punkte nustatyta, kad naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, pateikiamų reglamente, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 15.1.2 punktą ribinė C klasės ore sklindančio garso izoliavimo klasifikavimo vertė, kuri nustatoma mažiausiu tariamuoju garso izoliavimo arba standartizuoto lygių skirtumo rodikliu, kambariams nuo šalia esančių kitų pastato patalpų (butų arba bendrojo naudojimo patalpų) yra 55, o Ataskaitos sudarymo metu FIBO blokelių konstrukcijos ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis buvo 43, 43 ir 45. Tuo tarpu ribinė C klasės ore sklindančio garso izoliavimo klasifikavimo vertė kambariams nuo negyvenamosios paskirties patalpų – 60, o Ataskaitoje ( - ) tariamojo garso izoliavimo rodiklis – 58 dB.

40STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 9 punktas nustato, kad iki naujas pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti, turi būti nustatyta jo (jo dalių) faktinė garso klasė, įvertinama natūriniais akustiniais matavimais. Matavimai vykdomi bent 5% pastato ir/arba jo elementų. Mažiausias elementų skaičius yra trys. Pastato konkrečios paskirties patalpos gali būti klasifikuojamos, jei kiekvienoje iš jų atlikti akustiniai matavimai. Nustatyta pastato (jo dalių) garso klasė patvirtinama klasifikavimo protokolu.

41STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 3 priedo (Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms teikiamų dokumentų bendras sąrašas) 13 punkte privalomu dokumentu buvo pripažintas pastato akustinio klasifikavimo protokolas, kuris privalomas statiniams, pradėtiems projektuoti po 2004 m. sausio 1 d. (redakcija iki 2007-07-01).

42Iš to matyti, kad surašant Aktą pateiktuose pastato klasifikavimo protokoluose akustinio komforto klasė buvo nurodyta netinkamai, t. y. neatsižvelgiant į ( - ) name įvykdytus trisluoksnės FIBO blokelių konstrukcijos akustinius matavimus bei į kambarių atskyrimo nuo negyvenamosios paskirties patalpų name, esančiame ( - ), akustinius matavimus. Kadangi statybos techniniai reglamentai nenustato galimybės, kad nustatant C garso klasę kurioje nors pastato dalyje galima neatitiktis C klasės reikalavimams, darytina išvada, kad C garso klasę patvirtinantys pastato akustinio klasifikavimo protokolai galėjo būti išduoti atlikus pataisomuosius darbus.

43Byloje nėra duomenų, kad 2007-03-14 Ataskaita buvo pateikta Aktą pasirašiusios Komisijos nariams. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 3 priede (Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms teikiamų dokumentų bendras sąrašas) konkrečiai išvardyti dokumentai, kurie turi būti pateikti statinius pripažįstančioms tinkamais naudoti komisijoms, tačiau šiame sąraše nėra jokio kito pastato akustiką apibūdinančio dokumento kaip tik pastato akustinio klasifikavimo protokolas. Taigi, nėra faktinio pagrindo konstatuoti, kad 2007-03-14 Ataskaita buvo pateikta Komisijos nariams.

44Prašymą prokuroras motyvavo tuo, kad buvo pažeista Komisijos sudarymo tvarka, nes Akte neįrašytas Vilniaus apskrities viršininko sprendimas dėl komisijos sudarymo bei nedalyvavo Darbo inspekcijos ir patalpų savininkų bendrijos atstovai.

45Iš Vilniaus apskrities viršininko 2003-11-05 įsakymo Nr. 5612 (t. 4, b. l. 16) matyti, kad Komisijos sudarymas buvo pavestas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui A. K. Šis 2006-11-20 potvarkiu Nr. (100)-11.1-389 sudarė komisiją pripažinti gyvenamuosius namus, esančius ( - ) 10, 12, 14 ir 16 bei ( - ) ir 11, Vilniuje, tinkamais naudoti. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ buvo 10.6 punkte (redakcija nuo 2006-06-18 iki 2007-07-01) buvo nustatyta, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijas sudaro apskrities viršininkas arba jo įgaliotas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vadovas. Komisiją sudariusio sprendimo neįrašymas Akte reikšmės jo teisėtumui neturi.

46STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11.9. punkte buvo nurodyta, kad į statinius pripažįstančios tinkamais naudoti komisijos sudėtį įeina Valstybinės darbo inspekcijos atstovai, kai tikrinami statiniai su darbo vietomis bei darbo priemonėmis, taip pat naują veiklą pradedančių įmonių statiniai (patalpos), kuriuose yra darbo vietų. Iš Akto matyti, kad ( - ) esančiame name buvo įrengtos negyvenamosios patalpos, tačiau Valstybinės darbo inspekcijos atstovai Komisijos veikloje nedalyvavo. Namo, adresu: ( - ), statytoja UAB „Vilmesta“ pažymėjo, kad pripažįstant pastatą tinkamu naudoti statiniai nebuvo eksploatuojami, darbo vietos nebuvo įrengtos ir nebuvo aišku, ar jos bus įrengtos. Prokurorui nepateikus priešingų duomenų, vadovaujamasi statytojo paaiškinimais ir pripažinus, kad darbo vietos buvo neįrengtos, laikoma, jog Valstybinės darbo inspekcijos atstovo dalyvavimas Komisijos veikloje nebuvo būtinas.

47STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11.19 punkte buvo nurodyta, kad į statinius pripažįstančios tinkamais naudoti komisijos sudėtį įeina daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas arba šių savininkų įgaliotinis, o jei bendrijos ir įgaliotinio nėra, – daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, kai tikrinamos daugiabučiame name rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos ar naujai įrengtos patalpos arba bendrojo naudojimo objektai. Prokuroras nepateikia duomenų, kad priimant naujai pastatytus statinius buvo išrinktas daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas arba šių savininkų įgaliotinis. Nenustačius fakto dėl asmens egzistavimo, negalima reikalauti jo įtraukti į Komisijos sudėtį. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus dalyvavimas numatytas tik tada, kai tikrinamos daugiabučiame name rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos ar naujai įrengtos patalpos. Šiuo atveju buvo tikrinami naujai pastatyti namai.

48Prokuroras prašyme remiasi Ekonominės Bendrijos Tarybos 1988-12-21 direktyva Nr. 89/106/EEC, motyvuodamas, kad statybos turi būti vykdomos iš tinkamų, techninius liudijimus atitinkančių produktų. Kadangi nėra nurodoma, jog Aktu priimtuose šešiuose namuose buvo panaudoti netinkami statybos produktai, o byloje nėra duomenų, kad statybose būtų buvę panaudoti netinkami produktai, teismas šio argumento nenagrinėja.

49Byloje pareiškęs materialinius teisinius reikalavimus Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras siekia apginti viešąjį interesą, kuris buvo pažeistas kadangi dėl galimo techninių reglamentų normų pažeidimo ir galimai padarytų nusikalstamų valstybės įmonės pareigūnų veiksmų Komisijai priėmus prašomą panaikinti Pripažinimo tinkamu naudoti aktą buvo pažeisti valstybės interesai, Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės bei pastatus įsigijusių asmenų interesai.

50Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, viešojo administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Ši prokuroro teisė yra įtvirtinta ir Prokuratūros įstatymo, nustatančio prokurorų statusą, kompetenciją, teises ir pareigas, 19 straipsnyje. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Pagal minėto įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą, prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu. Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą yra įtvirtinta ir Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, jog prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus.

51Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas teisės aktuose nėra pateikęs viešojo intereso apibrėžimo, todėl jo egzistavimas turi būti nustatomas teismo kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų klausimų pobūdį ir reikšmę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, jog taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą viešasis interesas turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu nustatytų asmenų teisė įstatymo nustatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-07 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS146-242/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-02-12 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A822‑65-2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-01-23 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A3-11/2004).

52Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2007-11-05 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A17-742/2007, pažymėjo, kad įstatymų leidėjas suteikia teisę prokurorui spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti administracinę bylą ar ne, tačiau galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis administracinę bylą, iškeltą pagal prokuroro prašymą. Tokioje byloje teismas kiekvieną kartą turi ad hoc nustatyti viešojo intereso buvimo faktą, atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų klausimų pobūdį ir reikšmę. Tokia pat pozicija atsispindi Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, pagal kurią tais atvejais, kai sprendimą, ar tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, turi priimti bylą nagrinėjantis teismas, būtina tai motyvuoti atitinkamame teismo sprendime. Priešingu atveju kiltų pagrįstų abejonių, kad tai, kas teismo yra ginama ir saugoma kaip viešasis interesas, iš tikrųjų yra ne viešasis, bet privatus tam tikro asmens interesas (Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas). Analogiška pozicija įtvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2006).

53Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką bei pareiškėjo argumentaciją, kad dėl galimų techninių reglamentų normų pažeidimo Komisijai priimant Pripažinimo tinkamu naudoti aktą galėjo būti pažeistos Konstitucijos 46 (valstybė gina vartotojų interesus), 48 (teisė į tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas) ir 53 (valstybė rūpinasi žmonių sveikata) straipsniuose nurodytos vertybės, darytina išvada, kad Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras turėjo pakankamą pagrindą kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą. Prokuroro ginamos konstitucinės vertybės turi didelę įtaką visuomenės gyvenimui, todėl abejonių dėl tinkamo šių vertybių užtikrinimo kilimas suteikia teisę į šių vertybių gynybą. Siekiant apginti Konstitucijos 46, 48 ir 53 straipsniuose įvardytas vertybes būtų reikalinga užtikrinti, kad patenkinus prokuroro pareiškimą būtų apsaugoti butus įsigijusių asmenų interesai, sudarytos tinkamesnės sąlygos sveikatai ir darbui.

54Tačiau aplinkybė, jog subjektas turėjo teisę kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, savaime nereiškia, kad pareiškėjo kreipimasis dėl viešojo intereso gynimo yra pagrįstas. Bylą nagrinėjantis teismas turi ne tik nustatyti, ar ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą, bet ir įvertinti, ar šių aktų panaikinimas sukels siekiamas teisines pasekmes, t. y. ar realiai leis apginti viešąjį interesą, ar toks kreipimasis yra proporcingas ginamų vertybių apsaugai.

55Viešasis interesas visiškai ir realiai apginamas tik tada, kai, panaikinus administracinį aktą, atkuriama iki neteisėto administracinio akto priėmimo buvusi padėtis, pašalinamos panaikintų administracinių aktų sukeltos neigiamos pasekmės, atlyginama padaryta žala. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas tenkinti skundą dėl viešojo intereso pažeidimo, taip pat turi įvertinti, ar tokiu atveju nebus pažeista pusiausvyra tarp teisėtų lūkesčių ir teisinių santykių stabilumo bei viešojo intereso apsaugos, ar bus laikomasi proporcingumo principo. Reikalinga įvertinti, ar apgynus viešąjį interesą prokuroro prašomu būdu nebūtų padaryta didesnė žala kitoms viešojo intereso sferoms, ar sąžiningiems asmenims nebūtų sukurti papildomi ir bereikalingi jo subjektinių teisių ir teisėtų interesų apsunkinimai bei apribojimai, ar priemonės, kuriomis siekiama apginti viešąjį interesą, yra adekvačios siekiamam tikslui, ar atitinka proporcingumo principui keliamus reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2351-12). Be to, teismų praktikoje yra reikalaujama, kad viešąjį interesą ginantis pareiškėjas akivaizdžiai atskleistų, kaip viešojo intereso apgynimas, panaikinus skundžiamus aktus, taptų didesne vertybe nei palikimas galioti susiklosčiusių dabartiniu metu santykių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-04-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-1517-12).

56Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-02-12 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A822-65/2009, akcentavo būtinybę įvertinti pasirinktų viešojo intereso gynimo būdų (priemonių) tinkamumą. Minėtoje nutartyje išplėstinė penkių teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjo (taip pat prokuroro), ginančio viešąjį interesą, pareikšti materialiniai reikalavimai turi būti tinkami pažeistam viešajam interesui apginti, nes pareiškimo, kuriuo ginamas viešasis interesas, dalykas yra viešojo intereso gynimas, o administracinių aktų panaikinimas ar kitų gynybos priemonių taikymas (uždraudimas atlikti veiksmus, žalos atlyginimo priteisimas ir pan.) yra būdas, kuriuo viešasis interesas gali būti apginamas. Todėl teismas, nagrinėdamas prokuroro reikalavimą panaikinti administracinius aktus, turi nustatyti, ar šių aktų panaikinimas sukels siekiamas teisines pasekmes, t. y. ar iš tikrųjų leis apginti viešąjį interesą. Nenustačius, kad administracinių aktų panaikinimas sukeltų realias teisines pasekmes viešajam interesui apginti, pareiškėjo reikalavimas turėtų būti netenkinamas, nes patenkinus keliamus reikalavimus nebūtų apgintas viešasis interesas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-10-10 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-3469-11 teismas sukonkretino, kad tais atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, jeigu jų statyba pažeidė viešąjį interesą, viešojo intereso apgynimas reikštų neteisėtos statybos teisinių pasekmių pašalinimą, o ne vien administracinių aktų, kurie lėmė šias statybas, panaikinimą. Tačiau teisės aktai nenustato, kad viešąjį interesą ginantis subjektas reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo ir reikalavimus dėl neteisėtos statybos teisinių pasekmių šalinimo reikštų toje pačioje byloje, todėl bylą nagrinėjantis administracinis teismas turi nustatyti, ar byloje ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą ir ar jų panaikinimas leistų apginti viešąjį interesą, o tais atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, administracinių aktų panaikinimas bus nukreiptas į viešojo intereso gynimą tik tuo atveju, jei toks panaikinimas bus siejamas su atitinkamais materialiniais teisiniais padariniais (buvusios padėties atkūrimu).

57Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-03-21 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Tokio pobūdžio administracinio akto panaikinimas savaime nesukuria vertybių apsaugos, kadangi tokio akto priėmimas yra būtinas statybos užbaigimo procesui įforminti. Pagal Statybos įstatymo 24 straipsnį tik statinio pripažinimo tinkamu naudoti, o pagal dabartinę redakciją – statinio užbaigimo akto priėmimas reiškia statybos pabaigą. Taigi realiai viešasis interesas šioje administracinėje byloje galėtų būti apgintas tada, kai būtų nustatyta reali galimybė sudaryti Statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatytą statybos užbaigimo aktą, pašalinus teisės aktų pažeidimus.

58Ukmergės rajono apylinkės prokuroras pažymėjo, kad teismui patenkinus prašymą ir panaikinus ginčijamą administracinį aktą, prokuroras arba suinteresuotas tretysis asmuo turės galimybę savo nuožiūra apsispręsti dėl tolesnių teisinių sprendimų. Nei pareiškime teismui, nei teismo posėdyje prokuroras negalėjo nurodyti konkrečių viešojo intereso gynimo būdų, teigė, kad vien kreipimasis į teismą paskatino ištaisyti statinių trūkumus, tačiau pats teismo procesas negali būti prašymo dėl viešojo intereso gynimo savitiksliu. Prokuroras skunde teigė, kad siektų taikos sutarties su UAB „Vilmestos projektai“ sudarymo, tačiau kokiu būdu ir kokiame procese tokia taikos sutartis galėtų būti sudaryta, neaišku. Taikos sutartis yra teisme vykstančio proceso dalis, tačiau prokuroras neketina iškelti civilinės bylos, kurioje reiškiamų reikalavimų patenkinimas būtų įmanomas sudarant taikos sutartį.

59Galutinio tikslo – naujo statybos užbaigimo akto sudarymo – pasiekimas šioje byloje reikštų FIBO konstrukcijos bei ( - ) namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų atskyrimo konstrukcijų ištaisymas tokiu būdu, kad jos atitiktų C garso klasę, tačiau prokuroras nesuformulavo, kokiu būdu jis pasiektų statybos darbų atlikimą ir kokiu būdu būtų galima užtikrinti pakartotinį statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto sudarymą. Prašyme prokuroras yra nurodęs, kad neigiamas pasekmes būtų galima pašalinti, jei tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilmestos projektai“ pašalintų trūkumus per teismo nustatytą terminą, tačiau nesuformulavo, kokiu būdu toks teismo įpareigojimas galėtų būti realizuotas. Prokuroras pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso tvarka į teismą nesikreips, šioje administracinėje byloje tokio įpareigojimo neprašoma, naujų teismo procesų neplanuojama. Taigi nėra prielaidų teigti, kad toks viešojo intereso gynimo būdas galėtų būti realizuotas.

60Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pastatai, kurie 2007-03-21 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. ( - ) buvo pripažinti tinkamais naudoti, buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Tai atitinka Civilinio kodekso 4.253 straipsnio nuostatą, kad nekilnojamieji daiktai yra registruojami viešame registre. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą statiniai registruojami Nekilnojamojo turto registre, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalies nurodo, jog nekilnojamieji daiktai – statiniai - formuojami suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Nuo 2007-01-11 iki 2010-10-01 galiojusioje Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies redakcijoje buvo nustatoma, kad statinys užbaigiamas, t. y. pripažįstamas tinkamu naudoti, Komisijos sprendimu. Statybos užbaigimo faktas pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 132 punktą (dabartinės redakcijos – 84-1 punktą) registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Atlikus nekilnojamojo turto įregistravimo procedūrą pastatų pirkėjai tapo butų ir kitų patalpų, kurių statybos užbaigimo faktą patvirtina įrašas Nekilnojamojo turto registre, savininkais.

61Akto panaikinimas lemtų jo išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro, o namų, kuriuose butus yra įsigiję tretieji suinteresuoti asmenys, statyba būtų laikoma neužbaigta. Tai akivaizdžiai turėtų įtakos šių butų vertei ir sumažintų trečiųjų suinteresuotų asmenų turtą, todėl jie patirtų realių neigiamų pasekmių kaip turto savininkai, ypač nukentėtų norėdami parduoti turimą nuosavybę. Svarbu tai, kad esminis įkeisto turto pablogėjimas, jo vertės ar kiekio sumažėjimas gali būti kredito sutarties su banku nutraukimo pagrindas (kreditavimo sutarties Nr. ( - ) 46.5 punktas (t. 7, b. l. 141-147)). Kredito sutarties nutraukimo atveju kredito gavėjas turėtų grąžinti visą kredito sumą iš karto, todėl padidėtų galimybė, kad jis gali netekti gyvenamosios patalpos. Sumažėjus buto vertei už jį gautos kainos gali nepakakti kreditui padengti, o tai būtų ypač skausmingas praradimas. Prokuroro pareiškime nėra numatyta, kaip būtų taisomi galimai Akto sudarymo metu buvę garso izoliacijos trūkumai, šio klausimo sprendimas paliekamas statytojo valiai, todėl nėra kaip nustatyti asmenų grąžinimo į dabartinę užbaigto statinio savininko padėtį proceso bei momento. Atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registre nurodytą labai didelę šešių gyvenamųjų namų vertę (VĮ Registrų centro 2012-04-03 lydraščiu pateikti duomenys) yra pakankamas pagrindas manyti, kad 217 butų savininkų pretenzijų pareiškimas statytojui galėtų lemti pastarojo bankrotą, o galimybė ištaisyti garso izoliacijos pažeidimus bei sudaryti naują statinio užbaigimo aktą gali prarasti realią perspektyvą. Pažymėtina, kad prokuroro pareiškimo nepalaiko dauguma namų gyventojų. Iš teisme gautų atsiliepimų mažuma namo gyventojų prašė prokuroro skundą tenkinti ir Aktą panaikinti. Pažymėtina ir tai, kad STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 14.3 punktas nurodo, jog C garso klasė yra priimtino akustinio komforto sąlygų klasė, o D garso klasė apibūdinama kaip nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė. Taigi C garso klasė negali užtikrinti komfortiškų akustinių reikalavimų, o tai gali lemti poziciją dėl Akto panaikinimo, kai tikrasis interesas yra statinio trūkumų šalinimas.

62Pažymėtina tai, kad reikalingumas ginti viešąjį interesą negali būti nustatomas formaliai. Bylos duomenys rodo, jog UAB „Vilmestos projektai“ po Akto pasirašymo dienos yra atlikę daugybę statybos trūkumus šalinančių darbų (t. 6, b. l. 1–116, t. 11, b. l. 125–188), taip pat ir gerinančių garso izoliaciją. Iš UAB „Vilmestos projektai“ pateiktų suvestinių lentelių (t. 11, b. l. 189–196) matyti, kad garso izoliacijos trūkumų turėjusios sienelės nesutvarkytos tik 6 butuose iš 217, kurie buvo priimti Aktu. Teismas daro išvadą, kad nustatant reikalingumą naikinti Statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą po to, kai jame penkerius metus gyvena žmonės, būtina įvertinti, ar statinys šiuo metu atitinka garso izoliacijos reikalavimus, tačiau prokuroras tokių duomenų nepateikė, nors garso izoliacijos pagerinimas yra akivaizdus iš duomenų apie papildomai atliktus darbus. Nenustačius garso izoliacijos trūkumų šiuo metu negalima daryti išvados, kad yra pažeidžiamos Konstitucijos ginamos vertybės, nes neaišku, ar šiuo metu yra garso izoliacijos trūkumų, ar yra daroma neigiama įtaka gyventojų sveikata ir darbo sąlygoms. Nesant pažeidimo, negalima ir teisių gynyba. UAB „Vilmestos projektai“ pateikė UAB Akustinių tyrimų centras sudarytus aidėjimo trukmės natūrinius matavimus (t. 6, b. l. 117-134, t. 11, b. l. 119-124). Šie matavimai susiję su UAB „Vilmestos projektai“ atliktų darbų aktais (t. 6, b. l. 115-116), pagal kuriuos buvo atlikti garso izoliaciją laiptinėse gerinantys darbai. Aidėjimo trukmės natūriniai matavimai rodo, jog bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmė atitinka STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 15.3.2 punkto reikalavimus.

63Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2012-04-30 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-556-1517-12 atkreipė dėmesį, jog prokuroro skundas negali būti tenkinamas tuomet, kai nustatoma, jog viešasis interesas būtų apgintas padarant didesnės žalos kitoms viešojo intereso sferoms, o privatiems sąžiningiems (priešingai neįrodyta) tretiesiems suinteresuotiems asmenims būtų sukurti papildomi subjektinių teisių ir teisėtų interesų apsunkinimai bei apribojimai. Toks atvejis nustatytinas ir šioje byloje. Vertinant prokuroro pasirinktų priemonių viešajam interesui apginti tinkamumą būtina pažymėti tai, kad ginčijamu Aktu pripažinti tinkamais naudoti namai turi garantijos terminą. Pagal Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. To paties straipsnio 2 dalis sako, kad statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus. Statiniams galiojant garantijai dėl kokybės trūkumų suinteresuoti asmenys, manydami, kad butai ar kitos patalpos neatitinka teisės norminių aktų, turi teisę savo pažeistas teises apginti reikšdami reikalavimus ir pretenzijas statytojui. Pareiškėjas nėra aiškiai atskleidęs, kaip viešojo intereso apgynimas, panaikinus skundžiamą aktą, taptų didesne vertybe, nei susiklosčiusių santykių palikimas galioti.

64Įvertinus šį pareiškėjo argumentą, darytina išvada, kad pasirinktos viešojo intereso gynimo priemonės negali būti vertinamos kaip tinkamos viešajam interesui apginti, o viešojo intereso gynimo forma neproporcinga siekiamam tikslui ir gali padaryti žalos asmenų interesams. Ukmergės rajono apylinkės prokuroro keliami materialiniai reikalavimai nagrinėjamu atveju nėra pakankami pažeistam viešajam interesui apginti, todėl Ukmergės rajono apylinkės prokuroro prašymas netenkintinas.

65Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinę, kad įgyvendinant teisinės valstybės principą turi būti užtikrinamas teisinių santykių stabilumas, kuris nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo subjektų delsimas informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus galėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso pažeidimą sužinos praėjus ilgam laikui po atitinkamo administracinio akto priėmimo. Tokiu atveju galimybė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą taptų praktiškai neribota laike, o tokia situacija teisinėje valstybėje negalima. Be to, prokurorui, ginančiam viešąjį interesą, negali būti suteikiama daugiau teisių, nei kitiems ginčo subjektams. Dėl to teismas, įvertinęs pusiausvyrą tarp ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-08-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011).

66Įvertinus aplinkybę, kad pastatai tinkamais naudoti pripažinti 2007-03-21, o į teismą prokuroras kreipėsi tik 2011-06-27, t. y. praėjus daugiau nei keturiems metams, darytina išvada, kad yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento iki kreipimosi į teismą. Trečiaisiais suinteresuotais asmenimis į procesą įtraukta daugiau nei 300 asmenų – butų, esančių pastatuose, kurie ginčijamu aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti, savininkai. Statiniai daugiau nei penkerius metus yra naudojami, butai apgyvendinti. Prokuroro prašymo tenkinimas neigiamai paveiktų butų savininkų teises – panaikinus ginčijamą administracinį aktą, neliktų namų registracijos pagrindo, o tokia situacija akivaizdžiai pablogintų patalpų savininkų padėtį – apsunkintų galimybes disponuoti turtu, o kartu savaime nesukeltų pareigos statytojui (ar pardavėjui) atlikti kokius nors veiksmus. Be to, dalis savininkų įsigijo butus iš bankų paėmę kreditus, imant juos, perkamas būstas yra įkeičiamas bankui. Patenkinus prašymą, į neigiamą pusę pasikeistų butų savininkų nuosavybės teisių turinys, statiniai, kuriuose yra jų butai, būtų išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro, jų nebūtų įmanoma parduoti kaip įregistruoto užbaigto formuoti nekilnojamojo turto.

67Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė advokatė I. L. teismo posėdyje metu prašė taikyti senatį, sužinojimo apie teisių pažeidimą momentą skaičiuojant nuo 2011 metų vasario, kai prokurorui tapo žinoma apie UAB „Vilmestos projektai“ įsipareigojimą pataisyti garso izoliacijos trūkumus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-11-29 nutartyje yra nustatytas senaties termino skaičiavimo pradžios momentas. Šioje nutartyje teismas pažymėjo, kad sužinojimo apie pažeidimą data turėtų būti laikoma 2011-05-24, kai ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo gauti liudytojų A. K., J. U. ir E. E. parodymai, kad daliai Komisijos narių nebuvo žinoma apie tai, kad Pastatų klasifikavimo protokoluose nurodyti duomenys, jog daugiabučių namų vidaus aplinka yra C garso klasės, neatitinka tikrovės. Vadovaudamasis Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi teismas nesiima šio klausimo svarstyti pakartotinai ir vertinti aukštesnės instancijos teismo motyvų pagrįstumo. Nustatydamas senaties pradžią, t. y. pakankamo duomenų dėl viešojo intereso pažeidimo surinkimo momentą, teismas vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-11-29 nutarties argumentais bei joje nustatytais faktais.

68Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-04-18 nutartimi kaip atsakovus įtraukė Valstybinę priešgaisrinės priežiūros inspekciją, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinį skyrių, kadangi šių institucijų atstovai pasirašė statybos užbaigimo aktą. Tokia šalių procesinė padėtis nustatyta Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas, patvirtinto aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-828, 49 punkte. Čia sakoma, kad kreiptis į teismą dėl Statybos užbaigimo akto galiojimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją. Atsakovėmis šiose bylose laikomos institucijos, kurių atstovai, pažeisdami šį Reglamentą ar kitus teisės aktus, pasirašė Aktą, todėl minėtų atsakovų aiškinima, kad jie negali būti laikomi atsakovais, nepagrįstas.

69Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, formuojamą teismų praktiką bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, konstatuoja, kad pareiškėjas šioje administracinėje byloje pasirinko netinkamas aptariamo viešojo intereso gynimo priemones, kurios neleis realiai apginti viešojo intereso, o viešojo intereso gynimo būdas nėra proporcingas galimoms neigiamoms pasekmėms, todėl Ukmergės rajono apylinkės prokuroro prašymas atmetamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

70Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilmestos projektai“, E. A. R., V. R., T. L., A. V., G. S., S. M., L. Ž., D. S., A. S., D. B., S. M., D. K., L. M., A. B.-M., Š. M., J. P., K. S., M. N., J. B., I. L., D. L., D. K., T. B., A. S., T. B., R. V., T. M., L. Ž. (Z.), V. V., R. P., Ž. P., E. V., I. K., E. Ž., A. Č. ir A. P. taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį suinteresuota šalis dėl išlaidų atlyginimo teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Tretieji suinteresuoti asmenys, prašantys bylinėjimo išlaidų atlyginimo, nepateikė rašytinio prašymo ir konkretaus bei išsamaus šių išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, todėl teismas neturi galimybės įvertinti prašymo atlyginti teismo išlaidas pagrįstumo. Dėl šios priežasties trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo paliktinas nenagrinėtas. Analogišką praktiką formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-599/2009). Pažymėtina, kad šis teismo sprendimas neužkerta kelio ne vėliau kaip 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paduoti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

71Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, 85–88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

72Prašymą atmesti.

73Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Vilmestos projektai“, E.A. R., V. R., T. L., A. V., G. S., S. M., L. Ž., D. S., A. S., D. B., S. M., D. K., L. M., A. B. M., Š. M., J. P., K. S., M. N., J. B., I. L., D. L., D. K., T. B., A. S., T. B., R. V., T. M., L. Ž. (Z.), V. V., R. P., Ž. P., E. V., I. K., E. Ž., A. Č. ir A. P. prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikti nenagrinėtus.

74Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras prašė... 4. Nurodė, kad Ukmergės rajono prokuratūroje nuo 2011-03-03 atliekamas... 5. Pripažinimo tinkamu naudoti aktas prieštarauja STR 1.11.01:2002, nes jame... 6. Aplinkos ministro 1999-12-27 įsakymu Nr. 421, galiojusiu iki 2008-03-28,... 7. Komisijos nariai privalėjo vadovautis STR 1.11.01:2002 „Statinių... 8. Nurodė, kad viešasis interesas kyla iš to, kad dėl galimų statybos... 9. Teismo posėdyje prokuroras paaiškino, kad ikiteisminis tyrimas, kuriame... 10. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus... 11. Garantinis terminas nustatomas teisės aktuose, todėl jo perkėlimas į... 12. Patenkinus prokuroro prašymą nebus sukelta teisinių pasekmių,... 13. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus... 14. Atsakovas Valstybinė priešgaisrinės priežiūros tarnyba prašė pripažinti... 15. Atsakovas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras nurodė, kad negali... 16. Atsakovas Valstybinės energetikos prie Energetikos ministerijos Vilniaus... 17. Atsakovas Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilmestos projektai“ prašė... 19. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimo... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB A. V. architektų dirbtuvė paaiškino, kad... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė darbo inspekcija atsiliepime nurodė,... 23. Tretysis suinteresuotas asmuo AB Danske bankas prašė pareiškėjo prašymą... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys E. A. R., V. R., T. L., A. V., G. S., S. M., L.... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys A. T. Z., V. N., J. N., K. Š., B. Š., L. N.,... 26. Tretieji suinteresuoti asmenys U. A.-R. ir J. R. prašė pareiškėjo prašymą... 27. Tretysis suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepime laikė prokuroro prašymą... 28. Tretieji suinteresuoti asmenys J. L., D. B., A. B., J. Ž., R. L. prašė... 29. Tretieji suinteresuoti asmenys L. V. ir V. V. paaiškino, kad garso izoliacijos... 30. Tretieji suinteresuoti asmenys D. M., A. K., R. F., R. F., A. D., D. J., J. J.,... 31. Tretieji suinteresuoti asmenys T. M., R. M., M. Z., L. A., G. B. prašė... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. B. prašė ginčą spręsti teismo... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. prašė bylą nutraukti, kadangi... 34. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė advokatė I. L. teismo posėdyje... 35. Prašymas atmestinas.... 36. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Vilniaus apskrities... 37. Akte pažymėta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 38. UAB „Vilmestos projektai“ 2007-03-15 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo... 39. Statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės... 40. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo... 41. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 3 priedo... 42. Iš to matyti, kad surašant Aktą pateiktuose pastato klasifikavimo... 43. Byloje nėra duomenų, kad 2007-03-14 Ataskaita buvo pateikta Aktą... 44. Prašymą prokuroras motyvavo tuo, kad buvo pažeista Komisijos sudarymo... 45. Iš Vilniaus apskrities viršininko 2003-11-05 įsakymo Nr. 5612 (t. 4, b. l.... 46. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11.9.... 47. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11.19... 48. Prokuroras prašyme remiasi Ekonominės Bendrijos Tarybos 1988-12-21 direktyva... 49. Byloje pareiškęs materialinius teisinius reikalavimus Ukmergės rajono... 50. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte... 51. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas teisės aktuose nėra pateikęs viešojo... 52. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2007-11-05... 53. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką bei... 54. Tačiau aplinkybė, jog subjektas turėjo teisę kreiptis į teismą gindamas... 55. Viešasis interesas visiškai ir realiai apginamas tik tada, kai, panaikinus... 56. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-02-12 nutartyje, priimtoje... 57. Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 58. Ukmergės rajono apylinkės prokuroras pažymėjo, kad teismui patenkinus... 59. Galutinio tikslo – naujo statybos užbaigimo akto sudarymo – pasiekimas... 60. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pastatai, kurie... 61. Akto panaikinimas lemtų jo išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro,... 62. Pažymėtina tai, kad reikalingumas ginti viešąjį interesą negali būti... 63. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2012-04-30... 64. Įvertinus šį pareiškėjo argumentą, darytina išvada, kad pasirinktos... 65. Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos... 66. Įvertinus aplinkybę, kad pastatai tinkamais naudoti pripažinti 2007-03-21, o... 67. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė advokatė I. L. teismo posėdyje... 68. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-04-18 nutartimi kaip atsakovus... 69. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, teisinį... 70. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilmestos projektai“, E. A. R., V. R.,... 71. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio... 72. Prašymą atmesti.... 73. Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Vilmestos projektai“, E.A. R., V.... 74. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...