Byla e2-20266-934/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant atsakovams V. V., A. S., atsakovo A. S. atstovei advokatei Jolitai Urbaitytei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovams A. S. ir V. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų proporcingai turimo turto daliai priteisti 516,40 Eur skolos, 5 procentus procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 1-4):

61.1. Ieškovas teikia namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas;

71.2. Atsakovai A. S. ir V. V. yra buto, esančio ( - ), savininkai, kuriems po H. V. mirties asmeninės nuosavybės teise priklauso po dalį buto;

81.3. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name ( - ), kuriame atsakovai nuosavybės teise turi aukščiau nurodytą butą ir jiems taip pat dalinės nuosavybės teise priklauso namo ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą;

91.4. Atsakovų įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovams nuosavybės teise priklausančiai patalpai yra 516,40 Eur.

102. Atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškinio reikalavimu sutinka, prašo sprendimo vykdymą išdėstyti, t. y. priteistiną 258,20 Eur sumą leisti sumokėti lygiomis dalimis per 18 mėnesių. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 23-24):

112.1. Paaiškino, jog pareigos mokėti nuomos mokesčio nevykdė ne dėl savo piktavališkumo ar aplaidumo, o dėl objektyvių aplinkybių. Atsakovui A. S. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis buto, esančio ( - ). Kita šio buto dalis (taip pat 1/2) priklauso kitam bendrasavininkiui, A. S. broliui V. V., kuris priėmęs atsakovų motinos H. V. palikimą, pasikeitusio turto dalies dydžio viešajame registre neįregistravo;

122.2. Nors A. S. priklausančia buto dalimi disponuoja jau pakankamai ilgą laiką, tačiau dėl objektyvių priežasčių šiame būste negyveno (su savo sutuoktine T. S. gyveno adresu Popierinės g. 4-7, Jašiūnų mstl., Šalčininkų raj.). Be to, tokiam A. S. apsisprendimui įtakos turėjo ir V. V. veiksmai – pastarasis, motinai mirus, A. S. į butą įsileisti atsisakė, o į A. S. mėginimus šį klausimą spręsti gražiuoju, nereagavo. Kadangi dėl aukščiau minėtų priežasčių gyvenamojo būsto klausimas tuo metu A. S. nebuvo itin aktualus, bei tikėdamasis, jog brolio pozicija laikui bėgant gali pasikeisti, į teismą savo pažeistoms teisėms ginti A. S. nesikreipė. Tokiu būdu A. S. nuosavybės teise priklausančia buto dalimi nesinaudojant, šia dalimi (o tuo pačiu ir visu butu) naudojosi vienintelis V. V.. Pastarasis turėjo buto bei pašto dėžutės raktus, kurių A. S. niekuomet nedavė;

132.3. 2015 m. pabaigoje atsakovas A. S. gavo ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį dėl skolos už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas priteisimo. Tokiu būdu A. S. sužinojo, kad V. V., savavališkai užėmęs A. S. priklausančią būsto dalį ir darydamas kliūtis ja naudotis, už šiam būstui teikiamas paslaugas jų teikėjui nemoka. Tuomet, sumokėjęs teismo sprendimu priteistą skolą, A. S. V. V. pareikalavo, jog už laikotarpį, kuomet jis ir toliau savavališkai naudosis A. S. priklausančia nuosavybe, pastarasis sumokėtų visus komunalinius mokesčius;

142.4. Kadangi ilgą laiką (beveik 2,5 metų) jokių ieškovo pranešimų apie naujai atsiradusias skolas, o taip pat ir mokėjimo pranešimų negavo, A. S. manė, kad V. V. savo pareigą išlaikyti nuosavybę vykdo tinkamai. Ieškovas, turėdamas tikslius abiejų buto savininkų duomenis apie jų faktines gyvenamąsias vietas, A. S. gyvenamosios vietos adresu, Popierinės g. 4-7, Jašiūnų mstl., Šalčininkų raj., jokių pranešimų nesiuntė ši aplinkybė yra sąlygojo A. S. skolos atsiradimą ir nuolatinį jos didėjimą;

152.5. Atsakovas A. S. mano, kad ieškovo veiksmai jam nebūnant pakankamai rūpestingu savo klientų atžvilgiu (t.y. informavimo pareigos atlikimo aspektu), yra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis civilinėje teisėje galiojančiais protingumo bei sąžiningumo principais, kadangi nėra sąžininga, kai viena sutarties šalis (paslaugų teikėjas) jos turimus kitos šalies (paslaugų gavėjo) duomenis (šiuo atveju – adresą) panaudoja bylinėjimosi procesui pradėti ir niekaip nepanaudoja siekiant ikiteismine tvarka šį ginčą sureguliuoti ar apskritai jo išvengti (neleisti jam kilti);

162.6. Nurodė, kad reikalaujama priteisti suma atsakovui yra didelė, tokio dydžio lėšų šiuo metu atsakovas neturi, todėl iš karto jos sumokėti negali. Turtinė padėtis yra pakankamai sudėtinga – dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių ilgą laiką nedirbo, buvo registruotas darbo biržoje, be to, jokių santaupų ar turto, kurį operatyviai realizavęs galėtų įvykdyti teismo sprendimą ir ieškovui sugrąžinti priteistą skolą, neturi. Pastaruoju metu atsirado galimybė nuo š.m. liepos – rugpjūčio mėn. įsidarbinti apsaugos darbuotoju, o tai leis padengti susidariusią skolą. Todėl prašė sprendimo šioje byloje vykdymą išdėstyti, t.y. ieškovui priteistiną 258,20 Eur sumą (ši suma yra proporcinga 1/2 daliai A. S. turimo turto) leisti sumokėti lygiomis dalimis (t. y. po 14,34 Eur kas mėnesį) per 18 mėnesių.

173. Atsakovas V. V. teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui V. V. ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu) 2018-06-26 (b. l. 33-34).

184. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Prašyme taip pat nurodyta, kad ieškovas sutinka, jog skola būtų išdėstyta 8 mėnesių laikotarpiui (b. l. 35-36, 40-41).

195. Atsakovas A. S., jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog sutinka su pareikštu ieškiniu, sutinka sumokėti skolą, sutinka su ieškovo pasiūlymu išdėstyti skolą 8 mėnesių laikotarpiui. Atsakovas šiuo metu nedirba, pajamų neturi. Sutinka skolą mokėti dalimis kiekvieną mėnesį, įmokas mokant iki mėnesio paskutinės dienos (b. l. 40-41).

206. Atsakovas V. V. teismo posėdžio metu nurodė, jog sutinka su pareikštu ieškiniu, sutinka su ieškovo pasiūlymu išdėstyti skolą 8 mėnesių laikotarpiui. Dirba, gauna minimalų atlyginimą (b. l. 40-41).

21Ieškinys tenkintinas.

22II. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

237. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai ieškinį pripažino, teismas išdėsto sutrumpintus motyvus (CPK 268 straipsnio 5 dalis).

248. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo bei Testamentų registro išrašo duomenimis, atsakovai yra buto, esančio ( - ), bendrasavininkiai: atsakovams priklauso po 1/2 dalį buto (b. l. 11-12, 14-15). Atsakovams taip pat dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovų įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovams nuosavybės teise priklausančiai patalpai yra 516,40 Eur.

259. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Taigi, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei tai, kad atsakovai iš esmės ieškinį pripažino, spręstina, jog ieškovo reikalavimas dėl 516,40 Eur skolos priteisimo iš atsakovų proporcingai turimo turo daliai yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams nuosavybės teise priklauso po 1/2 dalį buto, esančio ( - ), ieškovui iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis po 258,20 Eur skolos (516,20 / 2 = 258,20).

26Dėl procesinių palūkanų

2710. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai nesumokėjo skolos, ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą 258,20 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-05-11 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

2911. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad už teikiamą ieškinį ieškovas sumokėjo 15,00 Eur dydžio žyminį mokestį (b. l. 3, 17). Ieškovas taip pat sumokėjo 0,87 Eur dydžio sumą už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieną registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 2,52 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieną registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 2,32 Eur už Testamentų registro tarnybos duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieną registro išrašo peržiūrėjimą ekrane ir 60,00 Eur sumą už advokatų bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas (b. l. 3, 16). Teismo vertinimu, šios bylinėjimosi išlaidos (15 Eur + 0,87 Eur + 2,52 Eur + 2,32 Eur + 60 Eur = 80,71 Eur) yra pagrįstos ir protingos, todėl tenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistinos 80,71 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, t. y. po 40,36 Eur iš kiekvieno atsakovo.

3012. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 6,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad atsakovai su ieškiniu sutiko, procesinis elgesys buvo tinkamas, taip pat į tai, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu (b. l. 38-39) atsakovas A. S. yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, valstybės patirtos išlaidos nepriteistinos iš atsakovų.

31Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

3213. CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo ar jo dalies vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

3314. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad atsakovai sutinka su ieškovo pasiūlymu išdėstyti skolos mokėjimą 8 mėnesiams, įvertinus tai, kad atsakovas A. S. šiuo metu nedirba, o atsakovas V. V. gauna minimalų atlyginimą, taip pat prašomos priteisti sumos dydį, teismas sprendžia, jog skolos išdėstymas 8 mėnesių laikotarpiui atitiktų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo reikalavimus bei nepažeistų išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyros principo. Todėl prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkintinas. Ieškovui iš kiekvieno atsakovo teismo sprendimu priteista 258,20 Eur dydžio skola ir 40,36 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš viso 298,56 Eur iš kiekvieno atsakovo), lygiomis dalimis išdėstytina 8 mėnesiams, įpareigojant atsakovus iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos mokėti po 37,32 Eur (298,56/8) į ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT58 2140 0300 0313 6359, AB Luminor bank. Atsakovams išaiškintina, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, jie nėra atleidžiami nuo pareigos ieškovui mokėti priteistas 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

35Ieškinį tenkinti visiškai.

36Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) 258,20 Eur dydžio įsiskolinimą, 5,00 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą 258,20 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-05-11 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 40,36 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“, juridinio asmens kodas 121483222, naudai.

37Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 258,20 Eur dydžio įsiskolinimą, 5,00 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą 258,20 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-05-11 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 40,36 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“, juridinio asmens kodas 121483222, naudai.

38Teismo sprendimo įvykdymą dėl iš kiekvieno atsakovo priteistos 298,56 Eur sumos išdėstyti 8 mėnesiams, įpareigojant atsakovus V. V. , asmens kodas ( - ) ir A. S., asmens kodas ( - ) iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos mokėti po 37,32 Eur į ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT58 2140 0300 0313 6359, AB Luminor bank.

39Išaiškinti atsakovams, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, jie nėra atleidžiami nuo pareigos ieškovui mokėti priteistas 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (258,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

40Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo (sprendimo) priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal... 3. Teismas... 4.
  1. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir... 5. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų... 6. 1.1. Ieškovas teikia namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų... 7. 1.2. Atsakovai A. S. ir V. V. yra buto, esančio ( - ), savininkai, kuriems po... 8. 1.3. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės... 9. 1.4. Atsakovų įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d.... 10. 2. Atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškinio... 11. 2.1. Paaiškino, jog pareigos mokėti nuomos mokesčio nevykdė ne dėl savo... 12. 2.2. Nors A. S. priklausančia buto dalimi disponuoja jau pakankamai ilgą... 13. 2.3. 2015 m. pabaigoje atsakovas A. S. gavo ieškovo UAB „Žirmūnų... 14. 2.4. Kadangi ilgą laiką (beveik 2,5 metų) jokių ieškovo pranešimų apie... 15. 2.5. Atsakovas A. S. mano, kad ieškovo veiksmai jam nebūnant pakankamai... 16. 2.6. Nurodė, kad reikalaujama priteisti suma atsakovui yra didelė, tokio... 17. 3. Atsakovas V. V. teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į... 18. 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas bylą... 19. 5. Atsakovas A. S., jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog sutinka su... 20. 6. Atsakovas V. V. teismo posėdžio metu nurodė, jog sutinka su pareikštu... 21. Ieškinys tenkintinas. ... 22. II. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 23. 7. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai ieškinį pripažino, teismas... 24. 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas teikia... 25. 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnį... 26. Dėl procesinių palūkanų... 27. 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 29. 11. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 30. 12. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 6,72 Eur... 31. Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo... 32. 13. CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių... 33. 14. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad atsakovai sutinka su ieškovo... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 35. Ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) 258,20 Eur dydžio... 37. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) 258,20 Eur dydžio... 38. Teismo sprendimo įvykdymą dėl iš kiekvieno atsakovo priteistos 298,56 Eur... 39. Išaiškinti atsakovams, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, jie nėra... 40. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo (sprendimo) priėmimo dienos gali...