Byla 2-63-213/2012
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant ieškovės Z. B. atstovei adv. Ingai Abramavičiūtei, atsakovėms J. G. ir D. C., atsakovių atstovui adv. padėjėjui Valerijui Novikovui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Z. B. ieškinį atsakovams J. G., I. C., D. C., tretiesiems asmenims E. D., K. B., Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų ir

Nustatė

2ieškovė prašo įpareigoti atsakovus J. G., I. C. ir D. C. išsikelti iš ieškovei Z. B. priklausančios ir valdomos negyvenamosios patalpos – ūkinio pastato, kuris pagal 1998-08-06 atliktus kadastrinius matavimus plane pažymėtas 2I1ž, esančio adresu Trakų m., Karaimų g. 19, registro Nr. 10/73553 (toliau – ginčo ūkinis pastatas), išsinešant visus atsakovams priklausančius daiktus ir priklausantį turtą per 10 kalendorinių dienų, skaičiuojant terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

3Ieškovės atstovė adv. Ingai Abramavičiūtė palaikė ieškinį, kuriame nurodyta, kad reikalavimai grindžiami CK 4.95 str., 4.98 str. normomis, suteikiančiomis teisę savininkui išreikalauti daiktus iš svetimo neteisėto valdymo ir reikalauti pašalinti bet kuriuos jos teisės pažeidimus bei aplinkybę, kad ieškovė nuo 2001-02-05 nuosavybės teise valdo gyvenamąjį namą, unikalus Nr.7994-008-4011, su jo priklausiniais: ūkiniu pastatu, unikalus Nr.7994-0008-4022, neregistruotu ūkiniu pastatu, kuris kadastrinių matavimų byloje pažymėtas 2I1ž ir neregistruotu ūkiniu pastatu, unikalus Nr.7994-0008-4022, priestatu, kuris kadastrinių matavimų byloje žymimas lIlž. Atsakovai naudojasi ginčo ūkiniu pastatu. Ieškovei pradėjus tvarkyti turimos nuosavybės dokumentus, buvo pradėtos tikslinti ieškovei ir tretiesiems asmenims E. D. ir K. B. priklausančio žemės sklypo ribos. Minėto žemės sklypo bendrasavininkų užsakymu buvo atliktas kadastrinių matavimų planas. Atitinkama tvarka šis planas buvo derinamas su institucijomis, atsakingomis už saugomas teritorijas. 2009-07-20 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys pateikė atsakymą, kuriuo atsisakoma derinti kadastrinių matavimų planą, kuris neatitinka teritorijų planavimo dokumento- "XV-XX a. Architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas". Suderinus naujai paaiškėjusias aplinkybes, paruoštas patikslintas žemės sklypo planas, kuris pilnai atitinka teritorijų planavimo dokumento duomenis. Patikslintas žemės sklypo planas suderintas su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniu padaliniu. Kadastrinių matavimų planas buvo pateiktas išankstinei patikrai VĮ "Registrų centras". 2010-02-08 VĮ "Registrų centras" pateikė išvadą, kurioje nustatė, kad patikra negalima, nes kadastro duomenų byla neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kad norima atkurti istorinę žemės ribą, o ant ribos yra ginčo ūkinis pastatas ir į tai, jog atsakovai neatlaisvina ginčo ūkinio pastato, o tai tiesiogiai užkerta kelią ieškovei ir kitiems bendrasavininkams patikslinti pastariesiems priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, prašė ieškinį tenkinti.

4Atsakovė J. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 1968m. metais įsikėlė gyventi į namą adresu Karaimų g. 21, Trakuose. Su namu įgijo ginčo ūkinį pastatą, tačiau po sovietmečio, 1994 metais tvarkant nuosavybės dokumentus, žemės, ant kurios stovi ginčo ūkinis pastatas neleido privatizuoti, nes šioje vietoje yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija, neleido išsipirkti ir sandėliuko, kuriuo naudojosi ir dabar naudojasi ir jis jiems yra reikalingas.

5Atsakovė D. C. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 1968 m. metais įsikėlė gyventi į namą adresu Karaimų g. 21, Trakuose ir ginčo ūkinis pastatas jau taip pat buvo pastatytas, kuris tuo metu priklausė valstybei ir jiems buvo leista juo naudotis. Dokumentų, kad jiems buvo paskirtas naudotis sandėliukas neturi. Kai išpirkinėjo viską, prašė parduoti ir sandėliuką, tačiau jiems neleido jo išsipirkti. Sandėliukas reikalingas, nes jame laiko malkas, butą kūrena malkomis.

6Atsakovų atstovas adv. padėjėjas Valerijus Novikovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad ginčo ūkinis pastatas priklauso nuosavybės teise ieškovei. 2010- 03-26 Trakų apylinkės teismui ieškovė pateikė ieškinį dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir jame nurodė, kad ginčo ūkinį pastatą atsakovai pastate savavališkai, tai pat nurodė, kad laiko atsakovus teisėtais ūkinio pastato savininkais. Atsakovai 1968 metais įsikėlė gyventi į Karaimų g. 21, Trakus, nes pasikeitė būstus su S. S. šeima, kartu su namu naudojosi ir ginčo ūkiniu pastatu, tačiau 1994 metais tvarkant nuosavybės dokumentus, žemės, ant kurios yra atsakovų ginčo ūkinis pastatas, atsakovams neleido privatizuoti, nes tai Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija. Trakų r. apylinkės teismas 2011-09-29 priėmė sprendimą ir nustatė faktą, kad J. G., ir D. C., 1979 m. sausio 1 d. įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į ginčo ūkinį pastatą, tačiau minėtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka.

7Atsakovė I. C., tretieji asmenys K. B. ir E. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jiems procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai įteikti viešo paskelbimo būdu, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

8Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepimu prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l.48, 100).

9Tretysis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija rašte nurodė, kad kilęs ginčas nėra susijęs su TINP direkcijos kompetencija, todėl šio ginčo išsprendimas negali turėti įtakos TINP direkcijos teisėms ir pareigoms, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l.85, 115).

10Ieškinys atmestinas.

11CK 4.37 straipsnyje įtvirtinta savininko teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, naudoti, valdyti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Netekęs valdymo teisės, savininkas pas kitą asmenį be teisinio pagrindo atsidūrusį daiktą turi teisę išreikalauti iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 straipsnis). Savininkas savo teises gali ginti ir reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis), taip pat ir kitais CK reglamentuotais savininko teisių gynimo būdais. Taigi, tiek vindikacinio, tiek negatorinio ieškinio prigimtis ir paskirtis yra ginti daikto savininko pažeistas teises. Tačiau CK 4.95 ir 4.98 straipsniai įtvirtina du savarankiškus savininko teisių gynimo būdus –vindikacinį ir negatorinį ieškinį. Pagal CK 4.95 straipsnį savininkas turi teisę išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. CK 4.98 straipsnyje nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Atliekant teisinį ginčo santykių kvalifikavimą, t. y. sprendžiant, kokiu būdu savininkas gina savo teises – vindikaciniu (CK 4.95 straipsnis) ar negatoriniu (CK 4.98 straipsnis) ieškiniu, būtina atsižvelgti į nuosavybės teisės objektą. Nekilnojamųjų daiktų, kaip nuosavybės teisės objektų, specifiką lemia tokių objektų ir teisių į juos registracija Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo daikto savininko prarasta galimybė faktiškai naudotis daiktu neturi būti tapatinama su valdymo, kaip vieno iš nuosavybės teisės turinio elementų, praradimu. Visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos ne vindikaciniu (CK 4.95 straipsnis), o negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V.B. v. A.K.., bylos Nr. 3K-3-189/2011).

12Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, ištyręs į bylą pateiktus įrodymus ir įvertinęs šalių išdėstytus argumentus nustatė, kad ieškovė prašo pašalinti jos teisės pažeidimus, t. y. teigia, jog atsakovai naudojasi ieškovei nuosavybės teise priklausančiu ginčo ūkiniu pastatu. Tokius reikalavimus ieškovė grindžia namų valdos techninės apskaitos byla, kadastriniais matavimais atliktais 1998-08-06 , kurie, ieškovės teigimu, patvirtina jos nuosavybės teisę į ginčo ūkinį pastatą. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta, nuosavybės teisių gynimo būdui parinkti yra reikšmingas nuosavybės teisės objektas, o šiuo atveju tai yra nekilnojamasis daiktas – ūkinis pastatas, ieškinyje nurodytų pažeidimų prigimtis leidžia daryti išvadą, jog ieškovė savo teises gina siekdama pašalinti pažeidimus, kurie trukdo naudotis jai priklausančiu daiktu, t. y. ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės bei pareikšti reikalavimai kvalifikuotini taikant ne CK 4.95, o 4.98 straipsniu.

13Ieškovė nurodė, kad nuo 2001-02-05 nuosavybės teise valdo neregistruotą ginčo ūkinį pastatą, kuris pagal 1998-08-06 atliktus kadastrinius matavimus plane pažymėtas 2I1ž, esančio adresu Trakų m., Karaimų g. 19, registro Nr. 10/73553.

14Atsakovai nurodė, kad 1968 metais įsikėlė gyventi į Karaimų g. 21, Trakus, nes pasikeitė būstus su S. S. šeima, kartu su namu naudojosi ir ginčo ūkiniu pastatu.

15Trakų rajono apylinkės teismas 2011-09-29 priėmė sprendimą ir nustatė faktą, kad atsakovės J. G. ir D. C., 1979 m. sausio 1 d. įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į ūkinį pastatą, unikalus Nr. 7994-0008-4033(ginčo ūkinį pastatą) užfiksuotą archyvinėje kadastro ir registro dokumentų byloje (archyvinės bylos Nr. 29261/38057), Karaimų g. 19, Trakų m., Trakų sav. (sprendimas apskųstas apeliacine tvarka).

16Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ieškovė 2001-02-05 pirkimo pardavimo sutartimi Nr. JK-440 ir 2010-05-03 dovanojimo sutartimi Nr. DA-1610 įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, plane pažymėtą indeksu 5I1Ž, esančius adresu Karaimų g. 19, Trakai Išraše pažymėta, kad ūkinis pastatas 2I1Ž nekilnojamojo turto registre neregistruotas (b.l.25-26). Taip pat ieškovė kartu su kitais bendrasavininkais - E. D. ir K. B. - nuosavybės teise įgijo žemės sklypą, esantį adresu Karaimų g. 19, Trakai, unikalus Nr.: 7977-0002-0077 (b.l.10).

17Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovai nuosavybės teise įgijo žemės sklypą, esantį adresu Karaimų g. 21, Trakai, unikalus Nr.: 7977-0002-0015 (b.l.11-13, prijungta civilinė byla Nr.2-75-804/2011).

18VĮ Registrų centre ginčo ūkinis pastatas neregistruotas (b.l.25-26).

19Trakų rajono apylinkės teisme gautas 2012 m. sausio 3d. Trakų rajono savivaldybės mero raštas, iš kurio matyti, kad gyvenamasis namas Karaimų g.19, Trakų m. yra žemės sklype, kadastrinis Nr. 7977/0002:77, o gyvenamasis namas Karaimų g.21, Trakų m. yra žemės sklype, kadastrinis Nr.7977/0002:15, kurie nuosavybės teise priklauso savininkams. Šie sklypai ribojasi tarpusavyje – Nekilnojamojo turto registre įregistruoti sklypai turi bendrą ribą, laisvos valstybinės žemės nėra. O ginčo ūkinis pastas, iš kurių ieškovė aprašo iškeldinti atsakovus yra valstybinėje žemėje (b.l.101-107).

20Trakų rajono apylinkės teisme 2012 m. sausio 9 d. gautas ieškovės atstovės prašymas dėl tinkamo ieškovo pakeitimo šioje civilinėje byloje (b.l.108, 109).

21Trakų rajono apylinkės teisme 2012 m. kovo 1d. gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus raštas, kuriuo Nacionalinė žemės tarnyba nesutinka būti įtraukta ieškovu šioje civilinėje byloje (b.l.116-118).

22Dėl CK 4.98 straipsnio taikymo sąlygų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog, pareiškęs negatorinį ieškinį, ieškovas turi įrodyti du dalykus: kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. M. B., bylos Nr. 3K-3-407/2008).

23CK 4.48 str. nustato, kad perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo, perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita.

24Nuosavybės teisę į ginčo ūkinį pastatą ieškovė grindžia namų valdos techninės apskaitos byla, kadastriniais matavimais atliktais 1998-08-06, tačiau teismas konstatuoja, kad tai nėra ieškovės nuosavybės teisę į ginčo ūkinį pastatą, patvirtinantys dokumentas.

25Taip pat teismas pažymi, kad 2010-03-26 Trakų apylinkės teismui ieškovė buvo pateikusi ieškinį (civ.b. Nr. 2-75-804/2011) atsakovams J. G., I. C. ir D. C. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ginčo ūkinį pastatą atsakovai pastatė savavališkai, tačiau Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 17d. nutartimi buvo priimtas ieškovų Z. B., E. D. ir K. B. atsisakymas nuo pateikto ieškinio.

26Todėl įvertinus visumą ištirtų įrodymų, daro išvadą, kad ieškovė neįrodė vienos iš būtinųjų CK 4.98 straipsnio normos taikymo sąlygų, t. y. kad ji yra ginčo ūkinio pastato savininkė, todėl ieškinį atmeta.

27Kitos byloje dalyvaujančių asmenų nurodytos aplinkybes ir byloje esantys rašytiniai įrodymai teismo plačiau neaptariami ir nevertinami kaip neturintys reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

28Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei už atstovavimą, ir susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str., 96 str., 178 str., 258 str., 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

30ieškovės Z. B. ieškinį atmesti.

31Priteisti iš Z. B. 109,01 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

32Priteisti iš Z. B. 700 Lt bylinėjimosi išlaidų J. G..

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė prašo įpareigoti atsakovus J. G., I. C. ir D. C. išsikelti iš... 3. Ieškovės atstovė adv. Ingai Abramavičiūtė palaikė ieškinį, kuriame... 4. Atsakovė J. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 5. Atsakovė D. C. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 6. Atsakovų atstovas adv. padėjėjas Valerijus Novikovas prašė ieškinį... 7. Atsakovė I. C., tretieji asmenys K. B. ir E. D. atsiliepimo į ieškinį... 8. Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 9. Tretysis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija rašte nurodė,... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. CK 4.37 straipsnyje įtvirtinta savininko teisė savo nuožiūra,... 12. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, ištyręs į bylą pateiktus... 13. Ieškovė nurodė, kad nuo 2001-02-05 nuosavybės teise valdo neregistruotą... 14. Atsakovai nurodė, kad 1968 metais įsikėlė gyventi į Karaimų g. 21,... 15. Trakų rajono apylinkės teismas 2011-09-29 priėmė sprendimą ir nustatė... 16. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 17. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 18. VĮ Registrų centre ginčo ūkinis pastatas neregistruotas (b.l.25-26).... 19. Trakų rajono apylinkės teisme gautas 2012 m. sausio 3d. Trakų rajono... 20. Trakų rajono apylinkės teisme 2012 m. sausio 9 d. gautas ieškovės atstovės... 21. Trakų rajono apylinkės teisme 2012 m. kovo 1d. gautas Nacionalinės žemės... 22. Dėl CK 4.98 straipsnio taikymo sąlygų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 23. CK 4.48 str. nustato, kad perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas... 24. Nuosavybės teisę į ginčo ūkinį pastatą ieškovė grindžia namų valdos... 25. Taip pat teismas pažymi, kad 2010-03-26 Trakų apylinkės teismui ieškovė... 26. Todėl įvertinus visumą ištirtų įrodymų, daro išvadą, kad ieškovė... 27. Kitos byloje dalyvaujančių asmenų nurodytos aplinkybes ir byloje esantys... 28. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str., 96 str., 178 str.,... 30. ieškovės Z. B. ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš Z. B. 109,01 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo... 32. Priteisti iš Z. B. 700 Lt bylinėjimosi išlaidų J. G..... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...