Byla 2-7999-809/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano kreditas“ ieškinį atsakovei S. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 703,40 Lt skolos ir palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad 2010-02-05 ieškovas su atsakove sudarė kredito sutartį Nr. MNST KODAS 8060 6690 EEE4 A217 D783 2B4B 3780 B8AA, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei 400 Lt dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. Atsakovė kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl liko skolinga ieškovui 155,20 Lt negrąžinto kredito bei 165,00 Lt palūkanų. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovei paskaičiavo 383,20 Lt delspinigių. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių (b.l. 1-3).

3Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka 2013-01-31 (b.l. 15). Iš jos per teismo nustatytą terminą, t.y. iki 2012-12-15, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas su atsakove prisijungimo būdu sudarė Kredito sutartį Nr. MNST KODAS 8060 6690 EEE4 A217 D783 2B4B 3780 B8AA (b. l. 3-6). Sutarties 3.1 punktu ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei kreditus, o atsakovė - grąžinti gautus kreditus kreditoriui ir sumokėti kredito mokestį bei netesybas, jei atsiranda prievolė jas mokėti. Aplinkybę, jog ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė, t.y. pervedė į atsakovės sąskaitą 400 Lt dydžio kreditą, patvirtina pateiktas 2010-02-05 mokėjimo nurodymas (b.l. 7). Pagal Kredito sutartį, atsakovė kreditą turėjo grąžinti iki 2010-03-08 (b. l. 8). Ieškovas nurodo, kad atsakovė pilnai kredito negrąžino iki šiol. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu visiškai atsiskaitė, byloje nėra.

7Lietuos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu pilnai atsiskaitė, atsakovė savo prievolės neginčija vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistinas 155,20 Lt negrąžinto kredito.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 165 Lt dydžio palūkanas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas minėto palūkanų dydžio niekaip nepagrindžia, nei ieškinyje, nei jo prieduose nenurodė reikalaujamų palūkanų normos, nepateikė teismui palūkanų skaičiavimo laikotarpio, taip pat nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad šalys yra susitarusios dėl tokio palūkanų dydžio. Pažymėtina, kad Lietuos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovo reikalavimas dėl 165,00 Lt palūkanų priteisimo atmestinas.

9Atsakovas už pavėluotą atsiskaitymą įsipareigojo mokėti 2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties 9.1. p.), ieškovas už nesavalaikį prievolės įvykdymą paskaičiavo 383,20 Lt dydžio delspinigius (b.l. 8). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2006). Vertinant nagrinėjamoje byloje sutartimi nustatytų ir prašomų priteisti delspinigių dydį, atsižvelgtina į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma – 383,20 Lt beveik 2,5 karto viršija negrąžinto kredito sumą – 155,20 Lt, pažymėtina, ir tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo bei sudarydama sutartį su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties šalis, jos galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų buvo ribotos, be to ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi beveik po metų po sutarties nutraukimo dienos (b.l. 9) ir tai sąlygojo nepagrįstai didelių delspinigių atsiradimą. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tuo tarpu, jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė yra vartotojas (fizinis asmuo) bei sudarydama sutartį su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties šalis ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, sprendžia, kad UAB „Mano kreditas“ Kredito sutarties bendrosiose sąlygose numatytas delspinigių dydis (2% už dieną) yra neprotingai didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą, ieškovui leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad UAB „Mano kreditas“ bendrosiose kredito sutarties sąlygose numatytas delspinigių dydis - 2 % už dieną, yra neprotingai didelis, todėl ir prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli. Siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais teismas sprendžia, kad tinkami ir protingi 0,05 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 14,12 Lt (155,20 Lt x 0,0005 x 182 d.).

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 169,32 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 10). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (24,07 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 17,00 Lt (72 Lt x 24,07 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“, j.a.k. 302441092, iš atsakovės S. S., a.k. ( - ) 155,20 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus 20 ct) negrąžinto kredito, 14,12 Lt (keturiolika litų 20 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (169,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 17,00 Lt (septyniolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai