Byla 2-3128-341/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2008-09-15 su atsakovu V. G. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo suteiktas 16600 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-09-14, tačiau skolininkas iki šiol bankui negražino 19209,09 Lt skolos. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (10,90 proc.) už naudojimąsi paskola bei mokėti 0,1 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną (Sutarties bendrosios dalies 5.3 p) bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius Sutarties bendrosios dalies 5.4 p. Atsakovas nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nuo kredito išdavimo dienos iki 2010-05-26 įmokas mokėjo (tačiau su vėlavimais), o vėliau, t.y. nuo 2010-05-26 iki 2012-08-21 (iki sutarties nutraukimo dienos) įmokų už kreditą bei palūkanas nemokėjo visai. Ieškovas 2010-09-13, 2012-06-12 ir 2012-07-16 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštus dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus, tačiau atsakovas šių reikalavimų neįvykdė. Ieškovui susisiekti su kredito gavėju nepavyko, nes atsakovas bankui žinomais telefonais neatsiliepė, darbo bei gyvenamosios vietos adresai nežinomi. Remdamasis Sutarties Bendrosios dalies 6.1. punktu, ieškovas 2012-08-21 nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas iki šiol bankui negrąžino 19209,09 Lt skolos (tame tarpe: 10867,20 Lt nesugrąžinto kredito, 3094,77 Lt priskaičiuotų palūkanų bei 5247,12 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas).

3Prašo priteisti iš atsakovo 19209,09 Lt skolą, kurią sudaro 10867,20 Lt nesugrąžintas kreditas, 3094,77 Lt priskaičiuotos palūkanos, 5247,12 Lt delspinigiai; žyminį mokestį - 576,00 Lt ir kitas banko turėtas bylinėjimosi išlaidas; penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujat (b.l. 39). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

8Byloje nustatyta, kad 2008-09-15 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui iki 2012-09-14 buvo suteiktas 16600 Lt kreditas būsto remontui; sutartyje nustatyta 10,90 procentų dydžio metinė palūkanų norma; atsakovas sutartimi įsipareigojo kiekvieno mėnesio 15 dieną mokėti bankui kredito grąžinimo įmokas pagal grafiką (specialiosios dalies 2.6.p., bendrosios dalies 5.1 p.), o už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, mokėti 0,1 procentų dydžio delspinigius (5.3 p., 5.4 p.) (b.l. 8-13).

9Sutarties 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau nei numatyta sutartyje, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, jei kredito laikotarpiu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų; tokiais pažeidimais laikomi Bendrosios dalies 5 punkte nustatytų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

10Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas įmokas mokėjo tik iki 2010-05-26, vėliau mokėjimų neatliko, pateikė sąskaitos akivaizdinę ir skolos bei delspinigių ataskaitą (b.l. 15-18, 23-30).

112010-09-13, 2012-06-12 bei 2012-07-16 raštais ieškovas informavo atsakovą apie įsiskolinimą ir įspėjo apie sutarties nutraukimą, jei per nustatytą terminą atsakovas nepadengs nurodyto dydžio įsiskolinimo (b.l. 14, 19-20). 2012-08-24 raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad bankas 2012-08-21 vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį (b.l. 21). Pagal ieškovo 2012-08-22 pažymą, atsakovas ieškovui pagal 2008-09-15 Kredito sutartį Nr. ( - ) liko skolingas 19209,09 Lt, iš jų 10867,20 Lt kredito suma, 3094,77 Lt palūkanos ir 5247,12 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 22).

12Atsakovas pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartinių prievolių neįvykdė ir yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti iš atsakovo V. G. 10867,20 Lt negrąžinto kredito ir 3094,77 Lt palūkanų (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6. 873-6.874 str., 6.886 str.).

13Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 5247,12 Lt delspinigių (b.l. 22-30).

14CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

15Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (0,1 procentai), į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (5247,12 Lt) sudaro pusę negrąžinto kredito sumos (10867,20 Lt), taip pat į paties ieškovo elgesį - nepaisant to, kad atsakovas įmokų nemokėjo nuo 2010-05-26, ieškovas per visą laikotarpį skaičiuodamas delspinigius, į teismą kreipėsi tik 2012-09-05. Įvertinus šias aplinkybes, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 3000 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

16Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Remiantis CPK 88 str., 93 str. 2 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas 506 Lt žyminis mokestis (b.l. 1) (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

19 Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) 10867,20 Lt negrąžinto kredito, 3094,77 Lt palūkanų, 3000 Lt delspinigių, iš viso 16961,97 Lt (šešiolika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 97 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 16961,97 Lt sumos nuo 2012-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 506 Lt (penkis šimtus šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2008-09-15 su atsakovu V. G.... 3. Prašo priteisti iš atsakovo 19209,09 Lt skolą, kurią sudaro 10867,20 Lt... 4. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai –... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Byloje nustatyta, kad 2008-09-15 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 9. Sutarties 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau... 10. Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas įmokas mokėjo tik iki... 11. 2010-09-13, 2012-06-12 bei 2012-07-16 raštais ieškovas informavo atsakovą... 12. Atsakovas pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų... 13. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 15. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuri... 16. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui... 17. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 2 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k.... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...