Byla e2A-867-864/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo už akių

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Legal Balance“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo už akių,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė 1.

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“ (toliau – ieškovas UAB „Legal Balance“) kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo J. D. 434,43 Eur negrąžinto kredito, 19,27 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 433,14 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pradinė kreditorė su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartis, pagal kurias pradinė kreditorė suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti ir mokėti palūkanas, tačiau atsakovas kredito negrąžino. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinė kreditorė atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė priteisti ieškovui UAB „Legal Balance“, iš atsakovo J. D. 434,43 Eur negrąžinto kredito, 19,27 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 40,84 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 494,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. birželio 14, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 11,15 Eur žyminio mokesčio. 3.

8Teismas nustatė, kad 2013 m. spalio 19 d. pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir atsakovas J. D. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 729291002 (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „4finance“ suteikė atsakovui 1000 Lt (289,62 Eur) kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2013-11-18, taip pat mokėti palūkanas (Sutarties specialiosios sąlygos, bendrųjų sąlygų 3.1 p.). 2013-10-24 UAB „4finance“ ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 729291002, pagal kurią pradinis kreditorius UAB „4finance“ suteikė atsakovui 500 Lt (144,81 Eur) papildomą vartojimo kreditą 30 dienų terminui. Atsakovas pagal sutartis įsipareigojo grąžinti 1500 Lt (434,43 Eur) kreditą iki 2013-11-18, taip pat mokėti palūkanas (Sutarties specialiosios sąlygos, bendrųjų sąlygų 3.1 p.). Atsakovas sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, sutartyse nustatytais terminais negrąžino kredito ir liko skolingas pradiniam kreditoriui 434,43 Eur negrąžinto kredito ir 19,27 Eur bendros vartojimo kredito kainos (mokėjimo palūkanų). 2017 m. birželio 29 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „4finance“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovą pagal vartojimo kredito sutartis Nr. 729291002. Apie reikalavimo perleidimą atsakovui pranešta 2017 m. liepos 3 d. pranešimu. 4.

9Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, paskaičiuotas po sutarties įvykdymo termino pasibaigimo, t. y. 433,14 Eur palūkanų kompensacinio pobūdžio palūkanų, paskaičiuotų už 319 pradelstas atsiskaityti dienas. 2013 m. spalio 19 d. ir 2013 m. spalio 24 d. vartojimo kredito sutarčių Nr. 729291002 bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma. Pagal sutarčių 7.1 punktą kredito gavėjui praleidus kredito ir/ ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. 2013 m. spalio 24 d. vartojimo kredito sutarties specialiose sąlygose nustatyta, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 200 proc., tačiau ieškovas prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, taikant 114,08 proc. normą. 5.

10Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju su atsakovu sudarytos sutartys yra vartojimo kredito sutartys. Sutarčių 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimus (sutarčių specialiosios sąlygos) mokamos esant sutarčių pažeidimui, todėl atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Taigi spręsdamas palūkanų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovavosi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., kurioje nustatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Be to, netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. 6.

11Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti kompensacinio pobūdžio palūkanų dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudarytos vartojimo kredito sutartys yra tipinės ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengtos vartojimo sutartys. Atsakovas yra vartotojas, jis sudarydamas sutartis buvo silpnesnioji sutarties šalis, kredito sutartis sudarė prisijungimo būdu. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, į pagrindinės prievolės sumą, teismas sprendė, kad prašomos priteisti 114,08 proc. metinės palūkanos arba 0,31 proc. dydžio palūkanos už kiekvieną pradelstą dieną, paskaičiuotos už 319 dienas, yra nepagrįstai didelės, todėl mažintinos iki 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos už 180 d., tai sudaro 40,84 Eur sumą ((453,70 Eur X 0,05 proc.) x 180 d.), kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo.

12III. Apeliacinio skundo argumentai

137.

14Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Legal Balance“ prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-23979-936/2018 dalyje dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos ir priteisti apeliantui UAB „Legal Balance“ iš atsakovo J. D. 433,14 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-23979-936/2018 dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti apeliantui UAB „Legal Balance“ iš atsakovo J. D. 20 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo už akių dalį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 8.

15Nurodo, kad atsakovas Sutartimi įsipareigojo ne tik apeliantui grąžinti suteiktą 434,43 Eur vartojimo kreditą, sumokėti 19,27 Eur bendros vartojimo kredito kainos, kurios metinė norma – 200 proc., per 30 (trisdešimt) dienų laikotarpį, bet ir Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1., 4.4., 6.5. bei 7.1. punktais Sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios skaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą bendrą vartojimo kredito kainą, ir sudaro 200 proc.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

179.

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. 10.

19Apeliacinėje byloje ginčo objektu yra palūkanų dydžio sumažinimas nuo 433,14 Eur iki 40,84 Eur ir jų kvalifikavimas ne kaip mokėjimo funkciją atliekančių (už naudojimąsi pinigais po sutarties nutraukimo) palūkanų, bet kaip kompensuojamųjų palūkanų. 11.

20Apeliantė kaip ieškinio faktinį pagrindą nurodė 2013 m. spalio 19 d. tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovės sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas viso 289,62 Eur vartojimo kreditas. 2014 m. liepos 4 d. atsakovė pateikė paraišką papildomai kredito sumai, kurią pirminis kreditorius tenkino pasirašant 2013 m. spalio 24 d. vartojimo kredito sutartį. Iš viso pirminis kreditorius suteikė atsakovei 434,43 Eur kredito sumą. Ieškovės teisę reikšti ieškinį pagrindžia 2017 m. birželio 29 d. paskolų portfelio pardavimo sutartis, kurios pagrindu UAB „4finance“ perleido reikalavimą ieškovei UAB „Legal Balance“. 12.

21Bendrųjų sąlygų 4.1 punkte numatyta, kad „Už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra Kredito kainos metine norma (toliau – Bendra norma) ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose“. Pagal vartojimo kredito sutarties specialiąsias sąlygas – vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 114, 08 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 200 proc. Prašydama priteisti 433,14 Eur palūkanas ieškovė taiko 114, 08 proc. metinę palūkanų normą. 13.

22Nagrinėjamu atveju, apeliantė nesutinka su sprendimo už akių dalimi, kuria teismas netenkino ieškinio dalies dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimosi vartojimo kredito suma po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos priteisimo. Teigia, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė ieškiniu reikalavo ne netesybų / kompensuojamųjų palūkanų, o mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po sutarties termino pasibaigimo dienos sumą. 14.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pažymima, kad Lietuvos civilinėje teisėje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (Civilinio kodekso 6.210, 6.261 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007; 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007; kt.). 15.

24Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą (pelno palūkanas arba šiuo atveju – kredito mokestį) sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (Civilinio kodekso 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek Civilinio kodekso normose (pvz., Civilinio kodekso 6.872, 6.896 straipsniai ir kt.), tiek ir specialiuose įstatymuose (pvz., Vartojimo kredito įstatyme). 16.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jeigu paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-275-248/2015). Toks aiškinimas atitinka ir mokėjimo palūkanų paskirtį – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi pinigais tol, kol toks naudojimasis tęsiasi. 17.

26Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai. Dėl skirtingos šių palūkanų paskirties kreditorius šių palūkanų gali reikalauti kartu, t. y. pelno ir kompensuojamosios palūkanos vienu metu gali būti skaičiuojamos sudarius bet kurį finansavimo sandorį. Tokiu atveju kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo palūkanų – už naudojimąsi paskolintais pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). 18.

27Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šalių pasirašytos sutarties sąlygas, pritaria apeliantės argumentams, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės prašomas priteisti 433,14 Eur pelno (mokėjimo) palūkanas kvalifikavo kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas. 19.

28Nagrinėjamu atveju, šalių sudarytos Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte numatyta, jog už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra Kredito kainos metine norma, kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose. Pagal bendrųjų sąlygų 4.4. punktą – palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui. Sutartyje numatyta, jog po Sutarties nutraukimo lieka kredito gavėjo pareiga mokėti mokėjimo palūkanas (6.5 punktas). Sutarties bendrųjų sąlygų 6.5 punkte nustatyta, jog iki bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos Sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir / ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti pagal Sutartį mokėtinas sumas. 20.

29Sutiktina su apeliante, kad atsakovas sutartimi įsipareigojo ne tik grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti sutartyje nurodytą bendrą vartojimo kredito kainą, bet ir sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios skaičiuojamos pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. 21.

30Teismas sprendžia, kad ieškovės prašomos priteisti 433,14 Eur palūkanos yra mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kurių paskirtis – atlyginti kredito davėjui už naudojimąsi kredito suma, o ne kompensuoti kredito gavėjo nuostolius dėl kredito grąžinimo termino praleidimo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neatskyrė mokėjimo palūkanų nuo kompensuojamųjų ir šalių aptartas mokėjimo palūkanas nepagrįstai sumažino remdamasis Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, kurios nuostatos taikomos tik netesyboms, t. y. tik tokiems mokėjimams, kurie skirti nuostoliams (negautoms pajamoms), atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti. Pelno palūkanos nepatenka į šios normos taikymo sritį, nes jos yra kaip atlyginimas (mokestis) už paskolintus pinigus, o šiuo atveju šalių nustatytos palūkanos buvo sutartas atlygis už kredito davėjo suteiktus naudotis pinigus. Sutiktina su apeliante, kad tol, kol atsakovas negrąžina paskolintos vartojimo kredito sumos, laikoma, kad jis ja naudojasi ir už šį naudojimąsi ieškovei privalo mokėti sutartas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas. 22.

31Pirmosios instancijos teismas priteisė 40,84 Eur bendros vartojimo kredito kainos pagal sutarties grafiką iki sutarties nutraukimo ir šio dydžio nemažino. Sumažinta buvo mokėjimo palūkanų dalis, kurią prašyta priteisti po sutarties nutraukimo. Jau nurodyta, kad sutarties bendrųjų sąlygų 6.5 punkte nustatyta, jog iki kol bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir/ar palūkanų, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti pagal sutartį mokėtinas sumas. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktą kredito gavėjui praleidus mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra kredito kainos metinė norma skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalį, Vartojimo kredito įstatymą ir sutartį. Sutarties nuostatos ir Civilinio kodekso 6.872 straipsnio 2 dalis patvirtina atsakovo pareigą mokėjimo palūkanas mokėti iki kredito grąžinimo. 23.

32Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.). 24.

33Aptariamu atveju vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta 2013 m. spalio 19 d. Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d.) nustatė kad preziumuojama, jog bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. To paties straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Tai reiškia, kad tokiais atvejais, kai bendra vartojimo kredito kainos metinė norma didesnė kaip 200 proc., pripažįstama, jog kaina neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimų, tačiau kita sutarties šalis (kredito įstaiga), gali šią prezumpciją nuginčyti (įrodyti, kad kaina atitinka minėtus įstatymo reikalavimus. Tačiau toks teisinis reglamentavimas nereiškia, kad bendra vartojimo kredito kaina, neviršijanti šio dydžio, visais atvejais atitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimus. Tokiais atvejais, kai bendra kredito kaina neviršija įstatyme nustatytos maksimalios ribos (200 proc.), ji turi būti vertinama pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio kriterijus ir gali būti pripažinta jų neatitinkančia bei dėl to mažintina. 25.

34Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015, 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). 26.

35Nagrinėjamo ginčo atveju šalių sudarytoje kredito sutartyje nustatyta bendra kredito kainos metinė norma (200 proc.) yra mažesnė, nei sutarties sudarymo metu įstatyme numatyta jos didžiausia riba. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, taip pat į tai, kad ieškovė palūkanas paskaičiavo taikydama 114, 08 proc. metinę palūkanų normą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju palūkanų mažinti nebuvo pagrindo. 27.

36Nurodytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo šalių vartojimo kredito sutartyje nustatytas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas kaip kompensacines palūkanas ir nepagrįstai sprendė, kad jų dydis yra aiškiai per didelis. Dėl to apskųstas pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių keistinas, ieškinį patenkinant visiškai (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). 28.

37Apeliacinį skundą patenkinus, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 5 dalis). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 22 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis – 20 Eur. Skundžiamą sprendimą už akių pakeitus, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmosios instancijos teisme, priteisiant ieškovei visas pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 20 Eur. 29.

38Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį, todėl, patenkinus apeliacinį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo. 30.

39Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas,

Nutarė

40pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimą už akių ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

41„Patenkinti ieškinį visiškai.

42Priteisti ieškovui UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679, iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) 434,43 Eur negrąžinto kredito, 19,27 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 433,14 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 886, 84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. birželio 14 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 20 Eur žyminio mokesčio“.

43Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei UAB „Legal Balance“ (juridinio asmens kodas 302528679) iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) 15 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“ (toliau – ieškovas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu už... 8. Teismas nustatė, kad 2013 m. spalio 19 d. pradinė kreditorė UAB... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo... 10. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju su atsakovu sudarytos sutartys yra... 11. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl... 12. III. Apeliacinio skundo argumentai... 13. 7.... 14. Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Legal Balance“ prašo pakeisti Vilniaus... 15. Nurodo, kad atsakovas Sutartimi įsipareigojo ne tik apeliantui grąžinti... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. 9.... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320... 19. Apeliacinėje byloje ginčo objektu yra palūkanų dydžio sumažinimas nuo... 20. Apeliantė kaip ieškinio faktinį pagrindą nurodė 2013 m. spalio 19 d. tarp... 21. Bendrųjų sąlygų 4.1 punkte numatyta, kad „Už naudojimąsi Kreditu,... 22. Nagrinėjamu atveju, apeliantė nesutinka su sprendimo už akių dalimi, kuria... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pažymima, kad Lietuvos... 24. Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas... 26. Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais... 27. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šalių pasirašytos sutarties... 28. Nagrinėjamu atveju, šalių sudarytos Kredito sutarties bendrųjų sąlygų... 29. Sutiktina su apeliante, kad atsakovas sutartimi įsipareigojo ne tik grąžinti... 30. Teismas sprendžia, kad ieškovės prašomos priteisti 433,14 Eur palūkanos... 31. Pirmosios instancijos teismas priteisė 40,84 Eur bendros vartojimo kredito... 32. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama... 33. Aptariamu atveju vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta 2013 m. spalio 19 d.... 34. Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų)... 35. Nagrinėjamo ginčo atveju šalių sudarytoje kredito sutartyje nustatyta... 36. Nurodytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 37. Apeliacinį skundą patenkinus, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos... 38. Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį, todėl,... 39. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 40. pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimą už... 41. „Patenkinti ieškinį visiškai.... 42. Priteisti ieškovui UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679, iš atsakovo... 43. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei UAB „Legal Balance“...