Byla 2S-943-163/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, UAB „Būsto paskolų draudimas“, antstolio J. P. kontora, R. M

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, UAB „Būsto paskolų draudimas“, antstolio J. P. kontora, R. M.,

Nustatė

2pareiškėjas J. M. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratore paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Nurodė, kad skola kreditoriams –398 453,28 Lt, jo gaunamos pajamos per mėnesį sudaro vidutiniškai 2 000 Lt, sutuoktinė nedirba, šeima augina dvi mažametes dukras. Turimo nekilnojamo turto, kuris įkeistas kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“, rinkos vertė pagal masinį vertinimą – 240 079 Lt. Teigė, jog gaunamų pajamų nepakanka įsiskolinimams ir delspinigiams mokėti.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-20 nutartimi J. M. iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“; nustatė 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtino 1 200 Lt lėšų bendrą sumą (įskaičius mokesčius), kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti J. M. bankroto procedūroms atlikti per visą laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; patvirtino 6 000 Lt bendrą lėšų sumą, reikalingą J. M. būtiniesiems poreikiams tenkinti, visam laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui patvirtinti. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas pagal savo turtinę padėtį negali įvykdyti turimų skolinių įsipareigojimų kreditoriams, jo skolinio įsipareigojimo, kurio pareiškėjas negali įvykdyti, suma akivaizdžiai viršija 25 MMA, todėl pareiškėjas yra nemokus. Teismas nenustatė Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatytos sąlygų.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-20 nutartį ir klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo perduoti teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas neįsitikino, jog neegzistuoja Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 8 d. 2–4 p. numatyti pagrindai, vadovavosi tik pareiškėjo teiginiais. Teismas privalėjo įpareigoti pareiškėją pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog jis nesudarė nesąžiningų sandorių per 36 mėn., taip pat pažymą apie žalingų įpročių neturėjimą bei įrodymus, kad pareiškėjui nėra iškelta baudžiamųjų bylų. Teismas pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus negalėjo nustatyti tikslaus pareiškėjo gaunamų pajamų dydžio, todėl turėjo įpareigoti pareiškėją pateikti papildomus dokumentus, kurie patvirtintų apie jo gaunamas pajamas, tačiau to nepadarė, todėl nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas yra nemokus.

5Pareiškėjas J. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismui buvo pateikti visi dokumentai, kurie turi būti pateikti prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas teisingai nustatė, kad egzistuoja visos bankroto bylos iškėlimui būtinos sąlygos.

6Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, paneigiančių teismo išvadų teisėtumą. Teismas teisingai nustatė, kad pareiškėjas yra nemokus, o atsisakymo iškelti bankroto bylą pagrindų nėra.

7Atskirasis skundas atmestinas

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu (CPK 320, 338 str.). Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-20 nutarties, kuria teismas pareiškėjui J. M. iškėlė bankroto bylą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

9Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai iškėlė pareiškėjui bankroto bylą, neįsitikino, jog neegzistuoja Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 8 d. 2–4 p. numatyti pagrindai, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės argumentais neturi pagrindo sutikti.

10Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalis numato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą tuomet, jei nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų atsisakyti iškelti bankroto bylą. Taigi, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti fizinio asmens nemokumo faktą ir įvertinti, ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų pagrindų, kuriems esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

11Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 1 d. numato, jog fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus, kai remiamasi aplinkybėms, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Įrodinėjimo priemonės yra šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai, daiktiniai įrodymai ir ekspertų išvados (CPK 177 str.). Šalys, davę priesaiką byloje, turi teisę duoti paaiškinimus apie turinčias reikšmės bylai aplinkybes raštu. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai apie jiems žinomas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, turi būti patikrinami ir įvertinami teismo (CPK 186 str. 2, 4 d.). Rašytiniai įrodymai – tai dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės byla (CPK 197 str.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-04-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje).

12FABĮ 4 straipsnio 4 dalyje numatyta, kokie turi būti pateikti teismui dokumentai prie pareiškimo iškelti bankroto bylą. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas pateikė visus dokumentus, kuriuos įstatymas įpareigoja pateikti teismui prie pareiškimo iškelti bankroto bylą (FABĮ 4 str. 4 d.). FABĮ 3 d. 1 punkte numatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali įpareigoti fizinį asmenį pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentus. Teismo posėdžio garso įrašas patvirtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą, aiškinosi, ar nėra FABĮ 5 str. 8 dalyje numatytų sąlygų, kurias nustačius būtų pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą. Pareiškėjas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo bei prie jo pridėtais rašytiniais įrodymais, teismo posėdyje patvirtino, kad per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo nebuvo sudaręs sandorių, dėl kurių jis tapo nemokus ir kurie galėjo pažeisti jo kreditorių teises, neatliko jokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais; neturi žalingų įpročių; nėra baustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus BK 207–209, 216, 222–223 str. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo nesąžiningumu. Pažymėtina, kad civilinė teisė įvirtina sąžiningumo prezumpciją (CK 1.5 str.), todėl šalis, kuri teigia, kad kita šalis yra nesąžininga, privalo tai įrodyti. Apeliantė, teigdama, kad pareiškėjas yra nesąžiningas bei egzistuoja FABĮ 5 str. 8 d. 3–4 p. numatyti pagrindai, kuriems esant teismas turėjo atsisakyti pareiškėjui iškelti bankroto bylą, nepateikė tai patvirtinančių duomenų (CPK 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad remiantis pareiškėjo pateiktais ir pirmosios instancijos teismo CPK 185 straipsnio pagrindu įvertintais įrodymais, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad neegzistuoja FABĮ 5 str. 8 d. numatyti pagrindai.

13Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad teismas nepagrįstai pripažino pareiškėją nemokiu. Fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA (FABĮ 2 str. 2 d.). Į bylą pateikti įrodymai tvirtina, kad šiuo metu pareiškėjas dirba pagal verslo liudijimą, apie gaunamas pajamas pažymi gyventojų, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale. Iš pareiškėjo pateikto pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo matyti, kad pareiškėjo gaunamos pajamos nėra pastovios, vidutiniškai per mėnesį sudaro apie 2000 Lt. Nors apeliantė teigia, kad pareiškėjas gauna daugiau pajamų, tačiau šių teiginių nepagrindė jokiais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl jos argumentai, kad teismas nesiaiškino pareiškėjo turtinės padėties, atmestini kaip nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs pareiškėjo skolos dokumentus, nustatė, kad šiuo metu pareiškėjo turimų įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, dydis – 398 453,28 Lt. Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso nekilnojamais turtas – butas, adresu ( - ), kuris buvo įgytas už kreditą ir įkeistas kreditoriui, pareiškėjo teigimu, buto vidutinė rinkos vertė – 240 000 Lt. Apeliacinės instancijos teismas, atlikęs pareiškėjui priklausančio turto – buto, adresu ( - ), vidutinių rinkos verčių paiešką VĮ Registrų centro interneto svetainėje (http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_obj.jsp), nustatė, kad – buto preliminari rinkos vertė siekia 180 000 Lt, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, jog šio turto vertė yra daug didesnė (CPK 178 str., 185 str.). Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad pareiškėjo gaunamos pajamos nėra pakankamos grąžinti skolas, o turimo likvidaus turto vertė yra mažesnė už pareiškėjo skolas kreditoriams ir jo nepakaktų padengti turimiems įsipareigojimams, kurių suma didesnė nei 25 000 Lt. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad teismas teisingai įvertino pareiškėjo pateiktus duomenis apie pareiškėjo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą ir jo vertę, taip pat duomenis apie gaunamas pajamas bei įvertinęs jo turimų įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, dydį pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo gaunamų pajamų nepakaktų turimiems skoliniams įsipareigojimams padengti, ir padarė teisingą išvadą, kad pareiškėjas yra nemokus ir yra pagrindas jam iškelti bankroto bylą (FABĮ 6 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis tuo kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė fizinio asmens bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, visapusiškai ir išsamiai išanalizavo bei įvertino bylos duomenimis, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai