Byla e2-13690-722/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo A. V. 418,89 Eur skolos pagal 2014-04-28 Vartojimo kredito sutartį Nr. 9819157001 su pirminiu kreditoriumi UAB „4finance“ bei 2015-12-21 ir 2016-03-10 Reikalavimo perleidimo sutartis, 602,08 Eur palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu 2018-05-14 (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2014-04-28 Vartojimo kredito sutarties Nr. 9819157001 specialiosios ir bendrosios sąlygos, 2015-12-21 ir 2016-03-10 Reikalavimo perleidimo sutarčių, išrašų iš įsipareigojimų sąrašo, 2016-05-04 pranešimo atsakovui apie reikalavimo perleidimą, pradinio kreditoriaus sąskaitos išrašo, patvirtinančio kredito suteikimą kopijos iš dalies patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Pradinis kreditorius UAB „4finance“ ir atsakovas 2014-04-28 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9819157001, pagal kurią UAB „4finance“ suteikė atsakovui 1500 Lt (434,43 Eur) dydžio kreditą. Atsakovas suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2016-06-28. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nesilaikė įmokų mokėjimo grafiko ir paskolos negrąžino, liko negrąžinta 418,89 Eur suma, todėl pradinis kreditorius 2014-12-19 paskolos sutartį nutraukė (ieškovės paaiškinimu) ir 2015-12-21 reikalavimo teises į atsakovą perleido International Risk Management OU, o šis atitinkamai 2016-03-10 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi reikalavimo teises į skolininką perleido naujam kreditoriui – ieškovei.

9Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 str. 1 d.).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.63 ir 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto mokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovas sutarties tinkamai nevykdė, iki ieškinio teismui padavimo skolos negrąžino, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 418,89 Eur skola.

11Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 602,08 Eur dydžio palūkanas yra tenkintinas iš dalies. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 602,08 Eur dydžio sutartines palūkanas, iš jų: 106,14 Eur už laikotarpį nuo 2014-06-28 iki 2014-12-19 (sutarties nutraukimo) atsižvelgiant į sutartyje nustatytą 78,82 proc. palūkanų normą, bei 495,94 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2014-12-20 iki 2015-07-11 taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 114,60 proc.

12Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys: 2001-04-18 Nr. 3K-3-475/2001, 2008-10-28 Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.). Vertinant greito kredito sutarties sąlygas, teismui būtina atsižvelgti į įstatymo leidėjo valią įtvirtintą Vartojimo kreditų įstatyme, kuris buvo priimtas būtent tikslu pažaboti greitųjų kreditų įstaigų lupikišką veiklą ir užtikrinti aukštesnę vartotojų teisių apsaugą vartojimo kredito teikimo paslaugų srityje. Minėtu įstatymu įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių. Įstatyme įtvirtinta kredito davėjų pareiga atsakingai įvertinti kredito gavėjo mokumą. Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 3 d. nustatyta, jog teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą. Šiuo atveju atsakovui buvo suteiktas 1500 Lt (43443 Eur) vertės kreditas, byloje nėra duomenų, kad pradinis kreditorius ar ieškovė būtų patyrusi kokius tai nuostolius ar dideles laiko sąnaudas, tačiau prašomos priteisti 602,08 Eur dydžio palūkanos, pusantro karto viršija pagrindinės skolos (418,89 Eur) sumą. Taip pat ieškovės paskaičiuotas palūkanų dydis - 495,94 Eur, už laikotarpį nuo 2014-12-20 iki 2015-07-11 yra visiškai nepagrįstas, nes net taikant paskolos sutartyje numatytą 114,60 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, už nurodytą laikotarpį paskaičiuotų palūkanų suma, atsižvelgiant į skolos ir palūkanų (paskaičiuotų iki sutarties nutraukimo – 106,14 Eur) bendrą sumą (418,89 Eur + 106,14 Eur = 525,03 Eur) negali būti didesnė už 334,64 Eur sumą (525,03 Eur x 114,60 proc. : 365 d. x 203 d. = 334,64 Eur).

13Ieškovė ieškinyje nenurodė kokiu būdu ji paskaičiavo 495,94 Eur palūkanų sumą už jos nurodytą laikotarpį nuo 2014-12-20 iki 2015-07-11, todėl teismas daro išvadą, kad šiuo atveju vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, yra pagrindas prašomų priteisti palūkanų dydį sumažinti iki 400,00 Eur. Tokia palūkanų suma, atsižvelgiant į prievolės dydį, laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jo priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

15Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (80,21 proc.) – 18,45 Eur sumokėto žyminio mokesčio (23 Eur) dalis.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo A. V. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės UAB „Finansų administravimas“, įmonės kodas: 304179870, buveinės adresas: Kaunas, Jonavos g. 254A, a. s. Nr. LT217044060008086416 AB SEB banke, naudai 418,89 Eur (keturis šimtus aštuoniolika eurų 89 euro centus) skolos pagal 2014-04-28 Vartojimo kredito sutartį Nr. 9819157001 su pirminiu kreditoriumi UAB „4finance“ bei 2015-12-21 ir 2016-03-10 Reikalavimo perleidimo sutartis, 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2018-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 18,45 Eur (aštuoniolika eurų 45 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė,... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2014-04-28 Vartojimo kredito... 9. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.63 ir 6.200... 11. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 602,08 Eur dydžio palūkanas... 12. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies,... 13. Ieškovė ieškinyje nenurodė kokiu būdu ji paskaičiavo 495,94 Eur... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 15. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškinį patenkinus iš dalies, iš... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142,... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo A. V. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...