Byla e2-818-466/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovams A. M. ir D. M. dėl skolos priteisimo.

4Teismas

Nustatė

5ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 7 903,76 eurų skolą, kurią sudaro 4 792,93 eurų negrąžintas kreditas, 2 199,32 eurų palūkanos ir 911,51 eurų delspinigiai, taip pat 16 procentų dydžio metines palūkanas už kredito sumą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė savo reikalavimus grindžia atsakovų ir akcinės bendrovės (toliau – AB) „Swedbank“, sudaryta 2008-08-06 Vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ) bei 2013-02-22 Reikalavimo perleidimo sutartimi, pagal kurią ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovus iš AB „Swedbank“.

6Atsakovė D. M. atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad AB „Swedbank“ suteiktas vartojimo kreditas buvo panaudotas automobiliui įsigyti ir paskolą iš bendrų šeimos lėšų dengė atsakovas A. M. 2013 m. pradžioje D. M. ir A. M. santykiai pašlijo ir A. M. išsikėlė gyventi kitur. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-28 sprendimu santuoka buvo nutraukta ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Po santuokos nutraukimo prievolės AB „Swedbank“ vykdymas tapo apsunkintas, tačiau D. M. pasitikėjo sutuoktinio teiginiais, kad jis tinkamai vykdo įsipareigojimus bankui. Iki šio ieškinio atsakovė D. M. nebuvo gavusi jokių pranešimų, jokių raginimų atsiskaityti pagal Vartojimo kredito sutartį ir, atsakovės žiniomis, tokių raginimų nėra gavęs buvęs sutuoktinis A. M. Atsakovė taip pat nesutiko su prašomomis priteisti palūkanomis ir delspinigiais.

7Atsakovas A. M. atsiliepime nurodė, kad įmokų jis nemokėjo, nes banko tarnautoja jam pasakė, jog jis nebėra skolingas. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovė nėra pateikusi skolos apskaičiavimo.

8Ieškovė pateikė teismui papildomus paaiškinimus dėl skolos bei nurodė, kad ieškinyje yra pateiktas skolos apskaičiavimas. A. M. sutiko su susidariusios skolos suma ir tai patvirtino 2018‑02‑20 pranešimu.

9Apie teismo posėdį, vykusį 2018 m. kovo 12 d. 13:30 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovė prašė nagrinėti bylą jos atstovei nedalyvaujant, atsakovė D. M. taip yra pateikusi tokį prašymą. Atsakovas A. M. pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl atsakovo susirgimo, tačiau teismas, įvertinęs užsitęsusį bylos nagrinėjimą, protokoline nutartimi atsakovo prašymo netenkino. Nenustačius kitų kliūčių nutarta nagrinėti bylą iš esmės šalims nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-08-06 pirminė kreditorė AB „Swedbank“ (buvęs AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovai A. M. bei D. M. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 14 320,51 eurų (49 445,87 Lt) dydžio kreditas, o atsakovai įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą mokant dalimis iki 2013-08-03 bei mokėti palūkanas bei kitus sutartyje nustatytus mokėjimus. Už suteiktą kreditą buvo nustatyta 10,50 procentų dydžio metinė palūkanų norma ir 11,32 procentų dydžio metinė kredito grąžinimo norma. Sutartimi atsakovai taip pat įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įmokų mokėjimo dieną. Atsakovai tinkamai nevykdė kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl 2013-03-21 bankas pranešimu informavo A. M. apie susidariusį įsiskolinimą ir pareikalavo jį padengti iki 2013-04-08 bei įspėjo, kad neįvykdžius šio reikalavimo sutartis bus vienašališkai nutraukta nuo 2013-04-09. Atsakovai nereagavo į pranešimą, susidariusios skolos nesumokėjo, todėl Kredito sutartis buvo vienašališkai nutraukta nuo 2013-04‑09. Iš viso atsakovai liko skolingi pirminei kreditorei 7 903,76 eurų sumą, kurią sudaro 4 792,93 eurų negrąžintas kreditas, 2 199,32 eurų palūkanos, 911,51 eurų delspinigiai.

12Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. 2013‑02-22 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurios 2013-04-25 bylų priėmimo – perdavimo aktu ieškovė perėmė skolos iš atsakovų reikalavimo teisę. Atsakovams buvo išsiųsti pranešimai apie reikalavimo perleidimą ir raginimas sumokėti skolą, tačiau jie nereagavo, todėl ieškovė prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų 7 903,76 eurų skolą.

13Atsakovė D. M. nesutiko, kad ji turi pareigą grąžinti vartojimo kreditą, kadangi paimtas kreditas buvo panaudotas automobiliui įsigyti ir paskolą dengė atsakovas A. M., kuris po santuokos nutraukimo ir toliau turėjo pareigą vykdyti mokėjimus bankui. Toks atsakovės teiginys nėra pagrįstas, kadangi 2008-08-06 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) yra pasirašę abu atsakovai, kurie kartu įsipareigojo grąžinti kreditą bei sumokėti kitas įmokas. Atsakovė pateikė teismui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-28 sprendimą, kuriuo santuoka buvo nutraukta ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Minėtos sutarties 8 punkte nurodyta, jog kreditorinius įsipareigojimus AB „Swedbank“ vykdo D. M. ir A. M. solidariai. Pažymėtina, kad santuoka buvo nutraukta abiejų šalių sutikimu, taigi, atsakovė pati sutiko, kad ji turi solidarią pareigą grąžinti kreditą ir jos neginčijo. Dėl nurodytų priežasčių atsakovės teiginiai apie tai, kad paimtą kreditą turėtų grąžinti A. M., pripažintini deklaratyviais ir neįrodančiais, jog po santuokos nutraukimo prievolė grąžinti kreditą buvo perkelta A. M. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad abu atsakovai turi solidarią pareigą grąžinti kreditą bei sumokėti kitus vartojimo kredito sutartimi nustatytus mokėjimus, ir pripažintina, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti skolą iš atsakovų solidariai.

14Atmestinas ir atsakovės D. M. argumentas, kad ji bei jos sutuoktinis nebuvo gavusi jokių pranešimų ar raginimų atsiskaityti pagal Vartojimo kredito sutartį, kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog AB „Swedbank“ 2013-03-21 pranešimu informavo A. M. apie susidariusį įsiskolinimą ir pareikalavo jį padengti iki 2013-04-08 bei įspėjo, kad neįvykdžius šio reikalavimo sutartis bus vienašališkai nutraukta nuo 2013-04-09, šis pranešimas buvo siųstas adresu ( - ), kur iki šiol gyvena atsakovė. Be to, po reikalavimo perleidimo UAB „Gelvora“ 2013‑05‑09 išsiuntė pranešimus apie skolą, adresuotus abiem atsakovams. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad atsakovė visiškai nepagrįstai teigia, jog ji nežinojo apie susidariusią skolą. Dėl tos pačios priežasties atmestinas ir atsakovo A. M. teiginys, kad jis nežinojo apie skolą ir manė, kad kreditas bankui yra grąžintas.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (Lietuvos Respublikos CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovai būtų visiškai atsiskaitę su ieškove, todėl iš atsakovų solidariai priteistinas 4 792,93 eurų negrąžintas kreditas ir 2 199,32 eurų palūkanos už laikotarpį nuo 2013-04-25 iki 2017-07-24 ieškovės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis).

16Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnis). Vartojimo kredito sutarties 7.1 punkte ir specialiojoje dalyje nustatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas, kredito gavėjai įsipareigoja už kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,10 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovams buvo apskaičiuoti 911,51 eurų delspinigiai už 180 dienų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006‑11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į teismų praktiką bei tai, kad šalių sudaryta sutartis yra dėl vartojimo kredito, pripažintina, jog prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnis). Jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą (Lietuvos Respublikos CPK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-107/2006). Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad 0,10 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybos mažintinos iki 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovų solidariai priteistini 431,36 eurų delspinigiai (4 792,93 eurų x 0,05 procento x 180 dienų) ieškovės naudai.

17Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.873 straipsnio 1 dalį, 6.874 straipsnio 1 dalį, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovų 16 procentų dydžio metines palūkanas už kredito sumą (4 792,93 eurų) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies sąlygomis, už suteiktą kreditą buvo nustatyta 10,50 procentų dydžio metinė palūkanų norma ir 11,32 procentų dydžio metinė kredito grąžinimo norma, todėl šis ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovų solidariai priteistinos 11,32 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą kredito sumą (4 792,93 eurų) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-28) iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos.

18Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (7 423,61 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (94 procentai) iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 167,32 eurų žyminio mokesčio (po 83,66 eurų iš kiekvieno atsakovo) ieškovės naudai.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsniu, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 15,84 eurų pašto išlaidos (po 7,92 eurų iš kiekvieno atsakovo) valstybės naudai.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovų A. M., a. k. ( - ), ir D. M., a. k. ( - ), lygiomis dalimis 4 792,93 eurų negrąžintą kreditą, 2 199,32 eurų palūkanas, 431,36 eurų delspinigius, 11,32 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą (4 792,93 eurų) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-28) iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (7 423,61 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 167,32 eurų bylinėjimosi išlaidas (po 83,66 eurų iš kiekvieno atsakovo) ieškovės UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai.

24Likusią ieškinio dalį atmesti.

25Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. M., a. k. 365050500246, ir D. M., a. k. ( - ), 15,84 eurų pašto išlaidas (po 7,92 eurų iš kiekvieno atsakovo) valstybės naudai (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

26Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškiniu... 6. Atsakovė D. M. atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies.... 7. Atsakovas A. M. atsiliepime nurodė, kad įmokų jis nemokėjo, nes banko... 8. Ieškovė pateikė teismui papildomus paaiškinimus dėl skolos bei nurodė,... 9. Apie teismo posėdį, vykusį 2018 m. kovo 12 d. 13:30 val., šalys buvo... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-08-06 pirminė... 12. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi... 13. Atsakovė D. M. nesutiko, kad ji turi pareigą grąžinti vartojimo kreditą,... 14. Atmestinas ir atsakovės D. M. argumentas, kad ji bei jos sutuoktinis nebuvo... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį,... 16. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 17. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.873 straipsnio 1 dalį, 6.874 straipsnio 1... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu,... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsniu, iš atsakovų lygiomis... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 270 straipsniais,... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovų A. M., a. k. ( - ), ir D. M., a. k. ( - ), lygiomis... 24. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 25. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. M., a. k. 365050500246, ir D. M.,... 26. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...