Byla 2-4076-516/2011
Dėl sandoriu pripažinimo niekiniais ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Rasa Gudžiuniene, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. G., M. K., atsakovams R. G., V. G., M. G., atsakovo M. G. atstovui advokatui A. D.,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo BUAB “Traku vairas” ieškini atsakovams M. G., V. G. ir R. G. del sandoriu pripažinimo niekiniais ir restitucijos taikymo,

3n u s t a t e:

4ieškovas BUAB „Traku vairas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ igalioto asmens A. G., kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2010-03-02 tarp UAB “Traku vairas” ir atsakovo M. G. sudaryta pirkimo – pardavimo sutarti del automobilio C. B. 1.6 HDI (v/n ( - ) pirkimo – pardavimo ir 2010-03-05 tarp UAB “Traku vairas” ir atsakoves R. G. sudaryta pirkimo – pardavimo sutarti del automobilio Citroen C5 (v/n ( - ) niekinemis ir negaliojanciomis nuo sudarymo momento ir niekiniu sandoriu atžvilgiu taikyti restitucija.

5Nurodo, jog susipažines su UAB „Traku vairas“ dokumentais nustate, kad buves bendroves direktorius V. G. sudare 2010-03-02 ir 2010-03-05 pirkimo – pardavimo sandorius, kuriais mažesne nei rinkos verte, pardave atsakovams M. G. ir R. G. areštuota bendroves turta – automobilius C. B. 1.6 ir Citroen C5. 2010-03-02 Turto perdavimo – priemimu aktu imone perdave, o atsakovas M. G. prieme automobili C. B. 1.6, už kuri sumokejo 7000 Lt, nors remiantis internetiniu skelbimu portaluose teikima infromacija, orietacine šio automobilio kaina galetu buti apie 16 500 Lt. 2010-03-05 Turto perdavimo – priemimu aktu imone perdave, o atsakove R. G. prieme automobili Citroen C5, už kuri sumokejo 500 Lt, nors remiantis internetiniu skelbimu portaluose teikima infromacija, orietacine šio automobilio kaina galetu buti apie 8000 Lt. Ieškovo teigimu, direktorius, budamas pagrindinis UAB “Traku vairas” valdymo organas, turejo suprasti, kad minimais sandoriais pažeide imones ir jos kreditoriu teises ir teisetus interesus, kadangi pradavus turta neprotingai žemomis kainomis, o gautas lešas pasisavinus, t.y. paimant juos iš kasos ir taip nesažiningai patenkinus savo kreditorini reikalavima, pablogino imojes turtine padeti.

6Atsakove R. G. atsiliepimu i ieškini prašo ieškovo ieškini atmesti. Atsakove paaiškina, jog su atsakovu V. G. faktiškai negyvena nuo 2008 m. pradžios. 2009 m. atsakove turejo savo vardu 1988 m. automobili Opel Vectra. Kadangi imones automobilis Citroen C5 buvo pradejes dažnai gesti, tai atsakove leido UAB „Traku vairas“ darbo reikalais naudoti savo automobili Opel Vectra. Tuo metu imones finansine padetis buvo sunki, todel atsakove leido V. G. parduoti jos automobili už 8000 Lt Rusijos rubliu. Pinigus V. G. panaudojo imones poreikiams, o V. G. už tai pažadejo sumokejus kainu skirtuma parduoti Citroen C5. Atsakove paaiškino, kad automobilio bukle nera gera, šiuo metu automobilis stovi kieme, nes yra sugedes. Be to, ieškovo nurodyta orientacine šio automobilio verte yra nereali. Perkant automobili Citroen C5 atsakovei nebuvo žinoma, kad šiam automobiliui yra uždetas areštas, kad imonei iškelta bankroto byla. Todel atsakove, kaip pirkeja veike sažiningai ir po šio ieškinio pateikimo jauciasi apgauta.

7Atsakovas M. G. atsiliepimu i ieškini taip pat prašo ieškovo ieškini atmesti. Nurodo, jog 2010 m. jis ketino isigyti ne itin brangu automobili. Atsakovo tevas V. G. pasiule M. G. pirkti iš jam priklausancios imones UAB „Traku vairas“ naudota automobili C. B. 1.6 HDI. Paaiškino, kad automobilio bukle buvo prasta ir atsakovas sutiko ji pirkti už 7000 L. M. automobilio pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta ir automobilis atsakovui buvo perduotas 2010-03-02. Veliau atsakovas apžiurejes automobili nustate, kad jo bukle prastesne nei atrode, todel M. G. automobilio neremontavo ir ji už 5000 Lt pardave asmeniui, vardu Dainius. Automobilio pardavimo sutarties atsakovas šiuo metu neranda. Pasirašius automobilio pardavimo sutarti, atsakovas Dainiui perdave automobilio registracijos liudijima. Be to, atsakovas taip pat nurodo, kad ieškinyje nurodyta orientacine šio automobilio verte yra nereali, nes automobilio technine bukle yra prasta. Perkant automobili iš UAB „Traku vairas“ atsakovui nebuvo žinoma, kad automobiliui uždetas areštas, bei kad imonei iškelta bankroto byla. Atsakovas, kaip pirkejas veike sažiningai.

8Atsakovas V. G. atsiliepimu i ieškini nesutinka su ieškovo ieškiniu. Teigia, kad parduodamas ieškinyje nurodytus automobilius atsakovas nežinojo to fakto, jog automobiliai buvo areštuoti. Del šios priežasties atsakovas apie tai negalejo informuoti pirkeju R. G. ir M. G.. Pažymi, jog ieškovas automobilio C. B. 1.6 HDI orietacine kaina nurode 16500 Lt, taciau butu buve visiškai nerealu gauti pirkimo – pardavimo sutarties M. G. sudarymo diena tokia suma. Automobilis tuo metu nebuvo eksplotuojamas, UAB “Traku vairas” jau prieš tai pardavinejo C. B., reklamuodamas internetiniuose portaluose. Automoblis buvo pardavinejamas už 10 500 Lt, taciau neatsirado jokiu potencialiu pirkeju, kadangi šis automoblis turejo rimtu problemu, t.y. buvo visiškai subyrejusi sankaba, greicio dežes defektas ir pan. Ieškovas automobilio Citroen C5 orietacine kaina nurode 800 Lt, taciau butu buve visiškai nerealu gauti pirkimo – pardavimo sutarties R. G. sudarymo diena tokia suma. Teigia, kad tokia kaina buvo reali 2008 metais, kai R. G. buvo realiai perduotas šis automobilis, taciau 2010-03-05 už 8000 Lt tikrai niekas nebutu pirkes. Su šiuo automobiliu nuo 2008 m. iki 2010 m. buvo padaryti net trys autoivykiai. Be to, i ši automobili reikejo investuoti nemažai pinigu, kadangi reikejo tvarkyti vairo stiprintuva, keisti sankaba, pakeisti akumuliatoriu, paslepti autoivykiu žymes ir pan.

9Ieškinys tenkintinas.

10Del gincijamu sutarciu pripažinimo negaliojanciomis kaip prieštaraujanciu imperatyvioms istatymu normoms.

11Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. nustato, kad imperatyvioms istatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pripažistant sandori negaliojanciu šiuo pagrindu, turi buti nustatyta, kad sandoris ar tam tikra jo dalis ne tik kad neatitinka istatymo reikalavimu, bet šie istatymo reikalavimai turi buti imperatyvaus pobudžio, ginco sandoriai pažeidžia teises normoje itvirtintus imperatyvus ir šiu pažeidimu padarinys yra sandoriu negaliojimas. Ieškovas sandorius prašo pripažinti niekiniais ir prieštaraujanciais imperatyvioms istatymo nuostatoms dviem aspektais: 1) abiem atvejais automobiliai parduoti po pareiškimo del bankroto bylos imonei iškelimo pateikimo teismui dienos, mažesne nei rinkos verte, sandorius imones vadovas sudare su savo artimais giminaiciais (sutuoktine ir sunumi), vienas iš sandoriu sudarytas po bankroto bylos iškelimo; 2) atsakovams M. G. ir R. G. buvo parduotas areštuotas bendroves turtas.

12Kaip teisinis ieškinio pagrindas nurodyta Lietuvos Respublikos Imoniu bankroto istatymo 9 str. 3 d. bei Lietuvos Respublikos Akciniu bendroviu istatymo 37 str. 7 d.

13Pirmoji norma, pasak ieškovo, nustato, kad teismui priemus pareiškima del bankroto bylos iškelimo, imones turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas; antroji- kad bendroves vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, bendroves istatais. UAB ,,Traku vairas” istatu 2.1 punkte nustatyta, kad bendroves veiklos tikslai yra tenkinti privacius interesus ir gauti ekonomine nauda iš bedroves veiklos; 5.2 punkte nustatyta bendroves valdymo organu pareiga veikti tik bendroves ir jos akcininku naudai, draudimas priimti sprendimus ar atlikti kitus veiksmus, kurie yra priešingi veiklos tikslams, akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

14Del gincijamu sandoriu prieštaravimo Imoniu bankroto istatymo 9 str. 3 d. normai.

15Imoniu bankroto istatymo 9 str. 3 d. nustato, jog teismui priemus pareiškima del bankroto bylos iškelimo, jeigu del imones buvo priimti teismu ir kitu instituciju sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, imones turtas (lešos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali buti areštuojamas, taciau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Taigi, ši norma nustato turto realizavimo sustabdyma pagal išduotus vykdomuosius dokumentus, todel ji skirta reglamentuoti kita teisini santyki, negu yra susiklostes gincijamoje situacijoje: šiuo atveju turtas (automobiliai) buvo realizuoti ne pagal teismo ar kitos institucijos sprendimo pagrindu išduota vykdomaji dokumenta, o perleisti sutarciu pagrindu, kurias sudare imones vadovas, todel nera teisinio pagrindo gincijamu sandoriu atžvilgiu konstatuoti ju prieštaravima ieškinyje kaip teisniam pagrindui nurodytai Imoniu bankroto istatymo 9 str. 3 d. normai. Ieškovas ieškinyje cituoja aptariamos teises normos ištraukas ir tokiu budu visiškai iškreipia normos prasme bei jos reguliuojama teisini santyki.

16Del gincijamu sandoriu prieštaravimo Akciniu bendroviu istatymo 37 str. 7 d.

17Mineta, jog siekiant sandori pripažinti negaliojanciu Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. pagrindu, istatymo norma, kuria grindžiamas sandorio negaliojimas, turi buti imperatyvi. Teises norma, nusakanti bendroves vadovo pareigas, tame tarpe ir pareiga vadovautis istatymais, bendroves istatais, pagal savo prigimti, turini bei prasme, nera imperatyvi, nors ir yra nustatanti pareiga. Normos imperatyvumas pasireiškia joje konkreciai ir aiškiai išreikštu draudimu, privalomai, liepiamaja nuosaka suformuluotu elgesio modeliu, kokios nors konkrecios privalomos pareigos nustatymu ir pan.. Remiantis teismu praktika, normos imperatyvumas nustatomas pagal joje vartojamas savokas (draudžiama, privaloma ir pan.) bei pagal reguliavimo dalyka: paprastai imperatyvios yra viešosios teises normos, tuo tarpu privatines teises normoms labiau budingas dispozityvumas. Del to aptariama Akciniu bendroviu istatymo norma, kuri skirta reguliuoti santykius privatines teises srityje, kai joje nera aiškiai išreikšto draudimo ar konkrecios, privalomos pareigos, negali buti vertinama kaip imperatyvi, o joje nustatytos pareigos vadovautis bendroves istatais nepaisymas (istatuose numatytu bendroves tikslu ignoravimas) negali buti pagrindas pripažinti negaliojanciais gincijamus sandorius kaip prieštaraujancius imperatyvioms istatymu nuostatoms. Akciniu bendroviu istatymo 37 str. 7 d. nuoroda i pareiga vadovautis istatymais, bendroves istatais paneigia ieškovo argumentus del aptariamos normos imperatyvumo: tai blanketine norma, daranti nuoroda i kitus istatymus bei bendroves steigimo dokumenta- istatus. Bendroves istatai nera istatymas, todel netgi konstatavus, jog bendroves vadovo veiksmai prieštaravo istatuose nurodytiems bendrovems tikslams ar veiklos principams, tai galetu buti pagrindu šiu veiksmu pasekoje sudarytus sandorius gincyti kitu teisniu pagrindu, bet ne kaip prieštaraujancius imperatyvioms istatymu normoms.

18Tokiu budu, nei vienu iš ieškinyje nurodytu teisniu pagrindu gincijami automobiliu pirkimo- pardavimo sandoriai negali buti pripažinti niekiniais ir negaliojanciais del ju prieštaravimo imperatyvioms istatymu normoms.

19Taciau teismas pažymi, kad remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika, bylos nagrinejimo ribas apibrežia i teisma besikreipiancio asmens dispozityvumo principu pasirinktas ir ieškinyje nurodytas pagrindas bei dalykas. Ieškinio pagrindas, kuri pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punkta privalo suformuluoti ieškovas, – tai faktinio pobudžio aplinkybes, kuriu pagrindu jis grindžia ir formuluoja ieškinio dalyka – materialuji teisini reikalavima. Ieškinio elementai – ieškinio dalykas ir pagrindas apibrežia teisminio nagrinejimo dalyka ir leidžia teismui tinkamai pasirengti bylos nagrinejimui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. kovo 18 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-181/2008; 2009 m. birželio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-230/2009; 2011 m. rugsejo 27 d nutartis byloje Nr. 3K-3-361/2011, kt.).

20Ieškovai ieškinio faktiniu pagrindu nurode aplinkybe, kad automobiliai pirkimo- pardavimo sutarciu sudarymo metu buvo areštuoti. Šia aplinkybe buvo remiamasi ieškinyje, ji buvo iradinejimo dalyku byloje, atsakovai del jos pateike savo argumentus. Remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika, teises taikymas yra teismo prerogatyva. Tai teismas atlieka pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes. Pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes parinkdamas ir taikydamas teises normas, teismas yra nepriklausomas nuo šaliu nuomones, pageidavimu ar nurodymu.( Lietuvos Aukšciausiojo Teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. kovo 18 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-181/2008). Nagrinejamoje byloje nustacius, kad egzistavo turincios reikšmes bylai teisingai išspresti aplinkybes apie ginco sandoriu objektus, teismas, vykdydamas teisinguma, pagal nustatytas faktines aplinkybes kvalifikuoja teisini santyki ex officio (savo iniciatyva), kad tarp šaliu kiles gincas del sandoriu prieštaravimo imperatyvioms istatymu normoms butu išsprestas, neperžengiant byloje pareikštu ieškinio reikalavimo ribu (CPK 265 str. 2 d. ).

21Del areštuoto turto pardavimo.

22Disponavimas turtu yra vienas iš nuosavybes teises igyvendinimo budu (Civilinio kodekso 4.37 str. 1 d.). Nuosavybes teise gali buti apribota paties savininko valia, istatymu arba teismo sprendimo (Civilinio kodekso 4.39 str. 1 d.). .

23Byloje nustatyta, kad automobiliai Citroen C5 ir C. B., parduoti atsakovams M. G. ir R. G. gincijamu sandoriu pagrindu, buvo areštuoti dar 2008-07-03 Vilniaus apygardos teismo, uždraudžiant išregistruoti transporto priemone arba pakeisti jo savininka (b.l. 33). Veliau abi šios transporto priemones buvo areštuotos dar eile kartu ivairiu antstoliu patvarkymais, Vilniaus apygardos teismo, Traku rajono apylinkes teismo nutartimis, taikant analogiškus apribojimus (b.l. 35-41). Atsakovai neirodinejo aplinkybes, kad šie areštai, iregistruoti turto areštu registre, buvo panaikinti. Isiteisejes teismo sprendimas, nutartis, isakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi buti vykdomi visoje Lietuvos Respublikoje (Civilinio proceso kodekso 18 str.). Ši procesine norma nustato teismo nutarties, tame tarpe ir priimtos del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, privalomuma, o tai reiškia, jog ji yra imperatyvaus pobudžio. Kai perleidžiamas turtas, kurio disponavimas uždraustas isiteisejusia teismo nutartimi, toks turto perleidimas (sandoris) prieštarauja Civilinio kodekso 4.39 str. 1 d. nuostatai, kad nuosavybes teise gali buti apribota teismo sprendimu bei Civilinio proceso kodekso 18 str. itvirtintam imperatyvui del teismo sprendimo (nutarties) privalomumo ir sudaro pagrinda atitinkama sandori pripažinti negaliojanciu Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. pagrindu, kaip pažeidžianti teismo sprendimu nustatyta nuosavybes teises apribojima. Lietuvos Respublikos Turto arešto aktu registro istatymo 4 str. 1 d. nustato, kad turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybes paskelbti - nuo turto arešto akto iregistravimo turto arešto aktu registre momento. Tretiesiems asmenims turto areštas sukelia teisines pasekmes nuo turto arešto akto iregistravimo turto arešto aktu registre. Analogiškas reglamentavimas nustatytas ir Civilinio proceso kodekso 145 str. 8 d., papildomai šioje normoje nurodant, kad tais atvejais, kai nutartis del laikinosios apsaugos priemones priimama asmeniui nedalyvaujant, už nustatytu apribojimu pažeidima šis asmuo atsako nuo nutarties iregistravimo turto arešto aktu registre momento. Del to teisiškai nereikšmingi tiek atsakovo V. G., gincijamu sandoriu sudarymo metu veikusio kaip UAB ,,Traku vairas“ atstovas, tiek atsakovu R. G. ir M. G. argumentai, jog jie nežinojo apie automobiliu arešta bei taikomus apribojimus disponuojant šiuo turtu.

24Konstatavus, jog gincijami sandoriai pažeidžia imperatyvias istatymu normas, nors ir ne tas, kurias ieškovas nurode kaip teisini ieškinio pagrinda, taciau atitinkancias ieškovo nurodytas faktines aplinkybes (faktini ieškinio pagrinda), ieškinys tenkinamas, ieškovo gincijami automobiliu Citroen C5 ir C. B. pirkimo- pardavimo sandoriai, sudaryti tarp UAB ,,Traku vairas“ ir M. G. bei R. G. pripažistami negaliojanciais nuo ju sudarymo momento.

25Del restitucijos taikymo.

26Remiantis Civilinio kodekso 1.80 str. 4 d., turtas, buves pripažinto negaliojanciu sandorio dalyku, negali buti išreikalautas iš ji sažiningai igijusio treciojo asmens, išskyrus šio kodekso 4.96 str. 1, 2, 3 dalyse numatytus atvejus. Civilinio kodekso 4.96 straipsnio 1 d. nustato, jog tuo atveju, jeigu kilnojamasis daiktas atlygintinai igytas iš asmens, kuris neturejo teises jo perleisti nuosavyben, ir igijejas to nežinojo ir neturejo žinoti (sažiningas igijejas), tai savininkas turi teise išreikalauti ši daikta iš igijejo tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdaves ji valdyti, pamestas, arba iš kurio nors iš ju pagrobtas, arba kitaip be ju valios nustojo buti ju valdomas.

27Lietuvos Respublikos Turto arešto aktu registro istatymo 5 str. 1 d. numato, kad Turto arešto aktu registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis Turto arešto aktu registro nuostatu nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo. Šio starispnio 2 dalyje nustatyta, jog laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra iregistruotas turto arešto aktu registre. Taigi, istatymas itvirtina turto areštu registre iregistruotu turto arešto akto duomenu viešuma, galimybe su jais susipažinti bei šiu duomenu žinojimo prezumpcija. Todel ir atsakovu M. G. ir R. G. atveju galioja žinojimo prezumpcija; jie galejo ir turejo žinoti, jog sandoriu dalyku esantis turtas (automobiliai) yra areštuoti. Bet kuris sažiningas, apdairus ir rupestingas asmuo, sudarydamas sandori, kurio dalyku yra registruojamas turtas, turi ne tik galimybe, bet ir pareiga susipažinti su šio daikto teisniu statusu, isitikinti, jog šios daikto apyvarta nera apribota ar uždrausta, o to nepadares, prisiima tokio nerupestingo ir neapdairaus elgesio rizika- iš asmens, kuris turejo žinoti, jog perleidžiantysis daikta asmuo neturi teises jo perleisti nuosavyben, daiktas gali buti išreikalaujamas, t.y. šiuo atveju sandorius pripažinus negaliojanciais, restitucija taikytina natura, išreikalaujant sandorio dalyka iš atsakovu.

28Teismas pripažista, jog nera pagrindo netaikyti restitucijos natura automobilio C. B. atžvilgiu del atsakovo M. G. nurodytu aplinkybiu- esa automobili jis yra perdaves naudotis kitam asmeniui. Atsakovas M. G. nepateike teismui patikimu irodymu, jog restitucija natura nera galima, jo nurodomos aplinkybes, asmuo, kurio jis negali ivardinti, perdavimo pagrindas (pardave ar išnuomojo) kelia pagristu abejoniu. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas ipareigoja asmeni irodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybemis, kuriu nereikia irodineti (Civilinio proceso kodekso 12, 178 str.). Šiuo atveju atsakovo nurodomos aplinkybes nepriskirtinos prie tokiu, kuriu nereikia irodineti (Civilinio proceso kodekso 182 str.), taciau be atsakovu M. G. ir V. G. nenuosekliu, prieštaringu paaiškinimu apie automobilio buvimo vieta, pagrinda kuriuo remiantis jis buvo perduotas, asmeni, kurio duomenu jie neivardijo, jokiu irodymu, kurie patvirtintu restitucijos natura negalimumo fakta, teismui nebuvo pateikta.

29Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, teismas ieškini tenkina.

30Patenkinus ieškini, iš atsakovu, kuriems byloje pareikšti materialus teisinio pobudžio reikalavimai- R. G. ir M. G. valstybei priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokejimo ieškovas yra atleistas (Civilinio proceso kodekso 96 str. 1 d.). Iš atsakovo M. G. priteisiamas 3 procentu nuo pripažinto negaliojanciu sandorio vertes (7000 Lt) dydžio žyminis mokestis- 210 Lt, iš atsakoves M. G.- minimalaus Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. numatytos sumos dydžio žyminis mokestis, indeksuojant ji Civilinio proceso kodekso 82 str. nustatyta tvarka- 69,55 Lt. Taip pat iš šiu atsakovu priteisiamos procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

32Ieškini tenkinti visiškai.

33Pripažinti negaliojancia nuo sudarymo momento tarp UAB “Traku vairas”, atstovaujamos V. G. ir M. G. 2010-03-02 sudaryta automobilio C. B. 1.6 HDI (v/n ( - ) pirkimo – pardavimo sutarti.

34Taikyti dvišale restitucija, ipareigojant atsakova M. G. gražinti BUAB “Traku vairas” automobili C. B. 1.6 HDI (v/n ( - ) BUAB “Traku vairas” ipareigojant gražinti M. G. 7000 Lt, gautus sandorio pagrindu.

35Pripažinti negaliojancia nuo sudarymo momento tarp UAB “Traku vairas”, atstovaujamos V. G. ir R. G. 2010-03-05 sudaryta automobilio Citroen C5 (v/n ( - ) pirkimo – pardavimo sutarti.

36Taikyti dvišale restitucija, ipareigojant atsakove R. G. gražinti BUAB “Traku vairas” automobili Citroen C5 (v/n ( - ) BUAB “Traku vairas” ipareigojant gražinti R. G. 500 Lt, gautus sandorio pagrindu.

37Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybine mokesciu inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamu surenkamoji sask. ( - ), imokos kodas 5660) iš atsakovo M. G. 210 Lt žyminio mokescio, ioš atsakoves R. G.- 69,55 Lt žyminio mokescio. Priteisti valstybei iš M. G. 16,93 Lt Ir iš R. G. 16,93 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

38Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jos paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Rasa Gudžiuniene, sekretoriaujant Aurelijai... 2. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo BUAB... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas BUAB „Traku vairas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 5. Nurodo, jog susipažines su UAB „Traku vairas“ dokumentais nustate, kad... 6. Atsakove R. G. atsiliepimu i ieškini prašo ieškovo... 7. Atsakovas M. G. atsiliepimu i ieškini taip pat prašo... 8. Atsakovas V. G. atsiliepimu i ieškini nesutinka su... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Del gincijamu sutarciu pripažinimo negaliojanciomis kaip prieštaraujanciu... 11. Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. nustato, kad imperatyvioms istatymo normoms... 12. Kaip teisinis ieškinio pagrindas nurodyta Lietuvos Respublikos Imoniu bankroto... 13. Pirmoji norma, pasak ieškovo, nustato, kad teismui priemus pareiškima del... 14. Del gincijamu sandoriu prieštaravimo Imoniu bankroto istatymo 9 str. 3 d.... 15. Imoniu bankroto istatymo 9 str. 3 d. nustato, jog teismui priemus pareiškima... 16. Del gincijamu sandoriu prieštaravimo Akciniu bendroviu istatymo 37 str. 7 d.... 17. Mineta, jog siekiant sandori pripažinti negaliojanciu Civilinio kodekso 1.80... 18. Tokiu budu, nei vienu iš ieškinyje nurodytu teisniu pagrindu gincijami... 19. Taciau teismas pažymi, kad remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika,... 20. Ieškovai ieškinio faktiniu pagrindu nurode aplinkybe, kad automobiliai... 21. Del areštuoto turto pardavimo. ... 22. Disponavimas turtu yra vienas iš nuosavybes teises igyvendinimo budu... 23. Byloje nustatyta, kad automobiliai Citroen C5 ir C. B.,... 24. Konstatavus, jog gincijami sandoriai pažeidžia imperatyvias istatymu normas,... 25. Del restitucijos taikymo. ... 26. Remiantis Civilinio kodekso 1.80 str. 4 d., turtas, buves pripažinto... 27. Lietuvos Respublikos Turto arešto aktu registro istatymo 5 str. 1 d. numato,... 28. Teismas pripažista, jog nera pagrindo netaikyti restitucijos natura... 29. Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, teismas ieškini tenkina.... 30. Patenkinus ieškini, iš atsakovu, kuriems byloje pareikšti materialus... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 32. Ieškini tenkinti visiškai.... 33. Pripažinti negaliojancia nuo sudarymo momento tarp UAB “Traku vairas”,... 34. Taikyti dvišale restitucija, ipareigojant atsakova M. G.... 35. Pripažinti negaliojancia nuo sudarymo momento tarp UAB “Traku vairas”,... 36. Taikyti dvišale restitucija, ipareigojant atsakove R. G.... 37. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybine mokesciu inspekcija... 38. Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jos paskelbimo dienos gali buti...