Byla 2-963-480/2014
Dėl skolos grąžinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovės - uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ atstovui advokato padėjėjui M. P., atsakovės bankrutuojančios viešosios įstaigos „Kauno Kraujo centras“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, atstovui advokato padėjėjui A. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ ieškinius atsakovei bankrutuojančiai viešajai įstaigai „Kauno kraujo centras“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, dėl skolos grąžinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovė pareiškė ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės 172 070,03 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas ( t. 1, b. l. 4-10). Nurodo, kad 2012 m. gruodžio 17 d. su VšĮ „Kauno kraujo centras" (toliau - atsakovė) ir BUAB „Kraujo donorystės centras" (toliau - trečiasis asmuo) pasirašė trišalę skolos perkėlimo sutartį (toliau - Trišalė sutartis). Šia sutartimi atsakovė perėmė trečiojo asmens skolą (206 484,03 Lt) ir įsipareigojo ieškovei per 12 mėnesių (t. y. iki 2013 m. gruodžio 17 d.) sumokėti visą įsiskolinimo sumą. Trišale sutartimi šalys konstatavo, kad trečiasis asmuo laikomas tinkamai atsiskaitęs su ieškove, o ieškovė trečiajam asmeniui jokių pretenzijų dėl įsiskolinimo neturi. 2013 m. birželio 13 d. pranešimu atsakovė informavo ieškovę ir trečiąjį asmenį apie vienašališką Trišalės sutarties nutraukimą bei savo atsisakymą sumokėti Trišale sutartimi perimtą įsiskolinimą, kadangi: a) trečiasis asmuo neva nepateikė atsakovei jokių garantijų, jog sumokėta skola bus grąžinta; b) trečiasis asmuo neva nuslėpė turintis didelių finansinių sunkumų. Ieškovė nesutinka su Trišalės sutarties nutraukimu, nes jokio teisinio pagrindo šiai sutarčiai nutraukti nebuvo, ir prašo priteisti iš atsakovės visą negrąžintą įsiskolinimo sumą.

3Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 29 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir priteisė iš atsakovės VšĮ „Kauno kraujo centras“ ieškovei UAB „Diamedica“ 172 070,03 Lt skolą, 6 šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 221,00 Lt žyminį mokestį (t. 1, b. l. 75-77).

42013 m. rugpjūčio 22 d. Kauno apygardos teisme gauti atsakovės prieštaravimai (priimti 2013-08-27) dėl priimto preliminaraus sprendimo (t. 1, b. l. 84-85), kuriais nesutinkama su Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. preliminariu sprendimu ir ieškovės ieškiniu. Prieštaravimuose nurodoma, kad atsakovei 2013 m. birželio 13 d. pranešimu nutraukus 2012 m. gruodžio 7 d. Trišalę skolos perkėlimo sutartį, o ieškovei nepareiškus reikalavimo dėl šios sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, ieškovės reikalavimas objektyviai negali būti tenkinamas.

5Atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus (t. 1, b. l. 93-96) ieškovė prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo, kad ieškinio pareiškimo dieną Trišalė sutartis buvo galiojanti, atsakovę saistanti ir jai privaloma, o kadangi neteisėtas pranešimas apie sutarties nutraukimą yra tolygus pareiškimui, kad sutartis bus nevykdoma, ieškovė turi teisę reikalauti visų mokėjimų pagal trišalę sutartį prieš terminą.

6Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-19600-329/2013 ir Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2384-480/2013 buvo sujungtos ir perduotos jas kartu nagrinėti teisėjai A. Rimdeikaitei (t. 2-, b. l. 5-6).

7Sujungtoje Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašo pripažinti 2012 m. gruodžio 17 d. trišalės skolos perkėlimo sutarties nutraukimą negaliojančiu (t. 1, b. l. 133-136). Nurodo, kad sutartį galima nutraukti: a) dėl sutarties neįvykdymo per papildomai nustatytą terminą, b) sutartyje numatytais atvejais ir c) dėl esminio sutarties pažeidimo, tačiau nei vienos iš nurodytų aplinkybių vienašališkam sutarties nutraukimui nebuvo. Ieškovės žiniomis, atsakovė nebuvo nustačiusi trečiajam asmeniui, neva pažeidusiam Trišalę sutartį, papildomo termino Trišaliai sutarčiai įvykdyti. Trišalė sutartis nenumato nutraukimo atvejų ir tvarkos. Nebuvo ir esminio sutarties pažeidimo, nes Trišalė sutartis nenumato trečiojo asmens pareigos pateikti atsakovei jokių garantijų, jog sumokėta skola bus grąžinta, o esant viešai prieinamiems dokumentams apie trečiojo asmens finansinę būklę, atsakovės ir trečiojo asmens susitarimams dėl darbuotojų perkėlimo ir atsakovei perėmus trečiojo asmens įsiskolinimus darbuotojams, taip pat kitoms sutartims, kuriomis trečiasis asmuo faktiškai perdavė atsakovei savo verslą, ką yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, Trišalę sutartį atsakovės ir trečiojo asmens vardu pasirašė ilgus metus kartu dirbę ir gerai vienas kitą pažinoję asmenys, todėl atsakovė ne tik galėjo žinoti, bet ir žinojo prastą trečiojo asmens finansinę būklę.

8Be to, teismo posėdyje ieškovės atstovas nurodė, jog reikalavimą dėl Trišalės skolos perkėlimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu pareiškė atsižvelgiant į atsakovės gynybinę poziciją ir vadovaujantis proceso ekonomiškumo principu.

9Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. preliminarus sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas.

10Ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atmestinas.

11Teismo posėdžio metu ištyrus įrodymus, nustatytos šios bylos išsprendimui reikšmingos aplinkybės:

122012 m. gruodžio 17 d. ieškovė – UAB „Diamedica“ su VšĮ „Kauno kraujo centras" (toliau - atsakovė) ir UAB „Kraujo donorystės centras" (toliau - trečiasis asmuo) pasirašė Trišalę skolos perkėlimo sutartį (toliau - Trišalė sutartis) (t. 1, b. l. 9-10). Šia sutartimi atsakovė perėmė trečiojo asmens skolą (206484,03 Lt) ir įsipareigojo ieškovei per 12 mėnesių (t. y. iki 2013 m. gruodžio 17 d.) sumokėti visą įsiskolinimo sumą (Trišalės sutarties 1, 4 p.). 2013 m. vasario 11 d. bei 2013 m. kovo 29 d. išrašai iš banko sąskaitų, šių mokėjimų detalizacija ir byloje nepaneigti ieškovės paaiškinimai patvirtina, kad viso pagal Trišalę sutartį atsakovė sumokėjo 34 414 Lt (17 207 Lt + 17 207 Lt) ir jos skola pagal minėtą sutartį sudaro 172 070,03 Lt (206 484,03 Lt - 34 414 Lt) (t. 1, b. l. 6, 46-51, 58-61). 2013 m. birželio 13 d. pranešimu (toliau –Pranešimas) atsakovė pranešė apie vienašališką 2012-12-17 Trišalės sutarties nutraukimą (t. 1, b. l. 11).

13Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl Trišalės sutarties galiojimo ir prievolės pagal šią sutartį įvykdymo.

14Bendruosius pagrindus nutraukti sutartį reglamentuoja CK 6.217 straipsnis, o tvarką – 6.218 straipsnis. Pagal CK 6.217 straipsnį šalis sutartį gali nutraukti: a) sutartyje numatytais atvejais; b) kai sutarties įvykdymo terminas yra praleistas, jos neįvykdžius per papildomai nustatytą terminą; c) dėl esminio sutarties pažeidimo. Kitais, šiame straipsnyje nenumatytais pagrindais sutartį galima nutraukti tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį (CK 6.217 str. 4 d.). CK 6.217 straipsnio 5 dalis numato, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Tačiau Trišalėje sutartyje nėra numatyti vienašaliai sutarties nutraukimo atvejai. CK 6.217 straipsnio 3 dalis numato, kad kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusioji šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą. Nagrinėjamu atveju atsakovei teigiant, jog Trišalę sutartį pažeidė trečiasis asmuo, į bylą ji nepateikė jokių įrodymų, kad trečiasis asmuo neįvykdė sutarties per papildomai nustatytą terminą, todėl nėra ir antrojo, CK 6.217 straipsnio 3 dalyje numatyto atvejo vienašališkam sutarties nutraukimui (CPK 178 str.). Pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (CK 6.217 str. 5 d.). CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant sprendžiama, ar sutarties pažeidimas vertintinas esminiu ar ne. Tai yra įstatymo nustatyti kriterijai ir jie taikomi vertinant tas sutarties sąlygas, dėl kurių pažeidimo nėra šalių susitarimo vertinti konkrečias sutarties sąlygas ar sutarties pažeidimo aplinkybes kaip pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6.217 str. 1, 2 d.).

15Pranešimo turinio analizė leidžia teigti, jog atsakovė, jos įsitikinimu, Trišalę sutartį vienašališkai nutraukė, trečiajam asmeniui nuslėpus turint didelių finansinių sunkumų ir šiam nepateikus jokių garantijų, jog sumokėta skola bus grąžinta. Trišale sutartimi atsakovė iš esmės besąlygiškai sutiko padengti trečiojo asmens skolą ieškovei. Ir nors Trišalės sutarties 5 punktas numato, kad Pradinis skolininkas ir Naujasis skolininkas (t. y. trečiasis asmuo ir atsakovė) susitaria, kad atsiskaitymo su Naujuoju skolininku už šios Sutarties pagrindu perimtą skolinę prievolę tvarką ir terminus Pradinis skolininkas ir Naujasis skolininkas nustatys atskiru tarpusavio susitarimu, tačiau tokio atskiro tarpusavio susitarimo į bylą nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepateikė, nors atsakovės atstovas 2012-01-09 teismo posėdyje tvirtino esant tokiam susitarimui ir pagal jį trečiasis asmuo įsipareigojo sumokėti skolą per 5 metus, tačiau teikiant 2013-06-13 pranešimą buvo akivaizdu, kad toks susitarimas negalės būti įvykdytas, nes trečiajam asmeniui buvo keliama bankroto byla. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi nustatė UAB „Kraujo donorystės centras“ turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimą, o 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, konstatavęs, kad šios įmonės (nagrinėjamu atveju –trečiojo asmens) pradelsti finansiniai įsipareigojimai yra didesni nei pusė įmonės balanse apskaityto turto vertės bei pripažinęs įmonę nemokia, o nemokumas nėra staiga atsirandanti įmonės būsena, ir abi minėtas nutartis Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi paliko nepakeistas (t. 1, b. l. 20-29). Bylos duomenimis, trečiojo asmens 2011 m. įprastinės veiklos nuostoliai siekė beveik 3 milijonus litų ( t. 1, b. l. 12). Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartyse konstatuotos aplinkybės, jog 2012 m. gruodžio 10 d. (t. y. prieš pat Trišalės sutarties sudarymą 2012-12-17) trečiasis asmuo ir atsakovė sudarė susitarimą dėl trečiojo asmens darbuotojų perkėlimo dirbti pas atsakovę, šiai perimant ir trečiojo asmens įsiskolinimus darbuotojams, susidariusius iki 2013 m. sausio 1 d. Ir nors perkeliamų darbuotojų įsiskolinimai nėra apibrėžta konkrečia suma, teismas trečiojo asmens 1 622 601,69 Lt įsipareigojimus, susijusius su darbo santykiais, pripažino kaip pradelstą įmonė skolą. Trečiasis asmuo yra 2012 m. rugsėjo 5 d. įsteigtos atsakovės dalininkas (t. 1, b. l. 54-57). Trišalę sutartį atsakovės vardu pasirašęs R. Š. prieš tai ėjo trečiojo asmens vadovo pareigas, o vėliau jį pakeitė trečiojo asmens akcininkas A. J. V., pasirašęs Trišalę sutartį trečiojo asmens vardu ( t. 1, b. l. 9-10, 13, 14-19). Be to, trečiajam asmeniui net ir nepateikus jokių garantijų, jog sumokėta skola bus grąžinta (nes byloje tokių įrodymų nėra), atsakovė pradėjo vykdyti Trišalę sutartį. Byloje surinktų įrodymų visetas duoda pagrindą išvadai, kad ne Pranešimo pateikimo metu, bet pačios Trišalės sutarties sudarymo metu atsakovė ne tik galėjo žinoti, bet ir žinojo apie trečiojo asmens didelius finansinius sunkumus, tačiau veikdama kaip rūpestingas ir atidus juridinis asmuo, turintis patirties verslo ir derybų srityje, nepareikalavo Trišalėje sutartyje numatyti kokių nors konkrečių garantijų ar kitų savo prievolę užtikrinančių priemonių; susitarti, ką jos laikys esminiu Trišalės sutarties nutraukimu. Laisva valia prisiimdama sutartines prievoles, atsakovė turėjo visas galimybes tinkamai įvertinti prisiimamų įsipareigojimų turinį bei apimtį ir įvertinti jų nesilaikymo pasekmes. Pažymėtina, kad nors ieškovė ieškinyje ir nurodė, kad ji nutraukia Trišalę sutartį (t. 1, b. l. 6), tačiau nei nagrinėjamoje byloje, nei LITEKO duomenimis atskirai, tokio reikalavimo nėra pareiškusi. Įvertinus šiuos duomenis ir faktines bylos aplinkybes, daryti išvada, kad esminio sutarties pažeidimo, kaip pagrindo vienašališkai nutraukti Trišalę sutartį nebuvo, todėl toks atsakovės pranešimas nelaikytinas vienašališku Trišalės sutarties nutraukimu, o atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas, ieškovės reikalavimas pripažinti 2012 m. gruodžio 17 d. trišalės skolos perkėlimo sutarties nutraukimą negaliojančiu, atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str., CK 6.217 str. 1, 2 d.).

16Įstatymas nustato, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str.). Atsakovės Pranešimas ieškovei leido pagrįstai manyti, jog atsakovė neketina ieškovei vykdyti Trišale sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o nagrinėjant bylą teisme pasibaigė ir Trišale sutartimi nustatytas galutinis jos įvykdymo terminas (Trišalės sutarties 4 p.), todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 172 070,03 Lt sumą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 177, 178 str., CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 5 p.).

17Po preliminaraus sprendimo priėmimo 2013 m. liepos 29 d., LITEKO duomenimis atsakovei VšĮ „Kauno kraujo centras“ 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (Kauno apygardos teismo civ. b. Nr. B2-926-413/2014). Minėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 16 d. LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p.).

18Įvertinęs tai, kas nurodyta, atmetęs ieškovės reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teismas sprendžia, jog iš esmės keisti ar naikinti preliminaraus sprendimo nėra pagrindo. Pažymėtina, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti atsakovei bankroto bylą, bylinėjimosi išlaidų perskirstymas, nesudaro pagrindo vertinti preliminarų sprendimą iš dalies pakeistu.

19Įsiteisėjus nutarčiai iškelti atsakovei bankroto bylą, ieškovei grąžintinas jos sumokėtas 2221,00 Lt ir 144,00 Lt žyminis mokestis paduodant ieškinius (t. 1, b. l. 65, 191, CPK 87 str. 1 d. 6 p., 3 str. 6 p.)

20Iš šalių nepriteistinos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 265 straipsniu, 268 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. preliminarų sprendimą palikti iš esmės nepakeistą: priteisti iš atsakovės bankrutuojančios viešosios įstaigos „Kauno kraujo centras“ (juridinio asmens kodas 302854504, adresas Kryžiasnapių takas 10, Kaunas, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ (juridinio asmens kodas 111768155, adresas Buivydiškių g. 10, Vilnius) 172 070,03 Lt (vieno šimto septyniasdešimt dviejų tūkstančių septyniasdešimt litų 03 ct) skolą, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. liepos 23 d.) iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

23Ieškinio reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atmesti.

24Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ (juridinio asmens kodas 111768155, adresas Buivydiškių g. 10, Vilnius, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB bankas) žyminį mokestį: 2221,00 Lt (du tūkstančius du šimtus dvidešimt vieną litą), sumokėtą 2013-07-18 mokėjimo nurodymu Nr. 1153 ir 144,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus), sumokėtą 2013-09-18 mokėjimo nurodymu Nr. 4760.

25Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai... 2. Ieškovė pareiškė ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės 172 070,03... 3. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 29 d. preliminariu sprendimu ieškinį... 4. 2013 m. rugpjūčio 22 d. Kauno apygardos teisme gauti atsakovės... 5. Atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus (t. 1, b. l. 93-96) ieškovė prašo... 6. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2013 m. gruodžio 4... 7. Sujungtoje Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje pareikštu ieškiniu... 8. Be to, teismo posėdyje ieškovės atstovas nurodė, jog reikalavimą dėl... 9. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. preliminarus sprendimas paliktinas... 10. Ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atmestinas.... 11. Teismo posėdžio metu ištyrus įrodymus, nustatytos šios bylos išsprendimui... 12. 2012 m. gruodžio 17 d. ieškovė – UAB „Diamedica“ su VšĮ „Kauno... 13. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl Trišalės sutarties galiojimo ir... 14. Bendruosius pagrindus nutraukti sutartį reglamentuoja CK 6.217 straipsnis, o... 15. Pranešimo turinio analizė leidžia teigti, jog atsakovė, jos įsitikinimu,... 16. Įstatymas nustato, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai... 17. Po preliminaraus sprendimo priėmimo 2013 m. liepos 29 d., LITEKO duomenimis... 18. Įvertinęs tai, kas nurodyta, atmetęs ieškovės reikalavimą dėl sandorio... 19. Įsiteisėjus nutarčiai iškelti atsakovei bankroto bylą, ieškovei... 20. Iš šalių nepriteistinos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 265 straipsniu,... 22. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. preliminarų sprendimą palikti iš... 23. Ieškinio reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atmesti.... 24. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...