Byla 2S-187-360/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Savinijaus Katausko, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų J. Ž. ir T. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 nutarties civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovų J. Ž. ir T. Ž. ieškinį atsakovams V. A. , UAB „Klaipėdos Luxoras“, J. V. Viršilo individualiai įmonei, tretieji asmenys E. M. V., E. Ž. , J. V. V., S. A., dėl V. A., kaip UAB „Klaipėdos Luxoras“ direktorės, veiksmų, atliktų nuo 2005-05-01 iki 2005-06-01, pripažinimo neteisėtais, akcininkų susirinkimo protokolo, akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, įsakymo, įrašų akcininkų registracijos knygoje bei akcijų savininko pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais, nuosavybės teisės į akcijas pripažinimo, skolos bei delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai pirmosios instancijos teismo prašė paskirti rašysenos ekspertizę dėl 2004-03-15 Tarpusavio susitarimo sutarties, ekspertams užduoti klausimus: ar 2004-03-15 Tarpusavio susitarimo sutartyje, skiltyje 5.2 „Savininkas“, eilutėje „Asmens kodas ( - ) eilutėje „J. V. “, J. V. Viršilo IĮ mokamuosiuose žiniaraščiuose, 2005-04-29 vienkartinėje gyventojo 2003-12-31 turėto turto deklaracijoje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktuose bei kituose dėl lyginamųjų J. V. V. parašų pavyzdžių pateiktuose dokumentuose šalia žodžio „V.“ pasirašė J. V. V., jei taip, kur.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-10-03 nutartimi prašymą tenkino iš dalies: paskyrė rašysenos ekspertizę dėl 2004-03-15 Tarpusavio susitarimo sutarties, ekspertams pavedė atsakyti, ar 2004-03-15 Tarpusavio susitarimo sutartyje, skiltyje 5.2. „Savininkas“, eilutėje „Asmens kodas ( - ) eilutėje „J. V. V.“ pasirašė J. V. V. ar V. A. ; ekspertizę pavedė atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriui. Civilinę bylą sustabdė, iki bus atlikta ekspertizė. Nurodė, kad ieškovai išėjo už nagrinėjamo ginčo ribų, ir prašė išreikalauti iš įvairiausių institucijų originalius dokumentus, kurie nėra ginčijami ir nesusiję su šios bylos nagrinėjimu. Pažymėjo, kad teismas priima tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

5Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 nutartį ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, įpareigoti Klaipėdos miesto apylinkės teismą iš naujo suformuluoti ekspertui užduodamus klausimus, kadangi šių klausimų išsprendimas turi esminę reikšmę šios bylos visapusiškam ir objektyviam išnagrinėjimui, arba panaikinti nutartį dėl ekspertizės skyrimo ir grąžinti ieškovui T. Ž. į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą sumokėtą 1 500 Lt užstatą ekspertizės išlaidų apmokėjimui užtikrinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas laiku neužtikrino ekspertizei atlikti reikalingų duomenų pateikimo, jų neanalizavo, skundžiamoje nutartyje ekspertams uždavė ne tokius klausimus, kokius buvo nurodę ieškovai. Pažymėjo, kad teismui suteikta teisė, o ne pareiga sustabdyti bylą, todėl teismas turėjo įvertinti, ar skundžiama nutartis užkirs kelią tolesnę tolimesnei bylos eigai.

6Ieškovai Klaipėdos apygardos teismui 2008-12-29 pateikė prašymą išreikalauti iš Klaipėdos miesto prokuratūros ikiteisminio tyrimo, baudžiamosios bylos Nr. 30-1-00818-05, ekspertizės akto Nr. 11-248(08) ir specialisto išvados Nr. 11K-192(08) kopijas ir pridėti jas prie civilinės bylos; panaikinti nutartį dėl ekspertizės skyrimo ir grąžinti ieškovui T. Ž. į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą įmokėtą 1 500 Lt užstatą ekspertizės išlaidų apmokėjimui užtikrinti.

7Atsakovai V. A. , UAB „Klaipėdos Luxoras“, J. V. Viršilo individuali įmonė, tretieji asmenys E. M. V., J. V. V., S. A. atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad bylos sustabdymas yra teisėtas ir pagrįstas.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

10Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik tada, kai tai numatyta Civilinio proceso kodekse arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai (LR CPK str. 334 str. 1 d.). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (LR CPK 334 str. 3 d.).

11Skundžiama nutartimi yra tenkintas iš dalies Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas ieškovų prašymas dėl rašysenos ekspertizės skyrimo. Teisėjų kolegijos nuomone, šis prašymas yra susijęs su įrodymų rinkimu. LR CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą dėl įrodymų rinkimo, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo (LR CPK 212 str. 1 d.). Skundžiama teismo nutartis neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai (LR CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Taigi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 nutarties dalis dėl ekspertizės skyrimo apeliacine tvarka negali būti skundžiama. Šiai aplinkybei paaiškėjus, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, t. y. teisėjų kolegijai nustačius, kad skundžiamos nutarties dalis dėl ekspertizės skyrimo negali būti apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d.).

12Pagal LR CPK 165 str. nuostatą dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu gali būti skundžiama tik ta nutarties dalis, kuria teismas sustabdė bylą. Byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. Teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, privalo atsižvelgti į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, kadangi be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą, yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (LR CPK 2 str.).

13Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje svarbus yra paskirtos ekspertizės rezultatas, todėl byloje nėra pagrindo ir netikslinga ekspertizės atlikimo metu atlikti kitus procesinius veiksmus. Pažymėtina, kad apeliantas, savo atskiruoju skundu išdėstydamas aplinkybes, dėl kurių jis nesutinka rašysenos ekspertizės skyrimu, iš esmės nenurodo aplinkybių, dėl kurių, jo nuomone, teismas neteisėtai ar nepagrįstai sustabdė bylą.

14Teisėjų kolegijos nuomone, nėra teisinio pagrindo tenkinti apeliantų prašymą išreikalauti ieškovų nurodytus dokumentus. Išaiškintina, kad Klaipėdos apygardos teismas nagrinėja apeliacine tvarka Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 priimtos nutarties pagrįstumą dėl bylos sustabdymo, todėl prašymai, susiję su bylos nagrinėjimu, iš esmės turi būti pateikiami pirmosios instancijos teismui. Išaiškintina, kad nagrinėjamu atveju nėra LR CPK 314 str. nustatytų sąlygų, todėl prašymas atmestinas.

15Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylos sustabdymą, todėl naikinti ar keisti skundžiamą apylinkės teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovų J. Ž. ir T. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, nutraukti.

18Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-03 nutarties dalį palikti nepakeistą.

19Apeliantų prašymą dėl įrodymų išreikalavimo atmesti.

Proceso dalyviai