Byla e2S-2179-580/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klarksonas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutarties dalies civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klarksonas“ ieškinį atsakovui akcinei draudimo bendrovei ,,Gjensidige“ dėl draudimo išmokos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Rekosta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,SPA technologija“, uždaroji akcinė bendrovė Poilsio sprendimai“ bei akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 13 125,83 Eur draudimo išmoką ir 6 proc. metinių palūkanų.
 2. Teisme 2018-04-24 gautas atsakovo prašymas patvirtinti taikos sutartį. Prašyme prašoma trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ patirtas bylinėjimosi išlaidas paskirstyti, atsižvelgiant, į tai, kad 1 815 Eur bylinėjimosi išlaidos neproporcingai didelės. Trečiojo asmens atsiliepime apsiribojama faktinių aplinkybių dėstymu, nevyko nei vienas teismo posėdis, kuriame byla būtų nagrinėjama iš esmės. Kiti tretieji asmenys patyrė mažesnes bylinėjimosi išlaidas. Proporcingos UAB „Poilsio sprendimai“ bylinėjimosi išlaidos sudarytų 800 Eur.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Poilsio sprendimai“ prašė taikos sutarties patvirtinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra bei priteisti 1 815 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 3 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė; priteisė iš ieškovo ir iš atsakovo trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ naudai po 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apylinkės teismas sprendė, kad trečiasis asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas pripažino pareigą sumokėti trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Laikė, kad byla sudėtinga, gausu įrodymų, reikalingos specialios žinios, atstovas byloje dalyvavo pirmą kartą, trečiojo asmens ir jo atstovo buveinė kitame mieste. Visų trečiųjų asmenų suinteresuotumas yra skirtingas, tai nesudaro pagrindo laikyti suteiktų teisinių paslaugų apimtį laikyti identiška. Sprendė, jog trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos proporcingos ir turi būti atlyginamos visos. Sudarant taikos sutartį, nė viena iš šalių nelaikoma pralaimėjusia ar laimėjusia, todėl patvirtinus taikos sutartį, nelaikoma, kad teismo procesinis sprendimas buvo priimtas kurios nors iš šalių naudai. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, UAB „Poilsio sprendimai“ patirtų išlaidų už advokato teisines paslaugas atlyginimo klausimo neaptarė, todėl bylinėjimosi išlaidos trečiojo asmens naudai priteistos po lygiai iš ieškovo ir atsakovo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovas atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartį: dalyje, kurioje nuspręsta priteisti iš ieškovo trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ naudai 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų panaikinti; dalyje, kurioje nuspręsta priteisti iš atsakovo trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ naudai 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų pakeisti ir priteistas bylinėjimosi išlaidas padidinti 907,50 Eur. Nurodė, kad UAB „Poilsio sprendimai“ bylinėjimosi išlaidas prašė priteisti tik iš atsakovo. Teismas nusprendė priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, nesant tokio reikalavimo. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ bylinėjimosi išlaidų privalėjo neskirstyti, o turėjo spręsti tik jų prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 2. Atsakovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Poilsio sprendimai“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio reikalavimų patenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra, neišreiškė aiškios pozicijos, kurios šalies poziciją byloje palaiko. Nėra pagrindo teigti, kad UAB „Poilsio sprendimai“ prašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tik iš atsakovo. Trečiasis asmuo nurodė, kad prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš šalies, prašiusios jį įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, arba iš šalies, kurios nenaudai bus priimtas teismo sprendimas. Teismas turi pareigą paskirstyti bylinėjimosi išlaidas pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 94 straipsnio taisykles. UAB „Poilsio sprendimai“ bylinėjimosi išlaidos susidarė tiek dėl ieškovo, tiek dėl atsakovo veiksmų. Tuo atveju, kai ginčą šalys išsprendžia taikiai, tačiau taikos sutartimi neaptaria trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, teismas trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš abiejų šalių lygiomis dalimis.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).
 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 3. Apeliacijos objektą sudaro trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir jų paskirstymo proceso dalyviams klausimas, kai patvirtinama taikos sutartis.
 4. Ieškovas ir atsakovas 2018-04-20 sudarė taikos sutartį (El. b. t. 5, b. l. 5–6). Taikos sutarties sąlygose aptartas šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas bei bylinėjimosi išlaidų priteisimas tretiesiems asmenims UAB „Rekosta“ ir UAB „SPA technologijos“. Trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas taikos sutartyje liko neaptartas. Atsakovui pateikus prašymą patvirtinti taikos sutartį, trečiasis asmuo UAB „Poilsio sprendimai“ iki nutarties patvirtinti taikos sutartį priėmimo pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 1 815 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų (El. b. t. 5, b. l. 9–13).
 5. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad, kai byla baigiama nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į šalių procesinio elgesio tinkamumą ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kai ginčą šalys išsprendžia taikiai, tačiau taikos sutartimi neaptaria trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas turi priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. UAB „Poilsio sprendimai“ iki nutarties patvirtinti taikos sutartį priėmimo pateikė prašymą priteisti išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi pozicijos, jog civilinę bylą nutraukus bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018, nutarties 13 ir 17 punktai).
 6. Nustatyta, jog ieškovas ieškinį pareiškė dėl draudimo išmokos išmokėjimo įvykus įvykiui – ieškovui priklausančių patalpų užliejimo. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Rekosta“ sudarė rangos sutartį dėl naujo pastato statybos įrengiant sauną. Ieškovas 2017-10-23 parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, jog generaliniu statybos darbų rangovu buvo trečiasis asmuo UAB „Rekosta“, kuris nusamdė subrangovą – trečiąjį asmenį UAB „SPA technologija“, o pastarasis – subsubrangovą trečiąjį asmenį UAB „Poilsio sprendimai“. Ieškovas į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis patraukė UAB „Rekosta“ ir UAB „SPA sprendimai“. UAB „Poilsio sprendimai“ 2017-10-23 parengiamajame teismo posėdyje įtrauktas trečiuoju asmeniu atsakovo prašymu (El. b. t. 1, b. l. 89–93, 192–193). Ieškovas tokiam prašymui neprieštaravo. Atsakovas prašymą motyvavo tuo, kad jis faktiškai atliko statybos rangos darbus, todėl atsako už atliktų darbo kokybę (El. b. t. 1, b. l. 89–93). Trečiasis asmuo UAB „Poilsio sprendimai“ atsiliepime ieškinio reikalavimus prašė spręsti teismo nuožiūra (El. b. t. 2, b. l. 166–169). Ieškovas pretenzijų trečiajam asmeniui UAB „Poilsio sprendimai“ nereiškė, o civilinę bylą inicijavo, nes atsakovas atsisakė išmokėti ieškovui draudimo išmoką (El. b. t. 1, b. l. 24–25). Taikos sutartimi atsakovas ieškovui atlygino visą ieškinio reikalavimo sumą, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, draudikas ieškinio pareiškimo ir su tuo susijusių procesinių pasekmių galėjo išvengti atlikdamas detalesnį įvykio aplinkybių tyrimą. Dėl šios priežasties atsakomybė dėl proceso ir į bylą atsakovo iniciatyva įtraukto trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ tenka būtent atsakovui. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ bylinėjimosi išlaidos susidarė tik dėl atsakovo veiksmų, todėl trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas turi atlyginti tik atsakovas.
 7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingos ir pagrįstos. Atsakovas šios nutarties dalies, t. y. nutarties dalies dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio neskundė, todėl dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio nepasisakytina.
 8. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų klausimą netinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, todėl skundžiama nutartis iš dalies keistina (337 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

12Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

Nutarė

13ieškovo BUAB „Klarksonas“ atskirąjį skundą tenkinti.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartį iš dalies pakeisti.

15Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutarties dalį, kurioje iš ieškovo UAB „Klarksonas“ trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ naudai buvo priteista 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Padidinti iš atsakovo ADB „Gjensidige“ trečiojo asmens UAB „Poilsio sprendimai“ naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai atlyginti iki 1 815 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiolikos eurų).

Proceso dalyviai
Ryšiai