Byla 1-47-239/2012

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant prokurorei Jolitai Okuškienei, nukentėjusiajai E. G., gynėjui advokatui Mindaugui Baneliui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,

3V. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB ( - ) vairuotoju, gyvenantis adresu ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta adresu ( - ), teisto:

42010-05-17 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 227 str. 3 d., 4 MGL (520 Lt) bauda-bauda sumokėta, teistumas išnykęs,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalį.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7V. N. neprievartine forma- įtikinėjant, prašant ir siūlant pinigų, siekė paveikti nukentėjusiąją E. G., kad ji teisme duotų melagingus parodymus, o būtent:

8kaltinamasis 2009m. lapkričio 10 d., dienos metu, siekdamas, kad E. G. pakeistų savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) jo brolio K. N. atžvilgiu, automobilyje, prieš teismo posėdį, kuris buvo paskirtas nagrinėti 2009m. lapkričio 10 d. 14 val., Trakų rajono apylinkės teisme, adresu Vytauto g. 47/49, Trakų m. įtikinėdamas, prašydamas ir pažadėdamas ateityje iš viso sumokėti 5000 Lt, kad E. G. pakeistų savo parodymus ir K. N. būtų išteisintas baudžiamojoje byloje, kurioje jis kaltinamas E. G. seksualiniu prievartavimu, davė E. G. dalį pinigų, t.y 600 Lt ir nurodė, kad likusią dalį pinigų sumokės ateityje. Nukentėjusioji E. G., dėl savanaudiškų paskatų ir siekdama materialinės naudos, 2009m. lapkričio 10 d., teisiamajame posėdyje, apklausiama kaip nukentėjusioji baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), būdama pasirašytinai įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d. už melagingų parodymų davimą, ką ji patvirtino savo parašu,- davė melagingus parodymus apie tai, kad 2009m. liepos 4 d. kaltinamasis • N. neįvykdė jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, o jos siekis buvo jį apšmeižti dėl priešiškų asmeninių santykių. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009m. žiemą, nenustatytą mėnesį, dieną ir valandą, atvykęs į namus pas nukentėjusiąją E. G., adresu ( - ), sumokėjo 200 Lt ir 2009m. kovo mėnesį, nenustatytą dieną ir valandą Elektrėnų mieste per savo motiną O. N. perdavė nukentėjusiajai E. G. dar 200 Lt, ir tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 d.

9Kaltinamasis V. N. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009 m. jo brolis K. N. buvo sulaikytas dėl E. G. seksualinio prievartavimo. Tikslu išsiaiškinti kas įvyko tarp K. N. ir E. G., jis, kartu su savo mama O. N. ir kitu broliu P. nuvažiavo automobiliu pas E. į namus, kurios adresą žinojo P. Pokalbio su nukentėjusiąja metu sakė jai, kad jeigu reikės kažkokios pagalbos jie tikrai jai padės ir dėl to davė savo telefono numerį. E. G. jam sakė, kad bijo K. draugų, kurie ją gąsdina, reikalaudami, kad ji pakeistų parodymus. Kaltinamasis domėjosi, ar E. G. vyks į teismą, dėl to jai ir skambino. Kai ji neatsiliepė telefonu, parašė žinutę klausdamas, ar kas su ja neatsitiko, ar kas nedaro jai spaudimo, nes E. G. jam buvo sakiusi, kad jai grasinama, ji gąsdinama. Pasiūlė atlyginti moralinę žalą. E. G. sutiko pagalvoti, vėliau parašė jam žinutę ir jie susitiko. Su mama pasitaręs, kaltinamasis davė nukentėjusiajai 1000 Lt kaip kompensaciją, kad „nekeltų civilinės bylos“, kad nereikštų pretenzijų dėl neturtinės žalos atlyginimo. Pinigus perdavė Elektrėnuose, prie namų, o ne prie teismo, iki teismo posėdžio likus savaitei, gal dviems. Gailisi, kad nepaėmė raštelio. Nurodo, kad pinigus davė moralinei žalai atlyginti, o ne todėl, kad E. G. pakeistų parodymus prieš jo brolį K., pinigai buvo duoti moralinei žalai atlyginti. Pats buvo nustebęs, kad ji pakeitė savo parodymus, galbūt E. G. gavusi pinigų suprato, kad turi kažkaip kitaip pasielgti, galbūt nesuprato už ką jai pinigai buvo duodami. Neigia, jog siekė paveikti nukentėjusiąją E. G., kad ji pakeistų savo parodymus brolio naudai.

10Nors kaltinamasis dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino, tačiau jo kaltė įrodyta sekančiais įrodymais:

11Nukentėjusioji E. G. parodė, kad kaltinamojo nepažinojo, tačiau pažinojo jo brolį K., nuo 2008 metų palaikė su juo santykius. Kai susipažino, pabendravo gal porą savaičių ir santykiai nutrūko. P. N. irgi pažinojo, tačiau su juo nepalaikė jokių santykių, tik šiaip bendravo, nes jis gyveno su jos pažįstama. Nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu teisėjai davė teisingus parodymus dėl 2009-07-04 įvykusio išžaginimo. Po šio įvykio K. mama, P. ir V. pradėjo pas ją lankytis tiek kartu, tiek atskirai, kiek tokių atveju buvo - neprisimena. Iki pinigų davimo dėl jos parodymų keitimo jie lankėsi jos namuose ir prašė atsiimti pareiškimą. Sakydavo, kad jeigu neduos melagingų parodymų su ja bus blogai, jai buvo grasinama. Parodė, kad V. sumokėjo jai 600 Lt prieš pirmą teismo posėdį, lauke, prie teismo. Pinigus paimti sutiko, nes jai buvo grasinama, gąsdinama, dėl to gerdavo raminančius vaistus. V. jai sakė, kad sumokės 5000 Lt už melagingų parodymų davimą ir už baudos jai skyrimą. Po teismų jis atvažiavo pas ją ir dar davė 200 Lt, jo mama atvežė dar 200 Lt, ji visus pinigus paėmė už melagingų parodymų davimą. V. jai rašydavo, kad ji nesinervuotų, nes baudos bus sumokėtos ir jai nieko nebus, pas ją jis buvo gal du, tris kartus, atrodo, kad jis skambino ir sakė, ką ji turėtų toliau šnekėti teisme. Žinutėse jos negąsdino, jų rašė nedaug, gal keturias. Taip pat nurodė, kad V. skambindavo gal kas porą savaičių, rašė žinutes, į kurias ji atsakydavo, tačiau žinučių turinio nepamena. Nurodė, kad ne visas aplinkybes prisimena, galėjo ir susimaišyti. Jai iš viso buvo sumokėta 1000 Lt ir tai buvo ne žalos atlyginimas, o ar tarėsi dėl žalos atlyginimo neprisimena. Tačiau taip pat parodė, kad prieš pirmą V. brolio teismo posėdį jai buvo sumokėti pinigai prie policijos, kada V. pasikvietė ją į mašiną, davė pinigus, priminė kaip ji turi kalbėti. Mašinoje nieko nebuvo, tačiau tuo metu ji buvo su mama ir jai pasakė, kad eina pas V. į automobilį. Jis jai padavė pinigus ir pasakė teismo posėdžio metu sakyti, kad ji buvo pikta, nes K. susirado kitą draugę ir ji kerštaudama parašė dėl to pareiškimą. Į policiją dėl to, kad jos atžvilgiu daromas spaudimas iš N. pusės kreipėsi tiek žodžiu, tiek raštu. Neprisimena ką nurodė pareiškime, prašė pagalbos, nurodė, kad jai daromas spaudimas, lankomasi jos namuose. Taip pat parodė, kad jai grasino K. draugai, o V. tik prašė atsiimti pareiškimą, jis ne kiekvieną dieną jai darė spaudimą ir persekiojo, tikslių datų neprisimena. V. N. nieko jai nedarė, smurto nebuvo nei fizinio, nei psichologinio, jis jos neterorizavo, prievartos jos atžvilgiu nevartojo, bandė gražiuoju tartis dėl melagingų parodymų davimo. Parodė, kad V. N. jai davė savo mobilaus telefono numerį, kad ji skambintų, jeigu jai kas darytų spaudimą. Sakė, kad jeigu jai grasins ar panašiai ji jam praneštų.

12Tokius pat parodymus nukentėjusioji E. G. davė ir 2012-12-04 papildomos apklausos metu.

13Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja nukentėjusioji E. G. parodė, kad policijai sulaikius K. N. dėl jos seksualinio prievartavimo, po sulaikymo spaudimą darė jo draugai. Jie siūlė atsiimti pareiškimą, sakė, kad ji apgalvotų kas jai bus kai K. N. grįš iš kalėjimo, kokių laiškų ji gali sulaukti ir ką gali jai padaryti būtent K. N. draugai. Po kurio laiko spaudimas buvo aprimęs, tačiau 2009 m. rugsėjo mėnesį, tikslios dienos neatsimena, į jos butą ( - ), atvažiavo K. N. mama, K. N. broliai V. N. ir P. N., bei K. N. draugas A. P.. Jie siūlė sumokėti pinigus ir kad atsiimtų pareiškimą. V. N. liepė pagalvoti ką ji daro. Po to karto V. N. jai liepė ateiti pas tyrėją ir pasitarti kaip galima būtų sutvarkyti šį reikalą, kad viskas išeitų į gerą tiek jai, tiek K. N.. Ji atsakė, kad policijoje jai liepė laikytis savo parodymų, nemeluoti. V. N. vėl pradėjo siūlyti pinigų už tai, kad atleistų jo broliui K. N. ir, kad K. nebūtų baudžiamosios atsakomybės už jo padarytą nusikaltimą. Po to karto V. N. vėl skambino ir prašė susitikti. 2009 m. spalio 4 d. apie 14.30 val. pas ją vėl atvažiavo V. N., kuris pasakė, kad nieko gero neišeina ir kad jai reikės meluoti teisme, kad „neva E. G. prieš porą metų draugavo su K. N., kad jis jai šiuo metu labai patinka ir kad kai ji sužinojo, kad K. turi kitą panelę, sugalvojo jam atkeršyti, kad tik jis būtų su E. G..“ V. N. vėl siūlė atsiskaityti su nukentėjusiąją už tai, kad ji duos melagingus parodymus. Jis sakė, kad atveš 3000 Lt į teismą, ir tuos pinigus jai sumokėtų prieš teismą tikslu, kad ji sumeluotų teisėjai. V. N. taip pat sakė, kad tuos pinigus gali sumokėti ir dabar, tačiau jis nori būti garantuotas, kad ji laikysis jų susitarimo. Tuomet ji kreipėsi į policija tuo tikslu, kad nenori, kad jai būtų daromas spaudimas, nenori su jais turėti kažkokių santykių ir ryšių. Nuo daromo spaudimo ji pavargo ir bijojo dėl savo gyvybės, todėl teisme nusprendė pakeisti parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai ir ikiteisminio tyrimo teisėjai duotus parodymus, 2009 m. lapkričio mėnesį teisme pakeitė ir davė priešingus parodymus. Prieš pirmąjį teismą, laukiant teismo posėdžio lauke, V. N. davė 600 Lt, ir paskui po pirmojo teismo, tačiau tiksliai neatsimena kada- jis atvežė 200 Lt, ir 2010 m. prieš Velykas jo motina O. N. davė 200 Lt. Po to kai ji teisme pakeitė parodymus, jie žadėjo duoti dar 4 000 Lt, tačiau šių pinigų iki šiol jie neatidavė. Po to kai ji pakeitė parodymus daugiau su jais nebendravo. (b. l. 6-8, 27)

14Sutinkamai su byloje esančiu 2009-10-05 E. G. protokolu-pareiškimu, adresuotu Vilniaus apsk. VPK Elektrėnų policijos komisariatui, kuriame nurodė, kad jai, kaip nukentėjusiajai kitoje baudžiamojoje byloje dėl jos seksualinio prievartavimo, kurioje įtariamasis yra K. N., jai daromas spaudimas iš K. N. aplinkos žmonių. (b. l. 3)

15Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja V. G. parodė, kad E. G. yra jos dukra. Kaltinamąjį pažinojo tik iš matymo, o K. matė tik kelis kartus. Atvažiavęs K. brolis prašė, kad E. meluotų, o jie baudas sumokės. Kaltinamasis du kartus vienas buvo atvažiavęs į namus, tačiau ką jis sakė dukrai neprisimena. Po mėnesio, ar dviejų jis vėl į namus atvažiavo, pokalbio jų negirdėjo, tačiau po to dukra pasakė, kad prašė ją meluoti. Ar kas pinigų davė-nematė, tačiau dukra jai sakė, kad jai davė ar 600, ar 800 Lt, tačiau kur pinigus davė-nežino. Suprato, kad pinigai dukrai duoti moralinei žalai atlyginti. Parodė, kad V. N. jos dukrai negrasino. Liudytojai dukra nepasakojo apie spaudimą iš kaltinamojo ar jo draugų pusės, tik sakė, kad K. draugai jai sakė, kad mažiau vaikščiotų per miestą, nes akis rūgštimi apipils. Po dukros išprievartavimo jos nuėjo į policiją, policijos pareigūnas parodymus užrašė, tačiau ji neskaitė savo parodymų duotų ikiteisminio tyrimo metu. Kaip liepė taip ir parašė. Ikiteisminio tyrimo metu jos duoti parodymai gal ir surašyti teisingai. Nagrinėjant šitą bylą niekas iš N. su ja nebendravo, kaltinamasis neturi jos telefono numerio, niekas jos parodymų keisti neprašė.

16Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja V. G. parodė, kad duktė E. G. sakė jai, kad dukrai daromas spaudimas, dėl to, kad ji keistų parodymus byloje dėl jos išžaginimo, nes priešingu atveju jai bus blogai, jei parodymai nebus pakeisti. 2009 m. lapkričio 10 d. įvyko pirmas teismas byloje dėl dukters E. išžaginimo. Atvykus į Trakų teismą, prieš posėdį V. N. nusivedė E. į šalį pakalbėti. E. nesakė dėl kokios priežasties ją nusivedė ir apie ką kalbėjo, tik užsiminė, kad V. N. jai siūlė, kad už melagingus parodymus jai sumokės prieš teismą ir po jo, t.y. po 2500,00 Lt per abu kartus. Teismo metu dukra pakeitė savo parodymus. Po teismo, lapkričio 16-18 d., pas jas atvažiavo V. N.. Jis užėjo į namus, ir kalbėjosi su E. Jie kalbėjosi kambaryje, o ji buvo virtuvėje ir girdėjo pokalbį. V. N. klausė, ką E. kalbėjo teisme. Ji atsakė, kad davė parodymus, jog K. jos neprievartavo, kad ji viską išsigalvojo. V. N. pasakė, kad ji ir toliau meluotų, nesakytų teisybės. E. su tuo sutiko. Kiek ji suprato V. N. jai jokių pinigų šį kartą nedavė. (b. l. 10,11)

17Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo motina O. N. duoti parodymus atsisakė, todėl jos parodymai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 1 d. 2 p. buvo pagarsinti. Taigi, ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja O. N. parodė, kad V. N. ir K. N. yra jos sūnūs. Tikslios datos ji neatsimena, bet K. pateko į policiją dėl E. G. išprievartavimo. Tikslu, kad išsiaiškinti kas tarp E. G. ir K. atsitiko, ji su sūnumis P. ir V. nuvažiavo pas ją į namus. E. G. paaiškino kas įvyko. Ji tai išgirdusi pradėjo verkti ir su P. išėjo į lauką, o V. liko pas E. namuose, bet ilgai neužtruko. Apie ką jie kalbėjo ji nežino ir pasakyti negali. Jai dar esant E. G. namuose, jokios kalbos apie pinigus ir parodymų keitimą nebuvo. Paskui po to karto E. G. dažnai skambindavo, rašydavo žinutes, sakydavo, kad jai depresija. Taip pat pasakė, kad neturi iš ko gyventi. Ji suprato tokį E. elgesį, kaip prašymą duoti pinigų. Tuomet ji su sūnumi V. pasitarė, kad reikėtų E. kompensuoti jos patirtą žalą, ir nutarė nukentėjusiajai duoti 1000,00 Lt, tokiu būdu, atlyginant jos patirtą moralinę žalą. Pinigus perduoti paprašė sūnaus V. Pinigus sūnus perdavė visus iš karto, tačiau kada tai padarė sūnus-nežino, ar prieš teismą kai ji pakeitė parodymus ar po teismo. (b.l.34-35).

18Iš byloje esančia įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinėmis matyti, kad kaltinamasis V. N., kurio mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) skambino nukentėjusiajai E. G., kurios mobiliojo telefono Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2009m. rugsėjo 24d. iki 2009m. rugsėjo 30d., nuo 2009m. spalio 3d. iki 2009m. spalio 9d., bei buvo siųstos SMS žinutės 2009m. lapkričio 3d. (b. l. 15)

19Sutinkamai su byloje esančio 2011-03-23 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžio nuorašu, jo aprašomojoje dalyje nurodyta, kad „nukentėjusios E. G. teismo metu duoti parodymai, kad ji apkalbėjo K. N. dėl seksualinio prievartavimo, vertintini kritiškai, kadangi teismas turi duomenų, kad nukentėjusios E. G. atžvilgiu buvo daromas poveikis ir jai buvo grasinama, kad ji atsisakytų savo parodymų. Dėl neteisėto poveikio nukentėjusiajai Elektrėnų policijos komisariate yra atliekamas ikiteisminis tyrimas kaltinamojo K. N. brolio V. N. atžvilgiu. Todėl teismas mano, kad būtent sąlygota ir paveikta šių aplinkybių nukentėjusioji E. G. teisminio nagrinėjimo metu davė melagingus parodymus, kurie neatitinka faktinėms bylos aplinkybėms. Įvertinti nukentėjusios parodymams teismas šiuo klausimu priima atskirą nutartį“.(b. l. 64).

20Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją kad šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną prokurorą į teismą kitą tarptautinę teisminę instituciją. Pagal BK 233 straipsnio 1 dalį pateikti melagingą informaciją minėti subjektai gali būti veikiami prašymais, įtikinėjimais, pažadais, apgaule, paperkant ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-102/2010, 2K-140/2009, 2K-329/2008, 2K-440/20U8, 2K-665/2007, 2K-308/2007, 2K-582/2004). Šiame straipsnyje nurodytų nusikaltimų sudėtys yra formalios, todėl nusikaltimas laikomas baigtu, kai atliekami draudžiami veiksmai, kuriais siekiama paveikti konkrečius BK straipsnyje nurodytus asmenis duoti melagingus parodymus ar teikti kitą melagingą informaciją. Nusikaltimo baigtumo momentui neturi reikšmės tai, ar kaltininkas pasiekė savo tikslą. BK 233 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo subjektyvieji požymiai pasireiškia tiesiogine tyčia. Kaltininkas supranta, kad darydamas poveikį liudytojui, nukentėjusiajam ar kitiems asmenims, jog šie pateiktų ar perduotų melagingą informaciją elgiasi pavojingai neteisėtai, nes trukdo įgyvendinti teisingumą arba priimti teisingą sprendimą. Suprasdamas, kad neteisėtai kišasi į teisingumo procesą kaltininkas klaidina asmenį arba jam trukdo, jis vis tiek siekia atlikti tokius veiksmus.

21Nors kaltinamasis V. N. kaltu ir neprisipažino, jo kaltė pilnai įrodyta jau paminėtais įrodymais. Nukentėjusioji E. G. tiek ikiteisminio bylos nagrinėjimo metu, tiek ir teisminio bylos nagrinėjimo metu bei apklausta papildomai nurodė, kad kaltinamasis V. N. dar prieš prasidedant teismo procesui baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinamojo brolis K. N. buvo kaltinamas nukentėjusiosios seksualiniu prievartavimu, buvo atvykęs pas ją į namus, esančius adresu: ( - ) ir prašė teisiamojo posėdžio metu duoti melagingus parodymus, kad ji norėjo apšmeižti K. N., o iš tikrųjų jokio išžaginimo nebuvo. Kaltinamasis sakė, kad už tai, jog ji teisiamojo posėdžio metu duos melagingus parodymus, jai bus paskirta bauda, kurią kaltinamasis žadėjo už ją sumokėti. Taip pat nukentėjusioji parodė, kad tą dieną, kai turėjo įvykti teisiamasis posėdis kaltinamojo V. N. baudžiamojoje byloje, V. N., pasikvietęs ją į mašiną, davė jai 600,00 Lt. Po to E. G. ir pakeitė savo parodymus baudžiamojoje byloje. Vėliau, jau po teisiamojo posėdžio, kaltinamasis, atvažiavęs pas E. G. į kiemą, perdavė jai 200,00 Lt. Dar vėliau iš kaltinamojo motinos gavo dar 200,00 Lt, prieš tai jai paskambino kaltinamasis ir pasiūlė susitikti. Nors kaltinamasis V. N. ir nesutinka su tokiais E. G. parodymais, tačiau jis neneigia, kad nukentėjusiajai davė 1000,00 Lt ir šią sumą perdavė iš karto, tačiau ne teismo kieme, o prie nukentėjusiosios namų. Tačiau aiškina, kad, šie pinigai buvo skirti jo brolio padarytai E. G. moralinei žalai atlyginti, o ne paveikti nukentėjusiąją. Taip pat neneigia, kad lankėsi nukentėjusiosios namuose tikslu, „kad jeigu reikės kažkokios pagalbos jis tikrai jai padės ir dėl to davė savo telefono numerį“. Nukentėjusiosios E. G. parodymai tiek ikiteisminio bylos nagrinėjimo metu, tiek ir teisiamųjų posėdžių metu nuoseklūs, išsamūs ir teismui jais netikėti nėra jokio pagrindo. Nukentėjusioji niekieno neverčiama 2009-10-05 protokolu – pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariatą dėl jos atžvilgiu daromo poveikio ir nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir vėlesnėse savo apklausose. Taip pat, teismas įvertina ir tas aplinkybes, kad pats įvykis buvo gana senai, nukentėjusiajai nemalonu prisiminti patį įvykį, todėl iš dalies supranta ir pateisina nukentėjusiosios nepasitenkinimą proceso eiga, bei tai, kad kai kurių aplinkybių nukentėjusioji gerai nebeprisimena.

22Nors teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios motina V. G. parodė, kad ji nieko nežino apie kaltinamojo bendravimą su jos dukra, tačiau tuo pačiu neneigė, kad kaltinamasis lankėsi pas juos namuose, o apie ką jis kalbėjo su dukra-liudytoja negirdėjo. Taip pat, V. G. patvirtino, kad dukra skundėsi, jog „ją verčia meluoti“. Daugiau nieko apie tai E. jai nepasakojo. Gi ikiteisminio tyrimo metu liudytoja parodė, kad 2009 m. lapkričio 10 d. atvykus į Trakų teismą, prieš posėdį V. N. nusivedė dukrą į šalį pakalbėti. E. nesakė dėl kokios priežasties ją nusivedė ir apie ką kalbėjo, tik užsiminė, kad V. N. jai siūlė, kad už melagingus parodymus jai sumokės prieš teismą ir po jo, t.y. po 2500,00 Lt per abu kartus. Teismui netikėti šiais liudytojos parodymais nėra jokio pagrindo, nors ji teigia, kad ji neskaičius savo parodymų, pasirašė, tačiau, tuo pačiu paklausta, ar jie teisingi-, paaiškino, kad „ikiteisminio tyrimo metu jos duoti parodymai gal ir surašyti teisingai“. Kad kaltinamasis V. N. bendravo su nukentėjusiąją E. G. patvirtina ir byloje esančios įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinės, iš kurių matyti, kad kaltinamasis V. N., kurio mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) skambino nukentėjusiajai E. G., kurios mobiliojo telefono Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2009m. rugsėjo 24d. iki 2009m. rugsėjo 30d., nuo 2009m. spalio 3d. iki 2009m. spalio 9d., bei buvo siųstos SMS žinutės 2009m. lapkričio 3d. (b. l. 15). Kad nukentėjusioji E. G. teisiamojo posėdžio metu baudžiamojoje byloje, kurioje K. N. kaltinamas jos atžvilgiu įvykdytu seksualiniu prievartavimu, pakeitė savo anksčiau duotus parodymus, patvirtina ir 2011-03-23 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžio nuorašas, kuriame nurodoma, kad „nukentėjusios E. G. teismo metu duoti parodymai, kad ji apkalbėjo K. N. dėl seksualinio prievartavimo, vertintini kritiškai, kadangi teismas turi duomenų, kad nukentėjusios E. G. atžvilgiu buvo daromas poveikis ir jai buvo grasinama, kad ji atsisakytų savo parodymų“.

23Įvertinus surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad kaltinamasis V. N. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 d., kadangi byloje neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis V. N. neprievartine forma- įtikinėjant, prašant ir siūlant pinigų, siekė paveikti nukentėjusiąją E. G., kad ji teisme duotų melagingus parodymus, t. y. kaltinamasis 2009m. lapkričio 10 d., dienos metu, siekdamas, kad E. G. pakeistų savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) jo brolio K. N. atžvilgiu, automobilyje, prieš teismo posėdį, kuris buvo paskirtas nagrinėti 2009m. lapkričio 10 d. 14 val., Trakų rajono apylinkės teisme, adresu Vytauto g. 47/49, Trakų m. įtikinėdamas, prašydamas ir pažadėdamas ateityje iš viso sumokėti 5000 Lt, kad E. G. pakeistų savo parodymus ir K. N. būtų išteisintas baudžiamojoje byloje, kurioje jis kaltinamas E. G. seksualiniu prievartavimu, davė E. G. dalį pinigų, t.y 600 Lt ir nurodė, kad likusią dalį pinigų sumokės ateityje. Nukentėjusioji E. G., dėl savanaudiškų paskatų ir siekdama materialinės naudos, 2009m. lapkričio 10 d., teisiamajame posėdyje, apklausiama kaip nukentėjusioji baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), būdama pasirašytinai įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d. už melagingų parodymų davimą, ką ji patvirtino savo parašu,- davė melagingus parodymus apie tai, kad 2009m. liepos 4 d. kaltinamasis • N. neįvykdė jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, o jos siekis buvo jį apšmeižti dėl priešiškų asmeninių santykių. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009m. žiemą, nenustatytą mėnesį, dieną ir valandą, atvykęs į namus pas nukentėjusiąją E. G., adresu ( - ), sumokėjo 200 Lt ir 2009m. kovo mėnesį, nenustatytą dieną ir valandą Elektrėnų mieste per savo motiną O. N. perdavė nukentėjusiajai E. G. dar 200 Lt, ir tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 d.

24Skiriant kaltinamajam bausmę, atsižvelgiama į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus: į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltinamojo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę (LR BK 54 str. ).

25Kaltinamojo V. N. padarytas nusikaltimas tyčinis, nesunkus (LR BK 11 str. 3 d.).

26Kaltinamojo V. N. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta. (LR BK 59,60 str.).

27Kaltinamasis V. N. nepriklauso stebimų ligonių grupei (b. l. 68), administracine tvarka nebaustas (b. l. 79), teistas už baudžiamojo nusižengimo padarymą, teistumo neturi (b. l.69).

28Įvertinus nustatytas aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, darytina išvada, kad bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu bus pasiekti skiriant jam Lietuvos respublikos BK 233 str. 1 d. sankcijoje nustatytą bausmę-baudą, žymiai didesnę už 1 MGL.

29Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d., 305 str. 4 d., 307 str. 5 d. ir 308 str.,

Nutarė

30V. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 d. ir nuteisti 15 MGL (1950 Lt) dydžio bauda.

31Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti- V. N. iki įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

32Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,... 3. V. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs,... 4. 2010-05-17 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 227 str. 3 d., 4 MGL... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. V. N. neprievartine forma- įtikinėjant, prašant ir siūlant pinigų, siekė... 8. kaltinamasis 2009m. lapkričio 10 d., dienos metu, siekdamas, kad E. G.... 9. Kaltinamasis V. N. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu... 10. Nors kaltinamasis dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino,... 11. Nukentėjusioji E. G. parodė, kad kaltinamojo nepažinojo, tačiau pažinojo... 12. Tokius pat parodymus nukentėjusioji E. G. davė ir 2012-12-04 papildomos... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja nukentėjusioji E. G. parodė, kad... 14. Sutinkamai su byloje esančiu 2009-10-05 E. G. protokolu-pareiškimu, adresuotu... 15. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja V. G. parodė, kad E. G. yra jos... 16. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja V. G. parodė, kad duktė E. G.... 17. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo motina O. N. duoti parodymus... 18. Iš byloje esančia įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinėmis... 19. Sutinkamai su byloje esančio 2011-03-23 Trakų rajono apylinkės teismo... 20. Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė... 21. Nors kaltinamasis V. N. kaltu ir neprisipažino, jo kaltė pilnai įrodyta jau... 22. Nors teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios motina V. G. parodė, kad ji... 23. Įvertinus surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad kaltinamasis V.... 24. Skiriant kaltinamajam bausmę, atsižvelgiama į bendruosius bausmės skyrimo... 25. Kaltinamojo V. N. padarytas nusikaltimas tyčinis, nesunkus (LR BK 11 str. 3... 26. Kaltinamojo V. N. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių... 27. Kaltinamasis V. N. nepriklauso stebimų ligonių grupei (b. l. 68),... 28. Įvertinus nustatytas aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, darytina išvada, kad... 29. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d.,... 30. V. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 31. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti- V. N. iki... 32. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...