Byla AS-525-575-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. Ž. ir A. Ž. skundą atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, atstovaujamai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims 963-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai, individualiai įmonei K. S. architektūros studijai, K. S., uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Geoksis“, A. N., D. N., uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“ dėl aktų panaikinimo ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai J. Ž. ir A. Ž. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami:

61) pripažinti, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija neįvykdė jai priskirtų pareigų, atliekant parengto žemės sklypo, adresu ( - ), Vilnius, detaliojo plano patikrinimą atitikimui įstatymams ir tokiu būdu padarė pareiškėjams moralinę (neturtinę) žalą;

72) pripažinti, kad žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano sprendiniai: VIA – anksčiau suprojektuotas vandentiekis; VI – projektuojamas vandentiekis; FS1 – projektuojama spaudiminė buitinė nuotekynė, kurie nurodyti infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinyje, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui;

83) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 30-1654 dalį, tvirtinančią žemės sklypo adresu ( - ) detaliojo plano sprendinius: VIA - anksčiau suprojektuotą vandentiekį; VI - projektuojamą vandentiekį; FS1- projektuojamą spaudiminę buitinę nuotekinę, kurie nurodyti infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinyje;

94) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neįvykdė jai priskirtų pareigų, atliekant projektavimo sąlygų išdavimą statiniu žemės sklype, adresu ( - ), Vilnius, ir tokiu būdu padarė pareiškėjams moralinę (neturtinę) žalą;

105) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2006 m. birželio 27 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/749/06-0614;

116) priteisti pareiškėjų naudai 35 000 Lt iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos moralinę (neturtinę) žalą, kuri padaryta neteisėtais veiksmais, kai buvo išduota teigiama išvada dėl detaliojo plano atitikimo teisės aktų reikalavimams;

127) priteisti pareiškėjų naudai 15 000 Lt iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos moralinę (neturtinę) žalą, padarytą neteisėtais veiksmais, kai buvo neteisėtai patvirtintas detalusis planas ir neteisėtai bei nepagrįstai išduotas statybos leidimas.

13Taip pat pareiškėjai pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

14Nurodė, jog terminas praleistas, nes nuo 2004 metų gegužės mėnesio negyvena Lietuvoje, todėl negalėjo žinoti, kad vykdomas ginčo žemės sklypo detaliojo planavimo procesas ir patvirtintas detalusis planas. Apie teisių pažeidimus sužinojo tik iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymo į jų paklausimą. 2009 m. rugsėjo 15 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kad ji suteiktų informaciją dėl aplinkybių, kurių pagrindu buvo išduotas statybos leidimas tiesti inžinerinius tinklus per jiems priklausantį sklypą. Atsakovas 2009 m. spalio 21 d. rašte nurodė, kad vandens tiekimo ir nuotekų tinklai buvo suplanuoti ginčo detaliuoju planu. Kadangi raštas buvo siųstas J. Ž. tėvo adresu, o pareiškėjai tuo metu gyveno Maskvoje, apie tokio rašto gavimą jie buvo informuoti telefonu. Minėtu raštu nebuvo suteikta pilna informacija, todėl jie 2009 m. gruodžio 1 d. pakartotinai pateikė paklausimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pažymėjo, jog neturi specialių žinių, todėl J. Ž. paprašė tėvų kreiptis į UAB „KITOS PUSĖS Projektai“, kuris 2010 m. sausio 25 d. gautu raštu informavo, kad jų sklype planuojamo vienbučio namo projektavimas ir statyba neįmanoma, nes sklype suprojektuoti ir nutiesti požeminiai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai. Nurodė, kad su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos siųstais dokumentais betarpiškai susipažino tik 2010 m. balandžio 2 – 3 d., atvykus į Lietuvą, susipažinta ir su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 30-1654. Kadangi advokatai, su kuriais bendrauta, atsisakė suteikti paslaugas, o skundas parengtas 2010 m. birželio 10 d., tik 2010 m. birželio 18 d. jis pateiktas teismui.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi nustatė pareiškėjams terminą iki 2010 m. liepos 15 d. pašalinti skundo trūkumus.

16Pareiškėjai pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė:

171) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 30-1654 dalį, tvirtinančią žemės sklypo adresu ( - ) detaliojo plano sprendinius: VIA - anksčiau suprojektuotą vandentiekį; VI - projektuojamą vandentiekį; FS1- projektuojamą spaudiminę buitinę nuotekinę, kurie nurodyti infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinyje;

182) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2006 m. birželio 27 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/749/06-0614;

193) priteisti pareiškėjų naudai 35 000 Lt iš atsakovo Lietuvos Respublikos moralinę (neturtinę) žalą, kuri padaryta neteisėtais veiksmais, kai buvo išduota teigiama išvada dėl detaliojo plano atitikimo teisės aktų reikalavimams;

204) priteisti pareiškėjų naudai 15 000 Lt iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės moralinę (neturtinę) žalą, padarytą neteisėtais veiksmais, kai buvo neteisėtai patvirtintas detalusis planas ir neteisėtai bei nepagrįstai išduotas statybos leidimas.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 29 d. nutartimi, be kita ko, netenkino pareiškėjų prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 30-1654 dalį, tvirtinančią žemės sklypo adresu ( - ) detaliojo plano sprendinius: VIA - anksčiau suprojektuotą vandentiekį; VI - projektuojamą vandentiekį; FS1- projektuojamą spaudiminę buitinę nuotekinę, kurie nurodyti infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinyje, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/749/06-0614, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą, priėmė pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimų atlyginti pareiškėjų naudai neturtinę žalą.

22Nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai administracinis aktas suinteresuotam subjektui neturėjo būti įteiktas, tokio subjekto skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalies prasme laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Pažymėjo, jog pareiškėjai neneigė praleidę įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti, tačiau prašė jų nurodytas termino praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Remdamasis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad pareiškėjų nurodyta aplinkybė, jog jie nuo 2004 metų negyvena Lietuvoje, todėl negalėjo žinoti apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 30-1654 patvirtintą detalųjį planą bei išduotą statybos leidimą ir laiku kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų teisių gynimo, nevertintina kaip objektyvus pagrindas atnaujinti terminą skundui pateikti. Pareiškėjai pripažino, jog apie skundžiamus administracinius aktus sužinojo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 m. spalio 21 d. rašto Nr. A51-23422(3.3.16.5-PD4) bei 2009 m. gruodžio 16 d. rašto Nr. A51-27648(2.5.1.17-MP-8), kurie buvo siųsti pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateiktuose prašymuose nurodytu J. Ž. tėvų adresu ( - ), Vilnius, tačiau nurodė, jog kadangi tuo metu nebuvo Lietuvoje, betarpiškai su savivaldybės administracijos pateiktais dokumentais susipažino tik 2010 m. balandžio 2 – 3 d. Konstatavo, kad termino skundui paduoti pradžia laikytina data, kada pareiškėjų nurodytu adresu buvo gauti minėti raštai, kuriais jiems pranešta apie patvirtintą detalųjį planą bei išduotą statybos leidimą. Pabrėžė, jog pareiškėjai, būdami pakankamai atidūs ir rūpestingi, turėjo imtis efektyvių priemonių savo galimai pažeistų teisių gynimui, t. y. iš karto, kai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento raštais jiems buvo pateikta informacija apie ginčijamus administracinius aktus, kreiptis teisminės gynybos dėl galimai pažeistų teisių ir interesų. Pažymėjo, kad asmuo savo pažeistas teises bei interesus gali ginti ne tik tiesiogiai, bet ir per atstovą, todėl pareiškėjų nurodytos aplinkybės, kad tuo metu jie nebuvo Lietuvoje, nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių. Be to, minėtuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento raštuose detaliai išaiškinta ne tik jų apskundimo tvarka, bet nurodyta ir tvarka, kaip pareiškėjai galėjo susipažinti su visa juos dominančia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turima medžiaga. Pabrėžė, jog net ir pripažinus, kad pareiškėjai apie pažeistas teises bei interesus sužinojo tik 2010 m. balandžio 2 – 3 d., toks jų delsimas iki realaus kreipimosi į teismą su skundu dienos, t. y. iki 2010 m. birželio 21 d., negali būti pateisinamas tuo, kad pareiškėjams nepavyko gauti kvalifikuotos teisinės pagalbos. Konstatavo, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip svarbios priežastys, sutrukdžiusios laiku kreiptis teisminės gynybos ir taip efektyviai apginti savo galimai pažeistas teises, bei netenkino pareiškėjų prašymo.

23II.

24Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo iš dalies pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį, kuria netenkintas prašymas dėl termino atnaujinimo, ir patenkinti prašymą dėl tokio termino atnaujinimo. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

251. Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, netinkamai taikė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS5-550/2007, A822-608/2010, AS5-8/2006), pažymi, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo raštuose nebuvo pateikta medžiaga apie ginčo detaliojo plano sprendinius. Esminius detaliojo plano elementus (priedus, susidedančius iš grafinės ir tekstinės dalies) ir atitinkamai jos teisių pažeidimą, pareiškėja sužinojo tik pasidariusi atitinkamas kopijas ir pasikonsultavusi su asmenimis, turinčiais specialių žinių.

262. Atsižvelgdama į Teismų įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A7-585/2005, AS10-27/2005, A8-660/2007, A17-742/2007, A146-335/2008, A822-608/2010), nurodo, jog termino kreiptis į teismą eigos pradžia prasideda tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ir kai prokurorui tampa suvokiama apie tokio intereso pažeidimą. Toks aiškinimas turėtų būti taikomas ir nagrinėjamu atveju.

273. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad jie elgėsi sąžiningai, ir, matydami, jog ginčijamas aktas priimtas prieš penkerius metus, prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Pažymi, kad dėl medžiagos apimties, ginčo sudėtingumo buvo sudėtinga įvertinti teisių pažeidimą per įstatyme nustatytą terminą. Pareiškėjams neprivalu žinoti teisinius teritorijų planavimo aspektus, todėl tik pasitarę su atitinkamais specialistais, sužinojo apie savo pažeistas teises.

284. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ginčo esmę, t. y. į tai, kad skundu siekiama apginti ne bet kokią teisę, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniu laiduojamą nuosavybės neliečiamumo teisę.

29Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

301. Nurodo, kad pareiškėja pateikė nepasirašytą atskirąjį skundą, todėl jis turėjo būti nepriimtas ir grąžintas pareiškėjai pagal ABTĮ 134 straipsnį.

312. Nesutinka su teiginiu, kad buvo pažeistos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pažymi, jog įstatyme numatytas terminas nustatytas tiek pareiškėjų, tiek atsakovų interesais. Pabrėžia, jog pareiškėjai jau 2009 metų gruodžio mėnesį turėjo galimybę susipažinti su visa skundžiamų aktų medžiaga.

323. Pareiškėja nepagrįstai remiasi administracinių teismų praktika, suformuota bylose dėl viešojo intereso gynimo.

334. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. AS5-383/2005), pažymi, jog kreipimasis į institucijas, aiškinantis sprendimo priėmimo aplinkybes, negali būti laikomas svarbia priežastimi terminui atnaujinti, juo labiau, kad pareiškėjai į teismą kreipėsi tik praėjus daugiau nei pusei metų nuo sužinojimo apie skundžiamus administracinius aktus.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ K. S. architektūros studija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą sutinkama su pirmosios instancijos teismo išvadomis.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti.

36Nurodo, jog pareiškėjai, kaip nuosavybės teisę turintys ir valdantys asmenys, patys privalo rūpintis ir domėtis nuosavybės teise priklausančiu turtu.

37Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime sutinkama su teismo nutartyje pateiktais argumentais ir padarytomis išvadomis.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39III.

40Atskirasis skundas netenkintinas.

41Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjai praleido skundo padavimo teismui terminą dėl reikalavimų panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 30-1654 dalį, tvirtinančią žemės sklypo adresu ( - ) detaliojo plano sprendinius: VIA - anksčiau suprojektuotą vandentiekį; VI - projektuojamą vandentiekį; FS1- projektuojamą spaudiminę buitinę nuotekinę, kurie nurodyti infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinyje, bei 2006 m. birželio 27 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/749/06-0614. Nagrinėjamu atveju pareiškėja J. Ž. nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria netenkintas pareiškėjų prašymas ir atsisakyta atnaujinti terminą paduoti skundą dėl tokių reikalavimų teismui.

42Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog terminai gali būti atnaujinti tik tuo atveju, jeigu pripažįstama, kad jie praleisti dėl objektyvių, svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių.

43Pareiškėjai, prašydami atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodė, jog jie apie skundžiamus administracinius aktus ir jų turinį sužinojo tik 2010 m. balandžio 2 – 3 d., po to kreipėsi į teisininkus, tačiau jie nesutiko parengti skundo, o pareiškėjai išvyko į Rusiją, todėl skundas teismui buvo paduotas tik 2010 m. birželio 18 d.

44Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs (bylos Nr. A7-301/2006, A7-100/2005, A8-514/2004, A17-670/2007), kad skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu tada, kai šis sužinojo ar turėjo sužinoti apie administracinį aktą ir jo turinį. Įvertinus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 m. spalio 21 d. raštą (t. I, b.l. 134–135), matyti, jog iš šio rašto turinio pareiškėjams turėjo tapti žinoma apie priimtą ginčijamą detalųjį planą, rašte taip pat aiškiai nurodytas detaliuoju planu pareiškėjams suformuoto sklypo vietoje numatytas infrastruktūros objektų komunikacijų koridorius. Be to 2009 m. gruodžio 16 d. raštu (t. I, b.l. 137) pareiškėjams atsiųstas ginčijamas įsakymas ir juo patvirtinto detaliojo plano pagrindinis brėžinys bei aiškinamasis raštas. Pastebėtina, jog tokie raštai siųsti pareiškėjų prašymuose nurodytu adresu. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog termino skundui paduoti pradžia laikytina data, kada pareiškėjų nurodytu adresu buvo gauti minėti raštai, kuriais jiems pranešta apie patvirtinta detalųjį planą bei išduotą statybos leidimą.

45Atskiruoju skundu pareiškėja nesutinka su minėta išvada, nurodydama, jog apie skundžiamus administracinius aktus galutinai tapo žinoma 2010 m. balandžio 2 – 3 d.

46Kadangi skundas pirmosios instancijos teismui pateiktas tik 2010 m. birželio 21 d. (t. I, b.l. 89), todėl net ir tuo atveju, jeigu skundo padavimo teismui termino eigos pradžia būtų skaičiuojama nuo pareiškėjos nurodytos datos, skundo padavimo teismui terminas vis tiek būtų praleistas.

47Tuo tarpu pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl to, kad ji neturėjo specialių žinių, todėl turėjo kreiptis į specialistus ir tik dar vėliau jai tapo žinoma apie pažeistas teises, negali būti vertinamos kaip aplinkybės, sudarančios pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja, neturėdama reikiamų žinių arba dėl išvykimo į kitą valstybę negalėdami tinkamai apginti savo galimai pažeistų teisių, galėjo kitus asmenis įgalioti atlikti jos vardu veiksmus, siekiant apginti savo galimai pažeistas teises. Be to, kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pavyzdžiui, bylos Nr. AS556-341/2009, AS63-404/2009), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Todėl pareiškėja, būdama atidi ir rūpestinga, privalėjo tinkamai, laikydamasi įstatymų nuostatų, imtis priemonių savo galimai pažeistoms teisėms apginti ir interesams įgyvendinti. Tokie veiksmai nebuvo atlikti, o byloje pateikti įrodymai ir nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, kad terminas skundui paduoti dėl svarbių, nuo pareiškėjos valios nepriklausiusių priežasčių.

48Taip pat pabrėžtina, jog, kaip jau nurodyta, kreipiantis su skundu į teismą, turi būti laikomasi ABTĮ nustatytų terminų, kurių eigos pradžia ir ilgis yra konkrečiai nustatytas įstatyme ir tiesiogiai nepriklauso nuo bylos pobūdžio. Todėl pirmosios instancijos teismas neprivalėjo, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, vertinti kilusio ginčo esmės ir tuo pagrindu nepaisyti ABTĮ įtvirtintų terminų skaičiavimo taisyklių. Pastebėtina ir tai, jog nagrinėjama byla nėra susijusi su viešojo intereso gynimu, o pareiškėjai į teismą kreipėsi, gindami savo privatų interesą, todėl šiuo atveju netaikytinos terminų pareiškimui, ginant viešąjį interesą, paduoti teismui skaičiavimo taisyklės.

49Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjai terminą skundui paduoti praleido dėl išimtinai nuo jų valios priklausiusių aplinkybių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė atnaujinti terminą skundui dėl sprendimo, kuriuo patvirtintas detalusis planas, ir statybos leidimo panaikinimo paduoti.

50Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51pareiškėjos J. Ž. atskirojo skundo netenkinti.

52Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai J. Ž. ir A. Ž. skundu... 6. 1) pripažinti, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija neįvykdė... 7. 2) pripažinti, kad žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano... 8. 3) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2005 m. spalio 19... 9. 4) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neįvykdė jai... 10. 5) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2006 m. birželio... 11. 6) priteisti pareiškėjų naudai 35 000 Lt iš atsakovo Vilniaus apskrities... 12. 7) priteisti pareiškėjų naudai 15 000 Lt iš Vilniaus miesto savivaldybės... 13. Taip pat pareiškėjai pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.... 14. Nurodė, jog terminas praleistas, nes nuo 2004 metų gegužės mėnesio... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi... 16. Pareiškėjai pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė:... 17. 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2005 m. spalio 19... 18. 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus 2006 m. birželio... 19. 3) priteisti pareiškėjų naudai 35 000 Lt iš atsakovo Lietuvos Respublikos... 20. 4) priteisti pareiškėjų naudai 15 000 Lt iš atsakovo Vilniaus miesto... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 29 d. nutartimi, be... 22. Nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra... 23. II.... 24. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo iš dalies pakeisti... 25. 1. Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo... 26. 2. Atsižvelgdama į Teismų įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, Lietuvos... 27. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad jie elgėsi... 28. 4. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ginčo esmę, t. y. į tai,... 29. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto... 30. 1. Nurodo, kad pareiškėja pateikė nepasirašytą atskirąjį skundą, todėl... 31. 2. Nesutinka su teiginiu, kad buvo pažeistos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies... 32. 3. Pareiškėja nepagrįstai remiasi administracinių teismų praktika,... 33. 4. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr.... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ K. S. architektūros... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu į... 36. Nurodo, jog pareiškėjai, kaip nuosavybės teisę turintys ir valdantys... 37. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo... 38. Teisėjų kolegija... 39. III.... 40. Atskirasis skundas netenkintinas.... 41. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjai praleido skundo padavimo teismui... 42. Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis... 43. Pareiškėjai, prašydami atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodė, jog jie... 44. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra... 45. Atskiruoju skundu pareiškėja nesutinka su minėta išvada, nurodydama, jog... 46. Kadangi skundas pirmosios instancijos teismui pateiktas tik 2010 m. birželio... 47. Tuo tarpu pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl to, kad ji neturėjo... 48. Taip pat pabrėžtina, jog, kaip jau nurodyta, kreipiantis su skundu į... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjai terminą... 50. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 51. pareiškėjos J. Ž. atskirojo skundo netenkinti.... 52. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį palikti... 53. Nutartis neskundžiama....