Byla A2.6.-15703-271/2016
Dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ATPK) 127 straipsnio 3 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, 124(1) straipsnio 8 dalyje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant asmeniui, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas – S. P., nukentėjusiajam D. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal protokolą, surašytą

2S. P., a.k. ( - ),

3dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ATPK) 127 straipsnio 3 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, 124(1) straipsnio 8 dalyje,

Nustatė

4S. P. 2016-10-16, apie 11.02 val., Viršilų g. 13, Vilniuje, vairavo automobilį Ford Transit, valstybinis numeris ( - ) būdamas neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,49 promilių). Vairuotojas buvo neatidus ir pravažiuodamas pro stovintį automobilį Renault Espace, valstybinis numeris ( - ) nepaliko tarpo, kliudė jį ir apgadino savo vairuojamą bei nukentėjusiajam D. A. priklausantį automobilį Renault Espace. Tokiais savo veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau tekste - KET) 14, 126 punktų reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d.

5Atvykus policijos pareigūnams į eismo įvykio vietą S. P. nepateikė vairuotojo pažymėjimo bei transporto priemonės registracijos liudijimo. Šiais veiksmais vairuotojas pažeidė KET 16 punkto reikalavimą ir įvykdė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 124(1) str. 8 d.

6Be to, administraciniu teisės pažeidimo protokolu vairuotojui S. P. buvo inkriminuojama tai, kad iš eismo įvykio vietos jis pasišalino pažeisdamas KET reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 130 str. 1 d.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamas S. P. dėl faktinių eismo įvykio aplinkybių paaiškino teismui, kad protokole dėstomus kaltinimus supranta ir pripažįsta, išskyrus tai, kad jis tyčia pasišalino iš eismo įvykio vietos, ko nebuvo. Pripažįsta, kad minėtą rytą vartojo alkoholinius gėrimus. Išėjęs iš daugiabučio norėjo perstatyti mašiną, važiuodamas atbulas iš karto nepajuto kontakto su kitu automobiliu. Perstatyti nutarė tam, kad automobilis netrukdytų pravažiuoti kitiems eismo dalyviams. Grojo muzika, automobilyje buvo dar du vyriškiai. Perstatė automobilį toje pat aikštelėje, išlipo, apžiūrėjo automobilius ir suprato, kad juos apgadino, padarė subraižymus vairuojamo automobilio Ford ir stovinčio automobilio Renault. Pastarajam automobiliui apgadino priekinį bamperį. Niekur nebėgo, netrukus atvyko policijos pareigūnai. Visi dokumentai buvo palikti bute, su savimi neturėjo, todėl pateikti pareigūnams negalėjo. Jo mėnesio pajamos sudaro apie 380 eurų, turi skolų, išieškojimus vykdo antstoliai, todėl prašo išdėstyti baudos mokėjimą, nes per įstatymo nustatytą terminą sumokėti baudos jis negalės. Gailisi dėl savo veiksmų.

8Nukentėjusysis D. A. parodė, kad eismo įvykio metu buvo apgadintas jo automobilio Renault Espace priekinis bamperis, valstybinis numeris. Matė, kad prie aikštelėje stovinčio automobilio Ford policijos pareigūnai aiškinasi situaciją, informavo juos apie automobilio apgadinimus. Pats eismo įvykio aplinkybių nematė.

9Liudytojas Ž. D. parodė, kad matė, kaip Viršilos gatvėje prie baltos spalvos autobusiuko vyrai vartoja alkoholį, po to įsėdo į automobilį, kuris pajudėjo ir sustojo kitoje aikštelės vietoje. Pranešė apie girto asmens vairavimą bendrajam pagalbos centrui. To momento, kai autobusiukas kontaktavo su stovinčiu automobiliu ir jį apgadino, jis nematė. Atvykus pareigūnams iš vairuotojo vietos išlipo šviesių plaukų vyriškis. Jis (liudytojas) davė paaiškinimus policijai.

10Liudytojas M. J., policijos pareigūnas, parodė, kad patruliavo su pareigūnu V. Š.. Gavo pranešimą, kad vairuoja galimai girtas Ford automobilio vairuotojas. Skubiai, įjungę švyturėlius, atvyko į nurodytą vietą, kur rado stovintį automobilį Ford, neblaivų vairuotoją bei kitus vyrus. Priėjo nukentėjusysis, nurodė apgadintą automobilį Renault. Patikrinę nustatė, kad apgadinimai pagal aukštį ir kitus momentus atitiko, t.y. galėjo būti padaryti automobiliu Ford.

11Vairuotojo S. P. padarytus pažeidimus patvirtina kiti įrodymai:

  • administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.10P-74874713-16 (b.l. 1);
  • policijos pareigūno V. Š. tarnybinis pranešimas (b.l. 6);
  • eismo įvykio schema, kurioje užfiksuota automobilio Renault Espace padėtis po eismo įvykio, nurodant, kad jam apgadintas priekinis bamperis, valstybinis numeris, o automobiliui Ford Transit apgadintas galinis bamperis (b.l.8);
  • alkotesterio parodymai, iš kurių matyti, kad 2016-10-16 12.30 val. alkotesteriu ALCOTEST 7510 S. P. nustatytas 2,49 ‰ girtumas bei alkotesterio patikros sertifikatas Nr.0435052, iš kurio matyti, kad alkotesteris yra tinkamas naudoti, jo patikra galioja iki 2017-01-11, alkotesterio paklaida ±1,7 % (b.l.11-12);
  • 2016-10-16 pranešimas dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo (b.l.13).

12Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas

13Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip materialinės tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi - vidiniu įsitikinimu. Tačiau vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

14Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-6511/2010, N575-719/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-1-2013).

15Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad S. P. 2016-10-16 vairavo automobilį būdamas neblaivus, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 p. Pats S. P. parodė, kad alkoholį jis vartojo su draugais ryte, dar prieš sėsdamas vairuoti automobilio, taigi - transporto priemonę vairavo ir eismo įvykį padarė jau būdamas neblaivus.

16Be to, būdamas neblaivus ir vairuodamas transporto priemonę jis pažeidė KET 126 punkto reikalavimą, nepaliko tinkamo tarpo iš šono, kad eismas būtų saugus, ir dėl to sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo apgadintas kitam asmeniui priklausantis turtas. Šiais veiksmais vairuotojas padarė LR ATPK 127 str. 3 d. numatytą pažeidimą.

17S. P. pažeidė ir KET 16 punkto reikalavimus, kadangi nepateikė pareigūnams vairuotojo pažymėjimo, automobilio registracijos liudijimo. Kaip aiškina vairuotojas, dokumentus jis paliko bute. Jo veiksmai teismo kvalifikuojami pagal ATPK 124(1) str. 8 d.

18Vairuotojui taip pat buvo inkriminuojamas pasišalinimas iš eismo įvykio vietos, t.y. pažeidimo pagal ATPK 130 str. 1 d. padarymas.

19KET 219.1 punktas numato, kad įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo nedelsdamas sustoti, nesukeldamas papildomo pavojaus eismui ir pažymėti eismo įvykio vietą Taisyklių 91.2 papunktyje ir 92 punkte nustatyta tvarka.

20Byloje surinktų įrodymų visuma: paties S. P. parodymais, nukentėjusiojo D. A., liudytojo Ž. D. parodymais, eismo įvykio vietos schema, nuotraukomis bei kita rašytine bylos medžiaga pilnai įrodyta, kad vairuodamas automobilį S. P. buvo neatidus, kliudė ir apgadino stovinčio automobilio Renault Espace, priklausančio nukentėjusiajam D. A., bamperį ir valstybinį numerį. KET 222 p. numato, kad jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie eismo įvykį nukentėjusiajam, o jeigu tai neįmanoma, – policijai. Nuvažiavimas neatlikus šių veiksmų traktuotinas kaip pasitraukimas iš eismo įvykio vietos pažeidžiant KET reikalavimus, t.y. kaip padarytas LR ATPK 130 str. 1 d. numatytas pažeidimas.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad perstatęs automobilį į kitą tos pačios aikštelės vietą, apžiūrėjęs abu automobilius, vairuotojas S. P. įsitikino, jog buvo eismo įvykio dalyviu, apgadino svetimą turtą - automobilį Renault Espace. Tačiau iš aikštelės jis nepasitraukė, daugiau savo automobiliu niekur nevažiavo, nors tokią galimybę realiai jis ir turėjo, niekas jo nestabdė. Vairuotojas buvo prie savo automobilio iki atvyko liudytojo iškviesti policijos pareigūnai. Tai patvirtino nukentėjusysis D. A., liudytojas Ž. D.. Išvardintos nustatytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad jis iš eismo įvykio vietos nepasišalino. Lietuvos ATPK 130 str. 1 d. numatyto pažeidimo konstatavimas asmens veikoje numato tik tiesioginę tyčią, t.y. vairuotojas turi suvokti, kad padarė eismo įvykį, apgadino kitą transporto priemonę ir tyčia, tikslu išvengti galimos atsakomybės iš eismo įvykio vietos pasišalino, ko S. P. veikoje nenustatyta, nes jis liko su automobiliu toje pat aikštelėje, kur stovėjo ir apgadintas automobilis. Todėl šioje dalyje byla nutrauktina.

22Nuobaudos skyrimas

23S. P. padarė du administracinius teisės pažeidimus, iš kurių vienas, t.y. vairavimas esant neblaiviam ir eismo įvykio sukėlimas yra priskiriamas prie itin šiurkščių pažeidimų. Lengvina S. P. atsakomybę tai, kad pripažino pažeidimus, gailisi dėl jų (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta: 2016-10-02 jo atžvilgiu buvo taikomas administracinis nurodymas už vairavimą naudojant mobiliojo ryšio telefoną, tačiau tai pagal LAT praktiką patraukimu administracinėn atsakomybėn nelaikytina.

24S. P. dirba. Jam skirtinos už padarytus pažeidimus minimalios baudos, taikytinas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas. Nuobaudos bendrintinos ATPK 33 str. pagrindu.

25Atsižvelgiant į baudos dydį, pažeidėjo pajamas ir turtinę padėtį (atlyginimas minimalus, turi įsiskolinimų), baudos mokėjimas išdėstytinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 31 str. 1 d. 1 p., 124(1) str. 8 d., 127 str. 3 d., 287 str. 1 d. 1 p., 2p., 313 str., teisėjas

Nutarė

27S. P. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d. ir nubausti 1158 Eur bauda su atėmimu teisės vairuoti transporto priemones 3 metams.

28S. P. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 124(1) str. 8 d. ir nubausti 5 Eur bauda.

29LR ATPK 33 str. pagrindu galutinę nuobaudą S. P. nustatyti 1158 Eur baudą su atėmimu teisės vairuoti transporto priemones 3 metams.

30Baudos mokėjimą išdėstyti 10 (dešimties) mėnesių terminui, įpareigojant S. P. kas mėnesį nuo šio nutarimo įsiteisėjimo dienos mokėti po 115,80 Eur iki visiško baudos sumokėjimo.

31Administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje pagal ATPK 130 str. 1 d., nesant S. P. veikoje šio pažeidimo sudėties, nutraukti.

32Išaiškinti, kad bauda mokama į „Swedbank“ banko Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000 arba Nordea Bank Finland Plc banko Lietuvos skyriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, arba į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą bet kuriame kitame banke. Įmokos kodas 1001. Mokant baudą mokėjimo paskirties skiltyje unikalus mokėjimo kodas būtina nurodyti ROIK 16062489485.

33Nutarimas 20 dienų terminu nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant... 2. S. P., a.k. ( - ),... 3. dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 4. S. P. 2016-10-16, apie 11.02 val., Viršilų g. 13, Vilniuje, vairavo... 5. Atvykus policijos pareigūnams į eismo įvykio vietą S. P. nepateikė... 6. Be to, administraciniu teisės pažeidimo protokolu vairuotojui S. P. buvo... 7. Administracinėn atsakomybėn traukiamas S. P. dėl faktinių eismo įvykio... 8. Nukentėjusysis D. A. parodė, kad eismo įvykio metu buvo apgadintas jo... 9. Liudytojas Ž. D. parodė, kad matė, kaip Viršilos gatvėje prie baltos... 10. Liudytojas M. J., policijos pareigūnas, parodė, kad patruliavo su pareigūnu... 11. Vairuotojo S. P. padarytus pažeidimus patvirtina kiti įrodymai: 12. Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas... 13. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas)... 14. Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos... 15. Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad S. P. 2016-10-16 vairavo... 16. Be to, būdamas neblaivus ir vairuodamas transporto priemonę jis pažeidė KET... 17. S. P. pažeidė ir KET 16 punkto reikalavimus, kadangi nepateikė pareigūnams... 18. Vairuotojui taip pat buvo inkriminuojamas pasišalinimas iš eismo įvykio... 19. KET 219.1 punktas numato, kad įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo... 20. Byloje surinktų įrodymų visuma: paties S. P. parodymais, nukentėjusiojo D.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad perstatęs automobilį į kitą tos pačios... 22. Nuobaudos skyrimas... 23. S. P. padarė du administracinius teisės pažeidimus, iš kurių vienas, t.y.... 24. S. P. dirba. Jam skirtinos už padarytus pažeidimus minimalios baudos,... 25. Atsižvelgiant į baudos dydį, pažeidėjo pajamas ir turtinę padėtį... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 31 str. 1 d. 1 p.,... 27. S. P. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 28. S. P. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 29. LR ATPK 33 str. pagrindu galutinę nuobaudą S. P. nustatyti 1158 Eur baudą su... 30. Baudos mokėjimą išdėstyti 10 (dešimties) mėnesių terminui, įpareigojant... 31. Administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje pagal ATPK 130 str. 1 d.,... 32. Išaiškinti, kad bauda mokama į „Swedbank“ banko Valstybinės mokesčių... 33. Nutarimas 20 dienų terminu nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...