Byla e2S-3124-467/2018
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuotieji asmenys – skolininkas E. Č., V. Y., antstolis Dainius Šidlauskas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. Y. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 24 d. nutarties nustatyti skolininko turto dalį civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Legal Balance“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuotieji asmenys – skolininkas E. Č., V. Y., antstolis Dainius Šidlauskas.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Legal Balance“ 2018 m. rugpjūčio 27 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti skolininko E. Č. turto dalį esančią bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje su bendraturčiu V. Y., lygią ½ , siekiant efektyvaus skolos išieškojimo.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į antstolio Dainiaus Šidlausko kontorą su prašymu priimti vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-09 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1400-432/2018 išieškoti iš skolininko E. Č. 802,40 EUR skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininkui vengiant įvykdyti prievoles bei nevykdant antstolio patvarkymų, kreditorius gavo 2018-08-16 antstolio pasiūlymą kreiptis į teismą dėl E. Č. turto dalies, esančios bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje su V. Y., nustatymo.

93.

10Antstolis, vadovaudamasis CPK 667 straipsnyje įtvirtinta tvarka, pasiūlė skolininkui E. Č. iki 2018-08-02 pateikti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar padalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkui per patvarkyme nustatytą terminą nepateikus antstoliui nustatytos formos sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo bendru skolininko ir/ar kitų bendraturčių susitarimu, kreditorius, pasinaudodamas CPK 667 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teise, kreipiasi su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo.

114.

12Suinteresuotas asmuo - skolininko sutuoktinė V. Y. su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad apie jokias sutuoktinio skolas nežino, visi sutuoktinio finansiniai įsipareigojimai buvo sudaryti iki santuokos. Iš bylos duomenų nėra aišku, nei kokia skola išieškoma, nei kokia suma priteista, mano, kad antstolis negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, be to, antstolis dirbtinai didino būtinąsias vykdymo išlaidas, pateikdamas nereikalingas užklausas registrams.

135.

14Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad ji dirba UAB „Flexpro“, tačiau jos gaunamame atlyginime E. Č. turto dalies nėra, kaip ir jos dalies E. Č. gaunamame atlyginime, nes nuo 2018 m. sausio mėnesio pabaigos jie kartu negyvena, bendro ūkio neveda, bendro kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir vaikų neturi. E. Č. gyvenamoji vieta jai nėra žinoma, telefono numerius ir kitus kontaktus jis pasikeitė.

156.

16Su vykdomosiomis bylomis suinteresuotas asmuo taip pat neturėjo galimybių susipažinti, nes nėra skolininkė. Dėl tos pačios priežasties negalėjo apskųsti antstolio veiksmų. Pasiūlymai dėl turto dalies nustatymo jai nebuvo siunčiami, santuokos nutraukti bendru sutikimu nėra galimybių, nes kartu su skolininku negyvena mažiau nei vienerius metus, nustatyti notariškai turto dalies nėra įmanoma, nes E. Č. jos vengia. Pažymėjo, kad yra ruošiami dokumentai dėl santuokos pripažinimo negaliojančia.

17II.

18Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Legal Balance“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo tenkino iš dalies - nustatė, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) E. Č. priklauso ½ dalis jo sutuoktinės V. Y. piniginių lėšų, gaunamų iš jos darbo užmokesčio ar jam prilyginamų išmokų UAB „Flexpro“.

218.

22Teismas iš vykdomosios bylos medžiagos nustatė, kad antstolis areštavo skolininko sutuoktinės V. Y. gaunamą darbo užmokestį iš UAB „Flexpro“ ir lėšas, esančias jos sąskaitoje. Vadovaujantis CPK 667 straipsnio 1 dalimi bei teisėtų lūkesčių principu, teismas sprendė tik dėl konkrečios skolininko turto dalies nustatymo bendrame su kitais asmenimis konkrečiame turte, kuris yra areštuotas ir aprašytas antstolio, t. y. ½ darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų iš UAB „Flexpro“.

239.

24Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje antstolis 2018 m. liepos 11 d. turto arešto aktu taip pat areštavo ir V. Y. lėšas, esančias banko AB „Swedbank“ sąskaitoje. Tačiau, įvertinęs skolos dydį, atsižvelgdamas į tai, kad skolininkas gauna pajamų iš darbinės veiklos, o vykdant išieškojimą ir paskirstant išieškotas sumas, likusi išieškoti skolos suma nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. sumažėjo nuo 403,61 EUR iki 308,42 EUR, kad skolininko dalis nustatyta V. Y. gaunamame darbo užmokestyje; taip pat įvertindamas aplinkybę, jog banko sąskaitoje esančių lėšų kilmė ir gavimo momentas (iki ar po santuokos sudarymo) nėra aiškūs, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju kreditoriaus reikalavimams patenkinti yra pakankama skolininko turimo turto ir jau nustatytos jo turto dalies, todėl šiuo metu nėra tikslinga nustatyti skolininko turto dalį lėšoms, esančioms V. Y. banko sąskaitoje.

25III.

26Atskirojo skundo argumentai

2710.

28Suinteresuotas asmuo V. Y. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2911.

30Apeliantė nurodo, kad, perleidžiant naujam kreditoriui finansinius reikalavimus, nebuvo tinkamai įvykdyti CK 6.109 straipsnyje nustatyti reikalavimai, t.y. nebuvo tinkamai pranešta skolininkui apie kreditoriaus pasikeitimą ir reikalavimo perleidimą. Apeliantė taip pat nurodo, kad negalima tiksliai nustatyti, kokia iš tiesų suma yra išieškoma, kadangi UAB „Legal Balance“ pranešime nurodoma skolos suma yra 488,60 EUR, tačiau iš vykdomojo rašto matyti, kad priteista 352,60 EUR skola su palūkanomis. Laiko, kad, esant tokioms aplinkybėms, antstolis negalėjo priimti dokumento vykdyti, o teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad dėl tos pačios skolos išieškojimas vyksta ir iš R. M., jos atžvilgiu užvesta net 11 vykdomųjų bylų

3112.

32Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad skolininkas dirba UAB „Genvesta“, atliekami išskaitymai iš jo darbo užmokesčio, todėl nesuprantama, kodėl buvo pradėtas išieškojimas ir iš apeliantės darbo užmokesčio. Pažymi, kad nuo 2018 m. sausio mėnesio su sutuoktiniu nebegyvena ir bendro ūkio neveda, todėl E. Č. dalies apeliantės gaunamame darbo užmokestyje nėra.

3313.

34Apeliantė taip pat nurodo, kad jai nebuvo siunčiami pranešimai ir antstolio patvarkymai, su jais susipažinti negalėjo, todėl negalėjo jų skųsti. Byloje nėra pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti, ar tikrai nepakanka asmeninio skolininko E. Č. turto skolai išieškoti.

35IV.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3714.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

3915.

40Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, apeliantės V. Y. atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad suinteresuoto asmens atskirasis skundas iš esmės sudaro pakankamą pagrindą apskųstą teismo nutartį panaikinti.

4116.

42Byloje nustatyta, kad antstolis Dainius Šidlauskas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0178/18/01150 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 9 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1400-432/2018 dėl 284,69 EUR skolos, 63,67 EUR vartojimo kredito mokesčio, 4,24 EUR palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, 136 EUR bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko E. Č. išieškotojo AB „BnP Finance“ naudai. 2018 m. balandžio 5 d. antstolio Dainiaus Šidlausko patvarkymu Nr. 0178/18/01150 išieškotojas AB „BnP Finance“ vykdomojoje byloje Nr. 0178/18/01150 pakeistas į UAB „Legal Balance“.

4317.

44Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir/ar trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Dėl nurodytų aplinkybių teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą labai atidžiai, nustatyti visas reikšmingas nagrinėjamam klausimui aplinkybes.

4518.

46Taigi, vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

4719.

48CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad priverstinio vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (lot. už įgalinimų ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012).

4920.

50Pagal kasacinio teismo praktiką CPK 594 straipsnis ir Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

5121.

52Nagrinėjamu atveju antstolis Dainius Šidlauskas 2018-08-16 priėmė patvarkymą Nr. S18-47539 dėl siūlymo kreiptis į teismą dėl turto dalies nustatymo. Išieškotojas (pareiškėjas), nepraleisdamas nustatyto termino, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kuris prašymą tenkino iš dalies ir nustatė skolininko turto dalį bendroje jungtinėje nuosavybėje – darbo užmokestyje. Skolininko sutuoktinė dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą, kurį iš esmės grindžia tuo, kad nėra aiškus skolos dydis, nesilaikyta reikalavo teisės perleidimo procedūrų, be to, teismas neatsižvelgė į tai, kad skolininkas dirba, todėl nepagrįstai buvo nustatyta skolininko turto dalis sutuoktinės darbo užmokestyje.

5322.

54Nagrinėjamos bylos aplinkybės tvirtina, kad ginčo dėl vykdytinos prievolės pobūdžio nėra, t. y. pripažįstama, kad skolininko E. Č. skola išieškotojui UAB „Legal Balance“ yra asmeninio pobūdžio. Taigi, skolininko E. Č. sutuoktinė nėra solidarioji skolininkė. Be to, antstolis, vykdydamas išieškojimą, nustatė, kad skolininkas E. Č. gauna su darbo santykiais susijusias pajamas iš UAB „Genvesta“.

5523.

56Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto teisinį statusą reglamentuoja CK trečiosios knygos normos. Pagal CK trečiosios knygos septintojo skyriaus nuostatas, reglamentuojančias sutuoktinių civilinę atsakomybę pagal turtines prievoles, yra galimos įvairios modifikacijos. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, jog, kai išieškoma pagal asmenines sutuoktinio prievoles, pirmiausia išieškojimas turi būti vykdomas iš asmeninio skolininko turto ir, tik tokio turto nesant ar esant nepakankamai – iš bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto skolininko dalies (CK 3.112 straipsnis; CPK 666 straipsnio 1 dalis).

5724.

58Nagrinėjamu atveju, jau minėta, iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos matyti, kad antstolis nustatė, jog skolininkas E. Č. turi turto – gauna su darbo santykiais susijusias pajamas. Iš išieškotų lėšų patvarkymų nustatyta, kad, vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje, iš skolininko 2018-08-31 išieškota 70 EUR, 2018-08-24 - 55,93 EUR, 2018-08-01 – 62 EUR, 2018-07-13 – 59,18 EUR. Taigi, iš vykdomosios bylos matyti, kad iš skolininko reguliariai yra išieškoma skola ir dengiamos vykdymo išlaidos. Vadinasi, apeliacinio teismo vertinimu, konkrečiu atveju nebuvo būtinybės spręsti, jog reikalinga kreiptis į teismą dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.

5925.

60Taigi, sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog iš esmės antstolis remiasi prielaidomis, teikdamas, kad iš skolininko skolos nebus galima išieškoti per 6 mėnesių terminą. Į bylą nėra pateikti apibendrinti duomenys, per kiek laiko ir kokia skolos dalis yra išieškota, kiek vykdymo išlaidų padengta, taip pat nėra atliktų preliminarių skaičiavimų, kad skolos suma negalės būti išieškota per 6 mėnesius. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas 2018 m. balandžio – birželio mėnesiais gavo 500 EUR dydžio su darbo santykiais susijusias pajamas, patvarkymas dėl skolos išieškojimo darbdaviui surašytas 2018-05-15, taip pat yra nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Iš išieškotų lėšų paskirstymo 2018-08-31 patvarkymo matyti, kad skolos liko išieškoti 308,42 EUR ir 58,40 EUR vykdymo išlaidų; iš išieškotų lėšų paskirstymo 2018-06-06 patvarkymo matyti, kad liko išieškoti 498,74 EUR skolos ir 143,81 EUR vykdymo išlaidų, taigi per du mėnesius buvo išieškota 190,32 EUR skolos ir 85,41 EUR vykdymo išlaidų. Apeliacinio teismo vertinimu, iš šių duomenų negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad per 6 mėnesių laikotarpį skola nebus išieškota.

6126.

62Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, tačiau, tikrindamas antstolio veiksmų teisėtumą ir tenkindamas pareiškėjo UAB „Legal Balance“ prašymą iš dalies, netinkamai pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas, dėl ko apskųstoji nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Legal Balance“ prašymą nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Legal Balance“ 2018 m. rugpjūčio 27 d.... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į antstolio Dainiaus Šidlausko kontorą... 9. 3.... 10. Antstolis, vadovaudamasis CPK 667 straipsnyje įtvirtinta tvarka, pasiūlė... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo - skolininko sutuoktinė V. Y. su pareiškimu nesutiko.... 13. 5.... 14. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad ji dirba UAB „Flexpro“, tačiau jos... 15. 6.... 16. Su vykdomosiomis bylomis suinteresuotas asmuo taip pat neturėjo galimybių... 17. II.... 18. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi pareiškėjo... 21. 8.... 22. Teismas iš vykdomosios bylos medžiagos nustatė, kad antstolis areštavo... 23. 9.... 24. Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje antstolis 2018 m. liepos 11 d. turto... 25. III.... 26. Atskirojo skundo argumentai... 27. 10.... 28. Suinteresuotas asmuo V. Y. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 29. 11.... 30. Apeliantė nurodo, kad, perleidžiant naujam kreditoriui finansinius... 31. 12.... 32. Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad skolininkas dirba UAB „Genvesta“,... 33. 13.... 34. Apeliantė taip pat nurodo, kad jai nebuvo siunčiami pranešimai ir antstolio... 35. IV.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 14.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. 15.... 40. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 41. 16.... 42. Byloje nustatyta, kad antstolis Dainius Šidlauskas vykdo vykdomąją bylą Nr.... 43. 17.... 44. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 45. 18.... 46. Taigi, vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės... 47. 19.... 48. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva... 49. 20.... 50. Pagal kasacinio teismo praktiką CPK 594 straipsnis ir Antstolių įstatymo 16... 51. 21.... 52. Nagrinėjamu atveju antstolis Dainius Šidlauskas 2018-08-16 priėmė... 53. 22.... 54. Nagrinėjamos bylos aplinkybės tvirtina, kad ginčo dėl vykdytinos prievolės... 55. 23.... 56. Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto... 57. 24.... 58. Nagrinėjamu atveju, jau minėta, iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos... 59. 25.... 60. Taigi, sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog iš esmės antstolis... 61. 26.... 62. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir...