Byla 2-830-273/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, Simonai Matusevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Mitnija“ atstovei advokatei Renatai Petrylaitei, atsakovo UAB „Statybų kryptis“ atstovams direktoriui V. S., advokatui Gilbertui Kinderevičiui, atsakovų V. G. ir A. J. atstovei advokatei Jelenai Koltakovai teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mitnija“ ieškinį atsakovams UAB „Statybų kryptis“, V. G., A. J., tretysis asmuo BUAB “Nigema” dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovų V. G., A. J., UAB „Statybų kryptis“ solidariai ieškovo naudai 111 786,30 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad ieškovas 2007 m. lapkričio 5 d. sudarė gamybos sutartį Nr. ( - ) (toliau vadinama Sutartimi) su uždarąja akcine bendrove „Nigema“, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti Sutartyje nustatytus darbus (pagaminti gaminius), o UAB „ Nigema“ įsipareigojo priimti gaminius ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. 2008 m. balandžio 3 d. pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties. UAB „Nigema“ įsipareigojo apmokėti pateiktas sąskaitas faktūras prieš pasiimdama gaminius, t.y. per 5 (penkias) dienas po pranešimo apie pagaminimą gavimo (Sutarties 2.2 p.). Ieškovas pateikė UAB „Nigema“ sąskaitas, kurios nėra apmokėtos iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos: 1. 2008 m. lapkričio 19 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 005205. Skolos suma -236,79 Lt. (apmokėta tik dalis šios sąskaitos - 18 183,32 Lt). 2. 2008 m. lapkričio 20 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 005214. Skolos suma -19660,36 Lt. 3. 2009 m. sausio 19 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000029. Skolos suma -32882,41 Lt. 4. 2009 m. sausio 21 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000030. Skolos suma - 3142,55 Lt. Sutartis numatė atsakomybę už vėlavimą laiku atsiskaityti. UAB „Nigema“ uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nustatytu laiku, ieškovas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (Sutarties 6.2 p.). Delspinigiai (arba palūkanos) skaičiuojami iki bankroto bylos UAB „Nigema“ iškėlimo dienos, t.y. iki 2009 m. lapkričio 18 d. Ieškovas pateikė UAB „Nigema“ kelias sąskaitas už atliktus darbus, dėl kurių atlikimo šalys nebuvo pasirašiusios atskiros rašytinės sutarties, t.y.: 2008 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000123. Skolos suma -10903,09 Lt. 2008 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000124. Skolos suma -7208,41 Lt. Dėl darbų, už kuriuos pateiktos sąskaitos MIT-S-000123 bei MIT-S-000124, sutartis sudaryta nebuvo, todėl joms taikomos LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos, kuriose nustatomas palūkanų normos dydis, t.y. vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais (2 str. 3 p.).

4Ieškinyje teigiama, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Nigema“ bankroto bylą. 2010 m. balandžio 28 d. UAB „Nigema“ pripažinta bankrutavusia. Kadangi UAB „Nigema“ yra pripažinta nemokia ir negali atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Mitnija" dėl UAB „Nigema“ akcininkų ir su akcininkais susijusios UAB „Statybų kryptis" nesąžiningų veiksmų, minėti asmenys solidariai turi atlyginti ieškovui padarytą žalą -111 786,30 Lt.

5BUAB „Nigema" akcininkais buvo atsakovai V. G. (51 proc. akcijų) ir A. J. (49 proc. akcijų). Atsakovas V. G. buvo ne tik bendrovės akcininkas, bet ir vienasmenis valdymo organas - direktorius, turėjęs teisę vienasmeniškai priimti su bendrovės veikla susijusius sprendimus. Sprendžiant dėl atsakovo V. G., kaip didžiojo UAB „Nigema“ akcininko, atsakomybės kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija" apimties ir turinio, atsižvelgtina taip pat į jo kaip bendrovės direktoriaus statusą, t.y. įvertintina aplinkybė, kad atsakovas V. G., būdamas ir stambusis akcininkas, ir bendrovės vienasmenis valdymo organas - generalinis direktorius, iš esmės buvo vienasmenis BUAB „Nigema" valios reiškėjas ir įgyvendintojas, visiškai nevaržomai kontroliuojantis ir valdantis įmonę. Atsakovas A. J. taip pat buvo ne tik UAB „Nigema“ akcininku, bet ir bendrovės darbuotoju. Atsakovams V. G. ir A. J. taikytina atsakomybė pagal CK 2.50 str. 3 d., nes tik jie sprendė visus įmonės valdymo ir veiklos klausimus.

6Atsakovų A. J. ir V. G. nesąžiningus veiksmus patvirtina šios faktinės aplinkybės: 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nustatyta, jog BUAB „Nigema" grąžino atsakovui akcininkui ir vadovui V. G. 2009 m. rugsėjo 14 d. 60 000 Lt paskolą, t.y. BUAB „Nigema" akcininkas ir vadovas V. G. priėmė sprendimą grąžinti sau 60 000 Lt paskolą, nepaisant to, kad BUAB „Nigema" buvo pradelsusi piniginių įsipareigojimų įvykdymo terminą ieškovui. Pažymėtina, kad BUAB „Nigema" akcininkas ir vadovas V. G. priėmė sprendimą grąžinti sau paskolą, likus tik dviem mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo 2009 m. lapkričio 18 d. Būdamas bendrovės generaliniu direktoriumi, negalėjo nežinoti apie pradelstus įsiskolinimus ieškovui. 2010 m. kovo 31d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nustatyta , jog vadovaujantis 2009 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 04-01/28 akcininkams atsakovams V. G. ir A. J. 2009 m. spalio 28 d. iš kasos buvo išmokėta po 50 000 Lt dividendų. Nuo paskirtis dividendų sumos bendrovė priskaičiavo GPM (27027 Lt), PSD (8108,1 Lt). Šių mokesčių bendrovė pilnai nesumokėjo, nepriemoka 11376 Lt (GPM), 7109,1 Lt (PSD). Bendra nesumokėtų mokesčių aukštesnės eilės kreditoriui suma yra 18 485,10 Lt. Pažymėtina, kad bendrovė, atstovaujama vadovo ir akcininko atsakovo V. G., išmokėjo akcininkams, taip pat ir sau, 100 000 Lt dividendų, likus tik kelioms savaitėms iki bankroto bylos iškėlimo. BUAB „Nigema" akcininkai atsakovai V. G. ir A. J. priėmė sprendimą išmokėti dividendus tuomet, kai BUAB „Nigema" pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką buvo laikoma nemoki, t.y. turėjo piniginių prievolių, kurių vykdymo terminai buvo suėję, ieškovo atžvilgiu. 2009 metais UAB „Nigema“ suteikė 190000 Lt paskolų UAB „Vendis" bei įnešė į UAB „Vendis" 620 699,79 Lt turtinį finansinį įnašą. Be to, 2009-02-03 laidavimo sutartimi UAB „Nigema" laidavo AB „Swedbank" už UAB „Vendis" įsipareigojimus pagal 20 mln. Lt paskolos sutartį. Šie sprendimai galėjo būti priimti bendrovės direktoriaus vienvaldiškai arba su akcininkų pritarimu. Kadangi sprendimai dėl tokių didelių finansinių įsipareigojimų ir išlaidų, ypač 2009 metais prasidėjus sunkmečiui, negali būti laikomi pakankamai protingais, pagrįstais ir apdairiais, ir iš esmės būtent dėl tokių sprendimų priėmimo UAB „Nigema" atsidūrė tokioje padėtyje, kad negali atsiskaityti su kreditoriais (kaip matyti iš kartu su šiuo ieškiniu pateiktų bankroto bylos dokumentų, AB „Swedbank" finansinis reikalavimas, kilęs iš laidavimo sutarties, sudaro net 88,68 proc. visų kreditorinių reikalavimų; UAB „Vendis" yra bankrutuojanti ir iš jos UAB „Nigema“ neatgaus nei paskolintų pinigų, nei kitokių finansinių įnašų), tokius sprendimus priėmę bendrovės vadovai ir/arba akcininkai turi būti laikomi atsakingais už kreditoriui UAB „Mitnija" padarytą žalą.

72009 metais UAB „Nigema“ suteikė 190000 Lt paskolų UAB „Vendis" bei įnešė į UAB „Vendis" 620 699,79 Lt turtinį finansinį įnašą. Be to, 2009-02-03 laidavimo sutartimi UAB „Nigema" laidavo AB „Swedbank" už UAB „Vendis" įsipareigojimus pagal 20 mln. Lt paskolos sutartį. Šie sprendimai galėjo būti priimti bendrovės direktoriaus vienvaldiškai arba su akcininkų pritarimu (LR akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d., 34 str. 4 d., 5 d

8Ieškovas pažymėjo, kad , kad atsakovas V. G. buvo ne tik UAB „Nigema“ vienasmenis valdymo organas (direktorius) ir akcininkas, bet ir tuo pačiu metu dirbo UAB „Statybų kryptis". Ši aplinkybė patvirtina, jog BUAB „Nigema" ir UAB „Statybų kryptis" buvo tarpusavyje susijusios bendrovės. Be V. G. UAB „Statybų kryptis" dirbo UAB „Nigema“ vyr. buhalterė R. B., t.y. asmenys, kurie turėjo teisę priimti svarbius sprendimus UAB „Nigema“ tuo pačiu metu buvo ir UAB „Statybų kryptis" darbuotojais. 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nustatyta , jog iš BUAB „Nigema" į UAB „Statybų kryptis" be V. G. ir R. B. perėjo dar trys asmenys, t.y. E. K., J. V., V. S.. Pažymėtina, kad V. S. šiuo metu yra UAB „Statybų kryptis" direktorius. Iš BUAB „Nigema" bankroto administratoriaus pateikto darbuotojų sąrašo akivaizdu, kad iš UAB „Nigema“ į UAB „Statybų kryptį" perėjo dirbti daugiau darbuotojų, t.y. G. A.. Tiek UAB „Nigema“, tiek UAB „Statybų kryptis" veiklą vykdė tuo pačiu adresu, nors juridinių asmenų registre nurodytas kitas buveinės adresas. BUAB „Nigema" bankroto administratoriaus rašte nurodyta, kad BUAB „Nigema" buveinės adresas yra Baltijos g. 106, Kaunas. BUAB „Nigema" 2010 m. rugsėjo 30 d. pareiškime dėl įvykdytos vagystės Baltijos g. 106, Kaune, nurodyta, jog apvogtos UAB „Statybų kryptis" patalpos, esančios adresu: ( - ). Abi bendrovės vykdė analogišką veiklą, susijusią su statybomis. Šią veiklą UAB „Statybų kryptis", bankrutavus UAB „Nigema“, vykdo toliau. 2010 m. kovo 31d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nustatyta, jog UAB „Statybų kryptis" pardavimus pradėjo deklaruoti nuo 2009 m. liepos mėnesio. Tikėtina, kad UAB „Nigema“ turtas ir ūkinė komercinė veikla buvo perkelta į UAB „Statybų kryptis", vykdant bendrovės valdymo ir kitus veiksmus, kurie buvo nukreipti siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, įskaitant ieškovu. Pažymėtina, kad itin keista ir įtarimus kelianti aplinkybė yra ta, jog UAB „Statybų kryptis" patalpose buvo saugoma bankrutuojančios UAB „Nigema" ūkinės-finansinės veiklos dokumentacija, kuri dingo laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 23 d- 27 d. įvykdytos vagystės metu, kurios metu buvo išlaužtos buhalterijos ir archyvo patalpų durys, išvartyti ir sulaužyti baldai, išmėtyti ir sugadinti dokumentai. Dalis dokumentų panaudota deginant pasišviesti. UAB „Nigema“ ir atsakovo UAB „Statybų kryptis" ryšį patvirtina ieškovui žinomos faktinės bylos aplinkybės. Iki UAB „Nigema“ bankroto ieškovas bendradarbiavo su UAB „Nigema“, tačiau po bankroto aktyviau veiklą vystyti pradėjo atsakovas UAB „Statybų kryptis", perėmusi UAB „Nigema“ verslą ir darbuotojus. Verslo perėmimą patvirtina šios faktinės aplinkybės: 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nurodyta, jog pagal pateiktus BUAB „Nigema" buhalterinės apskaitos dokumentus, operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, jog BUAB „Nigema" pardavė ilgalaikį turtą atsakovui UAB „Statybų kryptis" mažesnėmis kainomis negu jų likutinė vertė, t.y. parduoto atsakovui UAB „Statybų kryptis" ilgalaikio turto likutinė vertė pagal BUAB „Nigema" ilgalaikio turto apskaitą buvo 236 019,78 Lt. Turtas parduotas už 187 721,39 Lt plius PVM. Nuostolis 48 298,39 Lt, t.y. būtent tokia suma bendrais Atsakovų veiksmais buvo sumažintos BUAB „Nigema" finansinės galimybės įvykdyti įsipareigojimus Ieškovui. Atsakovų nesąžiningumą patvirtina ilgalaikio turto perleidimo datos - 2009 m. liepos 22 d., 2009 m. rugpjūčio 31 d., 2009 m. spalio 28 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d., t.y. prieš pat bankroto bylos iškėlimą. Tokiais bendrais Atsakovų veiksmais buvo sumažintas UAB „Nigema“ turtas ir galimybės įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Pažymėtina, kad 2009 m. rugsėjo 1 d. tarp UAB „Nigema“ ir atsakovo UAB „Statybų kryptis" sudaryta panaudos sutartis, kuria UAB „Nigema“ perdavė UAB „Statybų kryptis" neatlygintinai naudoti lengvąjį automobilį NISSAN ALMEDA. Tokie atsakovų veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslui siekti pelno, taip pat pažeidžia UAB „Nigema“ kreditorių, įskaitant ieškovo, interesus. Pažymėtina, kad abejonių kelia faktas, jog atsakovo UAB „Statybų kryptis" sąskaitos UAB „Nigema“ ypač padidėjo tik nuo 2009 m. rugpjūčio 30 d. iki 2009 m. spalio 30 d., t.y. tik likus keliems mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo. Be to, kaip matyti iš pateiktų sąskaitos išrašų, buvo atliktas sudengimas, t.y. realūs piniginiai mokėjimai nebuvo atliekami.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimą. Paaiškino, kad dėl atsakovų A. J. ir V. G. veiksmų buvo sumažintas UAB „Nigema“ mokumas, ji negalėjo įvykdyti savo prievolės sumokėti kreditoriui UAB „Mitnija“ daugiau nei 74 000 Lt skolos. BUAB „Nigema“ veiklos perkėlimas į UAB „Statybų kryptis“ taip pat patvirtina nesąžiningus bendrus atsakovų veiksmus. Tikėtina, kad BUAB „Nigema" turtas ir ūkinė komercinė veikla buvo perkelta į UAB „Statybų kryptis", vykdant bendrovės valdymo ir kitus veiksmus, kurie buvo nukreipti siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, įskaitant ieškovu. Atsakovas V. G. pagal einamas pareigas žinojo arba negalėjo nežinoti apie BUAB „Nigema" skolą ieškovui tai, kad žinojo apie skolą ieškovui, V. G. patvirtino atsiliepime į ieškinį. BUAB „Nigema" ir atsakovo UAB „Statybų kryptis" ryšį bei verslo perėmimą patvirtina šios faktinės aplinkybės: atsakovų nesąžiningumą patvirtina ilgalaikio turto perleidimo datos - 2009 m. liepos 22 d., 2009 m. rugpjūčio 31 d., 2009 m. spalio 28 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. , t.y. prieš pat bankroto bylos iškėlimą. Turtas perleistas mažesne net nei likutinė jo vertė4. 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nurodyta , jog pagal pateiktus BUAB „Nigema" buhalterinės apskaitos dokumentus, operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, jog BUAB „Nigema" pardavė ilgalaikį turtą atsakovui UAB „Statybų kryptis" mažesnėmis kainomis negu jų likutinė vertė. Parduoto atsakovui UAB „Statybų kryptis" ilgalaikio turto likutinė vertė pagal BUAB „Nigema" ilgalaikio turto apskaitą buvo 236 019,78 Lt. Turtas parduotas už 187 721,39 Lt plius PVM. Nuostolis 48 298,39 Lt. Tokiais bendrais Atsakovų veiksmais buvo sumažintas UAB „Nigema“ turtas ir galimybės įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Pažymėtina, kad 2009 m. liepos 22 d. BUAB „Nigema" pardavė UAB „Statybų kryptis" technikos už 141 921,74 Lt (su PVM 168 886,87 Lt). Buvo parduotos šios transporto priemonės: automobiliai IVECO, DAF, MAN, VW Caddy, ekskavatorius CASA. 2009 m. rugpjūčio 3 d. BUAB „Nigema" ir UAB „Statybų kryptis" sudarė tų pačių transporto priemonių nuomos sutartį . Pagal šią sutartį UAB „Statybų kryptis" pateikė BUAB „Nigema" 3 PVM sąskaitas faktūras. Bendra sąskaitų už mechanizmų nuomą suma - 155 904 Lt, t.y. BUAB „Nigema" perleido UAB „Statybų kryptis" mechanizmus iš esmės neatlygintinai, kadangi vėliau pati tris mėnesius nuomojosi tuos pačius mechanizmus už kainą, kuri iš esmės lygi transporto priemonių pardavimo kainai. BUAB „Nigema" perleido mechanizmus, kurių vertė 236 019,78 Lt, už 12 982, 87 Lt (už mechanizmus gauta suma 141 921,74 Lt (su PVM 168 886,87 Lt, o už nuomą sumokėta 155 904 Lt). Dėl šių priežasčių UAB „Statybų kryptis" argumentai, jog UAB „Statybų kryptis" dėl šio įsigijimo patyrė nuostolių yra iš esmės nepagrįsti, kadangi transporto priemonių įsigijimo kainą atlygino pats pardavėjas (BUAB „Nigema") tris mėnesius mokėjęs nuomos mokestį. Be to, kyla abejonių, ar sąskaitose už mechanizmu nuoma nurodytos ūkinės operacijos iš tiesu įvyko. Tai, jog praėjus vos dviem savaitėms po mechanizmų perleidimo buvo sudaryta tų pačiu mechanizmų nuomos sutartis, reiškia, kad BUAB „Nigema" perleido ne nebereikalingą naudotis turtą, o turtą, kuris BUAB „Nigema" buvo reikalingas. Dėl šios priežasties laikytina, kad sprendimas pripažinti minėtą turtą nebereikalingu naudoti ir parduoti už kainą mažesnę nei likutinė vertė buvo visiškai nepagrįstas. UAB „Statybų kryptis" dėl 2009 m. liepos 22 d. įsigytų transporto priemonių gavo naudos priešingai nei nurodyta 2011-10-10 UAB „Statybų kryptis" pažymoje Nr.11-074. BUAB „Nigema" ir UAB „Statybų kryptis" buvo susijusios daug daugiau nei įprastais verslo aplinkoje santykiais ir ryšiais. Darytina išvada, kad bendrais BUAB „Nigema" akcininkų ir vadovų ir UAB „Statybų kryptis" veiksmais, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, verslas buvo perkeltas iš UAB „Nigema" į UAB „Statybų kryptis", nedelsiant buvo iškelta bankroto byla BUAB „Nigema“, ir dėl tokių nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų BUAB „Nigema“ kreditoriui UAB „Mitnija" buvo padaryta žala.

10Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB “Statybų kryptis” prašo ieškinį atmesti, paskirti ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis iki 20 000 Lt baudą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė UAB „Statybų kryptis" sėkmingai vystė veiklą susijusią su statybomis tiek iki UAB „Nigema" bankroto, tiek po jo. Pažymėtina, jog UAB „Statybų kryptis" veiklą vykdyti pradėjo daug anksčiau, nuo 2001-03-19, nei UAB „Nigema". Apie tai, kad BUAB „Nigema" turi skolų ir nėra tinkamai atsiskaičiusi su savo kreditoriais, atsakovei nebuvo žinoma, kadangi UAB „Statybų kryptis" neturėjo pareigos rūpintis ar UAB „Nigema" tinkamai vykdo savo prievoles kreditoriams. Kaip žinia informacija, apie bet kurios Lietuvoje veikiančios įmonės kreditingumą yra viešai prieinama, todėl ieškovė, išsiuntusi prekes UAB „Nigema", nors ši ir nevykdė įsipareigojimo apmokėti sąskaitas prieš pasiimant gaminius, tokiu būdu pati ieškovė elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai atiduodama gaminius UAB „Nigema", nors ši ir nebuvo įvykdžiusi įsipareigojimų, prieš tai nepasidomėjusi viešai prieinama informacija apie UAB „Nigema". Ieškovė teigia, kad dėl to, jog atsakovai kartu bendrai atliko nesąžiningus veiksmus ir tokiu būdu sumažino UAB „Nigema" finansines galimybes atsiskaityti su ieškove, ši patyrė 111 786,30 Lt žalą. Atsakovė UAB „Statybų kryptis" jokiais savo veiksmais, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai niekam, o tuo labiau ieškovei žalos nepadarė. Atsakovė UAB „Statybų kryptis" neatliko jokių neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu ir laikėsi bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, kiek tai buvo būtina santykiuose su BUAB „ Nigema", tuo tarpu atsakovės ir ieškovės jokie tarpusavio santykiai (nei sutarties, nei kitais pagrindais) nesiejo. Nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovės nesąžiningus veiksmus, būtent dėl kurių ieškovė patyrė žalą. Visi atsakovės veiksmai (patalpų nuoma, darbuotojų priėmimas į darbą) buvo atlikti teisėtai ir laikantis įstatymų. Visi kiti ieškovės UAB „Mitnijos" pateikti argumentai dėl neva tyčinio susimokymo ir susiderinimo siekiant, kad UAB „Nigema" taptų nemokia ir paliktų neįvykdytas prievoles yra nepagrįsti ir neparemti jokiais tai pagrindžiančiais įrodymais. Nors ir CK 6.248 str. 1 d. numato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, tačiau tam, kad UAB „Statybų kryptis" kaip skolininkui kiltų civilinė atsakomybė nėra tam būtinų sąlygų viseto - atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų ieškovės atžvilgiu, be to tarp UAB „ Statybų kryptis" atliktų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos nėra jokio priežastinio ryšio. Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Statybų kryptis" ne tik, kad nepagrįstai traukiama kaip solidarus skolininkas, nes nėra jokio pagrindo kilti atsakovo civilinei atsakomybei, kadangi nėra tam būtinų sąlygų viseto.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškinio pareiškimu nesutiko. Paaiškino, kad ieškovas bendroves BUAB „Nigema" ir UAB „Statybų kryptis" nepagrįstai vadina esant susijusias. BUAB „Nigema" ir UAB „Statybų kryptis" yra du savarankiški ūkio subjektai. UAB „Statybų kryptis" nebuvo BUAB „Nigema" akcininke, dalininkė ar pan. Taip pat UAB „Statybų kryptis" neturėjo jokios nuosavybės teisės į BUAB „Nigema" turtą, taip pat neįgijo jokių prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su BUAB „Nigema" t.y. atsakovė UAB „Statybų kryptis" nėra juridinio asmens BUAB „Nigema" dalyvis. Taip pat UAB „Statybų kryptis" nėra ieškovo verslo draudikas. Ieškovas vykdydamas veiklą, siekia uždirbti pelną, tad nesėkmės atveju privalo prisiimti riziką. Jei ieškovas būtų buvęs sumanus, rūpestingas ir atidus, turėjo nuolat domėtis verslo partnerių ekonomine padėtimi, kadangi visuotinai žinoma, kad ekonominis nuosmukis darė itin neigiamą įtaką statybų verslui. UAB „Mitnija" pasyviai tikėdamasi gauti pinigus, nepasinaudojo galimybe kaip atlygį už pagamintus gaminius įgyti su apyvartinių lėšų trūkumu susidūrusios bendrovės „Nigema" turtą, todėl privalo prisiimti riziką. Atsakovas V. G. niekada tuo pačiu metu nedirbo abiejose bendrovėse. Atsakovas V. G. į UAB „Statybų kryptis" pavaduotojo gamybai pareigoms dirbti atėjo jau po to kai UAB „Nigema" buvo iškelta bankroto byla. V. G. iš BUAB „Nigema" buvo atleistas remiantis ĮBĮ nustatyta tvarka 2009-12-01, o UAB „Statybų kryptis" pradėjo dirbti 2009-12-17. Pažymėtina, kad atsakovas V. G. UAB „Statybų kryptis" dirbo labai trumpą laiką, su juo darbo sutartis buvo nutraukta 2010-04-29. Šias aplinkybes patvirtina byloje pateikta V. G. 2009-12-16 darbo sutartis Nr. 676. R. B., buvusi UAB „Nigema" buhalterė, taip pat niekada tuo pačiu metu nedirbo abiejose bendrovėse. R. B. iš BUAB „Nigema" buvo atleista 2009-12-21. Į UAB „Statybų kryptis" kasininkės-administratorės pareigoms ji atėjo dirbti taip pat po bankroto bylos iškėlimo UAB „Nigema" t.y. UAB „Statybų kryptis" dirbti pradėjo tik 2010-01-04. Šias aplinkybes patvirtina byloje pateikta jos 2010-01-04 darbo sutartis Nr. 679. Anksčiau BUAB „Nigema" dirbę asmenys J. V., E. K. UAB „Statybų kryptis" pradėjo dirbti po to kai buvo atleisti iš BUAB „Nigema". Atitinkamai J. V. ir E. K. UAB „Statybų kryptis" pradėjo dirbti nuo 2010-01-04. Jie UAB „Statybų kryptis" taip pat dirbo trumpą laikotarpį iki 2010-03-22. Pažymima, kad V. S. niekada nėra dirbęs UAB „Nigema". Jis buvęs ilgametis pačios ieškovės UAB „Mitnija" darbuotojas. VSDFV Klaipėdos skyriaus 2011-12-16 pažyma Nr.(8.48)ALR-922 patvirtina, kad V. S. iki 2009-12-07 dirbo ne BUAB „Nigema", bet UAB „Mitnija". VMI patikrinimo pažymoje nurodyta klaidinga informacija apie V. S.. UAB „Statybų kryptis" buvo sudariusi didelės vertės kontraktus, tokius kaip su UAB „Baltijos pirkliai" (kontrakto vertė 13 401 689,97 Lt. UAB „Statybų kryptis" pasikeitė vadovas, buvo priimta apie dešimtį inžinierinių darbuotojų, turinčių didžiulę darbo patirtį statybos sektoriuje, dėl ko užsakovai patikėjo bendrovei atlikti didelės vertės statybos darbus. Ta aplinkybė, kad bankrutuojančios UAB „Nigema" dokumentacija buvo laikoma atsakovui priklausančiose patalpose yra visai suprantama, kadangi UAB „Nigema" nuomojosi patalpas iš UAB „Statybų kryptis".

12Ieškovas reiškia daug abejonių, nepagrįstai vertindamas kaip išskirtinius santykius susiklosčiusius tarp UAB „Nigema" ir bendrovės „Statybų kryptis", nors tie santykiai yra įprasti niekuo neišsiskiriantys verslo santykiai, patikrinimų metu jokių pažeidimų nenustatyta, o ir pagal UAB „Nigemai" ar jos suteiktų prekių -paslaugų apimtis su bendrove „Statybų kryptis" niekuo neišsiskiria iš kitų bendrovių, - apimtys nesiekė ir trijų šimtų tūkstančių litų, kai tuo tarpu UAB „Nigema" sutartiniai įsipareigojimai su pvz., UAB „Vendis" skaičiuojami milijonais litų. Ieškovas dėl nesuprantamų priežasčių siekia žalos atlyginimą išieškoti ne iš tų verslo subjektų, dėl kurių Kauno VMI atlikto operatyvaus patikrinimo pažymoje nustatyti pažeidimai (UAB „Vendis", UAB „Elitą ir ko"), dėl kurių bendrovė tapo nemoki, dėl kuriu bendrovė bankrutavo. Pažymėtina, kad BUAB „Nigema" bankroto byloje nebuvo nustatyta sandorių, kurie galėjo pažeisti kreditorių teises, taip pat nebuvo nustatyta, kad dėl BUAB „Nigema" dalyvių t.y. akcininkų ir su jais susijusių asmenų (šiuo atveju su UAB „Statybų kryptis") neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų padidėjo UAB „Nigema" nemokumas, dėl ko ši bankrutavo, nebuvo konstatuotas tyčinis bankrotas. Atkreiptinas dėmesys, kad atlikto UAB „Nigema" operatyvaus patikrinimo metu nebuvo nustatyti atliktų ūkinių operacijų su atsakovais, pažeidimai. Tai patvirtina operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta informacija apibendrinančioje dalyje — siūlymai, pastabos, rekomendacijos mokesčių mokėtojui. Ieškovė UAB „Mitnija", būdama BUAB „Nigema" kreditoriumi, pasinaudojo Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta teise pareikšti kreditorinį reikalavimą BUAB „Nigema" iškeltoje bankroto byloje dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Kauno apygardos teismas 2010-02-25 nutartimi BUAB „Nigema" bankroto byloje Nr. B2-1146-413/2010 patvirtino UAB „Nigema" kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. UAB „Mitnija" nurodyta 3-ios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąraše. UAB „Mitnija" kreditorinį reikalavimą - 76 850,57 Lt (iš jų - 74 033,61 Lt įsiskolinimo sumą, kildinamą iš tos pačios 2007 m. lapkričio 5 d. gamybos sutarties, kaip ir šiame ieškinyje, ir 2 816,96 Lt palūkanas, delspinigius teismas patvirtino pilna apimtimi. Akivaizdu, kad ieškovas, pateikdamas šį nepagristą ir iš esmės tapatų ieškinį jo pareikštam kreditoriniam reikalavimui BUAB „Nigema" bankroto byloje ne tik piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, bet ir siekia išvengti Kauno apygardos teismo patvirtinto BUAB „Nigema" kreditorių sąrašo ir jų reikalavimo tenkinimo eiliškumo bei tokiu būdu sąmoningai ir tyčia siekia trukdyti UAB „Statybų kryptis" vykdyti veiklą, kadangi ieškovė ir atsakovė yra konkuruojančios įmonės statybų versle. UAB „Statybų kryptis" jokių neteisėtų veiksmų neatliko, nebuvo ir nėra skolinga BUAB „Nigema" t.y. neturėjo jokios įtakos bendrovės „Nigema" nemokumo atsiradimui, bankroto inicijavimui, o ir nėra tinkamas atsakomybės subjektas pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį.

13Atsiliepime į ieškinį atsakovai V. G., A. J. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p. teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo turi kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas. Iškėlus bankroto bylą bankroto administratorius, gindamas visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, patikrinęs bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir radęs sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams arba galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pareiškia ieškinius įmonės bankroto byloja nagrinėjančiame teisme dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Ieškovė turėjo visas sąlygas kreiptis bankroto byloje dėl Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p. jai suteiktos teisės realizavimo, tačiau ieškovė įstatymo suteikta teise nepasinaudojo ir tinkamai savo teisės negynė. Toks ieškovės neveikimas patvirtina, kad dalyvaujant bankroto procedūroje ji neginčijo UAB „Nigema" sudarytų su kitomis bendrovėmis sandorių ir kitų UAB „Nigema" akcininkų V. G. ir A. J. veiksmų, kuriuos jie atliko akcininkų teisėmis, o V. G. ir įmonės vadovo teisėmis. Ieškovei buvo prieinama visa bankroto procedūros informacija, todėl nekelia abejonių, kad jai buvo žinomi VMI pažymoje konstatuoti patikrinimo metu nustatyti duomenys apie UAB „Nigema" sudarytus sandorius, per laikotarpį nuo 2009 m. sausio mėn. iki 2009-12-01, ir akcininkų veiksmus, kurie buvo atlikti vykdant UAB „Nigema" veiklą. Ieškovė pateikė teismui sandorių kopijas, kuriuos sudarė su UAB „Nigema" nuo 2005 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. balandžio mėn. iš pateiktų sandorių akivaizdu, kad sandoriai buvo dėl įvairių sutarties dalykų: pirkimo - pardavimo: ieškovo gaminių pardavimas, UAB „Nigema" turto pardavimas ieškovei; statybos rangos sutartys, kuriose subrangovu buvo ieškovė, ir kitos, kuriose subrangovu buvo UAB „Nigema". Tarp ieškovės ir UAB „Nigema" buvo vykdomas didelės apimties bendradarbiavimas, todėl ieškovė turėjo realias galimybes pasinaudoti CK 6.130 str., 6.131 str., materialinės teisės normomis - baigti UAB „Nigema" prievolę ieškovei įskaitant priešpriešinius reikalavimus, kurių terminas suėjo. Sudaryti tarp šalių aukščiau minimi sandoriai patvirtina, kad kiekvieno šio sandorio viena šalis yra prekių ar paslaugų pirkėjas, o kita - prekių ar paslaugų tiekėjas. Ieškovė negindamas savo pažeistos teisės CK nustatytomis normomis, nepagrįstai priskaičiavo ir reikalauja priteisti delspinigius, grįsdamas ta aplinkybe, kad UAB „Nigema" vėlavo laiku atsiskaityti ir ieškovė pasinaudoja savo teise pareikalauti sumokėti delspinigius. Ieškovės teisė į delspinigius pasibaigė, tuo momentu, kai UAB „Nigema" buvo iškelta bankroto byla Kauno apygardos teisme 2009-11-18 nutartimi, tai reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo 16 str. - nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę.

14Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė su ieškinio pareiškimu nesutiko. Paaiškino, kad pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras, bendrai sumai -74 033,61 Lt, kurios išrašytos laikotarpyje nuo 2008-11-19 iki 2009-01-21, nustatytina, kad vienerių metų laikotarpyje, iki 2009-11-18 UAB „Nigema" buvo iškelta bankroto byla, ieškovė nereikalavo skolos grąžinimo, kadangi nesiėmė jos teisės į skolos grąžinimą užtikrinimo priemonių. Tokie ieškovės veiksmai paaiškinami tuo, kad tarp ieškovės ir atsakovų atsakingų darbuotojų buvo žodinis susitarimas nereikalauti atsiskaitymo, atsižvelgiant į atsakovų bendrovės sunkią finansinę padėtį, iki stabilizuosis UAB „Nigema" finansinė padėtis, paveikta prasidėjusios ekonominės krizės. Ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių jos reikalavimo pareiškimą UAB „Nigema" dėl 74 033,61 Lt skolos, sumokėjimo, pagal ieškovės įvykdytos sutarties sąlygas, po to kai UAB „Nigema" neatsiskaitė sutartyje nustatytu terminu. Surinkta UAB „Nigema" bankroto byloje medžiaga patvirtina, kad dalis UAB „Nigema" kreditorių, pareiškė savo reikalavimus dėl skolų išieškojimo iki bankroto bylos iškėlimo, kreipdamiesi į teismą arba į notarą, atitinkamai gindami savo pažeistą teisę, atsižvelgiant į jų turimą teisių apsaugą. Savo teisių ginimo užtikrinimui laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn., į teismą kreipėsi įmonės, kurioms UAB „Nigema" skolos buvo ženkliai mažesnės (iki 10 000,- Lt), nei skola ieškovei. Ieškovė nepateikė į bylą įrodymų - buhalterinių sąskaitų, kuriose apskaičiuojamos gautinos bei mokėtinos sumos, skolos suderinimo su UAB „Nigema akto, kad savo vedamoje už 2008 m. finansinėje ataskaitoje apskaitė UAB „Nigema" skolą pagal 2008 m. išrašytas sąskaitas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovų veiksmai yra nesąžiningi, kad atsakovai padarė tyčinius ar neatsargius veiksmus, lėmusius UAB „Nigema" įvykdyti prievolės pagal 2007-11-05 gamybos sutartį Nr. 0511/07/G, prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovams galioja sąžiningumo prezumpcija. Ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina atsakovų nesąžiningumo: aplinkybė, kad UAB „Nigema" ūkinės - finansinės veiklos dokumentacija buvo saugoma UAB „Statybų kryptis" patalpose, adresu Baltijos g. 106, Kaune, ir tai, kad UAB „Nigema" ir UAB „Statybų kryptis" vykdė veiklą tuo pačių adresu Baltijos g. 106, Kaune, negali būti siejama su nesąžiningais atsakovų veiksmais, kadangi UAB „Nigema" nuomojosi administracines patalpas iš UAB „Statybų kryptis". Ieškovas ieškinio pagrindą grindžia ne faktinėmis aplinkybėmis, o tik tai doktrinos apibendrinimais ir ETT kriterijais, kuriuos reikia analizuoti, sprendžiant dėl verslo perleidimo. Ieškovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad dėl atsakovų V. G. ir A. J. įvyko UAB „Nigema" verslo perdavimas UAB „Statybų kryptis", ir kad tai įvyko dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų. Ieškovės teisė į delspinigius pasibaigė, tuo momentu, kai UAB „Nigema" buvo iškelta bankroto byla Kauno apygardos teisme 2009-11-18 nutartimi, tai reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnis, kuris numato, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę.

15Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo BUAB „Nigema” nurodo, kad nesutinka su ieškiniu. Nurodo, kad atsakovai vadovavo ribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, todėl atsakovas, kaip vadovas nėra atsakingas už juridinio asmens prievoles.

16Trečiojo asmens BUAB „Nigema“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą pranešta pranešimu.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Byloje nustatyta, kad ieškovas 2007 m. lapkričio 5 d. sudarė gamybos sutartį Nr. ( - ) (toliau vadinama Sutartimi) su uždarąja akcine bendrove „Nigema“, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti Sutartyje nustatytus darbus (pagaminti gaminius), o UAB „ Nigema“ įsipareigojo priimti gaminius ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. 2008 m. balandžio 3 d. pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties. UAB „Nigema“ įsipareigojo apmokėti pateiktas sąskaitas faktūras prieš pasiimdama gaminius, t.y. per 5 (penkias) dienas po pranešimo apie pagaminimą gavimo (Sutarties 2.2 p.). Ieškovas pateikė UAB „Nigema“ sąskaitas, kurios nėra apmokėtos iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos: 1. 2008 m. lapkričio 19 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 005205. Skolos suma -236,79 Lt. (apmokėta tik dalis šios sąskaitos - 18 183,32 Lt). 2. 2008 m. lapkričio 20 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 005214. Skolos suma -19660,36 Lt. 3. 2009 m. sausio 19 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000029. Skolos suma -32882,41 Lt. 4. 2009 m. sausio 21 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000030. Skolos suma - 3142,55 Lt. Sutartis numatė atsakomybę už vėlavimą laiku atsiskaityti. UAB „Nigema“ uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nustatytu laiku, ieškovas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (Sutarties 6.2 p.). Delspinigiai (arba palūkanos) skaičiuojami iki bankroto bylos UAB „Nigema“ iškėlimo dienos, t.y. iki 2009 m. lapkričio 18 d. Bendra įsiskolinimo pagal sutartį suma 55922,11 Lt ir 35705,15 Lt delspinigių.

19Ieškovas pateikė UAB „Nigema“ kelias sąskaitas už atliktus darbus, dėl kurių atlikimo šalys nebuvo pasirašiusios atskiros rašytinės sutarties, t.y.: 2008 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000123. Skolos suma -10903,09 Lt. 2008 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita-faktūra MIT Nr. 000124. Skolos suma -7208,41 Lt. Dėl darbų, už kuriuos pateiktos sąskaitos MIT-S-000123 bei MIT-S-000124, sutartis sudaryta nebuvo, todėl joms taikomos LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos, kuriose nustatomas palūkanų normos dydis, t.y. vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais (2 str. 3 p.).

20Bendra „Nigemos“ skola ieškovui pagal neapmokėtas sąskaitas sudaro 74033,61 Lt ir 37 752,69 Lt (delspinigiai ir palūkanos), iš viso 111 786,30 Lt, kurią ieškovas nurodo, kaip padarytą žalą dėl „Nigemos“ akcininkų ir su akcininkais susijusios UAB „Statybų kryptis“ nesąžiningų veiksmų ir šią sumą prašo solidariai priteisti iš atsakovų.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant materialiosios teisės normas, reglamentuojančias juridinio asmens dalyvių atsakomybę, pažymėtina, kad pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį juridinio asmens dalyvio subsidiarioji atsakomybė kreditoriams gali būti konstatuota nustačius šias atsakomybės sąlygas: nesąžiningus veiksmus, kreditoriams padarytą žalą ir priežastinį ryšį, t.y. aplinkybes, patvirtinančias, kad juridinis asmuo negali įvykdyti savo prievolių tretiesiems asmenims ir šis negalėjimas yra atsiradęs būtent dėl jo dalyvio nesąžiningų veiksmų. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta papildoma atsakomybė juridinio asmens dalyviams, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengdami ribota turtine atsakomybe tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievoles kreditoriui: nustačius, kad juridinio asmens dalyvis atliko nesąžiningus veiksmus kreditoriaus atžvilgiu, laikytina, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo; tokiu atveju pakanka konstatuoti, kad sandoris nesąžiningas, neanalizuojant sandorio teisėtumo klausimo; nesąžiningų veiksmų nustatymas yra pakankamas pagrindas taikyti juridinio asmens dalyviui subsidiariąją atsakomybę. CK 2.50 straipsnio 3 daliai taikyti būtina nustatyti juridinio asmens dalyvio nesąžiningumą ir juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievoles kreditoriams. Pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalies normą ši prievolė atsiranda savarankišku įstatyminiu pagrindu – dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, be to, tarp šių veiksmų ir įmonės negalėjimo vykdyti prievoles kreditoriams turi būti konstatuotas priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008, 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2011).

22Byloje nustatyta, kad BUAB „Nigema“ akcininkais buvo atsakovai V. G., turintis 49 procentus akcijų ir A. J., turintis 51 procentą akcijų. Be to, V. G. buvo ir bendrovės direktorius, o A. J. – bendrovės darbuotojas.

23Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18d. nutartimi UAB „Nigema“ iškelta bankroto byla. 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje (t.1, b.l. 67-73) nustatyta, kad UAB „Nigema“ grąžino 60000 litų paskolą atsakovui akcininkui ir vadovui V. G. 2009 m. rugsėjo 14 d. t.y. BUAB „Nigema“ akcininkas ir vadovas V. G. priėmė sprendimą grąžinti sau 60 000 Lt paskolą, nepaisant to, kad BUAB „Nigema“ buvo pradelsusi piniginių įsipareigojimų įvykdymo terminą ieškovui, be to, sprendimas grąžinti paskolą buvo priimtas likus dviems mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo 2009 m. lapkričio 18 d. Būdamas bendrovės generaliniu direktoriumi, negalėjo nežinoti apie pradelstus įsiskolinimus ieškovui UAB „Mitnija“. Be to, pažymėtina, byloje nėra pateiktos paskolos sutarties sudarytos su V. G. ir UAB „Nigema“, todėl yra pagrindo daryti išvadą, kad 60 000 litų išmokėjimas V. G. be teisėto pagrindo.

24Akcininkams atsakovams V. G. ir A. J. 2009 m. spalio 28 d. iš kasos buvo išmokėta po 50 000 litų dividendų. Tai konstatuota 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje (t.1, b.l. 67-73). Dividendų išmokėjimas įvyko likus kelioms savaitėms iki bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad negali būti pateisinama situacija, kai esant neįvykdytiems bendrovės piniginiams įsipareigojimams kitiems kreditoriams pagal prievoles, kurių įvykdymo terminai suėję, bedrovės akcininkai priima sprendimą išsimokėti ir išsimoka dividendus, paneigdami prioritetines kreditorių teises. Nepaisant to, kokia yra bendrovės finansinėje atskaitomybėje formaliai deklaruojama įmonės finansinė būklė, vien faktas, kad priimant sprendimą išmokėti dividendus, bendrovė turėjo piniginių prievolių, kurių mokėjimo terminai yra suėję, suponuoja prielaidą, kad bendrovė buvo nemoki. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009). Laikytina, kad tuo buvo pažeista Akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimai ir tai laikytina atsakovų nesąžiningu veiksmu.

25Prieš pat bankroto bylos iškėlimą akcininkai V. G. ir A. J. priėmė sprendimus ( 2009 07 22 akcininkų susirinkimo protokolas) už žemesnę nei likutinė vertė perleisti BUAB „Nigema“ turtą (mechanizmus) atsakovui UAB „Statybų kryptis“, kuriuos vos po dviejų savaičių UAB „Nigema“ , atstovaujama V. G., išsinuomojo iš UAB „Statybų kryptis“ už iš esmės tokią pat kainą, už kurią turtas buvo perleistas ( t.1, b.l. 63, 84 ).

26Be to, 2009 metais UAB „Nigema“ suteikė 190 000 Lt paskolų UAB „Vendis“ bei įnešė į UAB „Vendis“ 620,699,79 Lt turtinį finansinį įnašą (t.7, b.l. 17). 2009 01 21 visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame dalyvavo akcininkai A. J. ir V. G., protokolo matosi, kad buvo nutarta laiduoti visu savo turto AB bankui „Hansabankas“ už UAB „Vendis“, kad ši grąžins bankui „Hansabankas“ 22 400 000 litų sumos kredita bei tinkamai įvykdys kitus įsipareigojimus AB bankui „Hansabankas“ pagal 2006 09 22 kredito sutartį (t.7, b.l. 128). Be to, 2009 02 03 laidavimo sutartimi UAB „Nigema“ laidavo“ AB „Swedbank“ už UAB „Vendis“ įsipareigojimus pagal 20 mln. Lt paskolos sutartį (t.7, b.l. 20, 22-23). 620699,79 Lt turtinis finansinis įnašas buvo atliktas 2008 11 03 Genrangos sutarties Nr. 20081103/1 pagrindu. Sutarties 5.2.2. punkte nustatyta, kad 20 procentų atliktų darbų kainos nebus sumokėta UAB „Nigema“, o bus laikoma įnašu į projektą, kuriuo bus dengiama užsakovo akcininko dalis ir traktuojama kaip projekto rizikos fondas. Toks susitarimas negali būti laikomas ekonomiškai naudingu bendrovei. Dėl tokio susitarimo UAB „Nigema“ neteko 620699,79 Lt pajamų.

27Iš išdėstytų duomenų darytina išvada, kad dėl bendrovės akcininkų veiksmų buvo sumažintas UAB „Nigema“ mokumas ir ji negalėjo įvykdyti savo prievolės sumokėti kreditoriui UAB „Mitnija“ susidariusią skolą. Bendrovės akcininkai atsakovai negalėjo nežinoti, kad jų elgesys aukščiau išvardintų duomenų pagrindu, neigiamai veikia bendrovės mokumą ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Todėl darytina išvada, kad atsakovų veiksmai buvo nesąžiningi.

28Ieškovas prašo žalos atlyginimą priteisti solidariai ne tik iš atsakovų V. G. ir A. J., bet ir iš UAB „Statybų kryptis, nes ieškovo nuomone, BUAB „Nigema“ veiklos perkėlimas į UAB „Statybų kryptis“ patvirtina bendrus atsakovų nesąžiningus veiksmus. Ieškovas nurodo, kad atsakovas V. G. buvo ne tik BUAB „Nigema“ vienasmenis valdymo organas (direktorius) ir akcininkas, bet ir dirbo UAB „Statybų kryptis“. Ieškovas šiuo teiginiu įrodinėja tą aplinkybę, kad BUAB „Nigema“ ir UAB „Statybų kryptis“ buvo tarpusavyje susijusios bendrovės. Tačiau šios aplinkybės nurodymo nepakanka pripažinti, kad bendrovės buvo tarpusavyje susijusios, nes Atsakovas V. G. niekada tuo pačiu metu nedirbo abiejose bendrovėse. Jis iš BUAB „Nigema“ buvo atleistas LR ĮBĮ nustatyta tvarka, o į UAB „Statybų kryptis“ pavaduotojo gamybai pareigoms pradėjo dirbti po to, kai UAB „Nigema“ buvo iškelta bankroto byla t.y. nuo 2009 12 17 iki 2010 04 29. Šias aplinkybes patvirtina 2009 12 16 darbo sutartis Nr. 676. (t. 3 , b.l. 9-11 ).

29Ieškovas nurodo, kad be V. G. UAB „Statybos kryptis“ dirbo UAB „Nigema“ vyr. buhalterė B., taip pat iš „Nigemos“ į „Statybos kryptį“ perėjo E. K., J. V., V. S. Tačiau iš byloje pateiktų duomenų matosi, kad R. B. iš BUAB „Nigema“ buvo atleista 2009 12 21, UAB „Statybų kryptis“ kasininkės administratorės pareigose pradėjo dirbti tik po bankroto bylos iškėlimo UAB „Nigema“ 2010 01 04. J. V. ir E. K. UAB ‚Statybų kryptis“ pradėjo dirbti nuo 2010 01 04 ir dirbo trumpą laiką iki 2010 03 22 (t. 7, b.l. 93-98) Be to, V. S. niekada nėra dirbęs UAB „Nigema“, tai patvirtina VSDFV Klaipėdos skyriaus 2011 12 16 pažyma Nr. (8.48)ALR-922. (t. 7, b.l. 99).

30Taip pat ieškovas nurodo, kad iki BUAB „Nigema“ bankroto ieškovas bendradarbiavo su UAB „Nigema“, tačiau po bankroto aktyviau veiklą pradėjo vystyti atsakovas UAB „Statybų kryptis“, perėmusi BUAB „Nigema“ verslą ir darbuotojus. Atsakovo UAB „Statybų kryptis“ atstovai su šiuo argumentu nesutinka ir nurodo, kad UAB „Statybų kryptis“ buvo sudariusi didelės vertės kontraktus, tokius kaip su UAB „Baltijos pirkliai“, tai atsispindi 2010 07 14 pažymoje apie tiekėjo įvykdytas sutartis.

31Pažymėtina, kad UAB „Statybų“ kryptis“ ieškinio reikalavimas yra pareikštas taip pat CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu. Tačiau iš bylos duomenų matosi, kad BUAB „Nigema“ ir UAB „Statybų kryptis“ yra du savarankiški ūkio subjektai. UAB „Statybų kryptis“ nebuvo BUAB „Nigema“ akcininkė ar dalininkė. UAB „Statybų kryptis“ neturėjo jokios nuosavybės teisės į BUAB „Nigema“ turtą, taip pat neįgijo jokių prievolinių teisių ar pareigų, susijusių su BUAB „Nigema“. Atsakovė UAB „Statybų kryptis“ nėra juridinio asmens BUAB „Nigema“ dalyvis. Todėl esant šiems duomenims ieškinio reikalavimo atsakovui UAB „Statybų kryptis“ dėl žalos atlyginimo pagal CK 2.50 str. 3 d. netenkintinas kaip nepagrįstas.

322010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta, kad (t.1, b.l. 70), jos pagal pateiktus BUAB „Nigema“ buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad BUAB „Nigema“ pardavė ilgalaikį turtą atsakovui UAB „Statybų kryptis“ mažesnėmis kainomis, negu jų likutinė vertė. Turto likutinė vertė buvo 236019,78, o turtas parduota už 187721,39 Lt plius PVM. Nuostolis 48298,39 Lt. Tačiau toje pačioje operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodoma, kad bendrovė „Nigema“ pardavė ilgalaikį turtą ne tik UAB „Statybų kryptis, bet ir kitiems asmenims – M. S., A. P., Ž. S..

33Ieškovas nurodo, kad 2009 m. liepos 22 d. BUAB „Nigema“ pardavė UAB „Statybų kryptis“ technikos už 141921,74 LT (t.1, b.l. 63). Buvo parduotos šios transporto priemonės: automobiliai IVECO, DAF, MAN, VW CADDY, ekskavatorius CASA. Iš 2009 07 22 visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame dalyvavo du akcininkai V. G. ir A. J., protokolo (t.7, b.l. 130) matosi, kad buvo nutarta parduoti transporto priemones už mažesnę vertę, negu likutinė vertė. 2009 m. rugpjūčio 3 d. BUAB „Nigema“ ir UAB „Statybų kryptis“ sudarė tų pačių transporto priemonių nuomos sutartį (t.1, b.l. 84). Iš šių duomenų darytina išvada, kad BUAB „Nigema“ perleido turtą, kuris buvo reikalingas pačiai BUAB „Nigema“, todėl toks sprendimas parduoti turtą už mažesnę kainą nei likutinė vertė buvo visiškai nepagrįstas ir tai rodo ,kad atsakovai UAB „Nigema“ akcininkai V. G. ir A. J. atliko veiksmus, kurie buvo nukreipti sumažinti įmonės turtą siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Taip pat visumoje su aukščiau išvardintais atsakovų nesąžiningais veiksmais ir šie veiksmai nulėmė bendrovės nemokumą.

34UAB „Statybų kryptis“ pateiktame sąskaitos išraše (t.2 b.l. 143-144) nurodyta, kad buvo atlikti keturi BUAB „Nigema“ ir UAB „Statybų kryptis“ tarpusavio reikalavimų įskaitymai – 2009 m. liepos 29 d., 2009 m. rugsėjo 30 d., 2009 m. spalio 31d., 2009 m. lapkričio 3 d., t.y buvo įskaityta 322391,88 Lt suma ( t. 7, b.l. 55-56, b.l. 62-77, b.l. 78-80). Šie įskaitymai atlikti prieš pat bankroto bylos iškėlimą, UAB „Statybų kryptis“ buvo sudarytos išskirtinės sąlygos patenkinti savo kreditorinius reikalavimus, tuo tarpu kai kiti kreditoriai, tarp jų ir ieškovas, prasidėjus bankroto bylai, neteko galimybės atgauti savo skolas. 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. AU12-86 nustatyta, kad UAB „Nigema“ nėra skolinga atsakovui UAB „Statybų kryptis“.

35Iš aukščiau išvardintų aplinkybių darytina išvada, kad BUAB „Nigema“ ir UAB „Statybų kryptis“ buvo susiję verslo ryšiais. BUAB „Nigema“ pardavusi UAB „Statybų kryptis“ dalį technikos priemonių, vėliau keletą jų nuomojosi, kadangi ir toliau vykdė veiklą. Pagal aukščiau aptartus duomenis nėra pagrindo daryti išvados, kad verslas buvo perkeltas iš UAB „Nigema“ į UAB „Statybų kryptis“. Tačiau yra pagrindas padaryti išvadą, kad atsakovai V. G. ir A. J. savo veiksmais suteikė pirmenybę vienam kreditoriui t.y. UAB „Statybų kryptis“ prieš kitus kreditorius, todėl laikytina, kad tokie jų veiksmai yra nesąžiningi ir šie atsakovai yra atsakingi CK 2.50 str. 3 d. pagrindu. Kadangi žala ieškovui kilo dėl bendrų atsakovų V. G. ir A. J. veiksmų, todėl padarytą žalą ieškovui jie privalo atlyginti solidariai (CK 6.279 str. 1 d.).

36Iš BUAB „Nigema“ bankroto administratoriaus pažymos (t.8, b.l. 118) matosi, kad UAB „Nigema“ turto vertė, kurį perėmė bankroto administratorius iš administracijos vadovo yra 390300 Lt, t. sk. turtas priklausantis įkaito turėtojui yra 349900 Lt. Turtas yra parduotas. Gautos lėšos už parduotą turtą yra 148400 Lt. Trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai pagal bankroto procedūrą nebus tenkinami, tame tarpe ir UAB „Mitnija“.

37Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „Mitnija“ kreditorinis reikalavimas 76 850,57 Lt sumai UAB „Nigema“ bankroto byloje (t.3. b.l.71-73) Kadangi UAB „Nigema“ skola uždarajai akcinei bendrovei „Mintija“ sudaro kreditorinio reikalavimo dydžio sumą, todėl didesne dalimi tenkinti ieškinio nėra pagrindo ir iš atsakovų V. G. ir A. J. priteisti didesnę pinigų sumą nėra pagrindo, todėl iš atsakovų priteistina solidariai 76850,57 Lt.

38Atsakovo UAB „Statybų kryptis“ prašymas skirti ieškovui 20000 litų baudą už piktnaudžiavimą procesu netenkintinas. Šalies teisė į teisminę gynybą, jos prieinamumą garantuojama pagrindiniuose įstatymuose ir dėl to asmens įgyvendinama teisė reikšti ieškinį gali būti laikoma piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise naudojamasi akivaizdžiai ne pagal jos paskirtį. Išnagrinėjus šią bylą teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad ieškovė piktnaudžiautų procesinėmis teisėmis, todėl sutinkamai su CPK 95 str. nėra pagrindo ieškovei skirti baudą. Šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

39Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (patenkinta apie 70 procentų ieškinio reikalavimų), todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

40Iš pateiktų duomenų matosi, kad ieškovas UAB „Mitnija“ turėjo 5000 litų atstovavimo išlaidų, todėl yra pagrindas ieškovui priteisti 3500 atstovavimo išlaidų. Atsakovas A. J. turėjo 11000 litų atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 2 p. išvardintus kriterijus, t.y. ne visos suteiktos paslaugos pirmosios instancijos teisme buvo didelės apimties ir sudėtingos, priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir atsižvelgiant į atmestų ieškinio reikalavimų dalį, atsakovui A. J. iš ieškovo priteistina 2000 Lt turėtų atstovavimo išlaidų.

41UAB „Statybų kryptis“ turėjo 3000 litų atstovavimų išlaidų (t.7, b.l. 142-147). Kadangi ieškinio pareiškimas atmestas, todėl atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos atstovavimo išlaidos. (CPK 93 str. 1 d.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268 - 270 straipsniais

Nutarė

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovų V. G. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) solidariai ieškovui UAB „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472) 76850,57 Lt (septyniasdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 57 centus) žalos atlyginimo.

45Priteisti iš atsakovų V. G. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) ieškovui UAB „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472) po 1153 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei po 1750 litų turėtų atstovavimo išlaidų.

46Ieškinį likusioje dalyje ir atsakovui UAB „Statybų kryptis“ atmesti.

47Priteisti iš UAB „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134544472) A. J. a.k. ( - ) 2000 (du tūkstančius) litų turėtų atstovavimo išlaidų.

48Priteisti iš UAB „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472) uždarajai akcinei bendrovei „Statybų kryptis“ (juridinio asmens kodas 135739653) 3000 litų turėtų atstovavimo išlaidų.

49Priteisti iš V. G. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) po 50,05 Lt, o iš UAB Mitnija“ (juridinio asmens kodas 13411472) 42,90 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Onai... 2. Ieškovas ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovų V. G., A. J.,... 3. Nurodė, kad ieškovas 2007 m. lapkričio 5 d. sudarė gamybos sutartį Nr. ( -... 4. Ieškinyje teigiama, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 18 d.... 5. BUAB „Nigema" akcininkais buvo atsakovai V. G. (51 proc. akcijų) ir A. J.... 6. Atsakovų A. J. ir V. G. nesąžiningus veiksmus patvirtina šios faktinės... 7. 2009 metais UAB „Nigema“ suteikė 190000 Lt paskolų UAB „Vendis" bei... 8. Ieškovas pažymėjo, kad , kad atsakovas V. G. buvo ne tik UAB „Nigema“... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimą.... 10. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB “Statybų kryptis” prašo ieškinį... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškinio pareiškimu nesutiko.... 12. Ieškovas reiškia daug abejonių, nepagrįstai vertindamas kaip išskirtinius... 13. Atsiliepime į ieškinį atsakovai V. G., A. J. prašo ieškinį atmesti.... 14. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė su ieškinio pareiškimu nesutiko.... 15. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo BUAB „Nigema” nurodo, kad nesutinka... 16. Trečiojo asmens BUAB „Nigema“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2007 m. lapkričio 5 d. sudarė gamybos... 19. Ieškovas pateikė UAB „Nigema“ kelias sąskaitas už atliktus darbus, dėl... 20. Bendra „Nigemos“ skola ieškovui pagal neapmokėtas sąskaitas sudaro... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant materialiosios teisės... 22. Byloje nustatyta, kad BUAB „Nigema“ akcininkais buvo atsakovai V. G.,... 23. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18d. nutartimi UAB „Nigema“... 24. Akcininkams atsakovams V. G. ir A. J. 2009 m. spalio 28 d. iš kasos buvo... 25. Prieš pat bankroto bylos iškėlimą akcininkai V. G. ir A. J. priėmė... 26. Be to, 2009 metais UAB „Nigema“ suteikė 190 000 Lt paskolų UAB... 27. Iš išdėstytų duomenų darytina išvada, kad dėl bendrovės akcininkų... 28. Ieškovas prašo žalos atlyginimą priteisti solidariai ne tik iš atsakovų... 29. Ieškovas nurodo, kad be V. G. UAB „Statybos kryptis“ dirbo UAB... 30. Taip pat ieškovas nurodo, kad iki BUAB „Nigema“ bankroto ieškovas... 31. Pažymėtina, kad UAB „Statybų“ kryptis“ ieškinio reikalavimas yra... 32. 2010 m. kovo 31 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 33. Ieškovas nurodo, kad 2009 m. liepos 22 d. BUAB „Nigema“ pardavė UAB... 34. UAB „Statybų kryptis“ pateiktame sąskaitos išraše (t.2 b.l. 143-144)... 35. Iš aukščiau išvardintų aplinkybių darytina išvada, kad BUAB „Nigema“... 36. Iš BUAB „Nigema“ bankroto administratoriaus pažymos (t.8, b.l. 118)... 37. Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB... 38. Atsakovo UAB „Statybų kryptis“ prašymas skirti ieškovui 20000 litų... 39. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (patenkinta apie 70 procentų... 40. Iš pateiktų duomenų matosi, kad ieškovas UAB „Mitnija“ turėjo 5000... 41. UAB „Statybų kryptis“ turėjo 3000 litų atstovavimų išlaidų (t.7, b.l.... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268 -... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovų V. G. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) solidariai... 45. Priteisti iš atsakovų V. G. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) ieškovui UAB... 46. Ieškinį likusioje dalyje ir atsakovui UAB „Statybų kryptis“ atmesti.... 47. Priteisti iš UAB „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134544472) A. J. a.k. (... 48. Priteisti iš UAB „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472) uždarajai... 49. Priteisti iš V. G. a.k. ( - ) ir A. J. a.k. ( - ) po 50,05 Lt, o iš UAB... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...