Byla 2-2684-239/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjos D. L. atstovui advokatui Eugenijui Markevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Trakų rajono savivaldybės administracijai, valstybės įmonei Registrų centrui ir V. L. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į nekilnojamuosius daiktus – ūkio pastatą su rūsiu, plane pažymėtą indeksu 2I1/ž (2I1ž), ir pirtį, plane pažymėtą indeksu 1I1/ž (1I1ž), esančius ( - ) (toliau tekste – Nekilnojamieji daiktai), – pagal įgyjamąją senatį faktą.

4Pareiškėjos atstovas paaiškino, jog pareiškėja 1994 m. spalio 25 d. nuosavybėn įgijo butą, unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ). Pareiškėja nuo buto įsigijimo momento inter alia pradėjo valdyti Nekilnojamuosius daiktus ir jais naudotis. Nekilnojamųjų daiktų valdymo ir naudojimo teises pareiškėjai perdavė pastarosios tėvas. Pareiškėja nuo Nekilnojamųjų daiktų valdymo pradžios momento iki šiol sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo ir naudojasi Nekilnojamaisiais daiktais, su pastaraisiais elgėsi kaip savininkė ir suvokė, jog niekas neturi daugiau teisių už ją į Nekilnojamuosius daiktus. Nekilnojamieji daiktai nepriklauso nei valstybei, nei savivaldybei, į juos nėra įregistruotos kitų asmenų nuosavybės teisės.

5Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotam asmeniui yra tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, suinteresuotas asmuo prašė nagrinėti bylą suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Esant išdėstytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą pareiškimą, kuriame nurodė, jog neprieštarauja dėl nagrinėjamoje byloje pareikšto reikalavimo. Suinteresuotas asmuo, be kita ko, nurodė, jog Nekilnojamieji daiktai nepriklauso nei valstybei, nei savivaldybei, į juos nėra įregistruotos kitų asmenų nuosavybės teisės.

7Suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotam asmeniui yra tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, suinteresuotas asmuo prašė nagrinėti bylą suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Esant išdėstytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą pareiškimą, kuriame nurodė, jog su nagrinėjamoje byloje pareikštu pareiškimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Suinteresuotas asmuo nurodė, jog Nekilnojamieji daiktai nėra įstatymų nustatyta tvarka suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai, todėl negali būti privačios nuosavybės teisės objektai ir atitinkamai negali būti nustatytas nuosavybės teisės įgijimo į Nekilnojamuosius daiktus pagal įgyjamąją senatį faktas. Suinteresuotas asmuo inter alia nurodė, jog pareiškėja pagal 1994 m. spalio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro numeris 2-2359) nuosavybėn įgijo (privatizavo) tik butą, o Nekilnojamieji daiktai nebuvo privatizuoti, todėl pastarieji yra valstybės (savivaldybės) nuosavybė ir negali būti įgyjamąja senatimi įgyjami nuosavybėn.

9Suinteresuotas asmuo V. L. į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotam asmeniui yra tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, suinteresuotas asmuo apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis teismo neinformavo. Esant išdėstytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo V. L. nepateikė atsiliepimo į nagrinėjamoje byloje pareikštą pareiškimą.

11Kiti asmenys su pareiškimais dėl jų įtraukimo dalyvauti procese į teismą nesikreipė.

12Byloje nustatytos aplinkybės, teismo išvados ir argumentai.

13Kaip žinia, įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog įgyjamosios senaties institutas skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose santykiuose užpildyti ir teisinės padėties netikrumui juose panaikinti, daiktų apyvartos galimumui užtikrinti ir daiktą valdančio asmens teisinei padėčiai stabilizuoti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2011; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011; 2012 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2012).

15CK 4.68 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 4.68-4.71 straipsniuose įtvirtintas normas, reglamentuojančias įgyjamosios senaties institutą, yra nurodęs, jog nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką; 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis); 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas; 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Tiek registracija viešajame registre, tiek jos nebuvimas savaime nereiškia valdymo nebuvimo ir negali būti vertinama taip, kad susidarytų kliūtis teismui konstatuoti įstatyme reikalaujamų faktų pagrindu esant valdymo teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2011).

17CK 4.69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įgyjamąja senatimi nuosavybėn gali būti įgyjami tik tie daiktai, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais.

18Byloje nustatyta, jog Nekilnojamieji daiktai nėra Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Anot suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro, esant nurodytoms aplinkybėms, nagrinėjamoje byloje negali būti nustatytas nuosavybės teisės įgijimo į Nekilnojamuosius daiktus pagal įgyjamąją senatį faktas.

19Teismas nesutinka su aukščiau nurodytu suinteresuoto asmens teiginiu ir atmeta jį, kadangi nekilnojamuoju daiktu įgyjamosios senaties požiūriu gali būti ir teisiškai nesuformuotas iš prigimties nekilnojamasis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2009). Bylos duomenų – Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylų (b. l. 7-11, 12-18) – analizė leidžia daryti išvadas, jog, pirma, Nekilnojamieji daiktai atitinka nekilnojamųjų daiktų požymius (CK 1.98 straipsnio 2 dalis, 4.2 straipsnio 2 dalis), antra, Nekilnojamieji daiktai gali būti teisiškai suformuoti kaip nekilnojamieji daiktai Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka, trečia, Nekilnojamieji daiktai gali būti privačios nuosavybės objektai, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog Nekilnojamieji daiktai CK 4.69 straipsnio 1 dalies prasme gali būti įgyjamąja senatimi įgyjami nuosavybėn.

20Byloje nenustatyta, jog Nekilnojamieji daiktai yra antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su butu, unikalus numeris ( - ), kurį nuosavybės teise valdo pareiškėja, skirti tarnauti nurodytam butui, kitaip tariant, nenustatyta, jog Nekilnojamieji daiktai yra aukščiau nurodyto buto priklausiniai, byloje taip pat nenustatyta, jog pareiškėja yra ar buvo įgijusi nuosavybės teisę į Nekilnojamuosius daiktus kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu.

21CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens vardu registruotus daiktus.

22Pasak suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro, atsižvelgiant į tą aplinkybę, jog Nekilnojamieji daiktai nebuvo privatizuoti, pastarieji yra valstybės (savivaldybės) nuosavybė ir negali būti įgyjamąja senatimi įgyjami nuosavybėn.

23Teismas nesutinka su aukščiau nurodytu suinteresuoto asmens teiginiu ir atmeta jį, kadangi byloje duomenų, patvirtinančių, jog Nekilnojamieji daiktai yra įtraukti (perduoti) į valstybės turto balansą ar savivaldybės turto balansą, nėra, tokių duomenų nepateikė ir suinteresuotas asmuo, priešingai, bylos duomenys – suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atsiliepime į nagrinėjamoje byloje pareikštą pareiškimą išdėstyti paaiškinimai – patvirtina, jog Nekilnojamieji daiktai nepriklauso nei valstybei, nei savivaldybei. Byloje nustačius, jog Nekilnojamieji daiktai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, konstatuotina, jog į Nekilnojamuosius daiktus nėra įregistruota kito asmens (kitų asmenų) nuosavybės teisė. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog Nekilnojamieji daiktai CK 4.69 straipsnio 3 dalies prasme gali būti įgyjamąja senatimi įgyjami nuosavybėn.

24Pareiškėjos atstovas paaiškino, jog pareiškėja nuo 1994 m. spalio 25 d. pradėjo valdyti Nekilnojamuosius daiktus ir jais naudotis, o Nekilnojamųjų daiktų valdymo ir naudojimo teises pareiškėjai perdavė pastarosios tėvas. Teismas nagrinėjamos bylos kontekste neturi pagrindo netikėti ar abejoti nurodytais pareiškėjos atstovo paaiškinimais, kadangi byloje duomenų, paneigiančių nurodytus paaiškinimus, nėra, todėl daro išvadą, jog pareiškėja nuo Nekilnojamųjų daiktų perdavimo jai valdyti momento, tiksliau – nuo 1994 m. spalio 25 d., tapo teisėta Nekilnojamųjų daiktų valdytoja, pareiškėjai užvaldant Nekilnojamuosius daiktus, niekas neturėjo daugiau teisių už pareiškėją į užvaldomus daiktus. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškėja sąžiningai įgijo Nekilnojamuosius daiktus.

25Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, daro išvadą, jog pareiškėja sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus valdė Nekilnojamuosius daiktus daugiau kaip dešimt metų, visą valdymo laikotarpį rūpinosi šiais daiktais kaip savo. Nagrinėjamoje byloje nenustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą abejoti pareiškėjos valdymo sąžiningumu, teisėtumu, atvirumu ir nepertraukiamumu, todėl, esant nurodytoms, byloje nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja sąlygų, būtinų nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktui konstatuoti, visetas.

26Teismas konstatuoja nagrinėjamu atveju esant būtinumą panaikinti teisinės padėties netikrumą nuosavybės teisiniuose santykiuose ir stabilizuoti pareiškėjos, valdančios Nekilnojamuosius daiktus, teisinę padėtį, todėl, atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes, pripažįsta, jog pareiškėja įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į Nekilnojamuosius daiktus.

27Esant nurodytoms aplinkybėms, nustatytinas pareiškėjos prašomas nuosavybės teisės į Nekilnojamuosius daiktus įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas.

28Nagrinėjamoje byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 17,78 Lt. Esant nurodytai aplinkybei, iš pareiškėjos į valstybės biudžetą priteistinos 17,78 Lt bylinėjimosi išlaidos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 177-178, 270, 530-533 straipsniais, teismas

Nutarė

30pareiškimą patenkinti:

31nustatyti faktą, kad D. L., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamuosius daiktus – ūkio pastatą su rūsiu, plane pažymėtą indeksu 2I1/ž (2I1ž), ir pirtį, plane pažymėtą indeksu 1I1/ž (1I1ž), esančius ( - ).

32Priteisti iš D. L. 17,78 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D.... 3. pareiškėja prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į nekilnojamuosius... 4. Pareiškėjos atstovas paaiškino, jog pareiškėja 1994 m. spalio 25 d.... 5. Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 6. Suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė... 7. Suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro atstovas į teismo... 8. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras pateikė atsiliepimą... 9. Suinteresuotas asmuo V. L. į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotam asmeniui... 10. Suinteresuotas asmuo V. L. nepateikė atsiliepimo į nagrinėjamoje byloje... 11. Kiti asmenys su pareiškimais dėl jų įtraukimo dalyvauti procese į teismą... 12. Byloje nustatytos aplinkybės, teismo išvados ir argumentai.... 13. Kaip žinia, įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog įgyjamosios senaties... 15. CK 4.68 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 4.68-4.71 straipsniuose... 17. CK 4.69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įgyjamąja senatimi nuosavybėn... 18. Byloje nustatyta, jog Nekilnojamieji daiktai nėra Lietuvos Respublikos... 19. Teismas nesutinka su aukščiau nurodytu suinteresuoto asmens teiginiu ir... 20. Byloje nenustatyta, jog Nekilnojamieji daiktai yra antraeiliai daiktai, pagal... 21. CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog įgyjamąja senatimi negali būti... 22. Pasak suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro, atsižvelgiant... 23. Teismas nesutinka su aukščiau nurodytu suinteresuoto asmens teiginiu ir... 24. Pareiškėjos atstovas paaiškino, jog pareiškėja nuo 1994 m. spalio 25 d.... 25. Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, atsižvelgdamas į byloje... 26. Teismas konstatuoja nagrinėjamu atveju esant būtinumą panaikinti teisinės... 27. Esant nurodytoms aplinkybėms, nustatytinas pareiškėjos prašomas nuosavybės... 28. Nagrinėjamoje byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 177-178, 270, 530-533 straipsniais,... 30. pareiškimą patenkinti:... 31. nustatyti faktą, kad D. L., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teisę... 32. Priteisti iš D. L. 17,78 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...