Byla 1-85-332/2015
Dėl pro jį pateko į namą. Iš spintos pavogė žiūronus, plastikinį dėklą, medžiaginį dėklą, rado 2 ar 3 raktus ir iš seifo paėmė du šautuvus, odinį dėklą šoviniams, šovinius. Vienas šautuvas buvo lygiavamzdis, kitas - graižtvinis, vienas ginklas buvo su optika. Seife buvo virš 80 šovinių, jų neskaičiavo, jie buvo nevienodi. Ginklus ir šovinius pagrobė

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorėms Eglei Veliulienei, Sigutei Borščienei, gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, kaltinamajam A. B., nukentėjusiajam T. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), ( - ) rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas Pakruojo rajono apylinkės teismo 2013-09-16 baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 641 viešaisiais darbais 4 mėnesiams, Pakruojo rajono apylinkės teismo 2013-12-10 nutartimi viešųjų darbų bausmė pakeista 20 parų arešto bausme, bausmę atlikęs 2014-06-27, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 254 str. 2 d., 253 str. 2 d., 253 str. 1 d., 178 str. 2 d., 178 str. 2 d., 178 str. 2 d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3A. B. pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į patalpą, o būtent: laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17, tiksliau nenustatytu laiku, pro virtuvės langą įsibrovė į gyvenamąjį namą, esantį, ( - ), ir iš kambaryje esančios spintos pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančius daiktus: naktinio matymo žiūronus „Jukon‘‘ 600 litų (173,77 Eur) vertės, plastmasinį šautuvo dėklą 150 litų (43,44 Eur) vertės, medžiaginį šautuvo dėklą 70 litų (20,27 Eur) vertės, 2 vnt. seifo raktų, bendros 20 litų (5,79 Eur) vertės, iš seifo pagrobė bevertį odinį dėklą šoviniams, viso pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausantį turtą už 840 litų (243,28 Eur).

4Be to, A. B. šios vagystės metu pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančius šaunamuosius ginklus ir didelį kiekį šaudmenų, o būtent: įsibrovęs į T. K. gyvenamąjį namą pagrobtu raktu atrakino kambaryje esantį seifą, iš kurio pagrobė: 30-06 kalibro graižtvinį šautuvą ,,Sauer 202“ Euro‘‘ Nr. ( - ) su uždėta optika ,,MeopaArtemis‘‘ bendros 8500 litų (2461,77 Eur) vertės, 12 kalibro lygiavamzdį šautuvą ,,IZH - 27 EM‘‘ Nr. ( - ), 1000 litų (289,62 Eur) vertės, 22 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinių bendros 110 litų (31.85 Eur) vertės, 56 vnt. 12 kalibro medžioklinio šautuvo šovinius bendros 168 litų (48,66 eur) vertės.

5Be to, A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17, tiksliau nenustatytu laiku, pagrobęs nukentėjusiajam T. K. priklausantį didelį kiekį šaudmenų: 22 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinius, 56 vnt. 12 kalibro medžioklinio šautuvo šovinius, iš namo, esančio ( - ), juos gabeno iki savo gyvenamosios vietos, esančios ( - ), ir ten malkinėje juos laikė apie vieną dieną; po to minėtą didelį kiekį šaudmenų gabeno prie III ( - ) karjero, esančio šalia ( - ) mstl., ( - ), tiksliau nenustatytos vietos, ir ten juos laikė paslėpęs; po to 2014-09-17, apie 20. 00 val., minėtą didelį kiekį šaudmenų gabeno miškelyje netoli III ( - ) karjero, kol buvo pastebėtas gamtos apsaugos darbuotojų ir pristatytas į Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariatą

6Be to, A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17, tiksliau nenustatytu laiku, pagrobęs nukentėjusiajam T. K. priklausančius šaunamuosius ginklus: graižtvinį šautuvą ,,Sauer 202 Euro 7, 62 kalibro ( - ) su uždėta optika ,,MeopaArtemis‘‘ bei lygiavamzdį šautuvą ,,IZH 27 EM‘‘ 12 kalibro Nr. ( - ), iš namo, esančio ( - ), juos gabeno iki namo, esančio ( - ), tvoros, šioje vietoje minėtus ginklus laikė apie vieną dieną, po to minėtus šaunamuosius ginklus gabeno prie III ( - ) karjero, esančio šalia ( - ), tiksliau nenustatygtos vietos, ir ten juos laikė tiksliai nenustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip iki 2014-10-09, 14.00 val.

7Be to, A. B. 2014-11-24, apie 3.00 val., išpjovęs tinklelį nuo vabzdžių ir išlaužęs virtuvės lango rėmą, įsibrovė į gyvenamą namą, esantį ( - ), ir iš virtuvės pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančius daiktus: bevertę piniginę, kurioje buvo 2300 litai (666,13 Eur), 50 eurų, (172,64 litus) bevertės nuolaidų kortelės, asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), išduota T. K. vardu, banko „( - )“ mokėjimo kortelė, išduota T. K., vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), automobilio ,,Honda Accord‘‘, valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimas Nr. ( - ), cigarečių ,,Kent‘ pakelį 9,20 litų (2,66 Eur) vertės, viso pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančio turto bendros 2475,30 litų (716,90 Eur) vertės.

8Be to, A. B. laikotarpyje nuo 2014-10-18 15 val. iki 2014-10-19 9 val., tiksliau nenustatytu laiku, pro rūsio angą įsibrovė į gyvenamą namą, esantį esantį ( - ), iš kur pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausantį turtą - virtuvėje ant spintelės piniginėje buvusius 500 litų (141,81 Eur).

9Be to, A. B. 2014 m. spalio - lapkričio mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku, pro rūsio angą įsibrovė į gyvenamą namą, esantį ( - ), iš kur pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausantį turtą - virtuvėje ant spintelės piniginėje buvusius 50 litų (14,48 Eur).

10Kaltinamasis A. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad nukentėjusįjį T. K. pažįsta seniai, jo tėvai nukentėjusįjį pažįsta kaip šeimos draugą. Jis pas T. K. dirbo įvairius ūkinius darbus. Laikotarpyje nuo 2014-09-15 iki 2014-09-17, tikslaus laiko neatsimena, jis iš nukentėjusiojo namų pavogė ginklus, dėklus ginklams, šovinius, visus šiuos daiktus pavogė vienos vagystės metu. Žinojo, kad nukentėjusysis turi išvykti, ir tą dieną nuėjo į jo namus. Matė, kad namo virtuvės langas gerai neuždarytas, todėl pro jį pateko į namą. Iš spintos pavogė žiūronus, plastikinį dėklą, medžiaginį dėklą, rado 2 ar 3 raktus ir iš seifo paėmė du šautuvus, odinį dėklą šoviniams, šovinius. Vienas šautuvas buvo lygiavamzdis, kitas - graižtvinis, vienas ginklas buvo su optika. Seife buvo virš 80 šovinių, jų neskaičiavo, jie buvo nevienodi. Ginklus ir šovinius pagrobė.

11Išėjęs į lauką ginklus paslėpė krūmuose už nukentėjusiojo namų tvoros. Juos ten laikė apie parą. Po to vakare jis ginklus paėmė ir nunešė į karjerą, juos ten paslėpė krūmuose šalia pirmo tvenkinio. Šautuvai buvo dėkluose.

12Vagystės metu šovinius ir žiūronus įsidėjo į kuprinę, juos parsinešė į savo namus, paslėpė malkinėje ant malkų krūvos. Kai nešė į karjerą paslėpti ginklus, kartu nešėsi ir kuprinę su šoviniais bei žiūronais. Ginklus paslėpė vienoje vietoje, o šovinius ir žiūronus norėjo paslėpti kitoje vietoje. Eidamas žiūronus išmetė karjere. Eidamas toliau pamatė atvažiuojančią mašiną, išsigando, pagalvojo, kad tai policija, nenorėjo, kad pareigūnai jį patikrintų ir patys rastų šovinius. Jis pamojo ranka ir mašina sustojo, joje buvo du gamtos apsaugos pareigūnai - vyras ir moteris. Jis jiems pasakė, kad rado šovinius ant kalno, jiems šovinius parodė. Pareigūnai pasiūlė važiuoti į komisariatą, kad surašyti protokolą, jog jis šovinius rado. Nuvykus į komisariatą buvo surašytas protokolas apie šovinių pateikimą. Pareigūnai jį parvežė namo. Šautuvai liko toje vietoje, kur juos paslėpė Po to jis pažįstamam E. K. parašė žinutę, kur yra ginklai. E. K. jam žinute atsakė, kad ginklus rado. Nežino, kas toliau vyko dėl ginklų. P. P. nepažįsta.

13Ginklus ir šovinius pavogė, nes reikėjo pinigų, buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų, būtų bandęs ginklus parduoti. Šoviniai buvo dėžutėse - plastikinėse, kartoninėse. Šovinių 9 tūtelės buvo kartu su šoviniais. Jis iš ginklų nešaudė.

14Galėjo būti 2014 m. lapkričio mėnuo. Naktį nuėjo iki nukentėjusiojo namų, jis miegojo. Jis išpjovė tinklelį nuo vabzdžių, lango rėmą išlaužė laužtuvu, įlindo į virtuvę. Ant lentynėlės rado piniginę, cigarečių pakelį „Kent“, šiuos daiktus pagrobė, nežiūrėjo, kas yra piniginėje. Grįžo namo, pasiėmė pinigus, o piniginę įmetė į pečių, nežiūrėjo, kas joje yra, dokumentų nematė, nes jam svarbiausia buvo pinigai. Buvo 2300 Lt ir 50 Eur. Kelias cigaretes surūkė, kitas įmetė į pečių.

15Dar yra padaręs dvi nukentėjusiojo turto vagystes, kada - nepamena. Prisimena, kad į namą pateko pro rūsio angą, užlipo laiptais į gyvenamąsias patalpas ir iš piniginės paėmė 500 Lt, kiek pamena, buvo vienas banknotas. Pasišalino iš namo tuo pačiu keliu. Antrą kartą irgi pateko pro rūsio angą, užlipo laiptais į gyvenamąsias patalpas ir virtuvėje nuo lentynėlės paėmė 50 Lt, kiek pamena, buvo vienas banknotas.

16Ikiteisminio tyrimo metu nepripažino 500 Lt ir 50 Lt vagysčių, dabar nuoširdžiai prisipažįsta šias vagystes padaręs.

17Pas jį rasti boulingo kortelė, „Pildyk“ daugkartinė kortelė, internetinės bankininkystės kortelė, receptai, zlotai, telefonas yra jo daiktai. Rasti ir paimti 1660 Lt, tai likę iš pavogtų 2300 Lt pinigai.

18Po kaltinamojo A. B. apklausos, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., teismo nutartimi nutarta atlikti sutrumpintą įrodymų tyrimą, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 291 str., paskelbti nukentėjusiojo, liudytojų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, paskelbti byloje esančius dokumentus.

19Nukentėjusysis T. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-09-23, apie 10 val., būdamas namuose, atidaręs spintos duris, pastebėjo, kad nebėra 2 šautuvų dėklų, žiūronų ,,Jukon‘‘ bei seifo raktų. Per seife esantį tarpą pamatė, kad nebėra graižtvinio šautuvo Sauer 202 Euro Springfield Nr. ( - ) su optika Meopta, lygiavamzdžio šautuvo IZH 27 EM Nr. ( - ) bei 31 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinių bei 56 vnt.12 kalibro medžioklinio šautuvo šovinių. 2014-11-24 būdamas namuose, virtuvėje pastebėjo, kad yra praviras virtuvės langas ir išpjautas tinkliukas nuo vabzdžių. Ant spintelės neberado juodos spalvos odinės piniginės (ji buvo bevertė), kurioje buvo įvairios nuolaidų kortelės (jos buvo bevertės), asmens tapatybės kortelė, ( - ) mokėjimo kortelė, vairuotojo pažymėjimas, automobilio ,,Honda Accord‘‘ valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimas, 2300 litai (1 vnt. 200 Lt, o likusieji 100 ir 50 Lt nominalo), 50 Eurų bei apie 20 litų metalinėmis, cigarečių ,,Kent‘‘ pakelio. 2014-10-19 nuėjęs į ( - ) mstl. parduotuvę piniginėje neberado 500 litų. 2014 m. spalio – lapkričio mėnesį, atėjęs apsipirkti į parduotuvę, piniginėje neberado 50 litų (2 t., b. l. 93, 94, 95-96, 97, 98, 3 t. b .l. 46).

20Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas T. K. teisiamajame posėdyje parodė dėl pareikšto civilinio ieškinio. Jam grąžinti 1650 Lt, lieka negrąžinti pagrobti 922 Lt. Šautuvai, šaudmenys, dėklai grąžinti. Žiūronai negrąžinti, jų vertė 600 Lt. Tokiu būdu, jam likusi neatlyginta žala yra 1522 Lt, t. y. 440.80 Eur. Savo ieškinį palaiko ir prašo jį priteisti.

212014-09-23 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra T. K. gyvenamasis namas, esantis ( - ), iš kurio buvo pagrobti nukentėjusiajam T. K. priklausantys ginklai, šaudmenys, seifo raktai, žiūronai, šautuvų ir šaudmenų dėklai ( 1 t., b. l. 53-57).

22Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus) Nr. ( - ) bei ginklų pažymėjimų Nr. ( - ) kopijose užfiksuota, kad T. K. yra graižtvinio šautuvo Sauer 202 EURO Nr. ( - ) ir lygiavamzdžio šautuvo IZH 27 EM Nr. ( - ) savininkas (2 t., b. l. 107).

23Iš 2014-09-17 Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento vyr. specialistės D. O. ir vyr. specialisto J. R. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2014-09-07, 20 val., pagal grafiką vykdydami reidą ( - ) karjere sutiko A. B., kuris jiems pasakė, jog rado šovinius ir nežino ką su jais daryti, dėl ko jį nuvežė į Pakruojo rajono policijos komisariatą (1 t., b. l. 8).

24Liudytojas J. R. parodė, kad 2014-09-17, vakare, kartu su ( - ) agentūros vyr. specialiste D. O. vykdė gyvūnijos kontrolės patikrinimą ir važiavo pro ( - ) r., III ( - ) karjerą. Prie III tvenkinio priėjo jaunuolis su kuprine, ir pasakė, kad rado šovinius ir nežino kur juos dėti, todėl jie atvežė jį į Pakruojo rajono policijos komisariatą (1 t., b. l. 42).

252014-09-17 daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. B. pateikė 56 vnt. lygiavamzdžio šautuvo 12 kalibro šovinius, 22 vnt. graižtvinio šautuvo šovinius, 9 vnt. graižtvinio šautuvo šovinių tūteles, odinį dėklą, 4 popierines dėžutes nuo šovinių, 2 plastmasinius dėklus (1 t., b. l. 21).

262014-09-30 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad nukentėjusysis T. K. iš pateiktų nuotraukų atpažino jam priklausančias ir iš jo pagrobtas 4 popierines šovinių dėžutes, kurios buvo kartu su šoviniais ir šautuvais iš jo pagrobtos, bei odinį šovinių dėklą (1 t., b. l. 22-28).

272014-10-31 Šiaulių AVPK Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje Nr. ( - ), atlikus balistinį objektų (78 šovinių, 9 tūtelių) tyrimą, nurodyta, kad pateikti 22 šoviniai yra šaudmenys, pramoninės gamybos, centrinio skėlimo, 30-06 kalibro Winchester šoviniai, kurie skirti įvairiems graižtviniams A, B, C kategorijų šaunamiesiems ginklams. 56 šoviniai yra šaudmenys, pramoninės gamybos, 12 kalibro, centrinio skėlimo, tinkami šaudymui medžiokliniai šoviniai, kurie skirti įvairiems 12 kalibro, B, C kategorijų lygiavamzdžiams medžiokliniams šautuvams. 9 tūtelės yra pramoninės gamybos centrinio skėlimo, 30-06 Winchester šovinių sudėtinės dalys, kurios šautos viename ginkle (1 t., b. l. 34-37).

282015-02-12 Šiaulių AVPK Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad 9 tūtelės, kurias pateikė A. B., yra šautos tirti pateiktame šautuve Sauer 202 euro Nr. ( - ) (1 t., b. l. 82-84).

29Specialistas V. K. teisiamajame posėdyje parodė, kad yra Šiaulių apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų biuro viršininkas. Jis paaiškino pateiktas specialisto išvadas. Tyrimui buvo pateikti šautuvai - vienas šautuvas buvo „Sauer“ graižtvinis, 30-06 kalibro, kitas - lygiavamzdis „IZH“, 12 kalibro. Taip pat buvo pateikti 22 „Winchester“ šoviniai, skirti graižtviniams A, B, C kategorijų šaunamiesiems ginklams, taip pat buvo pateiktos 9 tūtelės, tai „Winchester“ šovinių sudėtinės dalys, tai yra buvo 22 sveiki šoviniai ir 9 buvo iššauti, tūtelė yra šovinio dalis. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad tūtelės buvo šautos iš „Sauer“ šautuvo. Kiti pateikti 56 šoviniai tiko „IZH“.

30Iš 2014-09-18 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad A. B. gamtos apsaugos darbuotojų buvo pastebėtas netoli III ( - ) karjero, šalia ( - ) mstl., ( - ) r. ir pristatytas į Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariatą ( 1 t., b. l. 10-20).

312014-10-09 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad šalia kelio ,, ( - ) ‘‘, važiuojant ( - ) kryptimi, likus iki geležinkelio pervažos apie 194 m., dešinėje kelio pusėje, apie 31 metro atstumu nuo pagrindinio kelio, krūmuose rasti ir paimti daiktai: šviesiai žalios spalvos medžiaginis užklotas, dėklas su ginklu Nr. ( - ), plastmasinis dėklas su ginklu ( - ) bei optika ir prožektoriumi (1 t., b. l. 60-66).

32Iš 2014-11-24 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas T. K. gyvenamas namas, esantis ( - ). Užfiksuota, kad yra išpjautas lango tinklelis nuo vabzdžių ir išlaužtas virtuvės lango rėmas (3 t., b. l. 4-13).

332014-11-24 kratos protokole nurodyta, kad kaltinamojo A. B. gyvenamojoje vietoje, kaitriniame pečiuje, rasta ir paimta 4 vnt. apdegusių cigarečių nuorūkų ,,Kent’’, kurios apžiūrėtos, aprašytos ir nufotografuotos (3 t., b. l. 23-24, 28-30).

34Iš 2014-11-24 asmens kratos protokolo matyti, kad pas A. B. rastas ir paimtas maišelis su pinigais, viso 1650 litų (3 t., b. l. 34, 35-42).

352015-02-03 savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atlikimo protokole nurodyta, kad 2014-10-08 Panevėžio AVPK areštinėje pokalbio metu kaltinamasis A. B. pasakojo, kad vienas pats pavogė 2 ginklus ir šovinius (1 t., b. l. 93-95).

36Liudytojas E. P. parodė, kad A. B. pažįsta nuo vaikystės. 2014 m. lapkričio mėnesio pradžioje, dienos nepamena, vakare, jam į mobilaus ryšio telefoną paskambino A. B. ir pakvietė susitikti prie ( - ) esančio tilto. Susitikus prie tilto, A. jo paprašė padėti, tačiau ką, nesakė. Jie nuėjo prie parduotuvės, ten A. jam liepė pastovėti prie parduotuvės kampo ir pažiūrėti, kad niekas neateitų, o pats nuėjo link ( - ) mstl., kunigo namo. Paėjęs apie 50 metrų nuo parduotuvės A. jam paskambino į mob. ryšio telefoną ir paprašė nueiti į bažnyčią ir pažiūrėti, ar yra kunigas. Jis pasakė, kad neturi sąskaitoje pinigų ir kad jis nepadėtų ragelio, todėl neišjungęs telefono jis nuėjo į bažnyčią. Pamatęs, kad ten yra kunigas, tai pasakė A. Kur tuo metu buvo A. B., nežino. Ar tą pačią, ar sekančią dieną A.paprašė jo, kad jis savo automobiliu nuvežtų jį iki ( - ), sumokėjo jam 20 ar 30 litų, Jis pastebėjo, kad A. B. rankose turėjo 300 ar 350 litų (200 Lt kupiūra, 100 Lt ir smulkesnėm kupiūrom), iš kur gavo pinigų, nesakė, tik šypsojosi. Po to ne kartą (apie 2-3 kartus), kas keletą dienų, A. vis prašė pagalbos, t. y. prašė, kad jis eitų kartu su juo į kunigo namą, tam, kad iš jo pasiimti pinigų, sakydavo ,,reikia nukelti kunigą‘‘. Taip pat pasakojo, kad pirmadieniais ar penktadieniais pas kunigą atvažiuoja jo namų šeimininkė ir kunigui atveža pinigų, sakė, kad kunigas vis tiek bus girtas, kad jų negirdės, taip pat A. sakė, kad į kunigo namą galima patekti pro rūsį ir pro malkinę, sakė, kad dažniausiai kunigas pinigus laiko virtuvėje ant stalo arba stalčiuje. Nuo 2014 m. spalio mėnesio iki 2014 lapkričio mėnesio vidurio jis veždavo A. savo automobiliu iki ( - ) miesto, viso apie 3-4 kartus, matydavo, kad A. rankose turėdavo ne vieną šimtą litų, tačiau iš kur jis gaudavo pinigų, jam nesakydavo (2 t., b. l.108, 115-117).

372014-12-19 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokoluose užfiksuota, kad pagal 2014-10-09 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartis klausantis E. K. priklausančių abonentų Nr. ( - ) telefonu vykdomų pokalbių ir darant įrašus, nustatyta, kad 2014-10-09 E. K. rašė SMS žinutes abonentui Nr. ( - ) (kaip vėliau tyrimo metu nustatyta P. P.) ir prašė „išmesti“ ginklus kur nors prie miesto, o asmuo, naudojantis abonentą Nr. ( - ), rašydamas žinutes E. K. nurodė vietą, kur yra padėti ginklai, tai yra, kad ginklai yra krūmuose, apdėti šakomis, link ( - ), nedavažiavus bėgių (2 t., b. l. 22-23, 24-25).

38Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamojo A. B. kaltė padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas įrodyta.

39Dėl laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17 padarytos šaunamųjų ginklų, didelio kiekio šaudmenų, kitų daiktų pagrobimo

40Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K. parodymai, kiti teismo ištirti aukščiau išdėstyti įrodymai, nustatyta, kad A. B. laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17 įsibrovė į gyvenamąjį namą, esantį, ( - ), ir iš kambaryje esančios spintos pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančius daiktus: naktinio matymo žiūronus „Jukon‘‘ 600 litų (173,77 Eur) vertės, plastmasinį šautuvo dėklą 150 litų (43,44 Eur) vertės, medžiaginį šautuvo dėklą 70 litų (20,27 Eur) vertės, 2 vnt. seifo raktų, bendros 20 litų (5,79 Eur) vertės, iš seifo pagrobė bevertį odinį dėklą šoviniams, viso pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančio turto už 840 litų (243,28 Eur. Ši A. B. padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. sudėtį, veiką kvalifikuojantis požymis yra vagystė įsibraunant į patalpą.

41Esant išdėstytoms aplinkybėms šioje kaltinimo dalyje A. B. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.

42Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K. parodymai, kiti teismo ištirti aukščiau išdėstyti įrodymai, nustatyta, kad A. B. šios vagystės metu pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančius šaunamuosius ginklus ir didelį kiekį šaudmenų: 30-06 kalibro graižtvinį šautuvą ,,Sauer 202“ Euro‘‘ Nr. ( - ) su uždėta optika ,,MeopaArtemis‘‘ bendros 8500 litų (2461,77 Eur) vertės, 12 kalibro lygiavamzdį šautuvą ,,IZH - 27 EM‘‘ Nr. 08275396, 1000 litų (289,62 Eur) vertės, 22 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinių bendros 110 litų (31.85 Eur) vertės, 56 vnt. 12 kalibro medžioklinio šautuvo šovinius bendros 168 litų (48,66 eur) vertės. Ši A. B. padaryta nusikalstama veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2 d., šią veiką kvalifikuojantis požymis – didelio kiekio šaudmenų pagrobimas.

43Pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2 d. atsako tas, kas bet kokiu būdu pagrobė daugiau kaip du šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų. Pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d. atsako tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų. Svarstant klausimą dėl kaltinamojo A. B. nusikalstamų veikų – šaunamųjų ginklų, didelio kiekio šaudmenų pagrobimo - kvalifikavimo teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. spalio 30 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-178/2012, kurioje yra apibendrinta teisminė praktika taikant BK 253 straipsnį, ir išdėstytos pagrindinės aplinkybės, į kurias turi atsižvelgti teismai spręsdami nusikalstamų veikų kvalifikavimo klausimus.

44Iš kasacinėje nutartyje Nr. 2K-P-178/2012 išdėstytų nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvų matyti, kad BK 253 str. 1 d. numatyta nusikalstama veika nuo veikos, numatytos šio straipsnio 2 dalyje, atribojama remiantis vertinamuoju didelio šaudmenų kiekio požymiu. Nusikalstamą veiką kvalifikuojant pagal BK 253 str. 2 d. būtina nustatyti, kad ta veika kėlė tokį pavojų visuomenės saugumui, kokį paprastai kelia sunkaus nusikaltimo padarymas. Be to, atsakant į klausimą, ar disponuojama dideliu šaudmenų kiekiu, turi būti vertinamos visos reikšmingos bylos aplinkybės, o ne vien tik nusikaltimo dalyko kiekybinė išraiška.

45Bylos duomenimis nustatyta, kad A. B. pagrobė 22 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinius ir 56 vnt. 12 kalibro medžioklinio šautuvo šovinius, viso 78 šovinius, taip pat du šaunamuosius ginklus: 30-06 kalibro graižtvinį šautuvą ,,Sauer 202“ Euro‘‘ir 12 kalibro lygiavamzdį šautuvą ,,IZH - 27 EM‘‘, jis ginklais ir šaudmenimis kurį laiką disponavo juos slėpdamas skirtingose vietose. A. B. parodymais nustatyta, kad jis minėtus ginklus ir šaudmenis pagrobė tikslu juos parduoti norėdamas gauti pinigų, nes buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų. Teismo nuomone, dviejų šaunamųjų ginklų ir 78 šovinių, pritaikytų šaudyti iš pagrobtų ginklų, pagrobimas tikslu juos neteisėtai realizuoti kėlė didelį pavojų visuomenei, nes jų laiku nesuradus tiriant nusikaltimą jie galėjo būti panaudoti darant kitus nusikaltimus. 78 vnt. šaudmenų pagrobimas tikslu juos neteisėtai realizuoti kėlė pavojų visuomenės saugumui, kokį paprastai kelia sunkaus nusikaltimo padarymas, nes galimas neteisėtas 78 vnt. šovinių panaudojimas galėjo sukelti nepataisomas pasekmes.

46Esant išdėstytoms aplinkybėms 78 vnt. šovinių pagrobimą teismas vertina didelio kiekio šaudmenų pagrobimu, dėl to šioje kaltinimo dalyje A. B. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2d.

47Kaltinamajam A. B. pateiktame kaltinime nepagrįstai nurodyta, kad jis šios vagystės metu pagrobė 31 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinius, kurių vertė 155 litų (44,89 Eur). Kriminalistinių tyrimų metu nustatyta, kad iš nurodyto skaičiaus - 31 vnt. šovinių – 9 vnt. buvo 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinių tūtelės, kurios nėra šaudmenys. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms teismas šioje kaltinimo dalyje tikslina A. B. pateiktą kaltinimą konstatuodamas, kad A. B. pagrobė 22 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinių bendros 110 litų (31.85 Eur) vertės.

48Dėl disponavimu dideliu kiekiu šaudmenų ir šaunamaisiais ginklais

49Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K. parodymai, kiti teismo ištirti aukščiau išdėstyti įrodymai, nustatyta, kad A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17 pagrobęs nukentėjusiajam T. K. priklausantį didelį kiekį šaudmenų: 22 vnt. 30-06 kalibro graižtvinio šautuvo šovinius, 56 vnt. 12 kalibro medžioklinio šautuvo šovinius, iš namo, esančio ( - ), juos gabeno iki savo gyvenamosios vietos, esančios ( - ), ir ten malkinėje juos laikė apie vieną dieną; po to minėtą didelį kiekį šaudmenų gabeno prie III ( - ) karjero, esančio šalia ( - ), tiksliau nenustatytos vietos, ir ten juos laikė paslėpęs; po to 2014-09-17, apie 20. 00 val., minėtą didelį kiekį šaudmenų gabeno miškelyje netoli III ( - ) karjero, kol buvo pastebėtas gamtos apsaugos darbuotojų ir pristatytas į Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariatą. Ši A. B. nusikalstama veika ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d., nustatytas šios veikos kvalifikuojantis požymis – neteisėtas disponavimas dideliu kiekiu šaudmenų.

50Taip pat nustatyta, kad A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17 pagrobęs nukentėjusiajam T. K. priklausančius šaunamuosius ginklus: graižtvinį šautuvą ,,Sauer 202 Euro 7, 62 kalibro ( - ) su uždėta optika ,,MeopaArtemis‘‘ bei lygiavamzdį šautuvą ,,IZH 27 EM‘‘ 12 kalibro Nr. ( - ), iš namo, esančio ( - ), juos gabeno iki namo, esančio ( - ), tvoros, šioje vietoje minėtus ginklus laikė apie vieną dieną; po to minėtus šaunamuosius ginklus gabeno prie III ( - ) karjero, esančio šalia ( - ) mst., ( - ) r., tiksliau nenustatygtos vietos, ir ten juos laikė tiksliai nenustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip iki 2014-10-09, 14.00 val. Ši A. B. nusikalstama veika ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d.

51Pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d. atsako tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų. Svarstant klausimą dėl kaltinamojo A. B. nusikalstamų veikų – neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis - kvalifikavimo teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. spalio 30 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-178/2012, kurioje yra apibendrinta teisminė praktika taikant BK 253 straipsnį, ir išdėstytos pagrindinės aplinkybės, į kurias turi atsižvelgti teismai spręsdami nusikalstamų veikų kvalifikavimo klausimus.

52Iš kasacinėje nutartyje Nr. 2K-P-178/2012 išdėstytų nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvų matyti, kad BK 253 str. 1 d. numatyta nusikalstama veika nuo veikos, numatytos šio straipsnio 2 dalyje, atribojama remiantis vertinamuoju didelio šaudmenų kiekio požymiu. Nusikalstamą veiką kvalifikuojant pagal BK 253 str. 2 d. būtina nustatyti, kad ta veika kėlė tokį pavojų visuomenės saugumui, kokį paprastai kelia sunkaus nusikaltimo padarymas. Be to, atsakant į klausimą, ar disponuojama dideliu šaudmenų kiekiu, turi būti vertinamos visos reikšmingos bylos aplinkybės, o ne vien tik nusikaltimo dalyko kiekybinė išraiška.

53Teismas aukščiau pateikė išvadas vertindamas 78 vnt. šovinių pagrobimą didelio kiekio šaudmenų pagrobimu, šioje kaltinimo dalyje A. B. nusikalstamą veiką kvalifikuodamas pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2 d. Esant šiai aplinkybei teismas A. B. nusikalstamą veiką dėl neteisėto disponavimo 78 vnt. šovinių vertina didelio kiekio šaudmenų disponavimu, dėl to šioje kaltinimo dalyje A. B. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2d.

54Pagal teismų formuojamą praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-158/2009), jeigu asmens padarytoje veikoje yra pagrindinis ir kvalifikuojantis ar keli tą veiką kvalifikuojantys požymiai, veika kvalifikuojama pagal tą atitinkamo BK specialiosios dalies straipsnio dalį, kuri numato patį sunkiausią kvalifikuojantį požymį, tačiau nuosprendžio aprašomojoje dalyje turi būti nurodyti visi byloje nustatyti padarytą nusikalstamą veiką kvalifikuojantys požymiai. Padarytos veikos gali būti vertinamos kaip keli nusikaltimai tik tada, kai padarytos nusikalstamos veikos sudaro realiąją nusikalstamų veikų sutaptį, t. y. kai atskiros veikos padaromos skirtingu laiku. Iš bylos medžiagos matyti, kad neteisėtas disponavimas šaunamuoju ginklu ir neteisėtas disponavimas dideliu kiekiu šaudmenų, nors atitinka to paties BK 253 str. 1 d. numatytą pagrindinę ir 2 d. numatytą kvalifikuotą sudėtis, padaryti viena veika, vieninga tyčia, todėl negali būti kvalifikuota kaip nusikaltimų daugetas. Esant šioms aplinkybėms šioje kaltinimo dalyje kaltinamojo A. B. nusikalstama veika, ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota pagal BK 253 str. 1 d. ir BK 253 str. 2 d., kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d.

55Dėl 2014-11-24, nuo 2014-10-18 15 val. iki 2014-10-19 9 val., 2014 m. spalio - lapkričio mėnesiais padarytų vagysčių

56Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K. parodymai, kiti teismo ištirti aukščiau išdėstyti įrodymai, nustatyta, kad A. B. 2014-11-24, įsibrovė į gyvenamą namą, esantį ( - ), ir iš virtuvės pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančius daiktus: bevertę piniginę, kurioje buvo 2300 litai (666,13 Eur), 50 eurų, (172,64 litus) bevertes nuolaidų korteles, asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), išduota T. K. vardu, banko „( - )“ mokėjimo kortelė, išduotą T. K., vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), automobilio ,,Honda Accord‘‘, valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimas Nr. ( - ), cigarečių ,,Kent‘ pakelį 9,20 litų (2,66 Eur) vertės, viso pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausančio turto bendros 2475,30 litų (716,90 Eur) vertės.

57Taip pat jis laikotarpyje nuo 2014-10-18 15 val. iki 2014-10-19 9 val. laiku, pro rūsio angą įsibrovė į tą patį namąč ir pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausantį turtą - piniginėje buvusius 500 litų (141,81 Eur).

58Taip pat jis 2014 m. spalio - lapkričio mėnesiais pro rūsio angą įsibrovė į tą patį gyvenamą namą, iš kur pagrobė nukentėjusiajam T. K. priklausantį turtą - piniginėje buvusius 50 litų (14,48 Eur).

59Ikiteisminio tyrimo metu šios A. B. padarytos vagystės kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. kaip trys atskiri nusikaltimai.

60Pagal BK 63 straipsnio 10 dalį nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Baudžiamajame įstatyme tęstinės nusikalstamos veikos požymiai ar kriterijai, pagal kuriuos tokia veika atribojama nuo nusikaltimų daugeto, neapibrėžti, todėl didelę svarbą įgauna teismų praktikoje formuojama tęstinės veikos samprata. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija 2007 m. spalio 18 d. nutartyje pažymėjo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko, pvz., grobiant turtą iš to paties šaltinio, padarant žalą tam pačiam savininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K–P–412/2007, 2K-58/2008).

61Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis A. B. minėtas inkriminuotas vagystes padarė per trumpą laiką – 2014 m. spalio - lapkričio mėnesias, analogišku būdu - įsibraudamas į tą pačią gyvenamąją patalpą, padarė materialinę žalą tam pačiam asmeniui – T. K., turėjo vieną sumanymą – užvaldyti nukentėjusiojo turtą.

62Esant šioms aplinkybėms A. B. nusikalstama veika dėl minėtų vagysčių kvalifikuotina kaip vienas tęstinis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. Šią veiką kvalifikuojantis požymis yra įsibrovimas į patalpą.

63Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs inkriminuotas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

64Skirdamas kaltinamajam A. B. bausmes už padarytus nusikaltimus, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., bausmės skyrimo, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių, taisyklėmis (Lietuvos Respublikos BK 61 str.). A. B. padarė tyčinius 2 apysunkius ir 2 pavojingus visuomenei sunkius nusikaltimus, nedirba, yra teistas, turi neišnykusį teistumą, yra viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių lengvinančių aplinkybių nėra, yra jauno amžiaus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam A. B. skirtinos mažesnės nei straipsnių sankcijose už padarytus nusikaltimus numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkiai bausmės. Šios bausmės subendrintinos bausmių apėmimo ir dalinio bausmių sudėjimo būdais, galutinė subendrinta bausmė, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 641 str., sumažintina vienu trečdaliu, nes byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

65Nukentėjusiojo T. K. parodymais, ištirtais bylos dokumentais nustatyta, kad jam neatlyginta žala yra 1522 Lt ( 440.80 Eur), kurią sudaro pagrobtų žiūronų vertė ir negrąžinti pagrobti 922 Lt. Šis nukentėjusiojo civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas.

66Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas išspręstinas taip:

67Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomi daiktai - 2 daktiloskopinės kortelės su A. B. rankų pirštų ir delnų antspaudais (voke), 2 daktiloskopinės kortelės su E. K. rankų pirštų ir delnų antspaudais (voke), 2 daktiloskopinės plokštelės su rankų pėdsakais, paimtos 2014-09-23 iš įvykio vietos (voke), 3 konteineriai su biologiniais pėdsakais nuo lygiavamzdžio šautuvo (voke), 3 konteineriai su biologiniais pėdsakais nuo graižtvinio šautuvo (voke), 2 vnt. CD- R kompaktinių plokštelių su E. K. telefoninių pokalbių įrašais (voke), 2 vnt. CD- R kompaktinių plokštelių su nenustatyto asmens telefoninių pokalbių įrašais (voke), 1vnt. CD- R kompaktinė plokštelė su A. B. telefoninių pokalbių įrašais (voke), 3 vnt. CD- R kompaktinių plokštelių su mob. ryšio telefonų abonentų išklotinėmis (3 vokuose), 1 vnt. DVD- R diskas su A. B. pokalbių įrašais (voke) paliktini saugoti prie bylos kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga;

68Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomi daiktai - 4 vnt. cigarečių „Kent“ nuorūkų, paimtų 2014-11-24 kratos metu (voke), 2 plastmasiniai šovinių dėklai, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini, kaip daiktai, kurie yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti;

69Šiaulių AVPK Pakruojo r. PK saugomi daiktai - 6 vnt. tūtelių ir 5 vnt. kulkų, 30 vnt. tūtelių, paimtų 2014-10-08 kratos metu, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip daiktai, kurie yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti;

70Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomi daiktai - 2014-11-24 asmens kratos metu iš kaltinamojo A. B. paimta juodos spalvos piniginė su joje esančiomis Apollo boulingo lojalumo kortele, PILDYK daugkartine pildymo kortele, PILDYK SIM kortele Nr ( - ), ( - ) internetinės bankininkystės kortele, 3 receptai, 10 zlotų, mobilaus ryšio telefonas Nokia E5-00 su SIM kortele Nr. ( - ), plastikinis maišelis (voke), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini kaltinamajam A. B..

71Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 5 d. 2 p., 308 str., 310 str.,

Nutarė

72A. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, ir nuteisti:

73pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. dėl nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17 padarytos vagystės - laisvės atėmimu 2 metams;

74pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2 d. - laisvės atėmimu 6 metams 3 mėnesiams;

75pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d. - laisvės atėmimu 5 metams;

76pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. - laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams.

77Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 63 str. 1, 2, 4 dalimis, 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo, dalinio bausmių sudėjimo būdais ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 7 metams 6 mėnesiams.

78Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 641 str. paskirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę laisvės atėmimą 5 (penkeriems) metams bausmę atliekant pataisos namuose.

79Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. 2015-07-03.

80Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo A. B. palikti paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą.

81Į paskirtos atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2014-10-08 iki 2014-10-09, nuo 2014-11-24 iki 2015-07-03.

82Iš A. B. T. K. priteisti 440.80 Eur (1522 Lt) turtinės žalos atlyginimo.

83Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – Šiaulių AVPK Pakruojo r. PK saugomus 6 vnt. tūtelių ir 5 vnt. kulkų, 30 vnt. tūtelių, paimtų 2014-10-08 kratos metu, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti;

84Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomus daiktus - 2 daktiloskopines korteles su A. B. rankų pirštų ir delnų antspaudais (voke), 2 daktiloskopines korteles su E. K. rankų pirštų ir delnų antspaudais (voke), 2 daktiloskopines plokšteles su rankų pėdsakais, paimtas 2014-09-23 iš įvykio vietos (voke), 3 konteinerius su biologiniais pėdsakais nuo lygiavamzdžio šautuvo (voke), 3 konteinerius su biologiniais pėdsakais nuo graižtvinio šautuvo (voke), 2 vnt. CD- R kompaktinių plokštelių su E. K. telefoninių pokalbių įrašais (voke), 2 vnt. CD- R kompaktinių plokštelių su nenustatyto asmens telefoninių pokalbių įrašais (voke), 1vnt. CD- R kompaktinę plokštelę su A. B. telefoninių pokalbių įrašais (voke), 3 vnt. CD- R kompaktinių plokštelių su mob. ryšio telefonų abonentų išklotinėmis (3 vokuose), 1 vnt. DVD- R diską su A. B. pokalbių įrašais (voke), palikti saugoti prie bylos;

85Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomus daiktus - 4 vnt. cigarečių „Kent“ nuorūkų, paimtų 2014-11-24 kratos metu (voke), 2 plastmasinius šovinių dėklus, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti;

86Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomus daiktus - 2014-11-24 asmens kratos metu iš kaltinamojo A. B. paimtą juodos spalvos piniginę su joje esančiomis Apollo boulingo lojalumo kortele, PILDYK daugkartine pildymo kortele, PILDYK SIM kortele Nr ( - ), ( - ) internetinės bankininkystės kortele, 3 receptus, 10 zlotų, mobilaus ryšio telefonas Nokia E5-00 su SIM kortele Nr. ( - ), plastikinį maišelį (voke), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti kaltinamajam A. B..

87Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. A. B. pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į patalpą, o būtent:... 4. Be to, A. B. šios vagystės metu pagrobė nukentėjusiajam T. K.... 5. Be to, A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje nuo 2014-09-15 15... 6. Be to, A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje nuo 2014-09-15 15... 7. Be to, A. B. 2014-11-24, apie 3.00 val., išpjovęs tinklelį nuo vabzdžių ir... 8. Be to, A. B. laikotarpyje nuo 2014-10-18 15 val. iki 2014-10-19 9 val.,... 9. Be to, A. B. 2014 m. spalio - lapkričio mėnesiais, tiksliau nenustatytu... 10. Kaltinamasis A. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad nukentėjusįjį T. K.... 11. Išėjęs į lauką ginklus paslėpė krūmuose už nukentėjusiojo namų... 12. Vagystės metu šovinius ir žiūronus įsidėjo į kuprinę, juos parsinešė... 13. Ginklus ir šovinius pavogė, nes reikėjo pinigų, buvo priklausomas nuo... 14. Galėjo būti 2014 m. lapkričio mėnuo. Naktį nuėjo iki nukentėjusiojo... 15. Dar yra padaręs dvi nukentėjusiojo turto vagystes, kada - nepamena.... 16. Ikiteisminio tyrimo metu nepripažino 500 Lt ir 50 Lt vagysčių, dabar... 17. Pas jį rasti boulingo kortelė, „Pildyk“ daugkartinė kortelė,... 18. Po kaltinamojo A. B. apklausos, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1... 19. Nukentėjusysis T. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-09-23, apie 10... 20. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas T. K. teisiamajame posėdyje... 21. 2014-09-23 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra... 22. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus) Nr. ( - ) bei ginklų pažymėjimų Nr. (... 23. Iš 2014-09-17 Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento vyr.... 24. Liudytojas J. R. parodė, kad 2014-09-17, vakare, kartu su ( - ) agentūros... 25. 2014-09-17 daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. B. pateikė 56 vnt.... 26. 2014-09-30 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokole užfiksuota,... 27. 2014-10-31 Šiaulių AVPK Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje... 28. 2015-02-12 Šiaulių AVPK Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje... 29. Specialistas V. K. teisiamajame posėdyje parodė, kad yra Šiaulių apskrities... 30. Iš 2014-09-18 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad A. B. gamtos... 31. 2014-10-09 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad šalia kelio ,,... 32. Iš 2014-11-24 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas T.... 33. 2014-11-24 kratos protokole nurodyta, kad kaltinamojo A. B. gyvenamojoje... 34. Iš 2014-11-24 asmens kratos protokolo matyti, kad pas A. B. rastas ir paimtas... 35. 2015-02-03 savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų... 36. Liudytojas E. P. parodė, kad A. B. pažįsta nuo vaikystės. 2014 m.... 37. 2014-12-19 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei... 38. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 39. Dėl laikotarpyje nuo 2014-09-15 15 val. iki 2014-09-17 padarytos šaunamųjų... 40. Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K.... 41. Esant išdėstytoms aplinkybėms šioje kaltinimo dalyje A. B. nusikalstama... 42. Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K.... 43. Pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2 d. atsako tas, kas bet kokiu būdu... 44. Iš kasacinėje nutartyje Nr. 2K-P-178/2012 išdėstytų nusikalstamos veikos... 45. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. B. pagrobė 22 vnt. 30-06 kalibro... 46. Esant išdėstytoms aplinkybėms 78 vnt. šovinių pagrobimą teismas vertina... 47. Kaltinamajam A. B. pateiktame kaltinime nepagrįstai nurodyta, kad jis šios... 48. Dėl disponavimu dideliu kiekiu šaudmenų ir šaunamaisiais ginklais ... 49. Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K.... 50. Taip pat nustatyta, kad A. B. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikotarpyje... 51. Pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d. atsako tas, kas neturėdamas... 52. Iš kasacinėje nutartyje Nr. 2K-P-178/2012 išdėstytų nusikalstamos veikos... 53. Teismas aukščiau pateikė išvadas vertindamas 78 vnt. šovinių pagrobimą... 54. Pagal teismų formuojamą praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje... 55. Dėl 2014-11-24, nuo 2014-10-18 15 val. iki 2014-10-19 9 val., 2014 m. spalio -... 56. Kaltinamojo A. B. parodymais, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo T. K.... 57. Taip pat jis laikotarpyje nuo 2014-10-18 15 val. iki 2014-10-19 9 val. laiku,... 58. Taip pat jis 2014 m. spalio - lapkričio mėnesiais pro rūsio angą įsibrovė... 59. Ikiteisminio tyrimo metu šios A. B. padarytos vagystės kvalifikuotos pagal... 60. Pagal BK 63 straipsnio 10 dalį nelaikoma, kad asmuo padarė kelias... 61. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis A. B. minėtas inkriminuotas... 62. Esant šioms aplinkybėms A. B. nusikalstama veika dėl minėtų vagysčių... 63. Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai,... 64. Skirdamas kaltinamajam A. B. bausmes už padarytus nusikaltimus, teismas... 65. Nukentėjusiojo T. K. parodymais, ištirtais bylos dokumentais nustatyta, kad... 66. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 67. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomi daiktai - 2 daktiloskopinės... 68. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomi daiktai - 4 vnt. cigarečių... 69. Šiaulių AVPK Pakruojo r. PK saugomi daiktai - 6 vnt. tūtelių ir 5 vnt.... 70. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomi daiktai - 2014-11-24 asmens... 71. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 5 d. 2 p.,... 72. A. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, ir nuteisti:... 73. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. dėl nuo 2014-09-15 15 val. iki... 74. pagal Lietuvos Respublikos BK 254 str. 2 d. - laisvės atėmimu 6 metams 3... 75. pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d. - laisvės atėmimu 5 metams;... 76. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. - laisvės atėmimu 2 metams 6... 77. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 63 str. 1, 2, 4 dalimis, 5 d. 1 p.,... 78. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 641 str. paskirtą subendrintą bausmę... 79. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y.... 80. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo A. B. palikti paskirtą kardomąją... 81. Į paskirtos atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime... 82. Iš A. B. T. K. priteisti 440.80 Eur (1522 Lt) turtinės žalos atlyginimo.... 83. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – Šiaulių AVPK... 84. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomus daiktus - 2 daktiloskopines... 85. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomus daiktus - 4 vnt. cigarečių... 86. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 1 saugomus daiktus - 2014-11-24 asmens... 87. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...