Byla e2-6929-1084/2019
Dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance ieškinį atsakovei A. D. dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB Legal Balance kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės A. D. 131,05 Eur skolą, 41,15 Eur kompensacines palūkanas, 11,79 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį.

5Atsakovei A. D. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. vasario 25 d. viešo paskelbimo būdu. Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2012 m. balandžio 18 d. UAB „icredit.lt“ ir atsakovė sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „icredit.lt“ suteikė atsakovei 144,81 Eur (500,00 Lt) dydžio kreditą 6 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 51,78 Eur (178,78 Lt) bendrą vartojimo kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (e. b. l. 18–20, 24, 26–38, 40). Kreditas turėjo būti grąžintas iki 2012 m. spalio 18 d., tačiau atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė, suteikto kredito negrąžino. Pradinė kreditorė UAB „icredit.lt“ ir AB „Debt Capital Management“ 2017 m. gruodžio 5 d. sudarė gautinų sumų pirkimo sutartį, pagal kurią reikalavimo teisė į atsakovę perėjo AB „Debt Capital Management“ (e. b. l. 7–13, 17). 2018 m. rugpjūčio 23 d. AB „Debt Capital Management“ su ieškove sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RP2018-08/03, pagal kurią reikalavimo teisė į atsakovę A. D. perėjo ieškovei (e. b. l. 14, 41–45). Apie reikalavimo teisių perleidimą atsakovei pranešta pranešimu, išsiųstu elektroniniu paštu (e. b. l. 46).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

11Pirmiau aptarti įrodymai patvirtina, kad tarp pradinės kreditorės ir atsakovės susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatytais terminais, tačiau ji savo įsipareigojimų neįvykdė, nustatytu laiku kredito negrąžino. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų grąžinusi vartojimo kreditą ar su juo susijusias sumas, todėl iš atsakovės ieškovei, perėmusiai iš pradinės kreditorės reikalavimo teisę į atsakovę, priteistina 131,05 Eur skola (paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punktas).

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 41,15 Eur kompensacines palūkanas ir 11,79 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateiktomis paskaičiavimo lentelėmis (e. b. l. 15, 22), nustatyta, kad kompensacinės palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Ieškovė, remdamasi CK 6.210 straipsniu, nustatančiu kompensuojamųjų palūkanų dydžius ir CK 6.261 straipsniu, įtvirtinančiu minimalius kreditoriaus nuostolius, patiriamus dėl negalėjimo naudotis pinigais, pareiškė reikalavimą dėl 41,15 Eur palūkanų sumos, paskaičiuotos nuo negrąžintos skolos sumos už laikotarpį nuo paskolos grąžinimo termino dienos, iki ieškovės kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (nuo 2012 m. spalio 19 d. iki 2019 m. sausio 28 d.). Taip pat, remiantis šalių sudarytos sutarties 7.2 punktu, kuris numato, kad klientui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų, klientas įsipareigoja mokėti 0,05 procento dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, pareiškė reikalavimą ir dėl 11,79 Eur delspinigių priteisimo.

13Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaičiuojami į priskaičiuotas palūkanas, kurios atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 41,15 Eur dydžio kompensacinės palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 11,79 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškinį tenkinus iš dalies (93,59 procento), iš atsakovės ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 14,04 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 1,86 Eur. Šios išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, iš atsakovės A. D., asmens kodas ( - ) 131,05 Eur (vieno šimto trisdešimt vieno euro 05 ct) skolą, 41,15 Eur (keturiasdešimt vieno euro 15 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. vasario 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,04 Eur (keturiolikos eurų 04 ct) žyminį mokestį.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Atsakovė A. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali apskųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB Legal Balance kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 5. Atsakovei A. D. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 9. Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2012 m. balandžio 18 d.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Pirmiau aptarti įrodymai patvirtina, kad tarp pradinės kreditorės ir... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 41,15 Eur kompensacines... 13. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies (93,59 procento), iš atsakovės ieškovei... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 1,86 Eur.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Legal Balance, juridinio... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Atsakovė A. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka...