Byla 1-46-303/2013

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Audronė Kartanienė sekretoriaujant Daivai Mintautaitei, dalyvaujant prokurorui Edmundui Jonušui, Sauliui Dužinskui, gynėjams adv. Algirdui Gurauskui, Arvydui Montrimui, Jonui Amšiejui, Nijolei Raulušaitienei, Valdui Burneikiui, kaltinamiesiems P. K., N. M., A. T., G. V., I. V., nukentėjusiesiems G. K., M. D., D. D., S. Vn., D. Kk., I. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje P. K., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, nesimokantis, gyvenantis ( - ), Varėnos raj. (deklaruota gyvenamoji vieta ( - )) neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 302 straipsnio 1 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje (du epizodai), 213 straipsnio 2 dalyje;

4N. M., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis UAB „V.“, gyvenantis ( - ), neteistas,

5kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 302 straipsnio 1 dalyje (keturi epizodai), 213 straipsnio 2 dalyje (trys epizodai);

6A. T., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nedirbantis, nevedęs, be pastovios gyvenamosios vietos, 9 klasių išsilavinimo, teistas: 1) Trakų r. apylinkės teismo 2009-06-30 nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu keturiems mėnesiams. Varėnos rajono apylinkės teismo 2009-09-10 nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista areštu 60 parų; 2) Varėnos rajono apylinkės teismo 2009-10-19 nuosprendžiu pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą laisvės atėmimu dvejiems metams ir devyniems mėnesiams. BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių pagrindu paskirtą bausmę subendrinus su Trakų rajono apylinkės teismo 2009-09-10 nuosprendžiu paskirta ir Varėnos rajono apylinkės teismo 2009-09-10 nutartimi pakeista ir neatlikta bausmės dalimi, galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams ir dešimčiai mėnesių, teistumas neišnykęs,

7kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 213 straipsnio 1 dalyje (du epizodai), 213 straipsnio 2 dalyje (du epizodai);

8G. V., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas: 1) Varėnos rajono apylinkės teismo 2001-12-20 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 225 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu keturiems mėnesiams; 2) Varėnos rajono apylinkės teismo 2003-05-21 nuosprendžiu pagal BK 293 straipsnio 1 dalį 3 MGL (375 lt) dydžio bauda; 3) Varėnos rajono apylinkės teismo 2003-05-26 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 278 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, BK 63 straipsnio pagrindu paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą dvejiems metams ir dviem mėnesiams; 4) Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-03-09 nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams. BK 64 straipsnio 3 dalies pagrindu prie Varėnos rajono apylinkės teismo 2003-05-26 nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridėjus 2005-03-09 nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį, subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dešimčiai mėnesių; 5) Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-06-17 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnį, BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalių pagrindu paskiriant subendrintą su 2005-03-09 nuosprendžiu bausmę laisvės atėmimą trejiems metams ir dviems mėnesiams; 6) Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-10-28 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalių pagrindu paskiriant subendrintą su 2005-06-17 nuosprendžiu bausmę laisvės atėmimą trims metams ir šešiems mėnesiams; 7) Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-10-29 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams; 8) Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2006-02-15 nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams. BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalių pagrindu subendrinus paskirtą bausmę su 2005-10-28 ir 2005-10-29 nuosprendžiais paskirtomis ir neatliktomis bausmėmis, subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas penkeriems metams; 9) Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir devyniems mėnesiams, teistumas neišnykęs,

9kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 213 straipsnio 2 dalyje, 259 straipsnio 1 dalyje;

10I. V., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas: 1) Varėnos rajono apylinkės teismo 2003-12-09 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnio 1 dalį, BK 63 straipsnio pagrindu paskiriant subendrintą bausmę areštą 40 parų. Pritaikius BK 75 straipsnį arešto bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams šešiems mėnesiams; 2) Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-09-09 nuosprendžiu pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą, 286 straipsnį, BK 63 straipsnio 2 dalies, 5 dalies 1 punkto pagrindu paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą dvejiems metams; 3) Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-10-28 nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dešimčiai mėnesių; Varėnos rajono apylinkės teismo 2006-03-20 nutartimi dalinio sudėjimo būdu subendrinus Varėnos rajono apylinkės teismo 2005-09-09 ir 2005-10-28 nuosprendžiais paskirtas bausmes, subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams ir septyniems mėnesiams; Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007-05-21 nutartimi I. V. iš pataisos įstaigos paleistas lygtinai, neatlikus devynių mėnesių ir 4 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės; Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2007-08-21 nutartimi lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos panaikintas ir I. V. pasiųstas atlikti likusią 8 mėnesių ir 25 dienų laisvės atėmimo bausmės dalį; 4) Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-05-17 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 159 straipsnį, BK 63 straipsnio pagrindu paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą trejiems metams ir dviems mėnesiams; 5) Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-05-17 nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (du epizodai), 215 straipsnio 1 dalis (du epizodai), BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto, 1, 4 dalių pagrindu paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą dvejiems metams ir trims mėnesiams; 6) Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-03-03 nuosprendžiu pagal BK 215 straipsnio 1 dalį (du epizodai), 182 straipsnio 1 dalį (du epizodai), BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto, 1, 4, 9 dalių pagrindu paskiriant subendrintą su Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-05-17 ir 2010-05-17 nuosprendžiais bausmę laisvės atėmimą ketveriems metams ir šešiems mėnesiams; 7) Raseinių rajono apylinkės teismo 2011-04-28 nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams; 8) Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-06-20 nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą dvejiems metams ir šešiems mėnesiams; 8) Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-08-31 nuosprendžiu, patikslintu 2011-11-02 nutartimi, pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį (4 epizodai), BK 63 straipsnio pagrindu paskiriant subendrintą su Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-05-17, Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-03-03, Raseinių rajono apylinkės teismo 2011-04-28 ir Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-06-20 nuosprendžiais, laisvės atėmimą šešeriems metams ir šešiems mėnesiams,

11kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje (du epizodai), 215 straipsnio 1 dalyje (3 epizodai), 182 straipsnio 3 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje (3 epizodai), 213 straipsnio 2 dalyje (3 epizodai), 259 straipsnio 1 dalyje, 264 straipsnio 2 dalyje.

12Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

13I. V., laikotarpyje nuo 2008-12-20, 11.11 val., iki 2008-12-20, 14.24 val., Vilniuje, neteisėtai naudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės duomenis, sukčiavo.

14P. K., 2009-11-03, Varėnos mieste, įgijo, laikė ir 2009-11-04, apie 17.00 val., realizavo E. Z. IĮ parduotuvėje netikrą 100 litų nominalo banknotą Nr. AG 90229715.

15A. T., 2009 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, Varėnos mieste, įgijo, laikė ir 2009-11-21, apie 18.00 val.,Varėnos rajone, Urkonių kaime, M. Š. realizavo netikrą 100 litų nominalo banknotą Nr. AE7294856.

16I. V., laikotarpyje nuo 2009 m. pavasario iki 2009-12-06, P. K. ir A. T., 2009 m. gruodžio mėnesio pradžios – 2009-12-06 laikotarpiu, veikdami vieni bei bendrininkų grupe, pagamino, tame tarpe ir didelį kiekį, laikė ir realizavo netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus – 50 ir 100 litų nominalo banknotus.

17M. M., laikotarpyje nuo 2009 m. spalio mėnesio iki 2009-12-15, 23.02, automobilio BMW 318, v/n ( - ) stovėjusio prie namo adresu ( - ), dėtuvėje, neturėdamas teisėto pagrindo laikė S. Vn. asmens tapatybės kortelę.

18G. V., laikotarpyje nuo 2009-12-13 iki 2009-12-15, 22.45 val., neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga.

19I. V., 2009-12-16, 01.00 val., neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga.

20Nusikaltimai buvo padaryti tokiomis aplinkybėmis:

211. epizodas. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės duomenų panaudojimas, sukčiavimas.

22I. V., laikotarpyje nuo 2008-12-20, 11:11 iki 2008-12-20, 14:24, Vilniaus mieste, interneto paslaugas teikiančioje bendrovėje „TEO LT“, internetu užpildydamas paskolai gauti paraiškas ir neteisėtai panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis - M. D. vardu išduotą identifikavimo kodų kortelę, apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: 2008-12-20, apie 11.11 val., iš UAB „SMS credit.lt“ gavo 500 litų paskolą, 2008-12-20, apie 11.29 val., iš UAB „Moment Credit“ gavo 400 litų paskolą, 2008-12-20, apie 14.24 val., iš UAB „MBC Finance“ Credit24 gavo 350 litų paskolą, viso 1250 litų, kuriuos pervedė į M. D. sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Hansabankas“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, iš M. D. sąskaitos Nr. ( - ), 1250 litų pervedė į E. M. sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Hansabankas“, nenurodydamas jam pinigų kilmės. E. M., išgryninus į jo sąskaitą pervestus pinigus ir perdavus I. V., pastarasis apgaule savo naudai įgijo 1250 lt dydžio svetimą turtą: iš UAB „SMS credit.lt“ 500 litų, iš UAB „Moment Credit“ 400 litų ir UAB „MBC Finance“ Credit24 350 litų.

23Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad pasinaudodamas nukentėjusiojo M. D. identifikavimo kodų kortele, internetu, jo vardu iš UAB „Credit24“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „SMS credit“ paėmė tris paskolas ir pervedė į M. D. sąskaitą. Po to, visus pinigus iš M. D. sąskaitos, jis pervedė į E. M. sąskaitą ir juos panaudojo savo tikslais.

24Kaltinamojo I. V. kaltė, be jo parodymų, įrodyta byloje surinkta medžiaga.

25Apklaustas nukentėjusiuoju M. D. parodė, kad 2008 m. gruodžio mėnesį, jis pametė savo banko „Hansabankas“ kreditinę kortelę ir elektroninės bankininkystės kortelę su joje esančiais slaptažodžiais. Apie pamestą kortelę iškarto pranešė bankui ir ją jam užblokavo. Tačiau to, kad jis buvo pametęs ir elektroninės bankininkystės kodų kortelę, iškarto nepastebėjo, todėl ši kortelė liko neužblokuota. Vėliau, 2009-01-26, gavo pranešimą iš UAB „MCB Finance“, kad jis yra paėmęs trumpalaikę paskolą ir skolingas šiai kredito įstaigai. Kadangi jis jokio kredito nebuvo ėmęs, 2009-02-26, kreipėsi į „Hansabanką“. Gavęs savo sąskaitos išklotinę pamatė, kad 2008-12-20, jo vardu buvo paimtos paskolos iš UAB „MCB Finance“ - 350 litų, UAB „Rasicum capital“ - 400 litų ir iš UAB „SMS credit“ - 500 litų, viso 1 250 lt sumai. Šių paskolų jis neėmė ir jų minėtoms bendrovėms negražino. Teigia, kad dėl šių paskolų jam buvo jam padaryta 1 250 litų dydžio turtinė žala.

26Daiktų dokumentų pateikimo metu M. D. 2009-04-24 savo iniciatyva pateikė dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2009-04-15 LINDORFF pareikalavimo laišką apie jo įsiskolinimą, 2009-01-26 Credit24 priminimą sumokėti trumpalaikę paskolą, 2008-11-01-2009-02-06 sąskaitos išrašą (3 t. b. l. 8-12).

27Iš „Credit24“ pateiktų duomenų matyti, kad 2008-12-20, buvo gauta paraiška Nr. 132910 paskolai - 350 litų sumai gauti iš IP adreso ( - ). Paraiškoje nurodyta atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), adresas: ( - ), tel. Nr. ( - ), el. pašto adresas: ( - ). Paskola 350 litų buvo pervesta į prašyme nurodytą sąskaitą M. D. (3 t. b. l. 20-27).

28Iš SMS CREDIT.LT“ pateiktų duomenų matyti, kad 2008-12-20, buvo gauta M. D. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresas ( - ) paraiška - 500 litų sumai paskolai gauti. Paraiškoje nurodyta atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB Bankas „Hansabankas“. Paskola 500 litų buvo pervesta M. D. į prašyme nurodytą sąskaitą (3 t. b. l. 29-32).

29Iš „Moment Credit“ pateiktos informacijos matyti, kad 2008-12-20, iš kompiuterinės sistemos IP adresas ( - ), esančios Vilniuje, ir priklausančios TEO.LT, buvo gauta M. D. vardu paraiška - 400 litų paskolai gauti. Paraiškoje nurodyta atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB Bankas „Hansabankas“. 400 litų paskola buvo pervesta M. D. į prašyme nurodytą sąskaitą (3 t. b. l. 34-33).

30Iš AB Bankas „Hansabankas“ 2009-02-24 raštu Nr. SR-6221 pateiktos informacijos matyti, kad į M. D. sąskaitą Nr. ( - ), esančią šiame banke, buvo pervestos paskolos: 2008-12-20, iš UAB „SMS CREDIT“ - 500 litų, 2008-12-20 iš UAB „RISICUM CAPITAL“ - 400 litų ir 2008-12-20 iš „MCB FINANCE“ UAB - 350 litų. 2008-12-20, iš jo sąskaitos Nr. ( - ) gautos iš trijų kredito bendrovių paskolos, bendroje sumoje 1 243,00 Lt, buvo pervesti į E. M. sąskaitą Nr. ( - ) (3 t. b. l. 14-18).

31Apklaustas liudytoju E. M. parodė, kad 2008 m. gruodžio mėnesį, į elektroninį paštą iš kaltinamojo I. V., pravarde „K.“, gavo žinutę. I. V. domėjosi ar jis AB „Hansabanke“ turi sąskaitą ir elektroninę bankininkystę. Sužinojęs, kad turi, sakė, kad jam reikia pervesti pinigus. Už paslaugą žadėjo duoti 100 litų. Kai jis sutiko ir pasakė V. savo sąskaitos numerį, neužilgo į mobilaus ryšio telefoną iš banko gavo žinutę, kad į jo sąskaitą yra pervesta 1 200 litų. Kadangi per dieną nuo kortelės jis galėjo nuimti tik 1 000 litų, todėl 198 litus, iš savo sąskaitos pervedė į draugės K. S. sąskaitą. 1 000 litų nuėmė nuo kortelės. Likusius 100 litų jis nuėmė nuo draugės K. kortelės. Nuimtus 1 100 litų atidavė I. V. Iš kur V. jam pervedė 1 200 litų, nežino.

32Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu, E. M. atpažino I. V., kaip asmenį, kuris 2008 m. gruodžio mėnesį, į jo sąskaitą pervedė 1 200 litų, iš kurių 1 100 litų, jis tą pačią dieną atidavė jam. 100 lt pasiliko už paslaugą (3 t. b. l. 54-55).

33Savo parodymus apie pinigų pervedimo į sąskaitą ir jų nuėmimo aplinkybes, liudytojas E. M. patvirtino ir akistatoje su I. V. (3 t. b.l. 56).

34Apklausta liudytoja K. S. parodė, kad ji gyvena kartu su E. M.. Todėl jam leidžia naudotis savo AB „Hansabankas“ banko mokėjimo kortele. Iš E. M. jai buvo žinoma, kad jo pažįstamas pravarde „Kiaušinis“, kaip vėliau sužinojo I. V., prašė leisti į E. M. sąskaitą pervesti kažkokius pinigus. E. M. leido. Dėl šių aplinkybių jie abu susirašinėjo internetu. Kai E. M. gavo iš I. V. žinutę, ji pamatė šio nuotrauką internete. I. V. pervedė kažkokią sumą į E. M. sąskaitą, o šis dalį pinigų pervedė į jos sąskaitą. E. M. motyvavo tuo, kad nuo savo sąskaitos negali nuimti visų pervestų pinigų. E. M. nuėmė visus jam pervestus pinigus, tame tarpe ir tuos, kurie buvo pervesti į jos sąskaitą. Sau pasilikęs 100 litų, visus kitus pinigus atidavė I. V..

35Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja K. S. atpažino I. V., kaip asmenį, kuris 2008 m. gruodžio mėnesį, parašė jos draugui E. M. žinutę, ir paprašęs jo sąskaitos pervesti pinigus, juos pervedė (3 t. b. l. 58-59).

36Taigi įvertinus visus byloje ištirtus ir aukščiau išdėstytus įrodymus darytina išvada, kad kaltinamojo I. V. veikos kvalifikacija iš BK 215 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 1 dalies UAB „SMS credit.lt“ epizode, iš BK 215 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 1 dalies UAB „Moment Credit“ epizode ir iš BK 215 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 3 dalies UAB „MBC Finance“ Credit24 epizode, turi būti perkvalifikuota į BK 215 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, kaip padaryta vieninga tyčia.

37Nustatytos byloje aplinkybės leidžia teigti, kad kaltinamasis I. V., neturėdamas M. D. leidimo finansinėms operacijoms atlikti, Vilniuje, interneto paslaugas teikiančioje bendrovėje „TEO LT“, internetu užpildydamas paskolai gauti paraiškas, suvedė M. D. tapatybę patvirtinančius duomenis ir tokiu būdu prisijungęs prie UAB „SMS credit.lt“, UAB „Moment Credit“ ir UAB „MBC Finance“ Credit24 kredito sutarčių administravimo informacinės sistemos, prieš pastarojo valią, paėmė tris, atitinkamai 500, 400 ir 350 litų dydžio paskolas, t.y. viso 1250 litų ir pervedė į M. D. sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Hansabankas“. Po to, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, aukščiau minėtą pinigų sumą iš M. D. sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į E. M. sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Hansabankas“, nenurodydamas pastarajam šių pinigų kilmės. E. M., pagal I. V. prašymą, išgryninus į jo ir K. S. sąskaitas pervestus pinigus ir perdavus I. V., pastarasis apgaule savo naudai įgijo 1 250 lt dydžio svetimą turtą: iš UAB „SMS credit.lt“ 500 litų, iš UAB „Moment Credit“ 400 litų ir UAB „MBC Finance“ Credit24 350 litų.

38Akivaizdu, kad visi šie kaltinamojo I. V. nusikalstami veiksmai buvo padaryti jam turint vieningą sumanymą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, todėl jo padaryta veika yra tęstinė ir kvalifikuojama kaip BK 215 straipsnio 1 dalyje ir BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų sutaptis.

392 epizodas. Netikrų pinigų įgijimas, laikymas ir realizavimas E. Z. IĮ parduotuvėje.

40P. K. įgijo, laikė ir realizavo netikrą Lietuvos valstybės apyvartoje esantį pinigą, o būtent: 2009 m. lapkričio 3 d., Varėnos mieste, iš I. V. įgijo vieną netikrą 100 litų nominalo banknotą Nr. AG9029715, atspausdintą ne pagal litų spausdinimo reikalavimus ir pagamintą rašaliniu spausdintuvu, šį netikrą banknotą laikė iki 2009 m. lapkričio 4 d., kol apie 17.00 val., realizavo E. Z. IĮ parduotuvėje, esančioje ( - ), mokėdamas už prekes.

41Apklaustas kaltinamuoju P. K. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2009 m. rudenį, I. V. paklausė ar jis galėtų pasaugoti pinigus. Jis sutiko. I. V. pinigus, jis padėjo ant spintos. Kiek tiksliai jų buvo, nepamena. Kadangi jam reikėjo pinigų, iš I. V. paliktų saugoti pinigų, jis pasiėmė 100 lt. Nuėjęs į M. Z. parduotuvę, šia kupiūra norėjo atsiskaityti už prekes. Tačiau parduotuvėje buvo nustatyta, kad kupiūra netikra. Kai jį dėl šio fakto apklausė, išsigandęs nepasakė tiesos. Apie tai, kas nutiko, I. V. prisipažino. Pastarasis pyktelėjo, sakė, jog jis pasielgė blogai.

42Kaltinamojo P. K. kaltė be jo paties parodymų, įrodyta byloje surinkta medžiaga.

43Apklausta liudytoja M. Z. parodė, kad 2009 metais ji dirbo E. Z. IĮ parduotuvėje, esančioje ( - ), pardavėja. Nagrinėjamo įvykio dieną buvo parduotuvėje, nes padėjo kitai tuo metu dirbusiai pardavėjai Ž. D. sutvarkyti prekes. Apie 17.00 val., į parduotuvę atėjo kaltinamasis P. K. Atsiskaitydamas už prekes jai padavė 100 litų vertės kupiūrą. Banknotas jai pasirodė įtartinas. Pasakiusi apie tai Ž. D., iškvietė policiją. P. K. iš karto pasiūlė už prekes sumokėti kitais pinigais, tačiau ji nesutiko.

44Apklausta liudytoja Ž. D. parodė, kad 2009 metais ji dirbo E. Z. IĮ parduotuvėje, esančioje ( - ), pardavėja. Galimai lapkričio mėnesį, į parduotuvę užėjo kaltinamasis P. K. ir jei gerai prisimena, paprašė parduoti alaus. Jį aptarnavo pardavėja M. Z.. Atsiskaitymui P. K. padavė 100 lt vertės kupiūrą. M. Z. paėmusi šimtinę iš karto suabejojo jos tikrumu. Tuomet kaltinamasis iš kišenės išsitraukė kitą kupiūrą. Tačiau jos užsirakino duris ir iškvietė policiją.

45Daiktų, dokumentų pateikimo metu M. Z. savo iniciatyva pareigūnams pateikė 100 litų vertės kupiūrą Nr. AG9029715, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, pridėtas prie bylos medžiagos (5 t. b. l. 5, 6-7).

46Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Duomenys apie anksčiau tokiu būdu pagamintus 100 lt banknotus Nr. AG9029715, gautus iš Varėnos RPK, buvo tirti baudžiamosiose bylose Nr. 55-1-00453-09, 55-1-00445-09, 55-1-00454-09 (5 t. b. l. 11-12).

47Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad kaltinamojo P. K. veikos kvalifikacija pagal BK 213 straipsnio 1 dalį yra teisinga, kadangi jis, 2009-11-03, iš I. V. įgijo, iki 2009-11-04 laikė ir 2009-11-04, apie 17.00 val., E. Z. IĮ parduotuvėje realizavo netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus - vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AG9029715.

48Tokią išvadą leidžia daryti ne tik kaltinamojo P. K. parodymai, užfiksuoti ikiteisminio tyrimo metu, bet ir jo parodymus pagrindžiantys kiti įrodymai.

49Taigi analizuojant šio kaltinamojo parodymus, užfiksuotus ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad 2009-11-04, E. Z. parduotuvėje, sumokėdamas už prekes, jis norėjo realizuoti netikrą 100 litų vertės kupiūrą. Kad pinigas netikras, pripažino žinojęs, tačiau tikėjosi, kad pardavėja to nesupras. Kaltinamojo P. K. teigimu, šį, netikrą pinigą jam buvo davęs I. V., kai 2009-11-03, su juo buvo susitikęs Varėnoje. Netikrą 100 litų davė jam dėl to, kad jis nuėjęs į parduotuvę ir nupirkęs prekes, jį iškeistų į tikrus pinigus. Visus gautus tikrus pinigus jis turėjo atiduoti I. V.. Tačiau pardavėja, supratusi, kad pinigas netikras, iškvietė policiją. Teigia, kad tai buvo pirmas kartas, kai jis bandė realizuoti netikrą pinigą. Daugiau netikrų pinigų niekur nenešė ir jų nerealizavo. Nešdamas realizuoti į parduotuvę netikrą pinigą žinojo, kad I. V. pats šiuos netikrus pinigus gamina. Tai žinojo iš jo paties pasakojimo.

50Netikėti šiais kaltinamojo P. K. parodymais, kuriuos, kaip jau minėta, vienu ar kitu aspektu pagrindžia ir kiti bylos įrodymai, nėra pagrindo. Kad įtartiną 100 litų vertės kupiūrą Nr. AG9029715, E. Z. IĮ parduotuvėje mokėdamas už prekes, pardavėjai M. Z. perdavė kaltinamasis P. K., patvirtina ir liudytojų M. Z. bei Ž. D. parodymai, tuo tarpu, kad šis 100 litų banknotas Nr. AG9029715 buvo atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. netikras, pagamintas rašaliniu spausdintuvu, konstatuota specialisto išvada. Byloje esantys duomenys ne tik apie kaltinamųjų P. K. bei I. V. tarpusavio santykius, netikrų pinigų gamybos aplinkybes, bet ir apie tokiu pat būdu, su tokiais pat ir kitais numeriais ant tos pačios rūšies popieriaus, kaip nustatyta byloje, I. V. pagamintus netikrus 100 litų nominalo banknotus, leidžia tikėti ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo P. K. nurodytomis ir aukščiau aptartomis aplinkybėmis, o tuo pačiu ir paneigti jo nurodytas netikros kupiūros įsigijimo aplinkybes teisme, nors tai iš esmės neturi jokios įtakos P. K. veiksmų pagal BK 213 straipsnio 1 dalį kvalifikacijai. Aukščiau nustatytos aplinkybės paneigia ir kaltinamojo I. V. parodymus, neva tai šis netikrų pinigų P. K. nedavė.

513. epizodas. Netikrų pinigų įgijimas, laikymas ir realizavimas M. Š..

52A. T., įgijo, laikė ir realizavo netikrą Lietuvos valstybės apyvartoje esantį pinigą, o būtent: 2009 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, Varėnos mieste, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, įgijo netikrą Lietuvos valstybės apyvartoje esantį 100 litų nominalo banknotą Nr. AE7294856, atspausdintą ne pagal litų spausdinimo reikalavimus ir pagamintą rašaliniu spausdintuvu, jį laikė ir 2009 m. lapkričio 21 d., apie 18.00 val.,Varėnos rajone, Urkonių kaime perduodamas M. Š., jį realizavo.

53Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad Urkonių kaime, jis M. Š. davė 100 litų vertės kupiūrą, kad šis „taške“ nupirktų alaus. Kad pinigai netikri, jis žinojo, tačiau M. Š. apie tai nesakė. Už šią netikrą 100 lt kupiūrą, jis A. D. pažįstamam buvo pardavęs savo mobilaus ryšio telefoną. Manė, kad tuos pinigus kur nors „taške“ išleis. Teigia, kad iš I. V. netikrų pinigų jis neįgijo.

54Kaltinamojo A. T. kaltė, be jo paties parodymų, įrodyta byloje surinkta medžiaga.

55Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad jis kaltinamajam A. T. netikrų pinigų nedavė.

56Apklausta liudytoja R. K. parodė, kad 2009 m. lapkričio mėnesį, M. Š. paprašė nupirkti alaus. Alų pastarajam ji pirko Varėnoje, už savo pinigus. Tą pačią dieną, M. Š. atėjęs pas ją pasiimti alaus, padavė jai 100 litų vertės kupiūrą. Ji jam atidavė 80 lt grąžos. Kadangi pinigai buvo sulankstyti, ji juos išlankstė. Tuo metu jie plyšo. Pagalvojusi, kad tai jos kaltė, nusprendė važiuoti į banką ir pinigus pakeisti. Sekančią dieną iš M. Š. gautus pinigus ji parodė draugui. Pastarasis iš karto suprato, jog pinigai netikri. Nuvažiavę pas M. Š. į namus, paklausė iš kur jis gavo netikrus pinigus. Tačiau šis tiesos nesakė. Kai pagrasino, kad jį nuveš į policiją, davė kažkokio draugo telefono numerį. Paskambinę tam asmeniui, susitarė susitikti Varėnoje. Tačiau jis neatvažiavo. Todėl jie policijai pridavė M. Š.

57Apklaustas liudytoju J. A. parodė, kad M. Š. paprašė parvežti alaus. Atėjęs pasiimti, atsiskaitė. R. K. jam davė grąžą. Sekančios dienos ryte, R. K. jam parodė iš M. Š. gautus pinigus. Pažiūrėjęs suprato, kad jie netikri. Nuvažiavus aiškintis pas M. Š., šis davė draugo telefono numerį. Paskambinus, pastarasis atsisakė kalbėtis. Todėl jis, R. K. ir M. Š. nuvažiavo į policiją, kur, jo nuomone, turėjo būti perduoti M. Š. draugo kontaktai.

58Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytoja R. K. 2009-11-23 pateikė į dvi dalis perplėštą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AE7294856, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, prijungtas prie bylos medžiagos (5 t. b. l. 52, 53-56).

59Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AE7294856 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 100 litų vertės banknotų 2009 metais LP KTC tirta nebuvo (5 t. b. l. 58-59).

60Apklaustas liudytoju M. Š. parodė, kad galimai 2010 m. vasarą, datos neprisimena, jis prašė, kad R. K. iškeistų 100 litų į smukesnius. Šią kupiūrą jam buvo davusi mama. Kad pinigai buvo netikri, teigia nežinojo.

61Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju M. Š. parodė, kad 2009-11-21, Urkonių kame sutikęs iš matymo pažįstamus J. A. su R., paprašė, kad šie nupirktų jam du plastikinius butelius alaus. Tą pačią dieną, vakare, apie 18.00 val., pas jį į namus automobiliu atvažiavo iš matymo pažįstamas A. T. Šis padavė jam sulankstytą 100 lt banknotą ir paprašė nupirkti alaus. Jis nedelsiant nuėjo pas J. ir R.. R. jam padavė du plastikinius butelius alaus „Tauras“, o jis atsiskaitydamas jai padavė sulankstytą A. T. duotą 100 lt banknotą. R. pradėjus jį išlankstyti, banknotas suplyšo į dvi dalis. Pastaroji pasakiusi, kad banknotą nuveš į banką ir iškeis, jam davė 82,00 lt grąžos. Paėmęs alų jis nuėjo pas E. Ž. į namus, kur buvo jo brolis ir A. T. Iš R. K. gautus 82 litus atidavė R. T. Pirmadienį, susirado jį J. A. su R. ir pasakė, kad banknotas, kuriuo jis sumokėjo už alų, gali būti netikras. Tą pačią dieną jis A. T. į jo telefono Nr. ( - ) išsiuntė SMS žinutę, kad šis grąžintų pinigus už alų. A. T. neatrašė. Tuomet jam paskambino, sakė, kad nori su pastaruoju susitikti. Vienok šis nesutiko, sakė, kad išvažiuoja į Druskininkus (5 t. b.l. 64-65).

62Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu, M. Š. atpažino A. T., kaip asmenį, kuris 2009-11-21 buvo Urkonių kaime, Varėnos raj., ir, kuris jam davė 100 litų nominalo banknotą, prašydamas nupirkti alaus (5 t. b. l. 67-69).

63Apklaustas liudytoju A. D. parodė, kad jis A. T. jokių netikrų pinigų neplatino ir tokių pinigų neturėjo. Tačiau toks atvejis, kai jo pažįstamas pravarde „Z.“, 2008-2009 metais, pardavė A. T. telefoną, buvo.

64Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad kaltinamojo A. T. veikos kvalifikacija pagal BK 213 straipsnio 1 dalį yra teisinga, kadangi jis, 2009 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, Varėnos mieste, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, įgijo netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus - vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AE7294856, jį laikė ir 2009-11-21, apie 18.00 val., Varėnos rajone, Urkonių kaime perduodamas M. Š., realizavo.

65Tokią išvadą leidžia daryti byloje surinkti duomenys: kaltinamojo A. T., liudytojų R. K., J. A. bei ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoti M. Š. parodymai, kuriuos pastarasis patvirtino asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu, atpažindamas kaltinamąjį A. T., kaip asmenį, kuris 2009-12-21, atvykęs į Urkonių kaimą, Varėnos rajone ir paprašęs nupirkti alaus, davė jam, kaip nustatyta specialisto išvada, netikrą 100 lt vertės kupiūrą Nr. AE7294856. Tuo tarpu aplinkybė, kad šią netikrą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AE7294856 A. T. įgijo iš kaltinamojo I. V., nepasitvirtino. Pastarasis tai nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios, neigia, nurodydamas, kad šiuos pinigus jis įgijo iš nepažįstamo asmens. Šią aplinkybę neigia ir I. V. Todėl nesant kitų patikimų įrodymų, kad šią, 100 lt vertės kupiūrą Nr. AE7294856 kaltinamasis A. T. įgijo iš I. V., A. T. pareikštas kaltinimas tikslinamas, nustatant, kad netikrą Lietuvos valstybės apyvartoje esančią 100 litų nominalo kupiūrą Nr. AE7294856, pastarasis įgijo iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, juolab, kad ši aplinkybė jokios įtakos A. T. veiksmų kvalifikacijai pagal BK 213 straipsnio 1 dalį, neturi. Tai, kad 100 lt vertės kupiūra Nr. AE7294856, pagal bylos duomenis, buvo pagaminta rašaliniu spausdintuvu, tokiu pat būdu, su tokiais pat bei kitais numeriais ant tos pačios rūšies ar grupinės priklausomybės popieriaus, o tai reikia I. V., nėra pakankamas pagrindas teigti, kad būtent jis A. T. šį banknotą ir perdavė.

664 epizodas. Netikrų pinigų, tame tarpe ir dideliu kieku, gaminimas, laikymas, realizavimas

67I. V., laikotarpyje nuo 2009 m. pavasario iki 2009 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksli data nenustatyta, Varėnos rajone, ( - ), savo namuose, rašaliniu spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661, panaudodamas popierių su vandens ženklais, pagamino netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus: 50 vienetų 100 litų nominalo banknotų ir 11 vienetų 50 litų nominalo banknotų, kurie atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus.

68I. V., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2009 gruodžio mėnesio pradžioje, tiksli data nenustatyta, ( - ), P. K. bute, bendrininkaudamas su P. K. ir A. T., rašaliniu spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661, panaudodamas popierių su vandens ženklais pagamino netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus, o būtent: I. V. rašaliniu spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661 atspausdinus 42 vienetus 100 litų nominalo banknotų Nr. AD8529274, septynis vienetus 100 litų nominalo banknotų Nr. AG2827349, du vienetus 100 litų nominalo banknotų Nr. AE6158563 ir vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AG6147195, P. K. ir A. T. šiuos ant popieriaus lapų atspausdintus pinigus išpjaustė ir tokiu būdu bendrais veiksmais su I. V., pagamino 52 vienetus 100 litų nominalo netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus.

69P. K., tesdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ), savo bute, I. V. prašymu, laikotarpyje nuo 2009 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksli data nenustatyta, iki 2009 m. gruodžio 15 d., 23.25 val., laikė netikrus, pagamintus rašaliniu spausdintuvu ir atspausdintus ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, pinigus: šešis vienetus 100 litų nominalo banknotus Nr. AG8549184, vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AG 6147185, vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AF6158563 ir du vienetus 50 litų nominalo banknotus Nr. AG6952687.

70I. V., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2009-06-22 iki 2009-12-06, 15.00 val., realizavo netikrus, pagamintus rašaliniu spausdintu, atspausdintus ne pagal litų spausdinimo reikalavimus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus, o būtent: 2009-06-22, ( - ), Varėnos r., O. N. K. realizavo 100 litų nominalo banknotą Nr. AG6386043; 2009-06-26, ( - ), Varėnos r., O. N. K. realizavo 100 litų nominalo banknotą Nr. AF0783921; 2009-06-26, ( - ) kaime, Varėnos raj., K. G. realizavo 100 litų nominalo banknotą Nr. AD4454386; 2009-07-23, ( - ) mieste, E. Ks. ir I. K. realizavo vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AG4208547; 2009 m. lapkričio mėnesį, tiksli data nenustatyta, ( - ) mieste, ( - ) gatvėje, E. A. (Č.) ir I. K. realizavo du 100 litų nominalo banknotus Nr. AE7294856 ir Nr. AE0767760; 2009-11-03, Varėnos m., P. K. realizavo 100 litų nominalo banknotą Nr. AG9029715; 2009 m. gruodžio mėnesį, tiksli data nenustatyta, Varėnos mieste, I. K., E. Ks. ir B. B. realizavo vieną 50 litų nominalo banknotą Nr. AG6952687 bei vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AG3177058; bei, 2009-12-06, apie 15.00 val., Varėnos rajono kelio Vilnius-Varėna-Gardinas, 77 kilometre, prie kilometrinio kelio ženklo, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui už 500 litų realizavo 42 vienetus 100 litų nominalo banknotų Nr. AD8529274, septynis vienetus 100 litų nominalo banknotų Nr. AG2827349 ir vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AE6158563.

71Be to, N. M. kaltinamas tuo, kad jis realizavo didelį kiekį netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų, o būtent: veikdamas bendrininkų grupe su I. V., 2009-12-06, apie 14.00-15.00 val., savo automobiliu „BMW 318“, v/n ( - ) atvežęs I. V. į Varėnos rajono kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 77 kilometrą ir ten sutartoje vietoje prie kilometrinio kelio ženklo piniginėje I. V. palikus netikrus pinigus: 42 vienetus 100 litų nominalo banknotus, kurių Nr. AD8529274, septynis vienetus 100 litų nominalo banknotų, kurių Nr. AG2827349 ir vieną 100 litų nominalo banknotą Nr. AE6158563, tokiu būdu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui bendrais veiksmais realizavo didelį kiekį - 50 vienetų 100 litų nominalo netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, pagamintų rašaliniu spausdintuvu, už kuriuos gavo iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens 500 litų, t.y kaltinamas, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

72Apklaustas kaltinamuoju P. K. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad jis su I. V. artimai nebendravo. I. V. pas jį užeidavo, pakalbėdavo, būdavo, kad jie kartu ir alaus išgerdavo. 2009 m. rudenį, I. V. paklausė ar jis galėtų pasaugoti pinigus. Jis sutiko. I. V. pinigus, jis padėjo ant spintos. Kiek tiksliai jų buvo, nepamena. Kadangi jam reikėjo pinigų, iš I. V. paliktų saugoti, jis pasiėmė 100 lt. Nuėjęs į M. Z. parduotuvę, šia kupiūra norėjo atsiskaityti už prekes. Tačiau parduotuvėje buvo nustatyta, kad kupiūra netikra. Kai jį dėl šio fakto apklausė, išsigandęs nepasakė tiesos. Apie tai, kas nutiko, I. V. prisipažino. Pastarasis pyktelėjo, sakė, jog jis pasielgė blogai. Po įvykio parduotuvėje, I. V. paliktų pas jį saugoti pinigų neslėpė. Manė, kad taip ir praeis. Tačiau po poros dienų įsiveržė kriminalistai ir jį sulaikė. I. V. pinigai buvo rasti pas jį bute, kratos metu. Jų galėjo būti apie 750-800 lt. Kad jis laiko netikrus pinigus žinojo. Tačiau netikrų pinigų negamino ir jų gaminti nepadėjo, taipogi prie jo nebuvo gaminami pinigai. Jis savaitgaliais išvažiuodavo pas močiutę, todėl kas tuomet vykdavo jo namuose, kai likdavo tik A. T., nežino. Kad I. V. pas jį į namus būtų atsinešęs spausdintuvą, nematė, kaip nematė ir kad A. T. pinigus purkštų laku. Ikiteisminio tyrimo metu parodymus davė iš baimės, psichologinio spaudimo įtakoje.

73Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-11-09 išleistas iš pataisos namų atvyko į Varėną ir apsigyveno P. K. bute. Tačiau netikrų pinigų negamino ir kitiems gaminti nepadėjo, iš I. V. jų neįgijo. Kodėl buvo sulaikytas, nežino.

74Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad pinigus gaminti jis pradėjo galimai 2008 metais. Gamybos pradžios nepamena. Darymų buvo daug, keitė spausdintuvus. Pirmus pinigus darė iš paprasto balto popieriaus lapo. Popierių su vandens ženklais, pirmą kartą gavo, iš savo pusbrolio A. Č., 2008 m. žiemą. Šis popierius buvo kiek tamsesnis, jame buvo Vytis ir LR raidės. Ant vieno popieriaus lapo buvo galima atspausdinti 9 kupiūras.

75Gamindamas pinigus jis stengėsi keisti vietas, nes norėjo, kad niekas nežinotų kur jis gamina pinigus. Nurodė, kad pas kaltinamąjį P. K. bute, jis pinigus gamino vieną arba du kartus. Į jo butą buvo atsigabenęs įrangą ir priemones. Pagaminęs pinigus, įrangą išsiveždavo su savimi. Gaminti pinigus P. K. jam nepadėjo, nors tai ką jis darė, galimai ir matė. P. K. netikrų pinigų jis nedavė. Gavosi taip, kad pas jį liko nesunaikinti blogai pagaminti pinigai, o šis juos paėmė savavališkai. 50 litų vertės kupiūras, jis gamino tik šiaip sau, pats jų nerealizavo. Jeigu kas prašydavo, tai duodavo. A. T. netikrų pinigų jis nėra davęs. Greičiausiai pinigus jis buvo paėmęs pats iš P. K. namų. Jis pats už netikrus pinigus nieko nėra pirkęs. Kam nors duodavo 100 lt netikrą kupiūrą, o jam atnešdavo grąžos. Duodavo vienam, atėjęs kitas prašydavo, ir taip ratu. Pripažino, kad buvo nuvažiavęs į kaimą, kur nelegaliai prekiaujama alkoholiu, ir per kažką, pirko vyną.

762009-12-06, pinigus į sutartą su jų pirkėju vietą, jis nešė vienas, pėsčiomis. N. M. jo tuomet nevežė. Nurodė, kad jis iš esmės pripažįsta visus jam inkriminuojamus epizodus, išskyrus epizodą su L. P., t. y. epizodą dėl lenkimo vartoti nepilnametį asmenį psichotropines medžiagas.

77Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jam pareikštą kaltinimą dėl 50 vienetų netikrų 100 litų nominalo banknotų realizavimo su I. V. neigia.

78Kaltinamųjų I. V., P. K. ir A. T. kaltė, be jų pačių parodymų, įrodyta byloje surinkta medžiaga.

79Apklausta nukentėjusiąja G. K. parodė, kad ji yra A. K. IĮ kavinės, esančios ( - ), Varėnoje, direktorė. 2009-07-23, vakare, kavinės bare dirbo barmenė E. R.. Pasak šios, į kavinę užėjo I. K. su drauge E. ir, padavusi jai 100 lt vertės kupiūrą, nusipirko pakelį cigarečių. Kai gavusios grąžą merginos išėjo, barmenė gautą kupiūrą iš karto apžiūrėjo. Įtarusi jog gavo galimai netikrą pinigą, paskambino jai. Atvykusi į kavinę ir pamačiusi, kad pinigas išties įtartinas, nusprendė I. susirasti, kad ji pati gražintų pinigus. Iš barmenės gavusi I. telefono numerį, jai paskambino. Tačiau ši numetė ragelį. Tuomet paskambino jos mamai. Pastaroji pažadėjo perskambinti, tačiau taip ir nepaskambino. Todėl, maždaug po 15 minučių, ji ar barmenė apie gautą galimai netikrą pinigą telefonu pranešė policijai. Antruoju kartu, t.y. 2009-10-10, kavinėje buvo ji ir barmenė R. D. Vakare, apie 21.50 val., į kavinę atėjo du, anksčiau jai nematyti vaikinai. Jie pirko 1 litro talpos butelį alaus. Atsiskaitydami, vienas iš jų, barmenei padavė 100 litų vertės kupiūrą ir gavo grąžą. Vaikinams išvažiavus, maždaug po 10 minučių, jai paskambino sūnus K. K. iš kitos A. K. IĮ kavinės „O.“, esančios ( - ), Varėnoje, ir pasakė, kad pirkėjai už prekes – cigaretes ir alų, sumokėjo jam galimai netikra 100 litų vertės kupiūra. Ji sūnui liepė pirkėjus sulaikyti. Pastarasis išbėgo į kiemą ir matė, kaip šie įsėdę į automobilį, nuvažiavo. Pasikalbėjusi su sūnumi suprato, kad tai buvo tie patys, kaip ir prieš tai kavinėje, vaikinai. Todėl apžiūrėjusi vaikinų už alų sumokėtą 100 lt vertės kupiūrą ir įtarusi, kad ji galimai netikra, apie minėtus abu faktus informavo policiją. Dėl šių veiksmų A. K. IĮ buvo padaryta 300 lt turtinė žala, kurią prašo atlyginti.

80Daiktų, dokumentų pateikimo metu G. K. savo iniciatyva pateikė 100 litų vertės kupiūrą Nr. AG3177058, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos medžiagos (1 t. b. l. 77, 78-79).

81Atlikus 100 litų banknoto Nr. AG3177058 specialų tyrimą nustatyta, kad jis atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 100 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo (1 t. b. l. 83-84).

82Apklausta liudytoja R. D. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu ji dirbo A. K. IĮ kavinėje, esančioje ( - ), Varėnos mieste, barmene. 2009-10-10, apie 21.50 val., į kavinę atėjo du jai nematyti vaikinai. Jie pirko vieno litro talpos „Švyturio“ alaus butelį ir atsiskaitymui padavė 100 litų kupiūrą. Gavę grąžą, išėjo. Kiek vėliau į kavinę paskambino iš kitos tų pačių savininkų kavinės ir pasakė, kad gavo netikrą 100 litų vertės kupiūrą. Tuomet ir ji pasižiūrėjusi pastebėjo, kad vaikinų duota atsiskaitymui kupiūra įtartina. Todėl buvo iškviesta policija ir parašytas pareiškimas.

83Apklaustas liudytoju K. K. parodė, kad 2009-10-10, jis dirbo kavinėje, esančioje ( - ), Varėnoje, barmenu. Apie 22.30 val., į kavinę atėjo du nepažįstami vaikinai. Jie pirko cigarečių ir alaus. Sumokėti už prekes padavė 100 litų vertės kupiūrą. Kadangi jis neturėjo grąžos, jie paprašė dar alaus ir cigarečių. Jis padavė 49 litus grąžos, nes tiek kiek reikia, neturėjo. Šie pasakę, kad likusius pinigus jis gali pasilikti sau, išėjo. Vaikinams išėjus, jis apžiūrėjo gautą 100 litų vertės kupiūrą. Kilus įtarimui, kad pinigas netikras, paskambino motinai. Ši liepė pranešti policijai. Jis dar bandė vaikinus sulaikyti, tačiau jie bėgte nubėgo ir įsėdę į „Mercedes Benz“ markės automobilį, išvažiavo. Tuomet jis išsikvietė policiją ir perdavė pinigus. Faktas, kad pinigas buvo netikras, pasitvirtino.

84Daiktų, dokumentų pateikimo metu K. K. pateikė 100 litų vertės kupiūrą Nr. AB2698000, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos medžiagos (4 t. b. l. 36, 37-40).

85Atlikus 100 litų banknoto Nr. AB2698000 tyrimą nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 100 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo (4 t. b. l. 42-43).

86Apklausta liudytoja I. P. parodė, kad 2009-04-01 ji dirbo kasoje UAB „M.“ parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje. Apie 15.00 val., pagyvenusi moteris, mokėdama už prekes, jai padavė 50 litų vertės kupiūrą. Jai iš karto kilo įtarimas, kad kupiūra gali būti netikra. Tai ji matė pagal popierių. Patikrinusi minėtą kupiūrą aparatu, ji nešvietė ultravioletiniuose spinduliuose, nesimatė vandens ženklų. Moteris sakė, kad tai paskutiniai jos pinigai ir kad daugiau pinigų neturi. Net neatidariusi kasos, ji iškvietė apsaugos darbuotoją, kuris tą moterį išsivedė.

87Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. A. Š. parodė, kad 2009-03-30 ji apsipirkinėjo „I.“ prekybos centre, Varėnoje. Už prekes atsiskaitė 100 litų vertės kupiūra. Grąžą pardavėja jai atidavė 50 ir 20 litų vertės kupiūromis. Šie pinigai jai jokio įtarimo nesukėlė. 2009-04-01, UAB „M.“ parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje, mokėdama už prekes, ji pardavėjai padavė prieš tai „I.“ prekybos centre gautą 50 litų vertės kupiūrą. Pardavėja pasakė, kad ši kupiūra yra netikra ir iškvietė policiją (3 t. b. l. 67).

88Daiktų, dokumentų pateikimo metu A. A. Š. 2009-04-01 pateikė 50 litų vertės kupiūrą Nr. AD9732654, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, buvo prijungta prie bylos medžiagos (3 t. b. l. 68, 72-77).

89Atlikus 50 litų banknoto Nr. AD9732654 specialų tyrimą, nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. LP KTC su tokiais numeriais ir tokiu būdu pagaminti 50 litų vertės banknotai Nr. AD9732654 tirti nebuvo (3 t. b. l. 79-80).

90Apklausta liudytoja D. Kc. parodė, kad ji dirbo UAB „N.“ prekybos centre, esančiame ( - ), Varėnoje, pardavėja – kasininke. 2009-05-13, apie 10.15 val., pirkėja, mokėdama už prekes, jai padavė 50 litų vertės kupiūrą. Patikrinusi banknotą aparatu, pastebėjo, kad jis nešviečia, nėra vandens ženklų, ir pats banknoto popierius kėlė įtarimą. Įtarusi, kad banknotas netikras, ji kreipėsi į apsaugos darbuotoją, kuris iškvietė policijos pareigūnus. Buvo ir kitas atvejis. 2009-07-01, apie 09.30 val., pirkėja, mokėdama už prekes, jai padavė 100 litų vertės kupiūrą Nr. AF0783921. Patikrinusi ją aparatu, kupiūra nešvietė, be to, ji neturėjo ir kitų pinigų banknotams būdingų požymių. Įtarusi, kad jai duotas banknotas gali būti netikras, pranešė apsaugos darbuotojui, kuris iškvietė policiją.

91Apklausta liudytoja O. B. parodė, kad 2009-05-12 buvo atvykusi į Vilnių ir spaudos kioske, Pašilaičių mikrorajone, pirko viešojo transporto vienkartinį bilietą. UŽ bilietą ji sumokėjo 200 lt vertės kupiūra ir gavo grąžą. Grįžusi į Varėną, 2009-05-13, ryte, ji nuėjo į „N.“ parduotuvę, kur mokėdama už prekes, pateikė 50 litų vertės kupiūrą. Pardavėja, patikrinusi pinigą, pasakė, kad jis netikras. Teigia, kad šią kupiūrą ji gavo, Vilniuje, kai spaudos kioske keitė 200 lt. Tokią išvadą ji daro dėl to, kad po to kai grįžo vakare iš Vilniaus į Varėną, iki sekančio ryto, t.y. iki nuėjo į parduotuvę „N.“, niekur nebuvo išėjusi.

92Šis faktas užfiksuotas UAB „N.“ aktu, iš kurio matyti, kad 2009-05-13, UAB „N.“ parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje, pirkėja, mokėdama už prekes, pardavėjai-kasininkei D. Kc. pateikė galimai netikrą 50 litų vertės kupiūrą Nr. AF9347583. Iš O. B. paimtas 50 litų nominalo banknotas Nr. AF9347583, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, apžiūrėtas ir pridėtas prie bylos medžiagos (3 t. b. l. 91, 96-100).

93Atlikus 50 litų banknoto Nr. AF9347583 specialų tyrimą, nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintas 50 litų banknotas Nr. AF9347583 anksčiau LP KTC tirti nebuvo (3 t. b. l. 102-103).

94Apklausta liudytoja J. Už. parodė, kad 2009-06-29 ji dirbo prekybos centre „N.“, esančiame ( - ), Varėnoje, kasininke. Prie kasos priėjęs jaunuolis, mokėdamas už nedidelės vertės prekę, pateikė 100 litų vertės kupiūrą. Kupiūra jai vizualiai pasirodė įtartina. Patikrinus ją aparatu, kupiūra nešvietė. Todėl ji apie tai pranešė apsaugos darbuotojai, kuri iškvietė policiją.

95Apklaustas liudytoju Vl. K. parodė, kad nagrinėjamo įvykio dieną, anksti ryte, prieš važiuodamas į darbą, užėjo į parduotuvę „N.“, esančią ( - ), Varėnoje, kur pirko mineralinį vandenį ir dar kažką. Kadangi neturėjo smulkių pinigų, kasininkei padavė 100 lt vertės kupiūrą. Pardavėja, patikrinusi šį pinigą, pasakė, kad jis netikras. Tačiau, liudytojo teigimu, jis šią kupiūrą buvo gavęs toje pačioje parduotuvėje, kai prieš tai pirkdamas prekes išsikeitė 200 litų. Kaip grąža jam buvo duota viena 100 litų vertės kupiūrą, kiti smulkiais. Smulkius pinigus per savaitgalį išleido.

96Apklausta liudytoja J. Jn. parodė, kad 2009-06-29 ji dirbo UAB „N.“ parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje, apsaugos darbuotoja. Tą dieną, pasak kasininkės J. Už., jai buvo pateikta netikra 100 lt vertės kupiūra. Įtarus, kad pinigas išties gali būti netikras, buvo pranešta policijai.

97Šis faktas užfiksuotas UAB „N.“ aktu, iš kurio matyti, kad 2009-06-29 UAB „N.“ parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje, pirkėjas, mokėdamas už prekes, kasininkei J. Už. pateikė galimai netikrą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AD4454386. Iš Vl. K. paimtas 100 litų nominalo banknotas Nr. AD4454386, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, apžiūrėtas ir pridėtas prie bylos medžiagos (3 t. b. l. 105, 108-111).

98Atlikus 100 litų banknoto Nr. AD4454386 tyrimą, nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 100 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo (3 t. b. l. 116-117).

99Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. U. parodė, kad 2009-07-01, apie 9.10 val., atvyko į parduotuvę „N.“, esančią, ( - ), Varėnoje. Prisirinkusi prekių, priėjo prie kasos. Kasininkei nuskanavus prekes, ji padavė 100 litų vertės kupiūrą. Pardavėja patikrino pinigą ir pasakiusi, kad jis galimai netikras, iškvietė apsaugos darbuotoją. Liudytojos teigimu, minėtą 100 litų vertės banknotą Nr. AF0783921, ji gavo iš J. Č.. Šis, birželio 30 d., apie 13.00 val., buvo atėjęs pas ją į sodo namelį ir paprašė pakeisti 100 litų į smulkesnes kupiūras, nes turi atiduoti skolą. Kad minėtas banknotas gali būti netikras, neįtarė (3 t. b. l. 122).

100Šis faktas užfiksuotas UAB „N.“ aktu, iš kurio matyti, kad 2009-07-01 UAB „N.“ parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje, pirkėja J. U. mokėdama už prekes, kasininkei- pardavėjai D. Kc. pateikė galimai netikrą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AF0783921. Minėta 100 litų vertės kupiūra Nr. AF0783921, ją pažiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos medžiagos (3 t. b. l. 121, 123-126).

101Atlikus 100 litų banknoto Nr. AF0783921 tyrimą, nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintas 100 litų banknotas, anksčiau buvo tirtas LP KTC 2009-08-06, bylos medžiagoje Nr. 55-1-00249-09 (3 t. b. l. 128-130).

102Apklaustas liudytoju J. J. parodė, kad galimai 2009 m. vasarą, datos neprisimena, į jo namus atėjo pusbrolio S. Š. klasiokas I. V. ir davęs 100 litų vertės kupiūrą, paprašė nupirkti vyno. Jis nuvažiavo pas J. U., gyvenusią ( - ), Varėnos r., sode, ir už tuos 100 litų nupirko du ar keturis butelius vyno. Gavęs apie 60 - 70 Lt grąžos, grįžo. Su I. V. jis šiek tiek išgėrė, o kas liko, pastarasis išsinešė su savimi. Kad pinigai, kuriuos jis sumokėjo J. U. buvo padirbti, sužinojo, kai pas jį atvyko policijos pareigūnai.

103Be to, 2009 m. vasarą, maždaug savaitės bėgyje, kai jis su E. Š. savo kaimynui J. V. išvalė šulinį, šis už darbą davė jiems 100 litų degtinei. Nuvažiavęs į ( - ) kaimo parduotuvę, sužinojo, kad J. V. duota 100 litų vertės kupiūra, netikra. Šią 100 lt vertės kupiūrą jis gražino J. V., o tas jam davė kitą. Paklaustas iš kur jis tokį pinigą gavo, atsakė, kad greičiausiai su pensija.

104Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojas J. J. atpažino I. V., pravarde „K.“, kaip asmenį, labai panašų į vyrą, kuris 2009 m. vasarą jam davė, kaip vėliau paaiškėjo netikrą 100 lt vertės kupiūrą už kurią prašė nupirkti alkoholio. Jis yra S. Š. grupiokas (3 t. b. l. 139-141).

105Apklaustas liudytoju E. Š. parodė, kad jis kartu su J. J. valė J. V. šulinį. Už darbą J. V. jiems davė 100 litų vertės kupiūrą. Nuvažiavęs į ( - )kaimo parduotuvę, J. J. sužinojo, kad J. V. duoti 100 litų, netikri. Tuomet J. V. davė jiems kitą 100 lt vertės kupiūrą.

106Apklaustas liudytoju S. Š. parodė, kad 2009 m. vasarą, pas jį į namus su draugais buvo atvažiavęs jo buvęs bendrakursis I. V., pravarde „K.“. Jis klausinėjo kur ( - ) kaime yra „taškai“, kuriuose galima būtų nusipirkti alkoholio ir cigarečių. Jis pasiūlė nuteiti pas kaimynystėje gyvenančią J. U.. Tačiau jo nurodytas „taškas“ I. netiko. Pasirodė, kad jis ten jau buvo buvęs. Vėliau sužinojo, kad „K.“ buvo jo namuose ir per J. J. pirko iš J. U. alkoholį. Girdėjo, kad pastaroji keikia J., nes šis pakišo jai netikrus pinigus.

107Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojas S. Š. atpažino I. V., pravarde „K.“, kaip asmenį, kuris 2009 m. vasarą buvo atvažiavęs pas jį į namus ir domėjosi kur yra „taškai“, t.y. pas ką galima įsigyti degtinės ir cigarečių. Jis I. V. nurodė J. pravarde „P.“. Vėliau iš J. J. sužinojo, kad I. V. jau buvo pas jį ir davęs, kaip vėliau paaiškėjo netikrą 100 lt vertės kupiūrą, prašė nupirkti alkoholio ( 3 t. b. l. 143-145).

108Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja E. L. parodė, kad 2009-07-04, apie 11.00 val., į jos namus atėjo E. Š. ir J. J., kadangi ji buvo prašiusi išvalyti šulinį. Vyramas baigus darbą, jos sugyventinis J. V. davė jiems 100 litų vertės kupiūrą. J. J. su dviračiu nuvažiavo į parduotuvę, o E. Š. nuėjo į namus. Grįžęs po kelių minučių, J. J. pareiškė, kad pardavėja sakė, jog pinigai netikri. Tuomet J. V. davė J. J. kitą 100 lt vertės kupiūrą, o jos dukra iškvietė policiją, kad ši paimtų galimai netikrą 100 lt vertės banknotą Nr. AD4454386. Liudytojos nuomone, šią 100 lt vertės kupiūrą ji gavo iš laiškininkės, 2009-06-15 kartu su pensija (3 t. b. l. 163-164).

109Daiktų, dokumentų pateikimo metu E. L. pateikė 100 litų vertės kupiūrą Nr. AD4454386, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, prijungta prie bylos medžiagos (3 t. b. l. 154, 155-158).

110Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad vienas 100 litų banknotas Nr. AD4454386 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintas 100 litų banknotas, anksčiau buvo tirtas LP KTC 2009-08-07, bylos medžiagoje Nr. 55-1-00255-09 ir 2009-10-12, bylos medžiagoje Nr. 55-1-00252-09 (3 t. b. l. 160-162).

111Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju J. V. parodė, kad jis gyvena kartu su E. L., ( - ), Varėnos rajone. 2009 m. liepos pradžioje, laiškininkas atnešė pensiją, kurią išmokėjo 100 litų vertės banknotais. Po to, kažkurią tai dieną, jis pasikvietė E. Š. su J. J., kad šie išvalytų jam šulinį. Už darbą, kaip ir prašė, davė jiems 100 lt vertės kupiūrą. J. J. su dviračiu iš karto nuvažiavo į parduotuvę. Grįžęs pasakė, kad jo duotas banknotas netikras. Taip jam sakė pardavėja. Banknotą J. J. gražino. Tuomet E. L. davė jam kitą 100 lt vertės banknotą. Apie šį įvykį pastarosios dukrą pranešė policijai (3 t. b. l. 166-167).

112Apklausta liudytoja I. M. parodė, kad ji dirba ( - ) pašto laiškininke. Pagal pareigas jai priklauso išmokėti žmonėms pensijas. Pensijas mokėdavo ir kaimynystėje gyvenantiems E. L. ir J. V.. Nurodė, kad pensijas ji moka drąsiai, nes pinigus gauna iš banko maišelyje, kuris būna plombuotas. Pinigus jai išduoda pašto viršininkė. Nors iš kaimo žmonių jai teko girdėti apie gautus netikrus pinigus, tačiau jie su pensija pastariesiems pakliūti negalėjo. Kad pinigai gaunami iš banko yra tikri, abejonių nekyla.

113Apklausta liudytoja L. Br. parodė, kad 2009 m. vasarą ji dirbo pardavėja – kasininke UAB „S.“ parduotuvėje „V.“, esančioje ( - ). 2009-07-06, apie 09.35 val., į parduotuvę atėjo du iš matymo pažįstami vyrai. Vienas iš jų paėmė du litrus alaus, o kitas, paprašęs vyno, atsiskaitymui už prekes padavė 100 litų vertės kupiūrą. Patikrinusi kupiūrą ultravioletiniuose spinduliuose, pamatė, kad ji nešviečia. Be to, įtarimą kėlė ir banknoto popierius, nebuvo kitų, banknotams būdingų požymių. Kai ji apie tai pasakė banknotą pateikusiam vyriškiui, šis aiškino, kad pinigai išskalbti. Jai paskambinus policijai, vyriškis pateikęs galimai netikrą 100 lt vertės banknotą, iš parduotuvės pasišalino.

114Liudytojos L. Br. pareigūnams pateikta 100 lt vertės kupiūra Nr. AG3857714, ją apžiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės bylos tyrimui, pridėtas prie bylos medžiagos (4 t. b.l. 3-6).

115Atlikus 100 litų banknoto Nr. AG3857714 tyrimą, nustatyta, kad jis atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 100 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo (4 t. b. l. 8-9).

116Apklausta liudytoja D. Kr. parodė, kad 2009-08-21 ji dirbo parduotuvėje „C.“, esančioje ( - ), Varėnoje, kasininke – pardavėja. Minėtą dieną į parduotuvę užėjusi pirkėja D. K. atsikaitymui už prekes, padavė 50 litų vertės kupiūrą. Įtarusi, kad pinigai netikri, juos patikrino aparatu. Kadangi banknotas nešvietė ultravioletiniuose spinduliuose, ji iškvietė policiją.

117Apklausta liudytoja D. K. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu, galimai 2009-08-21, pridavusi grybus į supirkimo punktą Varėnoje, nuėjo į „C.“ parduotuvę, adresu ( - ), Varėnoje, apsipirkti. Prisirinkusi prekių nuėjo prie kasos. Atsiskaitydama už prekes, pardavėjai ji padavė 50 lt vertės kupiūrą. Aparatu patikrinusi pinigą, pardavėja pasakė, kad jis netikras ir iškvietė policiją. Namuose ji turėjo ir daugiau pinigų, gautų už priduotus grybus, tačiau jie visi, išskyrus tą kuria mokėjo už prekes, buvo tikri.

118Daiktų, dokumentų pateikimo metu D. K. pateikė 50 litų vertės kupiūrą Nr. AG5551197, kuri, ją apžiūrėjus kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, pridėtas prie bylos duomenų (4 t. b. l. 17, 23-26).

119Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AG5551197 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagaminti 50 litų banknotai Nr. AG5551197 anksčiau LP KTC nebuvo tirti (4 t. b. l. 28-29).

120Apklausta liudytoja S. B. parodė, kad 2009 metais ji dirbo UAB „G.“ Marijampolės PPPS kasininke. 2009-10-15, vykdydama piniginių įplaukų inkasacijos metu gautų iš AB „Swedbank, esančio ( - ), Varėnoje, patikrinimą, inkasacinėje pakuotėje Nr. 30485452 buvo surasta galimai netikra 100 litų vertės kupiūra Nr. AG3177058. Nurodytas faktas po pinigų ekspertizės pasitvirtino.

121Sprendžiant iš byloje esančio UAB „G.“ Marijampolės PPPS 2009-10-15 akto, pakuotėje Nr. 30485452, gautoje iš AB „Swedbank“, esančio ( - ), Varėnoje, dėl galimai rastos vienos netikros 100 litų vertės kupiūros Nr. AG3177058, buvo užfiksuotas 100 lt trūkumas. Pakuotė nepažeista. Apžiūrėjus UAB „G.“ Marijampolės PPPS pateiktą 100 litų kupiūrą Nr. AG3177058, ji kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos medžiagos (4 t. b. l. 46, 47-50).

122Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG3177058 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas ir jo numeriai atspausdinta ištisai spalviniu rašaliniu spausdintuvu. Duomenys apie 2009 metais tokiu būdu suklastotus 100 lt banknotus Nr. AG3177058, gautus iš Varėnos RPK buvo tirti byloje Nr. 55-1-00421-09 (4 t. b. l. 52-54).

123Apklausta liudytoja M. K. parodė, kad 2009 metais ji dirbo AB DnB NORD banke, kasininke - pardavimo vadybininke. 2009-10-20, ryte, prie kasos priėjo senyvo amžiaus moteris ir pasakiusi, kad ją atsiuntė iš banke esančios komunalinių mokesčių kasos, paprašė patikrinti banknotus. Moteris jai pateikė 7 banknotus po 100 lt. Patikrinusi, pastebėjo, kad šeši iš jų, neturi banknotams būdingų požymių: buvo keistas jų popierius, penki banknotai buvo su vienodais numeriais. Moteriai liepusi palaukti, iš karto apie tai pranešė policijai. Atvykus pareigūnams ji užpildė prašymą ir su juo perdavė 6 banknotus.

124Apklausta liudytoja A. G. parodė, kad nagrinėjamo įvykio metu, bylos liudytoja N. L. atnešusi jai 2 lt skolą, padavė 100 lt vertės kupiūrą. N. L. ji gražino 98 lt litus. Po to, buvo išvykusi į Baltarusiją ir atsivežė keletą pakelių cigarečių. Praėjus kelioms dienoms pas ją atėjo vaikinas pirkti cigarečių labai panašus į kaltinamąjį A. T. Kadangi už keturis cigarečių pakelius, kurių kaina buvo 3.20 lt, vaikinas mokėjo 100 litų vertės kupiūra, ji jam atidavė grąžą. Vaikinas pas ją įsigyti cigarečių lankėsi penkis kartus ir visais kartais už keturis pakelis mokėdavo 100 lt vertės kupiūra bei gaudavo grąžą. Kad pinigai buvo netikri, teigia nesupratusi. Nuėjusi į banką sumokėti mokesčių, kasininkei padavė vieną, iš minėto vaikino gautų, 100 lt vertės kupiūrą. Kasininkė gražino atgal. Atgal gražino ir kitą. Jai buvo liepta eiti į banką ir pasikeisti pinigus. Kai nuėjo į banką, pasakė, kad jos pinigai netikri, klausė iš kur juos gavo. Bijodama, kad jos nenubaustų už prekybą cigaretėmis, pasakė, kad tokiais pinigais ji gavo pensiją. Atvykus policijai, pasakė tiesą.

125Kaip matyti iš AB DnB NORD banko Varėnos KAP 2010-10-20 prašymo turinio, kasininkė – pardavimų vadybininkė M. K. ir klientė A. G. kreipėsi į Varėnos policijos komisariatą prašydamos priimti pinigus: penkias 100 litų vertės kupiūras, kurių Nr. AG9029715, ir vieną 100 litų vertės kupiūrą Nr. AG8846176, ir paskirti jų ekspertizę. Penkios 100 litų vertės kupiūros su vienodais numeriais AG9029715, ir viena 100 litų kupiūra su Nr. AG8846176, apžiūrėjus jas, kaip daiktai turintys reikšmės tyrimui, pridėtos prie bylos medžiagos (4 t. b. l. 69, 78-86).

126Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad vienas 100 litų vertės banknotas Nr. AG8846176 ir penki 100 litų vertės banknotai Nr. AG9029715 yra atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jie yra netikri. Banknotai pagaminti rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir sau tokiais numeriais 100 lt vertės banknotų Nr. AG8846176 LP KTC 2009 metais tirta nebuvo. Duomenys apie tokiu būdu pagamintus 100 lt banknotus Nr. AG9029715, gautus iš Varėnos RPK, buvo tirti baudžiamojoje byloje Nr. 55-1-00453-09 (4 t. b. l. 90-91).

127Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja A. G. atpažino K. Kv. kaip asmenį, kuris 2009 metais, prieš Kalėdas, tikslios datos neprisimena, iš jos du kartus pirko 4 pakelius cigarečių, atsiskaitydamas abu kartus kupiūromis po 100 litų, kurios, kaip sužinojo vėliau mokėdama mokesčius, buvo netikros (4 t. b. l. 72-73).

128Apklausta liudytoja N. L. parodė, kad ji yra rūkanti. Todėl 2009 metais ne kartą yra pirkusi cigaretes iš liudytojos A. G. Galimai prieš Naujuosius metus, ji nunešė A. G. 15 lt skolą ir tuo pačiu nusipirko du pakelius cigarečių. Atsiskaityti galėjo įvairiomis kupiūromis nuo 20 iki 100 lt. Tačiau netikromis kupiūromis už cigaretes jai nemokėjo.

1292009 metų vasarą, liudytojos teigimu, pas ją dažnai lankydavosi P. J., E. Č., A. Ks., kelis kartus buvo atėjęs ir I., pravarde „K.“. Pastarasis norėjo iš jos sūnaus pirkti mobilaus ryšio telefoną, tačiau galutinai nesusitarė. Taip pat užeidavo L. M., J. – S. ir A., L. B. Kai ateidavo pas ją P. J., E. ir A., atsinešdavo alkoholinių gėrimų. Iš P. J. buvo girdėjusi, kad reikia išplatinti netikrus pinigus. Tačiau šis netikrų pinigų jai nerodė. Po minėto pokalbio P. J. kažkur išėjo ir parsinešė vyno bei cigarečių. Taipogi ji girdėjo, kaip šis E. sakė, jog kažkokiai moteriai jis atidavė skolą. Iš jo kalbos suprato, kad skolą jis atidavė netikra kupiūra. Pripažino, kad 2009 metų vasarą ji buvo girdėjusi, jog Varėnoje platinami netikri pinigai. Tačiau kas juos platino, nežino. Buvo atvejis, kai namuose, spintelės stalčiuje ji rado 100 lt vertės kupiūrą. Nuėjusi į parduotuvę, esančią ( - ), Varėnoje, norėjo ja atsikaityti už prekes, tačiau pardavėja pasakė, kad to banknoto neims, nes gali būti netikras. Grįžusi pinigus padėjo į stalčių ir apie tai pasakė vaikams. Po kurio laiko minėto banknoto nerado. Todėl pasakyti ar tai buvo tikra ar netikra kupiūra, negali.

130Apklaustas liudytoju L. M. parodė, kad 2009 m. vasarą, užėjęs pas N. L. į namus, rado P. J., A. ir E. Jie visi gėrė alų. P. J. rankose turėjo 100 lt vertės pinigą. Sakė, kad jį reikia kažkaip „prakišti“. Suprato, kad pinigas netikras. P., E. ir A. kažkur išėjo. Išėjo ir jis. Kai grįžo, juos rado sėdinčius ir geriančius toliau. Ant stalo buvo rožė. Kai po keleto dienų jis vėl atėjo pas N. L., vėl rado geriančius tuo pačius asmenis. Kažkuri iš moterų pasiūlė jam nueiti pas A. G. ir už netikrą pinigą nupirkti cigarečių. P. J. rankose turėjo 100 lt. Jis tai daryti kategoriškai atsisakė ir išėjo. Mano, kad pas A. G. cigaretes pirko arba P. J. arba kažkuri iš moterų. Iš kur P. J. galėjo gauti 100 lt, nežino, spėja, jog iš L. B., kadangi šis jam buvo rodęs netikrus 100 lt banknotus. V. L. namuose tuo metu nebuvo. Nors V. L. ir bendravo su L. B., tačiau pas jį jis nėra matęs netikrų pinigų. Apie netikrų pinigų platinimą V. L. žinojo, nes pats jam apie tai buvo sakęs. Taipogi N. L. namuose jis kartą matė ir I. V., pravarde „K.“.

131Apklaustas liudytoju K. Kv. parodė, kad jis iš A. G. cigarečių nepirko, jos namuose nebuvo. N. L. namuose netikrų pinigų nematė, pats jų taipogi niekada neturėjo. Su kaltinamaisiais nėra bendravęs.

132Apklaustas liudytoju L. B. parodė, kad jo pravardė „M.“. „K.“ – I. V., „R.“ - G. V., „K.“ – A. pažįsta iš matymo. „P.“ arba „Ž.“ - D. P. yra jo pusbrolis. V. L. ir L. M. yra jo draugai. Pas V. L. namuose yra buvęs. P. J. pažįsta, kadangi su juo anksčiau yra dirbęs. Tačiau nei jam, nei kitiems asmenims nėra davęs netikrų pinigų. Teigia, kad netikrų pinigų jis neturėjo, jų nematė ir neplatino. Apie tai, kad Varėnoje platinami netikri pinigai, skaitė tik internete ir laikraščiuose.

133Apklausta liudytoja J. B. parodė, kad ji dirba Varėnos pašto operatore. 2009-10-26, iš matymo matytas vyriškis, t.y. T. sūnus, atėjo sumokėti mokesčių. Jis jai padavė 100 Lt vertės kupiūrą. Kupiūra jai sukėlė įtarimą: buvo keistas jos popierius ir nešvietė vandens ženklai. Kai ji pasakė, kad pinigai gali būti netikri, žmogus pasimetė, norėjo eiti juos pasikeisti. 2009-10-26 minėtą kupiūrą ji pateikė policijos pareigūnams.

134Daiktų pateikimo metu, liudytoja J. B. savo iniciatyva pateikė 100 lt vertės kupiūrą Nr. AG9029715, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, prijungta prie bylos medžiagos (4 t. b.l. 132, 138-141).

135Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. Nr. AG9029715 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas ir jo numeriai atspausdinta ištisai spalviniu rašaliniu spausdintuvu. Duomenys apie anksčiau tokiu būdu suklastotus 100 lt banknotus Nr. AG9029715, gautus iš Varėnos RPK, buvo tirti baudžiamosiose bylose Nr. 55-1-00453-09, 55-1-00445-09, 55-1-00454-09, 55-00469-09, 55-1-00473-09, 36-1-00345-09 (4 t. b. l. 143-145).

136Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju N. Š. parodė, kad 2009-10-26, apie 12.30 val., jo motina O. T. padavė jam 100 litų kupiūrą ir kelis banknotus po 10 ir 20 litų mokesčiams apmokėti. Nuėjęs į Varėnos paštą jis pašto darbuotojai padavė atsineštus pinigus. Tačiau pastaroji pasakė, kad 100 Lt vertės kupiūra įtartina ir pranešė policijai. Kad 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715 gali būti netikras, nežinojo, banknotas jam jokio įtarimo nesukėlė. Mano, kad tą pinigą motinai galėjo atnešti su pensija (4 t. b. l. 133-134).

137Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja O. T. parodė, kad 2009-10-23 buvo užėjęs sūnaus N. Š. pažįstamas P. J., norėjo išgerti su jos sūnumi. Ji P. priminė 30 litų skolą. P. sakė, kad turi 100 litų ir davė jai tą pinigą. Ji atidavė P. grąžą 65 litus ir tas išėjo. Gautus 100 litų ji padėjo prie pinigų, kurie buvo skirti apmokėti už komunalines paslaugas. 2009-10-26, savo sūnui N. davė pinigus, tame tarpe tą 100 litų, sumokėti mokesčius. Sūnus išėjo ir ilgai negrįžo. Kai ji pati nuėjo pažiūrėti, sužinojo, kad 100 litų pinigas buvo padirbtas. Imdama pinigą iš P. J. net neįtarė, kad kupiūra gali būti netikra (4 t. b. l. 136-137).

138Apklaustas liudytoju V. L. parodė, kad 2009 metais, P. J. jo prašė paskolinti pinigų vynui. Paėmęs iš motinos, jis P. J. paskolino 100 lt. Nors šis žadėjo grąžą atnešti, tačiau porai dienų dingo. Kai po poros dienų sutiko pastarąjį mieste, paklausė, kur grąža. Tačiau šis pasakė, kad pinigai buvo netikri ir jis buvo sulaikytas policijos.

139Apklaustas liudytoju P. J. parodė, kad jis 2009 m. rudenį, ( - ) gatvėje, prie N. L. namo pamatė vaikiną pravarde „M.“ su dar keturiais jaunuoliais. Kadangi jis norėjo išgerti, o pinigų neturėjo, paprašė jų pinigų alkoholiui. Kažkuris iš jų davė 100 litų kupiūrą degtinei, grąžą prašė atnešti. Pakeliui sutiko L. T. Šis jam liepė jo motinai gražinti skolą. Nuėjęs pas O. T., jai davė tą 100 litų, o ši davė grąžos 70 litų. Iš tų 70 litų, jis nusipirko alkoholio, likusiu pinigus, maždaug apie 50 lt, gražino „M.“. J Kad 100 litų kupiūra buvo netikra, teigia nesupratęs.

140Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu P. J. atpažino L. B., kaip asmenį, pravarde „M.“, tačiau paneigė kad 100 lt kupiūrą, gavo iš jo (4 t. b.l. 152-154).

141Apklausta liudytoja D. J. parodė, kad 2009 metais ji dirbo UAB „P.“ parduotuvėje „I.“, esančioje ( - ), Varėnoje, vyr. kasininke. Nagrinėjamo įvykio dieną, į parduotuvę atėjo pirkėjas ir atsiskaitydamas už prekes padavė jai 100 lt vertės kupiūrą. Kadangi patikrinus kupiūrą aparatu, ji nešvietė, apie tai informavo apsaugos darbuotoją.

142Apžiūrėjus pateiktą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AF6026261, ji kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos medžiagos (5 t. b. l. 27-30).

143Atlikus tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AF6026261yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 100 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo (5 t. b. l. 33).

144Apklaustas liudytoju V. P. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu iš bankomato jis nusiėmė 400,00 lt., kupiūromis po 200 lt. Tą pačią dieną, banke už komunalines paslaugas sumokėjo 200 lt, už elektrą ir telefonus mokėjo pašte. Iš 200 lt vertės kupiūros, pašte jam davė virš 100 lt grąžos. Po to, nuėjo į parduotuvę. Mokėdamas už prekes, pardavėjai jis padavė pašte gautą 100 litų vertės kupiūrą. Pasirodė, kad kupiūra buvo netikra.

145Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytojas V. P. 2009-11-20 pateikė Lietuvos pašto 2009-11-18 kvitą ir 2009-11-18 mokėjimo patvirtinimą už TELE 2 paslaugas. Sprendžiant iš Lietuvos pašto kvite esančių duomenų, V. P. mokesčiams sumokėti pašto darbuotojai D. N. padavė 205,00 lt, grąžos gavo 120,11 lt (5 t. b. l. 20-21).

146Apklausta liudytoja D. N. parodė, kad 2009 metų rudenį ji dirbo AB „L.p.“, Varėnos skyriuje, klientų aptarnavimo specialiste. V. P. parašė policijai pareiškimą, kad ji atiduodama grąžą pastarajam išdavė netikrą 100 lt vertės kupiūrą. Tačiau, liudytojos teigimu, tokio atvejo negalėjo būti, kadangi pašte visi pinigai tikrinami. Į paštą pinigai gaunami iš banko, o klientų atnešti pinigai tikrinami aparatu.

147Apklausta liudytoja D. Z.-Č. parodė, kad 2009 m. ji dirbo parduotuvėje „M.“, esančioje ( - ), Varėnoje, kasininke-pardavėja. 2009-11-24, tarp 21.00 – 22.00 val., prie kasos priėjo nepažįstamas vyras. Atsiskaitydamas už prekes pateikė 50 litų vertės kupiūrą. Banknotas jai iš karto sukėlė įtarimą dėl neįprasto banknotams popieriaus. Patikrinus aparatu, ant banknoto nesimatė vandens ženklų. Apie šį faktą buvo pranešta policijai.

148Apklaustas liudytoju A. M. parodė, kad 2009 m., buvo alaus bare. Gėrė. Išėjus jam į kiemą parūkyti, prie jo priėjo du nematyti vaikinai ir paprašė pakeisti 50 lt. Jis pakeitė. Grįždamas namo užsuko į parduotuvę „M.“, esančią Varėnoje. Norėdamas atsiskaityti už prekes, prie kasos padavė 50 lt. Tačiau paaiškėjo, jog pinigai netikri.

149Patikrinus liudytojo A. M. blaivumą, 2009-11-24, 22:14, jam buvo nustatytas 3.284 promilių alkoholinis apsvaigimas (5 t. b.l. 79).

150Daiktų, dokumentų pateikimo metu 2009-11-24 A. M. savo iniciatyva pateikė 50 litų vertės kupiūrą Nr. AG6702195, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, pridėtas prie bylos medžiagos (5 t. b. l. 77, 81-84).

151Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AG6702195 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 50 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo (5 t. b. l. 87).

152Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusiąja A. B. parodė, kad adresu ( - ), Varėnoje, ji turi savo įmonės parduotuvę, kurioje vykdoma pramoninių prekių mažmeninė prekyba. Parduotuvėje dirba ji pati, kartais pakeičia ją mama. Galimai 2009-11-22, ji buvo nuvykusi į Gariūnų turgų, esantį Vilniuje. Pirkdama megztinį, pardavėjui ji padavė 100 lt vertės kupiūrą. Pastarasis banknotą paprašė pakeisti, kadangi įtarė, jog gali būti netikras. Apžiūrėjusi banknotą pastebėjo, kad jis neturi jiems būdingų požymių – vandens ženklų. Šį banknotą ji buvo paėmusi iš savo parduotuvės kasos. Kilo įtarimas, kad jį galėjo atnešti tuo metu, kai dirbo jos mama. Kadangi parduotuvėje nėra aparato pinigams tikrinti, mama, nieko neįtardama, pinigus įdėjo į kasą. Apie šį faktą ji pranešė policijai ir byloje pareiškė 100 litų civilinį ieškinį (5 t. b. l. 98-99, 100).

153Daiktų, dokumentų pateikimo metu, 2009-11-28, A. B. savo iniciatyva pateikė 100 litų vertės kupiūrą Nr. AF6026261, kuri, ją apžiūrėjus, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui pridėtas prie bylos medžiagos (5 t. b. l. 92, 93-96).

154Atlikus tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AF6026261 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Duomenys apie anksčiau tokiu būdu pagamintus 100 lt banknotus Nr. AF6026261, gautus iš Varėnos RPK, buvo tirti baudžiamosiose bylose Nr. 55-1-00498-09 (5 t. b. l. 108-109).

155Atlikus specialius tyrimus nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AE9512167 ir 100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jie yra netikri. Banknotai pagaminti rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintų ir su tokiais numeriais 50 ir 100 litų vertės banknotų LP KTC 2009 metais tirta nebuvo.

156100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Anksčiau tokiu būdu pagaminti 100 lt banknotai Nr. AG9029715, gauti iš Varėnos RPK, buvo tirti baudžiamosiose bylose Nr. 55-1-00453-09, Nr. 55-1-00445-09 (7 t. b. l. 43, 45, 53-54).

157Apklausta liudytoja I. S. parodė, kad ji yra IĮ vadovė, turi maisto prekių ir gėrimų parduotuvę adresu ( - ), Varėnos raj. Parduotuvėje dirba ji ir pardavėja V. K., atskirai savaitėmis. 2009-06-26, parduotuvėje dirbo ji. Apie 16.00 val., užėjo vyriškis, pravarde „K.“ ir paprašė parduoti alaus, vyno ir ledų. Atsiskaitydamas už prekes, jai pateikė 100 litų kupiūrą. Patikrinusi ją aparatu ultravioletiniuose spinduliuose, kilo įtarimas, kad kupiūra netikra, nes nešvietė skaičius „100“, įtarė, kad ne tas banknoto popierius. Kai ji pasakė, kad banknotas netikras, vyriškis liepė jį atiduoti, sakė, kad jam kažkas „įkišo M.“, paskui sakė, kad turguje. Asmens, kuris davė minėtą banknotą, neišdavė. Tuo metu į parduotuvę užėjo nedidelio ūgio moteris, prašė parduoti vienkartinių puodelių. Kai jai pasakė, kad pinigai netikri, abu asmenys spruko iš parduotuvės. Ji iškvietė policijos pareigūnus, kuriems atidavė minėtų asmenų pateiktą galimai netikrą 100 litų banknotą Nr. AF0783921, 2000 m. laidos.

158Be to, 2009-06-22, toje pačioje parduotuvėje, pardavėjai V. K. kažkoks pirkėjas mokėdamas už prekes padavė 100 litų kupiūrą Nr. AG6386043. V. K. kupiūrą priėmė ir išdavė grąžą. Po kiek laiko pastebėjusi, kad kupiūra galimai netikra, paskambino jai. Minėtą banknotą ji iš pardavėjos paėmė 2009-06-30. Pastaroji sakė, kad 100 litų banknotą Nr. AG6386043 galėjo pateikti asmuo pravarde „K.“. Tačiau tai buvo „K.“ ar ne, nežino. Patikrinusi banknotą, pastebėjo, kad jis nešviečia ultravioletiniuose spinduliuose, neturi kitų vandens ženklų, todėl jį perdavė policijai. Pardavėja sakė, kad 100 litų davę asmenys pirko alaus ir vyno, o ji jiems išdavė grąžą smulkesnėmis kupiūromis.

159Daiktų dokumentų apžiūros metu buvo apžiūrėta I. S. pateiktos dvi 100 litų kupiūros Nr. AF0783921 ir Nr. Nr. AG6386043, kurios, jas apžiūrėjus, kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, pridėtas prie bylos medžiagos (7 t. b. l. 98-101, 105-109).

160Atlikus specialius tyrimus, nustatyta, kad du 100 litų banknotai Nr. AF0783921 ir Nr. AG6386043 yra atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikri. Banknotai pagamintas rašaliniu spausdintuvu.Tokiu būdu pagamintų ir su Nr. AF0783921 ir Nr. AG6386043 100 litų vertės banknotų 2009 m. LP KTC tirta nebuvo (7 t. b. l. 97, 103-104).

161Apklausta liudytoja V. K. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu ji dirbo I. S. parduotuvėje. Prekiauja maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais. Galimai birželio mėnesį, atvyko agentas surinkti pinigų. Ji iš kasos paėmė apie 1000 lt ir juos atidavė agentui. Šis perskaičiavo pinigus ir pasakė, kad vienas 100 lt banknotas galimai netikras. Sekančią dieną pastarasis paskambino ir pasakė, kad minėta kupiūra netikra. Apie tai informavo parduotuvės savininkę. Kas iš pirkėjų galėjo pateikti tą banknotą – nežino.

162Apklaustas liudytoju K. I. parodė, kad laikotarpyje nuo 2008 metų žiemos iki 2009 metų rudens su O. N. K. gyveno pas kaltinamojo I. V. motiną E. V., lauko virtuvėje. 2009 metų rudenį, I. V. išmetė jų daiktus į lauką ir liepė išsikraustyti. 2009 metų rugsėjo mėnesį, iš E. V. sužinojo, kad jos sūnus I. turi pinigų po 100 litų kupiūromis, tačiau jai neduoda net duonai nusipirkti. Vieną kartą jis ir pats užėjęs į verandą, kurioje buvo I., matė ant stalo išdėliotas 100 litų kupiūras. Jos buvo drėgnos. Kadangi nei I., nei jo motina niekur nedirbo ir niekada tokių pinigų neturėjo, suprato, kad tai gali būti netikri pinigai. Tačiau, kad I. juos būtų gaminęs, nematė. Kad pinigai netikri suprato tik tuomet, kai N.O. K. papuolė su 100 lt kupiūra. Iš kur ji tą kupiūrą buvo gavusi, nežino.

163Apklausta liudytoja O. N. K. parodė, kad 2008 -2009 metų laikotarpiu ji su K. I. gyveno pas kaltinamojo I. V. mamą, nuomojosi lauko virtuvę.

1642009 metų birželio mėnesį, E. V. davė jai 100 litų kupiūrą ir paprašė iš parduotuvės nupirkti alaus, vyno. Ji pati I. S. parduotuvėje padavusi tą šimtinę iš pardavėjos V. nupirko prekių, grąžą parnešė E. V. 2009 m. vasaros pabaigoje, pas ją atėjo E. V. vėl ir davusi 100 litų banknotą paprašė nueiti į parduotuvę nupirkti alaus ir maisto produktų. Ji su E. K. nuėjo į I. S. parduotuvę. Atsiskaitydamas už prekes E. K. pardavėjai padavė tą 100 lt banknotą. Pardavėja pasakė, kad pinigas netikras. Ji ir E., palikę pinigą, išėjo iš parduotuvės. Tik tada ji sužinojo, kad pinigai netikri.

165Apklausta liudytoja D. B. parodė, kad nagrinėjamo įvykio metu ji dirbo ( - ) kaimo parduotuvėje. 2009-06-26, apie 21.45 val., į parduotuvę užėjo iš matymo pažįstamas jaunuolis, pravarde „K.“. Jo motina yra J. G., gyvenanti Varėnoje. Vaikinas pirko cigaretes „Marlboro“, kurių kaina buvo 7.10 lt ir atsiskaitydamas padavė 100 litų kupiūrą bei 10 centų. Kadangi parduotuvėje nebuvo aparato patikrinti pinigams, ji juos įdėjo į kasą ir išdavė grąžą. Vaikinui išėjus ji pastebėjo, kad ta 100 litų kupiūra yra įtartina. Geriau apžiūrėjusi pamatė, kad ji netikra. Kupiūrą perdavė policijai.

166Liudytojos D. B. pateikta 100 litų kupiūra Nr. AD4454386 buvo apžiūrėta ir kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos medžiagos (7 t. b. l. 78-82).

167Atlikus tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AD4454386 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagaminta 100 litų banknotas, gautas iš Varėnos r. PK, anksčiau buvo tirtas byloje Nr. 55-1-00255-09 (7 t. b. l. 76-77).

168Apklaustas liudytoju K. G. parodė, kad 2009-06-26, vakare, apie 20.00 val., jis ir kaltinamasis I. V., pravarde „K.“, nuvažiavo į šokius ( - ) kaime. Prie parduotuvės I. V. jam padavė 100 litų kupiūrą ir paprašė nubėgti į parduotuvę nupirkti cigarečių. Parduotuvėje jis paėmė pakelį cigarečių ir padavė šimtinę. Pardavėja jam atidavė grąžą. Grąžą, apie 93.00 litus, ir cigaretes atidavė I. V.

169Kitą dieną jam paskambino mama ir pasakė, kad paskambino jai pardavėjos iš ( - ) dėl padirbtų pinigų. Mama sakė, kad pardavėjos apie tai pranešė policijai. Tada jis pasakė I. V., kad jo ieško policija, klausė kokius šis pinigus jam davė, iš kur juos paėmė. I. V. tikino, kad nieko nebus. Prisipažino, turėjęs keletą padirbtų banknotų.

170Nurodė, kad tuo metu, kai I. V. jam davė 100 litų, jų nečiupinėjo, nežiūrinėjo, įsidėjo į kišenę ir nuėjo. Pardavėja pinigų irgi neapžiūrinėjo, iškart įdėjo į stalčių. Kad pinigai gali būti netikri, net nepagalvojo.

171Varėnos rajono apylinkės prokuratūros 2010-06-01 nutarimu, K. G. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas Nr. 55-1-00252-09 nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių jo kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 213 straipsnio 1 dalyje padarymo (7 t. b.l. 90-92).

172Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG 4208547 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintas 100 litų banknotas Nr. AG 4208547, gautas iš Varėnos RPK, jau buvo tirtas 2009-10-15 LP KTC (8 t. b. l. 3-4).

173Atlikus dviejų 100 litų banknotų Nr. AE7294856 ir Nr. AE0767760 tyrimą, nustatyta, kad jie yra atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikri. Šie banknotai ir jų numeriai atspausdinti ištisai spalviniu rašaliniu spausdinimo įrenginiu. Tokiu būdu suklastoti 100 litų banknotai Nr. AE7294856, gauti iš Varėnos RPK buvo tirti byloje Nr. 55-1-00503-09 (8 t. b. l. 7-8).

174Atlikus 50 litų banknoto Nr. AG6952687 tyrimą, nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagaminti 50 litų banknotai Nr. AG6952687 anksčiau tirti LP KTC nebuvo (8 t. b. l. 11).

175Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-03-15 specialisto išvados Nr. 140-(315)-ISI-1937 matyti, kad pateiktas tyrimui 100 litų banknotas Nr. AG3177058 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Šis 100 litų banknotas Nr. AG3177058 yra pagamintas naudojant tas pačias technines priemones, kaip ir tyrimui pateikti netikri 100 litų banknotais Nr. AG3177058 bylose Nr. 55-1-00421-09, 55-1-00444-09. Netikrų 50 Nr. AG6952687 ir 100 litų banknotų Nr. AG0929715, AF6026261, AD4454386, AG3857714, AE7294856, AG4208547, AG6386043, AG8846176, AE0767760, AG6952687, AG9702195, AE9512197,AG8549184, AG9147195, AF6158563, AG6952687, AF6158563 (1 lentelė eil. Nr. 1-20, 24-26, 31-34, 37) spausdinimui buvo panaudotas popierius su tomis pačiomis specialiomis apsaugos priemonėmis ) pagamintas pagal užsakymą su „LR“ vandens ženklais ir apsauginiais plaušeliais. 46 vnt. atraižų popierius yra su tomis pačiomis specialiomis apsaugos priemonėmis (pagamintas pagal užsakymą su „LR“ vandens ženklais ir apsauginiais plaušeliais), kaip ir popierius, naudotas netikrų 50 ir 100 litų banknotų (1 lentelė eil. Nr. 1-20, 24-26, 31-34, 37) spausdinimui. Popieriaus atraižos su žalsvos spalvos fragmentais gali būti nuo popieriaus, naudoto netikrų 50 ir 100 litų banknotų (1 lentelė eil. Nr. 1-20, 24-26, 31-34, 37) spausdinimui arba nuo rašaliniu spausdintuvu atspausdintu netikrų litų banknotų popieriaus. Išvada pateikiama tikėtinai, nes dėl mažo popieriaus atraižų dydžio nėra galimybės nustatyti požymių visumos, pakankamos vienareikšmiai išvadai (1 t. b. l. 144-147).

176Apklausta liudytoja E. Ks. parodė, kad pirmą kartą pamatė netikrus pinigus pas B. B. per Jonines prie Varėnos kultūros centro. Jis buvo panašus į tikrą. B. B. sakė, kad pinigą gavo iš I. V., pravarde „K.“. Antrą kartą bute pas A. L., I. V. davė I. K. 100 litų. Jis paprašė nueiti ir iškeisti, o jam duoti apie 30 litų iš tos šimtinės. Ji su Iveta nuėjo į K. kavinę ir ten pirko cigarečių. Iš 100 litų gavo grąžos. Tai buvo 2009-07-23. Paskui nusipirko alaus ir grįžo pas A. L.

177Gruodžio pradžioje B. B. grįžo iš Šakių rajono. Ji atėjo pas ją nakvoti. Paskambino I. V. ir prašė netikrų pinigų. Ji susitiko su I. V. prie „Ąžuolo“ pradinės mokyklos ir jis davė jai 100 ir 50 litų netikrų pinigų. Po to jos susitiko su I. K. ir nuėjo prie geležinkelio stoties. Ten susitiko su B. B. pažįstamu E.. B. B. pasakiusi, kad turi netikrų pinigų, prašė juos iškeisti. E. sakė, kad keičia ne pirmą kartą, buvo juos gavęs lygtai per draugus iš I. V. Netoliese buvo E. draugai M., M. ir dar kažkas. Jie buvo maždaug 16 metų amžiaus. Buvo nuėję prie „Ąžuolo“ mokyklos esančios naujos kebabinės, bet pinigų iškeisti nepavyko. Atvažiavo policija ir sulaikė E., kai šis bandė iškeisti 50 litų. Kadangi jie visi stovėjo toliau, spėjo pabėgti. Pas B. B. buvo likę 100 litų, kuriuos ji prašė atiduoti I. V. Ji pati norėjo tuos pinigus atiduoti I. V., rašė jam žinutes, tačiau šis neturėjo laiko. Galimai po savaitės ji su I. K. buvo Marcinkonyse. Jų draugas M. iš Marcinkonių klausė kur galima gauti netikrų pinigų. Ji pasakė, kad turi 100 litų. I. K. su draugu nuvažiavo į Varėną ir iš jos buto ( - ) paėmė pinigus. Marcinkonyse M. paprašė kažkokio vyro, kad iškeistų pinigus. Pardavėja, supratusi, kad pinigai netikri, iškvietė policiją, tas vyras nurodė, kad pinigus jam davė M.

178Apklausta liudytoja I. K. parodė, kad po Joninių, bute pas A. L., ji su E. Ks. gėrė alkoholinius gėrimus. Ten buvo ir I. V.. Jis paprašė nupirkti cigarečių ir davė 100 litų. Kadangi buvo vėlu, parduotuvės uždarytos, ji su E. Ks. cigarečių pirkti nuėjo į K. kavinę. Barmenei padavė 100 litų, ši davė grąžos. Grįžusios atgal, grąžą padėjo ant stalo ir nuėjo į balkoną. Po 10 minučių į E. Ks. mobilų telefoną paskambino G. K.. Ji pasakė, kad jos atnešė netikrus pinigus. I. V. liepė nebijoti, nes ne pirmą kartą keičiami tokie pinigai.

179Lapkričio pabaigoje ji vaikščiojo su E. Čs.. ( - ) gatvėje, netoli P. K. namo sutiko I. V.. E. pas jį paprašė netikrų pinigų. Šis pažadėjo duoti, jeigu ji iškeis ir grąžins jam 40 litų. I. V. išsiėmė 100 litų kupiūrą. E. lankstydama ją, netyčia suplėšė. Tada jis davė kitą 100 litų kupiūrą. Ryte jos nuėjo į turgų. Ji, bijodama įkliūti, stovėjo prie įvažiavimo, o E. nuėjo link prekiautojų. Pamatė, kad E. pradėjo bėgti be striukės. Jos susitiko prie darželio „Žilvitis“. E. sakė, kad tas vyras suprato, jog pinigai netikri ir bandė ją sulaikyti, sugriebęs už striukės, o ji išsimovė ir pabėgo.

180Gruodžio pradžioje B. B. grįžo iš Šakių rajono. Jos susitiko su E. Ks., nuėjo prie geležinkelio stoties ir ten susitiko su B. B. pažįstamu E.. E. paprašė parūkyti, o B. B. pasakė, kad turi netikrų pinigų ir paprašė, kad jis iškeistų 50 litų. E. sakė, kad iškeis juos kebabinėje. Su E. buvo dar kažkoks M. Visi nuėjo prie „Ąžuolo“ mokyklos. E. nuėjo prie kebabinės. Stovėdami prie mokyklos valgyklos, išgirdo, kad E. barasi su pardavėju. Atvažiavus policijai, jie spėjo pabėgti.

181Nurodė, kad pas E. Ks. buvo likę 100 litų, nuo tada, kai I. V. davė jai 100 litų, o B. B. 50 litų. Vėliau, ji su E. Ks. buvo Marcinkonyse. M. iš Marcinkonių domėjosi, kur galima gauti netikrų pinigų. E. Ks. paprašė paimti tuos 100 litų. Ji su M. nuvažiavo į Varėną ir iš E. Ks. buto paėmė pinigus. Marcinkonyse M. paprašė kažkokio vyro iškeisti pinigus. Pinigus jam perdavė parduotuvės kieme. Tai matė pardavėja. Kai vyriškis nuėjo į parduotuvę, pardavėja suprato, kad pinigai netikri. Teigia, kad jos turėtų netikrų pinigų šaltinis buvo tik I. V.

182Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja E. A. (Č.) parodė, kad 2009 metais, lapkričio viduryje ji su I. K. vaikų darželio teritorijoje visą naktį gėrė. Ryte prie jų priėjo jai nepažįstamas jaunuolis ir pakvietė pas save į svečius, prie senos gaisrinės. Bute, I. jai padavė dvi netikras kupiūras po 100 litų. Apie 7.00 val., I. su tuo jaunuoliu pasiūlė nueiti į turgų ir iškeisti tuos pinigus. Turguje I. priėjo prie kiosko ir paklausė kiek kainuoja dujų balionėlis. Po to pasitraukė į šalį ir jai liepė nupirkti balionėlį. Ji to daryti nenorėjo. Kadangi I. jai pagrasino, ji nuėjo prie vyriškio kuris prekiavo kioskelyje ir padavė jam 100 litų kupiūrą. Vyras stvėrė ją už rankos ir šaukė kviesti policiją. Ji išsigando, išsivilko iš striukės ir pabėgo. Išsivelkant iš striukės iškrito ir kita kupiūra. I., pamačiusi kas nutiko, irgi pabėgo iš turgaus. Daugiau su pastarąja ji nebendravo (8 t. b. l. 18-19, 33-47).

183Apklausta liudytoja B. B. parodė, kad 2009 m. gruodžio pradžioje atvažiavusi į Varėną, susitiko su I. K., po to, su E. Ks.. Nusipirko alaus ir gėrė. Ryte I. išėjo į namus, o E. paskambino I. V., pravarde „K.“. Ji paprašė netikrų pinigų. Susitikus prie darželio, I. V. jai davė 100 lt., o po to dar 50 lt. Pinigus ji įsidėjo į kišenę. ( - ) gatvėje, prie parduotuvės „Š.“ susitiko su I. Eidamos pro geležinkelio stotį, sutiko E. Šis domėjosi gal jos turi netikrų pinigų, gyrėsi daug kartų juos keitęs ir tik kartą įkliuvęs policijai. Kažkuri iš jų pasakė, kad netikrų pinigų turi. Tačiau tuo kartu keisti pinigus E. atsisakė, prašė palikti kurios nors telefono numerį. Ji davė jam savo telefono numerį – ( - ). Maždaug po pusvalandžio, apie 16.00 val., jis parašė žinutę, kad pinigus visgi iškeis. Jos nuėjo prie geležinkelio stoties. Ji pastarajam parodė 100 ir 50 litų kupiūras. E. liepė duoti 50 litų kupiūrą, kadangi ji atrodė tikresnė. E. nuėjo prie turgaus kebabinės. Grįžęs pasakė, kad ten pastebėjo, jog pinigas netikras, siūlė eiti prie naujos kebabinės, esančios prie „Ąžuolo“ mokyklos. E. nuėjo prie kebabinės, o jos stovėjo parke. Išgirdusios, kad šis rėkia „gelbėkit“, nuėjo toliau. Draugėms ji pasiūlė arba pasilikti tą 100 litų arba grąžinti „K.“.

184Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-02-22 nuosprendžiu E. Ks. ir I. K. nuteistos pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl netikrų pinigų – 100 lt vertės kupiūros Nr. AG4208547, 2009-07-23 įgijimo iš I. V., laikymo ir realizavimo A. K. IĮ.

185E. A. nuteista pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl 2009 m. lapkričio mėnesį netikrų dviejų 100 lt nominalo banknotų Nr. AE7294856 ir Nr. AE0767760 įgijimo iš I. V., jų laikymo ir 2009-11-19, apie 04.45 val., realizavimo K. J.

186E. Ks., I. K. ir B. B. nuteistos pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl 2009 m. gruodžio mėnesį, netikrų 50 lt nominalo banknoto Nr. AG9652687 ir 100 Lt nominalo banknoto Nr. AG 3177058 įgijimo iš I. V., jų laikymo ir realizavimo: 50 lt nominalo banknoto Nr. AG9652687 per E. Kn. S. V. prekybos kioske, 100 lt nominalo banknoto Nr. AG 3177058 - M. Mš., kuris juo atsiskaitė parduotuvėje, esančioje Marcinkonių k., Varėnos rajone.

187M. Mš. nuteistas pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl 2008-12-08 netikro 100 nominalo banknoto Nr. AG 3177058 įgijimo iš E. Ks. ir I. K. ir jo realizavimo per V. B. parduotuvėje, esančioje Marcinkonių k., Varėnos rajone (8 t. b.l. 33-47).

188Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju Ž. G. parodė, kad jis 2009 m. dirbo UAB „E.“ degalinėje, esančioje ( - ), Varėnoje, operatoriumi. 2009-11-06, apie 15.10 val., į degalinės patalpas užėjo nepažįstamas jaunuolis, kuris paėmęs du pakelius traškučių, priėjo prie kasos. Atsiskaitydamas už prekes jaunuolis pateikė 100 litų nominalo banknotą, kuris dėl neįprasto popieriaus jam sukėlė įtarimą. Patikrinus banknotą aparatu, ultravioletinėje šviesoje nešvietė banknoto apsauginiai siūleliai, nebuvo kitų banknotui reikalingų požymių. Apie pateiktą įtartiną banknotą jis nedelsiant pranešė policijos pareigūnams. Kadangi jaunuolis daugiau pinigų neturėjo, tai jis prekių pastarajam nepardavė. Jaunuolis nurodė, kad banknotą jam davė kažkoks berniukas, daugiau nieko nepasakojo (7 t. b. l. 150-151).

189Daiktų, dokumentų pateikimo metu, 2009-11-06, UAB „EMSI“ operatorius Ž. G. pateikė 100 Lt nominalo banknotą Nr. AG9029715, kuris apžiūrėtas ir kaip daiktas turintis reikšmės tyrimui, pridėtas prie bylos (7 t. b. l. 139-145).

190Atlikus tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagaminti 100 litų banknotai Nr. AG9029715 buvo tirti bylose Nr. 55-1-00453, Nr. 55-1-00445, Nr. 55-1-00454, Nr. 55-1-00469-09 (7 t. b. l. 147-149).

191Iš UAB „G.“ Marijampolės PPPS akto matyti, kad 2009-11-28, UAB G.“ Marijampolės PPPS perskaičiuojant grynuosius pinigus, inkasacinėje pakuotėje Nr. 000104591, gautoje iš UAB „R.“, Alytaus m., ( - ), buvo surasta galimai netikra 100 litų vertės kupiūra Nr. AG9029715 (6 t. b. l. 90-91).

192Atlikus vienas 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG9029715 tyrimą, nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. Tyrimui pateiktas 100 litų banknotas Nr. AG9029715 pagamintas ant nebanknotinio popieriaus spalvinio kopijavimo būdu, rašaliniu aparatu. Netikri 100 litų banknotai, kurių Nr. AG9029715, objektų tyrimui anksčiau buvo gauti iš Varėnos r. PK, Kalvarijos r. PK ir Vilniaus apskr. VPK NTV ENTS (6 t. b. l. 95-96).

193Iš UAB „G.“ Marijampolės PPPS akto matyti, kad 2009-10-21, UAB G.“ Marijampolės PPPS perskaičiuojant grynuosius pinigus, inkasacinėje pakuotėje Nr. 41962682, paimtoje iš UAB „B.“ degalinės, Kalvarijos sav., ( - ) k., buvo surasta galimai netikra 100 litų vertės kupiūra Nr. AG9029715 (6 t. b. l. 107-108).

194Apklaustas liudytoju A. Šl. parodė, kad 2009 m. jis dirbo UAB „G.“ inkasatoriumi. 2009-11-19, jų firmos darbuotojas iš degalinės UAB „B.“, esančios Kalvarijos sav. ( - ) k., paėmė užklijuotą, užantspauduotą maišelį su pinigais. Tai padaro degalinės darbuotojai. Šis maišelis su pinigais buvo pristatytas į jų inkasacijos ir saugos bendrovę „G.“, esančią Marijampolėje. 2009-11-21, bendrovės darbuotojams perskaičiuojant ir tikrinant UAB „B.“ maišelyje buvusius pinigus, buvo surastas vienas įtartinas 100 litų vertės banknotas Nr. AG9029715. Minėta kupiūra buvo perduota policijai.

195Atlikus 100 litų banknoto Nr. AG9029715 tyrimą, nustatyta, kad jis yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagamintas 100 litų banknotas buvo tirtas bylose Nr. 55-1-00453, 55-1-00445-09, 55-1-00454-09, 55-1-00469-09, 55-1-00473 (6 t. b. l. 111-112).

196Daiktų, dokumentų pateikimo metu, liudytoja J. Z., 2009-06-16, savo iniciatyva tyrimui pateikė 50 lt nominalo banknotą Nr. AE 9512167. Atlikus šio, 50 litų banknoto Nr. AE 9512167 tyrimą nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. 2003 m. laidos 50 litų nominalo banknotas Nr. AE 9512167 yra pagamintas spalvinio kopijavimo būdu, rašaliniu aparatu, imituojant apsauginį siūlelį, vandens ženklą bei blizgančią juostelę (6 t. b. l. 31-32, 33-34).

197Iš AB Swedbank pranešimo policijai matyti, kad 2009-07-31, 11.00 val., pil. D. S., norėdama įnešti pinigus į sąskaitą AB Swedbanke, pateikė galimai netikrą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AG 4208547. Atlikus šio, 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG 4208547 tyrimą nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. Tyrimui pateiktas 100 litų banknotas Nr. AG 4208547 pagamintas ant nebanknotinio popieriaus spalvinio kopijavimo būdu, rašaliniu aparatu. Anksčiau ekspertiniam tyrimui 2000 m. pavyzdžio 100 litų nominalo banknotai Nr. AG 208547 nebuvo gauti (6 t. b. l. 11, 15-16).

198Iš rastų įtariamai padirbtų pinigų 2009-10-04 akto matyti, kad UAB S. parduotuvėje „B.“ pirkėjas, mokėdamas už prekes, pateikė galimai netikrą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AB 2698000. Atlikus šio, 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AB 2698000 tyrimą, nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. Tyrimui pateiktas 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknotas Nr. AB 2698000 pagamintas ant nebanknotinio popieriaus spalvinio kopijavimo būdu, rašaliniu aparatu. Netikrų 2000 m. pavyzdžio 100 litų nominalo banknotų, kurių Nr. AB 2698000 tyrimui anksčiau nebuvo gauta (5 t. b. l. 168, 172-173).

199Atlikus 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG 9029715, gauto iš UAB „E.“ tyrimą, nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. Tyrimui pateiktas 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknotas Nr. AG 9029715 pagamintas ant nebanknotinio popieriaus su plaukeliais spalvinio kopijavimo būdu, rašaliniu aparatu. Netikrų 2000 m. pavyzdžio 100 litų nominalo banknotų, kurių Nr. AG 9029715 tyrimui anksčiau nebuvo gauta (6 t. b. l. 60, 61, 63-64).

200Iš NORDEA BANK FINLAND PLC pateiktų duomenų matyti, kad 2009-12-03, UAB „E.“, esančioje ( - ), Vilniuje, inkasacinėje pakuotėje buvo aptikta galimai netikra 100 litų vertės kupiūra Nr. AF 6026261. Atlikus šio, 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AF 6026261 tyrimą, nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. Vienas 100 litų banknotas Nr. AF 6026261 yra pagamintas ant nespecialaus popieriaus spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu, imituojant apsaugos požymius. Lietuvos banko Kasos Pinigų ekspertizės skyriuje netikras 100 litų banknotas Nr. AF 6026261 tyrimui gautas pirmą kartą (5 t. b. l. 147-149, 151-152).

201Atlikus inkasavimo metu aptiktos galimai netikros 100 litų vertės kupiūros Nr. AF6026261, kurios inkasacinė pakuotė buvo paimta iš SEB banko, esančio ( - ), Vilniuje, tyrimą, nustatyta, kad vienas 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknotas Nr. AF 6026261 neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. Vienas 100 litų banknotas Nr. AF 6026261 yra pagamintas spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu. Anksčiau tyrimui netikras 100 litų nominalo banknotas Nr. AF 6026261, pagamintas spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu nebuvo gautas (5 t. b. l. 134 - 136, 138-139).

202Iš UAB „G.“ Vilniaus PPPS 2009-12-11 ir 2010-01-12 pateiktų duomenų matyti, kad inkasavimo metu aptikta galimai netikros 100 litų vertės kupiūros: 1) 100 lt vertės kupiūra Nr. AE0767760, inkasacinėje pakuotėje, kuri buvo paimta iš UAB „P.“, D343 parduotuvės „C.“, esančios ( - ), Vilnius; 2) 100 litų vertės kupiūra Nr. AG9029715, inkasacinėje pakuotėje, kuri buvo paimta iš SEB banko, esančio ( - ), Vilniuje; 3) 100 litų vertės kupiūra Nr. AF6026261, inkasacinėje pakuotėje, kuri buvo paimta iš SEB banko, esančio ( - ), Vilniuje; 4) 100 litų vertės kupiūra Nr. AF6026261, inkasacinėje pakuotėje, kuri buvo paimta iš „Nordea Bank Lietuva“, „L.S.“, Vilnius, ( - ); 5) 100 litų vertės kupiūra Nr. AF6026261, inkasacinėje pakuotėje Nr. V471419, kuri buvo paimta iš UAB „Gl.“, ( - ), Trakų r. (5 t. b. l. 112-115, 121-123, 155-157, 6 t. b.l. 47-49, 74-75).

203Atlikus specialius tyrimus nustatyta, kad 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknotai Nr. AE0767760, Nr. AG9029715, Nr. AF6026261 neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikri 100 litų banknotai Nr. AE0767760, Nr. AG9029715, Nr. AF6026261 yra pagaminti spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu. Anksčiau tyrimui netikras 100 litų nominalo banknotas Nr. AE 0767760 nebuvo gautas, netikri 100 litų nominalo banknotai Nr. AG 9029715, Nr. AF6026261 pagaminti spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu buvo gauti iš Vilniaus apskrities NTV ENTS, Alytaus m. ir raj. PK, Varėnos raj. PK ir Kalvarijų PK (5 t. b. l. 117-118, 125-126, 159-160, 6 t. b.l. 51-52, 77-78).

204Atlikus vieno 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG4208547, aptikto inkasavimo metu „Nordea Bank Lietuva“, Vilniaus saugykloje, nustatyta, kad jis neatitinka litų banknotų spausdinimų reikalavimų ir yra netikras. 100 litų banknotas Nr. AG4208547 yra pagamintas spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu ant nebanknotinio popieriaus. Anksčiau ekspertiniam tyrimui 2000 m. pavyzdžio 100 litų nominalo banknotai Nr. AG4208547 buvo gauti iš Vilniaus apskr. VPK NTV ENTS, Varėnos r. PK, Panevėžio r. PK (6 t. b. l. 3-4, 7-8).

205Apklaustas liudytoju A. A. parodė, kad 2009 m. jis dirbo Vilniaus apskrities VPK nusikaltimų tyrimo valdybos nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus tyrėju. 2009 m. lapkričio pradžioje, tikslios datos neprisimena, po darbo užėjo į kavinę „Č.P.“, esančią Vilniaus m., ( - ) gatvėje, pavalgyti. Ten susipažino su vaikinu vardu G., su kuriuo sėdėjo prie vieno staliuko. Matėsi, kad G. buvo lengvai apsvaigęs nuo alkoholio. Jis gėrė alų. G. buvo labai šnekus. Iš pradžių jie kalbėjosi bendromis temomis. Po to, G. pasiūlė jam įsigyti padirbtų geros kokybės lietuviškų litų, eurų ar dolerių. Sakė, kad jis žino kur Varėnos rajone dideliais kiekiais bus pagaminti padirbti pinigai. Jis, kaip pareigūnas, susidomėjo vaikino pasiūlymu, siekė iš jo gauti apie tai kuo daugiau informacijos, kad galėtų pranešti savo kolegoms. Už netikrą 100 litų vertės kupiūrą, G. prašė sumokėti 50 litų. Kadangi jis apie šį nusikaltimą turėjo informuoti savo vadovus, G. pasakė, kad turi dėl jo pasiūlymo pamąstyti ir kad kito susitikimo metu jam galėtų atsakyti. G. sakė, kad jis šioje kavinėje lankosi gana dažnai, todėl čia ir sutarė susitikti kitą kartą. Apie šį nusikaltimą jis informavo savo vadovus ir žinybiniu telefonu apie tai pranešė Varėnos rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnams. Buvo nuspręsta šią informaciją patikrinti. Dėl šios priežasties, tikėdamasis susitikti su G., jis vis užeidavo į minėtą kavinę. Viena vakarą, lapkričio mėnesį, tiksliai datos neprisimena, po darbo, jis toje pačioje kavinėje susitiko su G. Pastarajam pasakė, kad iš pradžių norėtų pamatyti padirbtų pinigų pavyzdį, kad pasižiūrėti ar tikrai gera jų kokybė, ir jeigu padirbti pinigai bus geros kokybės, kaip šis ir sako, tai tada juos nupirks. G. pažadėjo lapkričio mėnesio pabaigoje turėti padirbtų pinigų ir pasakė, kad jis su pastaruoju galės susisiekti paskambinęs telefono Nr. ( - ). Jis jam taip pat pasakė savo telefono numerį. Apie šį susitikimą ir vykusį pokalbį jis informavo Varėnos r. PK Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnus. Buvo sankcionuoti nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai. Jam buvo perduoti pinigai, kad jis iš G. nupirktų padirbtų pinigų. Todėl, kai jam telefonu paskambino G., šiam pasakė, kad nori pirkti 50 vienetų netikrų pinigų, kupiūromis po 100 litų.

2062009-12-06, apie 13.30 val., jis kartu su G. išsinuomotu automobiliu atvažiavo į Varėnos rajoną ir Senojoje Varėnoje, prie degalinės, laukė atvažiuojant G. pažįstamo, kuris turėjo atvežti padirbtus pinigus. Apie 15.00 val., G. paskambino jo pažįstamas ir pasakė, kad padirbtus pinigus gali jie pasiimti kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas, prie 77 kilometrinio kelio ženklo. Nuvažiavę ten, paėmė piniginę su netikrais pinigais. Pavažiavę į mišką, kartu su G. apžiūrėjo netikrus pinigus. Pinigų buvo 50 vienetų, kupiūromis po 100 litų. Padirbti pinigai nebuvo geros kokybės, todėl G. už šiuos pinigus jis sumokėjo mažiau nei tarėsi, t.y. 750 litų už visus 50 vienetų netikrų 100 litų kupiūrų. Matė, kad G. savo pažįstamam, kuris pagamino pinigus, į tą pačią piniginę įdėjo tikrus 500 litų. Piniginę su pinigais, kuriuos sumokėjo G., šis padėjo toje pačioje vietoje, prie 77 kilometrinio kelio ženklo. Grįžus į Vilnių, su G. išsiskyrė. Sutarė kad jeigu jis norės dar pirkti netikrų pinigų, susiskambins. Apie šį įvykusį netikrų pinigų pirkimo sandėrį jis pranešė Varėnos r. PK Kriminalinės policijos tyrėjui R. M.

207Sprendžiant iš byloje esančių protokolų, 2009-12-04 liudytojui A. A. buvo perduotas 1000 lt po 100 ir 50 lt kupiūromis Nr. AA2335195, Nr. AD 8013411, Nr. AF 1061160, Nr. AE 0387233, Nr. AA 6709973, Nr. AB 2575428, Nr. AA2419153, Nr. AA7470498, Nr. AA9229810, Nr. AF9481452, Nr. AG 4278672 (1 t. b.l. 92-94, 95).

208Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytojas A. A., 2009-12-07, savo iniciatyva pateikė 42 vnt. 100 litų nominalo kupiūras Nr. AD 8529274, 7 vnt. 100 litų kupiūrų Nr. AG2827349, 1 vnt. 100 litų kupiūrą Nr. AE6158563 (2 t. b. l. 24).

209Atlikus tyrimą vienas 100 litų banknotas Nr. AE6158563, septyni 100 litų banknotai Nr. AG2827349, keturiasdešimt du 100 litų banknotai Nr. AD8529274, įgyti liudytojo A. A., yra atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. yra netikri. Banknotai pagaminti rašaliniu spausdintuvu (1 t. b. l. 114).

210Kratos P. K. bute, adresu ( - ), Varėnoje, metu, tarpe kitų daiktų buvo rasti, paimti ir kaip daiktai turintys reikšmės tyrimui apžiūrėti: užrašų knygelė, kurioje įdėti galimai netikri pinigai LR litai: šešios 100 litų vertės kupiūros Nr. AG8549184, viena 100 litų vertės kupiūra Nr. AF6158563, viena 100 litų vertės kupiūra Nr. AG6147195, viena 50 litų vertės kupiūra Nr. AG6952687, du „Taft“ plaukų lako indeliai, dvejos žirklės, trys peiliai, trys liniuotės, popieriaus atraižos - 5 vnt., veidrodis (8 t. b. l. 189-190, 196-200).

211Atlikus specialų tyrimą 84 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184, 2000 m., įgytų liudytojo A. A., 6 vnt., 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184, 2000 m., 1 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AF 6158563, 2000 m., 1 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AG 6147195, 2000 m., 2 vnt. 50 litų nominalo banknotų Nr. AG6952687, 2003 m., paimtų kratos iš P. K. buto metu, nustatyta, kad tirti pateikti 100 LR litų banknotai Nr. AG8549184 (90 vnt.), AG6147195 (1 vnt.), AF6158563 (1vnt.) ir 50 LR litų banknotai Nr. AG6952687 (2 vnt.) yra atspausdinti ne pagal LR litų spausdinimo reikalavimus, t.y. yra netikri. Banknotai pagaminti rašaliniu spausdintuvu. Anksčiau tirti tokiu būdu pagaminti 100 LR litų banknotai Nr. AF6158563 bei 50 LR litų banknotai Nr. AG6952687 bylose Nr. 55-1-00421-09 ir Nr. 55-1-00524-09 (1 t. b. l. 114, 124-126).

212Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-01-22 specialisto išvados Nr. 140-(10326)-ISI-579 matyti, kad vienas rankos piršto pėdsakas (4 pav.), išryškintas ant tirti pateikto vieno 100 litų vertės piniginio banknoto Nr. AD8529274, įgyto 2009-12-06, atliekant ikiteisminį tyrimą, yra tinkamas asmens identifikavimui (1 t. b. l. 116-118).

213Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-01-29 specialisto išvados Nr. 140-(10327)-ISI-771 matyti, kad keturi rankų pirštų pėdsakai (3, 4, 5, 6 pav.), išryškinti ant tirti pateiktų piniginių banknotų (1, 2 pav.), įgytų 2009-12-15 atliekant ikiteisminį tyrimą, yra tinkami asmeniui identifikuoti (1 t. b. l. 128-130).

214Atlikus daktiloskopinį tyrimą nustatyta, kad keturi rankų pirštų pėdsakai yra palikti : du rankos pirštų pėdsakai (4 pav. 2010-01-22 specialisto išvadoje Nr. 140-(10326)-ISI-579 ir 4 pav. 2010-01-29 specialisto išvadoje Nr. 140-(10627)-ISI-771 - I. V. kairės rankos bevardžiu (pėdsakas - 4pav. 2010-01-22 specialisto išvadoje Nr. 140-(10326)-ISI-579 ir nykščiu (pėdsakas - 4 pav., 2010-01-29 specialisto išvadoje Nr. 140-(10627)-ISI-771), vienas rankos piršto pėdsakas (3 pav. 2010-01-29 specialisto išvadoje Nr. 140-(10627)-ISI-771) - A. T. kairės rankos didžiuoju pirštu, vienas rankos piršto pėdsakas (6 pav. 2010-01-29 specialisto išvadoje Nr. 140-(10627)-ISI-771) - P. K. kairės rankos nykščiu. Vienas rankos piršto pėdsakas (5 pav., 2010-01-29 specialisto išvadoje 140-(10627)-ISI-771) yra paliktas ne I. V., ne G. V., ne N. M., ne P. K., ne A. T., ne D. P., ne G. A., o kito asmens ranka (1 t. b. l. 133-137).

215Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-03-15 specialisto išvada Nr. 140-(315) -ISI-1937 nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG3177058 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Šis 100 litų banknotas Nr. AG3177058 yra pagamintas naudojant tas pačias technines priemones, kaip ir tyrimui pateikti netikri 100 litų banknotai Nr. AG3177058 (1 lentelė eil. Nr. 22, 23). Netikrų 50 ir 100 litų banknotų (1 lentelė eil. Nr. 1-20, 24-26, 31-34, 37) spausdinimui buvo panaudotas popierius su tomis pačiomis specialiomis apsaugos priemonėmis (pagamintas pagal užsakymą su „LR" vandens ženklais ir apsauginiais plaušeliais) - 1 pav. 46 vnt. atraižų popierius („Tirti pateikta:” Nr. 4 - vokas Nr. 2) yra su tomis pačiomis specialiomis (apsaugos priemonėmis (pagamintas pagal užsakymą su „LR” vandens ženklais ir apsauginiais plaušeliais) kaip ir popierius, naudotas netikrų 50 ir 100 litų banknotų (1 lentelė eil. Nr. 1- 20, 24-26, 31-34, 37) spausdinimui. Popieriaus atraižos su žalsvos spalvos fragmentais („Tirti pateikta:” Nr. 3 - vokas Nr. 1) gali būti nuo I popieriaus, naudoto netikrų 50 ir 100 litų banknotų (1 lentelė eil. Nr. 1-20, 24- 126, 31-34, 37) spausdinimui arba nuo rašaliniu spausdintuvu atspausdintų netikrų litų banknotų popieriaus. Išvada pateikiama tikėtinai, nes dėl mažo popieriaus atraižų dydžio nėra galimybės nustatyti požymių visumos, pakankamos vienareikšmiškai išvadai (1 t. b. l. 144-147).

216Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-17 specialisto išvados Nr. 140-(316)-ISI-3696 matyti, kad visų tyrimui pateiktų banknotų dažančiosios medžiagos yra nevienarūšės spausdintuvo „Canon Serijos Nr. LPYC83661” rašalinėse esančioms dažančiosioms medžiagoms. Visi tyrimui pateikti 100 Lt nominalo banknotai ir tyrimui pateiktos popieriaus atraižos buvo atspausdintos ant celiuliozės pluošto popieriaus. Ant vienos rūšies popieriaus atspausdinti tyrimui pateikti popieriaus ruošiniai ir šie banknotai: 100 Lt nominalo banknotas AF6158563, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 84 vnt. 100 Lt nominalo banknotų AG85491874, pateikti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 6 vnt. 100 Lt nominalo banknotų AG8549184, l vnt. 100 Lt nominalo banknotas AF6158563 ir 1 vnt. nominalo banknotas AG6147195, pateikti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 100 Lt nominalo banknotas AF0783921, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00249-09; 100 Lt nominalo banknotas AD4454386, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00252-09; 100 Lt nominalo banknotas AD4454386, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00255-09; 100 Lt nominalo banknotas AG6386043, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00256-09; 100 Lt nominalo banknotas AF0783921, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00258-09; 100 Lt nominalo banknotas AD4454386, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00263-09; 100 Lt nominalo banknotas AG3857714, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00265-09; 100 Lt nominalo banknotas AG4208547, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00290-09; 5 vnt. 100 Lt nominalo banknotų AG9029715 ir 1 vnt. 100 Lt nominalo banknotas AG8846176, pateikti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00445-09; 100 Lt nominalo banknotas AG9029715 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00453-09; 100 Lt nominalo banknotas AG9029715 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00453-09; 100 Lt nominalo banknotas AG9029715 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00454-09; 100 Lt nominalo banknotas AG9029715 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00455-09; 100 Lt nominalo banknotas AG9029715 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00469-09; 100 Lt nominalo banknotas AG9029715 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00473-09; 100 Lt nominalo banknotas AJE0767760 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00495-09; 100 Lt nominalo banknotas AF6026261 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00498-09; 50 Lt nominalo banknotas AG8744879 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00500-09; 100 Lt nominalo banknotas AE7294856 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00503-09; 100 Lt nominalo banknotas AG6702195 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00507-09; 100 Lt nominalo banknotas AF6026261 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00514-09; 50 Lt nominalo banknotas AG6952687 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00524-09.

217Tos pačios grupinės priklausomybės, bet skirtingos rūšinės priklausomybės yra šie banknotai: 2 vnt. 50 Lt nominalo banknotai AG6952687 pateikti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 50 Lt nominalo banknotas AE9512167 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00233-09; 100 Lt nominalo banknotas AE7294856 pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00495-09.

218Nustatyta ir kita popieriaus, ant kurių atspausdinti tyrimui pateikti banknotai grupė. Vieną šios grupės popieriaus rūšį sudaro šie banknotai: 2 vnt. 100 Lt nominalo banknotų AG3177058, pateiktų ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 42 vnt. 100 Lt nominalo banknotų AD8529274, pateiktų ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 7 vnt. 100 Lt nominalo banknotų AG2827349, pateiktų ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00421-09; 50 Lt nominalo banknotas AG8744879, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00500-09.

219Kita popieriaus rūšis, sudaranti šią grupę yra banknotai: 50 Lt nominalo banknotas AF9347583, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00179-09; 50 Lt nominalo banknotas AG5551197, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00335-09; 100 Lt nominalo banknotas AB2698000, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00422-09; 100 Lt nominalo banknotas AG3177058, pateiktas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00444-09.

220Nei vienai grupei nepriklauso banknoto AD9732654, pateikto ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 55-1-00108-09, popierius (1 t. b. l. 149-155).

221Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-09 specialisto išvada Nr. 140-(314)-ISI-4438 nustatyta, kad trys rankų pirštų pėdsakai, išryškėję ant tyrimui pateikto spausdintuvo „Canon” Nr. JPYC83661, paimto 2009-12-16 kratos metu pas G. V., ( - ), Varėnos r., asmens identifikavimui tinkami. Kiti rankų pėdsakai, išryškėję ant spausdintuvo „Canon” Nr. JPYC83661, netinkami asmens identifikavimui.

222Rankų pėdsakai, išryškėję ant tyrimui pateikto cilindro formos indo su užrašu „FELLOWES", paimto 2009-12-22 apžiūrint automobilį „BMW”, v/n ( - ) netinkami asmens identifikavimui.

223Rankų pėdsakai, išryškėję ant tyrimui pateikto veidrodžio, paimto 2009-12-15 kratos metu P. K. bute, netinkami asmens identifikavimui.

224Du rankų pirštų pėdsakai (žr. nuotraukos Nr. 1, Nr. 2), išryškėję ant tyrimui pateikto spausdintuvo „Canon“ Nr. JPYC83661 yra palikti G. V. dešinės rankos nykščiu ir A. T. dešinės rankos didžiuoju pirštu.

225Vienas rankos piršto pėdsakas (žr. nuotrauką Nr. 3), išryškėjęs ant spausdintuvo „Canon“ Nr. JPYC83661 yra paliktas ne I. V., G. V., A. T., P. K., N. M., D. P., G. A. (2 t. b. l. 4-10).

226Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo metu, laikotarpyje nuo 2009-12-02 iki 2009-12-15, užfiksuoti I. V. kontaktai telefonu (Nr. ( - )) su tyrimo metu nenustatytu asmeniu (telefono Nr. ( - )) dėl netikrų pinigų pirkimo-pardavimo, t.y. jų kiekio, kainos, kokybės, pinigų perdavimo vietos (2 t. b. l. 48-59).

227Byloje nustatyta ir tai, kad dalis kaltinamųjų pagamintų, laikytų bei realizuotų netikrų pinigų, buvo išimti iš apyvartos: 2009-04-01, 50 litų nominalo banknotas Nr. AD9732654, kuriuo buvo atsiskaitoma A. A. Š. už prekes, UAB „M.” parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje; 2009-05-13, 50 litų nominalo banknotas Nr. AF9347583, kuriuo buvo atsiskaitoma O. B. už prekes, UAB „N.” parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje; 2009-06-16, 50 litų banknotas Nr. AE9512167, pateiktas V. Z.; 2009-06-19, 50 litų nominalo banknotas Nr. AE9512167, kuriuo buvo atsikaitoma G. T. už prekes, Varėnos m., prekybos centre „I.“; 2009-06-26, 100 litų nominalo banknotas Nr. AF0783921, I. S. parduotuvėje, esančioje ( - ), O. N. K. mokant už prekes; 2009-06-26, 100 litų nominalo banknotas Nr. AD4454386, UAB „A.” parduotuvėje „G.”, esančioje ( - ) k., Varėnos raj., K. G. mokant už prekes; 2009-06-29, 100 litų nominalo banknotas Nr. AD4454386, UAB „N.“ parduotuvėje „N.“, adresu ( - ), Varėna, Vl. K. mokant už prekes; 2009-06-22, 100 litų nominalo banknotu Nr. AG6386043 IĮ I. S. parduotuvėje, esančioje ( - ), O. N. K. mokant už prekes; 2009-07-01, 100 litų nominalo banknotas Nr. AF0783921, UAB „N.“ parduotuvėje „N.“, adresu ( - ), Varėna, J. U. mokant už prekes; 2009-07-04, 100 litų nominalo banknotas Nr. AD4454386, pateiktas E. L.; 2009-07-06, 100 Lt nominalo banknotas Nr. AG3857714, išimtas UAB „S.“ parduotuvėje „V.“, ( - ), Varėnos raj.; 2009-07-23, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG4208547, išimtas A. K. individualios įmonės kavinėje, adresu ( - ), Varėna; 2009-07-31, 100 Lt banknotas Nr. AG4208547 AB „SWEDBANK“, Vilniuje, mokant D. S. už paslaugas; 2009-08-21, 50 litų nominalo banknotas Nr. AG5551197, UAB „P.” parduotuvėje „C.”, esančioje ( - ), Varėna, D. K. mokant už prekes; 2009-10-11, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG3177058, išimtas A. K. individualios įmonės kavinėje, esančioje ( - ), Varėna; 2009-10-11, 100 litų kupiūra Nr. AB2698000, išimta A. K. individualios įmonės kavinėje „O.”, esančioje ( - ), Varėnoje; 2009-10-15, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG3177058, išimtas UAB „G.“ Marijampolės PPPS“ darbuotojams perskaičiavus gautus pinigus iš AB „Swedbank“, ( - ), Varėna; 2009-10-20, penki vieno šimto litų banknotai Nr. AG9029715 ir vienas 100 litų banknotas Nr. AG8846176, pateiktas A. G.; 2009-10-23, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715, pateiktas D. Dk. parduotuvėje, esančioje ( - ) Varėna, A. Ks. mokant už prekes; 2009-10-23, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715, pateiktas I. P. individualios įmonės parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėna, A. Ks. mokant už prekes; 2009-10-24, 100 litų banknotas Nr. AG9029715, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš degalinės UAB „B.“, esančioje ( - ) k., Kalvarijos sav.; 2009-10-26, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715, pateiktas Varėnos miesto centriniame pašte N. Š. mokant už paslaugas; 2009-11-04, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715, pateiktas E. Z. IĮ parduotuvėje, esančioje ( - ) k., Varėnos raj., P. K. mokant už prekes; 2009-10-04, 100 litų banknotas Nr. AB2698000, išimtas UAB „S.“, esančiame ( - ) Vilniuje; 2009-11-06, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715, pateiktas UAB „E.“ degalinėje, esančioje ( - ), Varėna, E. Kn. mokant už prekes; 2009-11-16, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG9029715, pateiktas UAB „E.“, esančioje ( - ), Vilniuje, I. Č. mokant už prekes; 2009-11-19, du 100 litų nominalo banknotai Nr. AE7294856 ir Nr. AE0767760, pateikti K. J., E. A. mokant už prekes; 2009-11-19, 50 litų banknotas Nr. AG8744879, S. V., dirbančiai pagal verslo liudijimą, nuosavame kioske, esančiame ( - ), Varėnoje, mokant už prekes; 2009-11-20, 100 litų nominalo banknotas Nr. AF6026261, pateiktas UAB „P.“ parduotuvėje ,,I.”, esančioje ( - ), Varėna, V. P. mokant už prekes; 2009-11-21, 100 litų nominalo banknotas Nr. AE7294856, perduotas R. K. ( - ) k., Matuizų sen., Varėnos raj., M. Š. mokant už nupirktą alų; 2009-11-24, 50 litų nominalo banknotas Nr. AG6702195, pateiktas UAB „M.” parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėna, A. M. mokant už prekes; 2009-11-28, 100 litų banknotas Nr. AF6026261, išimtas A. B. individualios įmonės parduotuvėje, esančioje ( - ), Varėnoje; 2009-11-28, 100 litų banknotas Nr. AG9029715, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš prekybos centro UAB „R.“, esančio ( - ), Alytuje; 2009-12-05, 50 litų nominalo banknotas Nr. AG6952687, pateiktas S. V. IĮ kioske, ( - ), Varėna, E. Kn. mokant už prekes; 2009-12-05, 100 litų nominalo banknotas Nr. AG3177058, išimtas ( - ) kaimo parduotuvėje, Varėnos rajone, išimtu; 2009-12-07, 42 vienetai 100 litų banknotų Nr. AD8529274, septyni 100 litų banknotai Nr. AG2827349, vienas 100 litų banknotas Nr. AE6158563, išimti taikant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus; 2009-12-11, 100 litų banknotas Nr. AF6026261, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš Nordea Bank, UAB „L.S.“ D0437, esančio Vilniuje, ( - ); 2009-12-11, 100 litų banknotas Nr. AF6026261, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš AB SEB banko, Vilnius, esančio ( - ), Vilniuje; 2009-12-11, 100 litų banknotas Nr. AF6026621, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš SEB banko, esančio ( - ), Vilniuje; 2009-12-11, 100 litų banknotas Nr. AF6026621, išimtas „Nordea Bank Finliand PLC Lietuvos skyrius“ darbuotojams perskaičiuojant pinigus, gautus iš UAB „E.“, esančios ( - ), Vilniuje; 2009-12-11, 100 litų banknotas Nr. AE0767760, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš prekybos centro UAB „P“., „C.“, esančio ( - ), Vilniuje; 2009-12-11, 100 litų banknotas Nr. AG9029715, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš AB SEB bankas ( - ), Vilniuje; 2009-12-14, 100 litų banknotas Nr. AG4208547, išimtas „Nordea bank Lietuva“ saugykloje, Vilniuje, darbuotojams inkasuojant pinigus išimtas; 2009-12-15, 100 litų banknotas Nr. AF6158563, šeši 100 litų banknotai Nr. AG859184, vienas 100 litų banknotas Nr. AG6147195, du 50 litų banknotai Nr. AG6952687, rasti ir paimti kratos P. K. bute, ( - ), Varėnoje, metu; 2010-01-12, 100 litų banknotas Nr. AF6026261, išimtas UAB „G.“ darbuotojams perskaičiuojant gautus pinigus iš UAB „Gl“.

228Taigi iš surinktų, ištirtų ir įvertintų įrodymų daroma išvada, kad P. K. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 2 dalies, epizode dėl netikrų 52 vienetų 100 litų nominalo pinigų pagaminimo, bendrininkaujant su I. V. ir A. T., bei, P. K. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 1 dalies epizode dėl netikrų 8 vienetų 100 litų nominalo ir dviejų 50 litų nominalo pinigų laikymo, turi būti perkvalifikuota į BK 213 straipsnio 1 dalį, kadangi jis, tęstiniais veiksmais, 2009 m. gruodžio mėnesio pradžioje, savo bute adresu, ( - ), Varėnos mieste, bendrais veiksmais su I. V. ir A. T. pagamino, kaip jau aukščiau minėta, netikrus 52 vienetus 100 litų nominalo Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus, bei, I. V. prašymu, laikotarpyje nuo 2009 m. gruodžio mėnesio pradžios iki 2009-12-15, 23.25 val., dalį netikrų pinigų, t.y. 8 vienetus 100 litų nominalo ir du vienetus 50 litų nominalo banknotus, laikė.

229A. T. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 2 dalies, epizode dėl netikrų 52 vienetų 100 litų nominalo pinigų pagaminimo, bendrininkaujant su I. V. ir A. T., taipogi, kaip ir P. K. veika, turi būti perkvalifikuota į BK 213 straipsnio 1 dalį.

230Tuo tarpu I. V. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 2 dalies, epizode dėl laikotarpyje nuo 2009 m. pavasario iki 2009 m. gruodžio mėnesio netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų: 50 vienetų 100 litų nominalo banknotų ir 11 vienetų 50 litų nominalo banknotų pagaminimo savo namuose, Varėnos rajone, ( - ); dėl 2009 gruodžio mėnesio pradžioje, netikrų 52 vienetų 100 litų nominalo pinigų, bendrininkaujant su P. K. ir A. T., pagaminimo, Varėnos mieste, ( - ), P. K. bute, I. V. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 1 dalies, epizode dėl laikotarpyje nuo 2009-06-22 iki 2009 m. gruodžio mėnesio netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų: 8 vienetų 100 litų nominalo ir vienos 50 litų nominalo banknotų realizavimo atitinkamai O. N. K., K. G., E. Ks. ir I. K., E. A. (Č.) ir I. K., P. K. ir I. K., E. Ks. ir B. B., bei, I. V. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 1 dalies, epizode dėl 2009-12-06, apie 15.00 val., 42 vienetų 100 litų nominalo banknotų Nr. AD8529274, septynių vienetų 100 litų nominalo banknotų Nr. AG2827349 ir vieno 100 litų nominalo banknotą Nr. AE6158563 realizavimo už 500 lt, prie 77 kilometrinio kelio ženklo Vilnius-Varėna-Gardinas, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, perkvalifikuoti į BK 213 straipsnio 2 dalį, kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką, kadangi sprendžiant iš bylos duomenų, I. V. inkriminuotos veikos – netikrų pinigų gaminimas ir jų realizavimas, sudaro vienos ir tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos sudėtines dalis ir jas jungia vieninga tyčia (kasacinė byla Nr. 2K-7-48/2012). Analogiškai vertinami ir P. K. veiksmai.

231Tuo tarpu BK 213 straipsnio 2 dalyje nurodytas šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis – didelis netikrų pinigų kiekis, nustatomas kiekvienoje byloje atsižvelgiant ne tik į pagamintų, laikytų ar realizuotų netikrų banknotų kiekį, bet ir į jų nominalią vertę. Nustatant šį požymį reikšmingas ir pagamintų netikrų pinigų panašumas į tikrus, kurį lemia panaudota įranga, technologija, žaliavų pobūdis, bei kitos aplinkybės.

232Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis I. V. laikotarpyje nuo 2009 m. pavasario iki gruodžio mėnesio pradžios, t.y 2009-12-06, vienas ir veikdamas bendrininkų grupe su P. K. bei A. T., pagamino didelį kiekį – 102 vienetus 100 litų ir 11 vienetų 50 litų netikrų banknotų, kurių nominali vertė 10750 litų, ir realizavo 57 vienetus 100 litų ir vieną 50 litų netikrų banknotų, kurių nominali vertė 5750 lt. Kadangi netikrų pinigų pagaminimas, įgijimas, laikymas ar realizavimas yra alternatyvios, savarankiškos veikos, todėl bet kurios nors iš jų padarymas reiškia, kad padaryta baigta veika, numatyta BK 213 straipsnyje. Vadinasi I. V. pagamintų 102 netikrų 100 litų ir 11 netikrų 50 litų nominalo banknotų nominali vertė – 10750 litų yra pakankama, kad netikrų pinigų kiekis būtų pripažintas dideliu ir esant kitiems sudėties požymiams I. V. veiksmus kvalifikuoti pagal BK 213 straipsnio 2 dalį.

233Tuo tarpu kitų kaltinamųjų, t. y. P. K. ir A. T. padarytus nusikalstamus veiksmus taip vertinti, negalima. Byloje nustatyta, kad kaltinamieji P. K. ir A. T., bendrininkaudami su I. V., 2009 m. gruodžio pradžioje, pagamino 52 vienetus 100 litų netikrų banknotų, kurių nominali vertė 5200 lt. Be to, P. K., 8 vienetus 100 litų ir du vienetus 50 litų netikrų banknotų, kurių nominali vertė 900 litų, iki 2009-12-15, 23.25 val., laikė savo bute. Byloje nustatyta ir tai, kad šie netikri pinigai buvo pagaminti nenaudojant sudėtingos jų gamybos įrangos bei specialių tikrų pinigų gamybos procese naudojamų medžiagų ar technologijų. Pinigai buvo spausdinami paprastu rašaliniu spausdintuvu, ant paprasto popieriaus, išpjaustomi bei apkarpomi, naudojant žirkles, peilius, veidrodį, liniuotę, apipurškiami plaukų laku. Pažymėtina ir tai, kad neretai, dėl netikrų pinigų prastos kokybės, jų nepavykdavo realizuoti. Visos šios aplinkybės leidžia pripažinti, kad kaltinamųjų P. K. ir A. T. pagamintas bendrais veiksmais su I. V. netikrų pinigų kiekis, negali būti vertinamas dideliu, pašalinant iš kaltinimo P. K. inkriminuotą 8 vienetų 100 litų ir dviejų vienetų 50 litų nominalo netikrų banknotų įgijimą, o I. V. – jų realizavimą.

234Taipogi nepasitvirtino kaltinimas, pareikštas N. M. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį, epizode dėl didelio kiekio - 50 vienetų 100 litų nominalo netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų realizavimo bendrininkaujant su I. V., padaryto 2009-12-06, apie 14.00-15.00 val., prie 77 kilometrinio kelio ženklo Vilnius-Varėna-Gardinas.

235N. M. jam inkriminuojamas aplinkybes pagal šį kaltinimą neigia. Jo poziciją patvirtina ir kaltinamasis I. V., teigdamas, kad 2009-12-06, apie 14.00-15.00 val., į sutartą su pinigų pirkėju vietą prie 77 kilometrinio kelio ženklo, Vilnius-Varėna-Gardinas, kur jis realizavo 50 vienetų 100 litų nominalo netikrų pinigų, N. M. jo automobiliu „BMW 318“, v/n ( - ) nevežė. Tą kartą jis į minėtą vietą atėjo pėsčiomis.

236Tokių kaltinamųjų N. M. ir I. V. parodymų paneigti byloje surinktais įrodymais negalima. Tokiu būdu vadovaujantis tuo, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ir spėjimais, o visos abejonės vertintinos kaltinamojo naudai, N. M. iš kaltinimo, numatyto BK 213 straipsnio 2 dalyje, 2009-12-06 epizode dėl didelio kiekio - 50 vienetų 100 litų nominalo netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų realizavimo, būti išteisintas, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

237Tuo tarpu kaltinamųjų P. K. ir A. T. parodymai, kuriais šie neigia kartu su I. V., P. K. bute, 2009 m. gruodžio pradžioje, gaminę netikrus pinigus, vertinami kritiškai, kaip gynybos pozicija siekiant sušvelninti atsakomybę, o I. V. siekiant tai padėti padaryti, ir atmetami. Pastarųjų nurodytas aplinkybes paneigia ikiteisminio tyrimo metu už-fiksuoti P. K. parodymai, kurių objektyvumu netikėti nėra pagrindo, nes juos vienu ar kitu aspektu pagrindžia ir kiti byloje surinkti įrodymai: kaltinamojo G. V. parodymai, kratos metu užfiksuoti duomenys, daktiloskopinio tyrimo metu ant netikrų pinigų, spausdintuvo „Canon“ rasti ne tik kaltinamojo I. V., bet ir kaltinamųjų P. K. bei A. T. rankų pirštais palikti pėdsakai.

  1. epizodas. Neteisėtas S. Vn. asmens tapatybės kortelės laikymas.

238N. M., 2009 m. spalio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, kaip užstatą už skolą paėmęs S. Vn. asmens tapatybės kortelę Nr. 11221969, neturėdamas teisėto pagrindo ją laikė iki 2009-12-15, 23.02 val., kol automobilio BMW 318, v/n ( - ) stovinčio prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Varėnos m., kratos metu, dėtuvėje ją rado ir paėmė policijos pareigūnai.

239Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009 metais, galimai spalio mėnesį, S. Vn. paprašė nuvežti jį į Santariškių ligoninę, Vilniuje. Jis turėjo parsivežti vaiką. Kai pastarąjį nuvežė į Santariškes, šis pasakė, kad neturi pinigų susimokėti už benziną. Pinigus žadėjo atiduoti, kai gaus pašalpą. S. Vn. su vaiku ir sugyventine jis parvežė atgal, į ( - ) kaimą. Šis kaip užstatą jam paliko savo asmens tapatybės kortelę, kuri ir buvo rasta automobilyje kratos metu.

240Apklaustas nukentėjusiuoju S. Vn. parodė, kad 2009 m. spalio mėnesį, tikslios datos neprisimena, reikėjo jam parsivežti žmoną su vaiku iš ligoninės. Varėnoje sutikęs kaltinamąjį N. M., pravarde „G.“, paprašė nuvežti jį į Vilnių. Kadangi jis tuo metu neturėjo pinigų, kaip užstatą, kad už kelionę sumokės po mėnesio, gavęs socialinę pašalpą, N. M. paliko savo asmens tapatybės kortelę. N. M. jį nuvežė į Vilnių, Santariškių ligoninę, ir su žmona bei vaiku, parvežė atgal. Kadangi praėjus mėnesiui jis pinigų vis neturėjo, asmens tapatybės kortelės iš N. M., neatsiėmė. Po to, jį iškvietė tyrėja ir asmens tapatybės kortelę gražino.

241Kratos metu, prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Varėnos m., automobilio BMW 318, v/n ( - ) stovinčio prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Varėnos m., kratos metu, dėtuvėje buvo rasta, paimta ir kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, apžiūrėta S. Vn. asmens tapatybės kortelė Nr. 11221969 ( 9 t. b.l. 19-20, 21-22).

242Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad kaltinamojo N. M. veikos kvalifikacija pagal BK 302 straipsnio 1 dalį yra teisinga, kadangi N. M. padaryta veika pagal faktines aplinkybes visiškai atitinka šio nusikaltimo subjektyviuosius ir objektyviuosius požymius. Tai, kad S. Vn. asmens tapatybės kortelę, kaltinamasis pasiliko kaip užstatą, kas užtraukia administracinę atsakomybę, numatytą ATPK 204 straipsnyje ir leidžia pašalinti iš kaltinimo vieną iš alternatyvių N. M. inkriminuotų veiksmų – šio dokumento įgijimą, nepašalina baudžiamosios atsakomybės už jos laikymą, kadangi N. M., kaip nustatyta bylos medžiaga, šį dokumentą tam tikrą laiką, t.y. nuo 2009 m. spalio iki gruodžio 15 d., 23.02 val., laikė savo žinioje, neturėdamas tam teisėto pagrindo.

2436 epizodas. G. V. disponavimas psichotropine medžiaga

244G. V. neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, o būtent: laikotarpyje nuo 2009 m. gruodžio 13 d. iki 2009 m. gruodžio 15 d., 22.45 val., bute adresu ( - ), Varėnoje, neturėdamas tikslo platinti neteisėtai laikė du plastikinius užspaudžiamus maišelius su baltos spalvos milteliais po 0,893 g ir 0,802 g, viso 1,695 g, kurių sudėtyje buvo 0,203 g (12,0%) metamfetamino, bei 3 ml talpos švirkštą su 1,5 ml gelsvos spalvos skysčiu, kurio sudėtyje buvo 0,081 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, t.y. viso 0,284 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, kurį kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

245Apklaustas kaltinamuoju G. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad amfetaminą jis pradėjo vartoti galimai nuo 2007-2008 metų, tačiau tai darė epizodiškai. 2009 metais, galimai gruodžio 13 d., Vilniuje, čigonų tabore, jis savo reikmėm įsigijo nedidelį kiekį psichotropinės medžiagos, t.y. maždaug 5 gramus amfetamino. Už gramą mokėjo po 20-30 lt. Laikotarpyje nuo įsigijimo iki 2009-12-15, jis buvo suvartojęs maždaug 3 gramus, likusi dalis jo įsigyto amfetamino buvo surasta kratos jo bute adresu ( - ), Varėnoje, metu. Ši psichotropinė medžiaga buvo rasta pas jį kambaryje ant fotelio. Taipogi buvo rastas ir švirkštas su atskiestu amfetaminu. Jį buvo pasiruošęs susileisti sau, tačiau nespėjo, nes atvyko policija.

246Kaltinamojo G. V. kaltė, be jo parodymų, įrodyta bylos medžiaga.

247Kratos, atliktos G. V. gyvenamojoje vietoje ( - ), Varėnoje, metu, kambaryje, ant fotelio, buvo rasta celofaninė pakuotė, kurioje buvo du pakeliai su baltos spalvos milteliais, 3 ml švirkštas su gelsvos spalvos skysčiu. Piniginėje - vienas celofaninis maišelis su baltos spalvos milteliais (10 t. b. l. 39-40).

248Atlikus tyrimą nustatyta, kad baltos spalvos miltelių iš 2 vnt. juodos spalvos lipniomis juostomis apklijuotų bespalvių plastikinių užspaudžiamų maišelių, kurie buvo supakuoti į bespalvį plastikinį užspaudžiamą maišelį (vokas Nr. 4), rastų kratos, atliktos 2009-12-15 metu pas G. V., adresu ( - ), Varėnoje, metu, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga - metamfetaminas, kurio masė yra 0,203 g. Gelsvos spalvos skysčio iš vienkartinio 3 ml talpos švirkšto su adata, kuri uždengta plastikiniu gaubteliu (vokas Nr. 5), rasto kratos, atliktos 2009-12-15 metu pas G. V., adresu ( - ), Varėnoje, metu, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga - metamfetaminas, kurio masė yra 0,081g (10 t. b. l. 45-50).

249Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad kaltinamojo G. V. veikos kvalifikacija pagal BK 259 straipsnio 1 dalį yra teisinga, kadangi jis, laikotarpyje nuo 2009-12-13 iki 2009-12-15, 22.45 val., bute adresu ( - ), Varėnoje, neturėdamas tikslo platinti, neteisėtai laikė 0,284 g psichotropinės medžiagos metamfetamino.

250Tokią išvadą leidžia daryti ne tik paties kaltinamojo G. V. parodymai, bet ir šiuos jo parodymus patvirtinantys kiti įrodymai, t. y. kratos protokolas, kuriame užfiksuotas psichotropinės medžiagos radimo faktas ir vieta, specialisto išvada, kuria nustatyta pas G. V. rastos psichotropinės medžiagos rūšis – metamfetaminas, jo kiekis, rastas švirkštas su atskiestu, t. y. paruoštu vartoti metamfetaminu, kas visete leidžia daryti išvadą, kad G. V., pas jį bute rastą psichotropinę medžiagą - metamfetaminą neteisėtai laikė, neturėdamas tikslo jos platinti.

2517 epizodas. I. V. disponavimas psichotropinėmis medžiagomis

252I. V., neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti, o būtent: 2009 m. gruodžio 16 d., 01.00 val., savo medžiaginėje mėlynos spalvos piniginėje, neturėdamas tikslo platinti, laikė psichotropinę medžiagą - du plastikinius užspaudžiamus maišelius su 5,064 g baltos spalvos milteliais, kurių sudėtyje buvo 0,944 g (18,6%) psichotropinės medžiagos metamfetamino.

253Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad narkotines medžiagas jis vartoja nuo 2002 metų, ir kuo toliau, tuo dažniau. Todėl ir amfetaminą, kuris buvo rastas jo asmens kratos metu, buvo įsigijęs sau.

254I. V. kaltė, be jo paties parodymų, įrodyta bylos medžiaga.

255I. V. asmens kratos metu, tarpe kitų daiktų buvo rastas ir paimtas baltos spalvos polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliai (vokas Nr. 1), švirkštas, du polietileniniai maišeliai su baltos spalvos miltelių pėdsakais (11 t. b. l. 4-5).

256Atlikus tyrimą nustatyta, kad baltos spalvos miltelių iš 2 vnt. vienas į kitą įdėtų bespalvių plastikinių užspaudžiamų maišelių (vokas Nr.1), rastų ir paimtų I. V. asmens kratos metu, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga - metamfetaminas, kurio masė yra 0,944 g. Ant dviejų bespalvių plastikinių užspaudžiamų maišelių (vokas Nr. 2) ir 2 ml talpos vienkartinio švirkšto be adatos (vokas Nr. 3), rastų ir paimtų I. V. asmens kratos metu, vidinių paviršių rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai (10 t. b. l. 45-50).

257Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad kaltinamojo I. V. veikos kvalifikacija pagal BK 259 straipsnio 1 dalį yra teisinga, kadangi jis, 2009-12-16, 01.00 val., medžiaginėje mėlynos spalvos piniginėje neteisėtai, neturėdamas tikslo platinti laikė du plastikinius užspaudžiamus maišelius su 5,064 g baltos spalvos milteliais, kurių sudėtyje buvo 0,944 g (18,6%) psichotropinės medžiagos metamfetamino.

258Pas kaltinamąjį I. V. asmens kratos metu rastos plasitikiniuose maišeliuose psichotropinės medžiagos – metamfetamino kiekis, 2 ml talpos vienkartinis švirkštas be adatos, ant kurio paviršių taipogi buvo fiksuoti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai, vertinant tai pastarojo parodymų kontekste, leidžia daryti išvadą, kad metamfetaminą I. V. neteisėtai laikė savo reikmėms.

259Kaltinimai, kurie nepasitvirtino

2601 epizodas. Dėl neteisėto D. D. vairuotojo pažymėjimo įgijimo ir laikymo.

261P. K. kaltinamas tuo, kad neturėdamas teisėto pagrindo įgijo ir laikė fizinio asmens dokumentą, o būtent: jis, 2008 m. rugsėjo mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, nenustatytomis aplinkybėmis, Varėnos mieste, neturėdamas teisėto pagrindo įgijo D. D. asmens dokumentą - vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), kurį neturėdamas teisėto pagrindo laikė savo bute ( - ), Varėnoje, iki 2009-12-15, 23.25 val., kol kratos metu jį surado ir paėmė policijos pareigūnai, t.y. padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje.

262Apklaustas kaltinamuoju P. K. kaltu neprisipažino ir parodė, kad aplinkybių, kuriomis pas jį bute atsirado D. D. vairuotojo pažymėjimas, nežino. Jį tiesiog kratos metu ant spintos rado policija. Iki tol jis šio pažymėjimo nematė ir nežinojo, kad toks dokumentas pas jį namuose yra. Kas jį galėjo padėti ant spintos, nežino. Nurodė, kad pas jį į namus ateidavo daug pažįstamų, kurie mokėsi profesinėje mokykloje. Todėl daro prielaidą, kad jie galbūt tą dokumentą buvo radę. D. D. jis taipogi pažįsta iš matymo, nes ši dirbo Varėnos ( - ) mokyklos bendrabučio, kuriame jis 2009 m. pradžioje gyveno, ( - ).

263Tokios kaltinamojo P. K. gynybinės pozicijos objektyviai paneigti byloje surinkta medžiaga, negalima.

264Apklausta nukentėjusiąja D. D. parodė, kad nuo 2008 metų ji dirba Varėnos ( - ) mokykloje, ( - ). Į šios mokyklos bendrabutį buvo priimtas gyventi ir kaltinamasis P. K., kuris po pusmečio, iš bendrabučio buvo pašalintas. 2009 m. rugsėjo mėnesį, kai ji pasigedo savo vairuotojo pažymėjimo, P. K. bendrabutyje jau nebegyveno.

265Vairuotojo pažymėjimą, nukentėjusiosios teigimu, ji visuomet laikydavo piniginėje. Kad neturi vairuotojo pažymėjimo ji pastebėjo 2009-09-14 „L.“ degalinėje. Tuomet ji grįžo į namus, po to apvažiavo visus taškus, kuriuose tą dieną lankėsi. Neatsiradus pažymėjimui, ji kreipėsi į VĮ REGITRĄ. 2009-09-28 jai buvo išduotas naujas vairuotojo pažymėjimas. Kaip ir prie kokių aplinkybių dingo jos vairuotojo pažymėjimas, nežino, mano, kad jį pametė.

266Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad 2009 m. rudenį, tarp ( - ) miško ir ( - ) Varėnos rado D. D. vairuotojo pažymėjimą. Pažymėjimą pasiėmė, norėdamas paklausti gal kas nors pastarąją pažįsta. Paklausė vieno, kito, ir taip jį kišenėje su savimi nešiojosi. Kadangi jis slapstėsi nuo policijos pareigūnų, tam kad nesinešioti, nieko P. K. nepasakęs, šį pažymėjimą užmetė pas jį namuose ant spintos. Jam tai nebuvo reikšmingas dalykas.

267Kratos, atliktos 2009-12-15 P. K. bute, esančiame ( - ), Varėnoje, tarpe kitų daiktų, kambaryje ant spintos, buvo rastas ir paimtas D. D. vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), kuris, kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui, apžiūrėtas ir pridėtas prie bylos medžiagos (8 t. b. l. 189-190, 9 t. b.l. 21-22).

268Taigi analizuojant byloje surinktus įrodymus, t.y. nukentėjusiosios D. D., kaltinamojo P. K. parodymus bei kratos protokole užfiksuotus duomenis, objektyviai nustatyta tik tai, kad D. D. savo vairuotojo pažymėjimo, kurį laikydavo piniginėje, pasigedo 2009-09-14, bei, kad jos vairuotojo pažymėjimas buvo rastas 2009-12-15, kratos, atliktos P. K. bute, esančiame ( - ), Varėnoje. Nustatyta ir tai, kad tuo metu, kai D. D. pasigedo vairuotojo pažymėjimo, kaltinamasis P. K. Varėnos ( - ) mokyklos bendrabutyje, kuriame nukentėjusioji dirbo ( - ), nebegyveno. Gi P. K., sprendžiant iš jo parodymų, aplinkybių, kuriomis pas jį bute ant spintos atsirado D. D. vairuotojo pažymėjimas, nežino, šio pažymėjimo nematė ir iki kratos, atliktos jo bute, nežinojo, kad toks dokumentas pas jį namuose yra. Šių pastarojo parodymų objektyviai paneigti bylos medžiaga negalima, juolab, kad bylą nagrinėjant teisme, I. V. parodė, kad 2009 m. rudenį radęs D. D. pažymėjimą, ir, nenorėdamas jo nešiotis su savimi, nes šio teigimu, jis slapstėsi nuo pareigūnų (laikotarpyje nuo 2009-01-12 iki 2010-01-12 buvo paskelbtas atsargus I. V. asmens patikrinimas, 11 t. b.l. 120-121), nieko nepasakęs P. K., nes tai jam nebuvo reikšminga, D. D. vairuotojo pažymėjimą užmetė pas jį namuose ant spintos. Šių kaltinamojo I. V. nurodytų aplinkybių taipogi negalima paneigti.

269Tuo tarpu kaltė, padarius BK 302 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, gali pasireikšti tik tiesiogine tyčia, t. y. nustačius, kad kaltininkas supranta, kad neturėdamas teisinio pagrindo įgyja ir laiko dokumentą, kaip kad inkriminuota P. K., D. D. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), ir nori taip elgtis. Tačiau tokių aplinkybių objektyviai nenustatyta. Tokiu būdu vadovaujantis tuo, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ir spėjimais, ir visos abejonės vertintinos kaltinamojo naudai, P. K. iš kaltinimo, numatyto BK 302 straipsnio 1 dalyje turi būti išteisintas, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

2702 epizodas. Dėl neteisėto D. Kk. asmens tapatybės kortelės, A. F. vairuotojo pažymėjimo ir I. B. asmens tapatybės kortelės ir vairuotojo pažymėjimo įgijimo ir laikymo.

271N. M. kaltinamas tuo, kad jis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir laikė fizinio asmens dokumentą, o būtent: 2009 m. liepos mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje ir nenustatytomis aplinkybėmis, neturėdamas teisėto pagrindo įgijo ir iki 2009-12-15, 23.02 val., savo namuose ( - ), Varėnoje laikė D. Kk. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje.

272Be to, N. M. kaltinamas tuo, kad jis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir laikė fizinio asmens dokumentą, o būtent: 2009 m. rugsėjo mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliau nenustatytoje vietoje ir nenustatytomis aplinkybėmis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir iki 2009-12-15, 23.02 val., savo namuose ( - ), Varėnoje, laikė A. F. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), t.y. kaltinamas, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje.

273N. M. kaltinamas tuo, kad jis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir laikė fizinio asmens dokumentą, o būtent: 2009 m. spalio mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliau nenustatytoje vietoje ir nenustatytomis aplinkybėmis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir iki 2009-12-15, 23.02 val., savo namuose ( - ), Varėnoje, laikė I. B. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) ir jo vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje.

274Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009 m. gruodžio mėnesį, maždaug savaitę iki kratos, į jo namus ( - ), Varėnoje, buvo atėjęs I. V. ir, kadangi kažkur važiavo, paprašė laikinai palaikyti jo daiktus. Grįždamas žadėjo pasiimti. I. V. palikti daiktai buvo susukti į kažkokį ryšulį. Šį ryšulį jis, o gal ir pats I. V. padėjo kambaryje ant spintos. Kad tame ryšulyje yra kitų asmenų dokumentai, pamatė tik tuomet, kai juos kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

275Šių kaltinamojo N. M. parodymų negalima objektyviai paneigti bylos medžiaga.

276Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad jis pas N. M. buvo palikęs kitų asmenų dokumentus, t. y. dvi-tris asmens tapatybės korteles, teises.

277Apklaustas nukentėjusiuoju D. Kk. parodė, kad 2009 m. vasarą, jis pametė savo asmens tapatybės kortelę. Mano, kad tai galėjo būti per grybų šventę, Varėnoje. 2009-08-07 jam buvo išduota nauja asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ). Prašyme išduoti naują asmens tapatybės kortelę jis taipogi nurodė, kad turėta asmens tapatybės kortelė dingo neaiškiomis aplinkybėmis. Kad jo dingusi asmens tapatybės kortelė yra surasta, jis sužinojo iš policijos pareigūnų. Kaltinamųjų nepažįsta.

278Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusiuoju A. F. parodė, kad jis N. M. nepažįsta. Varėnos mieste nebuvęs. 2009-09-20 ar 2009-09-21, jis Vilniuje, ( - ) prospekte buvo palikęs savo automobilį. Atėjęs prie automobilio rado išdaužtą automobilio stiklą ir iš salono pavogtus dokumentus: vairuotojo pažymėjimą, automobilio registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną, kurie buvo piniginėje. Dėl šio fakto jis kreipėsi į Vilniaus m. policiją. Kadangi pavogti dokumentai neatsirado, jis išsiėmė kitą vairuotojo pažymėjimą (2 t. b. l. 105).

279Apklaustas nukentėjusiuoju I. B. parodė, kad nei kaltinamojo N. M., nei kitų kaltinamųjų, jis nepažįsta. 2009-10-10, apie 12.00-13.00 val., jis buvo parduotuvėje „I.“, pirko laikraštį. Į parduotuvę ir atgal ėjo pėsčiomis, nuo ( - ) iki ( - ) gatvės, Vilniuje. Grįžęs į namus pastebėjo, kad neturi piniginės. Piniginėje buvo jo asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, a/m registracijos liudijimas banko kortelės ir kažkiek pinigų. Banko korteles užblokavo ir kreipėsi į policiją. Po kurio laiko jam buvo pranešta, kad jo asmens tapatybės kortelė ir dar kažkas iš dokumentų atsirado Varėnoje.

280Kratos, atliktos N. M. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), Varėnos m., metu, 2009-12-15, tarpe kitų daiktų, kambaryje, ant spintos buvo rastas ir paimtas iš laikraščio, apvyniotas lipnia juosta, popierinis ryšulėlis, kurio viduje buvo sudėti dokumentai: I. B. vardu išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) ir jo asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), A. F. vardu išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), D. Kk. asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), kurie kaip daiktai turintys reikšmės tyrimui, apžiūrėti ir pridėti prie bylos medžiagos (9 t. b.l. 19-20, 21-22).

281Taigi iš byloje užfiksuotų nukentėjusiųjų D. Kk., A. F. ir I. B. parodymų bei kratos protokolo nustatyta tik tai, kad pastarieji vienomis ar kitomis aplinkybėmis prarado savo dokumentus, kurie buvo rasti 2012-12-15, 23.02 val., kratos, atliktos N. M. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), Varėnos m., metu. Tačiau, sprendžiant iš kaltinamojo N. M. parodymų, šis bet kokias savo sąsajas su jam inkriminuotų dokumentų įgijimu bei jų laikymu, nuosekliai neigia, tvirtindamas, kad juos, pas pastarąjį bute, susuktus į ryšulį, 2009 m. gruodžio mėnesį, maždaug savaitę iki kratos, paliko I. V. Kad tame ryšulyje buvo kitų asmenų dokumentai, pamatė tik tuomet, kai juos kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai. Kaltinamojo N. M. nurodytas aplinkybe, bylos nagrinėjimo teisme metu patvirtino ir kaltinamasis I. V. Gi dokumentų radimo aplinkybės: vieta, pakuotė, neleidžia objektyviai paneigti šių kaltinamųjų parodymų.

282Tuo tarpu kaltė, padarius BK 302 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kaip jau buvo minėta, gali pasireikšti tik tiesiogine tyčia, t. y. nustačius, kad kaltininkas supranta, jog jis neturėdamas teisinio pagrindo įgyja ir laiko dokumentą, kaip kad inkriminuota N. M., ir nori taip elgtis. Tačiau tokių aplinkybių objektyviai nenustatyta. Tokiu būdu vadovaujantis tuo, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ir spėjimais, o visos abejonės vertintinos kaltinamojo naudai, N. M. iš kaltinimų, numatytų BK 302 straipsnio 1 dalyje, epizoduose dėl neteisėto D. Kk. asmens tapatybės kortelės, A. F. vairuotojo pažymėjimo ir I. B. asmens tapatybės kortelės bei vairuotojo pažymėjimo įgijimo ir laikymo, būti išteisintas, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

2833 epizodas. Dėl specialios medžiagos netikriems pinigams gaminti įgijimo.

284I. V. kaltinamas tuo, kad jis įgijo specialiąsias medžiagas netikriems pinigams gaminti, o būtent: 2009 metų vasarą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, turėdamas tikslą gaminti netikrus pinigus, ( - ), Varėnoje, nupirkęs, iš A. Č. per tris kartus įgijo specialiąsias medžiagas - popierių su skiriamaisiais vandens ženklais: „Vyčiu ir LR“, netikrų pinigų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių 50 litų ir 100 litų nominalo banknotų gaminimui, t.y. kaltinamas šiais savo veiksmais padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje.

285Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad popierių su vandens ženklais, jis gavo iš savo pusbrolio A. Č., 2008 m. žiemą. Šis popierius buvo kiek tamsesnis, jame buvo Vytis ir LR raidės. Vėliau, 2009 metais, popierių iš A. Č. jis ėmė galimai tris – keturis kartus. Tuo laikotarpiu jis A. Č. atidavinėjo skolą, o šis jam duodavo popieriaus. Popierių A. Č. jam duodavo dykai.

286Apklaustas liudytoju A. Č. parodė, kad 2004-2007 metais jis buvo ( - ). 2006 metais, būstinėje, kažkas jam padavė popierių su vandens ženklais, kurį jis laikė savo namuose iki 2009 metų vasaros. Iš to popieriaus jie darydavo taikinukus, kai važiuodavo ( - ) į varžybas. Vasarą pas jį atėjo antros eilės pusbrolis I. V. Jis tuo metu tvarkėsi stalčius, dėliojosi knygas. I. pamatęs popierių, kurį jis buvo parsinešęs iš ( - ), jo paprašė. Neįtardamas nieko blogo, davė. Praėjus kokiems trims mėnesiams I. vėl atėjo ir vėl paprašė to popieriaus. Tada pagalvojo, kad I. su juo kažką daro, tačiau šis nesakė ką. I. vėl davė pluoštelį ir sakė, kad reikės sumokėti. Po kurio laiko I. jam davė 300 litų. Po to, dar du kartus I. ėmė popieriaus, paskutinį kartą – 2009 metų gruodžio pradžioje. Minimu laikotarpiu jis iš I. V. viso gavo apie 800 litų. Tačiau taip buvo gražinta I. V. skola jam, nes šis jo vardu buvo paėmęs 900 litų kreditą ir jo nesugrąžino. Kreditą padengė A. Č. motina. Todėl popierių I. V. jis davė su sąlyga, kad šis sugrąžins skolą. I. pas jį ateidavo vienas. Apie tai, kad I. iš jo gauto popieriaus gamino netikrus pinigus sužinojo policijoje.

287Apklaustas liudytoju K. P. parodė, kad jis yra Varėnos ( - ). Liudytojas A. Č. buvo ( - ) narys. Jų ( - ) yra visuomeninė organizacija, todėl patys save išlaiko. Jiems buvo reikalingas popierius rašymui, taikiniams piešti. Todėl šį popierių kažkas buvo atnešęs į ( - ) namus. Šis popierius jų ( - ) nebuvo apskaitomas, jis buvo laikomas, kaip makulatūra.

288Daiktų, dokumentų pateikimo metu, liudytojas K. P. savo iniciatyva pateikė tyrimui lapą popieriaus su Gediminaičių stulpų vandens ženklais (2 t. b. l. 152-153).

289Iš Valstybės dokumentų Technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos 2010-03-15 raštu Nr. 7-206 pateiktos informacijos matyti, kad Tarnyba tapataus ar panašaus pavyzdžio atsiųstajam popieriui su vandens ženklu, ištyrus ir sulyginus su Tarnyboje saugomais specialiojo popieriais pavyzdžiais, neturi. Specialiųjų medžiagų pavyzdžiai yra privalomai užregistruojami Specialiojo popieriaus registre ir saugomi Tarnyboje. Varėnos rajono ( - ) kaime esanti spaustuvė nėra saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos turėtoja, ji nėra teisės aktų įpareigota informuoti Tarnybą apie gamyboje naudojamas medžiagas (2 t. b. l. 155-156).

290Tokiu būdu įvertinus aukščiau išdėstytus ir ištirtus įrodymus, daroma išvada, kad kaltinamasis I. V. šiame epizode nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 213 straipsnio 1 dalyje požymių ir dėl to turi būti išteisintas (BPK 303 str. 5 d. 1 p.). Šio nusikaltimo dalyku gali būti tik specialiosios medžiagos netikriems pinigams gaminti, t.y. specialūs dažai, specialus popierius ir kitos medžiagos, naudojamos pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti, kaip hologramos, kinegramos ir pan., skirtos technologiškai apsaugoti pinigus ar vertybinius popierius nuo jų klastojimo. Gi I. V. įgytas iš liudytojo A. Č. popierius, iš kurio šis gamino netikrus pinigus, sprendžiant iš Valstybės dokumentų Technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pateiktos informacijos, specialaus popieriaus požymių neturi ir nėra nagrinėjamo nusikaltimo dalyku.

2914 epizodas. Dėl netikrų pinigų įgijimo, laikymo ir realizavimo S. V..

292A. T. kaltinamas tuo, kad jis, 2009 m. lapkričio 19 d., Varėnos mieste, iš I. V. įgijo netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius pinigus - vieną netikrą 50 litų nominalo banknotą Nr. AG8744879, atspausdintą ne pagal litų spausdinimo reikalavimus ir pagamintą rašaliniu spausdintuvu, jį laikė, kol tą pačią dieną Varėnos mieste, ( - ), prie gyvenamojo namo Nr. ( - ) esančiame kioske, mokėdamas už prekes, realizavo S. V., t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje.

293Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2009 m. lapkričio mėnesį, Varėnos miesto parke gėrė alų su dviem nepažįstamais jaunuoliais. Baigus gerti, vienas iš jų padavė 50 litų ir paprašė nupirkti kebabų. Kai pardavėjai jis padavė pinigus, ši pasakė, jog 50 litų kupiūra netikra. Pardavėjos jis atsiprašė, tuo viskas baigėsi. Kaltinamojo teigimu, to, kad pinigai buvo netikri, jis tą kartą nežinojo.

294Apklausta liudytoja S. V. parodė, kad 2009 metais ji dirbo kioske Varėnos m., ( - ), kuriame prekiavo kebabais. 2009-11-19, apie 18.00 val., priėjo nepažįstamas vaikinas ir už maistą sumokėjo 50 litų vertės kupiūra. Tą pačią dieną, apie 19.00 val., pati mokėdama už prekes minėta 50 lt vertės kupiūra, sužinojo, kad ji netikra. Apie šį faktą pranešė policijai. Sekančią dieną iš ryto atėjo kaltinamasis A. T. ir jai padavė 100 lt vertės, kaip suprato, netikrą banknotą. Kadangi ji pastarajam nieko nepardavė, šis, kiek pasiginčijęs, pasiėmė pinigą ir nuėjo. Praėjus savaitei pas ją į kioską atėjo 10-12 metų amžiaus vaikas su 50 lt vertės netikra kupiūra. Matė, kad jį atlydėjo vyresnių, jai nepažįstamų jaunuolių grupė. Tas vaikas buvo perduotas policijai.

295Daiktų apžiūros metu, 2009-11-27 buvo apžiūrėta ir kaip daiktas tyrintus reikšmės tyrimui, pridėta prie bylos, S. V. pateikta 50 litų kupiūra Nr. AG8744879 (5 t. b. l. 36-39).

296Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AG8744879 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Banknotas pagamintas rašaliniu spausdintuvu. Tokiu būdu pagaminti 100 litų vertės banknotai Nr. AG8744879 anksčiau LP KTC tirti nebuvo (5 t. b. l. 42).

297Tačiau analizuojant byloje surinktus, ištirtus ir aukščiau išdėstytus įrodymus matyti, kad kaltinamojo A. T. padaryti veiksmai nėra susiję priežastiniu ryšiu su jam inkriminuojamu nusikaltimu. Tokią išvadą leidžia daryti liudytojos S. V. parodymai, iš kurių matyti, kad, kaip nustatyta specialisto išvada, netikra 50 litų vertės kupiūra Nr. AG8744879, jai buvo perduota 2009-11-19, apie 18.00 val., nepažįstamo vaikino, kuris atsiskaitė su ja už įsigytus du kebabus. Apie šį faktą ji pranešė policijai, perdavė 50 litų kupiūrą Nr. AG8744879, kurią ištyrus buvo konstatuota, kad ji netikra. Tuo tarpu kaltinamasis A. T., pasak šios, pas ją į kioską atėjo sekančios dienos ryte, t. y. 2009-11-20, apie 11.00 val., ir padavęs 100 lt vertės kupiūrą, prašė parduoti du kebabus. Tačiau ji, įtarusi, kad kupiūra netikra, apie tai kaltinamajam pasakė, o šis, kiek pasiginčijęs, pinigus pasiėmė ir nuėjo. Iš esmės analogiškas aplinkybės, išskyrus tai, kad pardavėjai buvo pateiktas 50 litų nominalo banknotas, parodė ir kaltinamasis A. T., tvirtindamas, kad apie tai, jog banknotas gali būti netikras, jis nežinojo. Tuo tarpu ši aplinkybė, t.y. 2009-11-20, apie 11.00 val., pateiktas S. V. banknotas buvo tikras ar ne, objektyviai nenustatyta.

298Tokiu būdu, įvertinus į tai, kad kaltinamojo A. T. veiksmai niekaip nėra susiję su jam inkriminuojamo nusikaltimo, padaryto 2009-11-19, apie 18.00 val., aplinkybėmis, pastarasis iš kaltinimo pagal BK 213 straipsnio 1 dalį šiame epizode turi būti išteisintas, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

2995 epizodas. Dėl lenkimo vartoti nepilnametę L. P. psichotropines medžiagas

300I. V. kaltinamas tuo, kad lenkė ir pratino nepilnametę ne gydymo tikslais vartoti psichotropines medžiagas, o būtent: 2009 m. lapkričio mėnesį, tiksli data nenustatyta, Varėnos m., ( - ), Varėnos ( - ) tualete, nepilnametei L. P., gim. ( - ), pasiūlė vartoti psichotropinę medžiagą – metamfetaminą bei, parodęs kaip šią medžiagą vartoti, davė jai - 0,25 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, ko pasekoje L. P. šią medžiagą suvartojo, t.y. I. V. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 264 straipsnio 2 dalyje.

301Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad su L. P. jis draugavo nepilną mėnesį ir tuo metu, kad ji vartoja narkotikus, nežinojo. Apie tai sužinojo tik tuomet, kai jie išsiskyrė. L. P. buvo gydoma ligoninėje. Kai L. P. pagavo, ji jau „badėsi“. Dėl ko pastaroji pareigūnams davė prieš jį parodymus, paaiškinti negali. Mano, kad tam galėjo turėti įtakos tai, kad jie išsiskyrė.

302Šios kaltinamojo I. V. gynybos pozicijos paneigti byloje surinktais įrodymais, negalima.

303Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. T. P. parodė, kad jos nepilnametė dukra L. P. (Bb.) nuo 2009 m. spalio mėnesio pradėjo bendrauti su I. V. iš Senosios Varėnos. L. pradėjus su juo bendrauti, ši pasidarė labai jautri, užgauli, nebeklausė jos, nepareidavo laiku į namus. Kai dukra keletą dienų nesugrįžo į namus, tai ji dukrą nuvežė į Vilniaus psichiatrinę ligoninę, kur ją paguldė gydymui. Dukra pasipasakojo, kad ji vartojo narkotikus, kuriuos jai duodavo I. V.. Sugrįžusi iš ligoninės dukra buvo atviresnė, ėmė domėtis gyvenimu. Kai sužinojo, kad I. V. sulaikė policija, L. labai verkė. Sakė, kad bijo jo draugų (6 t. b. l. 122-123).

304Apklausta liudytoja L. Bb. (P.) parodė, kad su kaltinamuoju I. V. ji susipažino 2009 m. rudenį, per savo draugę. Pabendravę, pradėjo susitikinėti. Po to, I. V. ją paliko. Tuo metu, jai atrodė, kad I. V. yra normalus, nevartoja narkotikų, apie tai, kad jis buvo teistas, nežinojo. Ji pati tuo laikotarpiu vartojo narkotikus. Tačiau I. V. su tuo nebuvo susijęs. Kai ją pakvietė į policiją apklausai, pirmiausia patikrino ar ji nevartoja narkotikų. Kad vartoja, prisipažino pati. Po to, pradėjo klausinėti, iš kur juos gauna. Ji sakė, kad iš draugių, nors tuo metu Varėnoje narkotikais prekiavo daug kas. Kadangi tiek tėvai, tiek vaiko teisių darbuotojai bei tyrėjai jai darė didelį spaudimą, ji sugalvojo versiją su I. V., juolab, kad ant jo buvo supykusi. Visa istorija, neva tai vykusi Varėnos ( - ) pastate, šokių metu, yra sugalvota. Ją buvo papasakojusi tyrėjui, o po to, kad kuo greičiau būtų palikta ramybėje, atkartojo ir ikiteisminio tyrimo teisėjui. Kadangi jai tuo metu buvo 16 ar 17 metų, apklausose dalyvavo mama. Nurodė, kad nagrinėjamu laikotarpiu ji buvo susipykusi su mama ir beveik su ja nesikalbėjo, bėgdavo iš namų, vartodavo narkotikus. Narkotikus vartojo ir grįžusi iš ligoninės. 2010-01-19, duodama parodymus ji taip pat buvo apsvaigusi nuo narkotikų. Jai darė tyrimus ir tai buvo nustatyta, tačiau vis tiek ją apklausinėjo. Teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu, būdama nepilnametė ji davė neteisingus parodymus, nes buvo išsigandusi ir pasimetusi. Šiuo metu supranta, kad tai yra negerai.

305Liudytojos L. Bb. (P.) nurodytas aplinkybes, kad apklausoje pas ikiteisminio tyrimo teisėją ji buvo apsvaigusi nuo psichotropinių medžiagų, patvirtina byloje esanti specialisto išvada Nr. T-N 72/10(01), iš kurios matyti, kad 2010-01-19 L. P. šlapime buvo rasta metamfetamino ir pėdsakų amfetamino (6 t. b. l. 147).

306Iš VĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pažymos matyti, kad L. P. buvo gydyta šioje ligoninėje nuo 2009-11-25 iki 2009-12-08. Diagnozė: ( - ) (6 t. b. l. 137).

307Asmens apžiūros metu ant L. P. dešinės rankos priekinio žąsto ir alkūnės įlinkio 2010-01-19 užfiksuota rusvos spalvos, su susiformavusiu šašu, žaizdelė. Apie 6,5 cm atstumu nuo šio šašo einant link priekinio žasto srities, yra nedidelė žaizdelė, ant kurios yra susiformavęs šašas. Šios dvi žaizdelės yra ant venos. Apžiūrint kairę ranką ant alkūnės įlinkio matyti venoje, apie 5-6 žaizdelės su ten susiformavusiais šašais (6 t. b. l. 138-141).

308Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Alytaus poskyrio 2010-02-01 specialisto išvados Nr.G 80/10 (06) matyti, kad L. P. žaizdelės dešinio žasto apatiniame trečdalyje vidiniame paviršiuje, dešinės alkūnės sąnario vidiniame paviršiuje, kairės alkūnės sąnario vidiniame paviršiuje galėjo būti padaryta aštraus daikto poveikyje, kuo galėjo būti ir injekcinė adata (6 t. b. l. 143-144).

309Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų, negalima padaryti neabejotinos išvados dėl kaltinamojo I. V. kaltės, padarius jam inkriminuojamą veiką, numatytą BK 264 straipsnio 2 dalyje.

310Nusikaltimo, numatyto BK 264 straipsnio 2 dalyje, kaip ir nusikaltimų, numatytų BK 259, 260 straipsniuose dalykas yra narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos sąrašus ir išimtos iš laisvosios apyvartos. Šių medžiagų dalykas turi atitikti du kriterijus: 1) medicininį – narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis pripažįstamos tik tokios medžiagos, kurios gali veikti centrinę nervų sistemą ir kurios sukelia apsvaigimą bei priklausomybę nuo jų, ir, 2) juridinį – šių medžiagų sąrašas turi būti nustatytas specialiu teisės aktu. Tik abu šiuos kriterijus atitinkančios medžiagos gali būti pripažįstamos kaltinamajam I. V. inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 264 straipsnio 2 dalyje, dalyku. Tačiau nustatant šių nusikalstamų veikų dalyką, t. y. psichotropinių ar (ir) narkotinių medžiagų rūšį, jų pavadinimą, savybes ir kita, be kitų įrodymų, reikia ir specialių žinių, todėl teismas, nagrinėdamas bylą, turi turėti specialisto išvadą arba ekspertizės aktą. Taip teismams yra išaiškinęs ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas 2002 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 37 „Dėl teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gaminimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas“.

311Šiuo gi atveju, kaltinamajam I. V. inkriminuojamos veikos dalykas, t.y. psichotropinės medžiagos rūšis, pavadinimas, savybės ir kiekis buvo nustatytas tik pagal liudytojos L. Bb. (P.) ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuos ši, pakankamai svariai argumentuodama, nagrinėjant bylą teisme paneigė. Sprendžiant iš pastarosios parodymų analizės, su kaltinamuoju I. V. ji susipažino 2009 m. rudenį, pabendravę, pradėjo susitikinėti. Po to I. V. ją paliko. Tuo metu, pasak šios, ji jau vartojo narkotikus ir I. V. su tuo nebuvo susijęs. Iš esmės anlogiškas aplinkybes nurodė ir kaltinamasis I. V. Liudytoja L. Bb. (P.) parodė ir tai, kad ji nagrinėjamu laikotarpiu buvo susipykusi su mama ir beveik su ja nesikalbėjo, bėgdavo iš namų. Narkotikus ji vartojo ir grįžusi iš ligoninės. Tuo tarpu ligoninėje dėl mišraus elgesio ir emocijų sutrikimo, ji buvo gydoma laikotarpyje nuo 2009-11-25 iki 2009-12-08 (6 t. b. l. 137). Šias L. Bb. (P.) teisiamajame posėdyje nurodytas aplinkybes, kaip ir tai, kad pas ikiteisminio tyrimo teisėją 2010-01-19 ji buvo apklausta apsvaigusi nuo narkotikų, patvirtina ir byloje esanti specialisto išvada Nr. T-N 72/10(01), iš kurios matyti, kad 2010-01-19 L. P. šlapime išties buvo rasta metamfetamino ir pėdsakų amfetamino. Be to, L. P. asmens apžiūros ir medicininio tyrimo metu, abiejose rankose buvo fiksuotos žaizdelės, galimai likusios nuo injekcinių adatų poveikio (6 t. b.l. 138-141, 147, 143-144). Visos šos aplinkybės leidžia tikėti, kad ikiteisminio tyrimo metu, L. Bb. (P.), kaip ir teigia pati, duodama parodymus tiek dėl savo asmenybės ypatumų, tiek ir dėl kitų aplinkybių, t.y. nepilnamestystės, baimės, tėvų, vaiko teisių darbuotojų bei tyrėjų įtakos, psichotropinių medžiagų poveikio bei siekio kuo greičiau būti paliktai ramybėje, tame tarpe ir pykčio I. V., jį apkalbėjo. Šių aplinkybių negali paneigti ir ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoti liudytojos S. T. P. parodymai, kadangi ji žinojo tik tas aplinkybes, apie kurias jai buvo minėjusi dukra, tuo tarpu įvertinus tarp pastarųjų buvusius santykius, dukros nurodytos jai aplinkybės ne visuomet atitiko tikrovę, ką liudija ir bylos medžiaga. Todėl nesant kitų objektyvių duomenų dėl kaltinamajam I. V. inkriminuotos psichotropinės medžiagos rūšies, pavadinimo bei kiekio, negalima vienareikšmiai tikėti liudytojos L. Bb. (P.) parodymais, užfiksuotais ikiteisminio tyrimo metu, nuo kurių ši teisme atsisakė, ir jais grįsti I. V. kaltę.

312Tokiu būdu, įvertinus į tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o kiekvienas inkriminuojamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tokiu atveju, kai jo buvimą pagrindžia įrodymai, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką, kaltinamasis I. V. iš kaltinimo pagal BK 264 straipsnio 2 dalį turi būti išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

3134 epizodas. Dėl nusikalstamų veikų, įvykdytų 2009 m. gruodžio 14 - 15 dienų laikotarpiu.

314I. V., kaltinamas tuo, kad toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, naktį iš 2009 m. gruodžio 14 d. į 2009 m. gruodžio 15 d., Varėnos rajone, ( - ) kaime, G. V. tėvų sodyboje, veikdamas bendrininkų grupėje su A. T., G. V. ir N. M., su kratos metu išimta įranga - spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661 ir panaudodamas specialiąsias medžiagas netikriems pinigams gaminti - popierių su vandens ženklais, pagamino netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių 100 litų nominalo banknotų: 90 vienetų, kurie atspausdinti ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, pagaminti rašaliniu spausdintuvu, iš kurių 84 vienetai 100 litų banknotų Nr. AG8549184, taikant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, buvo išimti iš apyvartos 2009-12-15, t.y kaltinamas, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

315N. M., kaltinamas tuo, kad jis, pagamino didelį kiekį netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų, o būtent: veikdamas bendrininkų grupėje su I. V., A. T. ir G. V. 2009 m. gruodžio 14 d., naktį, savo automobiliu „BMW 318“, v/n ( - ) atvežus G. V., A. T. ir I. V. į Varėnos rajone ( - ) k. esančią G. V. tėvų sodybą, kurioje panaudojant specialiąsias medžiagas netikriems pinigams gaminti - popierių su vandens ženklais, I. V., įranga netikriems pinigams gaminti - rašaliniu spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661 pagaminus didelį kiekį netikrų pinigų: 90 vienetų 100 litų nominalo banknotų, kurių Nr. AG8549184, G. V. ir A. T. šiuos atspausdintus ant popieriaus lapų pinigus - litus išpjausčius, tokiu būdu, bendrais veiksmais pagamino didelį kiekį netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, pagamintų rašaliniu spausdintuvu, t.y kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

316A. T., kaltinamasi tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su I. V., G. V. ir N. M., 2009 m. gruodžio 14 d., naktį, N. M. automobiliu „BMW 318“, v/n ( - ) atvežus jį, G. V. ir I. V. į Varėnos rajone ( - ) k. esančią G. V. tėvų sodybą, kurioje panaudojant specialiąsias medžiagas netikriems pinigams gaminti - popierių su vandens ženklais, I. V., įranga netikriems pinigams gaminti - rašaliniu spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661 atspausdinus didelį kiekį netikrų pinigų: 90 vienetų 100 litų nominalo banknotų, kurių Nr. AG8549184, jam ir G. V. šiuos atspausdintus ant popieriaus lapų pinigus - litus išpjausčius, tokiu būdu bendrais veiksmais pagamino didelį kiekį netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, pagamintų rašaliniu spausdintuvu, t.y kaltinamas, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

317G. V. kaltinamas tuo, kad jis pagamino didelį kiekį netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų, o būtent: veikdamas bendrininkų grupėje su I. V., A. T. ir N. M., 2009 m. gruodžio 14 d., naktį, N. M. automobiliu „BMW 318“, v/n ( - ) atvežus jį, A. T. ir I. V. į Varėnos rajone, ( - ) k., esančią jo tėvo G. V. sodybą, kurioje panaudojant specialiąsias medžiagas netikriems pinigams gaminti - popierių su vandens ženklais, I. V., įranga netikriems pinigams gaminti - rašaliniu spausdintuvu „Canon“ Nr. JPYC83661 pagaminus didelį kiekį netikrų pinigų: 90 vienetų 100 litų nominalo banknotus, kurių Nr. AG8549184, jam ir A. T. šiuos atspausdintus ant popieriaus lapų pinigus - litus išpjausčius, tokiu būdu pagaminus didelį kiekį netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus, pagamintų rašaliniu spausdintuvu, bei veikdamas bendrininkų grupėje kartu su I. V. nuo 2009 m. gruodžio 14 d., nakties, Varėnos raj. ( - ) k. savo tėvo G. V. sodyboje laikė įrangą netikriems pinigams Lietuvos valstybės apyvartoje esantiems 50, 100 litų nominalo banknotams gaminti - spausdintuvą „Canon“ Nr. JPYC83661 ir popieriaus nuokarpas nuo jau pagamintų netikrų pinigų banknotų iki 2009 m. gruodžio 15 d., 22.45 val., kol kratos metu minėtą įrangą surado ir paėmė policijos pareigūnai, t.y kaltinamas, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

318Be to, I. V. kaltinamas tuo, kad jis realizavo didelį kiekį netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų, o būtent: veikdamas bendrininkų grupėje su N. M., 2009 m. gruodžio 15 d., apie 21.00 val., N. M. automobiliu „BMW 318“, v/n ( - ) atvežus jį į Varėnos rajono kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 77 kilometrą ir ten iš anksto sutartoje vietoje, prie kilometrinio kelio ženklo, jam palikus netikrus pinigus: 84 vnt. 100 litų nominalo banknotų, kurių Nr. AG8549184, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui tokiu būdu bendrais veiksmais realizavo didelį kiekį netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus ir pagamintų rašaliniu spausdintuvu, už kuriuos gavo iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens 2000 litų, t.y kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

319N. M. kaltinamas tuo, kad jis realizavo didelį kiekį netikrų Lietuvos valstybės apyvartoje esančių pinigų, o būtent: veikdamas bendrininkų grupėje su I. V., 2009 m. gruodžio 15 d., apie 21.00 val., savo automobiliu „BMW 318“ v/n ( - ) nuvežė I. V. į Varėnos rajono kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 77 kilometrą ir ten iš anksto sutartoje vietoje, prie kilometrinio kelio ženklo, plastmasinėje cilindro formos dėžutėje I. V. palikus netikrus pinigus: 84 vnt. 100 litų nominalo banknotus, kurių Nr. AG8549184, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui tokiu būdu bendrais veiksmais realizavo didelį kiekį netikrų pinigų, atspausdintų ne pagal litų spausdinimo reikalavimus ir pagamintų rašaliniu spausdintuvu, už kuriuos gavo iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens 2000 litų, t.y. kaltinamasi padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje.

320I. V. kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. nakties iki 2009 m. gruodžio 15 d., 22.45 val., veikdamas bendrininkų grupėje su G. V., Varėnos rajone, ( - ) kaime, G. V. tėvo sodyboje, laikė įrangą netikriems pinigams - Lietuvos valstybės apyvartoje esantiems 50, 100 litų nominalo banknotams gaminti - spausdintuvą „Canon“ Nr. JPYC83661, kol kratos metu įrangą surado ir išėmė policijos pareigūnai, t.y kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje.

321Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-12-14, naktį, jis su savo tėvo automobiliu „BMW“, v/n ( - ) į G. V. tėvų sodybą, esančią ( - ) kaime, nuvežė I. V., A. T. ir G. V.. G. V. sakė, kad nori sutvarkyti tėvų sodybą. Atvažiavus į sodybą, jis iš karto nuėjo miegoti. Greitai miegoti atėjo ir G. V. Todėl ką darė kiti asmenys, nematė. Sekančios dienos ryte, namai buvo sutvarkyti. Jie visi grįžo į Varėną.

3222009-12-15, vakare, I. V. jo paprašė pavežti iki pirmosios Varėnos. Jis jį pavežė. Pavažiavę iki 77 kilometrinio kelio ženklo, esančio kelyje Vilnius - Varėna - Gardinas, sustojo. I. V. iš automobilio išlipo ir kažkur nuėjo. Kai atėjo, iš karto abu grįžo atgal. Gal po valandos, I. V. vėl paprašė nuvežti jį į tą pačią vietą. Jis nuvežė. I. V. išlipo, kažkur nuėjo ir greitai grįžo. Kad ką nors pastarasis būtų turėjęs, nematė. Apie cilindro formos indą, jis sužinojo tik po to, kai jis buvo rastas kratos automobilyje „BMW“, v/n ( - ) metu. Kadangi I. V. jam buvo skolingas, jiems grįžus į namus, davė 100 lt. Pinigus jis įsidėjo į stalčių. Ten jie ir buvo rasti kratos metu.

323Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-12-14, jis, G. V., I. V. ir N. M., buvo kaltinamojo G. V. tėvų sodyboje, esančioje ( - ) kaime. G. prašė padėti sutvarkyti sodybą. Į sodybą jie atvyko naktį, N. M. automobiliu BMW. Kad joje būtų buvę gaminami pinigai, nematė, prie jų gamybos neprisidėjo. Kodėl buvo sulaikytas, nežino.

324Apklaustas kaltinamuoju G. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-12-14, vėlai vakare, apie 24.00 val., į jo tėvų sodybą, esančią ( - ) kaime, jis, N. M., A. T. ir I. V., po savaitgalį vykusio baliaus, N. M. vairuojamu automobiliu BMW, važiavo sutvarkyti namų. Kadangi N. M. buvo pavargęs, iš karto nuėjo miegoti, o jis su A. T., išgėrė alaus ir taipogi nuėjo miegoti. Todėl kas vyko naktį, nežino. Kaip buvo atspausdinti netikri pinigai nematė, dėl pinigų gaminimo ir jų realizavimo nei su I. V., nei su kitais asmenimis nesitarė. Kad I. V. turėjo spausdintuvą, tą naktį nematė. Rašalinį spausdintuvą, kuris buvo padėtas virtuvėje ant stalo, jis pamatė tik ryte. Tačiau į tai nekreipė dėmesio. Pagamintų pinigų taipogi nematė. Ryte, iš sodybos visi nuvyko pas P. K. Tos pačios dienos vakare, jis buvo sulaikytas, o namuose ir sodyboje atliktos kratos. Spausdintuvas buvo rastas sodyboje.

325Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2009-12-14, jis, G. V., N. M. ir A. T. važiavo į G. V. tėvų sodybą. Vieni važiavo į sodybą tvarkytis, kiti „sveikatos taisyti“, o jis važiavo gaminti pinigų. Jam reikėjo pagaminti 10 000 lt. Šių pinigų, kaip vėliau sužinojo, buvo užprašę pareigūnai. Kartu važiavę asmenys, apie tai, kad jis gamins pinigus, nežinojo. Jis vežėsi spausdintuvą, popierių, peilius, liniuotę. Ar vežėsi laką – neprisimena. Pinigus jis gamino vienas, mažoje patalpoje, kaip ir virtuvėlėje. Tuo metu kiti asmenys, miegojo. Iki paryčių jis pagamino 10 000 litų, kupiūromis po 100 lt. Tai buvo paskutinis pinigų gaminimas. Daugiau tuo nenorėjo užsiimti. Baigęs darbą, spausdintuvą paslėpė, todėl nesupranta, kaip jį galėjo kas matyti. Liekanas sutvarkė, sudėjo į pečių. Sodyboje pagamintus pinigus vežė pareigūnams. Vietą, prie 77 kelio ženklo, kurioje turėjo padėti pinigus, pareigūnams nurodė savo iniciatyva. Į tą vietą jį nuvežė N. M. Tai buvo pirmas kartas kai N. M. jį vežė. Gruodžio 6 dieną, jis ėjo vienas, pėsčiomis, N. M. tuomet jo nevežė. Pinigus sudėjo į butelį, jį paliko prie kelio ženklo ir nuvažiavo. Po to, jam paskambino pareigūnai, norėjo susitikti. Jiems liepė važiuoti prie 77 kelio ženklo. Kai jie pasiėmė netikrus pinigus, vėl klausė, kur jis. Tikrus pinigus jiems liepė padėti ten pat. Nuvažiavęs rado 2000 litų, jie buvo sudėti į tą patį butelį. Viskas vyko valandos bėgyje. Pokalbio su pinigų pirkėjais N. M. negirdėjo. Sulaikytas jis buvo N. M. namuose. Kadangi jis buvo N. M. skolingas, jam davė 100 litų, kaip mano, tikrų pinigų.

326Nurodė, kad netikrus pinigus iš jo pareigūnai pirko maždaug 8 mėnesius. Jis buvo supratęs, kad į jį kreipiasi pareigūnai, todėl turėtą spausdintuvą sudegino, pasikeitė telefono numerį. Tačiau kai jie atvažiavo į namus ir davė savo telefono numerį, jis įsigijo kitą spausdintuvą. Tai buvo 2009 metų vasarą. Kiek turi pagaminti netikrų pinigų, paskambinę, nurodydavo pareigūnai. Už 100 litų netikrų pinigų kupiūrą, jam mokėdavo po 40 litų, o vėliau po 30 litų. Kiek kartų jiems pardavė netikrų pinigų, suskaičiuoti negali. Netikrų pinigų buvo pridaryta gana daug. Būdavo pareigūnai užsako pas jį 10 000 litų netikrų pinigų ir kažkur dingsta. Tuomet jis pradėdavo vienam kitam tuos pinigus dalinti. Kartais gaudavo grąžos. Kas prašydavo pinigų, tas žinodavo, kad jie netikri. Kad jie netikri, visiems neaiškindavo.

327Apklaustas liudytoju A. A. parodė, kad 2009-12-15, apie 18.00 val., jam vėl paskambino G. ir paklausė, ar jis nori dar pirkti netikrų pinigų. Sakė, kad turi pagamintų pinigų apie 1000 litų. Prieš tai, tą pačią dieną, apie 14.00 val., jam pagal protokolą buvo perduoti 3000 litų. Šie pinigai buvo atkopijuoti, užprotokoluoti pinigų kupiūrų numeriai. 2009-12-15, apie 19.00 val., jis Vilniaus mieste susitiko su G. ir jo išnuomotu automobiliu atvyko į tą pačią vietą Varėnos r., t.y. kelio Vilnius-Varėna-Gardinas, prie 77 kilometrinio kelio ženklo. Ten geltonos spalvos plastmasinėje cilindro formos dėžutėje buvo 84 vnt. kupiūrų po 100 litų. Už šias 84 pinigų kupiūras jis G. sumokėjo 2 500 litų, iš kurių 2 000 litų G. įdėjo į tą dėžutę, o 500 litų pasiėmė sau. Pinigai, kuriais jis sumokėjo jam už pagamintus pinigus, buvo kupiūromis po 100 litų. Grįžęs į Vilniaus miestą ir išsiskyręs su G., iškarto pranešė Varėnos r. PK tyrėjui, kad nupirkti padirbti pinigai, o sužymėti pinigai palikti toje pačioje vietoje, t.y. prie 77 kilometrinio kelio ženklo, kelio Vilnius-Varėna-Gardinas. Jie buvo įdėti į tą pačią geltonos spalvos cilindro formos plastmasinę dėžutę, kurioje prieš tai buvo palikti netikri pinigai.

328Sprendžiant iš byloje esančio protokolo, 2009-12-15, A. A. buvo perduota 30 vnt. po 100 lt kupiūromis, viso 3000 lt: Nr. AF5203169, AC3124539, AA6177718, AG2289779, AF5123959, AG 0030254, AB 5735557, AE 8230172, AA 2608564, AG 0095831, AG 86660847, AG 9122654, AG 9795713, AG 6431898, AG 4765373, AA0080898, AF 5185196, AE 9371929, AA 4142395, AG 9099344, AA 2738280, AF 4311652, AE 0207244, AA 6229590, AA 7158491, AF 6166032, AG 3398363, AA 6023283, AE 8127481, AF 6243719 (1 t. b.l. 92-94, 95, 103-111).

329Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytojas A. A. 2009-12-16 pateikė 84 vnt. 100 litų nominalo kupiūras Nr. AG8549184 (2 t. b. l. 26).

330I. V. asmens kratos metu tarpe kitų daiktų buvo rasta ir paimta piniginė su 17 vnt. 100 litų vertės kupiūrų, kurių Nr. AG9795713, AG6431898, AG9122654, AG8660847, AG0095831, AF5123959, AG0030245, AE8230172, AC3124539, AE9371929, AA4142395, AF5185196, AA0080898, AF5203169, AA6177718, AA2608564, AG2289779. Atlikus šių pinigų apžiūrą, nustatyta, kad tai tie patys pinigai, kuriais buvo sumokėta 2009-12-15 įgyjant netikrus pinigus (11 t. b.l. 4-5, 6-11).

331Kratos pas N. M. namuose, adresu ( - ), Varėnoje, tarpe kitų daiktų buvo rasta ir paimta viena 100 litų vertės kupiūra Nr. AG4765373, kurią, kaip daiktą turintį reikšmės apžiūrėjus, nustatyta, kad ta kupiūra yra iš pinigų, kuriais buvo sumokėta 2009-12-15 įgyjant netikrus pinigus ( 9 t. b.l. 19 - 20, 25-27).

332Atlikus specialų tyrimą 84 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184, 2000 m., įgytų liudytojo A. A., 6 vnt., 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184, 2000 m., 1 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AF 6158563, 2000 m., 1 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AG 6147195, 2000 m., 2 vnt. 50 litų nominalo banknotų Nr. AG6952687, 2003 m., paimtų kratos iš P. K. buto metu, nustatyta, kad tirti pateikti 100 LR litų banknotai Nr. AG8549184 (90 vnt.), AG6147195 (1 vnt.), AF6158563 (1vnt.) ir 50 LR litų banknotai Nr. AG6952687 (2 vnt.) yra atspausdinti ne pagal LR litų spausdinimo reikalavimus, t.y. yra netikri. Banknotai pagaminti rašaliniu spausdintuvu. Anksčiau tirti tokiu būdu pagaminti 100 LR litų banknotai Nr. AF6158563 bei 50 LR litų banknotai Nr. AG6952687 bylose Nr. 55-1-00421-09 ir Nr. 55-1-00524-09 (1 t. b. l. 114, 124-126).

333Atlikus kratą G. V. tėvų sodyboje, esančioje ( - ) kaime, Varėnos rajone, buvo rasta ir paimta: popieriaus atraižos, keturi pjaustymo peiliai, spausdintuvas „Canon Nr. LPYC83661“, kurie, kaip daiktai, turintys reikšmės tyrimui, apžiūrėti ir pridėti prie bylos medžiagos (10 t. b. l. 32-33, 34-37).

334Iš apžiūros protokolo matyti, kad kratos metu G. V. tėvų sodyboje ( - ) k., Varėnos r., surastas įrenginys „Canon“, Nr. JPYC83661, yra daugiafunkcinis spalvotas rašalinis spausdintuvas-skaneris, kuris neturi pastovios atminties, kurioje būtų saugomi juo atspausdinti ar nukopijuoti vaizdai, todėl jame nėra išlikusių spausdintų vaizdų. Be to, šis spausdintuvas-skaneris gali būti naudojamas ir kaip autonominis įrenginys, t.y. neprijungtas prie kompiuterio. Tokiu atveju jis gali spausdinti vaizdus iš papildomai įstatomų įrenginių tipų atminties kortelių arba pačiu įrenginiu skanuojamus vaizdus, t.y. jis veikia kaip spalvotas kopijuoklis (2 t. b. l. 17-19).

335Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju K. M. parodė, kad automobilis „BMW“, v/n ( - ) yra registruotas jo vardu. Šiuo automobiliu važinėja ir jo sūnus N. M. Jis juo važiuoja į mokslus, pas draugus, į šokius. Kartais paveža žmones, kai šie jo to paprašo. Gal savaitę iki N. M. sulaikymo, jis šiuo automobiliu vieną kitą kartą vežė ir I. V. Kelis kartus pas sūnų į namus buvo atėjęs G. V. Kitų žmonių dokumentai buvo surasti kambaryje, kuriame vasarą miegodavo jo sūnus N. Jis nieko apie šiuos dokumentus nežino. Surasta kratos metu viena 100 litų vertės kupiūra yra jo arba jo sūnaus N. (2 t. b. l. 143-144).

336Daiktų pateikimo metu, 2009-12-22, liudytojas K. M., gyv. ( - ), Varėna, apžiūrai pateikė automobilį „BMW“, v/n ( - ). Automobilio „BMW“, v/n ( - ) apžiūros metu, ant galinės sėdynės rastas yra geltonos spalvos cilindro formos indas, ant kurio užrašas „Fellowes“ (2 t. b. l. 145, 146-147).

337Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad kaltinamiesiems I. V., N. M., G. V. ir A. T., aukščiau inkriminuotos veikos, numatytos BK 213 straipsnio 1 ir 2 dalyse, padarytos 2009 m. gruodžio 14-15 dienų laikotarpiu, buvo atskleistos, pareigūnui A. A. toliau tęsiant prieš I. V. nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (NVIV), t.y. iš esmės provokuojant jį daryti naujus nusikaltimus. Tuo tarpu neviešo pobūdžio veiksmai, tokie, kaip nusikalstamos veikos imitavimas yra atliekami siekiant atskleisti tam tikras nusikalstamas veikas, kai tų veikų bei jas darančių asmenų išaiškinimas įprastinėmis priemonėmis yra neįmanomas arba tai padaryti labai sunku. Pasiekus šiuos tikslus tokių priemonių taikymas turi būti nutraukiamas. Bet kokių įstatyme numatytų prievartos priemonių taikymas yra teisėtas, kai prievartos priemonės taikomos BK ir baudžiamojo proceso paskirtį atitinkančiais tikslais ir kai prievartos priemonės nėra taikomos intensyviau nei yra būtina siekiant šių tikslų.

338BPK 159 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prokuroras gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją su prašymu leisti atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, kad būtų įmanoma išaiškinti nusikaltimus darančius asmenis. Tačiau iš nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių yra akivaizdu, kad, Varėnos rajono apylinkės prokuratūrai 2009-12-08 kreipiantis į Varėnos rajono apylinkės teismą dėl BPK 159 straipsnyje numatytos priemonės taikymo sankcionavimo, po 2009-12-06 įsigytų iš kaltinamojo I. V. 5000 lt netikrų pinigų, nebuvo jokio pagrindo manyti, jog taikant tokią priemonę būtų siekiama nustatyti teisėsaugos pareigūnams dar nežinomus nusikalstamas veikas darančius asmenis (1 t. b.l. 97-107). Tokią išvadą pagrindžia atliktų kratų ir kaltinamųjų sulaikymo aplinkybės, iš kurių matyti, kad visi trauktini baudžiamojon atsakomybėn asmenys jau anksčiau buvo nustatyti. Todėl tolesnis nusikalstamas veikas imituojančių veiksmų atlikimas neturėjo jokios prasmės. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, pareigūnai turėjo imtis aktyvių veiksmų ir tirti jau padarytus nusikaltimus. Pažymėtina ir tai, kad pagrindinis valstybės tikslas yra užkirsti kelią nusikalstamų veikų darymui, o ne skatinti daryti naujas veikas, kas ir atsitiko nagrinėjamu atveju. Taigi, kadangi pareigūnų veiksmai, prasidėję teisėtai dėl ilgalaikio nusikalstamos iniciatyvos palaikymo peraugo į provokuojančius, ko pasėjoje buvo padaryti nauji nusikaltimai, į juos įtraukti nauji asmenys – N. M. ir G. V., jie negali būti pripažinti teisėtais ir atitinkančiais baudžiamojo proceso tikslus bei Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas (kasacinė nutartis 2K-7-86/ 2011, 2K-262/2012, 2K-530/2012).

339Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad pareigūnų veiksmai, palaikantys I. V. naujas nusikalstamas veikas, padarytas 2009 m. gruodžio 14 – 15 dienų laikotarpiu, pagal Varėnos rajono apylinkės teismo 2009-12-08 patvirtintą NVIV, yra neteisėti, o šiuo laikotarpiu surinkti duomenys negali būti pripažinti įrodymais (BPK 20 straipsnio 4 dalis). Todėl kaltinamieji I. V., N. M. ir A. T. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184 pagaminimo), G. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14- 2009-12-15 epizode dėl 90 vienetų 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184 pagaminimo, įrangos – spausdintuvo „Canon“ Nr. JPYC83661 ir popieriaus nuokarpų laikymo), I. V. ir N. M. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-15 epizode dėl 84 vienetų 100 litų nominalo banknotų Nr. Nr. AG8549184 realizavimo) ir I. V. pagal BK 213 straipsnio 1 dalį (2009-12-14- 2009-12-15 epizode dėl įrangos netikriems pinigams gaminti – spausdintuvo „Canon“ Nr. JPYC83661 laikymo ( - )kaime) turi būti išteisinti, nepadarius veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

340Bausmių skyrimo motyvai, civilinių ieškinių ir daiktų,

341turinčių reikšmės tyrimui išsprendimas

342Skiriant kaltinamajam P. K. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje neteistas, tačiau buvo baustas administracine tvarka, nedirba ir nesimoko, pagal gyvenamąją vietą charakterizuojamas teigiamai, į Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro psichiatro ir priklausomybių ligų kabineto įskaitą neįrašytas. Įvertinama ir tai, kad P. K. padarė dvi nusikalstamas veikas finansų sistemai, kurios pagal įstatymą priskiriamos apysunkių nusikaltimų kategorijai.

343P. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamas veikas jis padarė dėl labai sunkios turtinės padėties, kurią lėmė objektyviai susiklosčiusios gyvenimo aplinkybės: kaltinamasis neturėjo darbo ir kaip nurodė pats, mirus tėvams, paveldėjo butą, kuris buvo su skolomis, dėl skolų butas buvo areštuotas, turėjo įsiskolinimus ir už komunalinius patarnavimus, finansiškai sunkiai gyveno kartu su pensininke močiute (BK 59 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

344P. K. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad vieną iš nusikalstamų veikų, numatytų BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl netikrų pinigų gaminimo), pastarasis padarė veikdamas bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

345Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, P. K. antraeilį vaidmenį padarant nusikalstamas veikas, pastarojo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, darytina išvada, jog P. K. gali būti skiriama straipsnio sankcijoje už jo padarytus nusikaltimus numatyta laisvės apribojimo bausmė.

346Skiriant kaltinamajam N. M. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje neteistas, baustas administracine tvarka už KET pažeidimus. Pastarasis mokėsi, pagal mokymosi vietą charakterizuojamas teigiamai, dirba. Įvertinama ir tai, kad N. M. padarė nusikalstamą veiką, kuri pagal įstatymą priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai.

347N. M. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

348Tokiu būdu, įvertinus visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, tai, kad lengvinančių ir sunkinančių atsakomybę aplinkybių byloje nėra, darytina išvada, jog N. M. gali būti skiriama straipsnio sankcijoje už jo padarytą nusikaltimą numatyta bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punkto 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495, įsigaliojusio 2003-05-01, redakcija).

349Skiriant kaltinamajam A. T. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje ne kartą yra teistas, tame tarpe ir už analogiško pobūdžio nusikalstamų veikų padarymą, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka, nedirbo, į Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro psichiatro ir priklausomybių ligų kabineto įskaitą, neįrašytas. Įvertinama ir tai, kad A. T. padarė dvi nusikalstamas veikas finansų sistemai, pagal įstatymą priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai.

350A. T. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

351A. T. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad vieną iš nusikalstamų veikų, numatytų BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl netikrų pinigų gaminimo), pastarasis padarė veikdamas bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

352Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, A. T. antraeilį vaidmenį padarant nusikalstamas veikas, jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę bei tai, kad lengvinančių atsakomybę aplinkybių byloje nėra, darytina išvada, jog A. T. turi būti skiriama straipsnio sankcijoje už jo padarytus nusikaltimus numatyta laisvės atėmimo bausmė, kadangi kitos rūšies bausmių jo kriminaliniams polinkiams pakeisti nebepakanka.

353Skiriant kaltinamajam G. V. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje ne kartą yra teistas, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka, nedirbo. Įvertinama ir tai, kad G. V. padarė nusikalstamą veiką, susijusią su disponavimu psichotropinėmis medžiagomis, kuri pagal įstatymą priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai.

354G. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

355Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, tai, kad lengvinančių ir sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių byloje nėra, darytina išvada, jog G. V. turi būti skiriama straipsnio sankcijoje už jo padarytą nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo bausmė, kadangi, kaip rodo bylos duomenys, kitos rūšies bausmių jo kriminaliniams polinkiams pakeisti nepakanka.

356Skiriant kaltinamajam I. V. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje ne kartą yra teistas, tame tarpe ir už analogiško pobūdžio nusikaltimų padarymą, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka, nedirbo. Įvertinama ir tai, kad I. V. padarė keturis nusikalstamos veikos epizodus, iš kurių vienas – finansų sistemai, pagal įstatymą priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai.

357I. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

358I. V. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad vieną iš nusikalstamų veikų epizodų, numatytų BK 213 straipsnio 2 dalyje (dėl netikrų pinigų gaminimo 2009 m. gruodžio pradžioje), pastarasis padarė veikdamas bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

359Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, I. V. pagrindinį vaidmenį padarant nusikalstamą veiką netikrų pinigų gaminimo epizode, jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę bei tai, kad lengvinančių atsakomybę aplinkybių byloje nėra, darytina išvada, jog I. V. turi būti skiriama straipsnio sankcijoje už jo padarytus nusikaltimus numatyta laisvės atėmimo bausmė, kadangi kitos rūšies bausmių jo kriminaliniams polinkiams pakeisti nebepakanka.

360Byloje pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai: A. B. dėl 100 litų, G. K. dėl 300 litų ir M. D. dėl 1250 lt turtinės žalos atlyginimo, atsižvelgus į jų pagrįstumą ir dydžio įrodytumą, atmestini (1 t. b.l. 71-76, 3 t. b.l. 4-6, 5 t. b.l. 98-103).

361BPK 109 straipsnyje pasakyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti civilinį ieškinį, kurį teismas nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Reikia pažymėti ir tai, kad pagal BPK 109 straipsnio nuostatų prasmę, gali būti atlyginama tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė. CK 6.247 straipsnyje taip pat aiškiai nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų atsakovo veiksmų rezultatu. Tiek baudžiamojo proceso įstatymo, tiek ir Civilinio kodekso nuostatų prasme kiekvienas asmuo, kuris dėl kito asmens kaltės patyrė turtinės žalos (net jei kaltininko veiksmai nebuvo tiesiogiai nukreipti būtent į jį), turi teisę į žalos atlyginimą. Todėl nustatant nukentėjusiųjų A. B., G. K. ir M. D. patirtą turtinę žalą, turi būti atsižvelgiama į nusikalstama veika pažeistus pastarųjų turtinius interesus, turėtas realias, dokumentais patvirtintas išlaidas (CK 6.249 str. 1 d. ).

362Taigi išanalizavus nukentėjusiųjų A. B. ir G. K. pareikštus civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo matyti, kad jų patirta turtinė žala, nėra susijusi priežastiniu ryšiu su nagrinėjamoje byloje kaltinamųjų padarytais nusikalstamais veiksmais. Tuo tarpu sprendžiant iš nukentėjusiojo M. D. parodymų, jis dėl I. V. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 215 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje, jokios realios žalos turtinės žalos nepatyrė.

363Tokiu būdu darytina išvada, kad nukentėjusiųjų A. B., G. K. ir M. D. pareikšti civiliniai ieškiniai dėl turtinės žalos atlyginimo turi būti atmesti (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

364Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: tikrus pinigus: 18 vnt. 100 litų vertės kupiūrų, kurių Nr. AG9795713, AG6431898, AG9122654, AG8660847, AG0095831, AF5123959, AG0030245, AE8230172, AC3124539, AE9371929, AA4142395, AF5185196, AA0080898, AF5203169, AA6177718, AA2608564, AG2289779, AG4765373, saugomų Alytaus apkr. VPK Finansų skyriaus kasoje, įsiteisėjus nuosprendžiui, gražinti Alytaus apkr. VPK Varėnos r. PK kriminalinės policijos skyriui (11 t. b.l. 12). Du vokus su netikrais pinigais - 50 ir 100 litų kupiūromis, įsiteisėjus nuosprendžiui, sunaikinti. D. Kk. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), A. F. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), I. B. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) ir jo vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), S. Vn. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), D. D. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), saugomus byloje, perduoti atitinkamai VĮ REGITRA ir Vilniaus apsk. VPK Migracijos tarnybai (9 t. b. l. 22). Užrašų knygelę, du „Taft“ plaukų lako indelius, dvejas žirkles, tris pjaustymo peilius, tris liniuotes, veidrodį, cilindro formos indą su užrašu „FELLOWES”, keturis pjaustymo peilius, popierines atraižas, dėžę su ištirtais tyrimo objektais, saugomus Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK daiktinių įrodymų kambaryje, įsiteisėjus nuosprendžiui, sunaikinti. Piniginę, mobilaus ryšio telefonus Nokia 3760 ir Nokia 5310, balto metalo grandinėlę, prezervatyvus, saugomus Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK daiktinių įrodymų kambaryje, pinigus – vieną 20 litų nominalo banknotą Nr. AA7384784 ir vieną JAV dolerį Nr. B505667759, saugomus Alytaus apskrities VPK Finansų skyriaus kasoje, įsiteisėjus nuosprendžiui, gražinti I. V. (11 t. b.l. 12, 16-17). Spausdintuvą-skenerį „Canon“ Nr. JPYC83661, saugomą Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK daiktinių įrodymų kambaryje, BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu konfiskuoti. Nešiojamą kompiuterį „TOCHIBA“ su maitinimo bloku, gražinti P. K. (8 t. b.l. 206-207).

365BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu konfiskuoti iš I. V. 500 litų, kaip gautus iš nusikalstamos veikos, 2009-12-06 realizavus jam netikrus pinigus.

366Varėnos rajono apylinkės prokuratūros 2010-04-23 nutarimu paskirtą laikiną P. K., a/k ( - ), gyvenančio ( - ) Varėnoje, nuosavybės teisės apribojimą į pinigus -180 litų, saugomus Alytaus apskrities VPK komisariato depozitinėje sąskaitoje ( - ), esančioje DnB NORD banko Alytaus skyriuje, įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti (8 t. b.l. 201-202).

367Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303-305, 307-308 straipsniais,

Nutarė

368I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 215 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu dvejiems metams.

369I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

370I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 213 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu ketveriems metams.

371I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu vieneriems metams.

372BK 63 straipsnio 1, 2, 4, 6, 9 dalių, 5 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu subendrinus I. V. paskirtas bausmes jų apėmimo ir dalinio sudėjimo su Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-08-31 nuosprendžiu, patikslintu 2011-11-02 nutartimi, būdu, prie griežčiausios šiuo nuosprendžiu subendrintos bausmės - laisvės atėmimo ketveriems metams ir šešiems mėnesiams iš dalies pridėjus neatliktos bausmės dalį pagal Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-08-31 nuosprendį, patikslintą 2011-11-02 nutartimi - vienerius metus ir šešis mėnesius, galutinę subendrintą bausmę I. V. paskirti laisvės atėmimą šešeriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

373I. V. pagal BK 264 straipsnio 2 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

374I. V. pagal BK 213 straipsnio 1 dalį (epizode dėl specialios medžiagos netikriems pinigams gaminti įgijimo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

375I. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų Nr. AG8549184 pagaminimo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

376I. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-15 epizode dėl 84 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų Nr. AG8549184 realizavimo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

377I. V. pagal BK 213 straipsnio 1 dalį (2009-12-14-2009-12-15 epizode dėl spausdintuvo „Canon“ Nr. JPYC83661 laikymo ( - )kaime) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

378P. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl 100 litų vertės netikro banknoto įgijimo, laikymo ir realizavimo E. Z. IĮ parduotuvėje), ir nuteisti jį laisvės apribojimu šešiems mėnesiams.

379P. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizodas dėl 52 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų pagaminimo ir 8 vienetų 100 litų nominalo ir dviejų 50 litų nominalo netikrų banknotų laikymo), nuteisti jį laisvės apribojimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

380BK 63 straipsnio 1, 4 dalių pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtas bausmes, galutinę subendrintą bausmę P. K. paskirti laisvės apribojimą dvejiems metams, įpareigojant jį šešis mėnesius būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ryto, jeigu tai nėra susiję su darbu, mokslu ar buvimu gydymosi įstaigose ir nesilankyti kavinėse, baruose, diskotekose, sporto klubuose ir lošimo namuose.

381P. K. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį išteisinti, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

382A. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl 100 litų nominalo netikro banknoto įgijimo, laikymo ir realizavimo M. Š.), ir nuteisti jį laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams.

383A. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizodas dėl 52 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų pagaminimo), ir nuteisti jį laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

384BK 63 straipsnio 1, 4 dalių pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtas bausmes, galutinę subendrintą bausmę A. T. paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

385A. T. pagal BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl 50 litų vertės netikro banknoto įgijimo, laikymo ir realizavimo S. V.) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

386A. T. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų Nr. AG8549184 pagaminimo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

387N. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl S. Vn. asmens tapatybės kortelės laikymo), ir nuteisti jį 30 MGL (3900 lt) dydžio bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punkto 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495, įsigaliojusio 2003-05-01, redakcija).

388Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės atlikimo laiką N. M. įskaityti laiką išbūtą suėmime nuo 2009-12-16 iki 2010-01-07, vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant dviejų MGL dydžio baudai ir pripažinti, kad N. M. jam paskirtą bausmę atliko.

389N. M. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (epizode dėl neteisėto D. Kk. asmens tapatybės kortelės įgijimo ir laikymo) išteisinti, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

390N. M. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (epizode dėl neteisėto A. F. vairuotojo pažymėjimo įgijimo ir laikymo) išteisinti, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

391N. M. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (epizode dėl neteisėto I. B. asmens tapatybės kortelės bei vairuotojo pažymėjimo įgijimo ir laikymo) išteisinti, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

392N. M. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų Nr. AG8549184 pagaminimo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

393N. M. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-15 epizode dėl 84 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų Nr. AG8549184 realizavimo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

394G. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu vieneriems metams.

395G. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14- 2009-12-15 epizode dėl 90 vienetų 100 litų nominalo netikrų banknotų Nr. AG8549184 pagaminimo, spausdintuvo „Canon“ Nr. JPYC83661 ir popieriaus nuokarpų laikymo) išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

396Bausmės atlikimo pradžią kaltinamiesiems A. T., I. V. ir G. V. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos - 2013-07-01.

397Bausmės atlikimo pradžią kaltinamajam P. K. skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo pradžios.

398Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką išbūtą suėmime: A. T. nuo 2009-12-16 iki 2010-02-17 ir nuo 2012-11-04 iki 2013-07-01; I. V. nuo 2009-12-16 iki 2010-06-15 ir bausmę visiškai atliktą pagal Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-08-31 nuosprendį, patikslintą Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-11-02 nutartimi; G. V. nuo 2009-12-16 iki 2010-09-16 ir P. K. nuo 2009-12-16 iki 2010-02-17.

399Kardomąsias priemones: A. T. - suėmimą, P. K. bei N. M. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir registraciją policijos įstaigoje, iki nuosprendžio įsiteisėjimo, palikti nepakeistą. G. V. paskirtas kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, registraciją policijos įstaigoje ir dokumento paėmimą pakeisti į suėmimą, suimant jį teismo posėdžio salėje.

400Nukentėjusiųjų A. B., G. K. ir M. D. pareikštus civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo atmesti.

401Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: tikrus pinigus: 18 vnt. 100 litų vertės kupiūrų, kurių Nr. AG9795713, AG6431898, AG9122654, AG8660847, AG0095831, AF5123959, AG0030245, AE8230172, AC3124539, AE9371929, AA4142395, AF5185196, AA0080898, AF5203169, AA6177718, AA2608564, AG2289779, AG4765373, saugomų Alytaus apkr. VPK Finansų skyriaus kasoje, įsiteisėjus nuosprendžiui, gražinti Alytaus apkr. VPK Varėnos r. PK kriminalinės policijos skyriui. Du vokus su netikrais pinigais - 50 ir 100 litų kupiūromis, įsiteisėjus nuosprendžiui, sunaikinti. D. Kk. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), A. F. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), I. B. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) ir jo vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), S. Vn. asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), D. D. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), saugomus byloje, perduoti atitinkamai VĮ REGITRA ir Vilniaus apsk. VPK Migracijos tarnybai. Užrašų knygelę, du „Taft“ plaukų lako indelius, dvejas žirkles, tris pjaustymo peilius, tris liniuotes, veidrodį, cilindro formos indą su užrašu „FELLOWES”, keturis pjaustymo peilius, popierines atraižas, dėžę su ištirtais tyrimo objektais, saugomus Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK daiktinių įrodymų kambaryje, įsiteisėjus nuosprendžiui, sunaikinti. Piniginę, mobilaus ryšio telefonus Nokia 3760 ir Nokia 5310, balto metalo grandinėlę, prezervatyvus, saugomus Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK daiktinių įrodymų kambaryje, pinigus – vieną 20 litų nominalo banknotą Nr. AA7384784 ir vieną JAV dolerį Nr. B505667759, saugomus Alytaus apskrities VPK Finansų skyriaus kasoje, įsiteisėjus nuosprendžiui, gražinti I. V.. Spausdintuvą-skenerį „Canon“ Nr. JPYC83661, saugomą Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK daiktinių įrodymų kambaryje, BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu konfiskuoti. Nešiojamą kompiuterį „TOCHIBA“ su maitinimo bloku, gražinti P. K.

402BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu konfiskuoti iš I. V. 500 litų, kaip gautus iš nusikalstamos veikos.

403Varėnos rajono apylinkės prokuratūros 2010-04-23 nutarimu paskirtą laikiną P. K., a/k ( - ), gyvenančio ( - ) Varėnoje, nuosavybės teisės apribojimą į pinigus - 180 litų, saugomus Alytaus apskrities VPK komisariato depozitinėje sąskaitoje ( - ), esančioje DnB NORD banko Alytaus skyriuje, įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti.

404Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems nuo jo nuorašo įteikimo dienos, gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje P.... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. N. M., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 302 straipsnio 1 dalyje... 6. A. T., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 213 straipsnio 1 dalyje... 8. G. V., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9... 9. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 213 straipsnio 2 dalyje,... 10. I. V., a/k ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9... 11. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje... 12. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 13. I. V., laikotarpyje nuo 2008-12-20, 11.11 val., iki 2008-12-20, 14.24 val.,... 14. P. K., 2009-11-03, Varėnos mieste, įgijo, laikė ir 2009-11-04, apie 17.00... 15. A. T., 2009 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, Varėnos mieste, įgijo, laikė... 16. I. V., laikotarpyje nuo 2009 m. pavasario iki 2009-12-06, P. K. ir A. T., 2009... 17. M. M., laikotarpyje nuo 2009 m. spalio mėnesio iki 2009-12-15, 23.02,... 18. G. V., laikotarpyje nuo 2009-12-13 iki 2009-12-15, 22.45 val., neteisėtai... 19. I. V., 2009-12-16, 01.00 val., neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga.... 20. Nusikaltimai buvo padaryti tokiomis aplinkybėmis:... 21. 1. epizodas. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo... 22. I. V., laikotarpyje nuo 2008-12-20, 11:11 iki 2008-12-20, 14:24, Vilniaus... 23. Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad pasinaudodamas... 24. Kaltinamojo I. V. kaltė, be jo parodymų, įrodyta byloje surinkta medžiaga.... 25. Apklaustas nukentėjusiuoju M. D. parodė, kad 2008 m. gruodžio mėnesį, jis... 26. Daiktų dokumentų pateikimo metu M. D. 2009-04-24 savo iniciatyva pateikė... 27. Iš „Credit24“ pateiktų duomenų matyti, kad 2008-12-20, buvo gauta... 28. Iš SMS CREDIT.LT“ pateiktų duomenų matyti, kad 2008-12-20, buvo gauta M.... 29. Iš „Moment Credit“ pateiktos informacijos matyti, kad 2008-12-20, iš... 30. Iš AB Bankas „Hansabankas“ 2009-02-24 raštu Nr. SR-6221 pateiktos... 31. Apklaustas liudytoju E. M. parodė, kad 2008 m. gruodžio mėnesį, į... 32. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu, E. M. atpažino I. V.,... 33. Savo parodymus apie pinigų pervedimo į sąskaitą ir jų nuėmimo aplinkybes,... 34. Apklausta liudytoja K. S. parodė, kad ji gyvena kartu su E. M.. Todėl jam... 35. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja K. S. atpažino... 36. Taigi įvertinus visus byloje ištirtus ir aukščiau išdėstytus įrodymus... 37. Nustatytos byloje aplinkybės leidžia teigti, kad kaltinamasis I. V.,... 38. Akivaizdu, kad visi šie kaltinamojo I. V. nusikalstami veiksmai buvo padaryti... 39. 2 epizodas. Netikrų pinigų įgijimas, laikymas ir realizavimas E. Z. IĮ... 40. P. K. įgijo, laikė ir realizavo netikrą Lietuvos valstybės apyvartoje... 41. Apklaustas kaltinamuoju P. K. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2009 m.... 42. Kaltinamojo P. K. kaltė be jo paties parodymų, įrodyta byloje surinkta... 43. Apklausta liudytoja M. Z. parodė, kad 2009 metais ji dirbo E. Z. IĮ... 44. Apklausta liudytoja Ž. D. parodė, kad 2009 metais ji dirbo E. Z. IĮ... 45. Daiktų, dokumentų pateikimo metu M. Z. savo iniciatyva pareigūnams pateikė... 46. Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra... 47. Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma... 48. Tokią išvadą leidžia daryti ne tik kaltinamojo P. K. parodymai, užfiksuoti... 49. Taigi analizuojant šio kaltinamojo parodymus, užfiksuotus ikiteisminio tyrimo... 50. Netikėti šiais kaltinamojo P. K. parodymais, kuriuos, kaip jau minėta, vienu... 51. 3. epizodas. Netikrų pinigų įgijimas, laikymas ir realizavimas M. Š..... 52. A. T., įgijo, laikė ir realizavo netikrą Lietuvos valstybės apyvartoje... 53. Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad... 54. Kaltinamojo A. T. kaltė, be jo paties parodymų, įrodyta byloje surinkta... 55. Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad jis kaltinamajam A. T. netikrų... 56. Apklausta liudytoja R. K. parodė, kad 2009 m. lapkričio mėnesį, M. Š.... 57. Apklaustas liudytoju J. A. parodė, kad M. Š. paprašė parvežti alaus.... 58. Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytoja R. K. 2009-11-23 pateikė į dvi... 59. Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AE7294856 yra... 60. Apklaustas liudytoju M. Š. parodė, kad galimai 2010 m. vasarą, datos... 61. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju M. Š. parodė, kad 2009-11-21,... 62. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu, M. Š. atpažino A. T., kaip... 63. Apklaustas liudytoju A. D. parodė, kad jis A. T. jokių netikrų pinigų... 64. Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma... 65. Tokią išvadą leidžia daryti byloje surinkti duomenys: kaltinamojo A. T.,... 66. 4 epizodas. Netikrų pinigų, tame tarpe ir dideliu kieku, gaminimas, laikymas,... 67. I. V., laikotarpyje nuo 2009 m. pavasario iki 2009 m. gruodžio mėnesio... 68. I. V., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2009 gruodžio mėnesio pradžioje,... 69. P. K., tesdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ), savo bute, I. V. prašymu,... 70. I. V., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpyje nuo 2009-06-22 iki... 71. Be to, N. M. kaltinamas tuo, kad jis realizavo didelį kiekį netikrų Lietuvos... 72. Apklaustas kaltinamuoju P. K. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad jis... 73. Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-11-09... 74. Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad pinigus... 75. Gamindamas pinigus jis stengėsi keisti vietas, nes norėjo, kad niekas... 76. 2009-12-06, pinigus į sutartą su jų pirkėju vietą, jis nešė vienas,... 77. Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jam... 78. Kaltinamųjų I. V., P. K. ir A. T. kaltė, be jų pačių parodymų, įrodyta... 79. Apklausta nukentėjusiąja G. K. parodė, kad ji yra A. K. IĮ kavinės,... 80. Daiktų, dokumentų pateikimo metu G. K. savo iniciatyva pateikė 100 litų... 81. Atlikus 100 litų banknoto Nr. AG3177058 specialų tyrimą nustatyta, kad jis... 82. Apklausta liudytoja R. D. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu ji... 83. Apklaustas liudytoju K. K. parodė, kad 2009-10-10, jis dirbo kavinėje,... 84. Daiktų, dokumentų pateikimo metu K. K. pateikė 100 litų vertės kupiūrą... 85. Atlikus 100 litų banknoto Nr. AB2698000 tyrimą nustatyta, kad jis yra... 86. Apklausta liudytoja I. P. parodė, kad 2009-04-01 ji dirbo kasoje UAB „M.“... 87. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. A. Š. parodė, kad 2009-03-30... 88. Daiktų, dokumentų pateikimo metu A. A. Š. 2009-04-01 pateikė 50 litų... 89. Atlikus 50 litų banknoto Nr. AD9732654 specialų tyrimą, nustatyta, kad jis... 90. Apklausta liudytoja D. Kc. parodė, kad ji dirbo UAB „N.“ prekybos centre,... 91. Apklausta liudytoja O. B. parodė, kad 2009-05-12 buvo atvykusi į Vilnių ir... 92. Šis faktas užfiksuotas UAB „N.“ aktu, iš kurio matyti, kad 2009-05-13,... 93. Atlikus 50 litų banknoto Nr. AF9347583 specialų tyrimą, nustatyta, kad jis... 94. Apklausta liudytoja J. Už. parodė, kad 2009-06-29 ji dirbo prekybos centre... 95. Apklaustas liudytoju Vl. K. parodė, kad nagrinėjamo įvykio dieną, anksti... 96. Apklausta liudytoja J. Jn. parodė, kad 2009-06-29 ji dirbo UAB „N.“... 97. Šis faktas užfiksuotas UAB „N.“ aktu, iš kurio matyti, kad 2009-06-29... 98. Atlikus 100 litų banknoto Nr. AD4454386 tyrimą, nustatyta, kad jis yra... 99. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. U. parodė, kad 2009-07-01,... 100. Šis faktas užfiksuotas UAB „N.“ aktu, iš kurio matyti, kad 2009-07-01... 101. Atlikus 100 litų banknoto Nr. AF0783921 tyrimą, nustatyta, kad jis yra... 102. Apklaustas liudytoju J. J. parodė, kad galimai 2009 m. vasarą, datos... 103. Be to, 2009 m. vasarą, maždaug savaitės bėgyje, kai jis su E. Š. savo... 104. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojas J. J. atpažino... 105. Apklaustas liudytoju E. Š. parodė, kad jis kartu su J. J. valė J. V.... 106. Apklaustas liudytoju S. Š. parodė, kad 2009 m. vasarą, pas jį į namus su... 107. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojas S. Š. atpažino... 108. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja E. L. parodė, kad 2009-07-04,... 109. Daiktų, dokumentų pateikimo metu E. L. pateikė 100 litų vertės kupiūrą... 110. Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad vienas 100 litų banknotas Nr.... 111. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju J. V. parodė, kad jis gyvena... 112. Apklausta liudytoja I. M. parodė, kad ji dirba ( - ) pašto laiškininke.... 113. Apklausta liudytoja L. Br. parodė, kad 2009 m. vasarą ji dirbo pardavėja –... 114. Liudytojos L. Br. pareigūnams pateikta 100 lt vertės kupiūra Nr. AG3857714,... 115. Atlikus 100 litų banknoto Nr. AG3857714 tyrimą, nustatyta, kad jis... 116. Apklausta liudytoja D. Kr. parodė, kad 2009-08-21 ji dirbo parduotuvėje... 117. Apklausta liudytoja D. K. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu,... 118. Daiktų, dokumentų pateikimo metu D. K. pateikė 50 litų vertės kupiūrą... 119. Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AG5551197 yra... 120. Apklausta liudytoja S. B. parodė, kad 2009 metais ji dirbo UAB „G.“... 121. Sprendžiant iš byloje esančio UAB „G.“ Marijampolės PPPS 2009-10-15... 122. Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG3177058 yra... 123. Apklausta liudytoja M. K. parodė, kad 2009 metais ji dirbo AB DnB NORD banke,... 124. Apklausta liudytoja A. G. parodė, kad nagrinėjamo įvykio metu, bylos... 125. Kaip matyti iš AB DnB NORD banko Varėnos KAP 2010-10-20 prašymo turinio,... 126. Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad vienas 100 litų vertės banknotas Nr.... 127. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja A. G. atpažino... 128. Apklausta liudytoja N. L. parodė, kad ji yra rūkanti. Todėl 2009 metais ne... 129. 2009 metų vasarą, liudytojos teigimu, pas ją dažnai lankydavosi P. J., E.... 130. Apklaustas liudytoju L. M. parodė, kad 2009 m. vasarą, užėjęs pas N. L. į... 131. Apklaustas liudytoju K. Kv. parodė, kad jis iš A. G. cigarečių nepirko, jos... 132. Apklaustas liudytoju L. B. parodė, kad jo pravardė „M.“. „K.“ – I.... 133. Apklausta liudytoja J. B. parodė, kad ji dirba Varėnos pašto operatore.... 134. Daiktų pateikimo metu, liudytoja J. B. savo iniciatyva pateikė 100 lt vertės... 135. Atlikus specialų tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. Nr. AG9029715... 136. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju N. Š. parodė, kad 2009-10-26,... 137. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja O. T. parodė, kad 2009-10-23 buvo... 138. Apklaustas liudytoju V. L. parodė, kad 2009 metais, P. J. jo prašė... 139. Apklaustas liudytoju P. J. parodė, kad jis 2009 m. rudenį, ( - ) gatvėje,... 140. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu P. J. atpažino L. B., kaip... 141. Apklausta liudytoja D. J. parodė, kad 2009 metais ji dirbo UAB „P.“... 142. Apžiūrėjus pateiktą 100 litų vertės kupiūrą Nr. AF6026261, ji kaip... 143. Atlikus tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AF6026261yra... 144. Apklaustas liudytoju V. P. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu iš... 145. Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytojas V. P. 2009-11-20 pateikė... 146. Apklausta liudytoja D. N. parodė, kad 2009 metų rudenį ji dirbo AB... 147. Apklausta liudytoja D. Z.-Č. parodė, kad 2009 m. ji dirbo parduotuvėje... 148. Apklaustas liudytoju A. M. parodė, kad 2009 m., buvo alaus bare. Gėrė.... 149. Patikrinus liudytojo A. M. blaivumą, 2009-11-24, 22:14, jam buvo nustatytas... 150. Daiktų, dokumentų pateikimo metu 2009-11-24 A. M. savo iniciatyva pateikė 50... 151. Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AG6702195 yra... 152. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusiąja A. B. parodė, kad adresu (... 153. Daiktų, dokumentų pateikimo metu, 2009-11-28, A. B. savo iniciatyva pateikė... 154. Atlikus tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AF6026261 yra... 155. Atlikus specialius tyrimus nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AE9512167 ir... 156. 100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra atspausdintas ne pagal litų spausdinimo... 157. Apklausta liudytoja I. S. parodė, kad ji yra IĮ vadovė, turi maisto prekių... 158. Be to, 2009-06-22, toje pačioje parduotuvėje, pardavėjai V. K. kažkoks... 159. Daiktų dokumentų apžiūros metu buvo apžiūrėta I. S. pateiktos dvi 100... 160. Atlikus specialius tyrimus, nustatyta, kad du 100 litų banknotai Nr. AF0783921... 161. Apklausta liudytoja V. K. parodė, kad nagrinėjamo įvykio laikotarpiu ji... 162. Apklaustas liudytoju K. I. parodė, kad laikotarpyje nuo 2008 metų žiemos iki... 163. Apklausta liudytoja O. N. K. parodė, kad 2008 -2009 metų laikotarpiu ji su K.... 164. 2009 metų birželio mėnesį, E. V. davė jai 100 litų kupiūrą ir paprašė... 165. Apklausta liudytoja D. B. parodė, kad nagrinėjamo įvykio metu ji dirbo ( - )... 166. Liudytojos D. B. pateikta 100 litų kupiūra Nr. AD4454386 buvo apžiūrėta ir... 167. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AD4454386 yra... 168. Apklaustas liudytoju K. G. parodė, kad 2009-06-26, vakare, apie 20.00 val.,... 169. Kitą dieną jam paskambino mama ir pasakė, kad paskambino jai pardavėjos iš... 170. Nurodė, kad tuo metu, kai I. V. jam davė 100 litų, jų nečiupinėjo,... 171. Varėnos rajono apylinkės prokuratūros 2010-06-01 nutarimu, K. G. atžvilgiu... 172. Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG 4208547 yra... 173. Atlikus dviejų 100 litų banknotų Nr. AE7294856 ir Nr. AE0767760 tyrimą,... 174. Atlikus 50 litų banknoto Nr. AG6952687 tyrimą, nustatyta, kad jis yra... 175. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-03-15 specialisto... 176. Apklausta liudytoja E. Ks. parodė, kad pirmą kartą pamatė netikrus pinigus... 177. Gruodžio pradžioje B. B. grįžo iš Šakių rajono. Ji atėjo pas ją... 178. Apklausta liudytoja I. K. parodė, kad po Joninių, bute pas A. L., ji su E.... 179. Lapkričio pabaigoje ji vaikščiojo su E. Čs.. ( - ) gatvėje, netoli P. K.... 180. Gruodžio pradžioje B. B. grįžo iš Šakių rajono. Jos susitiko su E. Ks.,... 181. Nurodė, kad pas E. Ks. buvo likę 100 litų, nuo tada, kai I. V. davė jai 100... 182. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja E. A. (Č.) parodė, kad 2009... 183. Apklausta liudytoja B. B. parodė, kad 2009 m. gruodžio pradžioje... 184. Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-02-22 nuosprendžiu E. Ks. ir I. K.... 185. E. A. nuteista pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl 2009 m. lapkričio mėnesį... 186. E. Ks., I. K. ir B. B. nuteistos pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl 2009 m.... 187. M. Mš. nuteistas pagal BK 213 straipsnio 1 dalį dėl 2008-12-08 netikro 100... 188. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju Ž. G. parodė, kad jis 2009 m.... 189. Daiktų, dokumentų pateikimo metu, 2009-11-06, UAB „EMSI“ operatorius Ž.... 190. Atlikus tyrimą nustatyta, kad 100 litų banknotas Nr. AG9029715 yra... 191. Iš UAB „G.“ Marijampolės PPPS akto matyti, kad 2009-11-28, UAB G.“... 192. Atlikus vienas 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG9029715 tyrimą,... 193. Iš UAB „G.“ Marijampolės PPPS akto matyti, kad 2009-10-21, UAB G.“... 194. Apklaustas liudytoju A. Šl. parodė, kad 2009 m. jis dirbo UAB „G.“... 195. Atlikus 100 litų banknoto Nr. AG9029715 tyrimą, nustatyta, kad jis yra... 196. Daiktų, dokumentų pateikimo metu, liudytoja J. Z., 2009-06-16, savo... 197. Iš AB Swedbank pranešimo policijai matyti, kad 2009-07-31, 11.00 val., pil.... 198. Iš rastų įtariamai padirbtų pinigų 2009-10-04 akto matyti, kad UAB S.... 199. Atlikus 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG 9029715, gauto iš UAB... 200. Iš NORDEA BANK FINLAND PLC pateiktų duomenų matyti, kad 2009-12-03, UAB... 201. Atlikus inkasavimo metu aptiktos galimai netikros 100 litų vertės kupiūros... 202. Iš UAB „G.“ Vilniaus PPPS 2009-12-11 ir 2010-01-12 pateiktų duomenų... 203. Atlikus specialius tyrimus nustatyta, kad 2000 m. pavyzdžio 100 litų... 204. Atlikus vieno 2000 m. pavyzdžio 100 litų banknoto Nr. AG4208547, aptikto... 205. Apklaustas liudytoju A. A. parodė, kad 2009 m. jis dirbo Vilniaus apskrities... 206. 2009-12-06, apie 13.30 val., jis kartu su G. išsinuomotu automobiliu... 207. Sprendžiant iš byloje esančių protokolų, 2009-12-04 liudytojui A. A. buvo... 208. Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytojas A. A., 2009-12-07, savo... 209. Atlikus tyrimą vienas 100 litų banknotas Nr. AE6158563, septyni 100 litų... 210. Kratos P. K. bute, adresu ( - ), Varėnoje, metu, tarpe kitų daiktų buvo... 211. Atlikus specialų tyrimą 84 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184,... 212. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-01-22 specialisto... 213. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-01-29 specialisto... 214. Atlikus daktiloskopinį tyrimą nustatyta, kad keturi rankų pirštų pėdsakai... 215. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-03-15 specialisto... 216. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-17 specialisto... 217. Tos pačios grupinės priklausomybės, bet skirtingos rūšinės... 218. Nustatyta ir kita popieriaus, ant kurių atspausdinti tyrimui pateikti... 219. Kita popieriaus rūšis, sudaranti šią grupę yra banknotai: 50 Lt nominalo... 220. Nei vienai grupei nepriklauso banknoto AD9732654, pateikto ikiteisminio tyrimo... 221. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-09 specialisto... 222. Rankų pėdsakai, išryškėję ant tyrimui pateikto cilindro formos indo su... 223. Rankų pėdsakai, išryškėję ant tyrimui pateikto veidrodžio, paimto... 224. Du rankų pirštų pėdsakai (žr. nuotraukos Nr. 1, Nr. 2), išryškėję ant... 225. Vienas rankos piršto pėdsakas (žr. nuotrauką Nr. 3), išryškėjęs ant... 226. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų... 227. Byloje nustatyta ir tai, kad dalis kaltinamųjų pagamintų, laikytų bei... 228. Taigi iš surinktų, ištirtų ir įvertintų įrodymų daroma išvada, kad P.... 229. A. T. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 2 dalies, epizode dėl... 230. Tuo tarpu I. V. veikos kvalifikacija iš BK 213 straipsnio 2 dalies, epizode... 231. Tuo tarpu BK 213 straipsnio 2 dalyje nurodytas šią nusikalstamą veiką... 232. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis I. V. laikotarpyje nuo 2009... 233. Tuo tarpu kitų kaltinamųjų, t. y. P. K. ir A. T. padarytus nusikalstamus... 234. Taipogi nepasitvirtino kaltinimas, pareikštas N. M. pagal BK 213 straipsnio 2... 235. N. M. jam inkriminuojamas aplinkybes pagal šį kaltinimą neigia. Jo poziciją... 236. Tokių kaltinamųjų N. M. ir I. V. parodymų paneigti byloje surinktais... 237. Tuo tarpu kaltinamųjų P. K. ir A. T. parodymai, kuriais šie neigia kartu su... 238. N. M., 2009 m. spalio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, kaip užstatą už... 239. Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009 metais,... 240. Apklaustas nukentėjusiuoju S. Vn. parodė, kad 2009 m. spalio mėnesį,... 241. Kratos metu, prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Varėnos m.,... 242. Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma... 243. 6 epizodas. G. V. disponavimas psichotropine medžiaga... 244. G. V. neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas... 245. Apklaustas kaltinamuoju G. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad amfetaminą... 246. Kaltinamojo G. V. kaltė, be jo parodymų, įrodyta bylos medžiaga.... 247. Kratos, atliktos G. V. gyvenamojoje vietoje ( - ), Varėnoje, metu, kambaryje,... 248. Atlikus tyrimą nustatyta, kad baltos spalvos miltelių iš 2 vnt. juodos... 249. Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma... 250. Tokią išvadą leidžia daryti ne tik paties kaltinamojo G. V. parodymai, bet... 251. 7 epizodas. I. V. disponavimas psichotropinėmis medžiagomis ... 252. I. V., neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas... 253. Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad narkotines... 254. I. V. kaltė, be jo paties parodymų, įrodyta bylos medžiaga.... 255. I. V. asmens kratos metu, tarpe kitų daiktų buvo rastas ir paimtas baltos... 256. Atlikus tyrimą nustatyta, kad baltos spalvos miltelių iš 2 vnt. vienas į... 257. Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų daroma... 258. Pas kaltinamąjį I. V. asmens kratos metu rastos plasitikiniuose maišeliuose... 259. Kaltinimai, kurie nepasitvirtino... 260. 1 epizodas. Dėl neteisėto D. D. vairuotojo pažymėjimo įgijimo ir laikymo.... 261. P. K. kaltinamas tuo, kad neturėdamas teisėto pagrindo įgijo ir laikė... 262. Apklaustas kaltinamuoju P. K. kaltu neprisipažino ir parodė, kad aplinkybių,... 263. Tokios kaltinamojo P. K. gynybinės pozicijos objektyviai paneigti byloje... 264. Apklausta nukentėjusiąja D. D. parodė, kad nuo 2008 metų ji dirba Varėnos... 265. Vairuotojo pažymėjimą, nukentėjusiosios teigimu, ji visuomet laikydavo... 266. Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad 2009 m. rudenį, tarp ( - ) miško... 267. Kratos, atliktos 2009-12-15 P. K. bute, esančiame ( - ), Varėnoje, tarpe... 268. Taigi analizuojant byloje surinktus įrodymus, t.y. nukentėjusiosios D. D.,... 269. Tuo tarpu kaltė, padarius BK 302 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, gali... 270. 2 epizodas. Dėl neteisėto D. Kk. asmens tapatybės kortelės, A. F.... 271. N. M. kaltinamas tuo, kad jis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir laikė... 272. Be to, N. M. kaltinamas tuo, kad jis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir... 273. N. M. kaltinamas tuo, kad jis, neturėdamas teisėto pagrindo, įgijo ir laikė... 274. Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009 m.... 275. Šių kaltinamojo N. M. parodymų negalima objektyviai paneigti bylos... 276. Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad jis pas N. M. buvo palikęs kitų... 277. Apklaustas nukentėjusiuoju D. Kk. parodė, kad 2009 m. vasarą, jis pametė... 278. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusiuoju A. F. parodė, kad jis N.... 279. Apklaustas nukentėjusiuoju I. B. parodė, kad nei kaltinamojo N. M., nei kitų... 280. Kratos, atliktos N. M. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), Varėnos m., metu,... 281. Taigi iš byloje užfiksuotų nukentėjusiųjų D. Kk., A. F. ir I. B.... 282. Tuo tarpu kaltė, padarius BK 302 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kaip... 283. 3 epizodas. Dėl specialios medžiagos netikriems pinigams gaminti įgijimo.... 284. I. V. kaltinamas tuo, kad jis įgijo specialiąsias medžiagas netikriems... 285. Apklaustas kaltinamuoju I. V. parodė, kad popierių su vandens ženklais, jis... 286. Apklaustas liudytoju A. Č. parodė, kad 2004-2007 metais jis buvo ( - ). 2006... 287. Apklaustas liudytoju K. P. parodė, kad jis yra Varėnos ( - ). Liudytojas A.... 288. Daiktų, dokumentų pateikimo metu, liudytojas K. P. savo iniciatyva pateikė... 289. Iš Valstybės dokumentų Technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų... 290. Tokiu būdu įvertinus aukščiau išdėstytus ir ištirtus įrodymus, daroma... 291. 4 epizodas. Dėl netikrų pinigų įgijimo, laikymo ir realizavimo S. V..... 292. A. T. kaltinamas tuo, kad jis, 2009 m. lapkričio 19 d., Varėnos mieste, iš... 293. Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad... 294. Apklausta liudytoja S. V. parodė, kad 2009 metais ji dirbo kioske Varėnos m.,... 295. Daiktų apžiūros metu, 2009-11-27 buvo apžiūrėta ir kaip daiktas tyrintus... 296. Atlikus specialų tyrimą nustatyta, kad 50 litų banknotas Nr. AG8744879 yra... 297. Tačiau analizuojant byloje surinktus, ištirtus ir aukščiau išdėstytus... 298. Tokiu būdu, įvertinus į tai, kad kaltinamojo A. T. veiksmai niekaip nėra... 299. 5 epizodas. Dėl lenkimo vartoti nepilnametę L. P. psichotropines medžiagas... 300. I. V. kaltinamas tuo, kad lenkė ir pratino nepilnametę ne gydymo tikslais... 301. Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad su L. P. jis... 302. Šios kaltinamojo I. V. gynybos pozicijos paneigti byloje surinktais... 303. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. T. P. parodė, kad jos nepilnametė dukra... 304. Apklausta liudytoja L. Bb. (P.) parodė, kad su kaltinamuoju I. V. ji... 305. Liudytojos L. Bb. (P.) nurodytas aplinkybes, kad apklausoje pas ikiteisminio... 306. Iš VĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pažymos matyti, kad... 307. Asmens apžiūros metu ant L. P. dešinės rankos priekinio žąsto ir... 308. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos... 309. Taigi, iš surinktų, ištirtų ir aukščiau išdėstytų įrodymų, negalima... 310. Nusikaltimo, numatyto BK 264 straipsnio 2 dalyje, kaip ir nusikaltimų,... 311. Šiuo gi atveju, kaltinamajam I. V. inkriminuojamos veikos dalykas, t.y.... 312. Tokiu būdu, įvertinus į tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą... 313. 4 epizodas. Dėl nusikalstamų veikų, įvykdytų 2009 m. gruodžio 14 - 15... 314. I. V., kaltinamas tuo, kad toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, naktį... 315. N. M., kaltinamas tuo, kad jis, pagamino didelį kiekį netikrų Lietuvos... 316. A. T., kaltinamasi tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su I. V., G. V. ir... 317. G. V. kaltinamas tuo, kad jis pagamino didelį kiekį netikrų Lietuvos... 318. Be to, I. V. kaltinamas tuo, kad jis realizavo didelį kiekį netikrų Lietuvos... 319. N. M. kaltinamas tuo, kad jis realizavo didelį kiekį netikrų Lietuvos... 320. I. V. kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. nakties iki... 321. Apklaustas kaltinamuoju N. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-12-14,... 322. 2009-12-15, vakare, I. V. jo paprašė pavežti iki pirmosios Varėnos. Jis jį... 323. Apklaustas kaltinamuoju A. T. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-12-14,... 324. Apklaustas kaltinamuoju G. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2009-12-14,... 325. Apklaustas kaltinamuoju I. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2009-12-14,... 326. Nurodė, kad netikrus pinigus iš jo pareigūnai pirko maždaug 8 mėnesius.... 327. Apklaustas liudytoju A. A. parodė, kad 2009-12-15, apie 18.00 val., jam vėl... 328. Sprendžiant iš byloje esančio protokolo, 2009-12-15, A. A. buvo perduota 30... 329. Daiktų, dokumentų pateikimo metu liudytojas A. A. 2009-12-16 pateikė 84 vnt.... 330. I. V. asmens kratos metu tarpe kitų daiktų buvo rasta ir paimta piniginė su... 331. Kratos pas N. M. namuose, adresu ( - ), Varėnoje, tarpe kitų daiktų buvo... 332. Atlikus specialų tyrimą 84 vnt. 100 litų nominalo banknotų Nr. AG8549184,... 333. Atlikus kratą G. V. tėvų sodyboje, esančioje ( - ) kaime, Varėnos rajone,... 334. Iš apžiūros protokolo matyti, kad kratos metu G. V. tėvų sodyboje ( - )... 335. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju K. M. parodė, kad automobilis... 336. Daiktų pateikimo metu, 2009-12-22, liudytojas K. M., gyv. ( - ), Varėna,... 337. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad kaltinamiesiems I. V., N. M.,... 338. BPK 159 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prokuroras gali kreiptis į... 339. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad... 340. Bausmių skyrimo motyvai, civilinių ieškinių ir daiktų, ... 341. turinčių reikšmės tyrimui išsprendimas... 342. Skiriant kaltinamajam P. K. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje... 343. P. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamas... 344. P. K. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad vieną iš... 345. Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų... 346. Skiriant kaltinamajam N. M. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje... 347. N. M. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 348. Tokiu būdu, įvertinus visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, jo pavojingumo... 349. Skiriant kaltinamajam A. T. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje ne kartą... 350. A. T. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 351. A. T. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad vieną iš... 352. Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų... 353. Skiriant kaltinamajam G. V. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje ne kartą... 354. G. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 355. Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų... 356. Skiriant kaltinamajam I. V. bausmę atsižvelgiama, kad jis praeityje ne kartą... 357. I. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 358. I. V. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad vieną iš... 359. Tokiu būdu, įvertinus visas padarytų nusikaltimų aplinkybes, jų... 360. Byloje pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai: A. B. dėl 100... 361. BPK 109 straipsnyje pasakyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 362. Taigi išanalizavus nukentėjusiųjų A. B. ir G. K. pareikštus civilinius... 363. Tokiu būdu darytina išvada, kad nukentėjusiųjų A. B., G. K. ir M. D.... 364. Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 365. BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu konfiskuoti iš I. V. 500 litų, kaip gautus... 366. Varėnos rajono apylinkės prokuratūros 2010-04-23 nutarimu paskirtą laikiną... 367. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303-305, 307-308 straipsniais,... 368. I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 215 straipsnio 1... 369. I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1... 370. I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 213 straipsnio 2... 371. I. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1... 372. BK 63 straipsnio 1, 2, 4, 6, 9 dalių, 5 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu... 373. I. V. pagal BK 264 straipsnio 2 dalį išteisinti, nepadarius veikos,... 374. I. V. pagal BK 213 straipsnio 1 dalį (epizode dėl specialios medžiagos... 375. I. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100... 376. I. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-15 epizode dėl 84 vienetų 100... 377. I. V. pagal BK 213 straipsnio 1 dalį (2009-12-14-2009-12-15 epizode dėl... 378. P. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213... 379. P. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213... 380. BK 63 straipsnio 1, 4 dalių pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus... 381. P. K. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį išteisinti, neįrodžius, kad jis... 382. A. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213... 383. A. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213... 384. BK 63 straipsnio 1, 4 dalių pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus... 385. A. T. pagal BK 213 straipsnio 1 dalyje (epizode dėl 50 litų vertės netikro... 386. A. T. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100... 387. N. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 302... 388. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės atlikimo laiką N. M.... 389. N. M. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (epizode dėl neteisėto D. Kk. asmens... 390. N. M. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (epizode dėl neteisėto A. F. vairuotojo... 391. N. M. pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (epizode dėl neteisėto I. B. asmens... 392. N. M. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14 epizode dėl 90 vienetų 100... 393. N. M. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-15 epizode dėl 84 vienetų 100... 394. G. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 259 straipsnio 1... 395. G. V. pagal BK 213 straipsnio 2 dalį (2009-12-14- 2009-12-15 epizode dėl 90... 396. Bausmės atlikimo pradžią kaltinamiesiems A. T., I. V. ir G. V. skaičiuoti... 397. Bausmės atlikimo pradžią kaltinamajam P. K. skaičiuoti nuo nuosprendžio... 398. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką išbūtą suėmime: A. T. nuo... 399. Kardomąsias priemones: A. T. - suėmimą, P. K. bei N. M. - rašytinį... 400. Nukentėjusiųjų A. B., G. K. ir M. D. pareikštus civilinius ieškinius dėl... 401. Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 402. BK 72 straipsnio 2 dalies pagrindu konfiskuoti iš I. V. 500 litų, kaip gautus... 403. Varėnos rajono apylinkės prokuratūros 2010-04-23 nutarimu paskirtą laikiną... 404. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems...