Byla 2S-2034-464/2012
Dėl įpareigojimo suteikti leidimą perleisti hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą, trečiasis asmuo – A. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų B. J. ir R. J. ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl įpareigojimo suteikti leidimą perleisti hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą, trečiasis asmuo – A. J., ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovai B. J. ir R. J. 2012-02-29 kreipėsi i Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 2-12), prašydami suteikti ieškovams leidimą parduoti įkeistą nekilnojamąjį turtą A. J. už 366 000 Lt, atsakovui tiesiogiai iš šio sandorio pervedant sumą, reikalingą ieškovės prievolių atsakovui pagal kreditavimo sutartį įvykdymui.

42012-09-05 teismo posėdžio metu ieškovų B. J. ir R. J. atstovė pateikė pareiškimą (b.l. 128-129, 134-137), kuriuo ieškovai prašė teismo priimti jų atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukti. Nurodė, jog atsisako nuo ieškinio dėl tos priežasties, kad atsakovas pagrindinį ieškovo reikalavimą patenkino visiškai. Ieškovai taip pat prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas - 100 Lt žyminį mokestį ir 7000 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

52012-09-05 teismo posėdžio atsakovo AB DNB banko atstovas pareiškė, kad su ieškovų prašomomis priteisti bylinėjimosi išlaidomis nesutinka ir tokį ieškovų reikalavimą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2012-09-13 nutartimi (b.l. 139-140) priėmė ieškovų B. J. ir R. J. atsisakymą nuo ieškinio atsakovui AB DNB bankui dėl įpareigojimo suteikti leidimą perleisti hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą ir civilinę bylą nutraukė, grąžino ieškovams 75 Lt žyminio mokesčio, ir priteisė ieškovams iš atsakovo 2825 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nurodė, jog ieškovai nagrinėjamoje civilinėje byloje atsisako savo pareikštų reikalavimų atsakovui, kadangi šis reikalavimą įvykdė. Kadangi atsakovas patenkino ieškovo reikalavimus tik po ieškinio padavimo teisme, pirmosios instancijos teismas iš atsakovo ieškovų naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas - 25 Lt žyminio mokesčio dalį ir 2800 Lt už advokato teisinę pagalbą. Dėl ieškovų prašymo priteisti iš atsakovo 7000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti teismas pažymėjo, kad vertinant priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, vadovaujamasi LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Ieškovai už ieškinio parengimą iš atsakovo prašė priteisti 3500 Lt, už pasirengimą ir atstovavimą teisme (iš viso 4 val.) – 1400 Lt (valandinis užmokestis – 350 Lt), už pretenzijų, prašymų AB DNB bankui dėl leidimo perleisti nekilnojamąjį turtą rengimą bei atstovavimą derybose – 2100 Lt. Tačiau Rekomendacijų 8 p., nustatyti maksimalūs dydžiai yra tokie: už ieškinio parengimą – 2400 Lt, už vieną atstovavimo valandą teisme – 120 Lt. Ieškovai nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių patirtas išlaidas už pretenzijų dėl leidimo perleisti nekilnojamąjį turtą rengimą bei atstovavimą derybose su atsakovu, todėl, įvertinęs bylos sudėtingumą bei siekdamas išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, teismas šių išlaidų dydį sumažino.

9III. Atskirojo skundo argumentai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas AB DNB bankas atskiruoju skundu (b.l. 144-145) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012-09-13 nutarties dalį, kuria ieškovams iš atsakovo priteista 2825 Lt bylinėjimosi išlaidų ir klausimą išspręsti iš esmės - netenkinti ieškovų prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

11Tvirtina, jog ieškovai ieškinyje buvo išdėstę reikalavimą dėl leidimo parduoti įkeistą nekilnojamąjį turtą A. J. už 366 000 Lt suteikimo. Tokio leidimo atsakovas ieškovams nesuteikė ir po ieškinio pateikimo, todėl nėra pagrindo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Iš atsakovo teikiamo 2012-04-02 rašto matyti, jog leidimas dėl įkeisto turto pardavimo buvo išduotos kitomis sąlygomis, nei ieškinyje prašė ieškovai. Įkeistą turtą bankas leido parduoti už ne mažesnę nei 390 000 Lt sumą, kuri yra ženkliai didesnė, nei nurodyta ieškinyje. Už ieškovų prašytą 366 000 Lt sumą bankas nebūtų sutikęs duoti leidimo dėl turto pardavimo. Todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovas patenkino ieškinio reikalavimus ir priteisti ieškovų naudai bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovai B. J. ir R. J. atsiliepimu (b.l. 152-154) prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012-09-13 nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, jog atsakovas su ieškovų ieškiniu apskritai nesutiko ir teigė neturįs pareigos suteikti ieškovams leidimą parduoti atsakovui įkeistą turtą, t.y. ieškinio reikalavimą ginčijo visoje apimtyje, taip pat ginčijo atsakovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovams pateikus ieškinį bei teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas išdavė ieškovams leidimą parduoti įkeistą turtą. Atsakovas, net ir patenkinęs ieškinio reikalavimą, formaliai tęsė bylos nagrinėjimą bei ginčijo ieškovų teisę parduoti įkeistą turtą. Ieškovų reikalavimas faktiškai buvo patenkintas tik po to, kai jie kreipėsi į teismą ir buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl buvo pagrindas ieškovams priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai iš apelianto (atsakovo) buvo priteistos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos advokato pagalbai apmokėti), šiam atsisakius nuo ieškinio ir bylą užbaigus nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs gautą ieškovo pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio ir nustatęs, jog ieškovo atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, o ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, nutartimi priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukė. Pagal CPK 93 str. ir 94 str. nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. CPK 94 str. 1 d. nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, taip pat įvertina ir priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

18Taigi sprendžiant, ar iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos tais atvejais, kai po ieškinio pareiškimo atsakovas patenkina ieškovo reikalavimus, teismų praktikoje atsižvelgiama į tai, kada ieškovas gauna informaciją sutikimą su jo reikalavimu, taip pat vertinamas procesinis šalių elgesys, įvertinamas bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumas, kiek apdairiai ir rūpestingai elgėsi šalys, atlikdamos procesinius veiksmus, įskaitant ieškinio padavimą ir ieškovo reikalavimų ginčijimą iki jam kreipiantis į teismą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-24 nutartis c.b. Nr. 2-906/2011; 2007-11-29 nutartis c. b. Nr. 2-758/2007).

19Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp ginčo šalių vyko derybos dėl leidimo parduoti apeliantui įkeistą turtą išdavimo (b.l. 21-24), ieškovų atstovas 2011-12-27 kreipėsi į apeliantą dėl rašytinio leidimo perleisti hipoteka įkeistą turtą suteikimo (b.l. 25-26) į kurį apeliantas atsakė 2012-01-09, nurodydamas tokio sutikimo išdavimo sąlygas (b.l. 27-28). Ieškovų atstovas 2012-01-31 pakartotinai kreipėsi į apeliantą dėl rašytinio leidimo suteikimo (b.l. 29-30), o 2012-02-29 ieškovai Jablonskienė ir R. J. kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami suteikti ieškovams leidimą parduoti įkeistą nekilnojamąjį turtą A. J. už 366 000 Lt, atsakovui tiesiogiai iš šio sandorio pervedant sumą, reikalingą ieškovės prievolių atsakovui pagal kreditavimo sutartį įvykdymui (b.l. 2-12). Byloje pateiktas 2012-04-02 apelianto raštas, iš kurio matyti, kad ieškovams galiausiai buvo duotas sutikimas parduoti įkeistą turtą už 390 000 Lt sumą (b.l. 149). Gavę tokį sutikimą, tolimesnio proceso ieškovai nebetęsė (b.l. 128-129, 134-137).

20Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog apeliantas iš esmės nepatenkino ieškovų reikalavimo, kadangi sutikimas parduoti turtą buvo išduotas ne už ieškovų prašomą 366 000 Lt sumą, tačiau už didesnę, nei ieškinyje įvardintą - 390 000 Lt sumą. Vertinant apelianto procesinį elgesį bei atsikirtimų poziciją, matyti, kad 2012-03-30 atsiliepimu apeliantas su ieškovų ieškinio nepripažino visiškai (b.l. 91-92). Aplinkybę, jog šioje civilinėje ginčas tarp šalių vyko ne dėl įkeisto turto pardavimo kainos, bet dėl ieškovų teisės parduoti turtą pasirinktam pirkėjui įgyvendinimo, patvirtina jų procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai. Antai atsakovas, 2012-03-30 atsiliepimu išreikšdamas aiškų nesutikimą su ieškovo reikalavimais, teigė, kad bankas ir neturįs pareigos duoti sutikimą parduoti įkeistą turtą, dėl ko ieškovai negali reikalauti priteisti įvykdyti pareigą natūra (b.l. 91, 92). Apie pareigos duoti sutikimą parduoti turtą nebuvimą apeliantas nurodė ir atskiruoju skundu, ginčydamas byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – jam nustatytą draudimą vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį (b.l. 123-124). Įvertinus minėtus duomenis pripažintina, kad nėra pagrindo daryti išvados, jog ieškovai ieškinio atsisakė dėl priežasties, nesusijusios su ieškinio reikalavimo patenkinimu. Bylinėjimosi išlaidų ieškovai patyrė nepavykus išspręsti šio klausimo neteisminiu būdu, taigi abejoti jų procesinio elgesio tinkamumu šiuo atveju nėra įstatyminių prielaidų.

21Apeliantas atskiruoju skundu priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio nekvestionavo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sprendžiant klausimą dėl tokių išlaidų priteisimo, turi būti vadovaujamasi CPK 98 str., nuostatomis, t.y. išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, jos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 str. įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 200-10-28 nutartis c. b. Nr. 3K-3-533/2008). Skundžiama nutartimi ieškovams priteista 2800 Lt suma už ieškinio parengimą ir atstovavimą teisme. Apeliacijos instancijos teismas konstatuoja, jog atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, neabejotinai įtakojančias tokių išlaidų dydį (ieškovus derybose su apeliantu iki ieškinio pateikimo taip pat atstovavo advokatas, juos šis advokatas atstovavo ir apeliacinės instancijos teisme, rengiant atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o su tuo susijusių išlaidų, priimdamas bylą užbaigiantį galutinį procesinį dokumentą pirmosios instancijos teismas domėn net nepriėmė ir jų ieškovams nepriteisė), pirmosios instancijos teismo nustatyta kompensuojamoji bylinėjimosi išlaidų suma nepažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

22Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

23Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (b.l. 160), todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

24Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

25Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovai B. J. ir R. J. 2012-02-29 kreipėsi i Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės... 4. 2012-09-05 teismo posėdžio metu ieškovų B. J. ir R. J. atstovė pateikė... 5. 2012-09-05 teismo posėdžio atsakovo AB DNB banko atstovas pareiškė, kad su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2012-09-13 nutartimi (b.l. 139-140)... 8. Teismas nurodė, jog ieškovai nagrinėjamoje civilinėje byloje atsisako savo... 9. III. Atskirojo skundo argumentai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas AB DNB bankas atskiruoju skundu (b.l. 144-145) prašo panaikinti... 11. Tvirtina, jog ieškovai ieškinyje buvo išdėstę reikalavimą dėl leidimo... 12. Ieškovai B. J. ir R. J. atsiliepimu (b.l. 152-154) prašo atskirąjį skundą... 13. Nurodo, jog atsakovas su ieškovų ieškiniu apskritai nesutiko ir teigė... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai iš apelianto (atsakovo)... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs gautą... 18. Taigi sprendžiant, ar iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos tais... 19. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp ginčo šalių vyko derybos dėl... 20. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog... 21. Apeliantas atskiruoju skundu priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio... 22. Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama nutartis paliktina nepakeista.... 23. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 24. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,... 25. Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti...