Byla 2-7413-251/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora” ieškinį atsakovei Z. V. (dabar F.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės Z. V. (dabar F.) 2934,71 Lt skolą (kurią sudaro: 652,02 Lt pagrindinė skola, 2059,73 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 222,96 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidos) ir bylinėjimosi išlaidas: 88,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovo ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2013-09-18, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2013-10-02. Atsiliepimas į ieškinį nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė savo poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui, remiantis byloje esančiais įrodymais, priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2002-11-20 UAB ,,Tele2“ ir atsakovė Z. V. (dabar F.) sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. M46A674018454048 (9-10 b. l.), pagal kurią UAB ,,Tele2“ suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Ieškovas UAB ,,Gelvora“ 2009-03-31 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB ,,Tele2“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu. Ieškovas atsakovei pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti skolinius įsipareigojimus (8 b. l.), tačiau atsakovė, anot ieškovo, skolos nesumokėjo iki šiol ir ieškovui yra skolinga 2934,71 Lt (32-34 b. l.).

7Vadovaujantis LR CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, LR CK 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 652,02 Lt skola. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio pridėtais dokumentais (11-28 b. l.).

8Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju, atsakovė, laiku neapmokėjusi sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties Nr. M46A674018454048, 6.6 punktas). Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t. y. už 3159 dienas, ieškovas paskaičiavo atsakovei 2059,73 Lt delspinigių.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (2059,73 Lt) daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą (652,02 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3159 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 117,36 Lt sumos (delspinigiai paskaičiuotini už 180 dienų), kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.6 p., ieškovui iš atsakovės priteistini 117,36 Lt delspinigiai. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

10Ieškovas ieškinyje nurodo, kad patyrė 222,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovės, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (33 b. l.), iš kurios matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Nors ieškovas išklotinėje ir nurodo, kad kreipėsi į Nekilnojamojo turto registrą ir Gyventojų registro tarnybą dėl duomenų apie atsakovę gavimo, tačiau nepateikė teismui dokumentų, įrodančių tokio pobūdžio patirtas išlaidas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovui, kaip įmonei, vykdančiai veiklą, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl tokios išlaidos kaip darbuotojų darbo užmokestis, administracijos išlaidos ar kitos ieškovo nurodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, yra susijusios su bendrovės tiesiogine ūkine - komercine veikla, bet ne su atsakovės skola, todėl negali būti laikomos protingomis išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 str. 4 d. 3 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl prašomos priteisti 222,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo sumos atmestinas (LR CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

11Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (769,38 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-11), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Sutinkamai su LR CPK 93 str., iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 2934,71 Lt ieškinio sumos patenkinamas 26,04 % priteisiant 769,38 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteisiama 22,92 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Valstybės biudžetui 1,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovės Z. V. (dabar F.), a. k. ( - ) 652,02 Lt (šešių šimtų penkiasdešimt dviejų litų, 2 ct) skolą, 117,36 Lt (vieno šimto septyniolikos litų, 36 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 769,38 Lt sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-11), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22,92 Lt (dvidešimt dviejų litų, 92 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai