Byla 2-428/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Advitas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutarties, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Advitas“ apeliacinis skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-76-212/2009, laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Rekolas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Advitas“, prašydamas priteisti iš atsakovo 134 926,43 Lt skolos už parduotus degalus, 2 821,98 Lt delspinigių, 12,83 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 7 d. priėmė galutinį sprendimą, kuriuo nusprendė Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. preliminarų sprendimą pakeisti: ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB „Advitas“ ieškovui UAB „Rekolas“ 110 344,31 Lt skolos ir delspinigių, 11,55 proc. dydžio palūkas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008 m. gegužės 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1603,44 Lt žyminio mokesčio, o taip pat 52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

7Apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 7 d. sprendimo padavė atsakovas UAB „Advitas“,

8Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 3 d. nutartimi įpareigojo apeliantą UAB „Advitas“ iki 2009 m. vasario 11 d. pašalinti nutartyje nurodytą apeliacinio skundo trūkumą ir sumokėti 1 503,44 Lt žyminio mokesčio arba pateikti dokumentus, pagrindžiančius prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pagrįstumą.

9Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Advitas“ apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį apeliantui, kadangi padarė išvadą, jog apeliantas nepašalimo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartyje nurodytų trūkumų. Teismas sprendė, kad atsakovas nepateikė jokių duomenų apie bendrovės turimas sąskaitas ir turtą, o pateikti dokumentai nepagrindžia prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio.

10Atsakovas UAB „Advitas“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą. Nurodo, jog teismas netinkamai vertino pateiktus įrodymus, patvirtinančius prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio pagrįstumą. UAB „Advitas“ finansinė būklė yra itin sunki, kadangi visas turtas, lėšos yra areštuotos ir atsakovas, negalėdamas jomis disponuoti, negali sumokėti viso žyminio mokesčio. Tai patvirtina 2009 m. sausio 27 d. trys antstolio patvarkymai dėl atsakovo piniginių lėšų trijose skirtingose sąskaitose arešto, 2009 m. vasario 4 d. turto arešto aktas, patvirtinantis atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto areštą.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Atsakovas UAB „Advitas“ atskiruoju skundu skundžia Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį, kuria atsakovo UAB „Advitas“ apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, pripažinus, jog atsakovas nepašalino Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartyje nurodytų apeliacinio skundo trūkumų – nesumokėjo nustatytos žyminio mokesčio dalies ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pagrįstumą. Atsakovas UAB „Advitas“ atskirąjį skundą grindžia netinkamu jo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų vertinimu, sprendžiant dėl jo prašymo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio pagrįstumo.

14LR CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, jog asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šis nuostata siekiama suinteresuotam asmeniui užtikrinti realią galimybę kreiptis į teismą tuo atveju, kai dėl susidariusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo dydžio žyminį mokestį. Prašymas turi būti motyvuotas, prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Įrodinėjimo pareiga tokiu atveju tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, prašančiam iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 178 str.). Sprendžiant dėl tokio prašymo pagrįstumo, reikia nustatyti asmens sunkią turtinę padėtį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens pinigines lėšas, turto ir pajamų deklaracijos, finansinės atskaitomybės dokumentai ir kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai.

15Atsakovas UAB „Advitas“, paduodamas teismui apeliacinį skundą, pateikė 100 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus, o nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo prašė jį atleisti. Šalindamas Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus dėl dokumentų, pagrindžiančių prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, pateikimo, atsakovas pirmosios instancijos teismui nepateikė duomenų apie turimą nekilnojamą ir kitą registruotiną turtą, kredito įstaigose esančias lėšas ir pan., o savo sunkią turtinę padėtį grindė turimo turto, tame tarpe ir piniginių lėšų, areštu. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo pateikti įrodymai dėl jam priklausančių piniginių lėšų, nekilnojamojo turto ir kito registruotino turto arešto neįrodo sunkios apelianto turtinės padėties. Asmens turtinė padėtis turi būti vertinama analizuojant pateiktų įrodymų visumą bei bylos aplinkybes, atspindinčias jo materialinę padėtį.

16Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-676-194/2008, iš atsakovo UAB „Advitas“ ieškovui UAB „Kvistija“ priteisė 169187,91 Lt skolos, 13410,78 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5093,00 Lt žyminio mokesčio. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų įrodymų, vykdant šio teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 187 691,69 Lt išieškojimo, antstolis M. Alšauskas 2009 m. sausio 27 d. patvarkymais areštavo atsakovo trijose sąskaitose esančias pinigines lėšas, o 2009 m. vasario 4 d. turto arešto aktu – ir atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kitą registruotiną kilnojamąjį turtą (transporto priemones). Nagrinėjamu atveju iš atsakovui priklausančio turto arešto eiliškumo darytina išvada, jog antstolis surado ir areštavo visose atsakovo sąskaitose esančias pinigines lėšas, kurių nepakakus išieškojimai sumai padengti – areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones. Atsižvelgiant į tai, jog areštavus atsakovui priklausantį turtą buvo apribota atsakovo teisė disponuoti šiuo turtu, taigi ir galimybė iš areštuotų piniginių lėšų atlikti piniginius mokėjimus, atlygintinai perleisti ar išnuomoti areštuotą nekilnojamąjį turtą, teisėjų kolegija sprendžia, jog už apeliacinį skundą mokėtino 1503,44 Lt dydžio žyminio mokesčio suma objektyviai apriboja atsakovo teisę apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Asmens turtinė padėtis ir galimybė sumokėti žyminį mokestį negali apriboti asmens teisės įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog susiklosčiusi atsakovo UAB „Advitas“ turtinė padėtis sudaro pagrindą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Todėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartis naikintina pirmosios instancijos teismui netinkamai įvertinus byloje esančius atsakovo turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus ir atsakovo UAB „Advitas“ apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui (LR CPK 337 str. 3 p., 338 str., 83 str. 3 d., 185 str., 329 str. 1 d.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti, atleisti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Advitas“ nuo 1503,44 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų trijų Lt keturiasdešimt keturių ct) dydžio dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo į valstybės biudžetą ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Advitas“ apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai