Byla 2-76-212/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, Dalyvaujant ieškovo UAB „Rekolas“ atstovui adv. Algimantui Kolpertui, Atsakovo UAB „Advitas“ atstovui adv. S. Butkevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal UAB „Rekolas“ ieškinį atsakovui UAB „Advitas“ ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 134 926,43 Lt skolos už parduotus degalus, 2 821,98 Lt delspinigių, 12,83 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 2 215 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad sutarties su atsakovu sudaręs nebuvo, tačiau tarp jų susiklostė faktiniai pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai, kurių pagrindu atsakovui buvo tiekiami degalai. Atsakovas degalus gaudavo pagal PVM sąskaitas-faktūras ir privalėjo laiku šias sąskaitas apmokėti. Atsakovas pažeidė atsiskaitymo terminus, tinkamai neatsiskaitė. Iš viso atsakovui parduota degalų už 476 676,31 Lt, tačiau atsakovas apmokėjo tik dalį šios sumos ir liko skolingas 134 926,43 Lt. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, tačiau iki šiol to nepadarė. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl CK 6. 261 str. pagrindu jam skaičiuoja 6 % dydžio metines palūkanas už visą terminą, kurį atsakovas praleido įvykdyti prievolę ir jos sudaro 2 821,98 Lt. Be to, iš atsakovo turi būti priteistos procesinės palūkanos, kurios pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą skaičiuojamos 12,83 % dydžio nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Panevėžio apygardos teismas 2008-05-26 priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį patenkino pilnai (t. 1, b. l. 68-69).

4Atsakovas 2008-07-21 pateikė prieštaravimus ir nurodė, kad su preliminariu teismo sprendimu nesutinka dalyje dėl priteistų palūkanų. Pareiškė, kad su sutinka su ieškovo paskaičiuotu skolos ir delspinigių dydžiu, tačiau palūkanų dydis yra per aukštas. Pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo kitos dienos po sutartyje nustatytos apmokėjimo datos arba nustatyto termino pabaigos. Šalių nustatytas apmokėjimo terminas nurodytas PVM sąskaitose-faktūrose ir jis buvo 2007-12-28, todėl palūkanos turi būti skaičiuojamos pagal antrąjį metų pusmetį, kaip numatyta Įstatymo 3 str. 1 d. Šiuo atveju palūkanos turi būti 11,72 %, o ne 12,83 % kaip nurodė ieškovas. Prašė preliminarų sprendimą pakeiti, sumažinant palūkanų dydį iki 11,72 % ir leisti atsakovui prievolę įvykdyti dalimis per 6 mėnesius (t. 1, b. l. 92-93). Nagrinėjant bylą atsakovo atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtu, nes ieškovas reikalavimą grindė neleistinais rašytiniais įrodymais: dvi PVM sąskaitos – faktūros pagal kurias reikalaujama atsiskaityti pasirašytos ne atsakovo darbuotojo. Ieškovas nepateikė ieškinio pagal ginčo teiseną, todėl šis ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu. Taip pat nesutinka mokėti palūkanų pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, nes šis įstatymas jam netaikomas.

5Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas nurodė, kad su atsakovo palūkanų skaičiavimo tvarka. Ieškinys teismui pateiktas 2008-05-23, t. y. pirmąjį pusmetį ir nuo tada atsakovui atsirado pareiga mokėti procesines palūkanas. Be to, iki ieškinio pateikimo teismui dienos ieškovas nebuvo pateikęs atsakovui sąskaitos nei delspinigiams, nei palūkanoms ir visada ragino atsakovą atsiskaityti geruoju. Atsakovas neprašė atidėti skolos apmokėjimą, nesiūlė atsiskaityti pagal suderintą grafiką ar pan. Atsakovas 2008-07-16 sumokėjo dalį skolos 10 000 Lt, daugiau mokėjimų nebuvo (t. 1, b. l. 125-126). Nagrinėjant bylą ieškovo atstovas prašė palikti preliminarų sprendimą iš esmės nepakeistą, o palūkanas priteisti 11,55 % dydžio, nes tuo metu būtent tokios ir galiojo.

6Preliminarus sprendimas keistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

7Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje surinktų ir patikrintų įrodymų nustatyta, kad šalys sieja faktiniai sutartiniai santykiai. Ieškovas nuo 2007-12-28 pagal PVM sąskaitas faktūras tiekė atsakovui įvairius degalus, o atsakovas už juos atsiskaitydavo. PVM sąskaitose faktūrose numatyta, kad apmokėti jas reikia per 25 kalendorines dienas, o neapmokėjus bus skaičiuojami 0,2 % delspinigiai už dieną (t. 1, b. l. 9-33). Atsakovas jam tiekimus degalus priimdavo, jo darbuotojams pasirašant ant PVM sąskaitų faktūrų. Atsakovas įsipareigojimą apmokėti už gautus degalus per 25 kalendorines dienas, vykdė netinkamai, atsiskaitė nereguliariai ir pažeisdamas terminus (t. 1, b. l. 34-50). Pagal ieškovo pateiktą paskaičiavimą atsakovui parduota degalų už 476 676,31 Lt, atsakovas apmokėjo 341 749,88 Lt ir liko skolingas 134 926,43 Lt. Už pradelstą atsiskaitymą delspinigiai sudarė 2 821,98 Lt (t. 1, b. l. 51-55). Nustatyta, kad atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, tačiau to nepadarė (t. 1, b. l. 56).

8Atsakovas nesutinka su 27 399,60 Lt skola pagal PVM sąskaitas-faktūras JON Nr. 8490 ir JON Nr. 8494 (t. 1, b. l. 18-19), teigdamas, kad jos pasirašytos ne jo darbuotojos, kad Danguolė Rabikienė jo bendrovėje nedirbo ir nedirba. Iš atsakovo pateikto darbuotojų, dirbusių bendrovėje nuo 2007-10-01 iki 2008-06-01, sąrašo matyti, kad Danguolė Rabikienė UAB „Advitas“ nedirbo (t. 2, b. l. 46). Nesant kitų įrodymų, darytina išvada, kad atsakovas prekių-degalų pagal PVM sąskaitas-faktūras JON Nr. 8490 ir JON Nr. 8494, negavo, todėl reikalavimas priteisti 27 399,60 Lt, atmestinas, kaip neįrodytas. Ieškovo atstovas pateikė banko pažymą apie VILIBOR palūkanas 2008-04-01 – 2008-04-30 (t. 2, b. l. 84-85) iš kurios matyti, kad procesinės palūkanos skaičiuotinos 11,55 % dydžio.

9Atsakovo atstovo prašymai palikti ieškinį nenagrinėtu ir netaikyti atsakovui Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatų atmestini, nes yra nepagrįsti. Ieškinys pareikštas ir nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK XXII skyrius). Pagal įstatymo nuostatas ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai atsirandantys iš sutarties, delikto ir kiti, jeigu visi reikalavimai grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo prašymu gali būti nagrinėjami dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.). tais atvejais, kai ieškinys neatitinka CPK 424 str. 1 d. nustatytų reikalavimų, teismas nustato terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas ieškovą pagrįsti reikalavimus leistinais rašytiniais įrodymais arba primokėti trūkstamą žyminį mokestį ir bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Nagrinėjant bylą dokumentinio proceso tvarka, preliminarų sprendimą teismas turi priimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo ieškinio priėmimo dienos (CPK 427 str. 3 d.). taigi, priimant ieškovo ieškinį, jis visiškai atitiko įstatymo keliamus reikalavimus ir buvo priimtas 2008-05-26 (t. 1, b. l. 5). Preliminarus teismo sprendimas priimtas 2008-05-26 ir atsakovas, 2008-07-21 pateikęs prieštaravimus, visiškai sutiko su ieškovo paskaičiuota skola. Tik 2008-09-16 atsakovas pareiškė, kad ieškovo reikalavimai pagrįsti neleistinai rašytiniai įrodymais (t. 1, b. l. 146). Esant prieštaravimams, teismas bylą nagrinėja teismo posėdyje ir priima galutinį sprendimą (CPK 430 str.). Ta aplinkybė, kad atsakovas neigia gavęs degalus pagal dvi PVM sąskaitas-faktūras nereiškia, kad tai neleisti įrodymai, nes duomenų, kad šie dokumentai suklastoti, ar neatitinka įstatymo reikalavimų, nėra. Ši aplinkybė vertinama kaip įrodymas, priimant galutinį sprendimą.

10Pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. atsakovas privalo mokėti palūkanas. Šio Įstatymo nuostatos atsakovui taikomos, nes jo tikslas yra reglamentuoti palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, taip pat nustatyti kreditoriaus teises, kai apmokama pavėluotai. Įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Įstatymo 1 str.). Pats atsakovas sutiko su šio įstatymo nuostatomis, nesutikdamas tik su ieškovo prašomų palūkanų dydžiu (t. 1, b. l. 92-93). Jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Nuostoliai, atsiradę dėl pavėluoto mokėjimo turi būti atlyginami Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistinos 11,55 % palūkanos nuo 110 344,31 Lt. Šią sumą sudaro 107 526,83 Lt skolos (134 926,43 – 27 399,60) ir 2 817,48 Lt delspinigių (2 821,98 – 4,50 (27 399,60 x 6%:365).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies (CK 6. 38, 6. 63, 6. 256, 6. 258, 6. 344 str.). Iš atsakovo priteistina 110 344,31 Lt skolos ir delspinigių, 11,55 % dydžio palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2008-05-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 603,44 Lt žyminio mokesčio ( CPK 79, 80, 88, 98 straipsniai). Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

12Ieškovas permokėjo 337,50 Lt žyminio mokesčio, todėl jo prašymu gali būti grąžintas (CPK 87 str.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 430 straipsnio 6 dalimi teismas

Nutarė

13Priimti galutini sprendimą: Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. preliminarų sprendimą pakeisti :

14„Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš UAB Advitas“, įm. k. 168514393, 110 344,31 Lt (vieną šimtą dešimt tūkstančių tris šimtus keturiasdešimt keturis litus, 31 ct.) skolos ir delspinigių, 11,55 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2008-05-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 603,44 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus tris litus 44 ct.) žyminio mokesčio UAB „Rekolas“, įm. k. 166894922, a. s. LT08 7010 8000 0746 7222, esanti AB „Ūkio bankas“, Klaipėdos filiale, banko kodas 70108., bei 52 Lt (penkiasdešimt du litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai