Byla e2A-131-340/2017
Dėl paskolos sutarties nutraukimo, negrąžintos paskolos, palūkanų, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio studijų fondo ieškinį atsakovui A. S. dėl paskolos sutarties nutraukimo, negrąžintos paskolos, palūkanų, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti su atsakovu 1999-11-15 sudarytą paskolos sutartį Nr. 99010258, priteisti iš atsakovo negrąžintą 226,43 Eur paskolą, 109,23 Eur palūkanas, 51,47 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad 1999-11-15 ieškovas su atsakovu sudarė paskolos sutartį Nr. 99010258, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė paskolą- 289,62 Eur (1 000 Lt). Atsakovas įsipareigojo jam perduotas pinigines lėšas ieškovui grąžinti paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal paskolos grąžinimo grafiką. Paskolos sutarties 3.2 p. nustatyta, jog atsakovas turi pareigą mokėti nustatytą ir už ketvirtį paskaičiuotą palūkanų sumą. Atsakovas su ieškovu yra atsiskaitęs tik už laikotarpį nuo 2003 m. III ketvirčio iki 2006 m. II ketvirčio imtinai, toliau savo įsipareigojimų ieškovui pagal sutartį nevykdo ir įmokų nemoka. Pagal paskolos sutarties 3.4. p. atsakovas įsipareigojo už laiku negrąžintą paskolą ir laiku nesumokėtas palūkanas mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau šio įsipareigojimo nevykdė.
 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Pažymėjo, kad savo poziciją patikslins bylos nagrinėjimo metu. Parengiamojo teismo posėdžio dieną atsakovas pateikė procesinį dokumentą, pavadintą atsiliepimu į ieškinį, kuriame prašė pritaikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Teismas šį procesinį documentą laikė rašytiniais paaiškinimais.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai – priteisė ieškovui Valstybiniam studijų fondui iš atsakovo A. S. 226,43 Eur skolos, 109,23 Eur palūkanų, 51,47 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nutraukė ieškovo ir atsakovo 1999-11-15 sudarytą paskolos sutartį Nr. 99010258; priteisė valstybei iš atsakovo A. S. 20 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad atsakovas nevykdo sutarties 3 punkte numatytų prievolių: skolos negrąžina, nemoka sutartų palūkanų bei priskaičiuotų delspinigių. Pažymėjo, jog atsakovas pareikalavo taikyti ieškinio senatį, nenurodydamas, kuo pasireiškė ieškinio senaties termino praleidimas. Nurodė, kad ieškovas reikalauja iš atsakovo įmokų ir palūkanų, kurių mokėjimo terminas suėjo 2006 m. IV ketvirtį ir vėlesnių, todėl ieškovas nepraleido dešimties metų termino šiems reikalavimams pareikšti.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

7

 1. Atsakovas A. S. pateiktu apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui. Nurodė šiuos argumentus:
  1. Vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškovas tiek delspinigius, tiek palūkanas skaičiavo nuo 2006 metų IV ketvirčio, t.y. skolą apskaičiavo beveik už 10 metų laikotarpį. Nors atsakovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį, teismas į tai neatsižvelgė ir ieškinį tenkino visa apimtimi;
  2. Iš ieškinio ir kitų įrodymų taip pat visiškai neaišku, kokiu principu buvo užskaityti atsakovo sumokėti 117,63 Eur paskolos dengimui, kaip buvo apskaičiuojamos ieškovo siųstose pretenzijose nurodytos sumos (kur delspinigiai ir palūkanos jau viršijo paskolos sumą), dėl ko iš esmės atsakovas nustojo dengti įsiskolinimą.
 2. Ieškovas Valstybinis studijų fondas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, kuriuo prašė atsakovo A. S. apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Nurodė šiuos atsikirtimus:
  1. Atsakovas savo apeliaciniame skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių, nepateikė naujų įrodymų, patvirtinančių jo išdėstytus teiginius, o tik išsakė tuos pačius argumentus, dėl kurių pirmos instancijos teismas jau yra pasisakęs, priimdamas 2016-09-28 sprendimą;
  2. Ieškovas prašo atsakovą sumokėti įmokas, kurių mokėjimo terminas suėjo 2006 m. IV ketvirtį (ir dar vėliau). Taigi, bendrasis 10 metų ieškinio pateikimo teismui senaties terminas nėra pasibaigęs. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo tik 51,47 Eur delspinigių, o prašoma priteisti delspinigių suma yra paskaičiuota tik už paskutines 180 dienų, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p. reikalavimus;
  3. Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad iš ieškinio ir kitų įrodymų yra visiškai neaišku, kokiu principu buvo užskaityta atsakovo Fondui sumokėta 117,63 Eur suma, kaip paskaičiuotas atsakovo įsiskolinimas. Vadovaujantis paskolos sutarties 3.1 punktu, atsakovas pirmąją ketvirtinę įmoką turėjo sumokėti iki 2003 m. rugsėjo 10 dienos ir toliau mokėti eilines ketvirtines įmokas kiekvieną ketvirtį pagal paskolos grąžinimo grafiką. Tačiau atsakovas nuo pat pradžių nesilaikė tarp jo ir Fondo sudarytos paskolos sutarties sąlygų, tai yra pirmą įmoką – 49,67 € apskritai sumokėjo tik 2004-09-24. Pačioje paskolos sutartyje, sudarytoje tarp Fondo ir atsakovo, buvo numatyta atsakovo mokamų įmokų įskaitymo tvarka;
  4. Kritiškai vertintinas atsakovo argumentas, kad jis apskritai nustojo dengti susidariusį įsiskolinimą būtent dėl tos priežasties, jog nežinojo kaip yra įskaitomos jo įmokos bei apskaičiuojamas įsiskolinimas. Apeliantas, kaip rūpestinga ir atidi sutarties šalis, kilus bent menkiausiems neaiškumams, susijusiems su paskolos sutarties vykdymu, visada galėjo dėl šios priežasties kreiptis į Fondą ir Fondas, kaip sutarties šalis, būtų vykdęs savo pareigą bendradarbiauti su atsakovu bei stengtis jam visokeriopai padėti vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus – tai yra būtų suteikęs visą atsakovo pageidaujamą informaciją.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

96. Apeliacinis skundas atmestinas.

107. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

118. Bylos duomenimis, 1999-11-15 ieškovas Valstybinis studijų fondas su atsakovu A. S. sudarė paskolos sutartį Nr. 99010258, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė paskolą - 289,62 Eur (1 000 Lt). Atsakovas įsipareigojo jam perduotas pinigines lėšas ieškovui grąžinti paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal paskolos grąžinimo grafiką. Paskolos sutarties 3.2 p. šalys susitarė, jog atsakovas turi pareigą mokėti nustatytą ir už ketvirtį paskaičiuotą palūkanų sumą. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas su ieškovu yra atsiskaitęs tik už laikotarpį nuo 2003 m. III ketvirčio iki 2006 m. II ketvirčio imtinai, toliau savo įsipareigojimų ieškovui pagal sutartį nevykdo ir įmokų nemoka. Pagal paskolos sutarties 3.4. p. atsakovas įsipareigojo už laiku negrąžintą paskolą ir laiku nesumokėtas palūkanas mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau šio įsipareigojimo atsakovas nevykdė. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti su atsakovu 1999-11-15 sudarytą paskolos sutartį Nr. 99010258, priteisti iš atsakovo negrąžintą 226,43 Eur paskolą, 109,23 Eur palūkanas, 51,47 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

129. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad atsakovas nevykdo sutarties 3 punkte numatytų prievolių: skolos negrąžina, nemoka sutartų palūkanų bei priskaičiuotų delspinigių. Pažymėjo, jog atsakovas pareikalavo taikyti ieškinio senatį, nenurodydamas, kuo pasireiškė ieškinio senaties termino praleidimas. Nurodė, kad ieškovas reikalauja iš atsakovo įmokų ir palūkanų, kurių mokėjimo terminas suėjo 2006 m. IV ketvirtį ir vėlesnių, todėl ieškovas nepraleido dešimties metų termino šiems reikalavimams pareikšti.

1310.Skunde apeliantas nurodė, kad ieškovas tiek delspinigius, tiek palūkanas skaičiavo nuo 2006 metų IV ketvirčio, t.y. skolą apskaičiavo beveik už 10 metų laikotarpį. Nors atsakovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį, teismas į tai neatsižvelgė ir ieškinį tenkino visa apimtimi. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka.

1411. Pažymėtina, jog ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Taikant ieškinio senaties institutą, visų pirma būtina nustatyti pažeistos asmens teisės momentą (kada faktiškai buvo pažeista asmens teisė arba kada asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie pažeistą teisę). Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti arba ginčijami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 39 patvirtinta Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalga). Vadovaujantis CK 1. 125 straipsnio 1 dalimi, bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

1512.Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su nagrinėjamos civilinės bylos medžiaga, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pateiktu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo sumas, kurių mokėjimas suėjo 2006 m. IV ketvirtį ar dar vėliau, todėl bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs.

1613.Taip pat nesutiktina su apeliantu, jog ieškovas delspinigius paskaičiavo už dešimt metų. Byloje nustatyta, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 51,47 Eur delspinigių. Prašoma priteisti delspinigių suma yra paskaičiuota už paskutines 180 dienų, delspinigius skaičiuojant pagal paskolos grąžinimo grafiką bei jame nurodytas ketvirtines įmokas, kurių mokėjimo terminas yra praleistas. Minėtas aplinkybes patvirtina byloje esanti ieškovo pateikta 2016-05-27 A. S. įsiskolinimo ataskaita.

1714.Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.). Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, jog iš ieškinio ir kitų įrodymų visiškai neaišku, kokiu principu buvo užskaityti atsakovo sumokėti 117,63 Eur paskolos dengimui, kaip buvo apskaičiuojamos ieškovo siųstose pretenzijose nurodytos sumos, kadangi minėtą skundo argumentą paneigia byloje esantys įrodymai.

1815.Byloje nustatyta, jog 1999-11-15 paskolos sutarties Nr. 99010258 3.1 punktu atsakovas įsipareigojo pradėti grąžinti paskolą ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo studijų baigimo ar nutraukimo ir grąžinti paskolą per 15 metų, grąžinant kas ketvirtį lygiomis dalimis iki ketvirto trečio mėnesio 10 dienos pagal paskolos grąžinimo grafiką. Atsakovui buvo žinoma, jog paskola laikoma grąžinta, kai išmokama visa jos suma, palūkanos ir delspinigiai. Vadovaujantis paskolos sutarties 3.1 punktu, atsakovas pirmąją ketvirtinę įmoką turėjo sumokėti iki 2003 m. rugsėjo 10 dienos ir toliau mokėti eilines ketvirtines įmokas kiekvieną ketvirtį pagal paskolos grąžinimo grafiką. Tačiau atsakovas nuo pat pradžių nesilaikė tarp jo ir Fondo sudarytos paskolos sutarties sąlygų, tai yra pirmą įmoką – 49,67 Eur apskritai sumokėjo tik 2004-09-24. Minėtos aplinkybės bei faktai, kaip buvo apskaičiuojamos atsakovui siųstose pretenzijose nurodytos pinigų sumos, atsispindi ieškovo pateiktoje 2016-05-24 atsakovo A. S. atsiskaitymo istorijoje.

1916. Kaip matyti, Sutarties 3.3 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad vėluodamas grąžinti paskolą ar sumokėti palūkanas, paskolos gavėjas pirmiausiai turi grąžinti delspinigius, palūkanas, paskolą. Tai gi, pačioje paskolos sutartyje buvo numatyta atsakovo mokamų įmokų įskaitymo tvarka.

2017.Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyta aplinkybe, jog kritiškai vertintina apelianto skunde nurodyta aplinkybė, jog jis apskritai nustojo dengti susidariusį įsiskolinimą būtent dėl tos priežasties, jog nežinojo kaip yra įskaitomos jo įmokos bei apskaičiuojamas įsiskolinimas. Kaip pagrįstai nurodė ieškovas, apeliantas, kaip rūpestinga ir atidi sutarties šalis, kilus bent menkiausiems neaiškumams, susijusiems su paskolos sutarties vykdymu, visada galėjo dėl šios priežasties kreiptis į ieškovą ir su juo bendradarbiauti. Tokių duomenų byloje nėra.

2118. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010;2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

2219. Apibendrinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog apeliantas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo apeliacinį skundą, todėl apeliacinės instancijos teismas atsakovo apeliacinį skundą atmeta kaip nepagrįstą, palikdamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d sprendimą nepakeistą.

2320. Atmetus apeliacinį skundą, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

2421.Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepaskirstytinos bylos dalyviams, nes šios išlaidos yra mažesnės negu minimalus į valstybės biudžetą priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti su... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5.
  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 7.
   1. Atsakovas A. S. pateiktu... 8. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 9. 6. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. 7. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 11. 8. Bylos duomenimis, 1999-11-15 ieškovas Valstybinis studijų fondas su... 12. 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimu... 13. 10.Skunde apeliantas nurodė, kad ieškovas tiek delspinigius, tiek palūkanas... 14. 11. Pažymėtina, jog ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko... 15. 12.Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su... 16. 13.Taip pat nesutiktina su apeliantu, jog ieškovas delspinigius paskaičiavo... 17. 14.Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 18. 15.Byloje nustatyta, jog 1999-11-15 paskolos sutarties Nr. 99010258 3.1 punktu... 19. 16. Kaip matyti, Sutarties 3.3 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad vėluodamas... 20. 17.Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į... 21. 18. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 22. 19. Apibendrinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog apeliantas neįrodė... 23. 20. Atmetus apeliacinį skundą, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos... 24. 21.Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti...