Byla T-352-297/2019
Dėl teistumo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Danguolė Urbanavičienė, sekretoriaujant Neringai Čėsnaitei, dalyvaujant prokurorui Inetui Volungevičiui, nuteistajam Č. D.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo Č. D. prašymą dėl teistumo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Č. D., gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), nuteistas Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, taikant BK 63 straipsnio 1 dalį, 5 dalies 1 punktą, 150 MGL dydžio (5 649 Eur) bauda. Pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį Č. D. išteisintas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu iš dalies patenkintas nuteistojo Č. D. apeliacinis skundas ir Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendis pakeistas: pašalintas iš nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymis – siekdamas turtinės naudos juridiniam asmeniui UAB ( - ), sau, motinai bei sutuoktinei, taip pat pašalintas BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymis parengė nusikalstamą veiką – turto išvaistymą ir, vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, į paskirtą bausmę įskaičius kardomąjį kalinimą nuo 2010 m. spalio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 4 d., iš viso 30 parų, kas atitinka 60 MGL dydį, nustatyta, kad galutinis Č. D. paskirtos baudos dydis yra 90 MGL (3 389 Eur). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė nuteistojo Č. D. kasacinį skundą ir paliko nepakeistus Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžius.

5Nuteistasis Č. D. 2019 m. balandžio 23 d. pateikė Alytaus apylinkės teismui rašytinį prašymą panaikinti teistumą. Prašyme nurodė, kad 2016 m. liepos 28 d. jis sumokėjo teismo paskirtą 3 389 Eur baudą. Nusikaltimai, už kuriuos nuteistas, pagal veikos padarymo metu galiojusį baudžiamąjį įstatymą priskiriami prie nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kategorijos, taigi, pagal BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktį, kuris numato, kad asmenys, nuteisti už tyčinį nesunkų ar apysunkį nusikaltimą ir realiai atlikę paskirtą bausmę, turinčiais teistumą laikomi trejus metus, jis laikomas turinčiu teistumą iki 2019 m. liepos 28 d. BK 97 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad suėjus pusei teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką ar teistumą panaikinti. Č. D. pusė teistumo termino suėjo 2018 m. sausio 28 d., taigi, naudodamasis įstatymo suteikta teise, jis prašo teismą panaikinti teistumą prieš terminą, nes tam yra visos būtinos sąlygos. Paskirtą bausmę jis suvokė kaip neišvengiamą ir teisingą baudžiamojo proceso pabaigą, todėl, stengdamasis parodyti savo pasiryžimą keistis, baudą sumokėjo savo noru ir nedelsdamas. Po nuteisimo jis nepadarė naujų nusikalstamų veikų. Gyvena santuokoje, užaugino tris vaikus, dukterys įgijusios aukštąjį išsilavinimą, sūnus baigia vidurinę mokyklą, planuoja tęsti mokslus aukštojoje mokykloje. Vaikams nuo mažens skiepijo vertybes, kad jie siektų mokslo. Ilgą laiką užsitęsęs baudžiamasis procesas, pasibaigęs apkaltinamuoju nuosprendžiu, jo negatyvus išviešinimas viešojoje erdvėje ir teistumas pareiškėjui yra didžiulis moralinis stabdis ir emocinis barjeras, menkinantis jo savivertę ir pasiryžimą savo pavyzdžiu rodyti vaikams tikruosius gyvenimo tikslus, motyvuoti jų pasirinkimus ir pan. Vaikams būtina ne tik moralinė, bet ir finansinė parama. Jo sutuoktinė dirba UAB ( - ), tačiau sutuoktinės gaunamas darbo užmokestis pakankamas tik minimaliems jos pačios asmeniniams ir sūnaus poreikiams patenkinti, todėl nuteistasis stengiasi prisidėti prie šeimos išlaikymo, dirba ne tik UAB ( - ), bet dar užsiima ir žemės ūkio veikla. Nuo 2019 m. balandžio 18 d. pareiškėjas yra ( - ) narys. Dėl savo nusikalstamo elgesio jis pergyvena, suvokia, kad pasielgė neleistinai, neapgalvotai ir neatsakingai. Ateityje neteisėtas elgesys nepasikartos. Visas baudžiamasis procesas buvo skaudi pamoka, privertusi perkainoti žmogiškąsias vertybes, suvokti savo neteisėto elgesio padarinius tiek jam asmeniškai, tiek ir visai jo šeimai ir artimiesiems. Šios teisinės priemonės buvo pakankamos pasiekti tuos tikslus, kurie įprastai keliami kriminalinėms bausmėms, jis buvo ir nubaustas, ir paveiktas taip, jog ateityje tikrai laikysis ne tik visų Lietuvos Respublikos įstatymų, bet ir geros moralės nuostatų. Nuteistasis stengiasi savo pozityviu, socialiai vertingu elgesiu ir iniciatyvomis išpirkti kaltę. Jis aktyviai bendradarbiauja su kaimiškų vietovių bendruomenėmis, pagal išgales dalyvauja labdaros ir paramos projektuose. Už gerus darbo rezultatus yra gavęs Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėkos raštą, Lietuvos Respublikos Seimo, Ministro pirmininko, Aplinkos ministerijos apdovanojimus, ( - ) garbės ženklą, ( - ) asociacijos apdovanojimą – ( - ) garbės ženklą, ( - ) konfederacijos apdovanojimą. LR krepšinio federacijos 1-o laipsnio medalį už nuopelnus Lietuvos krepšiniui. Jis aktyviai dalyvauja Alytaus regione veikiančių labdaros ir paramos organizacijų – ( - ) veikloje. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjas prašė panaikinti turimą teistumą prieš terminą.

6Teismo posėdyje Č. D. palaikė savo prašymą, paaiškino, kad dėl teistumo negalėjo dirbti vadovaujančio darbo, kurį prieš tai dirbo 36 metus ir jo pastangos profesinėje veikloje buvo ne kartą įvertintos šalies mastu. Dėl teistumo jis pasitraukė iš ankstesnės aktyvios veiklos statybų versle ir šiuo metu vykdo tik individualią veiklą – ūkininkauja, taip prisidėdamas prie šeimos išlaikymo. Nuo 2019 m. balandžio 18 d. yra ( - ). Norėtų grįžti dirbti pagal profesiją, turi planus kurti įmonę arba dalyvauti konkursuose atitinkamoms pareigoms užimti, todėl jam labai svarbu, kad teistumas būtų panaikintas. Jis padarė išvadas, elgiasi dorai ir sąžiningai, aktyviai dalyvauja labdaros ir paramos organizacijų veikloje, yra ( - ) narys, iš kitų organizacijų veiklos turėjo pasitraukti dėl teistumo. Mano, kad bausmės tikslai yra jau pasiekti, todėl yra sąlygos teistumą panaikinti.

7Prokuroras siūlė tenkinti nuteistojo Č. D. prašymą ir panaikinti teistumą, atsižvelgus į nuteistojo prašyme išdėstytas aplinkybes, likusį trumpą teistumo laiką, į tai, kad nėra duomenų apie nuteistojo padarytus šiurkščius teisės pažeidimus. Manytina, jog teistumas atgrasė Č. D. nuo neteisėtų veiksmų, todėl nuteistojo prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Prašymas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 363 straipsnis reglamentuoja teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo tvarką. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, jog atlikusio bausmę asmens prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo pagal BK 97 straipsnį nagrinėja apylinkės teismas pagal atlikusio bausmę asmens gyvenamąją vietą.

10Teistumas yra už nusikaltimo padarymą nuteisto asmens, kuriam įsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis, teisinės padėties ypatybė, būdinga tam tikrą baudžiamajame įstatyme numatytą laiką. BK 97 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad pagal nuteistojo prašymą teistumas gali būti panaikintas prieš terminą ar sutrumpintas jo laikas, kai yra suėję ne mažiau kaip pusė teistumo termino. Minėto straipsnio 5 dalis reglamentuoja, jog teistumo terminas skaičiuojamas nuo bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo.

11Nuteistasis Č. D. turi teistumą pagal įsiteisėjusį Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo jis yra nuteistas už nusikaltimus, numatytus BK 300 straipsnio 1 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje 90 MGL dydžio (3 389 Eur) pinigine bauda. Nusikaltimai, už kuriuos nuteistas Č. D., yra priskiriami prie nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kategorijos (BK 11 straipsnio 3, 4 dalys). Pagal BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktį, to paties straipsnio 5 dalies nuostatas, asmenys, nuteisti už tyčinį nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, laikomi turinčiais teistumą bausmės atlikimo laikotarpiu ir dar trejus metus po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo.

12Nuteistasis Č. D. 2016 m. liepos 28 d. sumokėjo nuosprendžiu paskirtą 3 389 Eur baudą (b. l. 6), taigi, vadovaujantis BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunkčiu, jis laikomas turinčiu teistumą trejus metus, t. y. iki 2019 m. liepos 28 d. Šiuo metu jau suėjo daugiau kaip pusė teistumo termino, tad nuteistasis atitinka BK 97 straipsnio 7 dalyje nustatytą sąlygą kreiptis į teismą dėl teistumo panaikinimo prieš terminą.

13Pagal teismų praktiką, sprendžiant teistumo panaikinimo prieš terminą ar jo laiko sutrumpinimo klausimus, teismas turi įvertinti nuteistojo asmenybę, jo elgesį po bausmės atlikimo, jo darbinę veiklą ir kitas aplinkybes, leidžiančias teismui spręsti apie teistumo panaikinimo prieš terminą ar jo laiko sutrumpinimo konkrečiam asmeniui tikslingumą. Asmeniui teistumas gali būti panaikintas tuo atveju, jei akivaizdžiai matyti, kad asmuo pasitaisė, kritiškai įvertino savo netinkamą nusikalstamą elgesį ir savo pakeistu gyvenimo būdu įrodo, kad padarė tinkamas išvadas (Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-1479-493/2014, Panevėžio apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 1S-307-491/2015 ir kt.).

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teistumo laikotarpiu Č. D. naujų nusikalstamų veikų nepadarė, jo atžvilgiu nėra pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų (b. l. 18–19). Buvo baustas administracine tvarka, tačiau teisės pažeidimai nebuvo šiurkštūs, šiuo metu nuobaudos negaliojančios, nuteistasis geranoriškai sumokėjo jam paskirtas baudas (b. l. 14–17). Jokių kitų Č. D. neigiamai charakterizuojančių duomenų byloje nėra. Nuteistasis gyvena šeimoje, turi tris vaikus (b. l. 7, 8, 9, 10), užsiima žemės ūkio veikla. Turimas teistumas riboja jo galimybes užsiimti ankstesne veikla statybų sektoriuje. Nuteistasis turi planus kurti naujas įmones, plėtoti verslą. Jis yra išrinktas į ( - ), dalyvauja ( - ) veikloje, yra ( - ) klubo narys ir aktyviai dalyvauja labdaros ir paramos projektuose. ( - ) asociacijos prezidento, ( - ) klubo prezidento tarpininkavimo raštuose Č. D. apibūdinamas išimtinai teigiamai, nurodoma, kad jis nuoširdžiai išgyvena dėl turimo teistumo, aktyvia visuomenine veikla siekia reabilituoti savo reputaciją (b. l. 11), teistumas labai paveikė Č. D. požiūrį į save ir aplinką, jis tapo atsakingesnis, atidesnis ir jo aktyvumas kuriant kokybiškai naują, parama ir pagalba kitiems pagrįstą socialinę erdvę, rodo esminį jo pasikeitimą (b. l. 12).

15Teismas, įvertinęs nuteistojo Č. D. elgesį teistumo laikotarpiu, nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, daro išvadą, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai ir BK 97 straipsnyje numatyto teistumo instituto tikslai yra jau pasiekti, nuteistasis Č. D. suvokė savo nusikalstamų veiksmų esmę ir padarinius ir padarė tinkamas išvadas, todėl pripažintina, kad nėra pagrįsto būtinumo ir toliau taikyti Č. D. atitinkamus suvaržymus, susijusius su teistumu, juo labiau, kad iki teistumo išnykimo liko nepilnas mėnuo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu nuteistojo Č. D. prašymas panaikinti teistumą tenkintinas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 3, 5, 7 dalimis, Baudžiamojo proceso kodekso 363, 364 straipsniais,

Nutarė

17nuteistojo Č. D. prašymą tenkinti.

18Panaikinti Č. D., gimusiam ( - ), teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-498/2015.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai