Byla 2S-1726-538/2012
Dėl bylos sustabdymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovų D. Ž., R. K., trečiųjų asmenų K. G., Ž. V., L. P., A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės P. M. B. ieškinį atsakovams D. Ž., R. K., tretiesiems asmenims K. G., Ž. V., L. P., A. M. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir pažeidimų pašalinimo, ieškovės P. M. B. prašymą dėl bylos sustabdymo,

Nustatė

22009-06-26 teisme priimtas ieškovės P. M. B. ieškinys atsakovams D. Ž., R. K., tretiesiems asmenims K. G., Ž. V., L. P., A. M. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir pažeidimų pašalinimo.

32012-06-12 gautas ieškovės prašymas atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus išspręstas ieškovės ieškinio priėmimo klausimas dėl ribų nustatymo ir administracinių aktų panaikinimo, o jeigu šio ieškinio priėmimo klausimas jau yra išspręstas ir jis yra priimtas, tai abi civilines bylas sujungti į vieną bylą ir nagrinėti kartu. Sustabdyti šią civilinę bylą, iki bus priimtas sprendimas civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-06-18 nutartimi civilinę bylą sustabdė, iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-561-903/2012 pagal pareiškėjos P. M. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims K. G., D. Ž., R. K., R. M., Ž. V., A. A. G., A. M., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Nurodė, jog yra pagrindas civilinės bylos nagrinėjimą sustabdyti iki tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-561-903/2012 pagal pareiškėjos P. M. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims K. G., D. Ž., R. K., R. M., Ž. V., A. A. G., A. M., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, kadangi priimtas teismo sprendimas turės įtakos nagrinėjant civilinę bylą dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir pažeidimų pašalinimų (gali kisti žemės sklypo plotas).

5Atskiruoju skundu atsakovai D. Ž., R. K., tretieji asmenys K. G., Ž. V., L Preikšaitienė, A. M. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-18 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Nurodo, kad šios dvi civilinės bylos yra visiškai skirtingos ir tarpusavyje nesusijusios, nes ieškovė reikšdama reikalavimą dėl žemės sklypų ribų nustatymo neginčija nuosavybės pagrindų, kuriais ji įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypus, tačiau sprendžia klausimą dėl sklypų ribų nustatymo, o ieškovės reikalavimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tik sukurs pagrindą ieškovei atkurti nuosavybės teisę į tam tikrą turtą – žemė sklypą, statinius. Todėl šios dvi civilinės bylos yra tarpusavyje nesusijusios, skirtingos ir vienoje byloje nustatyti faktai netaps prejudiciniais kitoje byloje, nes neturi reikšmės klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tiems ieškovei nuosavybės teise priklausantiems žemės sklypams, į kuriuos ieškovei jau yra atkurta nuosavybės teisė ir dėl kurių ji nori nustatyti žemės sklypų ribas su atsakovais. Be to, ieškovės prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra susijęs ir su nuosavybės teisių į statinius klausimu, kuris niekaip nėra susijęs su šia nagrinėjama civiline byla.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė P. M. B. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo yra reiškiami reikalavimai: nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemė ir pastatai, įregistruoti P. G. vardu iki nacionalizacijos, nuosavybės teise priklausė abiem sutuoktiniams – P. G. ir B. G.; P. G. ir B. G. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė ūkinį pastatą 1211b, kurio unikalus Nr. ( - ), lauko rūsį 131 lp, kurio unikalus Nr. ( - ), bei žemės sklypą – įvažiavimą į kiemą, kuriuos paveldėjo iš M. G., o po vyro mirties B. G. priėmė šį palikimą ir nuosavybės teise valdė ūkinį pastatą 1211b (išlikę pamatai ir dalis lauko sienų), unikalus Nr. ( - ), lauko rūsį 1311p, unikalus Nr. ( - ), bei žemės sklypą – įvažiavimą į kiemą ir kiemą iki ištrėmimo 1949 m. ir po 1989 m. iki mirties, esančius ( - ). Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė šią civilinę bylą, nes civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo priimtu sprendimu nustatyti faktai turės tiek prejudicinę, tiek res judicata galią priimant teismo sprendimą šioje civilinėje byloje dėl žemės sklypo ribų nustatymo tarp šalių bei pažeidimų pašalinimo, nes nuo priimto sprendimo rezultatų atitinkamai kis šalių žemės sklypo plotas, dėl to bus reikalinga koreguoti ir žemės sklypo ribas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). Apeliantai skundžia tik nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo, todėl apeliacinės instancijos teismas nagrinės bylą neperžengdamas atskirojo skundo ribų (CPK 320 str.).

9Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog teisme priimtas ieškovės P. M. B. ieškinys atsakovams D. Ž., R. K., tretiesiems asmenims K. G., Ž. V., L. P., A. M. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir pažeidimų pašalinimo. Iš civilinės bylos Nr. 2-561-903/2012 matyti, kad nagrinėjamas pareiškėjos P.s M. B. pareiškimas suinteresuotiems asmenims K. G., D. Ž., R. K., R. M., Ž. V., A. A. G., A. M., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, kuriuo ieškovė prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl žemės ir statinių valdymo nuosavybės teisės.

10Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir pažymi, jog CPK 163 str. 3 p. nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą tuo atveju, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šią civilinę bylą teismas sustabdė CPK 163 straipsnio 3 punkto, t. y. privalomojo civilinės bylos sustabdymo, pagrindu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-02-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2006-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006). Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007).

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-561-903/2012 pareikšti reikalavimai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, kuriuo ieškovė prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemė ir pastatai, įregistruoti P. G. vardu, iki nacionalizacijos nuosavybės teise priklausė abiem sutuoktiniams P. G. ir B. G.; atnaujinti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 1 d., 4 d. nustatytą terminą dėl nuosavybės teisių į 7855 m2 ginčo žemės sklypą – įvažiavimą į kiemą ir kiemą, pažymėtą plane raudona linija, ir atkūrimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. G. ir B. G. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė ūkinį pastatą 121Ib, kurio unikalus Nr. ( - ), lauko rūsį 131Ip, kurio unikalus Nr. ( - ), bei žemės sklypą – įvažiavimą į kiemą, kuriuos paveldėjo iš M. G., o po vyro mirties B. G. priėmė šį palikimą ir nuosavybės teise toliau valdė ūkinį pastatą 121Ib (išlikę pamatai ir dalis lauko sienų), kurio unikalus Nr. ( - ), lauko rūsį 131Ip, kurio unikalus Nr. ( - ), bei žemės sklypą – įvažiavimą į kiemą ir kiemą iki ištrėmimo 1949 m. ir po 1989 m. iki mirties, esančius ( - ). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-561-903/2012, kadangi priimtas teismo sprendimas turės įtakos nagrinėjant civilinę bylą dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir pažeidimų pašalinimų, t. y. gali kisti žemės sklypo plotas, ribos, taip pat sprendimas civilinėje byloje dėl juridinio fakto nustatymo gali turėti įtakos ir administraciniams aktams, kurių pagrindu buvo nustatytos atitinkamos žemės sklypų ribos. Todėl konstatuotina, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo yra prejudicinis ryšys ir toje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (CPK 178 str., 185 str.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai