Byla 2S-98-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Neringos Švedienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Naresta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „MCh granitas“ ieškinį atsakovui UAB „Naresta“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „MCh granitas“ priešieškinį ieškovui UAB „MCh granitas“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovo UAB „MCh granitas“ prašymu teismas 2008-02-04 nutartimi taikė atsakovo UAB „Naresta“ turto 31 839,00 Lt sumai areštą (I t., b.l.30). Atsakovui įmokėjus 31 839,00 Lt sumą į teismo depozitinę sąskaitą, teismas 2008-05-20 nutartimi atsakovo turto areštą panaikino (I t., b.l.184).

7Atsakovas UAB „Naresta“ kreipėsi į teismą su prašymu grąžinti jam į teismo depozitinę sąskaitą pervestą 31 839,00 Lt sumą ir areštuoti atsakovui priklausantį automobilį Toyota Avensis (II t., b.l.173-174). Nurodė, jog automobilio rinkos vertė 2009-07-28 dienai yra 49 500 Lt, daugiau nei 1,5 karto viršija ieškinio reikalavimo sumą, be to, automobilis yra apdraustas iki 2010-05-29, todėl toks areštas turėtų pakankamai užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Piniginės lėšos atsakovui reikalingos bendrovės veiklai vystyti.

8Ieškovas atsiliepime į atsakovo prašymą nurodė, kad atsakovo prašymą tenkinti nėra pagrindo, nes centrinės hipotekos duomenimis atsakovui yra apribotos nuosavybės teisės į jo turimą turtą, todėl atsakovas bando pasiūlyti areštuoti jau areštuotą turtą. Pažymėjo, jog atsakovas pats savo prašymu įmokėjo pinigus į teismo depozitinę sąskaitą ir šiuo prašymu prašė taikyti jam laikinąsias apsaugos priemones, be to, neišspręstas turto saugojimo klausimas, nes atsakovas galės turtu naudotis ir blogins turto būklę, turto saugojimas galės sukelti papildomų išlaidų.

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl 31 839,00 Lt sumos grąžinimo iš teismo depozitinės sąskaitos ir arešto taikymo automobiliui atmetė. Teismas nurodė, jog pagal LR CPK 146 str. 1 d. nuostatą teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas pažymėjo, jog atsakovui savo iniciatyva įmokėjus į teismo sąskaitą reikalaujamą sumą, byloje taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turtą areštą teismas panaikino. Konstatavo, jog buvusios situacijos sugrąžinimas – atsakovo įmokėtos į teismo sąskaitą pinigų sumos grąžinimas ir atsakovo turtui taikomas areštas netikslingas, nes atsakovas pats siūlė įmokėti pinigus į teismo depozitinę sąskaitą, be to, toks teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo būdas labiau apsaugo ieškovo interesus, nei automobilio, kuris neapsaugotas nuo išorinio poveikio, gali nusidėvėti, būti sužalotas ar sunaikintas, areštas.

10Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. priimtą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinti atsakovo prašymą – pakeisti atsakovui pritaikytas laikinąją apsaugos priemonę: areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį automobilį Toyota Avensis; grąžinti atsakovui į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtus 31 839 Lt, pinigus pervesti į atsakovo sąskaitą. Nurodė, jog teismas, priimdamas nutartį, nesilaikė šalių interesų pusiausvyros ir lygiateisiškumo principo. Atmesdamas atsakovo prašymą, vadovavosi nuostata, jog pinigų buvimas depozitinėje sąskaitoje labiau apsaugo ieškovo interesus. Taip pat neatsižvelgė, jog byloje atsakovo pareikštas ieškinys yra žymiai didesnei sumai nei ieškovo ieškinys. Bylos nagrinėjimas užsitęsė ne dėl atsakovo kaltės. Pažymi, jog dėl piniginių lėšų arešto atsakovas patiria sunkumų atsiskaitant su biudžetu, darbuotojais, savo partneriais. Nurodo, jog automobilio vertė viršija 1,5 karto reikalavimo sumą, be to, automobilis yra apdraustas. Nurodė, jog atsakovas kaip įmonė veikia 15 metų, turi pakankamai daug turto, dirba pelningai, yra moki. Atsakovas pateikė pelno (nuostolio) ataskaitą, ieškinio suma, įvertinus atsakovo finansines galimybes, nėra didelė. Nesutinka su teismo teiginiu, jog pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė buvo pakeista depozitu teismo sąskaitoje atsakovo iniciatyva.

11Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pinigai buvo įnešti į teismo depozitinę sąskaitą paties apelianto prašymu. Pažymėjo, jog apeliantas gali parduoti automobilį ir gautų didesnę sumą nei yra savo paties prašymu įnešęs į teismo depozitinę sąskaitą. Automobilis įvertintas 2009-07-28 dienai, tačiau neaišku, kada byla bus išnagrinėta ir atsakovas negali užtikrinti, jog turto vertė nepasikeis. Apelianto pateikta pelno ataskaita yra už pernai metus, todėl neatitinka šiandieninio laikotarpio. Apeliantas nepasisakė dėl byloje esančių įrodymų apie jo turto ataskaitą, manoma, jog bando pasiūlyti areštuoti jau areštuotą turtą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė.

14Byloje nustatyta, kad atsakovo prašymu (I t. b.l. 179) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-05-20 nutartimi (I t., b.l. 184) pakeitė laikinąją apsaugos priemonė – nekilnojamojo turto areštą panaikino, atsakovui įmokėjus į teismo depozitinę sąskaitą 31 839 Lt ieškiniu reikalaujamą sumą, todėl atmeta atsakovo argumentus, jog laikinoji apsaugos priemonė buvo pakeista ne jo iniciatyva. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto nurodytų argumentų, jog atsakovo priešieškinis yra pareikštas žymiai didesnei sumai nei ieškovo ieškinys, taip pat, jog bylos nagrinėjimas užsitęsė ne dėl atsakovo kaltės, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėtina, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra tikrinamas pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumas, kuria buvo atsisakyta pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo nurodyti argumentai, jog dėl piniginių lėšų arešto jis patiria finansinių sunkumų ir tai, jog įmonė yra pelningai veikianti bei kad ieškinio suma, įvertinus atsakovo finansines galimybes, nėra didelė, prieštarauja vienas kitam. Jeigu atsakovo finansinė padėtis yra gera, tuomet nelogiškas argumentas, jog dėl įmokėtos į teismo depozitinę sąskaitą sumos atsakovas patiria finansinių sunkumų. Pažymėtina, jog atsakovo pateikta pelno (nuostolių) ataskaita (I t. b.l. 85-87) – balansas yra pateiktas už 2007 m. ir todėl neatspindi dabartinės atsakovo finansinės būsenos. Atsakovo turtinės padėties stabilumas, nežiūrint į deklaruojamą jo veiklos pelną, kelia pagrįstų abejonių, nes turėdamas pakankamai piniginių išteklių, teigia, jog 31 839 Lt suma sukelia įmonei finansinių sunkumų. Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovo realią turtinę padėtį įrodo ne tik pagal teisės norminių aktų reikalavimus sudarytas ir patvirtintas įmonės finansinių dokumentų rinkinys – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, bet ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, pastabos prie finansinių ataskaitų rinkinio, duomenys iš viešųjų registrų apie registruotinam turtui taikytus suvaržymus, turto vertintojų ataskaitos, išrašai „su istorija“ iš kredito įstaigose esančių įmonės sąskaitų, kreditorių ir debitorių sąrašas ir pan. Apeliantas teismui nepateikė minėtų duomenų iš įmonės finansinių dokumentų rinkinio. Apeliantui nepateikus dabartinę finansinę situaciją įrodančių įmonės finansinių dokumentų, duomenų apie registruotiną turtą, jo vertę, šiam turtui taikytus apsunkinimus, negalima spręsti apie įmonės gerą turtinę padėtį ir geras finansines galimybes ateityje. Ši situacija leidžia manyti, kad pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, galėtų iškilti reali grėsmė neįvykdyti ieškovei galimai palankaus sprendimo, kadangi neaišku ar minėtai transporto priemonei yra taikomas turto areštas. Pažymėtina, jog atsakovas neįrodė, jog automobiliui nėra taikomi turtinio pobūdžio suvaržymai. Pagal LR CK 4.198 str. 2 d. įkaito turėtojas turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės. Tik patenkinus įkaito turėtojo reikalavimą, likusi suma galėtų būti panaudota kitų skolininko kreditorių reikalavimų tenkinimui. Nesant duomenų apie automobiliui taikomus turtinius suvaržymus, negalima spręsti, ar ieškinio patenkinimo atveju ieškovas galėtų iš lėšų, gautų realizavus įkeitimu apsunkintą transporto priemonę, išsiieškoti jam priteistą sumą. Nėra aišku, ar tokia suma liktų po prievolių visiško įvykdymo. Be to, automobilio draudimas galioja tik iki 2010-05-29, tačiau bylos iki nurodytos datos neišnagrinėjus, draudimas pasibaigtų ir tokiu atveju automobilio sugadinimo ar sunaikinimo atveju, galimai palankus ieškovui teismo sprendiams liktų neužtikrintas. Be to, šiandienos rinkos sąlygomis automobilis yra sunkiai realizuojamas turtas už jo tikrąją rinkos vertę, jis dėvisi ir dėl to taip pat krenta jo rinkos vertė. Dėl šių priežasčių yra tikimybė, kad, pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas susilpnėtų palyginus su esama padėtimi. Be to, LR CPK 145 str. 2 d. draudžia teismui areštuoti turtą iš esmės didesnės vertės nei ieškinio suma, o atsakovo nurodoma automobilio rijnkos vertė 1,5 karto viršija ieškovo prašomą priteisti sumą, todėl atsakovo nurodomo automobilio areštas pažeistų minėtą imperatyvią įstatymo normą.

15Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo. Atsakovo interesai taip pat negali būti ignoruojami (LR CPK 17 str.). LR CPK 147 str. 1 d. nustatyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovas, nurodęs ir pagrindęs nuostolių atsiradimo galimybę, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pareikalauti, kad pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (LR CPK 147 str.). Tokiu būdu garantuojama šalių interesų ir procesinių teisių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, užtikrinamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas ir protingumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog atsakovo prašymas dėl 31 839,00 Lt sumos grąžinimo iš teismo depozitinės sąskaitos ir arešto taikymo automobiliui panaikinimo buvo teisėtai atmestas.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir priėmė pagrįstą nutartį. Kadangi atsakovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

18Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos 5,60 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (b.l. 33) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš UAB „Naresta“ (į.k.122596696) 5,60 Lt ( penkis litus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Neringos Švedienės,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovo UAB „MCh granitas“ prašymu teismas 2008-02-04 nutartimi taikė... 7. Atsakovas UAB „Naresta“ kreipėsi į teismą su prašymu grąžinti jam į... 8. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prašymą nurodė, kad atsakovo prašymą... 9. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi atsakovo... 10. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės... 11. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovo prašymu (I t. b.l. 179) Vilniaus miesto 1... 15. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias... 16. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė... 18. Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos 5,60 Lt išlaidos,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 20. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš UAB „Naresta“ (į.k.122596696) 5,60 Lt ( penkis litus 60 ct)...