Byla 2-223/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-342-212/2010 pagal ieškovo ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“, uždarajai akcinei bendrovei „Rodolphus“, uždarajai akcinei bendrovei „Dominvest“ ir Lemees Trading Limited dėl turto perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Inrent“, akcinė bendrovė SEB bankas ir bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Transdadus“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB ,,SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su Actio Pauliana ieškiniu atsakovams ir prašė pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo 2009-06-16, 2009-06-17, 2009-09-29 ir 2009-10-15 pirkimo-pardavimo sandorius, sudarytus tarp UAB „Kavaska“ bei UAB „Rodolphus“ ir tarp UAB „Rodolphus“ bei UAB „Dominvest“, 2009-06-17 Žemės nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Rodolphus“ ir Lamees Trading Limited, bei taikyti restituciją. Ieškovas taip pat prašė solidariai iš atsakovų UAB „Rodolphus“ ir UAB „Kavaska“ priteisti 232 200 Lt. Nurodė, kad finansavo atsakovo UAB „Kavaska“ ir jos dukterinių įmonių veiklą, tačiau įmonėms susidūrus su nemokumu, jos kitiems asmenims perleido visą neįkeistą turtą. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir areštavo UAB „Rodolphus“ priklausantį ginčo nekilnojamąjį turtą, taip pat 232 200 Lt vertės UAB „Rodolphus“ ir UAB „Kavaska“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nesant – lėšas. Ieškovui padidinus šį ieškininį reikalavimą iki 420 000 Lt, teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi papildomai areštavo atsakovų 188 000 Lt vertės turtą.

8Atsakovas UAB „Rodolphus“ prašė pakeisti minėtomis teismo nutartimis taikytą turto areštą ir areštuoti konkretų jo nurodomą nekilnojamąjį turtą. Nurodė, kad antstolis areštavo turto žymiai daugiau, nei prašoma priteisti, tai yra 990 618 Lt rinkos vertės 1,73 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus raj., Lindiniškių k. Nurodė, kad šio sklypo areštas trukdo vykdyti su nekilnojamojo turto projektų vystymu susijusią veiklą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi minėtą atsakovo prašymą patenkino ir areštavo atsakovui priklausantį pravažiuojamuosius kelius Nr. 59 ir Nr. 60, o taip pat ir nekilnojamojo turto objektus, esančius Įmonių g. 17, Panevėžyje (pastatus, sandėlius, siurblinę, kiemo statinius ir kt.), o šio turto nepakankant visiškai užtikrinti ieškininiams reikalavimams, įpareigojo atsakovą UAB „Rodolphus“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą pinigų sumą, trūkstamą iki 420 000 Lt. Teismas sprendė, jog toks konkretaus nekilnojamojo turto areštavimas nepažeis ieškovo interesų ir tokių priemonių taikymo tikslo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,SEB lizingas“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

131. Teismas nepagrįstai sprendė, jog minėtų priemonių pakeitimas nepažeis ieškovo interesų. Byloje nėra duomenų apie šio turto vertę atsakovo prašymo metu, tuo labiau, kad esant ekonominiam sunkmečiui, turto rinko kainos vis mažėja. Teismas neatsižvelgė į tai, kad siūlomas areštuoti turtas yra išnuomotame žemės sklype.

142. Teismas įpareigojo atsakovą įmokėti trūkstamą arešto masto sumą neįvertinęs, ar jis pajėgus sumokėti trūkstamą dalį, kuri gali sudaryti net 100 000 Lt. Be to, toks teismo įpareigojimas yra sąlyginis, priklausomas nuo atsakovo valios, o tai lemia grėsmę, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas.

153. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas siūlomą areštuoti turtą 2009-11-13 sutartimi buvo pardavęs AB ,,Amilina“, tačiau 2010-02-11 abipusiu šalių susitarimu minėta sutartis buvo nutraukta, o nekilnojamasis turtas grąžintas atsakovo nuosavybėn. Todėl kyla grėsmė, kad AB ,,Amilina“ ginčytų minėtos sutarties nutraukimą, ir toks reikalavimas būtų patenkintas, o turtas grąžintas, šio turto areštas netektų prasmės.

16Atsakovas UAB „Rodolphus“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, jog apeliantas nepateikė jokių įrodymų, jog siūlomo areštuoti turto vertė yra žymiai mažesnė už ieškinių reikalavimų mastą. Be to, atsakovas sutiko trūkstamą sumą įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą tuo atveju, jeigu antstoliui aprašant turtą paaiškėtų, jog šio turto vertė yra mažesnė. Nurodo, kad apelianto argumentai, susiję su atsakovo finansinėmis galimybėmis įmokėti lėšas, o taip pat kiti teiginiai, yra deklaratyvus ir nepagrįsti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Kaip žinoma, pagal CPK 144 straipsnį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas, tačiau ši apsauga turi būti adekvati minėtiems siekiamiems tikslams ir nelemti neproporcingai didelių nuostolių atsakovui, neturi pernelyg trikdyti jo veiklos bei nepažeisti trečiųjų asmens teisių bei teisėtų interesų. Iš tiesų, pagal CPK 146 straipsnį yra numatyta galimybė pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita esant pagrįstam šalies prašymui. Tačiau spręsdamas tokį klausimą, teismas turi vadovautis paminėtų straipsnių nuostatomis ir įvertinti tai, ar tokios priemonės vis dar atliktų savo funkciją – užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą.

19Kaip minėta, nagrinėjamu atveju teismas patenkino atsakovo prašymą konstatavęs, kad konkretaus atsakovo siūlomo nekilnojamojo turto areštavimas nepažeis ieškovo interesų ir tokių priemonių taikymo tikslo. Tačiau teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis sprendžia, kad teismas iš esmės nenagrinėjo ir nevertino, ar tokio turto areštas realiai užtikrins būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tai yra neanalizavo antstolio aprašyto turto ir atsakovo siūlomo areštuoti turto verčių bei ieškininių reikalavimų dydžio santykio, aprašyto žemės sklypo reikalingumo atsakovo pagrindinei veiklai vykdyti, sandorio su AB „Amilina“ nutraukimo fakto ir kt. Šių išvadų nepaneigia atsakovo nurodoma aplinkybė, jog teismas įpareigojo jį į specialiąją teismo sąskaitą įmokėti trūkstamą lėšų dalį tuo atveju, jeigu areštuoto turto vertė būtų mažesnė už ieškininių reikalavimų sumą. Kaip matyti iš atsakovo prašymo, jis sutinka įmokėti ne daugiau kaip 100 000 Lt. Be to, apeliantas teisingai nurodo, jog byloje nėra duomenų, kokia atsakovo siūlomo areštuoti turto vertė yra dabartiniu momentu.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas, nagrinėdamas klausimą dėl šių priemonių pakeitimo, neteisingai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, ir dėl to šis klausimas gali būti išspręstas neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 176-185 str., 329 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jog klausimo esmė liko neatskleista, o pagal byloje pateiktus įrodymus jo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartį ir klausimą dėl atsakovo UAB „Rodolphus“ prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai