Byla 2S-330-71/2012
Dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio antstolio reikalavimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio A. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1737-841/2012 pagal pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Šaltenė“ vadovui A. V., skolininkui A. V., išieškotojams Lietuvos VPR „Vytis“ Šiaulių apsaugos sk., UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Medicinos bankas“ dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio antstolio reikalavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą pareiškimu, prašydamas nubausti pinigine bauda UAB „Šaltenė“ vadovą A. V. už antstolio reikalavimų nevykdymą (1-2,b.l.). Pareiškėjas nurodė, kad antstolio A. B. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-749/10 dėl 647,09 Lt skolos išieškojimo iš A. V. 3 eilės ieškovo Lietuvos VPR „Vytis“ Šiaulių apsaugos skyriaus naudai pagal 2009-12-29 Pakruojo rajono apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-1082-744, vykdomoji byla Nr. 2267/11 dėl 6108,15 Lt skolos išieškojimo iš A. V. 3 eilės ieškovo UAB „Biržų žemtiekimas“ naudai pagal 2009-12-29 Pakruojo rajono apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-1081-287, bei vykdomoji byla Nr. 41-2533/11 dėl 76250,59 Lt skolos išieškojimo iš A. V. 3 eilės ieškovo UAB „Medicinos bankas“ naudai pagal 2010-11-11 Vilniaus m. 21-asis notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. VŠ-1914. Į skolininko darbovietę UAB „Šaltenė“ 2011-02-21 buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. BLO056475, kuriuo reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Išskaičiuotas lėšas buvo prašoma pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos išieškotinos sumos 1297,85 Lt išieškojimo arba antstolio nurodymo. Patvarkymas nebuvo vykdomas, todėl 2011-05-18 išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO072785, kuriuo prašoma antstolio kontorai pateikti pažymą apie A. V. darbo užmokesčio dydį, taip pat detaliai nurodyti, į kokią sąskaitą ir kada buvo ir ar yra išskaičiuojamos bei pervedamos lėšos iš A. V. gaunamų pajamų bei raštu nurodyti priežastis, dėl kurių nėra vykdomi išskaitymai.

5Į skolininko darbovietę UAB „Šaltenė“ 2011-10-26 buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. BLO098726, kuriuo reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Išskaičiuotas lėšas buvo prašoma pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos išieškotinos sumos 81765,96 Lt išieškojimo arba antstolio nurodymo. Tačiau patvarkymas nebuvo vykdomas, todėl 2012-01-05 UAB „Šaltenė“ išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO110612, kuriuo prašoma antstolio kontorai pateikti pažymą apie A. V. darbo užmokesčio dydį, taip pat detaliai nurodyti, į kokią sąskaitą ir kada buvo ir ar yra išskaičiuojamos bei pervedamos lėšos iš A. V. gaunamų pajamų bei raštu nurodyti priežastis, dėl kiurių nėra vykdomi išskaitymai. Išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio nėra daromos, atsakymai iš UAB „Šaltenė“ negauti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi antstolio pareiškimą atmetė (11, b.l. ). Teismas nurodė, kad skolininkas A. V. nuo 2012-03-01 UAB „Šaltenė“ nebedirba. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 dalyje numatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Kadangi asmuo, kuris nevykdė antstolio reikalavimo nebedirba bendrovėje, neliko teisinio pagrindo skirti baudą, todėl antstolio A. B. pareiškimas buvo atmestas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu antstolis A. B. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną nubausti pinigine bauda buvusį UAB „Šaltenė“ vadovą A. V.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nesigilino į tai, kad skolininkas vykdomosiose bylose ir skolininko darbovietės UAB „Šaltenė“ vadovas yra vienas ir tas pats asmuo. Neatkreipė dėmesio į tai, kad antstolio patvarkymai į skolininko darbovietę siunčiami nuo 2011-02-21, t.y. antstolio reikalavimai yra nevykdomi ilgą laiko tarpą. Teismas neįvertino, kad UAB „Šaltenė“ vadovas daugiau nei metus laiko informacijos antstoliui nepateikinėjo, o informaciją pateikė tik teismui ir tik po antstolio kreipimosi dėl įmonės vadovo nubaudimo. Taip pat teismui nekilo abejonių dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimai nebuvo vykdomi nuo 2011-02-21 iki 2012-01-01. Tokie įmonės vadovo veiksmai vilkino skolų išieškojimą pažeidinėjo teisėtus ieškovų interesus bei lūkesčius;

102. UAB „Šaltenė“ buvęs vadovas A. V. ne tik nevykdė savo, kaip įmonės vadovo pareigų ir sąmoningai kliudė antstoliui vykdyti skolos išieškojimą, bet ir piktnaudžiavo savo, kaip skolininko teisėmis, bei nepaisė jam įstatymu nustatytų pareigų (apie gaunamas pajamas privalėjo ir galėjo antstolį informuoti ir pats skolininkas). Pažymėtina, kad iš skolininko A. V. yra išieškoma skolų už 84354,74 Lt sumą. Nuo pirmosios vykdomosios bylos užvedimo (2010.02.19) iš skolininko yra gauta tik 91,28 Lt. Skolininkas visiškai nebendradarbiauja su antstoliu, sąmoningai bei piktybiškai vengia mokėti skolas bei apsunkina ir vilkina skolų išieškojimą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas UAB „Biržų Žemtiekimas“ su antstolio A. B. atskiruoju skundu sutinka ir prašo atskirąjį skundą tenkinti ( 23 – 25 b. l.).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

15Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

16Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria antstolio A. B. pareiškimas buvo atmestas yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, todėl nėra pagrindo jos naikinti atskirojo skundo argumentais.

17Teismai teisingumą įgyvendina ir užtikrina nagrinėdami bylas ir priimdami jose baigiamuosius aktus – sprendimus. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 str.). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (LR CPK 584 str., 586 str., 587 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2009).

18Iš vykdomojoje byloje Nr. 41-749/2010 esančių dokumentų matyti, kad antstoliui A. B. buvo pateiktas Pakruojo rajono apylinkės teismo 2009-12-29 įsakymas dėl 647,09 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. V. Lietuvos VPR „Vytis“ Šiaulių apsaugos skyriaus naudai (vykdomoji byla 1 b. l.). Vykdomasis raštas kartu su 2011-02-21 patvarkymu vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. BLO056475 buvo išsiųstas į UAB „Šaltenė“ ir pareikalauta iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo, išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą (vykdomoji byla 37 b. l.). Antstolis A. B. 2011-05-18 patvarkymu dėl informacijos pateikimo kreipėsi į UAB „Šaltenė“ prašydamas pateikti detalią pažymą apie daromus išskaitymus iš A. V. gaunamų pajamų: į kokią sąskaitą ir kada t. y. nurodant datą, buvo ir ar yra išskaičiuojami bei pervedami pinigai (nurodant tikslias sumas). Antstolis prašė nurodyti jeigu išskaitymai nevykdomi, nurodyti priežastis, dėl kurių nėra vykdomas patvarkymas (vykdomoji byla 38 b. l.). Šiame patvarkyme antstolis nurodė, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti skiriama bauda.

19Iš vykdomojoje byloje Nr. 41-2533/2011 esančių dokumentų matyti, kad antstoliui A. B. buvo pateiktas Vilniaus miesto 21-ojo notarų biuro 2010-11-11 vykdomasis raštas dėl 76250,59 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. V. UAB „Medicinos bankas“ naudai (vykdomoji byla 1 b. l.). Vykdomasis raštas kartu su 2011-10-26 patvarkymu vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. BLO098726 buvo išsiųstas į UAB „Šaltenė“ ir pareikalauta iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo, išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą (vykdomoji byla 100, 101 b. l.). 2012-01-05 antstolis A. B. patvarkymu dėl informacijos pateikimo kreipėsi į UAB „Šaltenė“ prašydamas pateikti detalią pažymą apie išskaitymus iš A. V. gaunamų pajamų: į kokią sąskaitą ir kada t. y. nurodant datą, buvo ir ar yra išskaičiuojami bei pervedami pinigai (nurodant tikslias sumas), jeigu išskaitymai nevykdomi, prašė pažymoje nurodyti priežastis, dėl kurių nėra vykdomas patvarkymas (vykdomoji byla 102 b. l.). Šiame patvarkyme antstolis nurodė, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti skiriama bauda. Negavęs atsakymų, antstolis A. B. 2012-02-09 pareiškimu kreipėsi į teismą (1 – 2 b. l.), dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo. UAB „Šaltenė“ 2012-03-05 raštu pranešė teismui, kad UAB „Šaltenė“ direktorius A. V. nuo 2012-01-01 iki 2012-02-29 buvo nemokamose atostogose. Skolininkas A. V. nuo 2012 m. kovo 1 dienos UAB „Šaltenė“ nebedirba (10 b. l.).

20CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos Nr. 41-749/10 antstolis prašymą priimti vykdymui Pakruojo rajono apylinkės teismo 2009-12-29 įsakymas išduotą gavo 2010-02-10 (1 vykdomosios b. l.). Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. BLO056475 antstolis UAB „Šaltenė“ pateikė tik 2011-02-21 (38 vykdomosios b. l.). Iš vykdomosios bylos 41-2533/11 medžiagos antstolis prašymą priimti vykdymui Vilniaus rajono 21-ojo notarų biuro išduotą 2010-11-11 vykdomąjį raštą Nr. VŠ-1914 gavo 2011-09-23 (1 vykdomosios b. l.), o patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. BLO098726 antstolis UAB „Šaltenė“ pateikė tik 2012-01-06 (101 vykdomosios b. l.). Antstolis A. B. pareiškimą teismui dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, pateikė tik 2012-02-09, t. y. jau po to kai atsakovas ir skolininkas A. V. jau nebedirbo UAB „Šaltenė“. Teismas konstatuoja, jog vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad antstolis veikė neoperatyviai, nesiėmė priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Įvertinus aukščiau paminėtas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad asmuo, kuris nevykdė antstolio reikalavimo nebedirba bendrovėje, todėl neliko teisinio pagrindo skirti baudą, taip pat pažymi, kad antstolis nesiėmė visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas.

21Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (LR CPK 329, 330, 338 str.), ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą... 5. Į skolininko darbovietę UAB „Šaltenė“ 2011-10-26 buvo išsiųstas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi antstolio... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu antstolis A. B. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės... 10. 2. UAB „Šaltenė“ buvęs vadovas A. V. ne tik nevykdė savo, kaip įmonės... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas UAB „Biržų... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos... 16. Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą,... 17. Teismai teisingumą įgyvendina ir užtikrina nagrinėdami bylas ir priimdami... 18. Iš vykdomojoje byloje Nr. 41-749/2010 esančių dokumentų matyti, kad... 19. Iš vykdomojoje byloje Nr. 41-2533/2011 esančių dokumentų matyti, kad... 20. CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 21. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 23. Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį...