Byla 2-1124/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. A2-3131-262/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2959-431/2009, išnagrinėtoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gabijos investicijos“ ieškinį atsakovui M. Ž. dėl nepagrįsto praturtėjimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2959-431/2009 pagal ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ ieškinį atsakovui M. Ž. (M. Ž.) dėl nepagrįsto praturtėjimo ir nuostolių atlyginimo, kuriuo ieškovas įrodinėjo, jog nepagrįstai sumokėjo 202 500 Lt gyventojų pajamų mokesčio, nurodydamas, jog pagal 2006-03-02 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį šį mokestį sumokėti buvo atsakovo pareiga.

6Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartimi minėtas teismo sprendimas paliktas nepakeistas, kasacinis teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

7Pareiškėjas UAB ,,Gabijos investicijos“ pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2959-431/2009, o atnaujinus procesą ir išnagrinėjus bylą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Prašymą iš esmės grindė tuo, jog bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinomos tam tikros bylai svarbios aplinkybės, egzistavusios bylos nagrinėjimo metu, nurodydamas, kad jos paaiškėjo tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Pažymėjo, jog 2012 m. rugpjūčio mėn. sužinojo, jog derybose dėl ginčo sutarties su atsakovu sudarymo dalyvavęs Estijos Respublikos pilietis L. T. (buvęs UAB „Gabijos investicijos valdybos narys) turi reikšmingos informacijos apie tai, kad buvo sutarta, jog būtent atsakovas privalės sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Teigė, jog paaiškėjus šioms aplinkybėms, pareiškėjas papildomai kreipėsi į UAB ,,Ranga IV investicijos“ projekto direktorių G. K., kuris taip pat dalyvavo derybose dėl sutarties sudarymo su atsakovu ir, atsižvelgdamas į L. T. paaiškinimus, prisiminė, kad sutarties kaina apėmė ir mokėtinus mokesčius.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB ,,Gabijos investicijos“ prašymo dėl proceso atnaujinimo.

10Teismas, atsisakydamas atnaujinti procesą, pažymėjo, jog informacija apie buvusius ir esamus bendrovės valdymo organų narius yra ne tik saugoma pačioje bendrovėje, bet ir yra viešai prieinama VĮ Registrų centro duomenų bazėje. Pažymėjo, jog civilinė byla Nr. 2-2959-431/2009 buvo nagrinėjama ilgą laiką ir buvo išnagrinėta visų instancijų teismuose. Teismo vertinimu, pareiškėjas tiek rengdamas ieškinį, tiek nagrinėjant bylą bet kurios instancijos teisme, ne tik turėjo galimybę, bet ir privalėjo išsiaiškinti, kokie asmenys dalyvavo vedant derybas dėl ginčo sutarties su atsakovu sudarymo. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad bylos nagrinėjimo metu jis bandė susisiekti su L. T., tačiau nepavyko padaryti. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjas turėjo visas galimybes dar iki ieškinio padavimo teismui išsiaiškinti visas ginčo sutarties sudarymo aplinkybes ir šalių poziciją dėl tam tikrų sutarties nuostatų, t. y. jis žinojo, kas ginčo sutarties sudarymo metu buvo jo valdybos nariai, todėl galėjo jų užklausti apie ginčo sutarties sudarymo eigą.

11Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl rėmimosi G. K. rašytiniais įrodymais, nurodydamas, jog remiantis protingumo principu, tai, kad vienas asmuo prisimena tam tikras svarbias aplinkybes tik išgirdęs kito asmens parodymus, negali būti laikoma patikimu įrodymu, įrodinėjant bet kokias aplinkybes.

12Teismas, atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjas neįrodė, kad pareiškime nurodomos aplinkybės negalėjo jam būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, taip pat nenustačius kitų sąlygų proceso atnaujinimui, pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2959-431/2009 atmetė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Pareiškėjas UAB ,,Gabijos investicijos“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-2959-431/2009 nagrinėjimą. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas neįvertino pareiškėjo pateiktų įrodymų apie naujai paaiškėjusias aplinkybes – 2012-08-08 buvusio valdybos pirmininko L. T. rašytinių paaiškinimų, 2012-10-18 G. K. rašytinių parodymų, 2012-12-21 pareiškėjo buvusio valdybos pirmininko L. T. papildomų rašytinių parodymų, 2012-12-28 pareiškėjos vadovės D. S. rašytinių parodymų. Šie pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo M. Ž. buvo susitarimas būtent dėl atsakovui tenkančios pareigos mokėti gyventojų pajamų mokestį už parduotą žemės sklypą. Teismas, pareiškėjo prašymą ir visas faktines aplinkybes, vertinęs formaliai, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

162. Teismas nesiaiškino liudytojų parodymų pagrįstumo ir jų įtakos priimtam teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. 2 -2959-431/2009. Pareiškėjas nurodė, jog užtikrintų liudytojų L. T. ir G. K. dalyvavimo teismo posėdyje, šių liudytojų apklausa būtų turėjusi esminės reikšmės, nustatant, jog abiems sutarties šalims buvo aišku, kad visi mokesčiai yra įskaičiuoti į galutinę kainą, o atsakovas galutinių derybų metu aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino, kad sumokės mokesčius iš pinigų, gautų už parduodamą žemės sklypą. Teismas nesivadovavo pagrindiniais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nesistengė visapusiškai išnagrinėti visų faktinių bylos aplinkybių, juo labiau, kad proceso atnaujinimas nėra tapatus ieškinio patenkinimui iš esmės, o tik sudarytų teisines prielaidas pareiškėjui ginti galimai pažeistas teises ir interesus teisme.

173. Teismas neturėjo jokio pagrindo spręsti, kad pareiškėjas galėjo žinoti apie L. T. turimą informaciją bylos nagrinėjimo metu, kadangi jo kaip valdybos nario įgaliojimai buvo pasibaigę dar 2007-12-01, o ginčas tarp šalių kilo tik 2008 m. pabaigoje. Tiek pareiškėjo atstovai, tiek pats L. T. nedviprasmiškai patvirtino, kad iki 2012 m. rugpjūčio mėn. nekontaktavo, todėl apie naujai paaiškėjusias aplinkybės negalėjo būti žinoma anksčiau.

18Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2 -2959-431/2009 teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB ,,Gabijos investicijos” kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu – liudytojo L. T. turimų duomenų, jog sudarant 2006-03-02 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, sutarties šalys (pareiškėjas ir atsakovas M. Ž.) buvo sutarę, jog sumokėti gyventojų pajamų mokestį yra atsakovo pareiga. Pareiškėjo nuomone, tai yra naujai paaiškėjusios aplinkybės ir jos turės esminės reikšmės bylai, kadangi žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks sprendimas.

23Apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių pripažinimo naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis.

24Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti (CPK 366 str. 1 d. 2 p.) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Pažymėtina, kad procesas CPK 366 straipsnio 1 dalyje 2 punkte numatytu pagrindu gali būti atnaujintas ir dėl naujų įrodymų, tačiau jie turi atitikti naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamus reikalavimus.

25Apeliacinio teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyti įrodymai – asmens, dalyvavusio derybose sudarant 2006-03-02 žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, paaiškinimai galėjo būti pateikti ir įvertinti nagrinėjant bylą iš esmės. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu turėjo galimybę išsiaiškinti, kokie asmenys dalyvavo vedant derybas dėl ginčo sutarties su atsakovu sudarymu. Atskirojo skundo argumentai, jog L. T. nuo 2007 m. pabaigos nėra pareiškėjo UAB ,,Gabijos investicijos“ valdybos narys ir gyvena ne Lietuvoje, nepaneigia teismo išvados, jog šio asmens paaiškinimus pareiškėjas galėjo pateikti bylos nagrinėjimo metu, byloje nėra duomenų apie tai, kad bylos nagrinėjimo metu liudytojo L. T. nebuvo galimybės apklausti. Pažymėtina, kad visų instancijų teismuose pareiškėjas buvo atstovaujamas advokato, todėl akivaizdu, jog jam buvo arba turėjo žinomos įrodinėjimo taisyklės civiliniame procese, šalies teisės šiame procese, jų įgyvendinimo tvarka, etc.

26Be to, kaip naują įrodymą, pareiškėjas nurodo ir jo akcininko UAB ,,Ranga IV investicijos“ projekto direktoriaus G. K. paaiškinimus apie aplinkybes, kurias jis prisiminė atsižvelgdamas į liudytojo L. T. paaiškinimus. Pažymėtina, kad, vadovaujantis teismų praktika, asmens, prašančio atnaujinti procesą, teikiamuose naujuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2012). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad liudytojo G. K. paaiškinimai apie aplinkybes, kurias jis prisiminė tik po L. T. parodymų apie ginčo sutarties sudarymą, nėra patikimas įrodymas, siekiant pagrįsti bet kokias aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskiruoju skundu apeliantas nepateikė įrodymų, paneigiančių tokią pirmosios instancijos teismo išvadą (CPK 185 str.).

27Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

28Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista, o apelianto pareiškėjo UAB ,,Gabijos investicijos” atskirasis skundas atmetamas (CPK 366 str. 1 d. 2 p., 263 str. 1 d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2959-431/2009... 6. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinys buvo... 7. Pareiškėjas UAB ,,Gabijos investicijos“ pateikė prašymą atnaujinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 10. Teismas, atsisakydamas atnaujinti procesą, pažymėjo, jog informacija apie... 11. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl rėmimosi G. K.... 12. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjas neįrodė, kad pareiškime... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Pareiškėjas UAB ,,Gabijos investicijos“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 15. 1. Teismas neįvertino pareiškėjo pateiktų įrodymų apie naujai... 16. 2. Teismas nesiaiškino liudytojų parodymų pagrįstumo ir jų įtakos... 17. 3. Teismas neturėjo jokio pagrindo spręsti, kad pareiškėjas galėjo žinoti... 18. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB ,,Gabijos investicijos” kreipėsi į... 23. Apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo... 24. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog kasacinio teismo... 25. Apeliacinio teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyti įrodymai – asmens,... 26. Be to, kaip naują įrodymą, pareiškėjas nurodo ir jo akcininko UAB ,,Ranga... 27. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 28. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....